Diktatorisk EU (Evasions-Union) Frygter Og Afskyr Sine Borgere - 7 Stærke Grunde Dertil

Posted By Anders On November 7, 2010 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments

SENESTE. [1] The Express 8 Nov. 2010: Det konservative EU-parlamentsmedlem, Roger Helmer: Højtstående eurokrater, der er taget på fersk gerning i at kæmpe (for) eller styre bordeller og eurokrater, der er dømt for pædofile forbrydelser, har fået lov til at beholde deres jobs. Mr. Helmer sagde: "Selv hvis man gør næsten hvad som helst, uanset hvor oprørende, får man (bare) et rap over fingrene - medmindre man kritiserer det europæiske projekt."

 

TILFØJELSE. [2] The Telegraph 6 Nov. 2010: "Blandt virkelige mennesker der er en generel fornemmelse af, at regeringer kommer ud af trit og ud af kontrol, og at noget af afgørende betydning for den menneskelige værdighed og potentiale er truet af deres overmodige indblanding. Totalitære regeringers eneste dyd er, at de kan fejes væk med et enkelt slag, enten gennem voldelig omstyrtelse eller - som i tilfældet sovjetisk kommunisme - ved at deres befolkninger blot vender dem ryggen. Den faktiske sønderlemmelse af dyret er ganske forfærdeligt traumatisk… … Oprindelige befolkninger skal ikke tvinges til at konkurrere med ubegrænset lavtlønnet importeret arbejdskraft. Hvis arbejdende folk skal klare sig selv og støtte deres egne familier uden hjælp, kan de ikke være uderbydes af  af indvandrere på arbejdsmarkedet. Den ukontrollerede folkevandring rundt om kloden er problematisk for velfærdsstater - der kan ende med at skulle understøtte dem. Kombinationen af reduceret velfærd og ubegrænset indvandring vil kunne producere grimme konsekvenser, som ingen ansvarlig person ønsker at se".

Resumé: Mange udsagn fra EU-politikere og eurokrater tilkendegiver en enorm frygt for folkeafstemninger i EU-spørgsmål - efter franskmændenes, hollændernes og irernes nej til EU-forfatningen og dens snydeudgave, Lissabontraktaten. Derfor står EU nu med en kattepine, fordi Tyskland har forlangt en traktatændring mhp. at udvide EUs beføjelser til at styre og kontrollere økonomien i eurozonen - og givetvis også i alle EU-lande. Dette ville være nationalstaternes nådestød  v.hj. a. den politisk gennemtrumfede og økonomisk fuldstændig usaglige og uforsvarlige euro. Men ændringen kan – især i Holland – udløse en folkeafstemning!
Politikerne og eurokraterne ved, at deres befolkninger afskyr dem lige så meget, som  de afskyr deres befolkninger - og at folkenes afsky tager til i takt med EUs strenge sparekrav og den massive muslimske indvandring, der sluger ca 30% af de danske og svenske statsbudgetter. EU-folkene ved, at europæerne er ved at blive klar over, hvad det betyder, når Barroso, Sarkozy, Gordon Brown, kansler Merkel osv i EU Parlamentet og andetsteds taler om deres nye verdensorden: deres diktatoriske korporative og kommunistiske elitære én-verdensregering - og den vil europæerne ikke have. De vil beholde deres nationalstater, som EU gør alt for at afskaffe.  Eurokraterne ønsker at få forhøjet deres forlystelseskonto, deres kantinekvalitet, deres pensioner og EUs udgifter i almindelighed, hvorfor EU-Parlament og Kommission nu foreslår en stigning i EU budgettet på 5.9% - mens mange europæere pga. strenge EU-sparekrav  mister deres arbejde og livsgrundlag! Men EU mangler ikke fantasi: EU foreslår nu bl.a. en direkte EU-moms, skatter på finanstransaktioner og fly-rejser for at skaffe EU egne indtægter til sit grænseløse forbrug - vil endog have global (FN) beskatning indført. Foruden kontrollen over EU-landenes finanser er EU nu i færd med at afskaffe nationalstaternes indflydelse på EUs dag-til-dag beslutningstagning mhp. f.eks. handelspolitik. Alt i alt ikke så mærkeligt, at EU-politikere og eurokrater frygter europæernes dom. "Europæerne er for farlige for vort Europa", som Sarkozy har sagt!  Derfor forbereder EU og nu også den tyske regering sig på borgerkrigslignende tilstande, efterhånden som middelklassen bliver proletariseret. Barroso har kaldt EU et "imperium". Ingen imperier har kunnet overleve folkenes had og sin egen frygt for folkene ubegrænset. EU er nok ligeglad. For dér ved man, at EU kun er et overgangsstadium, der skal afgive sin suverænitet til en FN-verdensregering. EU-Parlamentet har siden 1994 arbejdet for oprettelsen af en FN -Parlamentarisk Forsamling - verdensparlamentet
. Derfor foreslår nu den tyske finansminister, at ikke en europæisk institution, men Rothschilds IMF skal overvåge en EU økonomisk krisemekanisme.
 
[3] EUleadersEU mistede sit sidste skin af demokrati med EU-forfatningen/Lissabon-traktaten: "Nej" i Frankrig, Holland og Irland blev der set bort fra - og gennem [4] løgne, trusler og korruption blev en ny folkeafstemning i Irland til et ja – til stor lettelse for EU. Som Barroso sagde det: "Det er værd at kigge tilbage på de negative folkeafstemninger, der afsporede ratificeringen af den europæiske forfatning. Dette fortalte os noget. Det fortalte os, at de europæiske borgere var bekymrede, for deres job, deres pensioner, deres uddannelse, deres livskvalitet og deres miljø.  Og de så hen til EU, for at få svar." Hertil bemærkede [5] Bruno Waterfield, EUObserver: "Kun i Evasions-EUs skæve verden kan ikke-stemmer for den europæiske forfatning fortolkes som et folkeligt krav om "svar fra EU". Pinen og angsten er udsigten til, at ændring af EU-traktaten kan føre til folkeafstemning.
Alle ledere er absolut enige om én ting: Der må ikke komme folkeafstemninger. Dette er en forfærdende mulighed, et skræmmende mareridtsscenario for politikere, der har baseret deres stramninger og bankredningspakker på at holde offentligheden på mindst arms længde. Det er en rigtig rædsel.
Så det er åbenlyst, at  de [6] illuministiske (explanatory statement) eurokrater og [7] Nye Verdensordens politikere (se videoer i højre margen på denne blog) frygter de "unyttige europæiske spisere". Eller rettere, de afskyr dem. Som [8] præs. Sarkozy sagde i 2007:“Der er en kløft mellem folkene og regeringerne. En folkeafstemning nu ville bringe Europa i fare. Der ville ikke være nogen traktat, hvis vi afholdt en folkeafstemning.”

[9] BlogActiv 2. Nov. 2010: EU-Kommissionen og Rådet krænker  åbenbart i strid med Lissabon-traktaten krav om åbenhed - f.eks. i budgetplanlægningen - og agter fortsætte med at gøre det - iflg. EU Pres. van Rompuy! Hvorfor?
I. De frygter en ny folkeafstemning - vel vidende, at EU er elitens projekt mod europæernes vilje 
[10] EU Observer 29 Oct. 2010: De europæiske ledere har givet efter for tyske krav om en ændring af de europæiske traktater, men proceduren for ændringen og dens størrelse er beregnet [11] Irish-eu-referendumudtrykkeligt mhp. at undgå faren for, at den kunne fremkalde folkeafstemninger i nogle EU-lande. EUs premierministre og præsidenter støttede "en begrænset ændring af traktaten" for at levere strammere finanspolitisk disciplin og give mulighed for etablering af en permanent redningspakke-fond.

 
 Ifølge diplomater er det i øjeblikket uklart, om denne nye ordning vil indebære deltagelse af medlemmer af euroområdet alene eller alle 27 EU-lande, herunder dem, der ikke bruger euroen. Fanget mellem behovet for en strukturændring og deres frygt for både [12] aktivisme i Karlsruhe og borgernes voksende euroskepsis, tilsluttede andre ledere sig kun ændringen, så længe den var "den mindste mulige … for at sikre, at der ikke er mulighed for folkeafstemninger," som en dansk diplomat sagde til EUobserver.
 
Merkel:"Ændring er et kvante-spring for Unionen - men ingen folkeafstemning"!
Den metode, EU's ledere valgte at opnå ændringen på, er den såkaldte "specielle revisionsprocedure," der indførtes med Lissabontraktaten, hvorefter Traktaten kan ændres af Det Europæiske Råd alene, så længe der er enstemmighed og ændringerne ikke udvider kompetencer for Den Europæiske Union (hvad den netop gør!). På denne måde undgås en fuld regeringskonference, der normalt kræves forud for en ændring af traktaten. "Dette går uden om Parlamentet og muligheden for, at forskellige lande ville komme til bordet med forskellige ting, de ønsker at tilføje eller fjerne fra traktaten," fortsatte den danske diplomat. "Vi var nødt til at sørge for, at vi ikke åbner Pandoras æske."  Men, denne [13] enstemmighed er ikke til stede - den må først købes!!
Angela Merkel sagde imidlertid helt klart, at disse forandringer vil levere et "kvantespring" for Unionen med hensyn til økonomisk konvergens mellem medlemsstaterne. Adspurgt om bekymring mht. Storbritannien og Holland om en potentiel folkeafstemning om traktatændringerne, forklarede fru Merkel: "Det er derfor, vi har sagt" begrænsede ændringer, “begrænset til kriseløsningsmekanismen." Men selvfølgelig har Det Forenede Kongerige nu helt [14] kapituleret for EU – dog uden for euroen.
 
[15] Voor-nederland[16] Deutsche Welle 29 Oct. 2010: Lederne bad Van Rompuy om at forberede mulige ændringer i Lissabon-traktaten forud for et andet EU-topmøde i december. Ændringerne skal aftales til midten af 2013, udløbsdatoen for en 750 milliarder euro-redningsfond, der blev oprettet i maj i år for at berolige markederne mht. Grækenlands gældskrise.
 
[17] EUObserver 2 Nov. 2010: Mareridtsscenariet med en ny folkeafstemning om en ændring af EU-traktaten i Nederlandene, fem år efter, at landet afviste EUs foreslåede forfatning, kunne atter hjemsøge de europæiske ledere, idet  Geert Wilders hårde højredrejede Hollandske Frihedsparti ( PVV)  d. 2. november annoncerede, at det overvejer at foreslå netop sådan en afstemning - dagen efter, at oppositionens Socialistiske Parti også opfordrede til en folkeafstemning. SP var en af lederne af den vellykkede Nej-kampagne i 2005, som besejrede EU-forfatningen i landet.
 
II. EU ønsker at fortsætte udvidelsen og "legaliseret" muslimsk masseindvandring - som er forhadt af de fleste europæere
[18] African-labour[19] De Morgen.Be 27 Okt. 2010: 1,3 ud af 3,2 mio. (Muslim) albanere har søgt pas til EU.
[20] EU Parliament 7 Oct. 2010: Medlemmerne har hilst resultatet velkomment af en afstemning på plenarmødet, der giver visumfri indrejse til EUs Schengen-zone for (muslimske) statsborgere fra Albanien og Bosnien-Hercegovina. S & D gruppen sagde, at afstemningen i miniplenarforsamlingen i  Bruxelles bringer udsigten til EU-medlemskab for Albanien og Bosnien-Hercegovina nærmere. Et af de mest højtstående medlemmer, Sarah Ludford, sagde: "At  blokere det ville være et forræderi af enhver medlemsstat mod et højtideligt "mangeårigt køreplansløfteet." [21] Tyskland  glæder sig til dem!
Kommentar: Endv. er EU ved at oprette rekrutteringskontorer i Afrika for at hverve [22] 56 mio afrikanere + deres familier til EU inden 2050  inden 2050 - og har lovet sine [23] euromediterrane muslimske "partner"-borgere EU's 4 friheder til gengæld for demokratiske og økonomiske fremskridt. [24] Marokko har opnået denne status, selv om det slet ikke er demokratisk, men [25] undertrykker ønsket om uafhængighed for Vestsahara, der blev overtaget fra Spanien i 1975.
Selvfølgelig har vores MSM "glemt" at informere os om denne katastrofale stigning i EUs indvandring og islamisering - for EU-politikerne har offentligt lækket, at de ønsker at denne muslimske indvandring skal [26] ødelægge og radikalt ændre vores gamle samfund. EU [27] EU jamrer over  mangel på frihed for medierne i disse vestlige Balkan-lande - og [28] mangler selv lige så meget frie [29] medier i EU

 III. EU er blot en mellemstation på vejen til verdensregering - og europæerne vil bare ikke have den
Siden 1994 har EU-Parlamentet arbejdet hårdt på at få en [30] FN Parlamentarisk Forsamling  - én-verdensregering
[31] EU-præs. van Rompuy, 29. Oct. 2010: På G20 dagsordenen er IMF-reformen. Europæiske lande gør en stor indsats til fordel for nye vækstlande med henblik på at styrke den globale regering.

 

[32] Højre: Dette Chaillot Dokument fra EU's [33] Institut for Sikkerhedsstudier foreslår, at den næste grænse i fremtiden's forbedringsproces er [7] verdensregering. Dette dokument forudser, at et globalt »forfatningstidspunkt" kan forekomme i starten af 2010'erne."
 
[34] EU Press Release 29 Oct. 2010 José Barroso: “Vi må have den globale sammenhæng i tankerne, fordi den langsigtede vækst i vores økonomi  også  afhænger af  det globale miljøs sundhed. Derfor er jeg glad for, at formanden for Det Europæiske Råd og jeg, som repræsenterer Den Europæiske Union, har modtaget et stærkt mandat til at fremme de globale forvaltningsreformer med vores partnere i G20” - den Nye Verdensorden ([35] Gordon Brown) og begyndelsen på verdensregeringen ([36] EU Pres. van Rompuy).
[37] Earth Times 6 Nov. 2010 Den tyske finansminister Wolfgang Schaeuble  konkretiserede et forslag til en todelt euroområde-krisemekanisme: inddrage private investorer, men kontrolleret af Den Internationale Valutafond (IMF) i stedet for en europæisk institution, svarende til redningspakken, der udformedes som svar på den græske gældskrise.
 
IV. EU embedsmænd og politikere kender europæernes afsky dem
[38] Prison Planet 20 Oct. 2010: Nigel Farage i EU-Parlamentet til José Manuel Barroso, [39] Video: "Vi har ikke stemt for dig, og vi kan ikke fjerne dig. Lad os få en ny traktat, og lad os sætte den til folkeafstemning". En tydeligt rasende Barroso gjorde da kun Farages sag stærkere ved at minde ham om, at han ikke var valgt af folket, men snarere valgt til at lede EU i en "hemmelig "parlamentsafstemning - og at Farage hører til Parlamentet.
 
V. EU ønsker at beskatte europæerne direkte og indirekte - endog på globalt plan
[40] EUObserver 21 okt. 2010: EU-Parlamentsmedlemmer har stemt med et meget stort flertal for at øge næste års EU-budget med 5,9 procent, et træk, de definerer som "ansvarligt" på trods af regeringsnedskæringer i medlemsstaterne. 2011-EU-budgettet er foreslået af Europa-Parlamentets medlemmer at skulle omfatte 142.65 mia. € i forpligtelser og € 130.14 mia. i betalinger. Sidonia Jedrzejewska sagde, at EU blev bedt om at gøre mere under Lissabon-traktaten. En række medlemsstater er allerede draget i felten mod den af Kommissionen foreslåede liste over potentielle EU-selvfinansieringsmekanismer, som omfatter en EU-skat på luftfart og en EU-moms. Paris erklærede, at det var "fuldstændig upassende," London sagde, at det ville nægte at behandle den nye skat, og Berlin har ligeledes afvist det.
[41] Eu-brussels[42] EurActiv Brussels 20 Oct. 2010: Kommissionen foreslår en EU-moms. I øjeblikket anvender Bruxelles en afgift på nationale momser, hvilket indbringer ca, € 14 mia. om året. Ifølge forslaget skal den nuværende afgift erstattes med en direkte EU-moms. Dette vil sandsynligvis vil øge belastningen af borgerne. Det ville bringe EU's kasser ca. 41 milliarder € om året. Heldigvis [43] siger kansler Merkel i Tyskland NEIN!
[44] EU Pressemeddelelse 20. okt. 2010. Barroso: EU bør fortsat være forpligtet til at presse på for en finansiel transaktionsskat på globalt plan og et retfærdigt bidrag på EU-plan, såsom en finansiel virksomhedsskat.
[45] RTE News 19 Oct. 2010: EU-Kommissionen forsøger at finde nye indtægtskilder for det næste EU-budget, f.eks. bortauktionering af kvoter for drivhusgasemissioner eller en EU-afgift i forbindelse med lufttransport.
 
VI. EU ønsker at nyde livet på europæernes bekostning uden at skulle bekymre sig om europæernes indignation og demokratiet
[46] The Mail 22 Oct. 2010[47] Eu_nazi_soviet_: David Cameron kom i går aftes under stigende pres for at blokere en stor stigning i EU's budget - som vil finansiere en 90 procent stigning i antallet af fornøjelser for bureaukraterne i Bruxelles, samt en stor stigning i subsidierne til deres kantiner og flere penge til at fremme EU. 

VII. EU ønsker at gribe al magt og giver pokker i demokratiet
EU blev grundlagt af [48] OSS, og dens efterfølger, CIA, med Rockefeller/Ford finansiering, baseret på [49] nazistiske penge, og har - ifølge [50] USSR-systemkritiker Vladimir Bukovsky - alle Sovjetunionens kendetegn, så han kaldte det for EUSSR, hvilket forklarer, hvorfor EU er så ivrig efter at fremme den maoistiske Maurice Strong's og ex-Sovjetunionens præsidents, Michael Gorbatjovs, [51] Agenda 21.
[52] EU Parlamentet 20.okt. 2010: MEPer opfordrer til stærk paneuropæisk og global regulering og tilsyn, som ikke efterlader noget finansielt marked, instrument eller institution uden tilsyn. Resolutionen om økonomisk styring støtter stort set Kommissionens lovgivningsforslag, men går videre: bl.a. en europæisk monetær fond, således at den nuværende europæiske  [53] Financial Stability Facility bliver permanent, og desuden EU-obligationer

[54] EurActiv 5. Nov. 2010: Et EU-kommissionsforslag om at reducere medlemstaternes indflydelse på EUs daglige beslutningstagning støder på modstand fra en gruppe lande anført af Tyskland og Storbritannien, som insisterer på at have et ord at skulle have sagt om handelspolitikken.
 
Kommentar
EU er en kolos på lerfødder. Den er ved at forberede sin egen opløsning for at blive en provins eller en region i den korporative [55] verdensregering A/S - og den er ved at nedbryde sin indre stabilitet gennem [56] ubegrænset muslimsk indvandring, der sluger ca 30% af  [57] Danmarks og [58] Sveriges statsbudgetter! Denne kultur er uforenelig med den sekulære EU, og EU-begreberne kommunistiske menneskerettigheder og bureaukratisk lovgivning, for Allah har givet allerede givet alle nødvendige love, så EU-lovgivning gør således Allah til grin! EU skaber en enorm mangel på samhørighed, mere og mere anarki med uforenelige parallelsamfund - borgerkrige er ved at vise sig i horisonten - forventes tilsyneladende endda af EU selv ([59] Eurogendfor og [60] EUFOR), som med Lissabontraktatens tilladelse må [61] skyde ind i demonstrationer) og den [62] tyske regering.
Et imperium, der frygter og hader sine egne befolkninger kan kun overleve, hvis det grundigt har hjernevasket og lyver for dem - hvad EU-systemet har [63] gjort i mange år og [64] her - eller gennem undertrykkelse, som kan gå på i et stykke tid, men ikke evigt. Intet imperium - og [65] Barroso har erklæret, at EU er et imperium  - i historien har overlevet for evigt.
Så længe folk [66] elsker deres slaveri (deres velfærdsstater bliver nu afmonteret) forbliver de fredelige. Men hvad nu, hvis de i stor stil mister deres hjem og levebrød, som EU nu oplever det igennem af de stigende stramme sparekrav? I det mindste er det indlysende, at EU systemet forbereder sig på, hvad det så vil gøre.
Jamen, hvad skal det arme EU så gøre? Opløse sig hurtigst muligt og lade hvert land klare sine egne problemer (renteregulering, devalueringer) og lade uafhængige politikere finde hensigtsmæssige løsninger i uformelle rammer – uden sigte mod verdensregering, som blot vil mangedoble EU-problemerne.

 
 
 
 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=18153

URLs in this post:
[1] The Express 8 Nov. 2010: http://www.express.co.uk/posts/view/210224/Brussels-Senior-Eurocrats-caught-fighting-or-running-brot
hels-keep-their-jobs

[2] The Telegraph 6 Nov. 2010: http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/janetdaley/8114728/The-West-is-turning-against-big-gov
ernment-but-what-comes-next.html

[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereuleaders1.jpg
[4] løgne, trusler og korruption : http://euro-med.dk/?p=10989
[5] Bruno Waterfield, EUObserver: http://blogs.euobserver.com/waterfield/2010/10/28/its-treaty-change-in-the-evasion-union/
[6] illuministiske: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[7] Nye Verdensordens: http://euro-med.dk/?p=10021
[8] præs. Sarkozy sagde i 2007: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1569342/EU-polls-would-be-lost-says-Nicolas-Sarkozy.html
[9] BlogActiv 2. Nov. 2010:: http://democracy.blogactiv.eu/2010/11/02/budget2-european-council-president-van-rompuy-and-commissio
n-president-barroso-declare-they-refuse-to-comply-to-lisbon-treaty-on-public-access-and-public-money
/

[10] EU Observer 29 Oct. 2010: http://euobserver.com/9/31163
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederirish-eu-referendum2.png
[12] aktivisme i Karlsruhe : http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/7591027/Greek-aid-in-doubt-as-Germa
n-professors-prepare-court-challenge.html

[13] enstemmighed er ikke til stede: http://euobserver.com/9/31206
[14] kapituleret for EU: http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/steve-richards/steve-richards-for-the-first-time-i
n-four-decades-europe-is-no-longer-poisonous-2124615.html

[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedervoor-nederland1.png
[16] Deutsche Welle 29 Oct. 2010:: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6163764,00.html
[17] EUObserver 2 Nov. 2010: http://euobserver.com/9/31180
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederafrican-labour1.jpg
[19] De Morgen.Be 27 Okt. 2010: http://www.demorgen.be/dm/nl/989/binnenland/article/detail/1175178/2010/10/27/belgie-vreest-vloedgol
f-van-albanese-asielzoekers.dhtml

[20] EU Parliament 7 Oct. 2010: http://www.theparliament.com/latest-news/article/newsarticle/meps-vote-for-visa-free-travel-for-alba
nia-and-bosnia-herzegovina/

[21] Tyskland  glæder sig til dem: http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2010/11/03/countdown-zur-massenflucht-jeder-dritte-albaner-sit
zt-auf-gepackten-koffern/

[22] 56 mio afrikanere + deres familier til EU inden 2050: http://www.express.co.uk/posts/view/65628/secret-plot-to-let-50million-african-workers-into-eudavid%
20hamiltonmore

[23] euromediterrane: http://euro-med.dk//?p=8949
[24] Marokko: http://euro-med.dk//?p=3600
[25] undertrykker ønsket om uafhængighed for Vestsahara: http://www.monstersandcritics.com/news/europe/news/article_1596294.php/Morocco-rejects-referendum-on
-Sahara-independence

[26] ødelægge og radikalt ændre: http://euro-med.dk/?p=11344
[27] EU jamrer over: http://waz.euobserver.com/887/31196
[28] mangler selv lige så meget: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3326590,00.html
[29] medier i EU: http://euro-med.dk/?p=9058
[30] FN Parlamentarisk Forsamling : http://www.unpacampaign.org/documents/en/unpamilestones.pdf
[31] EU-præs. van Rompuy, 29. Oct. 2010: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/117495.pdf
[32] Højre: Dette Chaillot Dokument: http://www.iss.europa.eu/index.php?id=18&no_cache=1&L=0&tx_ttnews[pointer]=3&tx_ttne
ws[tt_news]=152&tx_ttnews[backPid]=133&cHash=19353c86ba

[33] Institut for Sikkerhedsstudier: http://euro-med.dk/?p=1362
[34] EU Press Release 29 Oct. 2010 José Barroso: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/615
[35] Gordon Brown: http://euro-med.dk/?p=7794
[36] EU Pres. van Rompuy: http://www.youtube.com/watch?v=hXWeOa-FuyM&feature=player_embedded
[37] Earth Times 6 Nov. 2010: http://www.einnews.com/article.php?vid=AMMO8P83MwQRpnHw&v=63225Emw3_BHm/9x1NGN/GANHIC2JydXU
[38] Prison Planet 20 Oct. 2010: http://www.prisonplanet.com/eu-leader-to-dissenter-how-dare-you-say-i-was-not-elected-i-was-elected-
by-the-commission-in-secret.html

[39] Video: http://www.youtube.com/watch?v=rKoEm1uWY7s&feature=player_embedded
[40] EUObserver 21 okt. 2010: http://euobserver.com/9/31091
[41] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereu-brussels1.jpg
[42] EurActiv Brussels 20 Oct. 2010: http://www.euractiv.com/en/priorities/brussels-wants-eu-taxes-fuel-budget-news-498951
[43] siger kansler Merkel i Tyskland NEIN: http://eupolitics.einnews.com/article.php?oid=LzNIp0omo1Ew1ts&v=63015Emw3_BHm/9x1NGN/GANHIC2JydX
U

[44] EU Pressemeddelelse 20. okt. 2010: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/510&format=HTML&aged=0&l
anguage=EN&guiLanguage=en

[45] RTE News 19 Oct. 2010: http://www.rte.ie/news/2010/1019/eurozone-business.html
[46] The Mail 22 Oct. 2010: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1322729/david-cameron-faces-pressure-block-huge-increase-bru
ssels-bureaucrats.html

[47] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereu-nazi-soviet4.jpg
[48] OSS, og dens efterfølger, CIA, med Rockefeller: http://euro-med.dk/?p=1278
[49] nazistiske penge: http://euro-med.dk/?p=11296
[50] USSR-systemkritiker Vladimir Bukovsky : http://www.brusselsjournal.com/node/865
[51] Agenda 21: http://euro-med.dk/?p=17981
[52] EU Parlamentet 20.okt. 2010: http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101020IPR88588/
[53] Financial Stability Facility : http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,716108,00.html
[54] EurActiv 5. Nov. 2010:: http://www.euractiv.com/en/future-eu/uk-germany-resist-attempted-eu-power-grab-trade-news-499463
[55] verdensregering : http://euro-med.dk/?p=5141
[56] ubegrænset muslimsk indvandring: http://euro-med.dk/?p=11156
[57] Danmarks: http://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/
[58] Sveriges: http://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p
ublic-budget-2001/

[59] Eurogendfor: http://euro-med.dk/?p=10788
[60] EUFOR: http://euro-med.dk/?p=10055
[61] skyde ind i demonstrationer: http://euro-med.dk/?p=949
[62] tyske regering: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,645345,00.html
[63] gjort i mange år : http://euro-med.dk/?p=143
[64] her: http://euro-med.dk/?p=156
[65] Barroso har erklæret, at EU er et imperium : http://www.youtube.com/watch?v=-I8M1T-GgRU&feature=player_embedded#%21
[66] elsker deres slaveri : http://euro-med.dk/?p=16486