ADDENDUM: "Global Governance 2025 " af National Intelligence Council og EU Institute of Security Studies, s. 35 (biotechnology): "Få eksperter mener, at de nuværende styringsinstrumenter er tilstrækkelige til disse udfordringer. For eksempel er direkte ændring af DNA ved befrugtning bredt udforsket med et mål om at fjerne defekte gener, men drøftelser af fremtidige kapaciteter åbner mulighed for at designe mennesker med unikke fysiske, følelsesmæssige eller kognitive evner ".  

Resumé: 140 stats- og regeringsledere har holdt møde om FNs Millennium Udviklingsmål (MUM), der blev til i 2000 og inden 2015 skal gennemføre 8 globale udviklingsmål - herunder halvere fattigdommen. Trods mange fine ord er der naturligvis ikke sket meget, fordi fattigdommen, sulten, manglende oplysning og uddannelse og kvindeundertrykkelse, f.eks., er dybt forankrede i årusind-gamle traditioner, ikke  mindst islam og korruption, og fordi vestlige donorlande har indset dette og FNs uduelighed i stedet for i pengemangel.  FN vil ikke angribe de til grund liggende årsager. I stedet forfølger FN en klassisk kommunistisk ideologi med gennem hemmeligholdte afgifter på f.eks. finanstransaktioner og det harmløse CO2 at gramse vore penge til sig - for at videregive dem til de implicerede IMF og Verdensbanken (der elsker sin redningsmand, Al Gore), som beholder en stor del til sig selv og kaster et par smuler til de fattige lande, der alligevel ikke kan hjælpes, fordi de ikke kan eller vil hjælpe sig selv. Begrundelsen er at redde menneskeliv. Men nu kommer der oplysning fra FNs Højkommissær for Menneskerettigheder om, at  FNs Sikkerhedsråd og de seneste 2 FN-generalsekretærer har været medvidende om  Paul Kagame´s folkemord på 5.4 millioner Rwandaere siden 1990 - uden at have grebet ind eller informeret verden derom. Clinton/Al Gore regeringen vidste de - lige som alle ledere, der deltog i MUM-mødet i 2000. Dette viser, at det ikke er humanitære fotmål. som FN-topmødet nu forfølger. Det egentlige mål er at gøre FN til verdensregering - 2009 erklæredes af EU-præsident, van Rompuy, som det første år med verdensregering. Derfor er der ikke grund til at undre sig over, at EU-Kommissionspræsident Barroso i sit MUM-indlæg talte både om den opdukkende Nye Verdensorden og verdensregering. Ej heller, at han 2 dage derefter aflagde regnskab om EU til sine herrer og mestre bag den europæiske samling, hjernen bag én-verdensstaten, Rockefeller/Rothschilds Council on Foreign Relations. MUM er tæt forbundet med Al Gores kommunistiske "Globale Marshall Plan", der forudsætter revolution af det vestlige samfundssystem og omfordeling af vore penge til U-landene, så vi alle bliver lige fattige - undtagen Al Gore & Co. Også FNs Agenda 21 udspringer heraf - begge planer er nøje sammenvævet med Steven Rockefeller, Michael Gorbatjov og Maurice Strongs  (Rothschild-agent) leninistiske "Earth Charter, der har udviklet sig til en regelret religion.

Millennium-goals

D. 20. september 2010 begyndte en opfølgning på den Nye Verdensordens FN-Millenium-Udviklingsmål. 140 verdensledere deltager - og den Nye Verdensordens (se videoerne 1 og 2 i højre margen på denne blog) Gordon Brown er sur på de nærige rige lande og korrupte U-landsledere, der endog bruger tilskud på prestigeprojekter. Video.
Deutsche Welle 14. Sept. 2010: Ti år er gået siden verdens ledere på FN's Millenniumudviklings-topmøde i New York blev enige om en plan for at forbedre livet i underudviklede lande inden 2015. Otte såkaldte "Millenniumudviklingsmål" (MUM) blev fastlagt. Efter to tredjedele af vejen til 2015-fristen er de fremskridt, der er gjort, kun delvise og sporadiske. F.eks i Kina møder græsrodsbevægelserne en række politiske hindringer for deres planer om at bekæmpe fattigdom - og i Afrika forsvinder bevilgede penge i korruption. Ingen nævner den største hindring for millenniummålene: Islam. Som EU-Kommissionspræsident, José Barroso, sagde: "Støtte er en katalysator, ikke en kur. Intet land har nogensinde forvandlet sig pga. af støtte alene. Det er derfor, det også er vigtigt, at vore partnere tager ansvaret for deres egen udvikling. Partnerlandene bør også stå til ansvar for de resultater de opnår." Dette indebærer afskaffelsen af stærkt forankrede kulturer, dvs et uoverstigeligt kvantespring, som selv EU ikke ønsker at gøre! Så hvorfor dette store show?
Her kommer svaret: EUbusiness 21 Sept. 2010: Takket være globaliseringen kan det, der plejede at være "lokaliserede trusler, ikke længere begrænses til lokalområdet," siger "Global Governance 2025" rapporten, der er udarbejdet af den amerikanske National Intelligence Council og Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier. Disse omfatter etniske konflikter, smitsomme sygdomme og terrorisme og "en ny generation af globale udfordringer, herunder klimaændringer, energisikkerhed, mad- og vandknaphed, internationale migrationsstrømme og nye teknologier," hedder det. De Forenede Nationer og nationale regeringer er dårligt rustet til at tackle disse (for det meste opdigtede og selvskabte) problemer
Millenium-2015-goals-92010I rapporten siges, at man forventer, at USA og EU vil fortsætte med på kort sigt at føre an i udformningen af den globale regeringsførelse, inden magter som Brasilien, Kina og Indien, der er på vej op, går ind og påtager sig større roller."

Selvfølgelig er én-verdensforkæmperen, US Council on Foreign Relations, optimistisk - selv om den gør opmærksom på disse problemer: Jeffrey Sachs, New York Times 17 Sept. 2010: 1. vestlige lande forsømme forpligtelserne over for Afrika 2. menneskeskabte klimaændringer 3. storstilet korruption, ofte bedrevet af store amerikanske, europæiske og asiatiske virksomheder. 4. grasserende befolkningstilvækst. 5. handel. Europa og USA prædiker frihandel, men lukker så deres markeder for afrikanske landbrugsprodukter. 6. forsømmelse. Præsident Obama har kun tilbragt én dag i Afrika syd for Sahara og har næppe sagt et ord om MUM til det amerikanske folk. Den Globale Fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria er den rigtige model. Hvis donorerne vil matche den vellykkede indsats med lignende samlet støtte på områder som smålandbrug, primær uddannelse, primær sundhed, familieplanlægning og infrastruktur, kan Afrikas ledere klare resten??? Jeffrey Sachs er medlem af Council on Foreign Relations  og Ban Ki-moon's særlige rådgiver om MUM (se nedenfor).
Kommentar: God regeringsførelse angives at være en forudsætning for MUM. FN kan ikke håndhæve noget sådant - så hele projektet var ikke andet end en farce fra begyndelsen - med det formål at understrege behovet for en korporativ verdensregering via global beskatning - af os i sidste ende!

Den Globale Marshall-Plan er nøje forbundet med MUM
Den blev først udtænkt af Al Gore i hans bestseller bog "Earth in the Balance", der giver konkrete ideer til, hvordan man skal redde det globale miljø. Den nye plan vil kræve, at rige lande afsætter penge til at overføre miljøvenlige, nyttige teknologier til den tredje verden og for at hjælpe de fattige lande til at opnå en stabil befolkning og et nyt mønster med en bæredygtig økonomisk udvikling. At gennemføre  enhver sådan indsats vil dog også kræve, at rige nationer omstiller sig, og det vil på  nogle måder være mere traumatisk  end i den tredje verden."
Den globale Marshall-plan indeholder følgende fem centrale mål: * gennemførelse af de globalt aftalte FN Millenium-mål inden 2015 * at yderligere 100 milliarder US $ om året stilles til rådighed * retfærdig og konkurrencemæssigt neutral tilvejebringelse af de fornødne ressourcer, også ved at belaste globale transaktioner * gradvis oprettelse af en verdensomspændende øko-social markedsøkonomi med en forbedret global politisk ramme gennem sammenkobling af etablerede regler og aftalte standarder for økonomiske, miljømæssige og sociale spørgsmål (WTO, ILO og UNEP-standarder) * nye former for bevilling af midler med sigte på græsrodsniveau og på samme tid bekæmpe korruption
For at skabe en verden i balance er en verdensomspændende øko-social markedsøkonomi med
globalt bindende sociale, økologiske og kulturelle normer påkrævet.

Den globale Marshall-plan kombinerer en funktionel og sammenhængende global regerings-struktur med passende reformer og intelligent sammenkædning af FN, WTO, IMF, Verdensbanken, ILO og (Maurice Strongs) UNEPs standarder med  yderligere 100 mia. US$ til rådighed om året – som aftalt i København i 2009 - med henblik på at medfinansiere udviklingen. Mulige finansieringsmekanismer er en global skat på verdenshandelen, en afgift på de globale finansielle transaktioner, handel med lige emissionsrettigheder pr. person, en olieskat, eller særlige trækningsrettigheder hos IMF.
Kommentar: Al Gore er en hjertesag for Verdensbanken, som han hjalp med at slippe af med sit forfærdelige ry som "Bankenstein": Ressourcer strømmede ind, og mange af bankens miljøforkæmpere U-landsskoleovertog indflydelsesrige job, og institutionen vedtog en meget stærkere miljøpolitik!

Det er Al Gore's gennemførelse af Lenin/Gorbatjovs 's drøm - nu støttet af Frankrig og Spanien: National Post Canada.com 21 Sept. 2010: Ban Ki-moon, FN's generalsekretær, opfordrede rige lande til "ikke at balancere budgetterne på bekostning af de fattige." Den globalistiske, kommunistiske FN-generalsekretær vil også opfordre de rige lande til at bruge US $ 169-milliarder på en FN-plan, som han siger vil redde livet for 15,6 millioner kvinder og børn ved at forbedre adgangen til sundhedspleje. Obamas hjælpere siger, hans administration vil øge US bistand til $ 52-milliarderfra US $ 25 milliarder, på trods af bekymring om landets økonomi og fortsat høje arbejdsløshed. "Uden en ekstra indsats vil flere MUM sandsynligvis ikke kunne nås i mange lande", siger en ny vurdering fra akademikere ved London International Development Centre  - Deutsche Welle 13 Sept. 2010. Især uddannelsessektoren mislykkes. UNESCO data viste, at indsatsen for at øge børns overlevelse, der er skitseret i fjerde MUM, er på vej til ikke at nå målene for 2015 i 52 ud af 68 "prioriterede lande." I mellemtiden er "fremskridt mht. miljømål" - den syvende MUM - "blevet nærmest ikke-eksisterende." I rapporten peges på landbrugsområdet som en af de største døde pletter i MUM - lige som  ligestilling mellem kønnene. Der er manglende koordinering - nogen ineffektivitet udspringer af konkurrencen mellem FN-agenturer om finansiering.

Canada Free Press 29 June 2010FN lægger pres på verdens mest udviklede lande for at få dem til at ryste op med flere penge til at finansiere alle tiders største gavefest, omfordelingsprogrammet mht. støtte til udviklingslandene, kendt som MUM.
Ban Ki-moon har etableret en højt profileret "MUM-Forkæmpergruppe", der som med-formænd har Spaniens premierminister, Jose Luis Rodriguez Zapatero,der medfører sin fatalt mangelfulde filosofi fra Spanien og forfægter den på den internationale scene, og Rwandas præsident, Paul Kagame til Tutsies-massacred2Kagame2-Bill-Clinton-at-Kagames-farm-in-Muhazi-by-Charles-Onyango-Obboat støtte ham i at nå målene inden 2015–fristen."

Global Research 21 Sept. 2010: “En rapport fra International Rescue Committee vurderer at 5.4 millioner blev ofre i Congo indtil 1997. Højkommissæren for Menneskerettigheder afslører nu, at FN's Sikkerhedsråd og FN's generalsekretær, Ban Ki-moon,  Kofi Annan før ham faktisk har dækket over det løbende folkedrab udført af RPF fra 1 oktober 1990 indtil denne dag, hvilket sandsynligvis udgør det største folkemord i FNs historie! “Nedslagtning i et sådant omfang kunne ikke være foregået, hvis ikke USA, som har næret Kagame i alleafgørende situationer, havde været medvidende derom (hvad Bill Clinton var). Gersony rapporten fra 1994 blev holdt hemmelig indtil 7. september 2010 af det amerikanske udenrigsministerium og FN.” Højre: Bill Clinton besøger massemorderen, præsident Paul Kagame, Rwanda.

Et kig på de to formænd giver anledning til alvorlig bekymring. Zapatero, Spaniens premierminister, er en engageret socialist. Faktisk har han fungeret som generalsekretær for det socialistiske parti. Kagame har rost Kina, og ifølge The Economist, "giver han mindre politisk frihed og pressefrihed hjemme end Robert Mugabe gør i Zimbabwe." Desuden sikrer folk med socialistsk og til dels befolkningsreduktionistisk indstilling Michelle Bachelet, Jan Eliasson, Jeffrey Sachs, Ted Turner, samt Bill Gates, at den FN-ledede MUM-dagsorden fortsat vil genspejle FN's omfordelingsfilosofi. Dette bekræftes af en rapport fra FN's Udviklingsprogram (UNDP) den 17. juni 2010. Begravet i al retorikken var et forslag til en international finansskat og "at pålægge afgifter på international sø- og lufttransport, samt at udvikle en ensartet global afgift på CO2-emissioner (med en fritagelse pr. hoved for lavindkomstlande) Kommentar: Alt i overensstemmelse med Gore's globale Marshallplan. Du og jeg kommer til at betale gildet.

Den Europæiske Union er rigtigt med på sådanne forslag til  globale skatter.  Selv om udenlandske bistandsprogrammer i fortiden har vist sig at være et kolossalt spild på grund af problemer som korruption, vil De Forenede Nationer have os til at hælde flere penge ned i det samme kviksand. Den presser hvert udviklet land til at skænke 0.7 % af sit BNP for at opfylde MUM. Barack Obama demonstrerede tilbage i 2008, da han stod bag lovgivning i Senatet, at han var parat til at få USA til at bidrage med hundreder af milliarder af dollars i ekstra støtte fra amerikanske skatteydere.

U-landskvinderHunger2Ved at fokusere på penge alene som den primære løsning af de fattige landes - især Afrikas - problemer overser man stamme-, race-, religiøse og etniske skel, der har fostret dræbende områder der. Udviklingsbistand og teknologi til at beskytte miljøet vil være spildt, når krigene raser.  FN's egen MUM-rapport slog fast, at "I mange lande er det at uddanne piger generelt opfattet som værende af mindre værdi end at uddanne drenge." Jeg spurgte generalsekretæren, hvad FN og han personligt prøvede at gøre for at ændre en sådan opfattelse, som forstyrrer opnåelsen af dette MUM, og med det særlige mål at "fremme ligestilling og styrke kvinders indflydelse." Han veg uden om spørgsmålet, ligesom rapportens hovedforfatter. Kulturelle normer - ikke mangel på penge - er det største problem i mange tilfælde. At smide gode penge efter dårlige løser ikke komplekse sociale og politiske problemer, som er dybt forankrede i et lands historie og demografi

Kommentar:
Al denne "velgørenhed" - al denne omfordeling af vore penge af folk, der lige som Al Gore bor i huse, der forbruger 20 gange så meget energi som et normalt hus - selv om han reducerede det med 40%, da hans hykleri blev afsløret - og kraftigt beriger sig selv (Al Gore er ved at blive verdens første CO2–milliardær!) med deres globale øko-kommunisme! Deres hykleri synes at spænde fra alle verdens ledere i år 2000 via Sikkerhedsrådet til dagens FN chef, Ban Ki-moon. De så gennem fingre med Paul Kagames folkemord i Rwanda - nu kommer han til ære og værdighed som formand for MUM-Forkæmpergruppen! Denne Nye Verdensordens velgørenhed er ulækker - også fordi dens formål ikke er velfærd for de fattige - men bekræftelse af den ”verdensregering”, der af EU-Præsident van Rompuy blev udråbt i 2009. MUM og konferencen i København om klimaændringer er ikke de eneste foranstaltninger, der træffes for at skabe en FN-verdensregering til at omfordele vores velstand, hvilket vil gøre os lige så fattige som de mindst udviklede lande: Prison Planet 22 Sept. 2010: The Consolidated Land, Energy, Aquatic Restoration Act of 2009 (aka:  CLEAR Act, HR 3534) blev vedtaget uden debat. Den afstår ejerskabet over Amerikas oceaner til FN  og inddeler Amerika i ni geografiske områder. Dette lovforslag har en cap and trade/klimaændringskomponent også. Det omfatter tilslutning til havretstraktaten, som forlanger teknologi- og velstandsoverførsler fra de udviklede til uudviklede nationer - under ledelse af De Forenede Nationer.
Mærkeligt nok er det ikke lykkedes at finde en sluterklæring fra MUM-mødet!!

Nationer i finanskrise, hvoraf mange står over for anti-FN, konservativt drevne valgstrømninger derhjemme, er ved at genoverveje deres tilsagn mht. MUM, bekymrede over virkningen af deres bidrag pga. FNs manglende succes. Clintons Globale Initiativ synes at tiltrække større interesse. Men den nye verdensordensprodukt, EU, tøver ikke. Det har netop tildelt 1.3 mis. euro for at nå millenniumudviklingsmålene. José Barroso 21 Sept. 2010, EU Pressemeddelelse: "Vi har brug for en ånd af partnerskab, så udviklingslandene overtager MUM og ansvaret for forvaltningen af ressourcerne, og at udviklede lande udviser ansvarlighed for deres løfter." I samme indlæg talte Barroso både om den "nye fremspirende verdensorden" og EU's rolle i "verdensregeringen". 2 dage senere aflagde Barroso sit regelmæssige Regnskab om EU til sine herrer og mestre, Council on Foreign Relations, der stod bag den europæiske samling.

Al-gore-liesMen hvilke kræfter står bag MUM?
I 1999 og 2000 holdt NGOer talrige møder rundt om i verden for at skrive, hvad der blev kendt som Charteret for Globalt Demokrati, en øko-kommunistisk erklæring. Den var udstedt af Commission on Global Governance  - en organisation ledet af den svenske statsminister Ingvar Carlsson og financieret af FN.  Rothschild agenten Maurice Strong var 1992-1996 i bestyrelsen for Commission on Global Governance. Dokumentet blev udarbejdet til at være en plan for at opnå verdensregering. I virkeligheden var det et charter mhp. afskaffelse af den personlige frihed, den nationale suverænitet og begrænset regeringsmagt. Dette charter blev ændret til MUM på FN-mødet i 2000 - med hjælp fra alle stats-og regierungschefer i verden.
Global opvarmning forsvinder bare ikke, uanset hvor godt teorien er pillet fra hinanden, fordi den er et af millenniummålene. På topmødet i 2000 satte FN klare mål for at fastlægge sin magt over suveræne nationer og for at håndhæve den største omfordeling af velstand, der  nogensinde er begået mod verden. Nu har den Den Internationale Straffedomstol. Bæredygtig udvikling er hurtigt ved at blive officiel politik i alle hjørner af nationen - blot kalder vi det i dag at "blive grøn."

Så som sædvanlig er vi tilbage ved kernen i den kapitalistiske illuminisme, dvs Rothschild og hans håndlangere, bl.a. det Rockefeller-skabte FN. Men denne gang er søster-fløjen af illuminismen vedføjet: Den leninistiske Illuminisme som offentliggjort af Steven Rockefeller, Michael Gorbatjov og Maurice Strong i Earth Charter og Endlösung: Agenda 21. Er du forvirret? Det skal du ikke være. Højre er venstre, og venstre er højre i den nye verdensorden – undtagen når højre betyder fascister eller endnu værre: populister, dvs. folk, der er så nederdrægtige, at de endog tager sig af folkets ønsker!! Venstre-ideologien omtales ikke! Den er helt enkelt det vedtagne ideal, og alt andet er ondt og utilstedeligt – skønt venstre-ideologien har dræbt mange gange flere mennesker end højre-ideologien. Dette er bare tese og antitese for at få dig til at tro, at der er en forskel i politik. Eller måske du allerede har bemærket, at der ikke er nogen forskel - uanset hvilket parti du vælger i dag?