Økologi Er Finansrovdyrenes Bæredygtige Smovsen Og Verdensfrelsernes Kommunistiske Agenda 21 Omfordeling: FNs Konference Om “Artsmangfoldighedskrise”

Posted By Anders On November 3, 2010 @ 00:21 In Dansk, Euromed | No Comments

ADDENDUM: [1] The Guardian 1 Nov. 2010: "Verden tilhører nu Markedet. "Japan-topmødet" var ikke et topmøde - og synes at have været frugtesløst. Medierne lagde ikke engang mærke til, at man har undladt at fremlægge en skriftlig erklæring. Regeringerne har sendt deres kontorrengøringpersonale og udskudt det hårde valg i endnu 10 år. Ingen regering, hvis udkastet overhovedet er godkendt, er forpligtet til at ændre sin politik. Ikke livet, men det flygtige bras, som det er blevet erstattet af, skal beskyttes. Ved at trampe hen over naturen undgår vi at træde de magtfulde over tæerne. De penge, der kan tjenes ved at søndertrampe naturen, overstiger de penge, der kan tjenes ved at bevare den."  Denne artikel beskriver, hvordan det gøres.

Resumé: FNs Milieuprogram, UNEP, har netop holdt verdenskongres i Japan om "den truede artsmangfoldighed" i et forsøg på at skabe en bedre stemning efter Københavns-klimakonferencen i 2009 forud for FNs verdensklimakonference i Mexiko senere i denne måned. Et andet tema var at skabe nye kanaler for vore penge ud over københavnermødets "klimaabødningsgodtgørelser" på 350–1 billion dollars om året til u-landene. Fantasien fejler ikke noget: Vi skal betale for fortidens forbrug af ressourcer i u-landne til lægemiddelfremstilling, fisk og sjældne arter skal kapitaliseres - og svind i deres mængder pga. indfødtes og vort rovfiskeri skal Vesten erstatte u-landene for.  Vesten skal også erstatte u-landene for den største fare mod sjældne arter: U-landsbefolkningernes befolkningseksplosion, der skyldes Vestens hjælp til u-landene med antibiotika, vacciner osv. Pengene skal for klimadelens vedkommende forvaltes af  Verdensbanken, som er Rockefeller-fan,  og Rothschilds Global Environmental Facility, som nok også skal stå for artsmangfoldighedsafbødningspengene.
I det øjemed overdriver UNEP en potentiel trussel mod artsmangfoldigheden til det uhyrlige: Iflg UNEP-præsidenten, Achim Steiners usandfærdige oplysning til G8 døde ikke mindre end ca 26.000 arter om året i 2009 - mens IUCNs røde liste i 2008 kun angav 717 arter - og BBC i 2005 800 truede arter om året. For at sikre inddrivning af  penge fra Vesten og til fortsat at vildlede regeringerne oprettedes på Japan-mødet en organisation, som er en pendant til det forløjede og korrupte IPCC, hvis formand netop har indrømmet kun at have baseret IPCCs globale opvarmnings-dommedagsprognoser på, hvad politikerne har bestilt - ikke på videnskab.
Økologien får af politiske grunde et gevaldigt opsving nu. Portugal er stolt af at få 45% af sin elektricitet fra bæredygtige kilder. Men portugiserne kan betale det: deres elektricitets - og dermed det generelle prisniveau  - er eksploderet og mange har forladt Lissabon, fordi lønninger og pensioner slet ikke kan følge med. I Spanien koster hvert nyoprettet (ofte uproduktivt) job 2.2 traditionelle jobs, hvorfor (sammen med kolossal indvandring) arbejdsløsheden er steget til 20%.
Da miljørigtige varer er få og utiltrækkende, overvejer EU at fremme dem gennem skattelettelser og fjernelse af subsidier til ikke-økologiske varer. Men det kniber med at få penge ud af de betrængte vestlige lande til artsmangfoldighedsbekæmpelse i øjeblikket. EUs plan for bæredygtigt forbrug og produktion har afffødt nogle spredte, halvhjertede forsøg. Men da der af prisgrunde nu og nok især fremover ikke er folkelig opbakning til økologien, kan dette nok kun gennemføres ved EU dekret.
Et økologisk projekt, der sætter bæredygtigheds/artsbeskyttelses-ideologien i relief, er Amazonasskandalen: IPCC påstod, at blot en let tilbagegang i regnmængden pga. global opvarmning ville får Amazonas-regnskovene til at dø. Det viste sig, at dette "overvældende videnskabelige belæg" baserede sig på en rapport fra World Wild Life Fond (WWF), der havde indgået partnerskab med Coca Cola om at købe træer i en utilgængelig del af Brasiliens regnskov. Iht. Kyotoprotokollen kan disse træer, der alligevel ikke kan fældes, frigøre CO2-kreditter, dvs. koncerner kan købe den CO2-optagende virkning af disse træer for priser, der er 60 mia. dollars værd, fortsætte uhindret med at udlede CO2 som hidtil eller mere - og sende regningen til os!!
Hele denne korporative milieubevægelse kaldes nu "øko-imperialisme", som trods fromme udsagn tilsidesætter de indfødtes menneskerettigheder - bl.a ved at tvinge dem ind i reservater. Men den er i perfekt overensstemmelse med Agenda 21, der vil gøre ressource-rige områder til "vildnis".

Jordens frelsere, Janez Potocnik, EU-kommissær for miljø og Joke Schauvliege, EU-formand for Miljø-Rådet [2] erklærede: "Vi håber, at fremtidige generationer vil komme til at betragte Nagoya-mødet som 'vendepunktet', der bragte vor planet tilbage fra randen af en økologisk katastrofe.''

[3] Biodiversity--Convention2--006Økologi er dagens ideologiske erstatning for religion i den vestlige Nye Verdensorden. Intet kan anspore menneskeheden mere til frivilligt slaveri af en ideologi end at give den følelsen af en stor fælles sag, en "Grosse Gemeinsame Sache", "[4] Common Purpose", Sharia (Verdenskalifatet), af at være deres lands frelsere (nazismen) eller bedre verdens frelsere (kommunismen), den [5] Nye Verdensordens ideologi, som er en blanding af begge dele. Det ses tydeligt i den [6] løgnagtige CO2-kult - og i mindre grad i bevarelsen af den [7] biologiske mangfoldighed. Men bag disse falske opfordringer, er der en lille [8] klike af bankfolk og erhvervsfolk, der laver enorme penge på at have [9] hjernevasket os og [10] her til underkastelse og til at betale, om deres argumenter så er nok så dårlige.

FN's konference om biodiversitet i Nagoya, Japan, 27-29 oktober 2010 i  [11] FNs År  for International Biodiversitet
[12] BP-flames[13] The Guardian 27 Oct. 2010: De finansielle risici, som tab af arter og økosystemer medfører, er steget kraftigt og er ved at blive en større bekymring for virksomhederne end den internationale terrorisme, ifølge World Economic Forum og en FN-rapport.
[13] I år har UNEP frigivet resultaterne af en to-årig undersøgelse: Økosystemernes Økonomi og Artsmangfoldighed, som anslog den samlede virkning af artsmangfoldigheden til op mod 7,5% af det globale BNP. Lederen af Verdensbanken, Robert Zoellick, sagde: "Produktiviteten af jorden og havene er faldende og med dem de økosystemtjenester, som er afgørende for, at folk kan komme ud af fattigdommen". "Truede arter er ved at forsvinde for altid for øjnene af os."

Hvad der blev opnået på FN's konference om biodiversitet på Nagoya?
[14] The Guardian 29 Oct. 2010Miljøministrene fra næsten 200 nationer blev sent i aften enige om at vedtage en ny FN-strategi, der sigter mod at dæmme op for de værste tab af liv på jorden, siden dinosaurernes undergang. De blev enige om at udvide naturreservater til 17% af verdens landareal i 2020 – op fra mindre end 10% i dag. Fredede zoner blev udvidet til 10 procent af verdens have, en [15] Biodiversity--Convention--006stigning fra knap 1 pct i dag. FN's COP10 Artsmangfoldighedskonference vedtog en ny traktat, Nagoya Protokollen, til at styre verdens genetiske ressourcer og dele de mange milliarder dollars fordele med udviklingslande og indfødte samfund. Nagoyaprotokollen vil få regeringerne til at overveje hvordan der kan skabes kompensation for genetisk materiale og traditionel medicinsk viden, der er indsamlet i fortiden, og som nu bliver brugt, patenteret og solgt. Dette vil sandsynligvis ske gennem en særlig fond for udviklingslande. Protokollen vil træde i kraft i 2020. Regeringerne er enige om at udarbejde en finansieringsplan i 2012. Værtslandet, Japan, har lovet $ 2 mia i denne uge til artsmangfoldighed, mens Storbritannien og Frankrig har afsat mindre beløb til beslægtede projekter. "Vi var skuffede over, at de fleste rige lande kom til Nagoya med tomme lommer – ude af stand til eller uvillige til at stille de nødvendige ressourcer, der vil gøre det muligt for udviklingslandene til at gennemføre deres ambitiøse mål" sagde Jim Leape, generaldirektør for WWF International. Regeringerne har sendt et stærkt budskab om, at de er klar til at gå sammen om at redde livet på Jorden. Om [16] Biodiversitetscentre  her.
[17] Deutsche Welle 29 Oct. 2010: Et rådgivende organ vil blive oprettet til at informere regeringerne og vil blive kaldt Regeringskonferenceplatformen Vedrørende Biodiversitet og Økosystemtjenester, og det skal tjene en lignende funktion som Det Internationale Panel om Klimaændringer (IPCC)!!
Kommentar: Antagelig vil vore penge blive kanaliseret til u-landene via Verdensbanken (En [18] Rockefeller-fan) og [19] Rothschilds Global Environmental Facility (GEF), der står for at kanalisere vore klimaafbødningserstatninger til u-landene – minus de sikkert klækkelige gebyrer, der forsvinder undervejs, før resten forsvinder i u-landenes korrupte politikeres lommer. [20] GEF 20 Jan 2010: Klimafinansiering skal udbetales effektivt (gennem GEF) og gavne artsmangfoldigheden og samfundene.

Hvordan er livet i den økologisk ideelle stat?
[21] CNN Tech 18 Oct. 2010: For 10 år siden havde Portugals elektricitetsnet, der ejedes af private elselskaber, ingen interesse i at investere i vedvarende energi. Så regeringen købte (el)nettet og tilpassede det, gjorde det muligt med produktion og distribution af elektricitet fra små producenter, såsom indenlandske solpaneler. Der var også en kombination af incitamenter til renere elproduktion, herunder indførelsen af feed-in tariffer. Portugal socialiserede sin energiproduktion og gjorde den grøn. Nu bruger energiselskaberne deres tekniske know-how til at anvende miljøvenlige kilder, såsom sol og vind. En stor del af infrastrukturen i Portugal er stadig stærkt afhængig af Den Europæiske Centralbanks finansiering. Mange borgere føler sig ladet i stikken.

[22] Portugal-lisbon-by-night45% af Portugals energi stammer fra vedvarende energikilder - og folk har ikke råd til det. En anden stor bekymring er, at regeringen vil fortrænge de lokale virksomheder med store multinationale selskaber - som set af en nylig kontrakt med det finske firma AW Energy. Det at være den tredjestørste producent af vedvarende energi i Europa har betydet et spring på 15 procent  i elektricitetsregningen i husholdningerne i de sidste 10 år. Idet underskudsreduktionsplaner kommer til i 2010, står husholdningerne stadig over for en stigning på 2,9 procent yderligere i deres elregning. Mange beboere har allerede forladt Lissabon på grund af høje leveomkostninger, der ikke svarer til de lave lønninger og pensionssatser. Portugal har det ikke overbevist mange af sine egne borgere om fordelene. I nabolandet Spanien har [23] grønne jobs erstattet traditionelle jobs i forholdet 1/2.2 - og dermed skubbet arbejdsløsheden op på  20%.

[24] EurActiv 7 Oct. 2010Miljørigtige varer er ofte for dyre for mange forbrugere - og politikerne overvejer skattemæssige incitamenter for at gøre grønne indkøb mere overkommelige.
Ifølge en nylig undersøgelse om europæernes holdninger til bæredygtigt forbrug understregede 89% prisen som en prioritet. En bred vifte af værktøjer, såsom [25] Biodiversityfodaftryk, beregningsordninger og miljømærker er blevet udviklet til at informere forbrugerne om de miljømæssige egenskaber ved et produkt eller en service. Ifølge EU-Kommissionen kan skatter, omsættelige tilladelser og subsidiefjernelse være effektive i håndteringen hustandens adfærd.
[26] The Telegraph 27 Oct. 2010: Det er skønnet, at Amerika og Europa alene i øjeblikket yder omkring $ 12 mia årligt i "incitamenter" til at producere biobrændstoffer, et tilskudsniveau, der vil skulle fordobles igen. Biobrændstoffer sender fødevarepriserne gennem taget, og langt fra gavne miljøet synes de at ødelægge det endnu mere. Men EU vil have 10% biobrændstof i f.eks. flybenzin inden 2010.

[27] AGENDA-21-2Nationale initiativer omfatter en fransk økologisk “bonus-malus"-ordning for indkøb personbiler og øko-lån til nulrente for at finansiere opvarmningsfornyelse. Tyskland tilbyder fair handel med  økologiske produkter og offentlige udlejningssystemer for cykler. I Østrig giver myndighederne vejledning om, hvordan man skal lave mad af rester og forhindre madspild. Andre eksempler er Det Forenede Kongerige, der har oprettet et program med kulstoffattige bygninger, Tjekkiet, der har indarbejdet økologisk skolemad. Danmark har iværksat en afgiftsfritagelsesordning for elbiler samt afgifter på emballageaffald.
De største barrierer for grønnere forbrug siges at være 1. manglende kendskab, 2. negative opfattelser af grønne varers præstation, 3. mistillid til regeringens og erhvervslivets “grønne påstande”, 4. høje priser og 5. lav tilgængelighed af bæredygtige valg. Ifølge [28] Greendex 2010, en årlig [29] Goin-green-angryundersøgelse vedr. forbrugeradfærd, er top-scorerforbrugerne i 2010, som i 2008, udviklingsøkonomierne i Indien, Brasilien og Kina. Et kulturelt skift fra forbrug til værdsættelse af bæredygtig livsstil siges at være nødvendig." Eller civilisation vil blive overskyllet af økologiske kriser.
Ifølge Worldwatch Institute er forbruget af varer og tjenesteydelser steget med 28% i det seneste årti.

[2] EurActiv 1 Nov. 2010: Nagoya-mødet skulle bane vejen for det større klimamøde i Mexico senere på måneden.
Med godkendelsen af FNs strategi lovede ministrene at udarbejde nationale artsmangfoldighedsplaner inden to år. Milliarder af dollars kunne frigøres for at hjælpe udviklingslandene.

Kommentar
[30] WWFAmazonasSom jeg [5] tidligere har vist på denne blog, er “artsmangfoldighedskrisen” blot en anden fidus med 2 formål 1. At sikre bankeliten vore skatteyderpenge 2. At gramse efter magt til deres [31] verdensregering - indsat i 2009 iflg. til [32] EU-rådspræsident van Rompuy  under mottoet: "Globale løsninger til (opdigtede) globale problemer"
Efter at have set al den svindel, de manipulationer og løgne fra [33] IPCC, skal vi nu have et lignende FN-agentur for artsmangfoldighed - med samme formål, nemlig at trække skatteydernes penge ud af os, som det begyndte på klimatopmødet i København 2009 med  [34] 350mia. – 1 billion dollars om året - til banksterne og en smule til de mindst udviklede lande. Ligeledes er det bemærkelsesværdigt, at 17% af jordens landareal og 10% af havene der skal fredes. Dette betyder, at de kommer under FN, dvs Ny Verdensordensregime - et meget godt skridt for [19] Rothschild's Vildnis Program til at affolke og gøre områder med naturrigdomme til "vildmarker" for at få fat i 30% af jordens landareal som fortabte sikkerhedsstillelser gennem Rothschilds institutioner, GEF, IWF og Verdensbanken.

I mit tidligere indlæg, blev det klart, at det er meget usikkert, om flere arter forsvinder i dag end tidligere. [35] UNEP's leder, Achim Steiner, fortalte i 2009 G8 en åbenlys usandhed, nemlig at 3 arter uddøde hver time. Dette svarer til mere end 26.000 arter om året. Men i 2005, meddelte [36] BBC, at kun 800 arter var truet med  udslettelse pr. år - og i 2008 meldte IUCN's Røde Liste om kun 717 arter, der udslettes hvert år, på dette link [37] http://www.iucnredlist.org/documents/2008RL_stats_table_4a_v1223294385.pdf - som nu er blevet fjernet!

[38] Amazongate skandalen illustrerer formålet med sådanne usandheder. WWF og dens partner, Coca Cola, får godtroende politikere og embedsmænd til at mene, at de redder træer fra at blive fældet i utilgængelige regnskove i Brasilien, hvor de aldrig ville blive fældet alligevel. Træerne blev købt af den globalistiske WWF til en billig pris. Efter intensiv lobbyvirksomhed godkendte parterne i Kyoto-protokollen i 2001 officielt brugen af beplantninger til at skabe kulstoftilgodehavender, fordi de optager CO2 og således kan bruges til CO2 kreditter, hvilket betyder, at koncernerne kan købe CO2-krditter - og udlede CO2 uhindret!!
WWF vil administrere 20 millioner acres i Brasilien. Skovene få en værdi på over 60 milliarder dollars i "CO2–kreditter", som betales af forbrugerne i "rige" lande [39] Eco-imperialismgennem deres elregninger og i stigende priser på varer og tjenesteydelser, hvis planen godkendes i Mexiko.
IPCC hævdede fejlagtigt, at op til 40 procent af regnskoven kan være i fare ved selv en lille nedgang i nedbøren. Her blev IPCC igen grebet ud ved at fremsætte udokumenterede påstande, som er baseret på en WWF-rapport.

Freelance skribenten, Glenda Freeman, en indfødt på New Zealand, beskriver WWF aktiviteterne som "Grøn Imperialisme". I indledningen til bogen, "Øko-Imperialismen: Grøn Kraft, Sort Død" af Paul Driessen, læser vi om den "ideologiske miljøbevægelse."
Den krænker disse menneskers mest grundlæggende menneskerettigheder. Den forhindrer trængende nationer i at bruge den megen teknologi, som de udviklede lande anvendte for at blive rige, komfortable og fri for sygdom. Og det sender millioner af spædbørn, børn, mænd og kvinder tidligt i graven hvert år.

Det passer ind i det kommunistiske/fascistiske program for den Nye Verdensordens [40] Agenda 21 at sende folk i reservater - få dem til at forlade deres jord, der skal plyndres for dens naturlige rigdomme af eliten. Eller endnu bedre: [41] reducerer deres antal i stor stil og [42] her. Dette vil også blive vores fremtid - som det nu ses i Spanien og Portugal - på grund af de uendeligt stigende energipriser og afgifter.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=18124

URLs in this post:
[1] The Guardian 1 Nov. 2010: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/2010/nov/01/deal-to-save-the-natural-world-never-h
appened

[2] erklærede: http://www.euractiv.com/en/migrations/historic-deal-save-nature-reached-nagoya-news-499325
[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbiodiversity-convention2-0065.jpg
[4] Common Purpose: http://euro-med.dk/?p=2791
[5] Nye Verdensordens ideologi,: http://euro-med.dk/?p=
[6] løgnagtige CO2-kult : http://euro-med.dk/?p=16692
[7] biologiske mangfoldighed: http://euro-med.dk/?p=8329
[8] klike af bankfolk : http://euro-med.dk/?p=511
[9] hjernevasket os : http://euro-med.dk/?p=156
[10] her : http://euro-med.dk/?p=143
[11] FNs År  for International Biodiversitet : http://www.cbd.int/2010/welcome/
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbp-flames.jpg
[13] The Guardian 27 Oct. 2010: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/oct/27/biodiversity-loss-terrorism
[14] The Guardian 29 Oct. 2010: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/oct/29/biodiversity-talks-ministers-nagoya-strategy
[15] Image: http://www.cbd.int/2010/welcome/%C2%A0Now
[16] Biodiversitetscentre : http://www.independent.co.uk/environment/nature/countries-join-forces-to-save-life-on-earth-2120487.
html

[17] Deutsche Welle 29 Oct. 2010: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6169314,00.html
[18] Rockefeller-fan: http://www.cfr.org/publication/8133/council_on_foreign_relations_special_symposium_in_honor_of_david
_rockefellers_90th_birthday.html

[19] Rothschilds Global Environmental Facility (GEF): http://euro-med.dk/?p=13605
[20] GEF 20 Jan 2010: http://www.gefngo.org/index.cfm?&menuid=112&parentid=111
[21] CNN Tech 18 Oct. 2010: http://www.cnn.com/2010/TECH/innovation/10/18/eco.portugal.energy/index.html
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederportugal-lisbon-by-night3.jpg
[23] grønne jobs erstattet traditionelle jobs i forholdet 1/2.2 : http://seattletimes.nwsource.com/html/opinion/2009385016_will26.html
[24] EurActiv 7 Oct. 2010: http://www.euractiv.com/en/food/consumers-buying-green-linksdossier-497318
[25] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbiodiversity7.jpg
[26] The Telegraph 27 Oct. 2010: http://blogs.telegraph.co.uk/finance/jeremywarner/100008365/biofuels-a-growing-evil/
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederagenda-21-23.jpg
[28] Greendex 2010: http://environment.nationalgeographic.com/environment/greendex/
[29] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergoin-green-angry4.jpg
[30] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederwwfamazonas2.jpg
[31] verdensregering : http://euro-med.dk/?p=5141
[32] EU-rådspræsident van Rompuy : http://www.youtube.com/watch?v=hXWeOa-FuyM&feature=player_embedded
[33] IPCC: http://euro-med.dk/?p=17101
[34] 350mia. – 1 billion dollars om året: http://www.brookings.edu/opinions/2010/0422_environmental_pragmatism_ebinger.aspx
[35] UNEP's leder, Achim Steiner: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4204905,00.html
[36] BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4522044.stm
[37] http://www.iucnredlist.org/documents/2008RL_stats_table_4a_v1223294385.pdf: http://www.iucnredlist.org/documents/2008RL_stats_table_4a_v1223294385.pdf
[38] Amazongate skandalen: http://eureferendum.blogspot.com/2010/03/amazongate-part-ii-seeing-redd.html
[39] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereco-imperialism3.jpg
[40] Agenda 21: http://euro-med.dk/?p=17981
[41] reducerer: http://euro-med.dk/?p=9404
[42] her: http://www.youtube.com/watch?v=6WQtRI7A064