Dræber BP Golfstrømmen? Er En Ny Istid overhængende?

Posted By Anders On October 8, 2010 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: For en måned siden verserede en uhyggelig historie i den angelsaksiske blogosfære, hvor man med NASAs og NOAAs  satellitbilleder "påviste" at Golfstrømmen var døende pga. BPs olieudslip i den Mexikanske Golf. Et nærmere kik på billederne viser imidlertid både strømningshastigheder og temperaturer temmelig uforandrede over de sidste 7 år - så der er ikke meget, der tyder på, at BPs udslip er ved at give os en ny istid. Derimod kommer der flere og flere rapporter om, at solpletaktiviteten falder drastisk, som den gør forud for istider. Samtidig øger de globalistiske elitister deres retorik og investeringer i at køle luften af! Det sker oven i købet efter en streng vinter - og nu er der tegn på en for tidligt indsættende vinter 2010/2011. Man får det indtryk, at elitisterne ikke vil redde os fra at blive "kogt" - som Ted Turner udtrykker det - men derimod vil fryse menneskeheden ud. En ny istid vil få katastrofale socio-økonomiske konsekvenser. Kan dette kan være den egentlige, hemmeligholdte hensigt bag den "globale opvarmnings"-propaganda, idet bilderbergerne nu atter diskuterer "global afkøling" - som de truede os med for 40 år siden.  Nu indrømmer endog de ultra-elitære Royal Society og The Global Warming Policy Fund, at der ikke har været nogen global opvarmning i de sidste 10 år- og at deres advarsel mod CO2 var uberettiget! Obamas videnskabs-rådgiver, John Holdren, advarede i 1971 mod en [1] menneske-forårsaget ny istid. Nu vill han [2] afskaffe frasen "global opvarmning", som han derpå advarede imod, og taler i stedet om "klimaforstyrrelser", som politisk bekvuemt omfatter global afkøling osv.

En dramatisk artikel verserede vidt og bredt i den angel-saksiske blogosfære omkring 1. september 2010 om, at Golfstrømmen var døende. Forfatteren, [3] Tim Alexander, historiker og ejendomsmægler fra Evansville, Indiana, US, synes at have [4] købt en imponerende og meget omstridt skotsk adelstitel: "Den ærede Jarl af Stirling, arvelig guvernør & Lord Lieutenant of Canada, Lord High Admiral af Nova Scotia ". Men, [5] denne titel synes at være i bero. Så selvfølgelig var jeg meget skeptisk med hensyn til artiklen på hans blog. Lad nu det være, som det kan, Alexander har gjort nogle meget dystre observationer baseret på NASA satellitfotos og mener, at BP-olieudslippet i den Mexikanske Golf er grunden til, at Golfstrømmen er gået i stå. Så jeg vil nu lade NASAs satellitfotos tale for sig selv. Derefter vil jeg overlade det til mine læsere at afgøre, om Golfstrømmen er ved at dø, og om en ny istid er nært forestående eller ej. [6] Alexanders artikel kan læses her. Mærkværdigvis synes ikke yderligere fotos at være offentliggjort. Jeg skriver ikke det følgende for at rette mig efter den globale opvarmningssvindel  - eller for at redde mit liv fra den [7] forfærdelige død, som klimaskeptikere ønskes udsat for af totalt [8] desperate varmister - som [9] 10:10 Global Organisation, der sponsoreres af  ActionAid (Storbritanniens regerings 2.største finansstøtte i 2009), The Carbon Trust, The Energy Saving Trust!!” [10] Ikke  engang briter Briter kan lide denne slags humor..

Mens klimapanikmagerne spinder guld og magt på deres opdigtede "globale opvarmning", synes virkeligheden at have taget en helt anden retning: Golfstrømmen siges at være stagneret og køles af. Nogle har som Alexander mistanke om, at [11] BP-olie-spildskatastrofen i Den Mexicanske Golf er årsagen.

Som [11] tidligere nævnt på denne blog: BP oliespildet i den Mexikanske Golf er en trussel mod Loop-strømmen ind i Golfstrømmen, som dermed ikke længere kan modtage varmt vand til transport til og opvarmning af de nordlige dele af Amerika og Europa. Faktisk rapporterede [12] NOAA d. 20. maj 2010, at olie var trådt ind i loopstrømmen. [13] D. 1 Aug. 2010 meddelte den teoretiske fysiker, Gianluigi Zangari, fra Frascati National Laboratories i Italien, at loopstrømmen var gået i stå. Zangari's vurdering baserer sig på daglige optagelser fra satelliter, hvis billeder opfanges og gøres offentligt tilgængelige af NASA, NOAA og af Colorado Center for Astrodynamics Research (CCAR) ved University of [14] Loop-current2Colorado i Boulder. Disse data kaldes “Real-Time Mesoscale Altimetryfra Jason, Topex/Poseidon, Geosat, Follow-On, ER S-2 og Envisat satelliter.  
Disse CCAR datakort tilbyder forskere som Zangari en kontinuerlig strøm af markører for sø-og havdynamik: overfladeniveau, hastighed, temperatur. En fjerde markør, som Zangari har fundet at være særlig nyttig, er klorofyl-infrarøde udstrålingskort. Dette er fordi de viser ham real-time ændringer i Golfstrømmens form.

Udover ændringerne i havhastigheden rapporterer Zangari nu en lige så bekymrende analyse af havoverfladetemperaturer. Disse data, der offentliggøres af Rutgers University, er fra National Oceanic and Atmospheric Administrations (NOAAs) datakort. Dr. Zangari omarbejder og kontrollerer disse datakort ved hjælp af sit eget beregningssystem, kaldet SHT (patenteret i 1999.).
Taget under ét begyndte disse fire oceanografi-markører  at tage en drejning til det værre kort efter Deepwater Horizon oliebrøndens eksplosion den 20. april 2010. Denne hurtige vending i begivenhederne rejste Zangaris bekymring over Golfens Loopstrøm, og derefter indtraf det værst tænkelige den 28. juli 2010: "Loopstrømmen er [15] Great_conveyor_beltsimpelthen gået i stå," bemærkede Zangari bedrøvet "og vi har ingen idé, om den kan omstille sig, fordi vi nu har at gøre med bekymrende ubekendte." [16] Kongresmedlem, [16] Leslie Pastor, meddelte New York Energy Kongres pr. 28. juli, at dette kan være den vigtigste annoncering i hans levetid.

Venstre: Det Store Oceantransportbånd af varmt vand, kaldet Golfstrømmen på den vestlige halvkugle. Højre, for oven: Loopstrømmen er isoleret fra Golfstrømmen pr. 28. juli 2010 (CARR Foto).

  [17] Spiegel 30 Nov. 2005: "Cirkulationen af Golfstrømmen er blevet langsommere med omkring 30 procent i perioden 1957-2004. Men når en vis grænse er nået, kan cirkulation brat skifte til en ny tilstand, hvor der er ringe eller ingen varmestrøm mod nord mere. " Dette ville have "katastrofale konsekvenser for de socio-økonomiske forhold" i hele Nordeuropa. Temperaturen i nord ville så falde med 4 grader Celsius".  

[18] Gulfstream_velocity 21.09.04

Golfstrømshastigheder midt i september over tid. Quelle: [19] DEOS. Her ses golfstrømshasighederne i [20] animation over de seneste 7 årKommentar: Jeg er ikke sikker på , at Golfstrømmens hastighed i 2010 afviger meget fra hastigheden i  2004 und 2008.

 [21] Gulf_v.17.09.08

 [22] Gulfstreamvelocity_17.09.2010_vel

 [23]


 [24]

 [25]

 [23]

[23]

[26]

[23]

 [23]

[23] Anomnight.9.23.2006


Venstre: Satellitfoto af Golfstrømmens overfladetemperaturer d. 23. sept. 2006 og til højre forneden d. [27] 16. sept. 2010.
Kommentar: I 2010 er den gule, kolde Golfstrømszone blevet større end i 2006 - men næppe nord for Golfen.  Det varme Stillehav har i 2010 ændret sig til en kold, blå farve – pga. El Nino?
Kilde: [26] NOAA NESDIS SST.

 [24] NOAA_2010[28]

Europa er på vej ind i  en [29] tidlig vinter  med snefald i Alperne en måned for tidligt og en [30] halv meter sne sidst i august i det sydlige Norge, såvel som [31] tidlig sne i Rusland. Desuden er [32] havisen på den  sydlige halvkugle tæt på rekordniveau, og man har den [33] koldeste august i Sydaustralien i 35 år. Dette tyder på en stor klimaforandring på hele planeten.  [34] Kalifornierne har lige haft den koldeste sommer i årtier. [35] Storbritannien havde en af de koldeste vintre i 100 år. [36] US National Weather Service rapporterede en meget hård vinter. Den [37] nordlige halvkugles vintersnedække  i 2010 var det næstmest udbredte, der er registreret, nemlig 52,166,840 km2 iflg Rutger University´s Snow Lab.

[38] Atlantic-temp. 23.09.06

Venstre og højre forneden: daglige havoverflade-temperaturer i den nordlige  Golfstrøm. Jeg mener, at Golfstrømmen nu er varmere end i 2006. Men i 2004 var den tydeligt varmere end nu (venstre forneden). Kilde: [39] Rutgers.

[28] IMCS.1326.25.09.10.


Alligevel får vi at vide, at Grønlands indlandsis smelter med en hidtil uset hastighed - på grund af bl.a. “global opvarmning”, som jeg hørte en professor ved det danske Niels Bohr Institut sige på Danmarks Radio d. 23. september 2010. Er det sandt?

 IMCS1553.23.09.04

Højre forneden: Rettelse af Grønlands isafsmeltning (rød). [40] The Register 7 Sept. 2010: Siden 2002 er NASAs Gravity Recovery and Climate Experiments (GRACE) satellitdata blevet brugt til at foretage et skøn over isafsmeltningen på Grønland og det vestlige Antarktis. Resten af Antarktis synes ikke at være ved at smelte overhovedet - ja Antarktis som helhed er faktisk ved at få større isområde snarere end at miste is - men nogle regioner i Vesten smelter. Årsagerne hertil bliver undersøgt. Det oprindelige GRACE -skøn er angivet til så meget som 1.500 milliarder ton istab bare fra Grønland i perioden 2003-2009. Nu siger et team af forskere, baseret på NASA's Jet Propulsion Laboratory og i Nederlandene, at "korrektioner for deformationer af jordskorpen har en betydelig indvirkning på størrelsen af isen, der skønnes at smelte hvert år," forklarer Dr. Bert Vermeersen." Vi har konkluderet, at Grønland og Vest-Antarktis´ indlandsis smelter med omtrent den halve hastighed af den oprindeligt forventede. "Vermeersen og hans kollegers beregninger viser, at så lidt som 500 gigatons is eller endnu mindre kunne være smeltet fra Grønland i [41] Greenlamd-ice_meltløbet af 2003-2009. I Grønlands tilfælde kunne det være, at de nuværende skøn er 3 gange så store, som de burde være. 
Som man kan se på [42] Cryopsphere Today, er der siden år 2000 til 2010 intet synligt svind i Grønlands indlandsis.

Men noget andet har stået på i et stykke tid - forplumret af den "globale opvarmnings-"opspind – nemlig faldende solpletaktivitet
[43] Climate Realists 22 Sept. 2010: Amerikanske sol-eksperters nye undersøgelser peger på et kraftigt fald i solpletaktiviteten siden 2007, hvilket passer med kendetegnene på en istid i anmarch. Matthew Penn og William Livingston, solastronomer ved National Solar Observatory i Tucson, Arizona, har fulgt et markant fald i solpletaktiviteten for nylig. Hæderkronede undersøgelser sammenkæder en langvarig nedgang i [44] Ice-age-4solpletaktiviteten med en afkølingsepoke eller endda en potentiel ny istid, idet flere solpletter korrelerer med mere global opvarmning, mens færre solpletter har vist sig at matche perioder med langvarig afkøling.

Efter at have undersøgt 1500 solpletter fandt de, at den gennemsnitlige styrke af solpletternes magnetfelt er faldet med næsten 40 procent i de seneste år. Årsagerne til tilbagegangen er ukendt, men Penn og Livingston forudsiger, at kun halvdelen af det normale antal solpletter kan forekomme på overfladen af Solen inden 2021. Under den styrke bliver dannelsen af solpletter næsten umulig.
Den australske Geofysiker, Phil Chapman, en tidligere NASA-astronaut, støtter påstandene. Chapman bekræfter den historiske sammenhæng mellem solpletter og globale temperaturstigninger og peger på manglen af solpletter siden 2007 som årsagen til, at verden siden er afkølet med ca 0.7 grader C.
Forfatteren, Alan Caruba (September 21, 2010) sonderer historien videre efter en artikel d.14. juni  [45] Ice-ageoffentliggjort i New Scientist af Stuart Clark.
Den sidste gang solpletterne forsvandt helt, i løbet af Maunder Minimum (ca. 1645 til 1715), sank vor planet ned i en “lille istid” (indtil ca. 1860).

Kommentar
Nej, for min del tror jeg ikke, at BPs olieforurening har stoppet Golfstrømmen. Jeg er ikke engang sikker på, at Golfstrømmens hastighed og temperatur er faldet siden 2004. Men jeg er sikker på, at den ikke er varmet op. Og jeg tror, at manglen på solpletaktivitet kan få en frentidig indflydelse på Golfstrømmen og den globale afkøling - med potentielle alvorlige konsekvenser for os. Ikke desto mindre presser klimafanatikerne på med geoengineering: [46] Chemtrails, som bliver mere og mere talrige hver dag - og den for nylig [47] “konverterede” Bjørn Lomborg  presser på for at få verdenshavene fyldt med en flåde af fartøjer til at skabe "[48] sky-kridtning" finansieret af affolkningstilhængeren, [49] Bill Gates! Det lader til, at deres virkelige mål ikke er at redde os fra at blive “kogt”, som Ted Turner udtrykker det - men at fryse os ud af verden! [50] Global Research 27 Sept. 2010, James Delingpole: Bilderbergs mødeindkaldelse: "Det 58. Bilderberg Møde afholdes i Sitges, Spanien, d. 3. – 6. Juni 2010. Konferencen vil hovedsageligt beskæftige sig med finansreform, sikkerhed, cyberteknologi, energi, Pakistan, Afghanistan, Verdens fødemiddelproblemer, global afkøling, sozialt Netværk-udbygning, medicin, EU-US-relationer." Var dette en trykfejl - eller del af deres virkelige planer?  I 1971 advarede præs. Obamas videnskabs-zar, John Holdren, mod en [1] menneske-forårsaget ny istid. Nu vill han [51] afskaffe frasen "global opvarmning", som han derefter advarede imod, og taler i stedet om "klimaforstyrrelser", som politisk bekvuemt omfatter global afkøling osv.

Hvis Golfstrømmen dør, er en [52] ny istid lige rundt om hjørnet. Nordeuropa og USA har en temperatur, som gør det muligt for mennesker at bo her. Hvis Golfstrømmen dør, vil en katastrofe med folkevandringer til sydlige, beboelige områder og krige opstå - og massedød vil finde sted. Jorden har set mange - mindst 5 - istider med varighed på mange tusinde år, adskilt af mellemistider. Den seneste istid i Danmark sluttede for 12,000 år siden - men det er ofte blevet sagt, at vi lever mellem 2 istider.  Den nuværende afkøling er af IPCC medlem, [53] Prof. Latif from Kiel,  blevet tilskrevet de Tiårige Stillehavs-Svingninger ([54] Decadal Pacific Oscillations)  - som også er årsag til El Ninos.

[55] The Daily Mail 30 Sept. 2010: De (ultra-elitære) Global Warming Policy Foundation og The Royal Society har nu indrømmet, at der ikke har været nogen global opvarmning i det sidste årti. I deres gamle guide, krævede Royal Society, at regeringerne bør træffe" presserende skridt "for at reducere CO2-udslippet" så meget og så hurtigt som muligt." Denne politiske aktivisme er nu blevet erstattet af en mere nøgtern vurdering af de videnskabelige beviser og igangværende klimadebatter.The Royal Society's beslutning kommer i kølvandet på en [51] sønderlemmende rapport om Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC), der opfordrede IPCC til, at undgå politik og i stedet holde sig til forudsigelser, der bygger på et solidt videnskabeligt grundlag. Tidligere på åretinvolverede en e-mail-skandale eksperter ved University of East Anglia og den havde allerede givet næring til frygt for, at  global opvarmning var exaggerated.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=17506

URLs in this post:
[1] menneske-forårsaget ny istid: http://www.zombietime.com/zomblog/?p=873
[2] afskaffe frasen "global opvarmning": http://euro-med.dk//?p=17101
[3] Tim Alexander, historiker og ejendomsmægler fra Evansville, Indiana, US: http://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3AEarl_of_Stirling
[4] købt en imponerende og meget omstridt skotsk adelstitel: http://www.baronage.co.uk/bphtm-01/scams4.html
[5] denne titel synes at være i bero: http://en.wikipedia.org/wiki/Earl_of_Stirling
[6] Alexanders artikel kan læses her.: http://europebusines.blogspot.com/2010/08/special-post-life-on-this-earth-just.html
[7] forfærdelige død: http://www.youtube.com/watch?v=rAz7jyG0qfw&feature=player_embedded#%21
[8] desperate varmister: http://www.prisonplanet.com/climate-film-depicts-children-assassinated-for-not-reducing-carbon-footp
rint.html

[9] 10:10 Global Organisation: http://www.1010global.org/uk/organisations/councils/learn
[10] Ikke  engang briter Briter: http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/vickiwoods/8038012/Im-exploding-about-climate-change-a
ctually.html

[11] BP-olie-spildskatastrofen : http://euro-med.dk//?p=16412
[12] NOAA d. 20. maj 2010: http://www.huffingtonpost.com/2010/05/20/gulf-oil-spill-oil-has-en_n_583033.html
[13] D. 1 Aug. 2010 meddelte den teoretiske fysiker, Gianluigi Zangari: http://yowusa.com/earth/2010/earth-0810-01a/1.shtml
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederloop-current23.jpg
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergreat-conveyor-belt3.jpg
[16] Kongresmedlem, : http://peswiki.com/index.php/Congress:Member:Leslie_R._Pastor
[17] Spiegel 30 Nov. 2005: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,387715,00.html
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergulfstream-velocity-20210904.gif
[19] DEOS: http://rads.tudelft.nl/gulfstream/
[20] animation over de seneste 7 år: http://rads.tudelft.nl/gulfstream/gif/anim_2_long.gif
[21] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergulf-v1709084.gif
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergulfstreamvelocity-17092010-vel.gif
[23]
: http://euro-med.dk/billeder/billederanomnight92320068.gif
[24]
: http://euro-med.dk/billeder/billedernoaa-2010.gif
[25]
: http://euro-med.dk/billeder/billederimcs15532309045.jpg
[26] : http://www.osdpd.noaa.gov/ml/ocean/sst/anomaly_2006.html
[27] 16. sept. 2010: http://www.osdpd.noaa.gov/data/sst/anomaly/2010/anomw.9.16.2010.gif
[28] : http://euro-med.dk/billeder/billederimcs13262509103.jpg
[29] tidlig vinter : http://www.iceagenow.com/August_turns_to_November_in_Germany.htm
[30] halv meter sne sidst i august i det sydlige Norge,: http://www.iceagenow.com/Half_a_meter_of_snow_in_Norway.htm
[31] tidlig sne i Rusland.: http://wattsupwiththat.com/2010/08/24/snow-in-russia-in-august/
[32] havisen på den  sydlige halvkugle tæt på rekordniveau: http://www.iceagenow.com/Meteorologist_expects_monster_La_Nina-drastic_cooling.htm
[33] koldeste august i Sydaustralien i 35 år: http://www.adelaidenow.com.au/news/south-australia/coldest-sa-august-in-35-years/story-e6frea83-1111
117355318

[34] Kalifornierne: http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2010/09/las-summer-ends-with-a-chill-it-was-the-coldest-in-dec
ades.html

[35] Storbritannien : http://www.telegraph.co.uk/topics/weather/6921281/Britain-facing-one-of-the-coldest-winters-in-100-y
ears-experts-predict.html

[36] US National Weather Service : http://www.erh.noaa.gov/lwx/feb_5_6_snow_pns.php
[37] nordlige halvkugles vintersnedække : http://climate.rutgers.edu/snowcover/files/wkcov.nhland.txt
[38] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederatlantic-temp-20230906.jpg
[39] Rutgers: http://marine.rutgers.edu/cool/sat_data/?bm=9&bd=23&by=2006&sort=date&em=9&ed=23
&ey=2006&region=gulfstream&product=sst&nothumbs=0&okb.x=50&okb.y=17

[40] The Register 7 Sept. 2010: http://www.theregister.co.uk/2010/09/07/revised_ice_loss_estimates/
[41] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergreenlamd-ice-melt11.jpg
[42] Cryopsphere Today: http://igloo.atmos.uiuc.edu/cgi-bin/test/print.sh
[43] Climate Realists 22 Sept. 2010: http://climaterealists.com/index.php?id=6336
[44] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederice-age-43.jpg
[45] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederice-age4.jpg
[46] Chemtrails: http://euro-med.dk//?p=16281
[47] “konverterede” Bjørn Lomborg : http://blogs.discovermagazine.com/80beats/2010/08/31/global-warming-dissenter-bjorn-lomborg-sort-of-
has-a-change-of-heart/

[48] sky-kridtning: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/may/14/bill-gates-cloud-whitening-dangerous
[49] Bill Gates: http://www.theecologist.org/News/news_round_up/482584/bill_gates_cloudwhitening_trials_a_dangerous_e
xperiment.html

[50] Global Research 27 Sept. 2010: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=21218
[51] afskaffe frasen "global opvarmning": http://euro-med.dk/?p=17101
[52] ny istid: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100621110352AAwsPgY
[53] Prof. Latif from Kiel, : http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,662092-2,00.html
[54] Decadal Pacific Oscillations) : http://jisao.washington.edu/pdo/
[55] The Daily Mail 30 Sept. 2010:: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1316469/Royal-Society-issues-new-climate-change-guide
-admits-uncertainties.html