EU-Herrefolkets Foragt For Os, Sandheden Og Demokratiet

Posted By Anders On December 17, 2007 @ 20:51 In Dansk, Euromed | 2 Comments

[1] The Daily Express, 17.juni 2007: "Og han (den italienske præsident Giorgio Napolitano) angreb euroskeptikerne , som advarer om, at den lovede nye EU traktat vil gå for vidt med hensyn til at undergrave medlemstaternes kompetencer, idet han sagde:  "Det er psykologisk terrorisme at fremmane spøgelset en europæisk superstat." Tysklands præsident Köhler nikkede samstemmende og beskrev også euroskeptikernes taktik som et "populistisk, demagogisk felttog" . Populistisk er et stærkt negativt begreb for den tyske politiske lkorrekthed, ellers udelukkende brugt om indvandrerskeptikere som Le Pen og Dansk Folkeparti! Demagogisk felttog sidestiller med nazister!!

Men heldigvis har EU da også sine helgener: 
Iflg. bloggen "EUobservers" news ticker d. 14.12. 2007, blev vor statsminister, Anders Fogh Rasmussen, d. 13.12.2007 modtaget af sine regeringschefskolleger med stående ovationer  ved Forfatnings-Reformtraktat- underskriften i Lissabon. Årsag: Han havde netop meddelt at ville snyde danskerne for den folkeafstemning om traktaten, som han lovede i 2005.  En traktat, som er stort set uændret sammenlignet med den, som franskmændene og hollænderne havde forkastet ved folkeafstemning for 2 år siden -med de penible dele forlagt til de stadig gyldige Maastricht og Nice-aftaler -og så ulæselig, at kun de rigtige eksperter kan forstå bedrageriet.                                                                                                   

Til de eksperter hører Traktatens fader, præsidenten for Europakonventionen, som skrev traktaten! [2] Valéry Giscard d´Estaing har allerede 2 gange sagt, at man snyder os ved uden at spørge os tvinger os til at tilslutte os hemmelige aftaler, som de ikke tør forlægge for os - f.eks. Euromediterranien Projektet, som leder til en Union mellem EU og Nordafrikas og Mellemøstens samt Balkans muslimer. Det skal traktaten bruges til.
Som fastslået d. 29. nov., 2007 af  [3] Olli Rehn, EU Kommissær for Udvidelse: "Tyrkiet og landene på Vestbalkan er de næste i rækken til optagelse … Inden 2030 bør EU kunne se tilbage på en udvidelse, som har taget et yderligere skridt fremad, med de fleste af de løbende optagelses- og før-optagelseslande allerede optagne." Disse før-optagelses-lande omfatter også de 9 muslimske lande samt Israel i Barcelonaerklæringen. Derved arver vi Mellemøstkonflikten og dens mulige atomkrigsudgang. Hvorfor fortæller man os ikke det?

For at skjule det sande omfang af denne traktat [4] lukkede Folketinget dørene før diskussion om dets stilling til "Reformtraktaten" d. 14. juni, 2007. Alle i politik og medier synes med i  højforræderriet imod dansk og europæisk civilisation! Som Timothy Garton Ash fra European Council on Foreign Relations skriver:" Siden blot trykningen (af denne omfangsrige traktat) på alle disse sprog (23) vil kræve hugst af adskillige skove, er det svært at forene den med dens egen målsætning i en ny artikel 2, nemlig at beskytte milieuet!" Jo mere omfangsrig og uforståeligt - desto lettere er det at skjule rævestregerne.

[5] Sådan her bærer man sig målrettet ad med at styre uden om "juridiske problemer" på en sådan måde, at de fleste af dem stadig består - uden at være problemer, der skal medføre folkeafstemning iht. Grundlovens paragraf 20!! Man henviser til det danske retsforbehold, som Fogh så har lovet snarest at få afskaffet af uvidende danskere ved folkeafstemning ! Og det vil være katastrofalt for os:

Lektor Anthony Coughlan, Dublins Universitet, den drivende kraft bag the National Platform og det irske "Nej" til Nice-traktaten, skriver:
For at skjule ændringens enorme omfang, beholdes samme navn- EU - mens Lissabon Traktaten grundlæggende ændrer Unionens juridiske og forfatningsmæssige karakter. På denne måde holdes vigtigheden af ændringen skjult for folk.
Det drejer sigom, at EU nu har fået rang af selvstændig stat med egen præsident, udenrigsminister og regering: denne nye Europæiske Union kan indgå traktater med andre stater på alle sine kompetenceopmråder. Den kan tale i FN om medlemsstaternes udenrigspolitik , lige som USSR kunne og USA kan."

Traktaten fastlægger også forrangsprincippet for den nye unions love over medlemstaternes love (Deklaration 27). Det nye EU laver hovedparten af lovene for dens medlemstater hvert år, og under Lissabon Traktaten får EU yderligere magt til at lave love eller tage beslutninger med kvalificeret flertal på ca 68 nye områder. hvor medlemstaterne havde vetoret

"Principperne om Unionslovens forrang og harmonisering betyder, at medlemstaterne ikke blot vil være bundet af (det netop vedtagne) Charter om Fundamentale Rettigheder men også af "fortolkningen og anvendelsen af national lov i overensstemmelse med Unionslovene".

                                                     Nu sluger EU Europa og os

"Lissabon Traktaten /EU Forfatningen gør medlemmer af Europaparlamentet, som for tiden er "repræsentanter for medlemsstaternes folk" til "repræsentanter for Unionens borgere" (Art.9a, ændret EU Traktat). Dette illustrerer det forfatningsmæsige skift, som som traktaten betyder fra nuværende Union af nationalstater og folk til en ny forbundsstat af europæiske borgere - og deres nationalstater bliver derved reduceret til provins-  amtsstatus.
Traktaten understreger ogsåt nationale parlamenters underordnede rolle i den nye union, idet den fastslår, at nationale parlamenter skal aktivt medvirke til, at unionen fungerer godt på forskellige måder, der fastsættes i artikel 8c, ændret EU Traktat . I ordet "skal" ligger, at parlamenterne er forpligtede til at fremme unionens interesser.  

Anders Fogh snyder og forråder sit folk - og løber fra sit løfte fra 2005 om folkeafstemning i Danmark. Det betragtes af hans kolleger som en heltegerning og en loyaliteteserklæring til dem og deres EU-diktatur. For man ved jo aldrig med disse egensindige danskere!! Som [6] Sarkozy så tydeligt har sagt: "Europæerne er for farlige for  Europa til, at vi kan overlade det til folkeafstemninger!" [7] Det samme sagde EUs Forfatningskommitté !
Foghs argument om, at der ikke er juridisk grund til afstemning er latterlig. Danmark mister nu sin vetoret og muligheden for at føre egen udenrigspolitik. Vil de store i krig, kommer vi det også! Selv om der er en kattelem. Men hvad ved Ruslands eller Irans  atomraketter om det? Danmark bliver et ubetydeligt vedhæng til [8] den nye superstat, EU.

Der kommer ikke flere traktater, fordi Parlamentet nu selv kan lave forbedringer efter muslimernes, arbejdsgivernes samt de [9] illuministiske EU-politikeres behov og egen fordel i retning af deres mål: Den diktatoriske Verdensstat. Ganske vist står der ikke noget om EU-flag og EU-nationalsang i traktaten.  Men har nogen bemærket, at EU-flaget er forsvundet? Eller EU-hymnen, der indleder visse forsamlinger i EU-Parlamentet? F.ø. har EU disse symboler fra sin enæggede tvilling, Europarådet.

Judaspenge

"Hvor smiler han, hvor er han glad…. Men denne dag er også rar"….når en diktator man i maven har. Eller griner han ad os, fordi vi er så dumme, at vi lader os tage ved næsen af ham?
Det lønner sig at deltage i 2 Bilderberg-møder (2000 og 2003)- samt at være [9] EU illuminismens loyale støtte - selv om det betyder, at man ofrer sit folk.

Når Frankrig til næste år overtager EU-formandskabet, skal der vælges en fast [10] EU-præsident. Den post kunne godt falde i danske hænder, siger den franske Europaminister og dingler med guleroden foran vor magthungrige statsminister.  "Rasmussen er ikke alene en modig politiker, han er også klarsynet"!!, siger Jean-Pierre Jouyet til Politiken. Han roser Foghs beslutning om at sende de danske forbehold over for (t)euro, retsligt samarbejde og fælles forsvar til folkeafstemning snarligt. - Vi har brug for Danmark i hjertet af Europa, siger han og fortsætter med at lokke:"Der bliver selvfølgelig diskussioner om topposterne. Men hr. Rasmussen har vigtige fortrin. Og han vil få endnu flere, hvis danskerne følger hans anbefaling til at træde fuldt og helt ind i fællesskabet."

Skal vi le eller græde - eller gøre oprør i massedemonstrationer over sådan udemokratisk manipulation? 

[1]


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=165

URLs in this post:
[1] The Daily Express: http://www.express.co.uk/posts/view/10248/Opponents+of+EU+treaty+accused+of+being+'terrorists
9;

[2] Valéry Giscard d´Estaing : http://politiken.dk/politik/article407644.ece
[3] Olli Rehn: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/822&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[4] lukkede Folketinget dørene : http://politiken.dk/indland/article325891.ece
[5] Sådan her : http://politiken.dk/indland/fakta_indland/article442217.ece
[6] Sarkozy: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=X3ITYNHTMDMH5QFIQMGCFGGAVCBQUIV0?xml=/news/200
7/11/14/wfra114.xml

[7] Det samme sagde EUs Forfatningskommitté : http://www.bonde.com/index.phtml?sid=487&aid=23854
[8] den nye superstat, EU: http://www.brusselsjournal.com/node/2773
[9] illuministiske EU-politikeres: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[10] EU-præsident: http://politiken.dk/politik/article446915.ece