Resumé: Psykiatere siger nu, at globale varmister har en tendens til tvangshandlinger - sandsynligvis en observation, der skal tages med et gran salt. Efter København har et dramatisk skift fundet sted væk fra folks tro på den globale opvarmningsfare - til stor fortvivlelse for den Nye Verdensorden, som ifølge den danske klimaminister, Lykke Friis, stod bag Klimaændrings-konferencen i København. Så en forkæmper for den globale opvarmningssvindel ser nu bort fra alle fakta og gør i stedet nar af og drab de personers karakter, der var på forkant med afsløringen af Jamal-ring-, Climategate- og IPCC-skandalerne, dvs Lord Christopher Monckton, James Delingpole, Christopher Booker osv. En samtidig krydsundersøgelse af "klimaforskningen" af Prof. Jason Scott Johnston, fra University of Pennsylvania konkluderede, at hver eneste af "varmistvidenskabens" påstande ikke kan stå for en nærmere undersøgelse. "Varmistvidenskaben" har ikke fulgt den videnskabelige metode - men mobiliserede beviser til fordel for en på forhånd fastlagt politik-præference - og skjulte uoverensstemmelser. Dr. Roy Spencer fra NASA Satellite Program var medopfinder af den præcise metode til satellitmåling af de globale temperaturer. I sin bog viser han, at den globale opvarmningsfidus er baseret på en elementær fejl. Nu bliver James Hansens GISS-NASA sagsøgt efter aktindsigtsloven for ikke at udlevere NASAs e-mails, der mistænkes for at være lige så skandaløse som dem i Climategate. Den prestigefyldte Nature Magazine er ved at offentliggøre en artikel, der viser, at CO2 - grundlaget for plyndring af menneskeheden gennem skatter og afgifter - kun er ansvarlig for 5-10% af den globale opvarmning (som ikke eksisterer uden for naturlige variationer). Mange hundrede berømte videnskabsmænd protesterer mod den globale opvarmningsfup. EU-landene afviser EU Kommissionens planer om ensidigt at reducere CO2-emisssion med 30% i stedet for 20%, hvilket ville gøre vores industri konkurrence-udygtig og tvinge den til at forlade EU. For hver nyt grønt job går 2,2 traditionelle job tabt. Spanien ved det - har af den grund en arbejdsløshed på 20%. Ikke desto mindre gør embedsmænd fremskridt bag scenen mht. deres CO2-skatter og omfordeling af vores velstand til Kina, Indien - og lande, der aldrig vil producere noget CO2. For som en berømt britisk Lord siger: "Politikerne er foran offentligheden alligevel". I USA afventer Chicago Climate Exchange, som står bag alle globale klimabørser, godkendelse af cap-and-trade loven i USA. Den blev grundlagt af penge fra Joyce Foundation med stemmen fra bestyrelsesmedlem Barack Obama, hvis venner, så som Al Gore, Maurice Strong og IPCC formand Rajendra Pachauri, er i CCX-bestyrelsen. Men en amerikansk senator har nu skiftet side - hvilket gør denne lov usikker. I mellemtiden flyder ustoppelig BP-olie ud i den allerede svækkede Golfstrøm. Dette kan betyde hurtig global afkøling - alt imens Bill Gates har ydet penge til "sky-hvidtning" med havvand til afkøling af det globale klima. Skal vi snart skal have en ny menneskeskabt istid? Grønt er måske ikke så slemt - hvis ikke det var i de forkerte hænder.

De, der stadig tror på den globale opvarmning lider af tvangstanker
Voxy.co.nz.Det Kongelige Australske og New Zealandske Collegium af Psykiateres Kongres på SkyCity Convention Centre i Auckland: "Klimaændrings-relaterede tvangstanker og/eller tvangshandlinger blev identificeret hos 28% af patienter med tvangstanke-tilstand. "Mediedækningen om de mulige katastrofale konsekvenser for vores planet ved global opvarmning er omfattende og potentielt angst-provokerende. Vi fandt, at mange tvangstanketilstands-patienter var bekymrede mht. at reducere deres globale fodaftryk".

Konferencen i København siges at være et flop. Det var den ikke: Som anført af Lord Monckton var det altsammen om en verdensregerings kommunistiske omfordeling af vores rigdom. I denne forstand var konferencen i København en succes, hvor man blev enig om "afbødende betaling” for (ikke-eksisterende menneskeskabt) CO2-global opvarmning" til brug for de mindst udviklede lande som Kina og Indien samt lande, der aldrig lavede eller nogensinde vil lave nogen CO2 . Det svarer til 30 mia dollars i 2013 - og fra 2020 til 100 mia dollars om året fra vestlige lande, som nu bliver drevet ind i en recession. Som den danske klimaminister, Trilaterale Kommissionist, Lykke Friis, udtalte: Denne konference var den Nye Verdensorden, der besøger Danmark.

Siden denne konference har der været en dramatisk ændring i folks holdninger til den globale opvarmningssvindel på grund af Jamal-træringsskandalen, Climategate skandalen, og IPCC skandalen, og så videre: The New York Times 24 May 2010: Intet steds har dette skift i den offentlige mening været mere slående end i Storbritannien. Nu har landet udviklet sig til en hjemmebase for en blomstrende gruppe af klimaskeptikere, der har domineret nyhedsindslagene i de seneste måneder og tilsyneladende overbevist mange om, at truslen om opvarmning er vildt overdrevet. I Danmark er det anderledes: Her har massemedierne været tavse om skandalerne – og folket er stadig rettroende global-opvarmningsstøtter. Funnily, according to The Telegraph on 12 June, 2010, Igangsætteren af den globale opvarmningssvindel, Margaret Thatcher, var i 2003 konverteret og advarede nu mod den klimavidenskabens fejlagtighed, som de fleste kan se i dag.

Den Nye Verdensordens folk bliver desperate - på grund af folks tab af troen på deres globale opvarmningsløgne
George_MonbiotMoncktonJournalist George Monbiot (venstre) erklærer d. 8. juni 2010 i The Guardian at kæmpe mod klimanægtere, som han kalder dumme. Uden at bekymre sig om overvældende fakta kommer han med arrogante bemærkninger om Lord Christopher Monckton af Brenchley (til højre) for at have set fejlene hos Monbiot's mestre et al. Nu han er i gang, tager han arrogant fat på sine kolleger, Christoph Booker og James Delingpole, som har været på forkant med afsløringerne af klimasvindelen og Climategate/IPCCgate. Jeg kender ikke Lord Moncktons karakter, som Monbiot dræber, men Monckton har bestemt ret mht. at verdensregering er formålet med den notoriske globale opvarmningsfup i København. Monbiot ser bort fra den kendsgerning, at the selve lederen af East Anglia CRU Phil Jones i The Daily Mail d. 24 febr erklærede, at der ikke har været nogen global opvarmning siden 1995! Men selvfølgelig, ikke engang en sådan erklæring vil påvirke en sand klima-troende. For han ved, at "videnskaben er overvældende og sand" - bortset fra uden for hans egen fantasi.

Monbiot skriver i The Guardian, at "Monckton gentagne gange afslører overfladiske fejlslutninger omkring klimabenægtelsen, hvorved han trækker dem, der er dumme nok til at tro ham, med ned. De af os, der kæmper med klimaændrings-benægtere, kan ikke påføre deres sag en tiendedel så megen skade som Monckton forvolder hver gang han åbner munden …. Fra nu af vil han være et cirkusnummer, en klovn, hvis eneste tilhængere er lige så tossede som han er." (I øvrigt fungerer Lord Monckton også som entertainer).
“Så dejligt, at han netop har fået en helt ny manege at optræde i. I den skøreste politiske beslutning, siden Gordon Brown satte Digby Jones i sit kabinet, har det britiske Uafhængighedsparti netop gjort Monckton til sin stedfortrædende leder.
Og dette sidste job synes at skulle være den værste del af Monbiot´s drab på Lord Monckton´s  “forkvaklede” karakter!!
 
Men her er en mere seriøs baggrund, som støtter Lord Monckton og kaster Monbiot's foragt og hån lige tilbage i hans eget ansigt 
 Financial Post 6 June 2010: En krydsundersøgelse af den globale opvarmningsvidenskab har konkluderet, at stort set alle påstande, der er fremsat af den globale opvarmnings fortalere ikke står for nærmere undersøgelse. Krydsforhøret, der udførtes af Jason Scott Johnston, professor og direktør for Programmet for Lov, Miljø og Økonomi ved University of Pennsylvania Law School, fandt, at "på næsten alle vigtige spørgsmål i klimaændringsvidenskaben, har [rapporter fra FN's Mellemstatslige Panel om Klimaændringer] og andre, der opsummerer arbejder af førende klimaforskere, vedtaget en række retoriske strategier, der synes systematisk at skjule eller minimere hvad der synes at være grundlæggende videnskabelig usikkerhed eller endog uenighed. "
Professor Johnson, der udtrykte overraskelse over, at sagen for den globale opvarmning var så svag, undersøgte systematisk påstande i IPCC publikationer og andre lignende arbejder af førende klimaforskere og sammenlignede dem med hvad der er fundet i peer-redigeret klimaforskningslitteratur. Han fandt, at klimaetablissementet ikke følger den videnskabelige metode. I stedet synes det "generelt at omfatte en indsats for at organisere beviser til fordel for en foretrukken, forudbestemt politik." Det 79-siders dokument, der effektivt tømmer sagen for  menneskeskabt global opvarmning for indhold, kan ses i rapporten her.

Og alle omstændigheder viser, at Lord Monckton havde ret - og George Monbiot er en købt ideologisk marionet 
Roy-spencerThe Telegraph 4 May 2010: Dr. Roy Spencer, tidligere seniorforsker i klimaundersøgelser ved NASA, nu leder af det amerikanske videnskabshold for Advanced Microwave Scanning Radiometer for EOS (AMSRE) ved NASA’s Aqua satellit. Han var med til at udvikle den oprindelige satellitmetode til nøjagtig måling af de globale temperaturer fra Jord-satellitter i kredsløb. Dr. Spencer mener, den globale opvarmning  er noget vrøvl, baseret på en meget elementær fejl, som han beskriver i sin nye bog, “Den Store Globale Opvarmningbrøler”. Klimaændringerne, viser han, er en næsten helt naturlig proces, og den menneskelige påvirkning er ubetydelig. 
Canada Free Press: Her er en beretning om, at NASA bliver sagsøgt for at bruge en forfalsket formel til at beregne sammenhængen mellem den globale opvarmning og CO2. Desuden har NASA brudt loven ved ikke at overholde lovgivningen om aktindsigt.

 Canada Free Press 30 April 2010: Nature Magazine, er det akademiske tidsskrift, der præsenterede verden for røntgen-stråler, DNAs dobbelt-vindeltrappe, partiklers bølgekarakter, pulsarer og for nylig det menneskelige genom. Det offentliggør en artikel i juni, som viser, at atmosfærisk kuldioxid (CO2) kun er ansvarlig for 5-10% af den observerede opvarmning på Jorden, som anført af artiklens forfatter, Professor Jyrki Kauppinen. Siden 2009 har flere end 238 fysikere, herunder nobelpristager Ivar Giaever og professorer fra Harvard, MIT, Princeton, UCLA og snesevis af andre topuniversiteter og forskningsinstitutioner, undertegnet et åbent brev stilet til Rådet for American Physical Society, hvori de siger, de videnskabelige data ikke støtter den konklusion, at øget CO2-koncentration er ansvarlig for den globale opvarmning. I 2009 sluttede over  over 700 internationale videnskabsfolk, herunder mange nuværende og tidligere FN IPCC medlemmer, sig til senator Inhofe i en senats-mindretalsrapport, hvori de udtrykker deres tvivl (modstand) mht. påstanden om menneskeskabt global opvarmning. Den såkaldte "videnskabelige konsensus" om global opvarmning  er komplet opspind og eksisterer ikke.

Watts up with that? 29 May 2010: I 2008 var mindre end halvdelen af nordpolsisen (47%) mere end to meter tyk. Nu er mere end 75% af isen mere end to meter tyk.
Ny skandale - NASA-Climategate lige rundt om hjørnet? 
Washington Times 26 May 2010: Næsten tre år efter hans første anmodning om aktinsigt sagde Christopher C. Horner, senior stipendiat ved Competitive Enterprise Institute, han vil anlægge sag for at tvinge NASA til at udlevere dokumenter, agenturet har lovet, men har aldrig leveret. Mr. Horner sagde, han forventer, at dokumenter, primært e-mails fra forskere, de beskæftiger sig James-hansenmed NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS), vil blive endnu et slag for videnskaben bag den globale opvarmning.  Det var en manipuleret liste af afvigende opvarmning."

James Hansen er NASA-Goddard-leder - og en prototype på en korrupt videnskabsmand, der betales af Al Gore, George Soros og andre. Han har været taget på fersk gerning to gange i at manipulere med de globale temperaturer, som han sendte til IPCC.

Barroso-foran-parlamentMen eliten vil ikke droppe en god idé til beskatning og magttilraning - bare fordi den er baseret på løgne 
Commodities Now 6 May 2010: Den europæiske Alliance for Energiintensive Industrier modsætter sig kraftigt enhver yderligere ensidig forhøjelse af EU's klimamål ud over -20% i 2020. EUObserver 26 May 2010: Frankrig og Tyskland sluttede sig i går til den voksende række af europæiske lande, der modsætter sig at gøre yderligere ensidige skridt mht. klimaændringer, idet Europa-Kommissionen i dag har planer om tale for at øge EU's reduktion af drivhusgasser fra -20% til - 30% i 2020. Den fælles erklæring fra Tyskland og Frankrig signalerer en skærpelse af EU's politik vedrørende klimaændringer. Estrosi sagde, at industrier vil flytte deres fabrikker og arbejdspladser til udlandet, hvis Europa ensidigt satte udledningsmålet op.

 The Telegraph 11 June 2010: Mens skeptikerne fortsat slås om knoglerne fra København, er tjenestemændene bag kulisserne gået videre med processen, og det ser efterhånden ud til, at de gør fremskridt. Yvo de Boer, afgående FN forhandlingsleder, håbede, at en global aftale inden udgangen af 2011. CopenhagenSummit_1546591cStørre fremskridt er sket: Om hvorvidt afbødningspengene skal betales via Verdensbanken eller FN. En mekanisme til at stoppe afskovningen kaldet REDD gør fremskridt. Nationer (og WWF samt nvesterende Rothschildvirksomheder) bør betales for ikke at fælde træer (så afsides,  at de ikke ville blive fældet alligevel). EU kan gå op til 30 pct emissionsnedskæringer i 2020.

PrisonPlanet 22. June 2010: Planen om at indføre en CO2 skat på amerikanske borgere kan være død i det mindste for tiden efter den republikanske senator Lindsey Grahams chokerende ændrede syn på klimaændringerne. Han fortalte en pressekonference, at der er sat spørgsmålstegn bag videnskaben om menneskeskabt global opvarmning, og at de, der støtter den, er alarmister som har oversolgt problemet. Men eliten er stadig desperat efter at lægge en forbrugsafgift på amerikanerne som en del af den slags "grøn økonomi"-mareridt, der har givet Spanien 20 pct ledighed. I en såkaldt grøn økonomi mistes over 2,2 job for hver "grønne skabt job".

Lord-sternHvad borgerne, de dumme dyr, tror, er ligegyldigt, undtagen inden et valg - for politikerne "er foran offentligheden alligevel"
En rundspørge i februar af BBC fandt, at kun 26 % af briterne mente, at "klimaændringer sker og nu er etableret som stort set menneskeskabte" ned fra 41 procent i november 2009. En meningsmåling foretaget for det tyske magasin Der Spiegel konstaterede, at 42 procent af tyskerne frygtede global opvarmning, ned fra 62 procent fire år tidligere.
48 procent af amerikanerne troede, at alvoren af den globale opvarmning var "generelt overdrevet," op fra 41 procent for et år siden.ObamaGore

Lord Nicholas Stern (til venstre): I Storbritannien, i det mindste, “er politikerne foran offentligheden."

 Præs. Obama var omkring 2000 direktør i bestyrelsen for  Joyce Foundation. Han stemte for en vital donation på 1,1 mia dollars til grundlæggelsen af Chicago Climate Exchange (CCX), som nu er bag alle klimabørser verden over. Joyce 's daværende formand er i dag er CCX' administrerende vicepræsident. Dens grundlægger var Richard Sandor, hvis 8 mia aktier nu har en værdi af mere end 260 mio. dollars.  Rothschild marionetten og UNEP-grundlægger Maurice Strong  er også i bestyrelsen - og Al Gore har stor indflydelse på CCX. Gennem cap-and-tradeloven ville gevinsten ved CCX stige voldsomt, da CO2-handelen finder sted der. Dette vil sandsynligvis ikke være skadeligt for præsident Obama. Også IPCC-formand, Rajendra Pachauri fra  bestyrelsen for Rockefeller Foundation, er i CCX-bestyrelsen

Så, hvad gør man?
Bp-olie1Times Colonist 12 May 2010: Bill Gates er nu ved at donere penge til “sky-hvidtning”: Havvand sprøjtes ind i skyerne for at gøre et fuldstændigt normalt klima koldere. eXtraWagandt 11. Juni 2010: "Golfstrømmen fungerer som en gigantisk "varmepumpe" der påvirker det globale klima fundamentalt. Forskerne anslår, at skulle  Golfstrømmen bryde stærkt sammen, ville dette medføre en verdensomspændende klimaforandring og massiv afkøling af det globale klima. " The Raw Story on 2 June 2010: "Goldman Sachs solgte 44% af sin BP aktiebeholdninger - lige før udslippet. Goldman's salg blev det største af alle virksomheders i løbet af denne tid."
Spiegel 30 Nov. 2005: "Cirkulationen af Golfstrømmen er blevet omkring 30 procent langsommere 1957-2004. Men når en vis grænse er nået, kan cirkulationen brat skifte til en ny Great_conveyor_belttilstand, hvor der kun er ringe eller ingen varmestrøm mere mod nord. "Dette ville have "ødelæggende virkninger for de socio-økonomiske forhold i hele hele Nordeuropa". Temperaturen mod nord ville falde med 4 grader Celsius." Betyder den træge olie nu en yderligere opbremsning af Golfstrømmen? Er udelukkelsen af vand fra direkte solllys ensbetydende med afkøling af vandet der? Så ville det jo være som ønsket af NVO-alarmisterne. Er NVO overhovedet interesseret i at stoppe olien? Ville HAARP ville være et passende middel her? Det ser ud, som om skaden befinder sig 300 m under havbunden – og at der ikke blot siver olie op fra borehullet – men også fra andre steder i havbunden.

Nu har BP-olien nået Loop Current, der munder ud i Golf-Strømmen. Her er en oversigt over de apokalyptiske følger af BP-olieudstrømningen.

Klimabekæmpelsesskrønen er Don Quijotes kamp mod vermøller og ubetalelig.