“Truslen Fra Rummet” - FNs Skr√¶mmebillede Og Dens Undergang

Posted By Anders On October 12, 2010 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Efter en utrolig fantasirigdom med opdigtede og hjemmelavede "globale kriser, der kræver globale løsninger" ("global opvarmning", "krig mod terror", truet artsmangfoldighed, finans/økonomikrise, svineinfluenza) tyder noget på, at næste "krise" bliver truslen fra rummet: Løbske meteorer og rumvæsener! Præs. Reagan og Udenrigsminister Henry Kissinger har tidligere luftet dette som en mulighed for at samle verdens befolkning om en frelsende verdensregering - og Bill Clinton interesserede sig også derfor - presset af Laurance Rockefeller, der har givet mere end 500.000 dollars til udbredelse af historier om rumvæsener. US astronauter påstår i stort tal at have set UFOer i rummet. Ja, Neil Armstrong, der påstås at være den første mand på månen - mens meget tyder på, at han ikke var længere end i Hollywood - påstår, at rumvæsenerne har en base på månen, og at astronauterne i utvetydige vendinger blev opfordret til at skrubbe af og aldrig komme igen - hvordan så Armstrong kunne forstå væsenernes "utvetydige vendinger"! Hvorfor gav USA under Apollo 11-besætningens  besøg i 1969 den hollandske premierminister en "månesten", der viste sig at være et forstenet  stykke jordisk træ?
CIA skrev i 1951 i et klassificeret papir, at alle UFO-historierne glimrede ved manglende troværdige data.  FN er ved at udnævne en astrofysiker, Mazlan Othman, til at være første kontakt med rumvæsener.
Nu fortæller de store engelske aviser om et videooptaget møde, hvor 7 højtstående  amerikanske flyvere med 120 andre vidner i ryggen fortæller om deres førstehåndsmøder med UFOer, der svævede over US- og engelske atombombeanlæg - og gjorde Minuteman-raketter funktionsudygtige. De siger, at myndighederne ved besked om UFOerne - men ikke vil fortælle offentligheden derom for ikke at skræmme. Forsøg på at filme UFOerne viste kun tomme film!!! Historier om nedstyrtede UFOer i New Mexico og Brasilien, hvor man indfangede 7 rumvæsener, har ikke kunnet bekræftes af myndighederne eller lokale folk. New Mexico-historien synes at være ren svindel. I brasilien skulle væsenerne have haft 3 knapper stikkende ud fra hovedet - røde lysende øjne, lange arme og brede fødder. Men ingen fotos er nogensinde vist af dem - ej heller, da omkomne blev obduceret. Steven Spielberg fik af Pentagon ang. overdraget at lave en katastrofefilm, "Deep Impact", om en meteor, der ville ramme jorden. Han har altid beskæftiget sig med rumvæsener, f.eks. ET-filmen. Så meget tyder på, at vi kan forvente en ny "global krise", som skal løses globalt af elitens verdensregering - selv om alting tyder på en mere jordnær og traditionel  måde at gøre det på: krig. For kristne er håbet Kristi løfte om at komme igen under denne verdenskrig (Matth. 24, Luk.21) for at befri fra denne magtbrunstige elites galskab. Naturligvis kan Kristus ses som et "rumvæsen", når han "på himlens skyer med kraft og herlighed" vender tilbage til den jord, han har skabt, besøgt og forladt ved at forsvinde ud i rummet i vidners påsyn - efterladende sit 3-dimensionale fotografiske, ægte visitkort, Torino-ligklædet.
 
 
 
"Globale problemer kræver globale løsninger" - får vi hele tiden fortalt af vores Nye Verdensordenspolitikere. Hvad elitisterne ikke fortæller er, at disse problemer er lavet af dem selv og deres[1] UFO1 virksomheder mhp. vinding og udvikling af deres [2] verdensregering Inc., der er i kraft siden 2009, [3] iflg. EU-præs. van Rompuy, såsom formålet med den [4] menneskeskabte globale opvarmningssvindel, den "[5] truede artsmangfoldighed", [6] svineinfluenza, "[7] krigen mod terror", [8] global økonomisk krise osv. Nu kan de forsøge at præsentere deres ultimative fup: Truslen fra rummet: meteorer og endda rumvæsener! Ethvert trick bruges for at realisere US National Intelligence Councils vision: [9] Global Trends 2025, én-verdensstaten,

[10] D. 21. Jan. 1953, skrev CIA  i et nu afklassificeret papir, at de var imponeret over manglen på sunde data i de fleste historier om flyvende tallerkener - nogle er bare blevet observeret i 2-3 [11] Othmansekunder. Hvad foregår der - og hvad ligger bag det?

[12] The Mail Online 26 Sept. 2010: Hvis et rumvæsen nogensinde lander på Jorden, har FN formentlig udnævnt en astrofysiker til at være deres første kontakt med mennesker. Mazlan Othman forventes at få til opgave at koordinere menneskehedens svar på et rumvæsenbesøg, hvis det nogensinde påkræves. Fru Othman, i øjeblikket leder af FN's Kontor for Anliggender for det Ydre Rum (Unoosa), fortalte for nylig forskerkolleger, at menneskeheden nødvendigvis må  være klar til at beskæftige sig med kontakt med rumvæsener.

Venligtsindede? Professor Stephen Hawking mener, at rumvæsener ankommer i massive skibe og kunne forsøge at kolonisere Jorden og plyndre jordens ressourcer som hjemløse nomader. Planer om at gøre Unoose til det koordinerende organ for behandling af rmøder med umvæsener er indstillet til at blive behandlet af FN's videnskabelige rådgivende udvalg.

[13] Mail Online 27 Sept. 2010  og [14] The Express 28 Sept. 2010:. Det kan lyde som en Spielbergfilm-handling, men højtstående amerikanske flyvere hævder, at siden 1948 har rumvæsener  svævet over Storbritanniens og USAs atommissilanlæg og deaktiveret våben – en gang landede de endog i en britisk base. Desuden advarer de om, at vore regeringer fortier aktiviteten. Kaptajn Robert Salas,  siger: "Vi snakker om uidentificerede flyvende objekter. US Air Force lyver om de nationale, sikkerhedsmæssige konsekvenser af uidentificerede flyvende objekter på nukleare baser, og vi kan bevise det,« sagde han. Den tidligere officer sagde, at han var vidne til en sådan en begivenhed på første hånd den 16. marts 1967 på Malmström Air Force Basen i Montana. »Jeg var på vagt, da et objekt kom og svævede [15] UFO2direkte over stedet. »De lukkede missilerne ned  - ti Minuteman [nukleare] missiler. Og det samme skete et andet sted en uge senere. Jeg personligt tror, at de  ikke var fra planeten Jorden."

Oberst Charles Halt hævder at have set en UFO på RAF Bentwaters, nær Ipswich, for 30 år siden. [16] Apollo11Først så han genstand affyre stråler af lys ind i basen og derefter hørte han på den militære radio, at fremmede var landet inde i nuklearlagerområdet, sagde han. De har lignende vidneudsagn fra 120 tidligere eller pensioneret militært personel.

De vil opfordre myndighederne til at bekræfte, at rumvæsener længe har besøgt Jorden. En pressekonference i dag i Washington vil også fremhæve vidneudsagn fra pensionerede US Air Force Captain Bruce Fenstermacher, hvis sikkerhedshold så en cigarformet UFO svævende over FE Warrens nukleare base i Wyoming i 1976.

The Disclosure Project ledes af Steven M. Greer (se nedenfor). Denne [17] video fra et vidnesbyrd arrangeret af “Disclosure Project” i US National Press Club fastholder, at der er en kosmisk civilisation derude.  Her er et [18] uddrag. Ingen billeder vises. Et "vidne" fortæller om forsøg på at filme UFOer - men intet kunne ses på filmene ". 

Venstre: [19] Illuminist-symboler i NPCs logo .

[20] National-press-club-logoMen veldresserede [21] US astronauter erklærer at have set UFOer i rummet: Ifølge NASA-astronauten, Neil Armstrong, har rumvæsenerne en base på Månen, og de beordrede os i utvetydige vendinger til at skrubbe af og holde os fra Månen. Ifølge FN-bekræftede rapporter, så både Neil Armstrong og Edwin "Buzz" Aldrin UFOer kort tid efter deres historiske landing på Månen i Apollo 11 den 21. juli 1969. Og de filmede dem. Højre: Foto taget af astronaut McDivitt og frigivet 1965. Det kunne være en planet, tror jeg. Onde[22] UFO_McDivitt2 tunger siger, at mange ting viser, at Armstrong aldrig var på månen, fx det [23] bølgende flag - videoen blev fjernet efter få timer!!!) og den ulogiske fordeling af skygger - men i Hollywood! Hvordan kunne Armstrong forstå rumvæsenernes "utvetydige vendinger"? Talte de engelsk? Hvorfor gav USA et forstenet  stykke jordisk træ til den hollandske premierminister under et besøg af Apollo 11 besætningen i 1969 og sagde, at det var en månesten? [24] Epoch Times 4 Sept. 2009.

Rumvæsener siges at være fundet på jorden og obduceret
I Aztec, New Mexico er der et [25] årligt møde for UFOloger for at fejre et postuleret UFO styrt i 1948. [26] Aztec UFOen var Variety klummeskribenten Frank Scullys værk. Han blev taget ved næsen af 2 fupmagere, Silas M. Newton og Leo A. Gebauer. Han skrev en bog baseret på det: “Bag flyvende tallerkener”. Seksten menneskelignende væsener siges at været opdaget ved nedstyrtningsstedet i en metalskive, der var 99,99 (ikke 100) meter i diameter. Et konspiratorisk militær fjernede fartøj og rumvæsener til deres lyssky forskning. Ingen i området bemærkede styrtet eller militær aktivitet. Newton og Gebauer var involveret i olieefterforskningsfinansieringsordninger lokalt. Deres fup blev begået for at få investorer. 

[27] Alien-artistic-impression[28] De  brasilianske rumvæsener 1996:: De havde tre knapper stikkende op på deres hoveder, der lyste med øjne røde. De havde uforholdsmæssigt lange arme, korte ben og store fødder. Det lavede en mærkelig slags summende lyd fra det net, det blev sat i. I alt skulle der være blevet fanget mindst syv skabninger af myndighederne der netop den dag. Flere af dem døde, og blev obduceret. Talrige fotografier og videoer af væsenerne blev optaget, men ingen blev nogensinde frigivet til offentligheden. Der er dog en række tegninger af kunstnere baseret på øjenvidneberetninger. Den brasilianske hær nægter at kende til hændelsen.

[29] Goering[30] Propaganda Matrix, Paul Joseph Watson: Citat af Hermann Göring, formand for Rigsdagen, nazipartiet, og Luftwaffes øverstkommanderende: "Stemme eller ingen stemme, folk kan altid gøres lydige over for lederne. Det er nemt. Alt, hvad man skal gøre, er at fortælle dem, at de bliver angrebet, og fordømme de fredsommelige for manglende patriotisme og for at udsætte landet for fare. Det fungerer på samme måde i alle lande."

Det er nu klart, at en dagsorden om at fremlægge en "rumvæsensinvasion« som en fremstillet krise vil blive brugt som påskud til fuldt ud at forankre den Nye Verdensorden.

Henry Kissinger, medlem af Bilderberg-gruppen, CFR og den Trilaterale Kommission rejste mistanke om, at den Nye Verdensorden vil spille det falske »rumvæsenskort« i fremtiden, da han fremsatte følgende erklæring på 1991-Bilderberger konferencen i Evians, Frankrig: "I dag ville Amerika blive forarget, hvis FN-tropper gik ind i Los Angeles for at genoprette ro og orden. I morgen vil de være taknemmelige! Dette gælder især, hvis de fik at vide, at der var en ekstern trussel udefra, det være sig virkelige eller som rygter, der truede selve vores eksistens. Det er da, at alle folkeslag i verden vil tigge om at fri dem fra dette onde. Det eneste, alle frygter, er det ukendte. Når de får dette scenario forelagt, vil de gerne opgive individuelle rettigheder for garanti for deres velvære, der indrømmes dem af Verdensregeringen."

[31] Ronald.ReaganRonald Reagan om en fjendtlig trussel fra rummet: D. 21. september 1987 fortalte Reagan FN's Generalforsamling: "I vores besættelse med  øjeblikkets modsætninger, glemmer vi ofte, hvor meget der forener alle medlemmer af menneskeheden. Måske har vi brug for nogle udenfor, en universel trussel for at få os til at erkende dette fælles bånd, og den 5. maj, 1988: "Men, jeg har ofte spekuleret på, hvad nu hvis vi alle i verden opdagede, at vi var truet af en ydre magt fra en anden planet. Ville vi så ikke pludselig opdage, at vi ikke havde nogen forskelle mellem os overhovedet, vi var alle mennesker, borgere i verden, og ville vi ikke samles for at bekæmpe den pågældende trussel?" Vi er nødt til at huske at Reagan var den ultimative marionet for den Nye Verdensorden

Dr. Steven Greer er direktør for Disclosure Project. I en Artikel juni 2002 advarer han om, hvordan en falsk UFO-invasion ville blive præsenteret for offentligheden, så de gerne ville ofre deres frihed og samles om regeringen i opposition til de onde ETer.

[32] Spielberg

Steven Spielberg deltog i 1999 i Bilderbergmødet i Sintra, Portugal. Gennem hele sin karriere ser vi en besættelse med rumvæsener/UFO/ rummet. I februar 1997 lækkede et ledende lys i den britiske filmindustri historien om, at Spielberg og ledere af hans selskab, DreamWorks, i al hemmelighed havde mødtes med højtstående Pentagon-embedsmænd i Los Angeles. Embedsmændene bad Spielberg om at "stoppe alt" og producere en film, hvis emne involverer meteorer og/eller kometer. Et år senere var Deep Impact klar. Filmen beskriver en komet, der jager mod jorden og kampen for dem, har det privilegium at få adgang til en underjordisk bunker. Spielbergs 20 timer mini-serie fra 2002 er fokuseret på bortførelse gennem rumvæsener. Desuden er Ray Santillis berygtede “Rummandsobduktion”– optagelser nu bredt accepteret som en skrøne, der igen kan spores tilbage til Spielberg.

Hvorfor finansierer  Rockefellerne UFO bevægelsen?
[33] LauranceRockefeller_sml3I marts 1993 mødtes Laurance Rockefeller  med daværende præsident, Bill Clinton's, videnskabskonsulent, Dr. John Gibbons, og præsenterede en ildevarslende klingende "Matrix of UFO Belief” undersøgelse. Den 19. og 20. august 1995 mødtes Rockefeller med Clinton selv på hans Wyoming Ranch for yderligere at drøfte UFO spørgsmålet. Den 18. december 1995 rapporterede New York Daily News, at milliardæren Laurance Rockefeller støttede en 150 siders UFO rapport med titlen »Det Bedste Bevis«, som senere sendtes til Bill Clinton og andre verdensledere. Fra 1993-1995 blev Rockefellers donation anslået til at være $ 500.000 i alt.

Rockefeller betalte for mindst to møder i Starlight Coalition, en gruppe, der siges at bestå af tidligere efterretningsfolk og militærmænd, som er interesseret i UFOer. I maj 1999 rapporterede BBC, at Rockefeller finansierede UK's største nogensinde videnskabelige studie af korncirkler, ofte af forskere forbundet med UFO-aktivitet. Der er helt klart et program under opsejling for at fremlægge en opfundet og fjendtlig fremmed tilstedeværelse som ægte. Vi har været og er ved at blive konditioneret. Den ultimative hegelske dialektik er blevet omhyggeligt konstrueret. Efter afslutningen af krigen mod terror, venter den falske Fjende.

Kommentar
Meget tyder på, at den nuværende [7] falske fjende hedder [34] Al Qaida og den [35] CO2–producerende menneskehed!
Det store bedrag vil komme til en ende en dag. Jeg tror ikke, det ultimative bedrag vil være "trussel fra rummet". Jeg tror, at elitisternes plan snarere vil være [36] Albert Pikes scenario med 3 verdenskrige. Det er forbløffende, hvor præcist dette papir har beskrevet verdenskrigene 1 og 2. Meget tyder på, at 3. Verdenskrig vil være lige så præcist beskrevet. [37] Grand Lodge of British Columbia and Yukon benægter eksistensen af dette brev og skriver: "I virkeligheden, kan anklagen om en korrespondance mellem Albert Pike og Mazzini føres tilbage til de selverklærede fupmagere, Domenico Margiotta (blomstrede omkring 1895) og Leo Taxils tidligere skrifter. Og så [38] skriver Grand Lodge of British Columbia and Yukon, at Léo Taxil døde i 1907. Det betyder, at hvem, der end skrev det såkaldte Albert Pike brev, har kendt den nøjagtige plan for 1. og 2. Verdenskrig længe før de opstod. Så forfatteren må have haft forbindelser til planlæggerne af verdens skæbne.

Nu er jeg spændt på at høre, om nogen af mine læsere har haft første hånds kontakt med rumvæsener. Faktisk tror jeg, som kristen, at Kristi efterfølgere vil blive befriet fra den luciferiske Nye Verdensorden af et "rumvæsen" (Matth.24 25, Lukas 21)), som engang besøgte denne planet, som han har skabt, efterlod sit visitkort, [39] Ligklædet i Torino - og derefter blev set at forsvinde ud i rummet – efter at have lovet at ville komme igen ved verdens undergang.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=17656

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederufo1.jpg
[2] verdensregering Inc: http://euro-med.dk/?p=5141
[3] iflg. EU-præs. van Rompuy: http://www.youtube.com/watch?v=pzm_R3YBgPg
[4] menneskeskabte globale opvarmningssvindel: http://euro-med.dk/?p=17101
[5] truede artsmangfoldighed: http://euro-med.dk/?p=8329
[6] svineinfluenza: http://euro-med.dk/?p=9114
[7] krigen mod terror: http://euro-med.dk/?p=8105
[8] global økonomisk krise: http://euro-med.dk/?p=11738
[9] Global Trends 2025: http://euro-med.dk/?p=5698
[10] D. 21. Jan. 1953, skrev CIA : http://www.foia.cia.gov/search.asp?pageNumber=2&txtSearch=flying+saucers&sortOrder=ASC
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederothman.jpg
[12] The Mail Online 26 Sept. 2010: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1315336/United-Nations-appoint-space-ambassador-act-c
ontact-aliens-visiting-Earth.html

[13] Mail Online 27 Sept. 2010 : http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1315339/Aliens-hit-nukes-They-landed-Suffolk-base-cla
im-airmen.html

[14] The Express 28 Sept. 2010: http://www.express.co.uk/posts/view/202162/Aliens-tampered-with-our-nuclear-weapons-say-ex-military-
chiefs

[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederufo2.jpg
[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederapollo119.jpg
[17] video fra et vidnesbyrd arrangeret af “Disclosure Project” i US National Press Club: http://www.youtube.com/watch?v=7vyVe-6YdUk&feature=player_embedded
[18] uddrag: http://www.youtube.com/watch?v=BtmpaM0PqyI
[19] Illuminist: http://euro-med.dk/?p=
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernational-press-club-logo.png
[21] US astronauter erklærer at have set UFOer i rummet: http://www.syti.net/UFOSightings.html
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederufo-mcdivitt2.jpg
[23] bølgende flag - videoen blev fjernet efter få timer!!!): http://www.express.co.uk/posts/view/204103/Moon-landing-tapes-remastered
[24] Epoch Times 4 Sept. 2009.: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22067/
[25] årligt møde for UFOloger: http://www.aztecufo.com/
[26] Aztec UFO: http://www.skepdic.com/aztec.html
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederalien-artistic-impression.jpg
[28] De  brasilianske rumvæsener 1996: http://ufos.about.com/od/bestufocasefiles/p/1996varginha.htm
[29] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergoering.jpg
[30] Propaganda Matrix, Paul Joseph Watson: http://www.propagandamatrix.com/counterfeit_foe.html
[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederronaldreagan.jpg
[32] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederspielberg.jpg
[33] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlaurancerockefeller-sml3.jpg
[34] Al Qaida: http://euro-med.dk/?p=12756
[35] CO2–producerende menneskehed: http://windfarms.wordpress.com/2010/02/22/bill-gates/
[36] Albert Pikes scenario med 3 verdenskrige: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
[37] Grand Lodge of British Columbia and Yukon: http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/pike_mazzini.html
[38] skriver Grand Lodge of British Columbia and Yukon: http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/anti-masonry03.html#taxil
[39] Ligklædet i Torino : http://euro-med.dk/?p=14595