IPCC-Chef: EUs “Menneskeskabte Globale Opvarmning” Er Politisk Bestillings-Dogme - Ikke Videnskab. Derfor Skal Det Hedde “Klimaforstyrrelser”

Posted By Anders On September 21, 2010 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Efter med uhyre omkostninger, energi og fantasi at have vævet et net af løgne om en global opvarmning har den globalistiske elite måttet opleve, at deres pengemaskine og nøglen til deres kommunistiske verdensstat, nemlig den globale opvarmning, er blevet afsløret så grundigt som en ynkelig løgn, at den ikke mere kan bruges. I desperation forsøger nu Præs. Obamas videnskabs-zar,  affolkningsprofeten John Holdren, at redde stumperne af dette uvurderlige værktøj ved at give det et nyt navn: “klimaforstyrrelse”. Det har den fordel at kunne bruges til at bilde folk behovet for en verdensregering til globale løsninger af globale problemer ind - uanset om det er for varmt eller for koldt, for tørt eller for vådt, for vindstille eller for stormfuldt, for lang vinter eller sommer osv.  Det gale var først og fremmest, at en streng vinter på den nordlige halvkugle og en kold sommer på den sydlige i 2010 ikke oplevedes af befolkningerne som global opvarmning trods usandfærdige købte “klimatologers” forsikringer om det modsatte. Derudover har  en undersøgelse  af IPCC på højt niveau fundet, at der var “meget lidt beviser” for dets påstande om global opvarmning. Faktisk har man opfordret IPCC til at øge sin troværdighed ved kun at bringe videnskabeligt belagte klimaforudsigelser i stedet for udtalelser efter politiske ønsker - og at overveje formandens fortsatte stilling. Formanden for IPCC, inderen Pachauri, er glad for at sandheden om IPCC er kommet frem, så han kan kan slippe for at levere ikke-videnskabeligt politisk bestillingsarbejde - idet han erkender, at det er politikerne, der har bestemt IPCCs og East Anglia Universitets (lækkede e-mails) dommedagsprofetier om global opvarmning pga. menneskeskabt CO2-udledning. Det kommer også frem, at EUs ETS handel af CO2 på klimabørserne ikke er andet end molboforetagende. Ikke desto mindre vil EU fortsætte dermed - endog nedskære CO2-emissionerne med 30% i stedet for 20%, fordi EU har antaget den globale opvarmning som et fastslået, indiskutabelt dogme og ser væk fra sandfærdig videnskab. Og det går jo også endnu hos de hjernevaskede europæere. Hele klima/milieuideologoen/religionen stammer fra en rapport, som John F. Kennedys forsvarsminister, John McNamara, bestilte hos Hudson Institute, en gren af Council on Foreign Relations, for at sikre det demokratiske parti regeringsmagten for altid ved en erstatning for den eneste sikre måde at gøre det på: krig. Rockefeller´s Club of Rome tog skrønen op og fik den ved infiltration af EU gjort til en af EUs bærende søjler sammen med en anden af denne Clubs “fortjenester”, Euromediterranien-indvandringen. Nu mangler USA erstatningen. Det kan blive meget farligt.

[1] Report from iron mountain

Nu er den globale opvarmningsløgn blevet så ynkeligt afsløret, at de fleste har mistet troen på den. Så i stedet for “global opvarmning” foreslår præs. Obamas klimazar, [2] John Holdren, der hader menneskeheden og ønsker at nedbringe dens antal betydeligt, udtrykket “klimaforstyrrelser. [3] Fox News 16 Sept. 2010: John Holdren sagde, at påvirkningen fra drivhusgasser dækker en bred “forstyrrelse” af klimaet fra nedbør til storme, til varme og kolde temperaturer. “Udtrykket” global opvarmning “gør sagen let at latterliggøre, når der er en snestorm. De forsøger at komme med mere politisk spiselige måder at sælge nogle af disse ting”, sagde den republikanske Adam Geller.
[4] Fox News: Den Grønne $vindel: Overraskende nok indrømmer den seneste rapport, at det virkelige formål med den “globale opvarmningsfup” er at etablere et globalt diktatur via en “global kuldioksydskat” og “cap and trade”-regulering. Video.

Hvordan den “globale Opvarmnings”-svindel blev bygget op
Eventyret om menneskeskabt global opvarmning er en historie om tiltagende fup, der stammer fra John F. Kennedy-administrationen op til dagens EU. [5] G. Edward Griffin skrev: “USA’s forsvarsminister Robert McNamara - senere Verdensbankdirektør - bestilte “Report from Iron Mountain”. Undersøgelsens udgangspunkt er, at historisk er den eneste måde, hvorpå en regering nogensinde har været i stand til at “sikre borgernes underordning under staten” krig. Krig er brugt til at få masserne til at affinde sig med alle former for afsavn, beskatning og kontrol uden klage. Ingen ofre for sejren er blevet afvist. Modstand ses som forræderi. Rapport fra Iron Mountain forklarer, at det kan være nødvendigt at erstatte krigssystemet, fordi “det nu  kan være muligt at skabe en [6] verdensregering, hvorunder alle nationer vil blive afvæbnet og disciplineret af en verdenshær, en tilstand, som vi vil kalde fred.” Her er oprindelsen til krigslisten om at fremføre økologisk ragnarok som den nye fjende, der truer hele verden. Truslen behøver ikke at være reel, forudsat at masserne kan overbevises om, at den er ægte. Troværdighed er nøglen, ikke virkelighed.“  [7] Endvidere: “Det er fuldstændig muligt at udviklingen af en sofistikeret form for  slaveri kan være en absolut forudsætning for social kontrol i en verden i fred. Praktisk taget vil en ændring af den militære disciplin til en forskønnet form for slaveri behøve meget lidt revision.”
Dette kloge træk blev fulgt op af [8] Rockefellers – [9] kommunistiske Club of Rome,  [10] gendannet i Rockefeller’s Villa Serbelloni, Italien, suppleret med “[11] Grænser for Vækst” i 1973 og “[12] Den Første Globale Revolution“ i 1991, som prædiker menneskehedens overforbrug/udtømmelse af Moder Jords ressourcer som følge af overbefolkning, med flg. angivelse (s. 75.: “Vi har brug for fjender…..I vores søgen efter en fælles fjende, kom vi på, at forurening, global opvarmning, hungersnød vandmangel og lignende ville passe ind i regningen! I deres helhed og i samspil udgør disse fænomener en fælles trussel, som skal konfronteres af enhver. Men disse fænomener er kun symptomer. Vor virkelige fjende er menneskeheden selv.”

Gaia-new-americanI 1989 erklærede [13] Edmund de Rothschild CO2 for årsagen til en global opvarmning og en kilde til stor profit - baseret på tilpassede computer modeller. Hans gode ven, [14] Maurice Strong gjorde dette ubegrundede postulat til grundlag for [15] UNEP, samt [16] FN’s kommunistiske politik for global styring og omfordeling af vestlig velstand i deres [17] sovjet-lignende Agenda 21 - fremmet gennem UNEPs opfindelse, det [18] Internationale Panel for Klimaændring (IPCC). Steven Rockefeller, Michael Gorbatjov (medlem af Club of Rome) og Maurice Strong brugte denne løgn om menneskeskabt global opvarmning til at relancere Lenins kommunisme i “[19] Earth Charter“, som blev videreudviklet i [20] Gaia-religionen, der er knyttet til den religiøse [21] Håbets Ark og [22] Gaia-hymner og [23] bønners og [24] her i hedensk stil. Jorden blev derefter fremstillet af [25] James Lovelock som en levende, åndende gudinde. [26] Club of Rome medlem, Al Gore, er nu en falden stjerne i klimatismen men den stigende stjerne blandt milliardærer - mens [26] Club of Rome medlem, Bill Gates, gør [27] hvad han kan for at leve op til [28] Club of Romes program om at [29] reducere menneskeheden - ”årsagen” til hans postulerede [30] CO2-globale opvarmningsfidus - med 15% ved hjælp af vacciner og sterilisation. Som det fremgår nedenfor, har EU nu gjort denne svindel til en af sine politiske søjler for at fremme den Nye Verdensorden (se videoer i højre margen på denne blog) [31] i intimt samarbejde mellem EU og Club of Rome. [32] Club of Rome medlem, Jacques Delors, var hjernen bag EUs anden søjle, [33] Euromediterranien-projektet. Den parodiske FN’s Klimakonference i København var baseret på en række falske oplysninger: [34] NASA-GISS, som gentagne gange er taget på fersk gerning i at forfalske globale temperaturer, [35] Climategate-, 3.  [36] Jamal-, 4. [37] IPCC-Worldgate-, [38] Amazongate-, [39] Himalayagate-skandalerne og endnu flere.

Og så revnede løgneballonen

[40] The Express 1 sept. 2010: En undersøgelse på højt niveau af IPCC har fundet, at der var “meget lidt beviser” for dens påstande om global opvarmning.
Den sagde også, at Panelet havde understreget klimaændringers negative virkninger og fremsat “væsentlige fund” baseret på meget lidt bevis. Gennemgang af InterAcademy Rådet (IAC) blev iværksat efter IPCC’s enormt pinlige 2007 Normrapport om klimaændringer. IAC, som omfatter verdens største videnskabelige akademier, herunder det britiske Royal Society, kom med anbefalinger til IPCC om at ”øge sin troværdighed og uafhængighed” efter Himalaya gletcherrapporten, som alvorligt har skadet klimaforskningens omdømme.

[41] WinterDen fordømte panelet - oprettet af FN for at sikre verdens ledere den bedst mulige videnskabelige rådgivning om klimaændringer - for sin “langsomme og utilstrækkelige reaktion” efter, at de ødelæggende fejl opstod. Blandt brølerne i 2007-rapporten var påstande om, at 55% af Nederlandene var under havoverfladen, mens tallet er 26%. Påstanden om, at gletsjere vil smelte i 2035 blev også afvist. Professor Julian Dowdeswell fra Cambridge University, udtalte: “Den gennemsnitlige gletcher er 333 m tyk, så ved at smelte med 5m om året ville det tage 60 år. Det er hurtigere end noget, vi ser nu, så tanken om at miste det hele inden 2035 er urealistisk.” Redegørelsen sår desuden tvivl om IPCC-formanden,  Dr. Rajendra Pachauris, fremtid. Tidligere på året rapporterede Daily Express, hvordan han ikke havde nogen klimaforsknings-kvalifikationer, men havde en ph.d. i økonomi og var tidligere jernbaneingeniør. Dr. Pachauri er blevet beskyldt for interessekonflikt, som han bestrider, efter at det er kommet frem, at han har kommercielle interesser, der tiltrække millioner af pund i finansiering fra bl.a. skatteyderne i løbet af de næste fem år. Efter, at revisionen blev frigivet i går, sagde Dr. Pachauri: “Vi har den største tillid til videnskaben bag vores vurderinger. Det videnskabelige samfund accepterer, at klimaændringerne er reelle. Drivhusgasser er steget som følge af menneskelige aktiviteter, og overstiger nu langt de førindustrielle værdier.”

[42] Rajendra_Pachauri_wideweb__470x317,0[43] The Times of India 3 Sept. 2010: Interview med IPCC chefen, Rajendra Pachauri: Klima-katastrofen er Politik og etik - ikke videnskab (D. 18. April 2011 fandt jeg de kontroversielle dele fjernet fra artiklen):
Spørgsmål:
Er De helt eller delvist uenig med  alt i FN’s undersøgelsesrapport? Svar: De har talt om at kvantificere usikkerhed. Til en vis grad gør vi det, skønt ikke perfekt. Men sagen er, at i nogle tilfælde behøver man virkelig ikke at have en kvantitativ basis, som man kan fastsætte en sandsynlighed eller en grad af usikkerhed efter, der definerer tingene kvantitativt. Og lad os her ikke se væk fra betydningen af ekspertvurdering.  Spørgsmål: Rejser dette et større spørgsmål om, hvordan videnskaben bruges af samfundet? Og er der en politisk vejledning til det? Svar: Bestemt … Lad os se det i øjnene, vi er et organ, der er fælles for regeringerne og vores styrke og accepten af, hvad vi producerer, ligger først og fremmest i, at vi ejes af af regeringerne. Hvis det ikke var tilfældet, ville vi være ligesom alle andre videnskabelige organer, der måske producerer førsteklasses rapporter, som ikke ser dagens lys, fordi de er betydningsløse i den politiske beslutningsproces. Nu klart, hvis det er et organ, som regeringerne er fælles om, og vi ønsker regeringernes ejerskab af, hvad vi producerer, så vil de selvfølgelig give os vejledning om, hvad retning vi skal følge. Det er præcis, hvad dette udvalg har anbefalet, at vi kommer ud af - at politikerne foreskriver, hvad vi skal.
På mødet, dvælede vi længe ved artikel 2 i FN’s rammekonvention om klimaændringer, som siger, at det centrale mål med konventionen er at forebygge den menneskeskabte påvirkning af klimasystemet, dvs. i økosystemiske vendinger, at sikre fødevaresikkerheden og at udvikling kan finde sted.
Spørgsmål: Så spørgsmålet om retfærdighed er centralt for den næste rapport? Svar: Bestemt, men ikke kun retfærdighed, vi har også brugt ordet »etik«.

[44] Yahoo 30 Aug. 2010 Reuters: FN’s Klimapanel, der i 2007 delte Nobels Fredspris med den tidligere amerikanske vicepræsident, Al Gore bør kun komme med forudsigelser, når det har solide beviser og bør undgå politiske holdninger, sagde videnskabsmænd i en rapport, der opfordrede til en grundig reform af organisationen.
Kritikere af ideen om obligatoriske grænser for såkaldte drivhusgasser har sagt, at IPCCs fejl viser, at videnskaben bag den globale opvarmning er tvivlsom. FN frygter, at denne fokusering på IPCCs fejl kan skade FNs påstand om menneskskabt global opvarmning.

Climate-action-eu[45] John Rosenthal, policy review » no. 162: Den virkelige synder i den videnskabelige proces´ korruption og fremme af klimasortsyn nævnes igen og igen i [35] East Anglias e-mails og dokumenter, men med mange forskellige navne, som “dgxii, GD XI FP5 FP6 fp7 life enrichment.” Hvad betyder de? De er akronymer for Den Europæiske Union. Alle benævnelser henviser enten til afdelinger af Europa-Kommissionen eller EU-middel ordninger. “Dgxii” er en forkortelse, som Kommissionens Generaldirektorat for Forskning tidligere blev betegnet med, og “GD XI” var en forkortelse for Generaldirektoratet for Miljø.

Inden for de første tre år (fra 2007 til 09) af det nuværende rammeprogram, har Europa-Kommissionen allerede finansieret 28 projekter vedrørende klimaændringer til et samlet EU-bidrag i henhold til foreløbige data på ca 116.271.772 €. East Anglia Universitetet er  partner-institution i fire af disse projekter.
Oplysningerne afspejler betydningen af EU’s finansiering til “klimaforsknings”-dagsordenen for [35] Jones og CRU. Jones´ samlede fangst er £ 4.379.264 for de ca 15 år (1990-2006), der er omfattet af skemaet. Af dette beløb kom ca £ 1.882.706 - eller 43% - fra EU. Desuden er [46] Climate-action-cheatsbetydningen af EU-midler klart øget med tiden, svarende til ca 48% af de projektrelaterede tilskudspenge efter 2000 og 52% efter 2002. Sidstnævnte årstal er af særlig betydning for den europæiske “klimaaktivisme,” da det var i 2002, at Den Europæiske Union og alle dens daværende medlemsstater samtidigt ratificerede Kyoto-protokollen, EU’s udstillingsvindue for dens internationale initiativ til “bekæmpelse” af klimaændringer

“Fremme af forskning, der understøtter EU’s politikker” er et af de erklæret “vigtigste strategiske mål” for GDs forsknings- rammeprogrammer: Dogmatisme - ikke videnskab.
Faktisk lover den fælles beslutning fra Det Europæiske Råd / Europa-Parlamentet om vedtagelse af rammeprogrammet “en ny tilgang. . . som skal gøre det muligt lettere at nå politiske mål for Fællesskabets forskningspolitik”. Beslutningen peger på ti tematiske områder for støtte til forskning og “fællesskabets indsats.” For hver af dem er fastsat et “rationale”, og “nøgle-aktiviteter” identificeres. Begrundelsen for at medtage “energi” blandt de ti områder forklares bl.a. ved “behovet for at skære voldsomt ned på udledningen af drivhusgasser for at afbøde de ødelæggende konsekvenser af klimaændringer.” I overensstemmelse med denne tankegang, identificeres “CO2-opsamling og lagringsteknologi til elproduktion uden emissioner” som en “nøgle-aktivitet.” Ikke overraskende er “Miljø (herunder klimaændringer)” et andet af de ti tematiske områder. “Begrundelsen” for dens optagelse bemærker, at “jordens naturressourcer og det menneskeskabte miljø er under stærkt pres fra. . . klimaændringerne og opvarmningen på lokalt, regionalt og globalt plan.”

Med andre ord er EU’s støtte til klimaforskning baseret på det dogme, at videnskaben “ligger fast”, at debatten “overstået.” At Jorden opvarmes, at årsagerne er menneskeskabte. Skeptikere kan, saa at sige, undlade at ansøge.
Programmet er således i strid med selve karakteren af den normale videnskabelige proces. Mens det at dekretere empiriske sandheder var kirkepolitik i middelalderen og hører ikke hjemme i 21. århundrede.

EU-finansiering vil favorisere dogmet over videnskaben. Det centrale i EUs “klimaændringsafbødningsindsats” er Kyoto-protokollen. Faktisk har Kyoto-protokollen nok været det mest højprofilerede EU politiske initiativ uden undtagelse.  [30] Emissionshandelsordningen i centrum af Kyoto-ordningerne er efter al sandsynlighed ikke mere end en enorm og ødsel molboindsats - ligesom udviklingen af “CO2–opfangnings”-teknologier, for eksempel .

Kommentar
Obamas klima-zar, John Holdren, er ikke alene om at ville forbedre vores klima ved at dræbe mennesker. Således ser Bill Gates, at menneskeheden gør Jorden ubeboelig gennem global opvarmning. Han ønsker derfor at [47] mindske den med vaccinationer, sterilisation, sundhedspleje og ved [48] ikke at behandle syge [48] gamle. [49] Den finske milieu-guru, Pentti Linkola, siges at få flere og flere elitære tilhængere til sin vision om at sende klimaændrings-nægtere i øko-gulag fangelejre til genopdragelse - eller bedre at få det store flertal af mennesker dræbt i en verdenskrig og resten gjort til slaver og kontrolleret af en grøn politistat, hvor folk tvangssteriliseres, får konfiskeret deres biler, og hvor rejser begrænses til medlemmerne af eliten for at redde Jorden fra menneskeskabte klimaforandringer.

[50] Robert-mcnamaraI [7] kapitel 24 i “The Creature from Jekyll Island”, 2002, skriver G. Edward Griffin om “Report from Iron Mountain”: “Dokumentet selv antyder, at det var bestilt af det amerikanske forsvarsministerium under forsvarsminister,  [51] Robert McNamara (CFR-medlem), og blev produceret af Hudson Institute. Det anføres i starten af rapporten, at moral ikke var et problem. Dens eneste bekymring var, hvordan man skulle fastholde den nuværende regering. “Miljøbevægelsen blev skabt af Council on Foreign Relations (CFR). Den er en erstatning for krig, som de håber bliver det følelsesmæssige og psykologiske fundament for verdensregering.”
Rapporten beskriver, hvordan asociale elementer tidligere blev indrulleret i hæren og pacificeret der. I Den Nye Verdensorden, vil de blive indrulleret i [52] ungdomsbrigader (se [53] her) til bekæmpelse af miljø- og andre farer, og dermed blive planetens frelsere! Med hensyn til [54] Hudson Institute: Det er faktisk en kompakt samling af Council on Foreign Relations-medlemmer, og det fungerer som en skalkeskjulsfront for den Nye Verdensorden. David Rockefeller var CFRs formand 1970-1985. Denne klub, den usynlige amerikanske regering, hvor [55] Hillary Clinton erklærer at få sine ordrer, blev grundlagt i 1921 - og overtaget af [56] kræfterne bag Federal Reserve (Rockefeller, Rothschild, Warburg, JP Morgan) - og [57] kontrollerer medierne siden 1917 og [58] her. Dens formål er at [59] regere verden. [60] Club of Rome og [61] her - også en Rockefeller Club - tog arven op og inficerede alle regeringer og mange NGO’er på denne planet. Sammenfletningen mellem Club of Rome og EU forklarer, hvorfor det [62] illuministiske EU (explanatory statement) i dag står som bannerfører den [63] CFR-illuministisk udtænkte klimaideologi. US Senator [64] Jay Rockefeller er lidenskabelig forkæmper for CO2-cap-and storage på vor bekostning.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=17101

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederreport-20from-20iron-20mountain10.jpg
[2] John Holdren: http://euro-med.dk/?p=14749
[3] Fox News 16 Sept. 2010: http://www.foxnews.com/politics/2010/09/16/white-house-global-warming-global-climate-disruption/
[4] Fox News:: http://www.youtube.com/watch?v=Mb9oOEEnXt0&feature=player_embedded
[5] G. Edward Griffin: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_cfr_04.htm
[6] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[7] Endvidere: http://www.scribd.com/doc/22812152/Report-From-Iron-Mountain
[8] Rockefellers: http://truthrss.com/2010/07/23/club-of-rome/
[9] kommunistiske Club of Rome: http://euro-med.dk/?p=9980
[10] gendannet: http://www.nndb.com/org/142/000056971/
[11] Grænser for Vækst: http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=FinalWarn08-5
[12] Den Første Globale Revolution: http://www.scribd.com/doc/2297152/Alexander-King-Bertrand-Schneider-The-First-Global-Revolution-Club
-of-Rome-1993-Edition

[13] Edmund de Rothschild: http://euro-med.dk/?p=10587
[14] Maurice Strong : http://isgp.eu/organisations/introduction/PEHI_Maurice_F_Strong_bio.htm
[15] UNEP: http://euro-med.dk/?p=12075
[16] FN’s kommunistiske politik for global styring : http://euro-med.dk/?p=10248
[17] sovjet-lignende Agenda 21 : http://euro-med.dk/?p=11477
[18] Internationale Panel for Klimaændring (IPCC). : http://euro-med.dk/?p=13721
[19] Earth Charter: http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_english.pdf
[20] Gaia-religionen: http://windfarms.wordpress.com/2007/12/30/the-earth-charter-and-the-ark-of-the-gaia-covenant/
[21] Håbets Ark : http://www.arkofhope.org/
[22] Gaia-hymner: http://www.youtube.com/watch?v=_8e31P60FPA
[23] bønners: http://sacredwicca.viviti.com/gaia-prayer
[24] her: http://www.youtube.com/watch?v=VNkcTzYH0Oo
[25] James Lovelock : http://www.ecolo.org/lovelock/what_is_Gaia.html
[26] Club of Rome medlem, Al Gore: http://www.abc.net.au/news/stories/2007/06/05/1942343.htm
[27] hvad han kan : http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601124&sid=axdteNmgQGw4
[28] Club of Romes program : http://www.mega.nu/ampp/cor.html
[29] reducere menneskeheden : http://www.youtube.com/watch?v=-0gvDkVcFkI
[30] CO2-globale opvarmningsfidus: http://euro-med.dk/?p=16692
[31] i intimt samarbejde mellem EU og Club of Rome: http://www.clubofrome.at/events/2006/brussels/index.html
[32] Club of Rome medlem, Jacques Delors: http://www.clubofrome.org/eng/people/honorary_members.asp
[33] Euromediterranien-projektet: http://euro-med.dk/?p=8949
[34] NASA-GISS, som gentagne gange er taget på fersk gerning : http://euro-med.dk/?p=4825
[35] Climategate: http://euro-med.dk/?p=11914
[36] Jamal: http://euro-med.dk/?p=11029
[37] IPCC-Worldgate: http://euro-med.dk/?p=13677
[38] Amazongate: http://eureferendum.blogspot.com/2010/03/amazongate-part-ii-seeing-redd.html
[39] Himalayagate-skandalerne: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6991177.ece
[40] The Express 1 sept. 2010: http://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/196642
[41] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederwinter9.jpg
[42] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrajendra-pachauri-wideweb-470x317-2c011.jpg
[43] The Times of India 3 Sept. 2010: http://timesofindia.indiatimes.com/india/I-am-happy-that-truth-has-come-out-Pachauri/articleshow/648
2854.cms#ixzz0yWtnztkg

[44] Yahoo 30 Aug. 2010: http://news.yahoo.com/s/nm/20100830/sc_nm/us_climate_un_4
[45] John Rosenthal, policy review » no. 162: http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/43291
[46] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederclimate-action-cheats6.jpg
[47] mindske den: http://windfarms.wordpress.com/2010/02/22/bill-gates/
[48] ikke at behandle syge : http://www.prisonplanet.com/the-real-story-behind-bill-gates-and-death-panels.html
[49] Den finske milieu-guru, Pentti Linkola: http://www.prisonplanet.com/global-warming-alarmist-calls-for-eco-gulags-to-re-educate-climate-denie
rs.html

[50] Image: http://euro-med.dk/billeder/robert-mcnamara_thumb.jpg
[51] Robert McNamara (CFR-medlem), : http://www.nndb.com/people/387/000022321/
[52] ungdomsbrigader: http://www.youtube.com/watch?v=gXvLWB_NLKE&feature=player_embedded
[53] her: http://www.youtube.com/watch?v=wOtGr1JFCnE&feature=player_embedded
[54] Hudson Institute: http://watch.pair.com/Hudson.html
[55] Hillary Clinton erklærer at få sine ordrer: http://www.youtube.com/watch?v=Ba9wxl1Dmas&feature=related
[56] kræfterne bag Federal Reserve : http://euro-med.dk/?p=4041
[57] kontrollerer medierne siden 1917: http://www.youtube.com/watch?v=-FPAQlbmlSc&feature=player_embedded
[58] her: http://www.gwb.com.au/gwb/news/multi/goldwatr.html
[59] regere verden: http://euro-med.dk/?p=9774
[60] Club of Rome : http://euro-med.dk/?p=651
[61] her: http://euro-med.dk/?p=1044
[62] illuministiske EU : http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[63] CFR-illuministisk : http://euro-med.dk/?p=511
[64] Jay Rockefeller: http://www.wvnstv.com/story.cfm?func=viewstory&storyid=85796