Europæerne Tror På Og Dyrker Klimareligionen

Posted By Anders On September 12, 2008 @ 00:06 In Dansk, Euromed | 1 Comment

Hidtil har EU's bedste redskab til at få sine skeptiske befolkninger til at deltage i dens planlagte march hen imod det globale diktatur, nemlig sit [1] imperium der skal gå [2] ud over Europas grænser på vegne af den nye verdensorden, været løgnen om menneske-skabt klimaforandring og det dermed forbundne EU- lederskab i bekæmpelsen af dette fantasifoster.

I følge en EU-Barometerundersøgelse fra marts-maj, 2008, [3] forelagt af EU-Parlamentetet mener et flertal af europæerne, at klimaændringerne kan løses.

Global temperatur gennem 11 år. Hvor er den globale opvarmning?

Ifølge den undersøgelse tager tre fjerdedele af borgerne  problemet med klimaændring meget alvorligt. I alt 62% af respondenterne anser klimaforandring for at være en af de to mest alvorlige problemer i verden i dag. Kun fattigdom scorer højere og bliver placeret øverst med 68%.

Et klart flertal på 56% mener, at bekæmpelse af klimaændring kan have en positiv indvirkning på økonomien. De tre mål, der er fastsat af EU's ledere sidste år, og som skal være opfyldt i 2020, er følgende: en reduktion på mindst 20% i udledningen af drivhusgasser i fht. 1990-niveauet, en nedskæring på 30%, hvis andre udviklede lande forpligter sig til sammenlignelige reduktioner, og en stigning i andelen af vedvarende energi til 20% (11.09.2008 [4] reduceret til 5%).
Henholdsvis vurderes disse mål at være ca rigtigt eller alt for beskedent hos 68%, 61% og 69% af respondenterne.

Nordpolsishætten er øget med [5] 700.000 km2  i løbet af det seneste år.
Så når
[6] Obama i sin  Nye Verdensordenstale i Berlin  i juli 2008 råbte, at Atlanterhavskystlinierne skrumpede ind, polisen smeltede  og tørke fulgte efter, mens han talte - var det god gammel illuministisk, usandfærdig  skræmmekampagne. Sådan som hans partifælle, Al Gore, fik [7] engelsk dom for 12.okt. 2007, for sin skræmmefilm "An Inconvenient (non-)Truth"

Mangel på information
Mere end halvdelen af europæerne i stikprøven føler sig informeret om årsagerne (56%) og konsekvenserne (56%) af klimaændring og hvordan man kan bekæmpe den (52%).
Men andelen af borgere, der føler sig dårligt informeret om emnet er fortsat betydelig med mere end fire ud af ti. Mangel på information er nævnt som en vigtig årsag til ikke at træffe foranstaltninger til at bekæmpe klimaændringer.

Indsatsen for at tackle klimaændringerne
Europæerne mener, at der ikke bliver gjort nok for at bekæmpe klimaændringer af selskaber og industri (76%), borgerne selv (67%), deres nationale regeringer (64%) og EU (58%). Et klart flertal (61%) bekræfter, at de har gjort en eller anden form for indsats mod klimaændringerne selv.

Antarktis ishætten 2007 - satellit. Den røde farve er isens forøgelse.

Men de typer af foranstaltninger, der tages,  inddrager  hovedsageligt ringe personlig eller økonomisk indsats såsom sortering af affald eller at reducere forbruget af energi, vand eller smid-væk-produkter. Hovedårsagen som citeret af respondenterne for ikke at gribe ind over for klimaændringer er, at de mener, regeringer, virksomheder og industrier bør ændre deres adfærd.
Ca. 44% af de adspurgte siger, at de ville være villige til at betale mere for energi fra kilder, der udleder mindre drivhusgasser, mens 30% ikke ville (26% svarede ikke).  

Intet under, at eurokraterne er begejstrede for virkningen af deres dygtighed til at føre os bag lyset.
Margot Wallström, næstformand for Europa-Kommissionen, sagde: "Undersøgelser af denne art er vigtige elementer i vores politik. Det er slående at se, at de europæiske borgere tager spørgsmålet om klimaforandringer så alvorligt, og det bekræfter vores tro på, at fortsat, sammenhængende EU-indsats på dette område er bydende nødvendig". 
Stavros Dimas, EU-kommissær for miljø
, tilføjede: "Det budskab er, at et flertal af europæere støtter EU's mål eller ønsker, at vi skal gøre endnu mere. Det er afgørende, at Europa-Parlamentet og -Rådet godkender Kommissionens klima- og vedvarende energiforslag fra januar, så Europa vil være i stand til fuldt ud at leve op til disse mål og opfylde borgernes forventninger."
[8]
Angela Merkel er interesseret i den nye verdensordens CCS-enhed.

Kommentar

Jeg har for nylig korresponderet med en tidligere dansk klima top-politiker - og nævnte en passant, at hans fantasi om menneskeskabt klimaændring havde  irriteret mig i lang tid.
Han svarede, at han var ked af min vildfarelse!

På den anden side [9] finder det tyske Økonomiministerium det absurd at bekæmpe CO2, hvilket jeg finder helt korrekt, fordi det er en [10] Ny Verdenordensindtægtskilde, og fordi det er [11] overlagt bedrageri.

Jeg sendte ham en anden - hidtil ubesvaret - mail, der dokumenterede, hvad jeg tidligere har bragt på denne blog: [12] her - Vachlav Klaus siger, det drejer sig om vor frihed, [13] her, [14] her, og fortæller ham, at [15] 54% af rigtige klimaforskere ikke mener, globale klimaforandringer er menneskeskabte.

[16] Her er en kommentar fra den gruppe
"Hypotesen om skadelig, menneskeskabt opvarmning er langt fra at være bevist - og i betragtning af den seneste tendens i peer-reviewed litteratur, er den godt på vej til at være modbevist.
Regeringerne har naivt og uklogt accepteret påstande om en menneskelig indflydelse på de globale temperaturer foretaget af en sammenspist klike af et par dusin videnskabsfolk. Deres arbejde er så skadet hen imod et forudbestemt resultat, at den gør dens videnskabelige vurdering af klimaet mistænkelig og dens konklusioner uhensigtsmæssige for den politiske beslutningsproces."

Klimareligionen spreder sig til den britiske [17] Crown Court: The Independent, Sept. 11, 2008: Truslen fra den globale opvarmning er så stor, at aktivister fik medhold i at være berettigede til  at forårsage skade til mere end £ 35.000 på et kulfyret kraftværk, besluttede en jury i går. I en dom, som vil have chokeret ministre og energiselskaber, frikendte juryen på Maidstone Crown Court seks Greenpeace-aktivister for hærværk på Kingsnorth Kraftværk i Kent for at forhindre endnu større skader forårsaget af klimaændringer.

En af de "eksperter" , der hørtes af domstolen var [18] James Hansen fra GISS, NASA, som startede hele dette vrøvl om global opvarmning tilbage omkring 1988. Hans målinger har vist sig at være uhyre skæve pga., at halvdelen af hans termometre er placeret i nærheden af kunstige varme-kilder!
Kun hans værdier bliver hørt, mens de 3 andre sæt af målinger, der ikke finder den globale opvarmning,  overhøres.

[19] Men tro nu ikke, at vanviddet stopper her
Carbon Capture and Storage (CCS) anlæg i det østlige Tyskland - [20] Deutsche Welle 9. Sept. 2008: "Det svenske energiselskab, Vattenfall, ser kulstof-opsamling og-lagring (CCS) - der leder CO2 ind i underjordiske hulrum - som et revolutionerende svar på global opvarmning, der stort set skyldes kuldioxid, som frigives, når fossile brændstoffer brænder.
Denne teknologi vil blive mere vigtig end offshore vindmølleparker."

Men miljøforkæmpere siger, at teknologien bruger langt mere energi end eksisterende elproduktion og advarer om, at der ikke er nogen sikker langsigtede oplagringsfaciliteter for gas.
"Sideløbende med (dyr) EU-dækkende handel med emissionsrettigheder, vil CCS være økonomisk. Med 30 til 35 euro pr emissionsattest, går det lige op," sagde han
.

Den Europæiske Union ønsker at have 10 eller 12 komplette CCS kraftværker inden for det næste par år, men det er ikke klart, hvem der vil betale de høje omkostninger ved bygning og drift af anlæg.

Et kvalificeret gæt: Hele regningen skal betales af os klimareligiøse skatteydere!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1658

URLs in this post:
[1] imperium: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article2056576.ece
[2] ud over Europas grænser: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/176&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[3] forelagt af EU-Parlamentetet: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-36669-252-09-37-911-20080909IPR36663-08
-09-2008-2008-false/default_en.htm

[4] reduceret til 5%: http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2008/09/11/150002.htm
[5] 700.000 km2 : http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2008/07/13/do1310.xml
[6] Obama i sin  Nye Verdensordenstale i Berlin: http://www.huffingtonpost.com/2008/07/24/obama-in-berlin-video-of_n_114771.html
[7] engelsk dom: http://www.abcnews.go.com/US/story?id=3719791&page=1
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/merkel%2Bccs-stortbillede.jpg
[9] finder det tyske Økonomiministerium det absurd at bekæmpe CO2: http://euobserver.com/9/26496
[10] Ny Verdenordensindtægtskilde,: http://euro-med.dk/?p=62
[11] overlagt bedrageri.: http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2008/08/31/do3105.xml
[12] her: http://euro-med.dk/?p=630
[13] her: http://euro-med.dk/?p=34
[14] her,: http://euro-med.dk/?p=625
[15] 54% af rigtige klimaforskere: http://www.welt.de/welt_print/article1210902/Die_Klimaforscher_sind_sich_laengst_nicht_sicher.html
[16] Her er en kommentar fra den gruppe: http://scienceandpublicpolicy.org/originals/prejudiced_authors_prejudiced_findings.html
[17] Crown Court: The Independent, Sept. 11, 2008: http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/cleared-jury-decides-that-threat-of-global-w
arming-justifies-breaking-the-law-925561.html

[18] James Hansen fra GISS, NASA, som startede : http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?view=DETAILS&grid=A1YourView&xml=/opinion/2008
/07/27/do2708.xml

[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/ccs-anl%C3%A6g.jpg
[20] Deutsche Welle 9. Sept. 2008: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3628912,00.html