Sidste Nyt: Latest: Spiegel-interview (published 5 Oct. 2010): Spørgsmål: Er IMF blev den første verdensregering efter krisen? Strauss-Kahn strækker sig, da han hører spørgsmålet, og pauserer i 20 sekunder. "Nej, nej. En regering er nødt til at bestå af valgte personer."  Strauss-Kahn mener, at IMF bør blive en administrativ enhed af en slags for G-20 - et agentur, der "forsøger at finde løsninger på globale og nationale problemer."

Resumé: Det internationale bankkartel i verdens finanscentre har siden Mayer Amschel Rothschilds dage skabt et mægtigt imperium baseret på kontrol af verdens pengeforsyning, opkøb af medier og politikere - samt gennem altdominerende eliteklubber og institutioner som bl.a. Bank for International Settlements i Basel og dens samarbejdspartner, den Internationale Monetære Valutafond (IMF) og dennes tvilling, Verdensbanken. Denne klike skabte den store økonomiske subprime krise, som verden nu gennemlever - og fik til gengæld billioner af vore penge som redningspakker. Og dens politiske aflægger, EU, følger sammen med IMF op med politiske tiltag i form af tvungne sparekrav, der for alvor ødelægger velfærdsstaten og sender millioner af arbejdsløse europæere på gaderne i masseprotest. IMF og EU tvinger nationalstaterne til at opfylde deres forpligtelse til at nedbringe deres offentlige underskud til euroområdets grænseværdi på 3,0% af BNP og deres gæld til 60% gennem optagelse af lån i bankkartellets banker mod renter, som de ikke kan klare uden at skære socialsektoren ned - i stedet for at få indkomsterne ved at beskatte de samme banker. Og kravet udvides til alle EU-lande. Som økonomen, Dean Baker, skriver: "Centralbankdirektører og deres medskyldige i IMF dikterer politik til demokratisk valgte regeringer.  Deres dagsorden synes at være den samme overalt: skære i pensionsydelser, reducere den offentlige støtte til sundhedsvæsen, svække fagforeningerne og få almindelige arbejdere til at affinde sig med lønnedgang." Hensigten er at få nationalstaterne til at bryde sammen - hvad der let kan lade sig gøre med de enorme udgifter til en uproduktiv islamisk indvandring. Således udgjorde udgifterne til indvandring angiveligt 30%  af Danmarks og Sveriges statsbudgetter i 2001. Bl.a. Tony Blairs taleskriver har sagt at det politiske formål med denne indvandring netop er at forvandle de vestlige samfund radikalt. Dette kræver diktatur - hvad EU med Lissabontraktaten og den Europæiske Centralbank samt Eurogendfor gendarmeriet er i gang med at sikre. IMF har iflg nobelpristageren, Josef Stiglitz, en veldokumenteret procedure til at skabe diktatur (Argentina, Brasilien, Tanzania osv.): Man fjerner folks jobs, eksistensgrundlag. Derpå går de i fortvivlelse på gaden - og diktaturet kan så sætte det dertil oprettede gendarmeri/militær ind og sikre ro på bankkartellets betingelser. IMF har netop sagt, at den "frygter" en social eksplosion pga. fattigdom. Feks. USAs politikere tager sig ikke af fattigdommen, fordi de fattige alligevel ikke stemmer. Dean Baker skriver: "IMF og det globale bankkartel skaber betingelserne for social uro og presser på for politikker, der vil fremprovokere dem. Og Pentagon forbereder sig på en militær reaktion". Global Research skriver, at Bankeliten er i fuld gang med at dele og herske gennem splittende temaer som indvandring, homoseksualitet, retten til velfærd osv. Nu har de brug for en fælles ydre fjende, en stærk patriotisme og krig, der får folk til at afstå deres rettigheder til deres førere - med glæde (Pearl Harbor, 11. sept. feks.). USA, Israel og NATO-alliancen har allerede advaret Iran, Libanon, Syrien, Nordkorea, Venezuela, Rusland og Kina. IMF har  store planer: Et oplæg med titlen "“Reserve Accumulation and International Monetary Stability" foreslår en verdensbank som Rothschilds BIS og Federal Reserve samt en  global valuta - kaldet "bancor". Iflg. Barroso gør hver krise EU stærkere, dvs. EU tilriver sig mere magt. Nu rejser europæerne sig i milliontallige demonstrationer - foreløbig i 25 lande - og det er kun begyndelsen, siger formanden for Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation. Især grækere, spaniere og franskmænd vil ikke affinde sig med spareforanstaltnigerne. Endvidere står Londons S-togssystem nu over for strejker.

Berlin-demo

 

European Voice 24 Aug. 2010:  Europas fagforeninger har bebudet, at de organiserer en EU-dækkende aktionsdag den 29. september i protest mod regeringernens stramninger.
Annonceringen af aktionsdagen faldt sammen med udgivelsen af økonomiske data, der tyder på, at de nationale spareforanstaltninger har bremset EUs genrejsning fra den økonomiske krise. Lande, der har indført spareprogrammer i de seneste måneder, er Danmark, Tyskland, Italien, Portugal, Slovakiet, Spanien og Storbritannien. Frankrig, den eneste store EU-økonomi, som endnu ikke har annonceret et omfattende økonomisk opstramningsprogram, er kommet under pres fra  Den Internationale Valutafond (IMF)  og kredit-vurderingsbureauer for at gøre det. Vurderingsbureauerne har advaret Frankrig om, at det står over for at miste sin eftertragtede triple-A vurdering, medmindre det tager troværdige foranstaltninger til kraftig nedskæring af sit underskud

Demonstration-against-austerityEUObserver 30 Sept. 2010: En procession af ca 100.000 mennesker gik i optog gennem gaderne i Bruxelles d. 29. september.

Global Research 30 Sept. 2010:  Hvis anti-arbejder-kræfterne har succes, vil de splitte Europa, ødelægge det indre marked og køre kontinentet ud på et sidespor. Som John Monks, chef for Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation, udtrykte det: "Dette er starten på kampen, ikke slutningen."  I de små baltiske økonomier har pro-arbejdskraft partier gjorde det klart, at alternativet til regeringens skrumpekur simpelthen er at ophæve gæld, trække sig tilbage fra euroen og bryde med bankerne. EU udnytter realkreditkrisen som en mulighed for at straffe regeringerne og endda drive dem ud i konkurs, hvis de ikke accepterer at nedskære offentlige lønninger. Det er afpresning. EU har netop vedtaget en lov om bøde til regeringer på op til 0,2% af BNP for ikke at "fastlåse" deres budgetunderskud ved at pålægge finanspolitiske stramninger. Regeringerne Spanish-strikefår besked om at låne mod renter fra bankerne i stedet for at skaffe indtægter ved at beskatte dem. Og hvis regeringerne ikke er i stand til at rejse penge til at betale renterne, skal de lukke deres sociale programmer. Europa skal forvandles til en bananrepublik. Dette kræver diktatur, og Den Europæiske Centralbank (ECB) har tiltaget sig denne magt fra folkevalgte regeringer. Det er økonomisk selvmord. Målet er at fordoble den relative andel af rigdom, som den rigeste 1% nyder godt af. EUbusiness 28 Sept. 2010 bringer en undersøgelse af den drastisk stigende arbejdsløshed og nedskæringer i sociale ydelser i hele Europa.

EUbusiness 22 Sept. 2010: Spaniens nedskæringer har til formål at bringe det offentlige underskud ned til euroområdets grænseværdi på 3,0% af BNP i 2013 fra 11,2 % sidste år. Regeringen har også indført arbejdsmarkedsreformer, der nedskærer Spaniens høje omkostninger ved at afskedige arbejdstagere og give virksomhederne større fleksibilitet til at nedsætte arbejdstiden og antallet af ansatte i økonomiske nedgangstider i et forsøg på at bekæmpe en arbejdsløshed på 20 procent. Zapatero vil ikke vige, fordi han skal nedbringe det offentlige underskud som krav fra IMF, EU og markederne (ANSAmed 29 Sept. 2010). Og Portugal er i en lignende knibe.

Radio Utopia 13 June 2010: 45,000 demonstrerede i Berlin og Stuttgart mod den ødelæggende afvikling af velfærdsstaten. Politiet holder manøvrer for at knuse de sociale optøjer og prygler statister. Her en video, der viser, hvordan demonstrationen i Torstrasse den 12. juni fandt sted - tre kanonslag blev kastet, to politibetjente blev såret. Tilsvarende beskrivelse her. The Guardian 1 Oct. 2010: Global arbejdsløshed vil udløse yderligere social uro, forudsiger FN agenturet ILO, og det noterer, at social uro allerede er rapporteret i mindst 25 lande.

Meanjobs_1714491cAlt dette synes minutiøst planlagt, Global Res. 28 Sept. 2010: IMF har en lang erfaring med at destabilisere nationer for at få dem til at rette sig efter den nye verdensorden. De sidste 2 af dens 4-trins plan er stigende fødevarepriser til folk, der inden dette er blevet frataget deres levebrød og arbejdspladser. Derefter opstår  desperate befolkningers optøjer - som beskrevet af den tidligere cheføkonom i Verdensbanken, Josef Stiglitz. Som The Telegraph skrev d. 13. Sept. 2010: IMF frygter social eksplosion« pga. verdens jobkrise.
Amerika og Europa står over for den værste jobkrise siden 1930'erne og risikerer "en eksplosion af social uro", medmindre de holder tungen lige i munden, har Den Internationale Valutafond advaret om.

"Arbejdsmarkedet er i alvorlige vanskeligheder. Den Store Recession har efterladt en ødemark af arbejdsløshed," siger Dominique Strauss-Kahn, IMF's chef, på et  topmøde i Oslo om arbejdspladser med Den Internationale Arbejdsorganisationsforbund (ILO). En fælles IMF-ILO's rapport siger, at 30mio. arbejdspladser var gået tabt siden krisen.  I en nylig Washington Post rapport hedder det: "IMF udsender en bred opfordring til USA om finansiel forsigtighed: Skrot social tryghed. Drop fradrag for renter på realkreditlån. Beskat benzin. USA har for nylig underkastet sig til den mest intense kontrol endnu fra IMF, og bureauet kritiserede nogle velforsvarede aspekter af den amerikanske kultur - billigt brændstof, socialt boligbyggeri og en pensionscheck fra regeringen …. "Økonom Dean Baker skriver:"Centralbankdirektører og deres medskyldige i IMF dikterer politik til demokratisk valgte regeringer. Deres dagsorden synes at være den samme overalt, skære i pensionsydelser, reducere den offentlige støtte til sundhedsvæsen, svække fagforeningerne og få almindelige arbejdere til at affinde sig med lønnedgang." IMFs program er næsten sikker på at reducere forbruget yderligere, hvilket fører til endnu større underskud i efterspørgslen og større arbejdsløshed …. Hvad er IMF's motivaton? "

I en artikel med titlen, "The Attack of the Real Black Helicopter Gang: IMF kommer efter din sociale tryghed," skriver Dean Baker: De,IMF-afmagringder stod for at gå på pension, og for hvem IMF ønsker at nedskære den sociale sikkerhed har mistet deres formue i den bankskabte subprime boligkrise.  Så IMF og det globale bankkartel skaber betingelserne for social uro og presser på for politikker, der vil fremprovokere dem. Og Pentagon forbereder sig på en militær reaktion.

Her kan man se, hvordan  IMF har slanket  Indonesien, Brasilien, Argentina, Bolivia, Tanzania i årene 1997-2000. Under år 2001 kan man se den tidligere Verdensbank-cheføkonom, Nobelpristageren Joseph Stiglitz, fortælle om IMFs tvilling, Verdensbankens, lignende slankemetoder.

Vi kører med fuld fart hen mod spontane optøjer og udbrud af væbnede opstande. Den procentdel af amerikanerne, som lever fra lønchek til lønchek er eksploderet til chokerende 77 procent. En nylig rapport fra Washington Post: Vi taler med mange mennesker på Capitol Hill, der mener, at der ikke er mange stemmer i de fattige.

Hvordan vil dette imperiale, fascistiske bankkartel reagere på oprør? Hvordan vil de bevare deres magt over en stadig mere radikaliseret og fjendtlig amerikanske befolkning?
I et forsøg på at afværge det organiserede oprør, eskalerer  de allerede deres propagandaindsats i forsøg på at splitte og aflede befolkningen - ved hjælp af splittende temaer som indvandring, racisme, religiøs fanatisme, de "dovne arbejdsløse", "retten til velfærd" og homoseksuelle ægteskaber for at forhindre masserne i at organisere sig mod deres sande Strauss-kahn-2undertrykkere.

Som økonomien fortsætter med at bryde sammen, risikerer banksektorens elite at blive væltet som resultat af deres egen grådighed. Så de vil vende sig til fysisk, militær vold for at undertrykke befolkningerne. Med en omskrivning af den politiske analytiker Anatol Lieven, er  et truet oligarkis  klassiske strategi at kanalisere utilfredshed blandt befolkningen over i en nationalistisk militarisme. Det er på tide igen at slå på krigstrommerne og "piske borgerne ind i en patriotisk iver." Så er det, at det borgerne, fyldt af frygt og blændet af patriotisme, ofrer alle deres rettigheder til deres leder, og det med glæde."

Strauss-Kahn er IMF chef

En øget ydre trussel vil føre til en øget intern undertrykkelse, som skaber påskud og betingelser for en politistat til at undertrykke amerikanske borgere og yderligere at undertrykke og aflede intern uenighed. Uden en ydre fjende at samle befolkningen imod, vil befolkningen samle sig mod den allerede eksisterende interne magt. De vil skyde skylden på Kina.

Banker001Baseret på tidlige manøvrering er det klart, at krigsherrerne allerede har trukket linierne op. Man har måske glemt det, men USA, Israel og NATO-alliancen har allerede advaret Iran, Libanon, Syrien, Nordkorea, Venezuela, Rusland og Kina. Og "tilbagetrækning" fra Irak og Af-Pak regionen er overdrevet. Indsatserne i denne region har hovedsageligt været en opvarmning til langt mere omfattende angreb mod langt stærkere lande. Det globale bankkartel spiller skak ved at bruge disse krige blot som første geo-strategiske træk i en overordnet strategi mod det totale verdensherredømme.
Intensiteten af militærmanøvrerne i øjeblikket er alarmerende. Gennemlæs disse seneste nyhedsindslag fra AmpedStatus databasen, alle fra blot de sidste par uger, og lad mig det vide, hvis du tror, jeg bliver ekstrem ved at forudse 3. Verdenskrig.

Pearl_harbor_RGSmithPræsident Roosevelt reddede sig ud af den Store Depression ved at lade japanerne angribe Pearl Harbor. Hvad med Tonkin-bugten? Hvad med 11. september? Hvad vil Obama gøre, nu hans popularitet og indflydelse styrtdykker ved midtvejsvalgene - og bl.a. hans stabschef siger op?

Kommentar
Faktisk har IMF  store planer: Et oplæg med titlen "“Reserve Accumulation and International Monetary Stabilityaf IMFs Strategi-, Politik- og Oversigtsafdeling anbefaler, at verden vedtager en global valuta kaldet "bancor", og at en global centralbank oprettes for at administrere den pågældende valuta. Rapporten er dateret 13. April  2010. Dette er et meget seriøst forslag i et officielt dokument fra en af de mega-magtfulde institutioner, der faktisk styrer verdensøkonomien. Enhver, der følger IMF ved, at hvad IMF ønsker, får IMF normalt. "Bancor" er navnet på en hypotetisk verdensvalutaenhed, engang foreslået af John Maynard Keynes. Desværre har IMF et meget dårligt rygte
IMF-rapporten sammenligner på et tidspunkt specifikt den foreslåede Globale Centralbank med Federal Reserve og her og her …. Federal Reserve har devalueret den amerikanske dollar over 95% siden den blev oprettet, og den amerikanske regering har opbygget den største gæld i verdenshistorien under dette system. Så nu ønsker vi at indføre et sådant system på hele kloden?

Sandheden er, at en global valuta (hvad enten det kaldes "bancor" eller får et andet navn) vil være et stort slag mod den nationale suverænitet og vil være et stort skridt i retning af global regering.
Sandheden er, at der er nogle meget magtfulde interesser, der er fast besluttet på at skabe en global valuta og en global centralbank (som Rothschild's BIS) for den globale økonomi, som vi nu lever i.

Her er en af håndlangerne for disse magtfulde interesser: EU-Kommissionens præsident, Jose Manuel Barrosso, beskrev de af bankierne stiftede EUs foranstaltninger som den "mest omfattende styrkelse af den økonomiske styring, siden lanceringen af Den Økonomiske og Monetære Union". Vidtgående forslag om at slå ned på EU-lande, der ikke holder deres økonomi i stramme tøjler, kan i sidste ende gælde for alle, sagde Europa-Kommissionen i går. Kontroversielt nok, vil de forslag, som skal godkendes af EU-medlemsstater, give Bruxelles ret til automatisk at påtvinge ethvert land, der lader hånt om EUs regler på gæld og underskud, bøder.

Embedsmænd siger, at mulige sanktioner omfatter et lands tab af dets EU-landbrugsstøtte eller strukturfonde. Hertil kommer, er Berlin opfordrer til, at regel-afbrydere mister deres stemmeret på Det Europæiske Råd. Bemærk: denne magtovertagelse vedrører ikke kun euro-landene - men alle EU-lande. "Lad aldrig en god krise gå til spilde," som USA finansminister Geithner, siger - og Barroso indrømmer åbent, at enhver krise har gjort EU stærkere! Og illuminatbankfolkene bag verdensregeringen med. Se hvem de er.

Mærkeligt, at ingen drager forbinder denne nedlæggelse af velfærdssystemerne med masseindvandringen til Europa, som kostede Danmark og Sverige 30% af deres statsbudgetter i 2001!
Det bør ikke glemmes, at EU med Eurogendfor Gendarmeriet, der har ret til at skyde ind i demonstrationer (under omstændigheder, som skal besluttes på stedet med kort varsel), netop har forberedt sig på social uro.