Resumé: Lige som da The Trilateral Commission holdt møde i Dublin for 1 md. siden svigter modet illuministerne på Bilderberg-mødet. De er bange for folk som Jim Tucker, Alex Jones, Daniel Estulin. der år efter år via insider-forbindelser er forbløffende godt orienteret om, hvad der skulle være hemmelige konspiratoriske forhandlinger mellem en hensynsløs verdenselite i politik, økonomi/finanser og medier. De er også bange for de tiltagende store massedemonstrationer mod bilderbergerne verden over, og de er bange for vælgernes dom derhjemme, nu, hvor de ikke længere kan skjule deres deltagelse. Mange har derfor denne  gang valgt at sende afbud, deriblandt Helle Thorning-Schmidt, der i forvejen er stiftende medlem af George Soros´udemokratiske klub, the European Council on Foreign Relations. I stedet sendte hun Poul Nyrup Rasmussen  fra EU-parlamentet, hvor man ikke er så sart over for vælgernes dom. Som under den Trilaterale Kommissions møde har Bilderberg denne gang fremhyklet bekymring for euroen, som de selv har gjort alt for at undergrave den gennem spekulationer, herunder futures, om at man kunne bring euroen ned på kurs med dollaren. Bank-deltagere har været med til at undergrave Grækenland, f.eks. Goldman Sachs direktøren, Peter Sutherland. Nu sidder pamperne og skraber magt til EU i form af opsynsinstanser - en grund til at de lavede finankrisen - foruden ønske om at kanalisere vore skattepenge til lande og banker, de har ruineret, så de kan malke dem igen! Herudover lader det til, at flertallet - lige som i Trilateral Commission - går ind for amerikanske luftangreb på Iran nu - bl.a. for at aflede verdens opmærksomhed fra deres egen fiasko. Daniel Estulin mener, det drejer sig om Brzezinskis gamle ønske om at destabilisere Rusland. Herudover har Bill Gates været inde på sin kæphest, at få Jordens befolkningstal drastisk reduceret med Vacciner, aborter, ultralydssterilisering af mænd osv. Selv om bilderbergerne ved, at de står skidt mht. at få CO2-skatter igennem, deres kæphest siden 2005, vil de alligevel køre videre med klimapropagandaløgne. 

Hotel_Dolce_Sitges-439x200

David-rockefeller2

Ve: Hotel Dolce, Sitges, Spanien. Hø: David Rockefeller er medstifter af Bilderberg Klubben.

Det berygtede årlige elitære Bilderbergmøde i gruppen af  illuminister, (som EU bekender sig til – explanatory statement), der indbyder højtstående nyttige idioter til at spænde for deres énverdensregerings-vogn eller Enverdensregering Co A/S, som Daniel Estulin siger, blev afholdt på Hotel Dolce på det spanske feriested Sitges 5.-7. juni. Her er en lækket endelig deltagerliste. Her er mødeprogrammetF. William Engdahl  har noget generelt at sige om Bilderbergmøderne. Bilderberg-klubben blev grundlagt i 1954 af bl.a. David Rockefeller og Joseph Retinger, CFR agent, der også var en af initiativtagerne til den europæiske enhed. Holdt, nu siger nogle.Detter er jo ren konspirationsteori!!! Er det? Se her den gravende journalist, Daniel Estulin holde pressemøde om Bilderberg i Europaparlamentet. D. 9 Nov. 2009 kunne man høre MEP Mario Boghezio spørge om Bilderberg in the EU Parliamentet. Her har  Russia Today et interview med Daniel Estulin om Bilderberg I 1991 sagde David Rockefeller på Bilderberg-mødet i Essen: "Vi er taknemmelige mod The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens lys i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. En intellektuel elites  og verdens bankfolks overnationale suverænitet  er sikkert at foretrække frem for national selvbestemmelse, der er praktiseret i de seneste århundreder."                                              

Bilderberge-new-world-orderSå massemedierne skyr Bilderberg-møderne, idet de frygter bemærkningen: "Pth! Konspirationsteori! "Eller at miste økonomisk støtte og information fra verdens førende nyhedsagenturer, der kontrolleres af eliten bag Bilderbergmøderne - selv om møderne er klart antidemokratisk sammensværgelsespraksis af verdens ledere. Massemediernes holdning er således konspirationsteori i sig selv i den forstand, at medierne forsøger at bilde os ind, at faktum er teori
Tophemmelige oplysninger trænger på en eller anden måde altid igennem til den ydre verden. Hvad Bilderberg-gruppen foreslår, bliver underligt nok næsten altid gennemført. Ifølge den velinformerede Alex Jones (video), er bilderbergerne i år bange – i opløsning. Nogle inviterede turde ikke engang deltage af frygt for den offentlige mening (Åbenbart bl.a. Helle Thorning-Schmidt). Bilderbergerne frygter, at de er ved at miste deres vision om verdensregeringen, fordi verden er er ved at vågne, ved at gennemskue deres planer. De ønsker derfor en krig mod Iran nu for at aflede vores opmærksomhed fra dem, selv om det betyder den 3. VerdenskrigDaniel Estulin mener, de vil destabilisere Rusland derved. Den dårlige nyhed er: Imperiet vil slå igen med diktatur.

Henry kissingerPrison Planet 5 June 2010: 2010-Bilderberg dagsordenen er blevet afsløret af veteranen, Bilderberg-detektiven, Jim Tucker, og han tegner et billede af krise for globalisterne, som er rasende over den øgede afsløring, som deres sammenkomster har været ude for i de seneste år, ligesom de er bestyrtede over den svigtende CO2–skatte-dagsorden. American Free Press´anti-korruptionsjournalist, Jim Tuckers informationer  inde fra Bilderberg har rutinemæssigt vist sig at stemme nøjagtigt, hvilket gør dette års afsløringer desto mere spændende.

Henry Kissinger er altid bilderbergdeltager

Ifølge Tucker er Bilderbergberømtheder rystede over, at "mange vigtige personer" ikke deltager i år på grund af stigende afsløring, de inviterede "kommer i vanskeligheder hjemme" og valgkredsene plager dem ved harmdirrende at stille spørgsmål som "hvad laver du med disse uhyrer?" "Alle disse mennesker afslører os, vi får al den mail og opringninger”, sådan omformulerer Tucker  Bilderbergmedlemmers klager.

Dette passer med de afsløringer, som  The Guardian journalisten, Charlie Skelton, hørte på Hotel Dolce Sitges før mødet begyndte, da han hørte konferencearrangører beklage den kendsgerning, at protesttallene vokser med Bilderbergarrangementerne hvert år, og at de udgør en "trussel" mod Bilderbergs dagsorden. Tucker nævnte sin kilde som en international finansiel konsulent, der personligt kender Bilderberg-medlemmer og har gjort forretninger med dem i de sidste 20 år.

Hvad angår Iran, sagde Tucker, at mange Bilderbergmedlemmer var tilhængere af amerikanske luftangreb på Iran og "hælder til krig," selv om medlemmerne ikke var 100 pct  positive for et angreb. "Nogle af dem i Europa siger nej, vi skal ikke gøre det, men de fleste af dem går ind for amerikanske luftangreb på Iran," sagde Tucker og tilføjede: "De hælder kraftigt mod at give grønt lys for et amerikansk angreb på Iran. "Et angreb på Iran vil være en velkommen distraktion fra globalisternes mangler på andre områder og vil også give dem Prins-bernhard+beatrixkrigsspekulationsgevinster,” påpegede Tucker.

Prins Bernhard af Holland grundlagde Bilderberg-gruppen i 1954 på Hotel Bilderberg sammen med Joseph Retinger. Som tysker blev han medlem af Nazi-partiet for en kort tid, samt SS-Rytter-officer og derefter arbejdede han for Rockefeller's IG Farben. Hans datter, dronning Beatrix er permanent Bilderberger

På spørgsmål om euroen, sagde Tucker, at Bilderberg-elitisterne var fast besluttet på at redde den fælles valuta, selv da den faldt til et nyt 4-års-lavpunkt på $ 1,19 over for dollaren i går eftermiddags. Som vi har fremhævet, er globalisterne i panik over euroens fald. Hvis euroen skulle ophøre med at eksistere, så ville det næsten afspore den ultimative dagsordenen for en global valuta, fordi den formodede stabilitet ved hjælp af en valuta til en overflod af af nationer ville komme i miskredit.  Euroen er vigtig, fordi den er en del af deres verdensregerings-program, de er meget nedslåede, fordi de er sakket så langt agterud," sagde Tucker og forklarede, at globalisterne til nu havde planlagt Den Europæiske Union, den Amerikanske Union og Asien-Pacific Unionen, der allerede fungerer. Kommentar: Rothschild's bankstere incl. George Soros har væddet på at bringe Euroen ned på lige samme kurs som dollaren i år. De startede finanskrisen for at stjæle magt og vore penge. Så hvordan kan Rothschild / Rockefellers Bilderberg-håndlangere være bekymrede nu, da deres strategi lykkes?

Med hensyn til klimaændringsdagsordenen, som  Microsofts grundlægger Bill Gates var personligt inviteret til konferencen for at diskutere, sagde Tucker, at Bilderberg stadig var opsat på at fremme den for at få en CO2-skat trods det faktum, at hele trækket massivt blev tømt for indhold i kølvandet på Climategate skandalen. Tucker citerede et Bilderberg medlem, som næsten indrømmede nederlag mht. missionen om at narre forbrugerne til nye skatter under påskud af bekæmpelse af global opvarmning.  "På Klimaområdet er vi pisket," sagde en af de tilstedeværende elitister. Men Tucker sagde, at de vil fremkomme med mere global opvarmningspropaganda endog i dette øjeblik ."

På spørgsmålet om BPs olieudslip gjorde Bilderbergerne det klart, at præsident Obamas tilsyneladende "harme" mod BP og hans trusler om strafferetlige procedurer mod selskabet blot var lidet mere end for et syns skyld, og at British Petroleum, der har været repræsenteret på Bilderberg møder i fortiden af folk som Peter Sutherland, tidligere ikke-adm. formand for BP, stadig var "en af vore brødre," ifølge elitisterne. På march hen mod en anti-demokratisk global regering, erklærede Bilderberg medlemmer, at USA skal "europæiseres" og forvandles til en gigantisk socialistisk velfærdsstat med sundhedsrationering og højere indkomstskatter.

Tucker sagde, at Bilderberg var opsat på få en tvungen bankskat direkte til IMF for at finansiere den globale regering og et globalt finansministerium under IMF, og at dette blot ville blive væltet over på forbrugeren.

Sammenfattende sagde Tucker, at dette års konference var det mest nedslåede og pessimistiske Bilderberg-møde i historien, med massiv afsløring af deres SutherlandPdagsorden, hvilket virker som en vejspærring til deres ultimative mål: en autoritær verdensregering, der drives af eliten, for eliten.

Goldman Sachs 'og BP's formand, Peter Sutherland er en meget hyppig Bilderberg deltager - i år også. Han er i Bilderberg-gruppens styringskomité

Infowars 5 June 2010: Panikatmosfæren over alt over økonomiske spørgsmål - der i løbet af det foregående år kom mest dramatisk til udtryk ved IMF optøjerne i Grækenland - har signaleret et tab af kontrol, mens den offentlige vrede har bredt sig globalt. I år er Bilderberg også bekymret over betydelige protester uden for deres eget mødested, samt en omfattende mediedækning; talere kræver svar om Bilderberg inde i Europa-Parlamentet- endog The Times  skriver om dette Bilderbergmøde. Den folkelige opstand og politiske uenighed via “te-selskaber”, "Sandhedssøgere" og Bilderbergkritikere har om ikke andet bidraget til den stigende bølge af vælgere, der smider etablerede ud og demonstrerer rasende vrede mod både Wall Street og Washington. Dette falder i hak med den melankoliske tone hos tidligere National Security Advisor og Trilateral Kommissions-medstifter, Zbigniew Brzezinski, der for nylig over for sit publikum i Council on Foreign Relations klagede over, at for første gang i historien er "Menneskeheden nu politisk vakt og rører på sig." Han advarede yderligere om, at Kinas og andre magtere opstigning for evigt havde kompromitteret forhåbningerne om et unipolært verdensoverherredømme, der udelukkende dikteres af den anglo-Helle_thorningamerikanske elite.

Helle Thorning-Schmidt, Danmark's kommende socialdemokratiske  premierminister og stiftende medlem af George Soros´ korporative, fascistiske Europæiske Council on Foreign Relations - en spire af Rockefeller amerikanske organisation af samme navn var inviteret til at deltage  i dette års Bilderberg-møde – oprindelig deltagerliste  og her –  for at frasværge sig alle demokratiske tendenser og loyalitet mod Danmark i Den Nye også kommunistiske Verdensorden. Det turde hun tilsyneladende ikke – så nu stiller Poul Nyrup Ramussen fra EU Parlamentet i stedet.

Prison Planet 4 June 2010Bill "Microsoft" Gates slap ud, at han ville gøre sin debut på Bilderberg. Den spanske rapport bekræfter, at også Spaniens premierminister José Luis Rodríguez Zapatero vil deltage i konferencen i eftermiddag, hvor han får følgeskab af dronning Beatrix af Holland, ECB formanden Jean Claude Trichet samt USAs tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld. Både Gates og Rumsfelds tilstedeværelse på dette års arrangement viser, at nogle meget vigtige udviklinger planlægges til at udfolde sig i løbet af de næste 12 måneder, især med hensyn til Iran samt den globale opvarmnings- dagsorden. Gates' Bilderberg præsentation vil sandsynligvis også indeholde oplysninger om hans racehygiejniske projekter mhp. lavere globalt befolkningstal. Under en nylig TED konference, en organisation, der er sponsoreret af en af de største giftige affaldsforurenere på planeten fortalte Gates publikum, at vacciner skal bruges til at reducere verdens befolkningstal for at løse den globale opvarmning og få lavere CO2-emissioner til næsten 0. Han erklærede, at den globale befolkning var på vej mod 9 milliarder, og Gates sagde, "Hvis vi gør en virkelig stor indsats med nye vacciner, sundhedspleje, reproduktive sundhedsydelser (abort), kunne vi sænke det tal med måske 10 eller 15 pct. "Dette er en selvmodsigelse, medmindre Gates henviser til vacciner, der steriliserer folk, som er præcis den samme metode, der  der anbefales i Det Hvide Hus´ videnskabs rådgiver, John P. Holdren 's, 1977 lærebog, Ecoscience, som opfordrer til et diktatorisk" planetarisk regime til "at håndhæve drakoniske foranstaltninger til befolkningsreduktion via alle mulige undertrykkende teknikker, herunder sterilisering. Gates meddelte for nylig, at han ville finansiere et steriliseringsprogram, der ville bruge skarpe Trichet-395ultralydsbølger rettet mod en mands testikler for at gøre ham ufrugtbar i seks måneder. Gates vil sandsynligvis blive bedt om af andre Bilderbergere at fortælle, hvordan man får den globale opvarmnings-CO2–skatte-agenda tilbage på sporet efter et drastisk styrtdyk i klimaændringsalarmisternes troværdighed siden Climategate skandalen brød ud.                              

                              Rothschild's mand, ECB Præsident Jean-Claude Trichet er en mangfoldig Bilderberger - også deltager i år

En del af Bilderberg's dagsorden med at indføre en "post-industriel revolution" drejer sig om at pålægge vestlige lande at vedtage katastrofale "grønne økonomi"-initiativer, der som Spanien smerteligt har oplevet på første hånd, koster over 2,2 jobs for hver "grønne" job, der blev skabt.

 CO2–skatte-agendaen (krævet af Bilderbergerne i 2005) er også om at gennemtrumfe en forbrugsskat, der drastisk vil reducere levestandarder og gøre folk mere optagne af at klare dagen og vejen for deres familier med kun lidt tid til at bekymre sig om Bilderbergs udemokratiske rænker, noget, bilderberg-hierarkiet er ivrigt efter for at knuse den voksende globale bevidsthed om Bilderberg og deres Nye Verdensorden.
BilderbergHer kan du se  affolkningsprædiknten Bill Gates i aktion. Da mennesker i det nordlige producerer mere CO2 end de gør i det sydlige gætter jeg på, at hans har til hensigt at vaccinere især os til døde – for i U-landene har de taget ved lære Jeg tror, at svineinfluenza-vaccinationskampagnen (squalen / kollagensygdomme) kunne være et sådant tiltag. I det mindste var det et frygteligt korruptionsfupnummer. Men WHO og Rockefeller Organisarion har tidligere været impliceret i stivkrampevaccinationer, der faktisk var Sterilisastion

Kommentar
Nu mødes denne selvudnævnte flok antidemokrater for at beklage sig over vores opdagelse af deres rænkespil, der går ud på den 3. Verdenskrig, startende med et angreb på Iran for at skjule deres egen skam og smålighed. Dette er dog helt unødvendigt. Kun i USA har folk fået at vide om jer. I Europa ved kun få besked - og de vil ikke gøre noget for at at forhindre jer i at gøre os til slaver. I hvert fald ikke så længe vi ikke sulter eller er nødt til at leve på gaden. Europæerne elsker jer for at have købt dem med velfærdsstater jo mere jo bedre - betalt med penge, I trykker ud af den blå luft i stedet for vore regeringer. For jeres egen skyld, kræv  ikke de "penge" tilbage - eller renterne for dem.