Resumé: Dette synes mig vor tids største og mest umoralske skandale. Lad denne artikel være en skamstøtte over den korporative Nye Verdensorden. Som tidligere beskrevet på denne blog holdt UNEP verdenskongres i Japan d. 27.-29. okt. 2010. Lige siden har jeg ikke set en eneste chemtrail på himlen over min bopæl. I den omfangsrige kongresberetning har jeg hæftet mig ved UNEP/CBD/COP/10/L.36, art. 8. (w).  Heri står, at "verdens milieuministre, ang. 110 af slagsen, har vedtaget et forbud mod "klima-relaterede geo-engineeringsaktiviteter" og "enhver teknologi, der bevidst reducerer solindstrålingsforholdene med påvirkning af artsmangfoldigheden" , indtil der er foretaget grundige undersøgelser over aktiviteternes virkning på artsmangfoldigheden, samt deres kultutelle og sociale virkninger. Hertil sagde forhandlingsdeltageren, ETC Groups adm derektør: “Det britiske Royal Society og dets partnere bør aflyse deres Solar Radiation Management (SRM)".  Endv. siger ETC Group, at man hermed har henlagt afgørelsen om styringen af geo-engineering til UNEP, hvor civilsamfundet kan holde øje med, hvad der aftales. Londons Royal Society har offentliggjort at have overtaget kontrollen over vor planets klima. Endv. at der er en menneskeskabt CO2-opvarmning af atmosfæren. Dette postulat er en anakronisme eller snarest en ideologisk usandhed, der blev åbenbar efter at IPCC- chef Pachauri har erklæret sin påstand derom for politisk bestillingsarbejde uden videnskabeligt grundlag - og den e-mail-stemplede CRU-leder og manipulator,  Phil Jones, har erklæret, at der i overensstemmelse med massive videnskabelige fund ikke har været nogen global opvarmning siden 1995. Prof. Shepherd, Royal Society, tror ikke på, at CO2 cap-and-store vinder tilslutning ( slet ikke i USA) og anbefaler derfor teknikker til maskering af solens indstråling, som skal reflekteres tilbage i rummet. Dette gøres ved chemtrailing. Royal Society  oplyser, at man har et "Korporativt netværk" (desværre er linkets fortegnelse over dise koncerner nu slettet!) til at sørge for det praktiske. Royal Society oplyser sine støtter: Det britiske parlament og udenrigsministerium, EU-Kommissionen, OECD, FN-agenturer, Verdensbanken. Endv.indirekte at Selskabet får støtte fra de  svenske og italienske regeringer, UNESCO,  OPEC, Microsoft,  og Environmental Defense Fund med masser af kapitalfondsdirektører i bestyrelsen! D. 22. Juli 2009 fremlagde John D. Rockefeller IV i USAs senat et lovforslag, der ville hjemle US firmaer ret til chemtrailing i og uden for USA! Vi står nu med bevis for, at 1. at der er opstået en global chemtrailing-industri med meget store muligheder for at tilegne sig vore skattepenge og “løse et (opdigtet) globalt CO2–problem globalt”. 2. chemtrailing er så skadelig, at selv FNs UNEP-Delegerede i Nagoya nu klart har forstået den potentielle trussel, som udbredelsen af geoengineeringsteknologier udgør for beskyttelse af artsmangfoldigheden - hvortil de vel regner menneskeheden? 3. At EU, FN-agenturer, OECD, Verdensbanken, ja selv "vore egne regeringer" har ønsket at ovehælde os med giftige stoffer som bl.a.barium, aluminium, strontiom og thorium - påviste nedfaldsstoffer fra disse chemtrails. Af video 1 i Edward Griffins film i 7 afsnit :"Hvad i Alverden Sprøjter De", fremgår, at en "ansvarlig" videnskabsmand direkte adspurgt om foreløbig 10 million tons aluminium-nanopartiklers virkning på mennesker svarer, at han ikke aner det - for det er ikke undersøgt - men måske viser der sig meget ubehagelige følger - at det ser ud, som om vi sender Sorteper videre til vore børn også !! 4. At vore medier fuldstændigt uansvarligt er totalt underlagt de af Royal Society angivne Nye Verdensordensinstanser. For massemedierne har intet fortalt om de farlige chemtrails, som himlen har været dækket af i årevis - i USA siden 1990 iflg Griffin. Sågar DMI erklærede til mig at kende fænomenet - men turde ikke udtale sig derom ("Vi har ingen officiel holdning").
 
Convention-biologicla-diversity
Chem_deesHar du lagt mærke til en ændring på himlen for nylig? Der er ikke flere chemtrails, hvor jeg bor, siden  UNEP's "topmøde" i Nagoya, Japan om biologisk mangfoldighed i Japan 27.-29. oktober 2010. Indtil videre har jeg ikke haft meget godt at sige om UNEP – der opfordres til at  økologi skal kappes med kristendom. UNEP synes dog  nu at have formået at indføre en længerevarende pause med chemtrailing!
Her er en oversigt over UNEPs  Nagoya-Konventionsdokumenter.  Det ser ud, som om denne chemtrail-pause er et midlertidig arranagement - indtil UNEP har taget den fulde administration over denne vej til verdensregering. "Geoingeniørerne vil blive rasende på dette moratorium," erkender Silvia Ribeiro fra ETC Group . "Det sidste, de ønsker, er at FN griber ind. De hævder, at en håndfuld regeringer og selskaber bør være fri til at gå videre med geoengineeringseksperimenter uden at være afhængige af international overvågning."

Jeg har tidligere, og her skrevet om chemtrails, der ikke synes at være andet end "spredning af gift i atmosfæren" som en person siger i denne video. Hvis du har fået appetit på mere, er her en film af Edward Griffin, varende 1:38 time - eller du kan se den i 7 afsnit.
Sovereign Independent bringer omfattende liste over 151 patenter fra USA om udstyr og processer, Chemtrail_poster360usa-231x300der anvendes i netop sådanne programmer. Beviserne er klare!

Men hvis du var i tvivl, så se, at FN har forbudt chemtrails - som følgelig ikke er "konspirationsteori" eller et synsbedrag.
 
ETC Group NAGOYA, Japan  - Geoengineeringspause vedtaget på FN-ministermødet i Japan (CBD).ETC deltog i udarbejdelsen deraf.
I en skelsættende konsensus-afgørelse vil 193-medlemmer af FNs kongres om biologisk mangfoldighed (CBD) lukke sit tiende møde med et de facto-moratorium for geoengineeringsprojekter. "Enhver privat eller offentlig eksperimenteren eller eventyr beregnet på at manipulere denMoratorium_bigger planetariske termostat vil være i strid med dette omhyggeligt udformet FN konsensus," udtalte Silvia Ribeiro, latinamerikansk direktør i ETC Group.
Aftalen, der blev indgået under den ministerielle del af 2–ugersmødet, der omfattede 110 miljøministre, beder regeringerne om at sikre, at ingen geoengineeringsaktiviteter finder sted, før risici for miljøet og den biologiske mangfoldighed og dertil knyttede sociale, kulturelle og økonomiske virkninger er blevet behørigt overvejet. CBD Sekretariatet blev også instrueret om at aflægge rapport om forskellige geoengineeringsforslag og eventuelle mellemstatslige regulerende foranstaltninger.
Kommentar:  Det viser, at de giftige chemtrailingflyvninger fandt sted med godkendelse af "vores" regeringer - som altså under os en ordentlig ladning arsen, barium, strontium, cadmium, radioaktivt thorium, indtørret blod, skimmelsvampesporer, svampegifte (Global res. 12. Mai 2010) og meget mere i lunger og maver – uden at fortælle os det – endsige grunden dertil! De afskyr os!
 
UNEP/CBD/COP/10/L.36, art. 8. (w)
"Sikre,….at ingen klima-relaterede geo-engineeringsaktiviteter, som kan påvirke artsmangfoldigheden, finder sted, før der er et tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag for at begrunde sådanne aktiviteter, og der tages passende hensyn til risici for miljøet og artsmangfoldigheden samt tilhørende sociale, økonomiske og kulturelle konsekvenser med undtagelse af små videnskabelige forskningsundersøgelser, der ville blive gennemført i en kontrolleret indstilling …, og kun hvis de er begrundet i behovet for at indsamle specifikke videnskabelige data og er genstand for en grundig forudgående vurdering af de potentielle konsekvenser for miljøet;
Ocean-fertilizationEnhver teknologi, der bevidst reducerer Solindstrålingsforholdene eller øger kulstofbindingen fra atmosfæren i stor skala, og som kan påvirke atsmangfoldigheden (undtagen kulstof-opsamling og-lagring fra fossile brændstoffer når den opfanger kuldioxid, inden det slipper ud i atmosfæren) bør betragtes som en form for geo-engineering, som er relevant for konventionen om den biologiske mangfoldighed, indtil en mere præcis definition kan udvikles. Dette på trods af kommende drøftelser om definitionen af geo-engineeringsaktiviteter.  

Art. 8 (x) siger: "Sørg for, at havgødskningsaktiviteter behandles i overensstemmelse med afgørelse IX/16 C under anerkendelse af arbejdet i London-konventionen / London-protokollen". Højre: røde prikker indikerer oceangødskningseksperimenter: Tonsvis af jern sat i havet for at stimulere UNEP_logo_200planktonfotosyntesen til at forbruge CO2 - og formentlig helt at ændre artsmangfoldigheden i havene.

Den usædvanligt stærke konsensusafgørelse bygger på moratoriet fra 2008 for oceangødskning  (et sindssygt projekt uden reelt grundlag). Denne aftale, som blev forhandlet på COP 9 i Bonn, satte bremser for et litani af mislykkede "forsøg" - både offentlige og private - på at isolere atmosfærisk kuldioxid i oceanernes dybder ved at sprede næringsstoffer på havoverfladen.

Denne beslutning placerer klart styringen af geoengineering i FN, hvor den hører hjemme,” sagde ETC Groups adm. direktør, Pat Mooney.

“Det britiske Royal Society og dets partnere bør aflyse deres Solar Radiation Management (SRM) regeringsførelsesinitiativ og respektere, at verdens regeringer kollektivt har besluttet, at fremtidige drøftelser om geoengineering bør finde sted i FN, hvor civilsamfund kan se og påvirke, hvad de laver."
Christ-the-Redeemer-overl-001UNEP logo: Bemærk ligheden med Kristus Forløseren i Rio de Janeiro: "Miljøet skal konkurrere med religion som den eneste overbevisende, værdibaserede fortælling til rådighed for menneskeheden (The International Institute for Sustainable Development: “Det UNEP, som vi ønsker”).
 
Delegerede i Nagoya har nu klart forstået den potentielle trussel, som udbredelsen af geoengineeringsteknologier udgør for beskyttelse af artsmangfoldigheden.
D.  31 okt. bragte blog.TV2. dk også  meddelelsen om chemtrailforbudet - men hidtil har jeg ikke set chemtrailforbud omtalt i massemedierne - vel fordi for dem findes chemtrails ikke officielt!

Londons Royal Society:
Geoengineering - at overtage kontrol med vor planets klima:  SRM governance-initiativet, et stort nyt initiativ til at sikre en streng forvaltning af eventuelle planer for styringen af solens stråler (SRM), geoengineering, foretaget af Royal Society, i partnerskab med TWAS, Akademiet for videnskaber for udviklingslandene (administreret af UNESCO, bidrag fra EU, OPEC, Microsoft, de svenske og italienske regeringer bl.a.) og Environmental Defense Fund – EDF” (som det lykkedes at få et effektivt og relativt harmløse malariasprøjtemiddel, DDT forbudt- med utallige dødsfald til følge. Har mange investorer og kapitalbestyrere i sin bestyrelse. Dette initiativ er i gang).
John-shepherdDet Britiske Royal Society arbejder for en lav CO2-fremtid - dette fortæller alt om dets forankring i den Nye Verdensorden.

Londons Royal Society 1 Sept. 2009. Geoengineering af klimaet, videnskab, forvaltning og usikkerhed - en rapport af
Prof. John Shepherd: "Der er en masse tekniske muligheder for at lave geo-engineering. Menneskeskabte klimaændringer er en realitet og deres virkninger og omkostninger vil være store, alvorlige og ulige fordelt. Virkningerne kan reduceres ved tilpasning og modereret ved risikoreduktion, især ved at reducere udledningen af drivhusgasser. Imidlertid har den globale indsats for at reducere emissionerne endnu ikke haft tilstrækkelig succes til at give tillid til, at de reduktioner, der er nødvendige for at undgå farlige klimaændringer, vil blive nået. Dette har ført til stigende interesse for geoengineering, her defineret som forsætlig storstilet manipulation af  planetens miljø for at modvirke menneskeskabte klimaændringer."

Denne undersøgelse deler geoengineeringsmetoder i to grundlæggende kategorier: 1. Kuldioxidfjernelse (CDR), der langsomt fjerner CO2 fra atmosfæren. 2. Teknikker til tackling af solens bestråling (SRM), som reflekterer en lille procentdel af solens lys og varme tilbage i rummet. Disse metoder handler hurtigt og kan dermed repræsentere den eneste måde at sænke den globale temperatur hurtigt på i tilfælde af en klimakrise. Men de reducerer kun  nogle, men ikke alle, virkningerne af klimaændringerne og skaber muligvis andre problemer.

 
Det anbefales i rapporten: * parterne i UNFCCC bør gøre en øget indsats for at afbøde og tilpasse sig til klimaændringer og især for at nå til enighed om at reducere globale emissionsreduktioner med mindst 50% i forhold til 1990-niveauet inden 2050 og mere derefter *CDR og SRM geoengineeringsmetoder bør kun betragtes som en del af en større pakke af muligheder for at løse klimaændringerne. CDR metoder bør foretrækkes frem for SRM-metoder. * Relevante britiske ministerier, i samarbejde med det Britiske Forskningsråd skal finansiere et 10–årigt geoengineerings-forskningsprogram på et niveau omkring £ 10m om året. * The Royal Society i samarbejde med internationale videnskabelige partnere, bør udvikle en adfærdskodeks for geoengineeringsforskning og give anbefalinger til det internationale videnskabelige samfund om en frivillig styring af forskningens rammer.
 
Londons Royal Societys indflydelses politik # Vores partnere omfatter forskningsakademier i hele Europa, USA, Kina, Indien m.m.; ministerier, forsknings og politiske organisationer og velgørende fonde. # Vores netværk af engagement og indflydelse omfatter beslutningstagere i Westminster og Whitehall, og internationale organer som Europa-Kommissionen, OECD, Verdensbanken og FN-agenturer. # Vores nyligt etablerede korporative netværk samler erhvervslivet og akademiske ledere i et uafhængigt og indflydelsesrigt forum.

Kommentar 
Lad denne artikel være en skamstøtte over den Nye Verdensorden. Jeg mener, at vi her står over for vor tids største skandale. Nu bør enhver tvivl om chemtrailing være manet i jorden: FN og det britiske Royal Society indrømmer det. Londons Royal Society indrømmer, at stærke Nye Verdensordensorganisationer står bag: UNESCO, EU, Verdensbanken, OECD, FN, OPEC, Microsoft, britiske, svenske og italienske regeringer, stærke investeringsledere og leveringsdygtige koncerner. En hel forløjet industri har udviklet sig over hele verden for at tjene penge og yde "globale løsninger for et (fiktivt, ikke-eksisterende) globalt CO2–problem". Desværre virker linket http://royalsociety.org/corporatenetwork/ til Royal Societys interessante korporative partnere ikke.
 
 Dette vækker naturligvis mistanke: Er der flere racehygiejnikere og her, en bevægelse, som smeltede sammen med økologi for at få kontrol over verden og reducere dens befolkning (Georgia Guidestones og Rockefellers (Af)Befolkningsråd) end Bill Gates blandt dem?

Hvor er verdens magthavere, Rockefeller og Rothschild, i det anonyme korporative netværk? "Paul Nurse, Rockefeller University’s præsident siden 2003, vil forlade universitetet i december 2010 for at påtage sig formandskabet for Royal Society of London. Formanden for Royal Society fungerer som uafhængig rådgiver om videnskab for den britiske premierminister. Nurse er britisk-født genetiker og cellebiolog, der fik tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medicin i 2001Jay-rockefeller-divine-king-2."
Vi ved, at den 22. juli 2009, forelagde John D. Rockefeller IV dette lovforslag om geo-engineering for USAs Senat: "Direktøren kan indgå samarbejdsaftaler med lederen af en Greenwashafdeling eller et agentur i USA, en passende embedsmand i enhver stat eller politisk underafdeling af en stat eller en passende embedsmand i enhver privat eller offentlig instans eller organisation til at drive forskning og udvikling vedrørende vejrafbødning" (f.eks Rockefeller Foundation, forfatterens bemærkning).
AKTIVITETER - Det nationale forsknings– og udviklingsprogram der kræves i punkt 5 (a), kan omfatte følgende aktiviteter i forbindelse med begrænsning af vejrforhold: a) forskning i forbindelse med sky- og nedbørsfysik. (B) skydynamik og skymodellering. (C) forbedre skyberigelses-relaterede teknologier. (D) forskning i dårligt vejr og storm. (E) Forskning vedrørende potentiel negativ indvirkning af vejrafbødning.

 
Lionel Walter Rothschild blev optaget som Fellow i Royal Society i 1953. Miriam Rothschild blev valgt som Fellow i Royal Society i 1985. Det britiske Royal Society fremhæves især af ETC Group's formand som hjernen bag geo-engineering, som vi alle har været vidne til, men som officielt ikke eksisterer! Det har flere mægtige partnere til at finansiere det og til at bidrage videnskabeligt og praktisk til geo-engineering i verden, f.eks yderligere Ministeriet  for Forretning, Fornyelse & Færdigheder  og  Living With Environmental Change - et partnerskab af 22 større britiske bidragydere i den offentlige sektor og brugere af miljøforskning, herunder forskningsråd og centrale ministerier. Her er en lang liste af partnere  - blandt dem DEFRA, partner med Futerra - som kalder deres hjernevask greenwashing.
Endelig vil jeg nævne art. 9 (a), The UNEP/CBD/COP/10/L.36, som angiver følgende: "anmoder eksekutivsekretæren om at: samarbejde med De Forenede Nationers miljøprogram og FN's udviklingsprogram om at gennemgå og revidere ressourceudstyret for nationale kapaciteter mht. selvevalueringer og på at sikre, at gennemførelsen af aktiviteterne i disse vurderinger bedre afspejler beslutninger på partskonferencen om artsmangfoldighed og klimaændringer." Farvel nationale "selvevaluering"/ uafhængighed. Hej, fagre nye UNEPverdensstyring