EU Vil Have Vore Sjæle: Gør Symbolerne Officielle

Posted By Anders On September 13, 2008 @ 23:32 In Dansk, Euromed | No Comments

EU-forfatningen blev forkastet af de franske og hollandske vælgere i 2005. Lissabon-traktatens ændringer består blot i forskydning af de omstridte dele af forfatningen til Amsterdam og Nice - traktaterne, så den eneste reelle ændring af forfatningen var undladelse af anvendelsen af EU's symboler. Men nu røber EU sine virkelige hensigter og mister den sidste rest af sin troværdighed.
[1] [2] EU parliamentets Pressemeddelelse 11 sept. 2008: "Den Europæiske Unions flag, hymne og motto skal  formelt anerkendes af Europa-Parlamentet i oktober.

Et forslag om at ændre Parlamentets forretningsorden, mhp. at formalisere brugen af disse symboler blev godkendt af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender i torsdags, men mangler stadig at blive godkendt i salen.

[3] Flaget, en cirkel af tolv gyldne stjerner på blå baggrund, vil blive vist i alle EPs mødelokaler og ved EPs officielle begivenheder, siger rapporten, udarbejdet af Carlos Carnero Gonzales (PSE, ES) og godkendt i udvalget med 20 stemmer for og fire imod.
 
Hymnen, der er baseret på "Ode til Glæden" fra Beethovens niende symfoni, skal udføres ved åbningsceremonien efter hvert valg til Europa-Parlamentet og i formelle møder.

[4] Mottoet "Forenet i mangfoldighed", vil blive gengivet på alle Parlamentets officielle dokumenter.
 
Endelig vil fejringen af Europa-dagen den 9 mai også  blive formelt anerkendt i Parlamentets forretningsorden.

Enhver ændring af forretningsorden skal godkendes af et absolut flertal af medlemmer (dvs. mindst 393 stemmer for).

[5] EurActiv Sept.12, 2008: "Symboler er vitale elementer i enhver meddelelssproces [og] overbringer et følelsesmæssigt billede af de underliggende værdier af de organisationer, de repræsenterer," lyder det i udkast til indstilling vedtaget af udvalget med et flertal på 20 stemmer mod fire.Teksten beklager også, at symbolerne er blevet et "medfølgende offer" i bestræbelserne på at nå til enighed om Lissabon-traktaten blandt alle 27 medlemslande.

Flaget, hymnen og Europa-dagen blev vedtaget på EU-topmødet i Milano i 1985, mens "Forenet i mangfoldighed"-sloganet blev EU's officielle motto i 2000. Men brugen af disse symboler blev aldrig gjort juridisk bindende. De blev medtaget i den skæbnessvangre europæiske forfatning, men efter at den var blevet forkastet i Frankrig og Holland, kunne EU-lederne ikke enes om at gøre dem til en del af Lissabon-traktaten.

16 EU-stater, herunder de stiftende medlemmer Tyskland og Italien, men ikke Frankrig, havde alligevel held med at få gennemført en erklæring i traktatens bilag, der bekræfter, at flaget og hymnen "vil fortsætte som symboler for at udtrykke følelse af fællesskab blandt mennesker i Den Europæiske Union og deres tilhørsforhold til den."

"Disse symboler vil give Europa en sjæl" og vil hjælpe borgerne til bedre at identificere sig med Unionen, fortalte Jo Leinen, den tyske formand for Konstitutionelle Anliggender, EurActiv. Han var sikker på, at plenarforsamlingen vil bekræfte udvalgets afstemning, og udtrykte også sit håb om, at Kommissionen og medlemsstaterne vil følge Parlamentets eksempel.
Men Kommissionen sagde, at den endnu ikke havde besluttet, hvorvidt den ville træffe lignende foranstaltninger.

[6] The Telegraph, Sept. 13, 2008 :"
[7] "Man kan ikke hjælpe folks identitetsudvikling ved at give dem et logo - den skematiske mand, der viser vejen til herretoilettet falder mig ind. Deres identifikation med ting (og værdier) er en ganske anden sag

Er Sam Leith fra The Telegraph blevet britisk i stedet for f.eks Tysk pga.Union Jack, blandt andet, eller accepterede han Union Jack, fordi han var britisk?

Ved du, hvem der fandt på  den hjerte-og-sind-vindende sætningt?
Udvalgets dokument fortæller os det:
En konkurrence blev holdt blandt 2200 skoler i de daværende 15 medlemsstater. I maj 2000 meddelte Europa-Parlamentets formand, Nicole Fontaine, vinderen: "Union i mangfoldighed". "Denne sætning blev ændret en smule af den Europæiske Konvention,"
forklarer dokumentet.

Så blev det ensidigt ændret af mennesker, der besluttede de vidste bedre, for at få et resultat de foretrak.
Det er, som Udvalget om Konstitutionelle Anliggender så elegant udtrykker det, "den perfekte definition af kernen i det europæiske projekt".

Kommentar
Desværre har symboler en højere identitets-dannende værdi end antaget af The Telegraph.
Identitet er uløseligt forbundet med symbolik af en slags.

[8]
Hvad andet end Dannebrog gør danskerne "danskere" i denne den Nye Verdensordens historieløse tidsalder end dette flag, et kongehus af udlændinge, og det altid tabende danske fodboldlandshold?

Næsten alle imperier - eller imperie-aspirenter - i verden har haft en ørn, en løve, en bjørn eller nogle andre rovdyr som deres vigtigste symbol for at vise deres ret til at sluge deres naboer.
Med sine stjerner står det fabiansk-socialistiske dialog-orienterede EU højt over den slags almindelige råhed - men vil dog nu have en Europahær [9] (EUFOR) til at knuse indre og ydre modstand.

Nazismen havde desuden det forvredne arierkors - og Sovjet hammer og segl, der blev brugt af millioner af proletarer til at tilkendegive deres identitet, som de ikke kunne udtrykke i ord.

Millioner af tyskere var ikke nazister i begyndelsen - men marcherede i døden til Horst Wessel-sangen og rankede ryggen til marcher som "Alte Kameraden" eller "Hohen Friedberger" mv.

Eller hvad med Stars and Stripes eller Union Jack?
Symboler giver stolthed til mennesker med lavt selvværd - og giver dem noget udefinerbart, som giver dem adgang til folkets fællesskab.

[10] Symboler er de første ting, vi forbinder med identitet - og det sidste, der mistes - selv når ideologi har fjernet ethvert indhold fra ordet. Her Waffen SS-grave.
Så Sam Leith fra The Telegraph har ret, når han siger: "Man kan hævde, at - hvis vi lader dette passere - vil vore børn alle blive hjernevaskede til skinnende glade Euromider."

I stedet for at skulle forklare og klargøre sig hele trosbekendelsen har kristne reduceret deres tro til at identificere sig med korssymbolet - og det gør det desværre muligt for lederne af kirkerne - dvs de de politiske magthaveres håndlangere - at forvrænge Kristi lære iefter herskernes  politiske ønsker.

Så der er al mulig grund til at tage EU's symboler meget, meget alvorligt: De er den Nye Verdensordens formidling til os af en ny international identitet for at erstatte vores gamle, kristne nationale identitet - hvilket jeg skal skal gå mere ind på i en kommende artikel.

 
 
[2]Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1730

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/eu-flag%20.jpg
[2] EU parliamentets Pressemeddelelse 11 sept. 2008: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-36657-254-09-37-901-20080909IPR36656-10
-09-2008-2008-false/default_en.htm

[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/anthem.jpg
[4] Image: http://euro-med.dk/billeder/united-in-diversity.jpg
[5] EurActiv Sept.12, 2008: http://www.euractiv.com/en/future-eu/meps-legalise-eu-symbols-backdoor/article-175323
[6] The Telegraph, Sept. 13, 2008 : http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2008/09/13/do1306.xml
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/union-jack.jpg
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/dannebrog%20animeret.gif
[9] (EUFOR) til at knuse indre og ydre modstand: http://euro-med.dk/?p=1339
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/ss-grave.jpg