Resumé: NVOs (videoer i højre side af denne blog) idé om at udnytte en ubegrundet frygt for menneskeskabt global opvarmning som redskab til social omdannelse og udplyndring er baseret på en nu grundigt dokumenteret svindel. Men ved uendelige gentagelser i NVO-lydige medier tror de fleste formentlig stadig, at denne løgn er sand. Klimarådgiver for kansler Merkel, Schellnhuber, og – med samtykke fra den daværende Labour-regering – også Milieu-Revisionsudvalget i det britiske Underhus, plæderer for et lige lille CO2-budget for hvert menneske på Jorden, hvilket naturligvis ville minimere livsudfoldelsen. Nu bliver det rapporteret, at på Norfolk Island (Australien) er dette system ved at blive gennemført med støtte fra den australske regering. Hvis det går godt, skal dette Agenda 21-system gennemføres på det australske fastland - og sandsynligvis sprede sig til hele verden. For hvert år vil der endog blive færre og færre CO2–tilladelser tildelt - og bagmanden kan ikke engang love at redde overforbrugere af de tildelte rationer fra sultedøden! Alligevel kan han selv forbruge så meget, som han vil, fordi han jo skal bevares for denne ædle kamp for at pålægge tåberne hans idealsamfund! Dvs. Maurice Strong's / Edmund de Rothschild's plan baseret på Karl Marx´idé. ("Nogle dyr er mere lige end andre").
I USA går det ikke godt for den lukrative idé om omfordeling af vores penge til Rothschild's store banker (GEF, Verdensbanken), mens en bid af det går til korrupte diktatorer i udviklingslandene (herunder Kina). Cap-and- Trade-lovgivningen blokeres i Senatet og er nu død i al stilhed, idet Al Gores Chicago Klimabørs er blevet lukket.
Men tanken er så lukrativ, at Obama nu overvejer at bruge forordninger udstedt af Environmental Protection Agency til cap and trade af kulstofemissioner i USA uden en lov vedtaget af Kongressen.
Som Obama siger det, cap-and-trade er ikke den eneste måde at flå os på (undskyld, han sagde katten). Den samme tanke følges op af FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, der - baseret på CO2-emissionssalg - ønsker at lette vores lommer for 100 milliarder dollars om året (Brookings forventer snarere 350 til 1 billion dollars pr. år), der skal fremsendes til elitens bankfolk og diktatorer. Etiopiens premierminister gnider sig i hænderne. WWF vil tilsyneladende se sin drøm gå i opfyldelse: 60 milliarder dollars for ikke at fælde billigt købte utilgængelige brasilianske regnskovstræer - og så sælge deres derved opnåede CO2-kreditter til selskaber, som ikke behøver at begrænse deres (uskyldige) CO2-emissioner, tværtimod. Og regningen? Den vil blive sendt til os! Ligeledes vil banksterne drage fordel af overførsel af indvandrernes formentlig omkring 440 milliarder dollars (lønninger og socialhjælp) i 2010 fra os tilbage til deres hjemlande. Vi får imidlertid ikke engang lov af samme elite til at ånde frit. Og deres redskab mod den aldrig klogere menneskehed er den største usandhed, der nogensinde er fortalt.
 

AGENDA-21-HASLEVAt CO2 bliver brugt som et fupnummer og skalkeskjul for gennemførelsen af NVO-intrigen har jeg ofte redegjort for. I Storbritannien vil politikere, der som alle andre af den slags er fuldstændig uimodtagelige for logik, i løbet af 40 år stadig reducere den harmløse CO2-udledning med 80% og investere 18 mia. pund om året i helt utilstrækkelige vind- og solenergier. Denne artikel vil ikke gå ind på politikernes personlige frygt, ambitioner og korruption.
Dette er en opfølgning på Agenda 21 slavebindingen af godtroende befolkninger. Kansler Merkels klimarådgiver, Joachim Schellnhuber, sætter sig ind for personligt CO2–budget med lov til at bruge lige store mængder CO2 for alle på Jorden. Watts Up With That 20 oktober 2009: "Personlige CO2–rationer bør være obligatoriske og pålægges af regeringen på samme måde som fødevare-rationering blev indført i England i 1939 … Hver person ville modtage et elektronisk kort, der indeholder deres års CO2–tilgodehavender. (Milieu-Revisionsudvalgets resumé -Underhuset-London). I er princippet Labour-regeringen enig.

EU's energi-chef har netop præsenteret en ambitiøs 10-årig energi-investeringsplan til mindst 1 billion euro for et fælles EU-energipolitik-netværk for at nedskære importen af fossile brændstoffer og  bekæmpe klimaændring. "Uden at fremskynde investering i energieffektivitet vil vi havne nærmere 9 % procent end 20% (CO2-nedskæring) i 2020".

Save_Water_thumbThe Herald Sun. com. au. 3 Nov. 2010 (Andrew Bolt): “Vær meget opmærksom på et eksperiment, som varmister er ved at påføre befolkningen på Norfolk Island  (2.141 indbyggere). Du er advaret. Dette kan, hvis det virker, spredes til fastlandet, siger forskerne. Hvilket betyder, at det rammer dig.

Planen er at sætte Norfolk-beboerne på rationer, der skal
bekæmpe både den globale opvarmning og fedme
.
Finansieret af Australian Research Council, og godkendt af Socialistisk Venstrepartis videnskabsminister, Kim Carr, vil forskere fra Southern Cross University give hver volontør på øen et "CO2–kort". Hver gang de køber benzin, elektricitet eller en flyrejse, vil de få "CO2–enheder" fratrukket den faste godtgørelse på deres kort. Flere enheder vil mistes, hver gang de køber fedtholdige fødevarer, eller produkter, der flyves ind langt væk fra. Hvis de ved udgangen af hvert år eller deromkring har CO2–enheder tilovers, kan de sælge dem. Hvis de har brugt deres tildeling, må de købe mere.
Men hvert år vil antallet af CO2–enheder i dette marked blive nedskåret, hvilket får deres priser til at stige - og dermed prisen på ekstra mad, energi og benzin til at stige - fordi ideen er at mindske udledningen af drivhusgasser og gøre Norfolkbeboerne pæne, disciplinerede og frygteligt moralske.

Så langt tilbage som i 2006 foreslog Storbritanniens daværende miljø-minister, David Miliband, en lignende ordning, der siden blev godkendt af milieuøagenturet og Underhusets Milieu-Revisionsudvalg, som endog insisterede på, at regeringen skulle  trodse protesthylene fra simple vælgere.
"Udbredt offentlig accept, skønt ønskelig, bør ikke være en forudsætning for en personlig handel med kulstof-ordningen. Behovet for at reducere emissionerne er simpelthen for påtrængende," sagde parlamentsmedlemmer. Eller som vores egen professor Clive Hamilton, forfatter og tidligere Grøn kandidat, udtrykker det, den globale opvarmning er så "forfærdelig", at lederne må sørge for at "agitere for beredskaber såsom suspension af de demokratiske processer".

Norfolk-island-fuel-rationingEj heller er Eggers idé ny i Australien. Premierminister Kevin Rudds 1000 "bedste og klogeste" australieres farceagtige "idétopmøde" anbefalede det også - hvilket er en meget god grund til at være opmærksom og bange.

Lad os gå til referatet af mit interview med Egger i denne uge, for at se hvordan han svarede.
Mig: Hvad sker der med de mennesker, der overtrækker deres kulstofemissioner …
Egger: I det første år får man bare en advarsel … (Senere) hvis man overforbruger, må man købe de enheder, der betales i …
Mig: Hvis du lægger dette ind på fastlandet - og nogen overskred deres rationer af disse CO2–enheder. Hvad sker der med en meget fed familie, en meget uansvarligt fed familie, og de har givet pokker i deres kulstofbudget. Deres ration af klimakreditter løber ud, og du har gjort maden for dyr til at de kan købe den. De har gjort noget forkert. Det er AGENDA-21--COMMON-PURPOSEderfor, de er fede og fattige. Hvad vil du gøre for at dem så, når maden er for dyr at købe? Egger: Der vil være personlige sager som denne, der skal udarbejdes, og de skal udarbejdes i skattesystemet såvel som i kulstoftilgodehavende-systemet.

Om Common Purpose her 

Jeg tror, vi her får et indblik i en central mangel i så mange af venstrefløjens store planer for  forbedre mennesker, der ikke vil tage mod fornuft,  eller bygge på en andens idé om det perfekte samfund for dem. Disse ordninger er så ofte for perfekte til de mangelfulde mennesker, de angiveligt skal tjene. Men det er menneskene, som skal tilpasse sig systemet, og ikke den anden vej rundt. Noget demokrati ofres. Sikke en lykkerus for lommediktatorer derefter at mobbe andre mennesker "for deres eget bedste" - i dette tilfælde, at "redde planeten".

Når årsagen er så retfærdig, hvilken planet-redder kunne så lade nogle foragtelige fede stå i vejen for dem og tigge om CO2-kreditter for at brødføde deres buttede børn? På den anden side, hvilken Biofuelplanet-redder ville fornægte sig selv nogen som helst form for støtte eller komfort i denne store kamp? F.eks. har Egger selv planer om at flyve med jet til Mexico i næste måned for at prale på en FN-klimakonference af, hvordan han overtalte Norfolk-beboerne til at rationere netop sådanne fornøjelsesflyveture for sig selv. Dette er jeres fremtid, der kommer lige mod jer, folkens. I må hellere indse, at det ikke længere er en vittighed.”

 EUOBSERVER 8 Nov. 2010: - Et EU-mål om at producere 10 procent af transportenergibehovet fra vedvarende kilder i 2020 vil rent faktisk øge niveauet af blokkens drivhusgasproduktion. Dette vil føre til en masseomdannelse af naturlige levesteder afgrødemarker til biobrændstoffer, idet oversøiske producenter stræber efter at imødekomme den ekstra efterspørgsel,  siger rapporten fra Institute for European Environmental Policy d. 8. november.
Naturlig landområder, herunder regnskove og savanne, optager og binder kulstof i deres jord- og biomasse, mens planterne vokser hvert år, hvilket gør dem til vigtige komponenter i kampen mod klimaændringer, forårsaget af stigende CO2-niveauer.
"Den ekstra efterspørgsel efter disse brændstoffer forventes at føre til  indirekte ændringer i  brugen af mellem 4,1 og 6,9 millioner hektar (ILUC), dvs et areal svarende til lidt mere end Belgien," siger rapporten, hvilket støttes af en lang række miljø-og udviklings-NGO'er.
Dokumentets forfattere beregnede disse tal ved hjælp af for nylig udgivne undersøgelser fra Europa-Kommissionen. Brug af yderligere konventionelle biobrændstoffer op til 2020 på skalaen, Skin-your-cat ville føre til mellem 80,5 procent og 167 procent mere udledning af drivhusgasser end ved at opfylde samme behov gennem brugen af fossile brændstoffer," siger rapporten.

AP 4 Nov. 2010: "Cap-and-trade var bare én måde at flå katten på, det er ikke den eneste måde," sagde Obama på et pressemøde.
Lovgivning, der satte en grænse for varme-fangende drivhusgasser og derefter tillod virksomheder at købe og sælge forureningstilladelser under dette loft, gik i stå i Senatet. Hvad han mente er dette: CNS News 4 Nov. 2010: Obama sagde, at han ikke udelukkede at bruge forskrifter udstedt af Environmental Protection Agency (EPA) til at lægge loft over CO2-emissioner i USA, uden at en lov blev vedtaget af Kongressen.
Kommentar: Så på en eller anden måde bliver du flået ved hjælp af harmløs CO2, kat!

EurActiv 8 Nov. 2010:  At rejse 100 mia. dollars om året for at bekæmpe klimaændringer er "udfordrende, men realistisk", hvis det understøttes af skatter og auktionering af CO2-kvoter,  sagde en af FNs rådgivende grupper den 5. november (afslået af EU-præs. van Rompuy). Snarere vil behovet være 350 mia –1 billion dollars. Gruppen blev oprettet i februar og har statsoverhoveder, finansministre og økonomer, herunder finansmanden George Soros og Lord Nicholas Stern, en fanatiker, som kræver at vi skal blive vegetarer for at redde planeten. "Vi får brug for en bred vifte af indtægtskilder fra både den offentlige og den private sektor," fortalte FNs generalsekretær, Ban Ki-moon. Han sagde alle lande måtte vise en stærk forpligtelse til indenlandske bestræbelser på at skære globale opvarmningsemissioner ned. "Disse bestræbelser, vil sammen med indførelse af nye offentlige instrumenter baseret på en pris på CO2½+, være blandt nøglerne til at mobilisere den nødvendige finansiering,"  sagde FN's generalsekretær. 

Rapporten konstaterer, at en CO2 pris på $ 20 - $ 25 for hver ton udledt CO2 er nødvendig for at øge midlerne i krævet omfang (ICEs dec. 2010 futures handledes til 12.23 euro (CER) og 14.48 euro (EUA) d. 11. Nov. 2010). Det vil både give incitamenter til at reducere emissionerne i de industrialiserede lande og tilbyde en potentielt enorm finansieringskilde for de fattige lande.
Auktioner over emissionskvoter og CO2–afgifter kunne mobilisere omkring 30 milliarder dollars, indførelse af CO2–priser for international luftfart og skibsfart vil kunne indbringe 10 milliarder dollars, En robust CO2–pris kunne skaffe private bruttokapitalstrømme i intervallet $ 100 milliarder-$ 200 milliarder til klimaindsats i de udviklede lande. Desuden kunne CO2–markeder generere mellem 30 milliarder dollars og 50 milliarder dollar årligt. Den Rådgivende Gruppe ser en betydelig rolle for multilaterale udviklingsbanker.
Kommentar: Obama slap katten ud af sækken: Du bliver nødt til at lade dig flå, kat, og give dine penge til korrupte bankstere som Rothschilds GEF  og Verdensbanken - lidt af det skal gå til korrupte U-landsledere ledere. Så selvfølgelig opfordrede den etiopiske premierminister, Meles Zenawi, der har ledet gruppen, de industrialiserede lande til at vise politisk vilje til at bruge rapporten til en ambitiøs aftale! Befolkningerne i fattige u-lande synes at bruge andre midler til at skaffe sig vestens penge: Indvandrere sender omkring 440 mia af vore dollars tilbage til deres oprindelseslande om året, og USA er den største bidragyder.

EU-Parlamentet 8 Nov. 2010: Betydningen af skovene i bekæmpelsen af klimaændringer er afgørende.
  Næstformanden i Parlamentets delegation til FN's klimakonference i Cancún er tyskeren MEP Karl-Heinz Florenz (EPP). Han fortalte os, at "den europæiske energisektor udleder omkring 4,1 milliarder tons CO2 om året, mens skovrydning, illegal skovhugst, afbrænding af regnskove i Brasilien, Indonesien og andre lande forårsager omkring 6 milliarder tons CO2 årligt." En måde at reducere skovrydning er FN's initiativ REDD +. Bag det komplicerede navn "Reduktion af emissioner fra afskovning og skovødelæggelse (REDD)" står den Bookerenkle idé at oprette en finansiel stimulering for udviklingslandene til at undgå skovrydning og på denne måde at reducere emissionerne.  CO2, der er lagret i skovene, skal vurderes og "måles". For de respektive mængder af undgået skovrydning bør landene få "CO2–kreditter". Disse kreditter kunne sælges på et internationalt CO2–marked, eller der kan være finansielle kompensationer.
MEPer fra Miljøudvalget vedtog i oktober at opfordre EU til at støtte REDD +.

Kommentar
REDD-projektet (se Amazongate Skandalen) bliver misbrugt af WWF, som forventer at tjene 60 milliarder dollars af vores penge for ikke at fælde købte træer i utilgængelige dele af den brasilianske regnskov - for så at sælge kreditter til selskaber, som derefter kan fortsætte med at producere (uskadeligt) CO2 som hidtil – eller mere, dvs. ingen CO2–besparelse – kun meget dyrere elekticitetsregninger. I FN-iscenesættelse er dette igen penge til banksterne - og lidt til korrupte u-landsdiktatorer.GORBACHEV-WAVING
Dette er et latterligt bedrageri, og det er kun muligt, fordi eliten styrer massemedierne helt - som det også ses i forbindelse med, at massemedierne har været fuldstændig tavse om vor tids største skandale: Chemtrailing - som nu er forbudt af FN!
Hele øvelsen går klart ud på at stjæle vores penge, gøre os fattigere gennem CO2-afgifter og el-regninger og dermed gøre hele menneskeheden, undtagen en lille, superrig elite på ca. 7000 personer, til fattige slaver i en tilstand af dyrisk ligegyldighed. Selvfølgelig virker den endeløse, uhyggelige indvandring af  muslimsk uuddannet fødselsoverskud, som heller kan/vil uddannes i samme retning. Norfolk eksperimentet har stor lighed med, hvad Pat Woods skrev om teknokratisystemet. Hvorfor finder vi os i dette? Vil vi også gøre det, når Agenda 21 er vores samfund, vores religion og vores afsky?
Med hensyn til Al Gores Chicago Climate Exchange: Den har lige lukket - uden nogen medieomtale, idet den indså, at Cap-and-trade systemet i USA er død - og det vil de Europæiske Klimabørser også snart være,  medmindre en efterfølger for Kyoto-protokollen findes.