Resumé: EU gør krampagtige forsøg på praktisere det umulige: at realisere Middelhavsunionen, som i 2008 blev lanceret som forsøg på at få gang i Barcelonaprocessen fra 1995. Unions-projektet som sådant er på forhånd dømt til at mislykkes pga. mangel på demokratisk legitimitet, mangel på interesse fra især arabisk side - mens holdningsløse europæiske firmaer er mere end villige. Araberne er interesserede i penge fra EU - og da der ikke er så mange af dem under krisen, er deres kærlighed til projektet til at overse. Hertil kommer situationen omkring Israel-Palæstina,  der gør, at araberne ikke kan være i stue med israelerne. Men nu kommer det brave EU Parlament med en køreplan, der skal sætte Unionen på skinner og gøre bevægeligheden for borgerne på Middelhavets 2 sider fri, som lovet af EUs udenrigsministre i 2003. I Andalusien efteraber man nu Dansk Center for Kultur og Udviklings fiasko fra 2006, "Images of the Middle East" med "Visualidades mediterraneas". Syge hjerner foreslår, at politikere og bureaukrater helt holder op med at skelne mellem "vesten" og "islam" i hyggedialogerne - og blot snakker som personer til personer. Så går det nok med at få givet ræven frit spil i hønsegården. For hvem tænker på at tage hensyn til hønsene? I hvert fald ikke Alliance of Civilizations, der nu holder sit 3. Forum - af sikkerhedsgrunde så langt væk som i Rio de Janeiro. USA er kommet med - men mange ser kun forumet som en snakkeklub, som alle andre elitære FN initiativer dømt til at mislykkes. EU fortsætter med at hælde sine sparsomme midler ind i projekter i arablandene - bl.a i håb om at få solenergi fra Sahara - og at få gjort vejene for det arabiske fødselsoverskud til Europa bredere. For at gøre det så behageligt som muligt for "partnerlandenes" indvandrere i EU, har EU indført mediediktatur med strenge straffe (Rammebeslutning mod Racisme og Fremmedhad) - og vil nu stille et nyt "databearbejdnings-instrument" til rådighed for sikkerhedsstyrker og politi til overvågning af nationalistisk, antiglobalistisk, islamistisk højre/venstreorientering. Der er lagt op til politiets frie fortolkning af begrebet "ekstremisme". Formålet er stadig at få lavet i hvert fald en konføderation af EU og arablandene som et vigtigt led i verdensstaten/verdemsregeringen, der iflg. EU præs. Herman van Rompuy blev til i 2009.
  

Union_for_the_Mediterranean.correct

Som jeg for nylig skrev, er Middelhavsunionen (UfM)  i en dyb krise på grund af: 1. mangel på penge, 2. manglende interesse fra de fleste muslimske lande i at foretage de nødvendige økonomiske og demokratiske fremskridt og 3. den israelsk-arabiske konfliktFinnish Institute of International Affairs 7 June 2010: "Udsættelsen af topmødet i Middelhavsunionen fra juni til slutningen af november 2010 afrunder to år med deprimerende udvikling. Unionen har ikke fungeret på grund af den israelsk-arabiske konflikt og på grund af det faktum, at Middelhavsunionen drives af nogle få lande på en uigennemskuelig måde, der frustrerer mange lande." Men de modige europæiske forkæmpere for den Nye Verdensorden giver ikke op. De får oven i købet lidt hjælp fra europæiske pensionister.

Islam+mcdonaldsMere end titusinde EU-borgere havde fast ophold i Tunesien i 2004 (sidste optælling).
ANSAmed 12 June 2010: Antallet er sikkert under dagens tal, idet mange pensionister - især italienere, franskmænd, belgiere, schweizere, tyskere - vælger at bosætte sig dér, næsten alle i værdsatte kystnære turistbyer som Hammamet, Nabeul, Sousse , Djerba og Mahdia. Mange investerer en del af deres opsparing i køb af jord eller boliger, og mange andre bor i private huse eller på hoteller. De nyder en 80% skattefritagelse på deres pension. Og efter juli sidste år er der næsten total afgiftsfrihed for udenlandske statsborgeres importerede materielle goder såsom biler, lystbåde og møbler. For dem, der køber en ejendom, er notarudgifterne på 1%, sammenlignet med 6% for tunesiske statsborgere. En månedlig pension på 1.500 € svarer til 2.800/2.900 dinarer. Dette er en enorm sum i et land, hvor en (offentligt ansat) læge tjener 1.000 dinarer om måneden,

Gruppen for Den Progressive Alliance af Socialister og Demokrater i Europa-Parlamentet 21 maj 2010: “Med vedtagelsen af Vincent Peillon rapporten om Middelhavsunionen har Europa-Parlamentet højtideligt bekræftet sin forpligtelse til euromediterran integration, som skal være en af vores prioriterede strategier i årtierne fremover.
Euromediterranien-processen er stødt imod en lang række problemer i løbet af de seneste to år, og iscenesættelsen af det andet topmøde i  Middelhavsunion er blevet udsat. På denne baggrund foreslår Peillon-betænkningen en køreplan, der er designet til at genlancere UfM, at præcisere dens opgaver og definere en langsigtet EU-strategi i forhold til den sydlige del af Middelhavsområdet.
 NiqabI Norden tror vi ofte, at Syden har brug for Europa, men vi glemmer, at Europa i virkeligheden lige så meget har brug for Syden,"tilføjede V. Peillon,” og at det hele er et spørgsmål om at løse problemer med vores økonomiske og sociale udvikling, vores demografi, miljø og kampen mod klimaændringer, for ikke at nævne de udfordringer, menneskeheden står overfor i det enogtyvende århundrede. "Regeringslederne i de 43 medlemslande er nu nødt til at "forstå det fulde omfang af deres ansvar og besvare kaldet til dette historiske møde," konkluderede han.
Peillon-rapporten understreger også behovet for at styrke UfMs demokratiske legitimitet?? (Som ikke eksisterer, da kun få har hørt, endsige er blevet spurgt om denne konstruktion) så hurtigt som muligt. En Euro-Mediterran Parlamentarisk Forsamling (EMPA) har eksisteret i nogle år nu. Den skal reformeres, styrkes og anerkendes som en integreret del af UfMs institutionelle arkitektur.

Endelig, ud over at støtte de seks vigtigste strategiske projekter, iværksat i Paris tilbage i juli 2008, beskriver den vedtagne tekst nærmere en lang række ambitiøse retninger og konkrete forslag, herunder: 1. fremme af et euromediterrant Erasmus-program. 2. en euromediterran-tv-kanal. 3. gradvis lettelse af den frie bevægelighed mellem de to sider af Middelhavet. 4. konvergens af den euromediterrane landbrugspolitik. 5. en euromediterran strategi for energieffektivitet. 

Andalusien-festivalRecessionen har ramt vores økonomier hårdt, både i nord og syd, men det må ikke trævle vores faste tro på fordelene ved euromediterran integration op. "Europa må gøre alt for at undgå at dreje sig om sig selv, ryste sin apati af sig og give sig selv midler, herunder finansielle, til at holde sit hoved højt op i det lange løb."

ANSAmed 3 june 2010: »Visualidades mediterraneas" er titlen på festivalen (Sammenlign med Udenrigsministeriets Dansk Center for Kultur og Udviklings “Images of the Middle East”), der vil bringe Middelhavet til de andalusiske universiteter fra i dag indtil efteråret. Savina Yannatous musik med Middelhavslandes rødder, Dani Pannullos Arabiske dans, film fra Maghreb-landene, udstillinger og konferencer: disse er nogle af de mange aktiviteter, der finder sted under festivalen, som sigter mod at give folk indsigt i den europæiske, asiatiske og afrikanske kultur omkring 'Mare Nostrum' (vort hav). Koordineret af Jaen Universitet arrangeres festivalen  af alle andalusiske universiteter. ''Vi vil gerne tilbyde folk en mening om Middelhavets yderst varierede kulturelle miljø, ikke i et historisk, men i et moderne sigte''.

Deutsche Welle 28 May 2010: I et forsøg på at skabe et forum, som fremmer forståelse, tolerance og respekt mellem forskellige etniske og religiøse grupper, og derfor nægter ekstremismens flammer noget af deres brændstof har de Forenede Nationer oprettet Alliance of Civilizations (AoC). Lanceret i 2005 af FN's tidligere generalsekretær Kofi Annan og   Alliance_of_Civilizations1Spaniens og Tyrkiets statsministre begyndte forummet med det formål at skabe en omfattende koalition, der skulle fokusere på at fremme fredelig sameksistens mellem forskellige grupper. Dens mål har siden udviklet sig til et formål om at feje misforståelser og fordomme mellem kulturerne væk ved at afvæbne spændinger mellem den vestlige og den islamiske verden.
Det tredje Alliance of Civilisations Forum  afholdes i denne uge i Rio de Janeiro!! Og det på et tidspunkt, hvor militære sammenstød finder sted i Afghanistan, Irak, og hvor de palæstinensiske områders væbnede kampe giver overskrifter og samfundsmæssige spørgsmål baseret på religion og kultur dominerer den politiske diskussion i Frankrig og andre dele af Europa.
Idet tværkulturel forståelse i stigende grad ses som en metode til at opnå fredelige beslutninger i disse områder, antager topmødet 28-29 maj en endnu større betydning, når man ser som det første med deltagelse af USA, som blev 119:e medlem tidligere i denne måned .

Bin-laden lObama´s terrorismerådgiver, John Brennan: "Vores fjende er ikke terror eller terrorisme, vores fjende er ikke jihadister eller islamister, fordi jihad er en lovlig og hellig del af islam!! Til højre Spaniens Zapatero, Tyrkiets Erdogan, FN's Ban Ki-moon. T.v.: Osama bin Laden.

Terminologi om kulturer hindrer fremskridt
Trods dens hæderlige mål forbliver nogle eksperter i tvivl, om AoC er et forum, der er værd at holde liv i, og nogle spørger, om det er mere end en diskussionsklub med en mangel på fokus. Riem Spielhaus, en forsknings-stipendiat ved Center for Europæisk Islamisk Tænkning, mener, at AoC allerede står dårligt, når det drejer sig om at gøre konkrete fremskridt, idet den er lænket af sin egne terminologi. "Først vil jeg spørgsmålstegn ved  de fleste dialoginitiativer, da de skal opretholde og fastholde et binært syn på verden, der allerede er indeholdt i terminologien i "Vesten "og  “islam," fortalte hun Deutsche Welle. "For begge enheder er talernes autoritet stadig ret uklar og terminologien homogeniserer dem på en måde, der ikke hjælpsom. Så jeg ville ikke engang tale om 'kulturer', når der henvises til AoC's fokus." "Men, dialog og direkte kommunikation mellem personer der skal foretrækkes frem for voldelige konflikter," tilføjede hun. "Men det er stadig tvivlsomt, om de vil føre til løsninger eller yderligere skel, hvis terminologien er binær.

AoC anklaget for manglende evne til at producere konkrete mål
David Bosold var mere kritisk og antydede, at AoC mangler visse aspekter for at opnå konkrete resultater. "FN-initiativer, såsom AoC, er kun nyttige i form af symbolsk politik ved at skabe en mere åben atmosfære for politiske drøftelser mellem politiske ledere," sagde han. "For at opnå konkrete resultater, mangler AoC mindst to aspekter: 1. Er ikke er i stand til at forbinde sig med civilsamfundet i både den islamiske verden og Vesten for at bringe væsentlige dele fra begge sider ind i en permanent dialog, og den er elite-drevet og ikke en græsrodsniveau-bevægelse, uanset dens fordring på at nå netop dette formål." 2. Hvad mere er, den har ikke en ramme uden for FN-strukturen. Dette er et problem, "hævder Bosold", fordi FN er blevet stadig mere irrelevant i internationale anliggender i det seneste årti. "Siden generalsekretærer for FN i stigende grad har mistet evnen til at sætte den internationale dagsorden, kan jeg ikke se, hvordan dette problem kan afhjælpes, når det det frejer sig om AoC."

Økonomisk krise? EU hælder vores penge ind i de muslimske partnerlande
Us-pistol+islamEU Press Release 26 May 2010: Som et vigtigt bidrag til Unionen for Middelhavet er en InfraMed Infrastructure Fond lanceret med 385 millioner EUR til en begyndelse. Fondens volumen tilsigtes at blive 1 milliard EUR
Caisse des Depots (CDC), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Caisse de Depot et de Gestion (CDG) og EFG Hermes har lanceret InfraMed Infrastruktur, den første finansieringsfacilitet i Middelhavsunionen. InfraMed fond vil være den største fond, som helliger sig investeringer i infrastruktur i de sydlige og østlige Middelhavsområde.
Bestyrelsen udpegede Hr. Rachid Mohammed Rachid, minister for handel og industri i Den Arabiske Republik Egypten, som formand for den strategiske bestyrelse, der vil blive ansvarlig for at give strategisk rådgivning og orientering om den overordnede udvikling af selskabets aktiviteter. »InfraMed Infrastruktur" ("Selskabet" eller "fonden"), der vil blive oprettet efter fransk lovgivning, vil medvirke til "Middelhavsunionen" ved at give støtte til bæredygtig byudvikling, energi og transportinfrastrukturprojekter på de sydlige og østlige kyster af Middelhavet.

De involverede europæiske investeringsinstitutioner er offentlige: Caisse des Depots er et statsejet holdingselskab. Cassa Depositi e Prestiti (CDP) - Italien grundlagt i 1850 - er et aktieselskab under offentlig kontrol. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) blev oprettet med Rom-traktaten i 1958 som på lang sigt långivende bank for Den Europæiske Union. FEMIP står for "facilitet for Euro-Mediterrane investeringer og partnerskab" i EIB. Det samler alle de instrumenter, der anvendes af Den Europæiske Investeringsbank til at udføre sine aktiviteter i Middelhavspartnerlandene. Det har været i funktion siden oktober 2002 og er i dag den vigtigste aktør i det økonomiske og finansielle partnerskab mellem Europa og Middelhavsområdet. Den giver SALTOmere end EUR 10 mia. EIB er fuldt ejet af EU's 27 medlemslande, og den tilpasser løbende sine aktiviteter til udviklingen i EU's politikker. I 2009 bevilgede EIB lån på i alt over EUR 79 milliarder (8,6 milliarder  uden for EU) og tappede EUR 79.400 millioner fra kapitalmarkederne i 262 lånoptagelser. Caisse de Depot et de Gestion (Marokko). EFG Hermes Etableret i 1984, EFG Hermes er den førende investeringsbank i den arabiske verden.

Kommentar
Så EU-Parlamentet gør alt, hvad det kan for at holde sin Nye Verdensordens ønskedrøm, dvs. Middelhavsunionen, i live, giver kunstigt åndedræt til en idé, som aldrig burde været født - og som kun kan eksistere i et diktatur. Vincent Peillon vover at tale om demokratisk legitimitet for dette monsterprojekt, som europæerne aldrig har hørt om - og forhåbentlig ville afvise, hvis de vidste, hvad den er: Bro mellem Europa og Centralasien som NATO nu forsøger at erobre for den Nye Verdensorden - således at forbindelse skabes til ASEAN + 3 som en del af verdensstats-regeringen. Hele den europæiske elite er involveret i dette projekt - uden at fortælle os om det. Og de har travlt nu, da EU præs. van Rompuy har erklæret 2009 var første år med global regering.
.
Selv om det er umuligt at sammensmelte Europa og den muslimske verden kulturelt, har EU muligheden for at gøre det under en konføderation - med de muslimske stater, der er villige til at gøre det. I denne sammenhæng er penge altid overbevisende - og faktisk er der en omfordeling af vores rigdom til medlemmerne af UFM med i spillet. Så den nuværende finansielle krise giver os en vis beskyttelse mod EU's planer, fordi der ikke er så mange penge at distribuere lige nu. Igen og igen siger politikere, der udfordres, at Euromediterranien  virkelig ikke er farlig - en tidligere MEP sagde endog, at det er bare noget, de spiller for at behage araberne – men som de ikke mener noget med!! Sludder. Araberne bad ikke om denne Union og er ikke tilfredse med den. Derudover “glemte” han og andre politikere at bede om vor tilladelse til at lave en sådan union - og “glemte” at fortælle os, at de havde gjort det! Det gjorde naturligvis de købte medier også. Nu kommer så en snedig ræv og foreslår, at politikerne skal glemme alt om kulturer – blot skal snakke som person til person og forene Euromediterranien – hen over hovedet på de uforenelige kulturer – hvad de allerede gør. Så går det sikkert godt med ræven i hønsegården, for hvem har hørt om, at hønsene forjager ræven?

Men store farer er forbundet med denne Middelhavsunion: 1. Den endeløse indvandring, og her til EU som lovet "partnerlandene" af EU på  6. Euromed. udenrigsministerkonference i Napoli 2003. Desuden er EU ved at rekruttere 56 mio nordafrikanske arbejdere + deres familier  inden  2050. Så længe disse initiativer ikke er blevet afskaffet, forbliver Middelhavsunionen/Euromed.-Projektet fortsat en meget stor, ja dødelig fare for den europæiske kultur. 2. Og mere end det: Der er en dødelig fare for det europæiske demokrati, fordi EU allerede har dræbt friheden for medierne og vil indføre strenge straffe for europæere, der udtrykker deres utilfredshed alt for tydeligt om den kultur, der skal erstatte deres egen (Rammeafgørelse om Racisme og fremmedhad) - en kultur, der mere og mere pålægges europæerne imod deres vilje. Og dette diktatoriske mareridt fortsætter med at udvikle sig. Måske skulle antiracisterne begynde med  Libyens Moammar Gadafi – se denne video fra 6:50 – 7:38 min. markeringen. Hvad han siger om afrikanerne, der invaderer Europa kan læses på balder blog3. 14.06.2010 EUOBSERVER - Borgerlige rettighedsvagthunde og parlamentsmedlemmer har angrebet nye EU-planer om at indsamle data om mennesker, der giver udtryk for eller deler  "radikale budskaber" – i et forsøg på at foregribe terrorangreb. Politiske aktivister mærket som "Extreme højre/venstreorienterede, islamister, nationalister eller anti-globalister" kan i fremtiden finde sig under overvågning i overensstemmelse med et nyt såkaldt EU "databearbejdnings-instrument" stillet til rådighed for politi-og sikkerhedsstyrker i medlemsstaterne. Definitionen af ordet "ekstreme" er vilkårlig.