Resumé: I lighed med de gyldne løfter fra de sovjetiske 5-årsplaner lover nu EU-kommissærerne strålende tider med faldende arbejdsløshed og stigende velstand - under forudsætning af, at vi lige giver dem den sidste rest af nationalstaternes suverænitet og under forudsætning af vækst, som de ikke kan skabe. Yderligere vil de opnå dette med  "grøn økonomi", som i Spanien førte til 20% arbejdsløshed,fordi hvert nyt grønt job kostede 2.2 ordinære jobs. Hvad de glemmer at fortælle er, at de nu selv meget lavmælt kalder den såkaldte Lissabonstrategi 2000-2010, som fik samme gyldne løfter med på vejen og oven i købet fik Lissabontraktaten til forstærkning, en fiasko. For at lægge ekstra pres på ønsket om det perfekte diktatur fortæller Barroso så, at han er meget bange for, at vi er på vej tilbage til 1930ernes diktatur, hvis ikke befolkningerne retter sig efter de meget stramme nedskæringer i deres lønninger og pensioner, dvs. en tilbagevenden til nationalstaterne, der jo kun undtagelsesvis var diktaturer i 1930erne. Men den køber EUs fagforeninger ikke. De forbereder i ægte EU-ånd samarbejde om strejker i hele EU. Også EU parlamentarikere frygter, at nedskæringspolitikken vil føre til recession. Man regner nu med, at velfærdsstaten er færdig: den kan ikke mere betales. Spanien står ang. som det næste land, der vil have mange penge nu straks, faktisk 1/3, af den nye EU-redningsfond. Problemet er blot, at Slovakiet ikke vil betale til fonden - og det kan lægge den på is. Analytikere ser en alvorlig fare for, at euroen sprænges eller går i opløsning. 100 italienske økonomer mener, at det vil ende med, at flere lande forlader euroen for via gammeldags renteregulering og devaluering at holde deres nationale valutaer oppe. Noget tyder på, at Grækenland kan have sådanne tanker. Men EUs ledere går ufortrødent videre med sanktioner over for eurolande, der ikke overholder EUs konvergensregler. Ikke nok med det: Merkel og Sarkozy går ind for, at Barroso skal styre alle 27 EU-landes økonomier med hård hånd. Spørgsmålet er så, hvor længe Merkels regering kan holde til gavmildheden over for Club med - for hendes regering er ved at falde fra hinanden pga. vrede, ikke mindst mod Merkel.

Euroen er tilsyneladende på en ustoppelig undergangskurs. PIIGS-landene synes mere og mere ustabile, Spanien er tilsyneladende i færd med at bede om hjælp fra euroområde-hjælpefonden. Flere og flere analytikere ser det bare som et spørgsmål om tid, før euroen vil blive opdelt eller smuldre. Men EU elsker kriser - mhp. magttilraning.

Eu-federalismKrisen bliver brugt til at skabe europæisk føderalisme
Financial Times 20 May 2010: Den tidligere italienske premierminister og formand for Kommissionen, Romano Prodi, skriver i FT, at "At kombinere ressourcerne i eurolandene og Kommissionen med den Europæiske Centralbank er et skridt videre end stabilitets-og vækstpagten." Han tilføjer: "Jeg betragter derfor de seneste beslutninger, der træffes i Bruxelles, som et meget vigtigt skridt i retning af den gradvise oprettelse af europæisk finanspolitisk føderalisme."

EU-Kommissionen ser denne krise som en gylden mulighed for at fjerne den nationale suverænitet - "Men det er ikke EU magtovertagelse"!
José Barroso, EU Press Release 16 June 2010: Vi har brug for en reel indsats for en økonomisk union i Europa. Det er normalt i krisetider, at vi kan gøre fremskridt i det europæiske projekt. Denne krise kan være en platform for en fælles europæisk indsats, for et stærkere Europa. Jeg vil gerne specielt takke de vigtigste politiske kræfter i Parlamentet, som stod op og sagde, at vi  mere end nogensinde har brug for en europæisk strategi og en styrkelse af fællesskabsmetoden. Vi er på et bestemt tidspunkt, hvor europæerne, markederne, det globale samfund, beder om, at Europa skal koordineres bedre, organiseres bedre, opnå større grad af konvergens og sammenhæng. Ja, Kommissionen er på de områder, hvor traktaterne giver den beføjelse, også den økonomiske regering i Europa. Kommisssionen benytter sig af denne rolle i samarbejde med Det Europæiske Råd og Ministerrådet. Vi har også brug for en bedre koordinering af spørgsmål i henhold til national kompetence. EU Pressemeddelelse - Olli Rehn, EUs kommissær for økonomisk og monetær politik d. 25. maj 2010: For at løse vores mellem– til langsigtede udfordringer, skal vi gennemføre strukturreformer. Hvis vi kan indføre ambitiøse strukturreformer i de kommende 5 år, har vi et potentiale for en årlig vækst på over 2 %  i det kommende årti. Det kunne skabe mere end 10 millioner arbejdspladser og få arbejdsløsheden ned til omkring 3 pct ved udgangen af dette årti. Resultatet, i tilfælde af udeblivende reformer, ville være en over 6% lavere BNP og 4 ½% højere arbejdsløshed ved udgangen af dette årti. Dette ville undergrave fundamentet for vores sociale markedsøkonomi og dræne ressourcerne til at tage sig af mennesker med behov for støtte. Vi skal investere i kulstoffattig økonomi og grøn vækst. Med den stigende tendens i den globale efterspørgsel efter fossile brændstoffer, er dette i høj grad i Europas oplyste egeninteresse. Kommissionen har for nylig fremlagt en ambitiøs række forslag til at styrke den økonomiske styring i Europa. Vi ønsker at styrke den forebyggende budgetovervågning til at behandle makroøkonomiske ubalancer og til at oprette en permanent og robust ramme for krisestyring
Kommentar: Atter og atter taler Barroso og Rehn om blomstrende vækst, hvis bare de får mere magt. Men så vil der altså blive skabt vækst v.hj. a. 2020 strategien. Lissabon Strategien lovede også dette Paradis– fik endda Lissabon Traktaten. Men Lissabon-strategien er en fiasko – som de beslægtede sovjetiske 5–årsplaner. Denne snak minder om, at  Spaniens grønne økonomi  har ført til en arbejdsløshed på 20%, idet der går 2.2 ordinære jobs tabt for hvert grønt job, der skabes.
Læg mærke til Olli Rehns ord “aufgeklärt”, latin: illumininatus. EU erklærer “at arbejde hen mod Illuminismens ædle mål” (explanatory statement). 
Guernica
Barroso iflg. chefen for EU's fagforeningsledere, John Monks: "Kontinentet et er på vej tilbage til 1930'erne. Dette er yderst farligt.
"
EUOBSERVER 14 june 2010: "Dette er 1931.Vi er på vej tilbage til 1930'erne, med den store depression, og vi endte med militaristisk diktatur. Jeg havde en diskussion med Barroso i fredags om, hvad der kan gøres for Grækenland, Spanien, Portugal og resten, og hans budskab var ligefremt: "Se, hvis de ikke gennemfører disse stramningspakker, kan disse lande stort set forsvinde på den måde, vi kender dem som demokratier. De har ikke noget valg, det er det. Han er meget, meget bekymret. Han chokerede os med en apokalyptisk vision om, at demokratierne i Europa bryder sammen på grund af gældssituationen." Fagforeningerne, som hidtil har iværksat en række generalstrejker og protester i forskellige lande, er ved at intensivere deres offensiv mod stramme planer trods Bruxelles' betænkeligheder, og er for første gang i færd med at koordinere deres aktioner i alle medlemsstater.

EUObserver 16 June 2010: Den nye regering i Slovakiet har sagt, at landet ikke vil yde sit bidrag til de €110 mia i redningspakken til Grækenland. Desuden vil Bratislava sandsynligvis ikke skrive under på den €750 mia. tunge eurozone støttemekanisme - hvilket kan lægge hele projektet på is.

Analytikere ved den franske finanskoncern AXA ser en alvorlig risiko for, at euroområdet vil knække midt over eller opløses
The Telegraph 14 June 2010: Vedtagelsen af Europas € 750bn (£ 623bn) redningspakke for Club Med-skyldnere som en nødløsningsforanstaltning, fejldiagnosticerer problemet. "Vi er i en meget alvorlig krise, som har endnu større konsekvenser end kreditkrisen for to år siden. Politikerne har endnu ikke fattet dette." Fru Zemek sagde, at redningspakken havde købt et "maksimalt" 18 måneders pusterum, før dybere strukturel skade rammer med en "sandsynlig" bankerot af Grækenland, hvilket vil udløse en kædereaktion i hele Sydeuropa. "Det ville være enden på euroen, som vi kender den.

Police-fire_1538655cGrækenlands kvaler øgedes yderligere, da Moody's sænkede den græske gæld til junk-status. Grækenland er næsten helt lukket ude af kapitalmarkederne. I Grækenlands tilfælde vil den fælles IMF-EU-politik øge den græske offentlige gæld fra 120% til 150% af BNP i 2014, hvilket velsagtens gør tingene værre.
En række tidligere IMF-embedsmænd har sagt, at den politik er dømt til at mislykkes. Bank for International Settlements sagde, at franske og tyske långivere har $ 958mia. i klemme i Grækenland, Irland, Portugal og Spanien.  “Vi ser et ædelt eksperiment på randen af fiasko," sagde fru Zemek.

Spansk redningspakke overhængende?
 EUObserver 16 June 2010: Der er fremkommet rapporter om, at  EU, IMF og US finansministeriet er ved at udarbejde en likviditetsplan for Spanien mhp. en kreditline på op mod €250mia…

Ireland_1357347cEU Parliament 19 may 2010 Europa-Parlamentets Økonomiudvalg drøftede de foranstaltninger, der træffes for at støtte Grækenland og det bredere euroområde med Økofin-Rådets formand, den spanske vicepremierminister Elena Salgado. Medlemmerne gav udtryk for bekymring over at stole på et system domineret af nationale interesser, som de sagde havde handlet for langsomt. MEP'er rejste bekymringer om vedtagelse af drastiske spareprogrammer, når økonomierne stadig oplever træg og ujævn økonomisk vækst. Pascal Canfin (Verts / ALE, FR) advarede mod en EU-recession som følge af sparepolitikker. "Hvis der er en recession,  så vil det være politisk umuligt at fortsætte med denne budgetstramning" sagde han. Anni Podimata (S & D, EL) tilføjede, at de meget hurtige budgetnedskæringsmål for Grækenland vil føre til stigende arbejdsløshed, hvilket igen vil mindske efterspørgslen. Ms Salgado sagde, at man ikke kunne skjule den kendsgerning, at på kort sigt vil stramninger hæmme vækst.

Økonomisk styring af hele EU. EU-traktaten skal ændres, hvis det er nødvendigt (Sarkozy). Frankrig og Tyskland kræver verdensomspændende finansskat
EurActiv 15 June 2010: Sarkozy opgiver sin tidligere insisteren på, at der bør være en formel institution til at styre euroområdets økonomi og akcepterer Merkels forslag om, at regelmæssige EU-topmøder skal spille den rolle. Sarkozy, der indtil nu ikke havde begunstiget straffeforanstaltninger, akcepterede nu sågar traktatændring dertil om nødvendigt.
Merkel-sarkozy-parringDeutsche Welle 14 June 2010: Merkel ser ud til at have påvirket Sarkozy på nogle spørgsmål, hvoraf det ene var en suspension af EU-stemmeret til lande, der alvorligt overtræder blokkens grænser for budgetunderskud ."Vi har brug for stærkere økonomisk styring," sagde Merkel. "Vi så i krisen, hvordan markederne og spekulanter, som ikke er det samme, var i stand til at reagere på en tusindedel af et sekund," sagde Sarkozy. "Vores procedurer er nødt til at blive mere operationelle og mere pragmatiske. Med andre ord, en økonomisk regering for de 27, og om nødvendigt møder om euroområdets problemer i euroområdet."  Berlin siger, at det ønsker at reducere sit budgetunderskud gennem besparelser alene, og Merkels regering afslørede for nylig en 80 milliarder euro stramningspakke . Frankrig hævder, at dette ville kvæle væksten og styrte økonomier tilbage i recession.

The Guardian 14 June 2010Den tyske forbundskansler Angela Merkels centrum-højre koalitionsregering så ud til at være tæt på sammenbrud i dag. Men meget af mistilliden og vreden bliver rettet mod Merkel selv.

The Telegraph 25 May 2010: En meget intelligent tysker indrømmede, at hendes land havde fundet sig i dette i årtier ud af skyldfølelse over, hvad der skete før 1945. Men hendes generation af tyskere, hvis forældre knap var født, da Hitler tog magten, føler, at de har sonet nok.
Fru Merkel kan ikke sige dette, men hun må også vide at, det er sandt. Hun må også indse, at hendes parti ikke vil vinde noget valg, hvis det står på programmet at give hårdt tjente tyske penge til udsvævende lande i Club Med.

The Daily Mail 25 May 2010: Velfærdsstaterne i Europa, der fremgik af asken fra Anden Verdenskrig, står nu foran ødelæggelse på grund af den suveræne gældskrise,  siger analytikere. De problemer, der begyndte med Grækenlands sammenbrud. Den nuværende velfærdsstat er ubetalelig.
EUBusiness 21 May 2010: EU Krisen ryster finansmarkeder over hele verden på trods af godkendelse fra det amerikanske senat torsdag af skelsættende reformer i den finansielle sektor. Dybden af krisen, og den bekymring den afstedkommer, var i  chefen for Den Internationale Valutafond, Dominique Strauss-Kahns, fokus. "Jeg tror ikke, at euroområdet er i fare for at bryde op," sagde han i anmærkningerne til fransk tv sent torsdag. "Hele verden er vidne til dette … og mister tilliden til Europa," sagde han.

Men europæerne vil ikke acceptere stramninger
Berlin-demoEurActiv 20 May 2020: En af de største masseprotester siden kommunismens fald i 1989 ramte Bukarest i går (19. maj). Mellem 30.000 og 50.000 demonstranter tog til centrum af Bukarest, mens fagforeningerne sagde, en generalstrejke ville blive beordret den 31. maj. Under pres fra IMF lovede regeringen at skære statens lønninger ned med 25% og pensionerne med 15%, men regeringen kan ende med at bøje sig for pres fra offentligheden og blødgøre de planlagte nedskæringer."Regeringens evne til at levere betydelige nedskæringer inden juli for at opfylde IMF's krav er lav," agde BNP Paribas analytikere i en note.

Nu rejser sågar tyskerne sig mod stramninger
Radio Utopia 13 June 2010: 45,000 mennesker demonstrerede i Berlin og Stuttgart mod den ødelæggende demontering af velfærdsstaten. Politiet holder manøvrer for at knuse sociale optøjer, slår løs på statister. Her video, der viser, hvordan demonstrationen i Torstrasse den 12. juni forløb - 3 "kanonslag" blev kastet, 2 politibetjente blev såret. Beskrivelse her. Og franskmændene er ved at tilslutte sig.

Kommentar
Nu siger  Nobelpristageren, Paul Krugman, at sparepakkerne er fuldstændig forkerte og vil lede til en recessionskatastrofe.
Så, hvad skal alt dette betyde? Et nødvendigt onde: Bilderberger, Rothschild-agent George Soros, Reuters 15. juni 2010: Europæisk recession næste år er "næsten uundgåelig. Euro-krisen kunne faktisk have potentialet til at ødelægge den Europæiske Union." Må det ske, før Barroso ser sine ønsker gå i opfyldelse. For PIIGS-landene behøver handlefrihed til at hæve deres renter og foretage devalueringer – hvilket er udelukket i eurozonen. Det mener også 100 italienske økonomer, som forventer, at eurozonen snart vil falde fra hinanden. Måske er det netop, hvad Grækenland har for som overraskelsesaktion.