“Himlens Udseende Forstår I At Tyde”? Er “Menneskeskabt Klimaændring” Fysisk Krig Mod Menneskeheden?

Posted By Anders On August 16, 2010 @ 15:49 In Dansk, Euromed | 3 Comments


Kære læser. Jeg har nu genvundet inspiration til at informere dig om begivenheder, som jeg finder af aktuel interesse. Men det betyder, at jeg nok ikke skriver regelmæssigt - snarere lejlighedsvis når vigtige begivenheder forekommer.

[1] Earthquake-cloudsFølgende er motiveret af fornyede påstande i medierne om "menneskeskabte klimaforandringer" - hvor tidligere kun frasen "global opvarmning" blev brugt. Dette gælder bl.a. for ekstrem varme og naturbrande i Rusland, kraftig regn og oversvømmelser i Pakistan, Kina og Østeuropa, samt påstande om 2010 som det varmeste år der, er registreret - selv om disse optegnelser hidtil er blevet manipuleret. Er der en "menneskeskabt klimaændring"? Og hvis ja, hvad er dens natur?

[2] Jordskælvsskyer betragtedes i årevis som en gåde for videnskaben med en ukendt form for tilblivelse. De er underlige skyformationer, der mentes at optræde forud for jordskælv. Selv de gamle kinesere og italienere var bekendte med unikke skyer, der gav varsel om forestående store jordskælv. Pludselig dannelse af lange "slanger" på himlen, som tidligere var klar og blå, hvor jordens dyb advarer på himlen oven over - hvordan kan det være? Moderne videnskab om jordskælvs tilblivelse kalder det »sprødbrud-teori« på grund af et pludseligt brud på et svagt sted. Men disse skyer dannes dage før jordskælvet. De skyldes den samme proces som magnetisk resonans-billeddannelse – blot at Jorden genererer sine egne billeddannelsesudledninger. Specielle jordinstrumenter måler kraftfuld forbigående (hurtigimpuls) energi, der strømmer ud fra Jorden som den egentlige årsag."

[3] På trods af at fablen om den menneskeskabte globale opvarmning er blevet grundigt vist at basere sig på skandaløse løgne og manipulationer (NASA-GISS gentagne gange taget på fersk gerning i at forfalske globale temperaturer, [4] Climategate-, [5] Jamal-, og [6] IPCC-Worldgate-, [7] Amazongate-, [8] Himalayagate-skandalerne) og på trods af den hårdeste vinter og forår på den nordlige halvkugle i mange år - og nu den [9] koldeste vinter i et halvt århundrede på den sydlige halvkugle samt [10] protester fra mange hundreder uafhængige klimavidenskabsfolk, fortsætter globalisterne med at sprede deres menneskeskabte CO2-opvarmnings-propaganda. Efter alle de[3] Regnhimmel-pakistan skandaler, ville man så ikke forvente, at menneskeheden ikke mere tror på den menneskeskabte opvarmning? På ingen måde! - [11] Hvidvasknings-komiteer  vedbliver at fortælle os, at der kan have været lidt uklog adfærd - men de videnskabelige beviser for menneskeskabt "klimaforandring" er overvældende (alle er modbevist)! Ikke desto mindre er [12] CO2's opvarmningseffekt blevet modbevist af, at CO2 i atmosfæren er stigende - mens temperaturen ikke er steget siden 1995 - i henhold til bl.a. Prof. [13] Phil Jones fra CRU - ærkevarmisten bag Climategate-skandalen! En [14] amerikansk meningsmåling viste, at kun 9% af de adspurgte mente, at "Climategate" tilkendegiver, at klimaforskere er utroværdige, omtrent den samme procentsats, hvormed de adspurgte fortalte en skotsk undersøgelse, at de havde ændret deres holdninger som et resultat deraf. Afstemninger i både Storbritannien og USA viser, at den kolde vinter havde meget [15] Pakistani-rainsstørre indflydelse på sindelagsskiftet, noget den nuværende sommers hedebølger kan bøde ([16] pga. El Nino).

Venstre: Kraftig regn og oversvømmelser i Pakistan. Højre: [17] Elektromagnetiske skyer over regnfuldt Pakistan.

Selvfølgelig bør ændringen i sprogbrugen ikke gå upåagtet hen: Det er blevet stadig sværere at påstå, at vi  "koger", som Ted Turner sagde - selv om medierne har været hurtige til at erklære, at denne sommer kan være den varmeste, der er registreret - [18] udpeget til at være det allerede i maj! - Dette viser, at fakta ikke tæller mere. At dette skyldes El Nino, og at alle tal for den globale opvarmning hidtil er blevet manipuleret, er forhold, der som regel, ignoreres. At CO2 skulle have nogen indflydelse på den globale temperatur savner seriøst grundlag: Manipulation af [19] computermodeller  til at give ønsket resultat og den autoritative erklæring fra [20] Edmund de Rothschild ved 4. Wilderness Kongres om, at CO2 er årsag til en hypotetisk global opvarmning. Han angav det egentlige formål med denne fantasi: Han ville opfange CO2, fryse den og sende den til polerne og Sahara for at lsænke temperaturerne der! "Det er kræver penge", sagde han - vores penge.

Altså ingen menneskeskabte "klimaændringer"? Måske dog alligevel.

Hvad Ria Novosti (vigtigste russiske nyhedskilde) tænker om "menneskeskabt klimaændring"
[21] Rusland-ild[22] Russian-wildfires[23] Ria Novosty 27 July 2010: Direktøren for af Wildlife Funds klima- og energiprogram, A. Kokorin, siger, at den nuværende tendens ikke er et tilfældigt fænomen og ikke bør forventes at stilne af.
I denne særlige sammenhæng er troværdigheden af fremskrivningerne fra Wildlife Fund, en indflydelsesrig international organisation, der står for miljø-beskyttelsesprogrammer på verdensplan, hævet over enhver tvivl. Årsagen er, at den globale opvarmning, som er genstand for ophedede akademiske (eller lejlighedsvis absolut uvidenskabelige) debatter ikke nødvendigvis er en ukontrolleret proces. I hvert fald opfordrer forekomsten af de nuværende unormalt høje temperaturer udelukkende i Rusland og i nogle tilstødende områder til alternative forklaringer.

Tilbage i 1970'erne, påberåbte [24] Z. Brzezinski i sin bog "Between Two Ages" sig temaet vejrkontrol, som han betragtede som en form for bredere social regulering. Ingen tvivl om, at sværvægteren i den amerikanske geopolitiske tænkning måtte være interesseret i ikke kun umiddelbart sociale men også i de potentielle geopolitiske konsekvenser af at påvirke klimaet. Han var ikke den eneste forfatter, der sonderede spørgsmålet, men på grund af indlysende hensyn vil det være usandsynligt, at oplysninger om fremskridtene med hensyn til klimavåben skvulper ud over hemmeligholdelsesbarriererne inden for en overskuelig fremtid. M. Chossudovsky, økonomiprofessor fra Ottawa Universitet, skrev i 2000, at en del af den igangværende klimaændring kan være udløst ved brug af en ny generation ikke-dødelige våben.

USA (og Rusland) udforsker helt sikkert mulighederne for at styre klimaet i flere regioner af verden. Den tilsvarende teknologi er ved at blive [25] Haarp-cloud2udviklet inden for rammerne af High-Frequency Active Aural Research Program »([26] HAARP), med det formål at opbygge et potentiale for at iværksætte tørke, orkaner, oversvømmelser [27] Haaro-plantog jordskælv. Fra et militært synspunkt, formodes HAARP at repræsentere en ny form for masseødelæggelsesvåben og et instrument for ekspansiv politik, som kan bruges til selektivt at destabilisere miljø og landbrugssystemer i mållande. Teknisk set er systemet kendt for at være et sæt kilder til elektromagnetisk stråling, der påvirker (opheder) ionosfæren. Det omfatter 360 kilder og 180 antenner der har en højde af 22 meter. Alt i alt udsender stationen 3.600 kW mod ionosfæren og er verdens mest magtfulde system af den art. Programmet åbnede i 1990, er i fællesskab finansieret af det amerikanske Office of Naval Research og US Air Force Research Laboratory og gennemføres af flere universitetslaboratorier.

Venstre: HAARP-anlæg udsender elektromagnetiske bølger som afstedkommer bl.a. klimaændringer og jordskælv. Højre: elektromagnetiske skyer  - siges at være [28] HAARP skyer.

Vidtrækkende hypoteser opstår naturligvis i denne situatione. Den venezuelanske præs [29] H. Chavez blev latterliggjort  for at henføre Haiti jordskælvet til konsekvenser af HAARP, men for eksempel, sneg en lignende mistanke efter 2008-jordskælvet i Kinas Sichuan-provins sig ind. Desuden er der tegn på, at det amerikanske klimapåvirkningsprogram ikke blot spænder over en række lande og regioner, men også er delvist baseret i rummet. For eksempel, blev den ubemandede rumsonde X-37B  sat i kredsløb d. 22. april, 2010, efter sigende med nye typer af laservåben. Ifølge New York Times, afviser Pentagon nogen som helst forbindelse mellem X-37B og kampvåben af nogen slags men erkender, at sondens formål er at støtte operationer på  jorden og at håndtere en række ekstra opgaver. Sonden blev bygget for 11 år siden som en del af et NASA-program, der blev overtaget af US Air Force for 6 år siden og er helt klassificeret.

[30] 2330.gif2Krav om at afsløre detaljer om det eksperimentelle program, der er omsat til praksis i Alaska, er kommet til udtryk både i USA og i flere andre lande. Rusland aldrig kom med i koret, men det indtryk efterlades, at bestræbelser med sigte på bevidste klimaforandringer, og at Rusland i den nærmeste fremtid  - sammen med resten af verden - vil stå over for en ny generation af trusler, ikke er en myte. I øjeblikket kan klimavåbnet være ved at [31] Moscow-haarpnå sin tilsigtede kapacitet og bruges til at provokere tørke, for at slette afgrøder, og fremkalde forskellige unormale fænomener i visse lande.

Er der noget, som tyder på, at HAARP er i spil?
På set sidste er himlen, som jeg ser på, når jeg kigger gennem mit store vindue, kendetegnet ved 2 unaturlige fænomener: 1. mange [32] chemtrails hver dag, og 2. elektromagnetiske skyer. I natten mellem 14./15. august faldt der 90 mm regn i min region inden for 3 timer - det meste, der nogensinde er registreret. Dagen før var der kun elektromagnetiske skyer og chemtrails. Venstre: For nylig modtog jeg en e-mail, der viser noget ejendommeligt på radarbilleder fra det tyske WetterOnline: D. [33] 13. august kl. 1:30 og [34] igen kl. 1:45 (billederne erstattet med andre på samme links d. 16. aug. om eftermiddagen!!)  sås præcis samme billede. Læg mærke til den[35] Haarplys-norge2 perfekte blå halvcirkel med en mindre central halvcirkel over det vestlige Tjekkiet/Böhmerwald. Dette kan naturligvis være et artefakt fra metereologernes hånd - men hvorfor? - og hvorfor offentliggøre sådan et foto? Det kan også være et HAARP fænomen. Er der nogen, der kender til dette specifikke fænomen?
Højre: HAARP? ring-fænomen 
[36] over Moskva (øverst). [37] HAARP-lys? over Nordnorge (nogle siger, at det er en russisk raket – men snarere stammer det fra Max Planck Instituttets HAARP anlæg ved Tromsø – se kommentar).

Kommentar
[38] I Danmark har vi ingen større jordskælv - sjældent små. Jordskælvsskyer af aktuel interesse blev ikke fulgt af jordskælv i Pakistan. Heller ikke i Kina, hvis himmel også viser elektromagnetiske mønstre (venstre-for neden),  og som også plages af stærk regn og oversvømmelser. Jeg vil overlade til mine læsere selv at afgøre, hvad de skal tænke om disse fænomener.
[38] China-cloudsDer er næppe nogen tvivl om, at "jordskælvsskyer" optræder på grund af eller som årsag til den påståede "menneskeskabte" klimaændring, der er vist her.
Skulle de skyldes HAARP-aktivitet, vil jeg sige, at der er menneskeskabt klimaforandring i den forstand, at 3. verdenskrig mod menneskeheden er blevet startet for lang tid siden af [39] eliten, der så ofte har angivet som sit ønske at se menneskeheden [40] reduceret til en brøkdel af, hvad den er nu. Det er i virkeligheden, hvad jeg tænker, når jeg ser alle disse chemtrails over mit hoved hver dag - undtagen om søndagen! - Jeg husker, at DMI har meddelt mig, at de kender chemtrail-fænomenet - men ikke har nogen officiel holdning dertil!

Et par ord om HAARP som “[41] Skalar elektromagnetisk våben”: Det Tyske Max Planck Institut driver et [42] HAARP anlæg ved Tromsø i Norge. Russerne har også længe beskæftiget sig dermed – bl.a. med anlæg ved Nishni Novgorod og i Tadjikistan. Hermed kan man udøve global sindelagskontrol ved påvirkning af hjernens alfa-strømme, man kan ødelægge krigsmateriel og angiveligt lamme hele NATO-hæren – foruden altså at påvirke klimaet og lave jordskælv. Opfinderen var [43] Nikola Tesla.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=16684

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederearthquake-clouds2.jpg
[2] Jordskælvsskyer: http://www.terraresearch.net/articles/earthquakeclouds_article1_file.html
[3] På trods af at fablen om den menneskeskabte globale opvarmning er blevet grundigt vist at basere sig på skandaløse løgne og manipulationer (NASA-GISS gentagne gange taget på fersk gerning : http://euro-med.dk/billeder/billederregnhimmel-pakistan4.jpg
[4] Climategate: http://euro-med.dk/?p=11914
[5] Jamal: http://euro-med.dk/?p=11029
[6] IPCC-Worldgate: http://euro-med.dk/?p=13677
[7] Amazongate: http://eureferendum.blogspot.com/2010/03/amazongate-part-ii-seeing-redd.html
[8] Himalayagate: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6991177.ece
[9] koldeste vinter i et halvt århundrede på den sydlige halvkugle: http://www.newsnet5.com/dpp/weather/weather_experts/coldest-winter-in-a-half-century-in-the-southern
-hemisphere

[10] protester fra mange hundreder uafhængige klimavidenskabsfolk: http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2158072e-802a-
23ad-45f0-274616db87e6

[11] Hvidvasknings-komiteer : http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/7870359/Climategate-Amazongate-when-
will-the-truth-be-told.html

[12] CO2's opvarmningseffekt blevet modbevist: http://euro-med.dk/?p=11051
[13] Phil Jones fra CRU : http://www.dailymail.co.uk/news/article-1250872/Climategate-U-turn-Astonishment-scientist-centre-glo
bal-warming-email-row-admits-data-organised.html?ITO=1490

[14] amerikansk meningsmåling: http://www.telegraph.co.uk/earth/earthcomment/geoffrey-lean/7882348/Climategate-fails-to-stir-up-a-s
torm.html

[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpakistani-rains2.jpg
[16] pga. El Nino: http://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o-Southern_Oscillation
[17] Elektromagnetiske skyer over regnfuldt Pakistan: http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://veimages.gsfc.nasa.gov/6770/Pakistan.A2005042.0915.771.1km
.jpg&imgrefurl=http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php%3Fid%3D6770&usg=__VLUPi0_10VBEYJIty
iMzMjdySa8=&h=450&w=600&sz=95&hl=da&start=313&sig2=PFgvIaYPsozN4S8WabC1kA&am
p;tbnid=TAdQmeVM1_0vLM:&tbnh=144&tbnw=201&ei=MEBoTOupBMKCOIuDyLgF&prev=/images%3Fq%3
Dpakistan%2B%252B%2Brain%2B%252B%2Bfloods%2B%252B%2Bphotos%26um%3D1%26hl%3Dda%26sa%3DX%26biw%3D1760%
26bih%3D787%26tbs%3Disch:10%2C6271&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=1283&vpy=502&dur=
4068&hovh=194&hovw=259&tx=121&ty=72&oei=_T9oTNrqG5H94AbMj4SZBA&esq=11&pa
ge=11&ndsp=32&ved=1t:429,r:6,s:313&biw=1760&bih=787

[18] udpeget til at være det allerede i maj: http://www.google.dk/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.the
australian.com.au%2Fnews%2Fworld%2Fmay-be-hottest-year-ever-recorded%2Fstory-e6frg6so-1225870259693&
amp;rct=j&q=warmest%20year%20ever%20registered&ei=R9RnTLDbFoPvObiE0LkF&usg=AFQjCNFXFQEiT
oqQmj2uQoUxrq12A7w41Q&sig2=VzKePv4vVzQLJSW0ZloscA&cad=rja

[19] computermodeller : http://www.climate-skeptic.com/2007/09/chapter-3-skept.html
[20] Edmund de Rothschild : http://euro-med.dk/?p=13605
[21] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrusland-ild2.jpg
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrussian-wildfires2.jpg
[23] Ria Novosty 27 July 2010: http://en.rian.ru/international_affairs/20100727/159966724.html
[24] Z. Brzezinski : http://euro-med.dk/?p=13577
[25] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhaarp-cloud22.jpg
[26] HAARP: http://euro-med.dk/?p=14339
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhaaro-plant6.jpg
[28] HAARP skyer: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkyIUsDIy7L_0HbAhDV153VmqoToN5-8waHAKZmLWpnmjL-Qk&t=1&a
mp;usg=__5_rSWWtH1WrjzUTy-eXCus-jSyg=

[29] H. Chavez blev latterliggjort : http://fondsk.ru/article.php?id=2755
[30] Image: http://euro-med.dk/billeder/billeder233022.gif
[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermoscow-haarp2.jpg
[32] chemtrails: http://euro-med.dk/?p=16281
[33] 13. august kl. 1:30 : http://www.wetteronline.de/cgi-bin/radbild?END=f&LANG=de&CREG=dwddg&CONT=dldl&RAD=00
&ZEIT=201008122330

[34] igen kl. 1:45 : http://www.wetteronline.de/cgi-bin/radbild?END=f&LANG=de&CREG=dwddg&CONT=dldl&RAD=00
&ZEIT=201008122345

[35] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhaarplys-norge2.jpg
[36] over Moskva: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2dfEyqWtfn9RjcI2gRgw8AySywvdwva9daPdQ4q4ddwZcAWg&t=1&a
mp;usg=__LxtX0cemJ4atCYxbG3R8QjFLNcs=

[37] HAARP-lys? over Nordnorge: http://pakalert.wordpress.com/2010/01/07/norway-time-hole-leak-plunges-northern-hemisphere-into-chao
s/

[38]
I Danmark har vi ingen større jordskælv - sjældent små. Jordskælvsskyer af aktuel interesse blev ikke fulgt af jordskælv i Pakistan. Heller ikke i Kina, hvis himmel også viser elektromagnetiske mønstre (venstre-for neden), : http://euro-med.dk/billeder/billederchina-clouds4.jpg
[39] eliten, der så ofte har angivet som sit ønske : http://euro-med.dk/?p=9404
[40] reduceret til en brøkdel: http://www.radioliberty.com/stones.htm
[41] Skalar elektromagnetisk våben: http://www.bibliotecapleyades.net/esp_scalartech.htm
[42] HAARP anlæg ved Tromsø i Norge: http://rechtsverlag.at/Solaris/neuart/haarp1.htm
[43] Nikola Tesla: http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla