Er “Vore” Politikere Endelig Ved At Vågne Af Deres Vanvittige Euromediterranien-rus? Eller Er Dette Blot Deres Sædvanlige Hegelske Dialektik?

Posted By Anders On October 25, 2010 @ 00:14 In Dansk, Euromed | 1 Comment

SENESTE NYT: [1] Deutsche Welle 25 Oct. 2010: Den Europæiske Union har besvaret et råb om hjælp fra Grækenland, som kæmper for at klare en voksende bølge af illegale indvandrere ind i landet fra Tyrkiet. Et hurtigt grænseinterventionshold forventes at blive indsat. Ifølge FN kommer anslået 300-400 illegale indvandrere til Grækenland hver dag, hvoraf mange kommer fra Afrika og Afghanistan. Kommissær for EUs indre anliggender, Cecilia Malmstroem sagde: "Situationen ved den græske landegrænse til Tyrkiet er i stigende grad bekymrende."

Resumé: Glædeligt budskab eller ny finte? I mange år har der været tabu omkring indvandringens årsager og omfang. Kritik har i mange europæiske lande været strafbar og betegnet som racistisk og fremmedfjendsk. Menneskerettigheder har været de muslimske masseindvandreres privilegium, mens landenes indfødte borgere har været praktisk taget retsløse, jf. Geert Wilders. Men pludselig skriver én eneste mand, tyskeren Thilo Sarrazin, at den muslimske indvandring fordummer det tyske  folk uden at give noget til gengæld. Det virker som aftalt spil, for straks kaster CDUs leder, Angela Merkel, og CSUs leder sig ud i skamfuld bekendelse af, at deres hjertebarn i mange år, multikulturalismen, er død og var en forfærdelig fejltagelse - hvad de fleste andre har kunnet se de sidste 30 år. Nu vil de pludselig prioritere tyskerne i stedet for ubrugellige, dyre og voldelige indvandrere, som på ingen måde vil lade sig integrere. Den tidl. spanske premierminister, Azar, advarer imod en uoverskuelig bølge af afrikanske indvandrere, som vi slet ikke kan integrere. "The Independent" kan nu slet ikke se nogen. der forsvarer det åbne samfunds multikulturelle "værdier" eller udøvere, som politikerne nu ang. ønsker hen, hvor peberet gror. Derfor er EU nu utilbøjelig til at indfri sit løfte om fri indvandring til sine euromediterrane "partnerlande" og vil hellere betale dem for som vagthunde at holde strømmene fra syd for Sahara tilbage fra EU - har endda slettet Middelhavsunionens Palamentariske Forsamlings hjemmeside! Men hvad - vi har jo da nu fået en skat af "nydanskere" , "nytyskere" til at berige den kultur, som vore politikere efter deres egne bevidnede udsagn ikke fik helt ødelagt i bund og grund ved hjælp af deres bedste værktøjer, den muslimske masseindvandring og hjernevask af vore børn. Trods politikernes " forfærdelse" er der  dog stadig en solid strøm, der nok aldrig har været stærkere end nu - skønt statistikkerne længe har fortalt dem, at deres vælgere ikke ville have den. Men i hvert fald kunne den tyske præsident veltilfreds forsikre, at islam nu er en del af Tyskland - hvad tyskerne længe har frabedt sig, 60% af dem vil have praktisering af islam i landet holdt nede. I Malmø er nogen nu oven i købet på blodig krigssti mod dem, der har bekriget de indfødte i nu mange år. Førstnævntes selvforsvarsreaktion  vækker kolossal opsigt - mens de sidstnævntes årelange blodige, narkotiserende og voldtagende angrebskrig fra basen "Rosengården" aldrig blev nævnt af politikernes og illuministernes veldresserede medier.Tilbage står man med samme fornemmelse, som man har vedr. det "islamfjendtlige" Danske Folkeparti, der har udgydt en masse tomme verbale angreb på islam og EU uden nogen som helst  handling - ja partiet har ikke engang villet fortælle om Euromediterranien/Middelhavsunionen - skønt opfordret dertil. Det ser ud, som om alle politikere blot er skuespillere for den Nye Verdensorden - og prøver på at stikke befolkningene blår i øjnene med ord - mens de river tæppet bort under os og græder krokodilletårer. Nogle lader efter en tysk politibetjents udsagn og observatørers afsløringer sågar deres politi blande sig med fredelige demonstranter for at provokere sammenstød med  politiet. Det gør de så godt, at regeringen  i Tyskland nu forbereder sig på borgerkrig - og EU har i flere år gjort det med det meget aggressive Eurogendfor gendarmeri, der med Lissabontraktaten fik lov til at skyde på demonstranter. Den harholdt fælles øvelser mhp.at lade franskmænd gøre det i Tyskland og omvendt for at undgå national sentimentalitet. Den hegelske dialektik, som har skabt alle omvæltninger i de sidste 230 år, er så brugbar som nogensinde i globaliseringens tjeneste, fordi så få gennemskuer den.

 

[2] Badflygtninge

Flygtninge-over-muren

I mange år har vi været vidne til en [3] planlagt, sindssyg, [4] masse-indvandring af muslimske "vandrende arbejdstagere" og "flygtninge", alt imens vore politikere har gjort vores defensive protester "fremmedfjendske og racistiske" og kan retsforfølge modstandere med 3 års fængsel - jfr. "[5] EU Rammebeslutning om Racisme og Fremmedhad". I Tyskland [6] forbereder regeringen sig på  borgerkrig. Indenrigsminister [7] Schäuble, ønsker endog forfatningsændring for at aktivere Forbundsværnet mod "meget specielle truende situationer i udland såvel som i indland". Tony Blairs taleskriver (2009) og en dansk parlamentariker (1975) har offentligt erklæret, at [8] "vore" politikeres motivation for massiv muslimsk indvandring er at ødelægge vore gamle samfund radikalt. [9] "Vore" medier fik besked på at rose indvandring som en mægtig vigtig kulturel og økonomisk gevinst for alle - og til at forblive tavse om den stigende muslimske kriminalitet. "Vore" politikere roste islam til skyerne og rakkede vores kultur og religion ned som mindreværdige på den mest utrolige måde i Europarådet (se Bat Ye'or "Eurabia" 2005 s. 168-173). “Vore” politikere [10] Dansk-Kultur-Folder-Barcelona-Euro-Mediterraneaninsisterede på [11] Euromediterranien-processen med henblik på politisk og kulturel sammensmeltning af Europa og islam. "Vore" udenrigsministre lovede i 2003 de grundlæggende 4 EU frihedsrettigheder, herunder [12] fri indvandring, til borgerne i de 9 arabiske "partnerlande" + Israel for demokratiske og økonomiske fremskridt!, en status som [13] Marokko har opnået. De proklamerede Middelhavs-Unionen med eget [14] parlament (EMPA) og sekretariat - de har endda til hensigt at [15] udvide denne union til Den Persiske Golf - alt sammen uden at give os den mindste information om dette eller vores fremtidige skæbne af demografiske grunde som [16] jagede minoriteter i et hav af fattige muslimer. De få, der indså denne udvikling talte om højforræderi - men hvem brød sig om det? Bestemt ikke EU, som har etableret kontorer til at hverve [17] 56 mio afrikanere, overvejende muslimske + deres familier til EU inden 2050.

Nu er tvinger lige pludselig en mand, [18] Thilo Sarrazin, tysk politik at erklære sine åbenlyse "fejl", som er intet mindre end en utilgivelig skyldlast over for tyskere og europæere - og det gælder for enhver europæisk regering.

Forsøg på at opbygge et multikulturelt samfund i Tyskland er "fuldstændig slået fejl," ifølge kansler Angela Merkel.
[19] Stenkastende-muslimer-i-london-east-end[20] Deutsche Welle 17 Oct. 2010: "Fejltagelserne i de sidste 30 eller 40 år kan ikke løses så hurtigt," sagde hun.
Horst Seehofer, der er leder af CDU's bayerske søsterparti, CSU erklærede: "Multikulturalismen er død."

[21]

[22] Projekt_Vollsmose_d_596764m[23] Venstre: Ekstrabladet 21 okt. 2010, Projekt Vollsmose: “Jeg er storkriminel. Ikke fordi jeg har siddet inde. Det er jeg for klog til. Jeg laver knæk sammen med de andre og sælger hash. Hvad ellers? Kommunens folk er nogle bøsserøve. Politikerne kan stikke deres ghettoplaner skråt op.” Officielt lever “Tupac” på kontanthjælp og på sin arbejdsløse mors nåde. Har du en kæreste?  – “Ja, ja. Hun er dansk. Men fuck hende.” Mørket kommer snigende. En bulet japaner-øse fyldt til randen med unge mænd og fuck-fingre hviner forbi på Vollsmose Allé. Tupac hopper ind. Vollsmoses natdyr skal på arbejde. Højre: Stenkastende indvandrerunge i London.

Her er det videre perspektiv: [24] The Telegraph 22 Oct. 2010: Londonbydelen, Towers Hamlet, har netop valgt en korrupt muslimsk overborgmester, som er tilknyttet den muslimske racistiske organisation Islamic Forum of Europe - som med sine egne ord satser på at omdanne "selve infrastrukturen i samfundet, dets institutioner, dets kultur, dets politiske orden og dets trosbekendelse … fra uvidenhed til islam." Rahman har afslået at benægte disse påstande. Labour: Londonbydelen bliver 'islamiske republik.

[2] The Independent 21 Oct. 2010Multikulturalisme var engang udtryk for tolerance, en accept af forskel i den stadig mere kosmopolitiske og urbaniserede vestlige verden. I dag er det bare blevet en bekvem etiket, som politikerne kan bruge til at angribe indvandring.
Nu har Angela Merkel, den tyske kansler, slået ned på den for at læse begravelsesceremonier over det åbne samfund.  Det var ønsketænkning, hævdede hun, at tro, at tyske statsborgere og udlændinge "kunne leve lykkeligt side om side ….  Fru Merkel er ikke alene med sine synspunkter. I hele Vesteuropa samler der sig et kor af bekymring over indvandringsspørgsmålet. Bekymringer om job er blevet blandet med frygten for islamisk terrorisme og nu snak om nedskæringer overalt. 18% af Tysklands befolkning består af indvandrergrupper. Den sande bekymring er manglen på stemmer, der vil forsvare tolerance, knapheden på skikkelser, der er klar til at forsvare værdierne i et åbent samfund.
Kommentar:  Det "åbne samfund" skal være baseret på gensidig respekt. Dette er sandelig ikke tilfældet med muslimerne. Som dansker, der boede i Tyskland i 15 år, følte jeg mig til enhver tid mere velkommen dér end nogensinde i Danmark. Det handler ikke om, hvorvidt man er udlænding eller lokal. Pointen er, at de lokale kan gøre sig fortrolige med, hvad den fremmede bringer. Jeg havde ingen problemer med at blive ven med tyskerne, fordi jeg var indstillet på at følge tyske skikke, og fordi vi har samme kulturelle rødder, den kristne grundholdning, selv om mine landsmænd var blodtørstige vikinger, begik det stockholmske blodbad og drev profitabel slavehandel – og tyskerne var underkastet en kort forsmag på den nye verdensorden i årene fra 1933–1945. Det er hele verden i dag, undtagen måske nu - tyskerne? Er de vores sidste håb nu - eller har vi andre selvretfærdige europæere - der nu beviser, at vi er nøjagtigt lige så feje over for diktaturet på fremmarch - lammet dagens uskyldige generation af tyskere med dårlig samvittighed? Når vi først har sluppet det islamiske diktatur ind, er der bare et valg: Dræb eller bliv dræbt. Det er Koranens lov. Hvor mange Stauffenbergere eller Scholl-søskende vil der så være blandt os ikke-tyskere?

[25] Deutsche Welle 20 Oct. 2010Berlin har afsat omkring 16 millioner euro til fire universiteter for at etablere nye islamiske teologiske fakulteter i en indledende periode på fem år for at hjælpe med at integrere landets cirka 4 millioner muslimer. Op til 500 nye studerende kunne være indskrevet i september 2011. De fleste imamer i Tyskland er ansat og betalt af den tyrkiske stat."
[26] Yahoo News 15 Oct. 2010: En ny undersøgelse i Tyskland viser, at 13 procent af dets borgere ville hilse en "Führer" velkommen - et tysk ord for lederen, der er udtrykkeligt forbundet med Adolf Hitler - til at styre landet "med fast hånd." Undersøgelsen, der blev udsendt 13. oktober af Friedrich Ebert Foundation, viste, at mere end en tredjedel af tyskerne føler, at landet er "overrendt af udlændinge," omkring 60 procent ville "begrænse praktiseringen af islam," og 17 procent mener, jøderne har "for meget indflydelse."

[27] Refugees-mahgreb[28] ANSAmed -16 Oct. 2010''Den Europæiske Union såvel som de enkelte medlemstater har efterhånden flyttet deres grænser hen mod tredjelande, der skaber en beskyttende barriere, der strækker sig fra Rusland til Ukraine, fra Tyrkiet til Israel, fra Libanon til Ægypten. Dette er en "cordon sanitaire", hvor utallige individer er underlagt mishandling, underernæring og død, men takket være den tillader Fort Europa sine ydre grænser at patruljeres af andre''.
The Euro-Mediterranean Human Rights Network
, et organ for menneskerettigheder, har netop afsluttet en undersøgelse om accept af asylansøgninger fra indvandrere i Algeriet, Libyen, Marokko og Tunesien. Undersøgelsen viser en foruroligende mængde indvandrere dér, som stammer primært fra Afrika syd for Sahara. Som EMHRN understreger, er EU's politik præget af ''høj tvetydighed'', der fokuserer mere''på kontrol. Kommentar: Disse mishandler-lande er muslimske. Pas på den dag, hvor muslimer er i flertal i Europa, europæere!

[29] Ansamed 8 okt. 2010: Den tidligere spanske premierminister, José Maria Aznar, erklærede, at ''Afrika er en meget alvorlig og enormt kompleks virkelighed, hvor islamisk fundamentalismes vægt og rolle er stigende. Uden udvikling vil der være en fremskyndelse af indvandringen til EU, som imidlertid ikke vil være i stand til at integrere disse mennesker. Migrationspresset bliver uudholdeligt for vores system''. Fondazione BDS præsident, Giovanni Puglisi, udtalte, at ''Europas fremtid er tæt forbundet med det afrikanske kontinent, dette er svært at benægte''.

[30] Westerwelle[31] ANSAmed) 5 okt. 2010Den Europæiske Union og Libyen er kommet til en samarbejdsaftale. Men Libyen har også fornyet sin anmodning til Den Europæiske Union om 5 milliarder euro om året for "definitivt stop" af illegal indvandring fra landets kyster.

[32] EUObserver 23 Sept. 2010: Den tyske udenrigsminister, Guido Westerwelle, har gentaget sin støtte til Tyrkiets indtræden i EU og sagde: "Ingen bør overilet afvise Tyrkiet og smække døren i for næsen af det efter al dets indsats."
EU har åbnet 13 ud af 35 tiltrædelseskapitler, der er skrevet af EU, siden Tyrkiet blev EU-kandidat. Otte kapitler er frosne på grund af dets territoriale tvist med Cypern. I mellemtiden fortsætter  FDPs egen koalitionspartner, den tyske kansler Angela Merkels centrum-højre CDU parti, samt Østrig og Frankrig, med at sige, at Tyrkiet bør blive "privilegeret partner" i stedet for et fuldgyldigt medlem af EU. Med 77 millioner indbyggerer allerede og med fødselsrater langt højere end i Vesteuropa, vil Tyrkiet være på vej til at blive den mest magtfulde enkeltstat i EU kort efter 2020.[33] Wulff_islam2

                               [34] Yahoo News 3 Oct. 2010: Den tyske præsident erklærer: "Islam er nu en del af Tyskland."

Kommentar
Altså er adskillige europæiske politikere tilsyneladende ved at vågne op af deres Euromediterranien-rus. Men sporene fra Dansk Folkeparti skræmmmer: det er systemets blår i øjnene på vælgerne. Mange tomme løfter om at begrænse indvandring og stoppe Lissabon-Traktaten – men intet har det gjort - ikke engang villet fortælle os om Euromediterranien.  Jeg finder det tilsvarende mistænkeligt, at tyske politikere skiftede fra deres dogmatiske multikulturalistiske standpunkt til at erklære den en fuldstændig fiasko fra den ene dag til den næste. Er [35] EU Illuministernes[35] (explanatory statement) gamle [36] hegelske dialektik i spil? Tese: Indvandring - antitese: nationale borgeres modstand - syntese: sammenstød/borgerkrig med indsats af omhyggeligt forberedte undertrykkende styrker, som EU's [37] Eurogendfor gendarmeri eller [38] EUFOR for at skabe den [39] Steinewerfer[40] Nye Verdensordens politistat? Lissabon-traktaten gør det muligt at [41] skyde ind i masserne, fx vil tyske tropper kunne bruges i Frankrig og omvendt, således at de nationale sympatier ikke afholder soldaterne fra at skyde. Forhåbentlig ikke - men kan det undgås?

Faktisk har en [42] tysk politibetjent tilstået brug af stenkastende politi som "provokatøragenter".
[43] Hamburger Abendblatt 18. Okt. 2010 : (Fulde artikel [44] her):  Sådanne provokatører bruges også af det [45] canadiske  og (det [46] britiske?) politi.

Ovenstående efterlader det indtryk, at europæiske nationale ledere er ved at give efter for pres fra deres befolkninger - en uventet manifestation af demokrati. Det ser ud til, at politikerne i disse sparetider af en sådan sværhedsgrad, at det udtynder middelklassen og velfærdsstaten, frygter for  konsekvenserne af de uudholdelige omkostninger (i 2001 30% af statsbudgettet i [47] Danmark og [48] Sverige ) ved en sindssyg, ubrugelig og destruktiv indvandring. Eller gør de? Kunne det være muligt, at de stadig ønsker at ødelægge vores gamle verdensorden fuldstændigt ved hjælp af den [36] hegelske dialektik? Vi ser det i [49] Frankrig og [50] video - nødvendiggjort af "[51] multikulturelle ghettobøller", hvem de så arbejder for? Protesterne kan forventes at [52] tiltage, efterhånden som folk mister deres levebrød. Og især når de indser, at der er omvendt proportionalitet mellem deres sociale offentlige ydelser og størrelsen af den muslimske indvandring - og at skatterne er direkte proportionale med indvandringen. For [53] muslimer arbejder ikke og skaber intet  - i henhold til denne imam! Jo mere folkelig modstand, des mere orwellsk EU-stat på bekostning af de nationale stater. Selvfølgelig ser [54] FNs generalsekretær i sin tale i Europarådet d. 19. okt. 2010 vores modstand mod islamiseringen af Europa via masseindvandring som en strafbar handling mod hans menneskerettigheder for indvandrere. Men hvad ellers kan forventes fra en [55] Ny Verdensordenskommunist. Selv muslimske "flygtninge", som strømmer ind i EU, chikanerer kristne med-asylansøgere - [56] som det sker i Holland. 
Protestér fredeligt - for at undgå at give Eurogendfor mulighed for at skade dig. Ønskerpolitikerne blot vor stemme - eller vor frihed og vore penge med?


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=17894

URLs in this post:
[1] Deutsche Welle 25 Oct. 2010: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6145410,00.html
[2] Image: http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/adrian-hamilton/adrian-hamilton-multiculturalism-n
eeds-defenders-2112071.html

[3] planlagt: http://euro-med.dk/?p=11186
[4] masse-indvandring : http://euro-med.dk/?p=11156
[5] EU Rammebeslutning om Racisme og Fremmedhad: http://euro-med.dk/EU-Documents/Framework-Decision-On-Racism-And-Xenophobia-93739.pdf
[6] forbereder regeringen sig på  borgerkrig: http://www.vorsicht-buergerkrieg.de/Home.htm
[7] Schäuble, ønsker endog forfatningsændring: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,645345,00.html
[8] "vore" politikeres motivation : http://euro-med.dk/?p=11344
[9] "Vore" medier fik besked på at rose indvandring : http://euro-med.dk/?p=9058
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdansk-2dkultur-2dfolder-2dbarcelona-2deuro-2dmediterranean10.jpg
[11] Euromediterranien-processen : http://euro-med.dk/?p=8949
[12] fri indvandring, til borgerne i de 9 arabiske "partnerlande" + Israel : http://euro-med.dk/?p=1212
[13] Marokko: http://euro-med.dk/?p=3600
[14] parlament: http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=en&id=74&ftuId=FTU_6.
4.5.html

[15] udvide denne union til Den Persiske Golf : http://euro-med.dk/?p=11265
[16] jagede minoriteter i et hav af fattige muslimer.: http://euro-med.dk/?p=14274
[17] 56 mio afrikanere, overvejende muslimske + deres familier: http://xrl.us/bercd3
[18] Thilo Sarrazin: http://euro-med.dk/?p=16914
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederstenkastende-muslimer-i-london-east-end.jpg
[20] Deutsche Welle 17 Oct. 2010: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6118859,00.html
[21] : http://euro-med.dk/billeder/billedercrucifix-set-up.jpg
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederprojekt-vollsmose-d-596764m.jpg
[23] Venstre: Ekstrabladet 21 okt. 2010: http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1435227.ece?service=print
[24] The Telegraph 22 Oct. 2010: http://blogs.telegraph.co.uk/news/andrewgilligan/100060304/labour-london-borough-becomes-islamic-rep
ublic/

[25] Deutsche Welle 20 Oct. 2010: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6113372,00.html
[26] Yahoo News 15 Oct. 2010: http://news.yahoo.com/s/csm/20101015/wl_csm/332509;_ylt=
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrefugees-mahgreb.jpg
[28] ANSAmed -16 Oct. 2010: http://www.ansamed.info/en/top/ME.XAM36228.html
[29] Ansamed 8 okt. 2010: http://www.ansamed.info/en/top/ME.XAM81103.html
[30] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederwesterwelle.png
[31] ANSAmed) 5 okt. 2010: http://www.ansamed.info/en/top/ME.XAM56422.html
[32] EUObserver 23 Sept. 2010: http://euobserver.com/9/30874
[33] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederwulff-islam2.jpg
[34] Yahoo News 3 Oct. 2010: http://news.yahoo.com/s/afp/20101003/wl_afp/germanyhistoryreunification
[35] EU Illuministernes: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[36] hegelske dialektik : http://www.womensgroup.org/998NEWLT.html
[37] Eurogendfor gendarmeri : http://euro-med.dk/?p=10788
[38] EUFOR: http://euro-med.dk/?p=10042
[39] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersteinewerfer.jpg
[40] Nye Verdensordens politistat: http://euro-med.dk/?p=17602
[41] skyde ind i masserne: http://euro-med.dk/?p=949
[42] tysk politibetjent tilstået brug af stenkastende politi som "provokatøragenter".: http://taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/wie-scharfe-kampfhunde/
[43] Hamburger Abendblatt 18. Okt. 2010: http://www.abendblatt.de/hamburg/article1665966/Wir-werden-von-der-Politik-verheizt-Polizisten-erzae
hlen.html

[44] her: http://de.indymedia.org/2010/10/292363.shtml
[45] canadiske: http://euro-med.dk/?p=16260
[46] britiske?) : http://www.infowars.com/police-used-agents-provocateurs-at-uk-bush-protests/
[47] Danmark: http://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/
[48] Sverige: http://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p
ublic-budget-2001/

[49] Frankrig: http://news.yahoo.com/s/ap/20101019/ap_on_bi_ge/eu_france_retirement_strikes
[50] video: http://www.youtube.com/watch?v=C-6ff9X5AjE&feature=player_embedded
[51] multikulturelle ghettobøller: http://galliawatch.blogspot.com/2010/10/guerilla-warfare-in-lyons.html
[52] tiltage: http://www.einnews.com/article.php?oid=wnITRJPL7FYcKg&v=61561Emw3_BHm/9x1NGN/GANHIC2JydXU
[53] muslimer arbejder ikke og skaber intet : http://www.youtube.com/watch?v=TJ73cfT8Ljk
[54] FNs generalsekretær i sin tale i Europarådet d. 19. okt. 2010 : http://www.examiner.com/united-nations-in-washington-dc/un-chief-shares-profound-concern-over-immigr
ation-and-intolerance-europe

[55] Ny Verdensordenskommunist: http://euro-med.dk/?p=10248
[56] som det sker i Holland.: http://www.expatica.com/nl/news/dutch-news/plight-of-christian-asylum-seekers-in-dutch-centres_10431
6.html