SarkoMerkel_1741958cTabuet om en ny runde af traktatændringsforhandlinger er nu officielt blevet brudt.The Telegraph 18. Oktober 2010: Storbritannien har kæmpet hårdt siden marts i år for at blokere ændringer i Lissabon-traktaten ved at advare om, … at det kunne udløse en britisk folkeafstemning, der næsten helt sikkert vil føre til et nej. Open Europe's Mats Persson: "Dette er et potentielt enormt betydelig udvikling. Koalitionen vil simpelthen være nødt til at udskrive en folkeafstemning, skulle disse nye beføjelser til EU have afsmittende på Storbritannien. Men dette repræsenterer også en ideel mulighed for Storbritannien til at bede om at få beføjelser tilbage.. til gengæld for at tillade euroområdet at omstrukturere, idet den britiske regering vil have en vetoret over enhver traktatændring [på niveau med alle 27 medlemslande]."

Open Europe Blog 18 Oct. 2010: Frankrig og Tyskland har aftalt, at Lissabon-traktaten bør ændres inden 2013 med henblik på: *at oprette en "robust kriseløsningsmekanisme" for euroområdet, hvilket formentlig omfatter en mekanisme til en ordentlig standardprocedure for lande, der går fallit. *At  indføre politiske sanktioner for regel-afbrydere, herunder den midlertidige tilbagetrækning af stemmerettigheder i Rådet.