Gensyntesernes Biomestre Og Deres Syge GMO- Slaver

Posted By Anders On November 19, 2010 @ 00:05 In Dansk, Euromed | 1 Comment

Resumé: Genmanipulations(GMO)-forskerne gør fremskridt: De har nu opdaget et gen, der gør folk særligt modtagelige for påvirkning fra omgivelserne,  dvs. den daglige politiske hjernevask. EU har længe holdt stand mod Rockefeller-partnernes, Monsanto & Co´s, stormløb og bestikkelsesforsøg for at godtage salg af deres GMO-produkter uden markering på butikshylderne. Men mange EU-regeringer går nu ind for at tillade import af fødevarer og dyrefoder med små mængder GMO-materiale. EU overlod i sommer de enkelte regeringer at bestemme mht. GMO-brug - men det synes at stride mod WTOs regler. Endvidere bakker EU kommissærerne op om brug af kød og mælk fra afkom af klonede dyr til føde. EU har netop givet Syngenta lov til at sælge Monsantos solsikkehybrider i EU. Disse hybrider kan ikke producere frø til næste sæson, så avleren er afhængig af Monsantos dyre levering af nye såfrø. Dette er tanken bag Rockefeller-partneren Monsantos politik: At gøre verden afhængig af Monsanto, der er ved at få monopol på verdens fødevarefremstilling med meget aggressive mafia-metoder. For som Henry Kissinger sagde: Den, der styrer fødevaretilførslen, styrer menneskene! Forkvinden for bestyrelsen for EUs Fødevaresikkerhedsmyndighed (EFSA), der leverer videnskabelig ekspertviden til EU,  har fortiet at være i bestyrelsen for ILSI, der finansieres af og varetager interesser for de største GMO-firmaer som Monsanto, Bayer, Syngenta. Sidstnævnte, Shell, Exxon (Rockefeller),Total, BASF m.fl. står bag en industri, der er 17 billioner dollars stærk pr. år, og som satser på genfremstillet biomasseproduktion på landbrugsjordens bekostning - og f.ø. er ved at kommercialisere de 76% af jordbaserede levende materialer, der endnu ikke er gjort til handelsvarer. De videnskabsmænd, der gør opmærksom på farerne ved GMO-planter, herunder Round-ups fosterskadende og kræftfremkaldende virkning, oplever fysiske forfølgelser, miskreditering og afskedigelser. Monsanto er nu ved at påtvinge Afrika en "Grøn Revolution" magen til den, der fik så katastrofale følger i Indien med selvmord, fattigdom og sult - designet af Obamas fødevare-"zar", Michael Taylor, tidligere Monsanto-vicepræsident. 

Elitisterne er ved at nå deres [1] luciferiske mål: Mosebog 3:4 "Og slangen sagde til kvinden, I skal ingenlunde dø: 03:05 For Gud ved, at når I spiser deraf (æblet), åbnes jeres øjne, så I bliver som Gud til at kende godt og ondt."
Elefant-krokodillebidPolitiske præferencer kunne være et spørgsmål om arvelighed, siger forskere. De har identificeret et såkaldt “liberalt gen”, der gør folk mere tilbøjelige til at gøre, som de får besked på. Den syntetiske biologis mestre vil uden tvivl synes om det gen – som om de andre gener, der kan manipuleres med mhp. magt over os og vore penge! 
[2] The Mail 29 Oct. 2010: Personer med det gen slutter sig ang. lettere til andres synspunkter og påvirkes af dem langt mere end dem uden genet. Dette kommer især i løbet af ungdomsårene i spil, for mange en socialt udadvendt fase af livet, hvor nye bekendtskaber indgås og nye interesser dannes. »Disse resultater antyder, at politisk tilhørsforhold ikke udelukkende er baseret på den slags sociale miljø, som mennesker oplever."

Indtil videre bliver vi afrettet ved [3] hjernevask, der [4] trækker os rundt ved næsen - som på bredden af den
[5] grå-grøn, grumsede Limpopo flod.

EUs holdning: Langsomt at give efter for koncernerne
[6] Deutsche Welle 15 Nov. 2010: En række EU-regeringer opfordrede blokkens administrator til at tillade små spor af genmodificeret materiale i fødevareimport til konsum samt i dyrefoder. Men det er endnu ikke klart, om nok EU-regeringer støtter ændringen til at tvinge Europa-Kommissionen. Miljøfolk mener, at EU er ved at blive tvunget af bio-teknologi-industrien. Kommissionen fremsatte lovforslag i juli om, at de nationale regeringer kunne træffe deres egne beslutninger om de kontroversielle afgrøder. En ny udtalelse fra EUs Ministerråds juridiske tjeneste kunne give planerne dødsstødet, efter at flere EU-regeringer allerede har udtrykt frygt for, at lovforslaget risikerer at overskride Verdenshandelsorganisationens ([7] WTOs) regler. [8] The Guardian 15. nov. 2010: Kun to GM-afgrøder kan lovligt dyrkes i EU: En GMO-majsstamme (MON 810)og GM-stivelseskartofler kendt som Amflora. 61% af befolkningen i EU ønsker ikke at se GMO-afgrøder dyrket.

[9] The Daily Mail 19. Oct. 2010: Salget af kød og mælk fra afkom af klonede husdyr står til at blive bakket op af EU-kommissærerne på trods af massiv forbrugermodstand. Det er alarmerende, at det ser ud, som om denne mad ikke behøver at blive mærket, således at forbrugerne er i fuldstændig uvidenhed om, hvad de putter i munden. En EU-undersøgelse fra 2008 fandt, at forbrugere i hele Europa er utilfredse med denne nye æra med 'Frankenstein-mad'.

Syngenta har nu fået tilladelse til at sælge [10] Monsanto´s solsikkehybrider i EU. Imidlertid er [11] hybrider GMO-produkter, som ikke kan producere sædekorn til næste sæson, så landmanden, der går i fælden og efterhånden ikke kan undgå det, vil blive helt afhængig af Monsanto/Syngenta for for at få såsæd til næste sæson. 

De Nye Biomestre– baseret på [12] Biomasstersdenne [13] rapport - løfter låget for det nye globale greb om planter, jord, økosystemer og traditionelle kulturer. Et par eksempler:
     * Afslører de industrielle aktører, der er opsat på at gøre de 76% jordbaserede levende materialer, der endnu ikke indarbejdet i den globale økonomi, til handelsvarer. Sektorer med interesse i den nye bioøkonomi (energi, kemikalier, plast, fødevarer, tekstiler, lægemidler, CO2–handel og skovindustri) er tilsammen over 17 bilioner US dollars stærke om året. Synlige spillere i den nye bioøkonomi omfatter BP, Shell, Total, Exxon, Cargill, ADM, Du Pont, BASF, Weyerhaeuser og Syngenta.
        * Oplysninger om, hvordan en central fejl i FNs klimakonvention driver destruktive politikker. Denne rapport undersøger også de nye [14] REDD + bestemmelser i forbindelse med biomasseøkonomi. Se side 20 til 24.
    ETC Group har rådgivende status ved FNs Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC), Levnedsmiddel-og Landbrugsorganisation (FAO), FNs Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD) og FNs konvention om biologisk mangfoldighed (CBD) og har også en lang historie med den Rådgivende Gruppe for International Jordbrugsforskning ([15] CGIAR, et Rockefeller Foundation medlem – nært [16] knyttet til FAO).

[17] Le Monde 29.09.10 (artiklen er slettet!! Kan ses[18] her): Formanden for bestyrelsen for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed (EFSA) er også medlem af bestyrelsen for en sammenslutning af de største virksomheder i fødevareindustrien: Diana Banati, formand for EFSA-bestyrelsen har skjult, at hun hørte til de styrende organer i den europæiske gren af Det Internationale Life Science Institute (ILSI), hvor hun arbejdede sammen med repræsentanter for ti store selskaber som Kraft Foods, Nestlé og Danone. Myndigheden leverer ekspert-viden til EU-Kommissionen om fødevarer, herunder genetisk modificerede organismer (GMO'er). ILSI er en international organisation af mere end 400 virksomheder. Den "finansieres af industrien, regeringer og fonde. Medlemslisten indeholder de største virksomheder i fødevareindustrien, især med hensyn til GMO'er, Monsanto, BASF, Bayer og Syngenta.

[19] ETC group 2 Nov. 2010Livets Nye Mestre - Syntetisk Biologi og Næste angreb på artsmangfoldighed og eksistensgrundlag er en kritik af, hvad OECD-lande kalder "den nye bioøkonomi” via biomasseproduktion ved hjælp af syntetiske biologiteknikker (ekstrem genteknologi) ved, at en bølge af højteknologiske virksomheder indgår partnerskab med verdens største energi-, kemi-, skovbrugs- og agroindustriselskaber om produktion af biomasse.

[20] ETC Group May/June 2008 Issue: BASF, Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont og biotekpartnere har indgivet 532 patentansøgningsdokumenter (i alt 55 patentfamilier) om såkaldte "klimaparate" gener til patentmyndigheder rundt omkring i verden. I lyset af klimakaos og en uddybning af den verdensomspændende fødevarekrise er gengiganterne ved at geare op til en PR offensiv for at markedsføre sig som sig som klimaredningsmænd. Disse monopolteknologier vil i sidste ende koncentrere korporativ magt, drive omkostningerne i vejret, hæmme uafhængig forskning og yderligere tilsidesætte landmændenes rettigheder til at gemme og udveksle frø.
Monsanto (verdens største frøfirma) og BASF (verdens største kemiske virksomhed) har skabt et kolossalt partnerskab med 1.5 milliarder dollars i ryggen for at danne stresstolerance i planter. Sammen vil de to virksomheder tegne sig for 27 af de 55 patentfamilier (49%) af dem, som ETC Group har identificeret. 

[21] Andrs_carrasco_thumbPræsentationen skete aldrig. En hob på omkring 100 personer angreb foredragsholderen
[22] Truthout 9 Nov. 2010: En delegation af politikere og samfundsaktivister samledes den 7. august i La Leonesa, en lille landsby i Argentina, for at høre Dr. [23] Andres Carrasco fra Buenos Aires´medicinske fakultet tale om en undersøgelse, der sætter et populært ukrudtsmiddel i forbindelse med medfødte defekter i Argentinas landbrugsområder.
Dr. Carrasco og en kollega blev angrebet før foredraget og låste sig inde i en bil, mens pøbelen råbte trusler og slog på køretøjet i to timer. En delegeret blev ramt i ryggen og har siden lidt af underkropslammelse. En anden person blev behandlet for slag mod hovedet. En tidligere menneskerettighedsembedsmand blev ramt i ansigtet og slået bevidstløs.
Vidner sagde, at den vrede menneskemængde havde forbindelser til lokale embedsmænd og landbrugsindustriens ledere, og at politiet gjorde ringe indsats for at standse volden, ifølge Amnesty International.
Carrascos undersøgelser viser, at glyphosat-baserede ukrudtsmidler som Monsanto's populære Roundup formel forårsager misdannelser i kyllingefostre, der lignede den slags fosterskader, der indberettes inden for områder som La Leonesa, hvor den store landbrugsindustri er afhængig af glyphosat til behandling af gensplejsede afgrøder. Misdannelserne skyldtes meget lavere doser af ukrudtsmidler, end de almindeligt forekommende på afgrøder, ifølge undersøgelsen.

[24] Monsanto-round-up

I september udgav en [25] international sammenslutning af forskere  en rapport med henvisning til angrebet i La Leonesa og den menneskelige tragedie i Chaco som bevis på, at Roundup og genetisk manipulerede sojaafgrøder er farlige og uholdbare.
Monsanto chokerede investorer og miljøfolk i oktober ved at annoncere et nyt program, der tilbyder millioner af dollars i rabatter til landbrugere, der kombinerer Roundup med flere ukrudtsmidler, der er produceret af selskabets konkurrenter for at bekæmpe det glyphosat-resistente ukrudt, som truer GMO-afgrøder over hele landet. EPA anser glyphosat for et ikke-kræftfremkaldende stof for mennesker med kemisk forholdsvis lav giftighed.
[26] Jeffrey Smith: "Angrebet [på Carrasco] er den seneste i en række forsøg på at lukke munden på dem, der har opdaget problemer med Roundup.”

[27] Præs. Obama udnævnte Monsantos vice-præsident, Michael Taylor, til Food and Drug Administration som sin “fødevarezar” på trods af skandaløse tidligere erfaringer med, at han begunstigede Monsantos GMO-produkter  som FDAs vice-kommissær for politik i 1990erne.
michael r. taylor-grx[28] Organic Consumers´ Association: Taylor offentliggjorde to dokumenter om amerikansk støtte til afrikansk landbrug, og begge blev finansieret af Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation finansierede den første grønne revolution i Asien og Latinamerika i 1960'erne, og i 2006, sammen med Bill og Melinda Gates Foundation, også igangsættelsen af Alliance for Grøn Revolution i Afrika ([29] AGRA). Der er meget gode grunde til, at vi aldrig har indført en grøn revolution i Afrika, nemlig fordi der er bred enighed om, at den Grønne Revolution i Indien, der var baseret på [30] løgnagtig reklame, har været en fiasko med gældbundne indiske landmænd, der skulle betale høje omkostninger for såkorn og ukrudtsmidler. Mange begik selvmord. Det resulterede i udtømt vandreservoir, et forgiftet miljø og i forlængelse heraf mere kræft. Hvis præsident Obama mangler disse oplysninger, er det hans kabinets skyld."

Monsanto er nu ved at påføre Afrika Taylor's "grønne revolution" - et risikabelt projekt: The American Academy of Environmental Medicine opfordrede til et moratorium for genmodificerede fødevarer: "flere dyreforsøg tyder på, at alvorlige sundhedsmæssige risici er forbundet med GM-fødevareforbrug herunder ufrugtbarhed, forstyrrelse i immunsystemet, fremskyndet ældning, forkert funktion af gener, der er forbundet med kolesterolsyntesen, insulin regulering, celle signalering og proteindannelse samt ændringer i lever, nyrer, milt og mave-systemet."

[31] Kommentar
Monsanto er uløseligt vævet sammen med Rockefeller Foundation, og sammen med andre Rockefeller-tilknyttede selskaber arbejder det på at skabe verdensmonopol på mad –  ihukommende Henry Kissingers filosofi, at den som kontrollerer verdens fødevareforsyning styrer verdens mennesker. 

Monsanto og Rockefeller Foundation er dybt involveret i [32] Dommedagsfrøbanken på Svalbard/Norge. [31] Og Codex Alimentarius, Monsantos greb om verdens mad-marked, forbyder 1. forskning, især i de [31] Green-revolutionsvære bivirkninger af GMO-produkter og 2. GMO-mærkning på butikshylderne.

Syngenta, Monsanto og Rockefeller Foundation er dybt involveret i Dommedagsfrøbanken på Svalbard/Norge. Codex Alimentarius, Monsantos greb efter verdens mad-marked, forbyder 1. forskning, især i bivirkninger af GMO-produkter og 2. GMO-mærkning på supermarkedets hylder. Syngenta og Monsanto har andre partnerskaber: [33] Biotechnologi: "Den Canada-baserede Erosion Technology and Concentration Group  siger, at både Syngenta og Rockefeller Foundation deltager i CGIAR administrationsmøder. Dette blev bekræftet af Catherine Mgendi fra [34] CGIAR, en alliance af regeringer, FN og verdens største koncerner. Rockefeller og Ford Foundations stod bag oprettelsen af CGIAR i 1971. Rapporten siger kategorisk, at de 15 CGIAR centre vil tilgodese koncernerne snarere end de landbrugere, på hvis vegne den angiveligt blev til."
[35] Syngentas Golden Rice bestyrelse har en Rockefeller Foundation repræsentant. Syngenta Golden Rice og Rockefeller Foundation er bestyrelses-rådgiver-partnere og finansfolk for det [36] Afrikansle Landbrugs Technologi-Stiftelse AATF. Syngenta og Rockefeller Foundation er også partnere i [37] Global Crop Diversity Trust, som  prakker verdensmarkedet GMO-produkter på.

[31] Monsanto-no-foodJeg har [38] tidligere skrevet om, at [39] Monsanto og [40] her spreder "den Ondes frø", truer landmænd til at købe Monsantoprodukter med [41] mafiametoder. Nu ser det ud til, at EU underkaster sig Monsanto. Dette betyder den ultimative erobring af magten over os.NWO vil genskabe ikke blot naturen, men også menneskeheden efter sin perverse smag. Ak, hvilken tåbelighed: Disse skabte [42] illuminister har netop leget med Skaberens arbejde - og ophøjer sig selv til mange "guder" for at håne den ene Skaber, skønt de ikke kan sætte et blad på en nælde – kun med stjålne penge betale videnskaben. Det hovmod har en frygtelig pris, der skal betales af dem og deres tilhængere.

[31]  


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=18416

URLs in this post:
[1] luciferiske: http://www.conspiracyarchive.com/Commentary/Luciferianism.htm
[2] The Mail 29 Oct. 2010: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1324494/Scientists-gene-gives-people-liberal-views.ht
ml

[3] hjernevask: http://euro-med.dk/?p=143
[4] trækker os rundt : http://euro-med.dk/?p=156
[5] grå-grøn, grumsede Limpopo flod: http://boop.org/jan/justso/elephant.htm
[6] Deutsche Welle 15 Nov. 2010: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6234578,00.html
[7] WTOs: http://euro-med.dk/?p=12029
[8] The Guardian 15. nov. 2010: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/nov/15/legal-doubts-over-gm-crops
[9] The Daily Mail 19. Oct. 2010: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1321550/eu-sale-meat-milk-cloned-animal-offspring.html
[10] Monsanto´s solsikkehybrider i EU: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1515&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en

[11] hybrider GMO-produkter, som ikke kan producere sædekorn til næste sæson: http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_seed
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbiomassters4.jpg
[13] rapport: http://www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/biomassters.pdf
[14] REDD +: http://euro-med.dk//?p=
[15] CGIAR, et Rockefeller Foundation medlem : http://www.cgiar.org/who/members/rockfound.html
[16] knyttet til FAO: http://www.fao.org/nr/res/abst/res_070501_en.htm
[17] Le Monde 29.09.10: http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/09/29/europe-conflit-d-interets-dans-la-securite-alimenta
ire_1417590_3244.html

[18] her: http://www.theecologist.org/News/news_round_up/654446/eu_food_safety_chief_forced_to_quit_gm_lobby_r
ole.html

[19] ETC group 2 Nov. 2010: http://www.etcgroup.org/en/node/5232
[20] ETC Group May/June 2008 Issue: http://www.etcgroup.org/en/node/687
[21] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederandrs-carrasco-thumb5.jpg
[22] Truthout 9 Nov. 2010: http://www.truth-out.org/war-over-genetically-modified-crops-gets-ugly-birth-defects-superweeds-and-
science-intimidation64915

[23] Andres Carrasco: http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12509-interview-with-prof-andres-carrasco-on-his-
research-showing-roundup-link-with-birth-defects

[24] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermonsanto-round-up8.jpg
[25] international sammenslutning af forskere : http://www.biosafety-info.net/article.php?aid=722
[26] Jeffrey Smith: http://www.seedsofdeception.com/Public/Newsletter/Nov2008-Obamasbiotechyesmen/index.cfm
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermichael-20r-20taylor-grx6.jpg
[28] Organic Consumers´ Association: http://www.organicconsumers.org/articles/article_18866.cfm
[29] AGRA: http://www.godlikeproductions.com/forum1/message511392/pg1
[30] løgnagtig reklame: http://euro-med.dk/billeder/billedergreen-revolution7.jpg
[31]
Kommentar
Monsanto er uløseligt vævet sammen med Rockefeller Foundation: http://euro-med.dk/billeder/billedermonsanto-no-food12.png
[32] Dommedagsfrøbanken på Svalbard/Norge: http://euro-med.dk/?p=4201
[33] Biotechnologi: http://www.odofin.com/latest/green-revolution-comes-under-fire-again.html
[34] CGIAR: http://www.cgiar.org/pdf/ar_2006_section6.pdf
[35] Syngentas Golden Rice bestyrelse har en Rockefeller Foundation repræsentant: http://www.goldenrice.org/Content1-Who/who1_humbo.html
[36] Afrikansle Landbrugs Technologi-Stiftelse AATF: http://ofabafrica.net/UserFiles/File/messenger2.pdf
[37] Global Crop Diversity Trust: http://www.variant.org.uk/35texts/Philanthropy.html
[38] tidligere: http://euro-med.dk/?p=943
[39] Monsanto: http://euro-med.dk/?p=15545
[40] her: http://euro-med.dk/?p=1111
[41] mafiametoder: http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/05/monsanto200805?currentPage=1
[42] illuminister: http://euro-med.dk/?p=511