Resumé: En gen-forsker fra Rockefellers Exxon-stald har efterlignet det skabte ved at have kortlagt en bakteries gensammensætning - og derpå syntetiseret dette genom. Så har han tømt en artsbeslægtet bakterie for genindhold og sat sit syntetiserede genom derind - og vupti har vi en ny bakterieart. Sådan har naturen udviklet sig - og det har været galt nok for menneskehedens helbred. Nu kan mennesker, der vil tjene penge - men som også har onde planer for hele menneskeheden så udvikle nye arter til snart sagt ethvert formål, de måtte ønske. Det er dybt bekymrende, når man ser på, hvad disse mennesker allerede har udrettet: Genmanipulerede (GMO) fødevarer, hvor Monsanto, Bayer osv. anvender alle mulige, sågar mafiabeslægtede beskidte tricks som trusler, retssager mod småbønder, fordi pollen fra naboens mark har forurenet en ikke- GMO-mark, løgnagtige reklamer og forfalskede laboratorietests for at at overtage hele verdens fødevaremarked. Deres sidste påfund er at tage patent på grisegener, som  Monsanto nu har kortlagt. Hvis det lykkes, må f.eks. tyske landmænd  skulle betale en afgift til Monsanto for hver pattegris, deres søer får - samme slags som for 100 år siden. Nu kommer det frem fra flere og flere laboratorier at fodring med Monsantos GMO-foder afstedkommer mangfoldige organskader på forsøgsdyr - og frygten for skader på mennesker vokser. Men da Monsanto og Co. er tæt sammenvævede med den amerikanske regering får det ingen konsekvenser. Nu har US regeringen gennem pres fået EU til at anerkende GMO-fødevarer i EU - og hvis, hvad man kan forvente, Codex Alimentarius Kommissionen i år godkender, at GMO-fødevarer kan sælges uden mærkning, vil vi slet ikke kunne se, hvad vi putter i munden. Faktisk sker det allerede. I USA er der GMO i 75% af fødevarerne. Rockefeller Foundation dukker op bag alle GMO-produkter. 

Alex Jones har her et foredrag om Monsantos rolle: Selve hjertet af den luciferiske Nye Verdensordens ideologi. Det drejer sig om at omskabe det skabte, fordi eliten ser sig som guder.

Monsanto-plakatD. 20. maj 2010 bragte AP artiklen nedenfor om indførelse af syntetisk bakterielt DNA i en beslægtet bakterie - hvorved et kunstigt levende væsen skabtes. Umiddelbart rejser dette etiske spørgsmål. Kan det misbruges, f.eks til biologisk krigsførelse? Vil udviklingen fortsætte til at producere kimærer - endog til at producere ensartede standardiserede mennesker? Det er en farlig ting at overlade manipulation af, hvad Gud har skabt, til onde mænd. Allerede står vi over for et modbydeligt eksempel på dette: Monsanto, der anvender kommerciel og retslig afpresning for at få  monopol på hele verdens fødevaremarked. Jeg har skrevet om Monsanto og her, og og Codex Alimentarius, der er så tæt vævet sammen med Rockefeller Foundation samt om Monsanto's deltagelse i Dommedagsfrøbanken på Svalbard, og Monsantos partner, nemlig  KWS SAAT AG og Rockefeller partner i Dommedagsfrøbankprojektet, Syngenta, samt Rockefeller's døtre fra det nazistiske IG Farben, Bayer og BASF. Selv om en fransk undersøgelse om fodring af mus viste skader på lever, hjerte, hjerne og nyrer fra rotter på Monsanto-majs diæt, er denne genmanipulerede (GMO) forretning i enorm vækst. Monsanto er også dybt involveret i den amerikanske regering - som presser EU til at indføre GMO-produkter. DuPont er et andet illuministisk multinationalt selskab af de 13 illuministiske slægter,  som handler med GMO-produkter. Dow Agro Sciences leverer også GMO-produkter - og har et dårligt ry. Måske mest skræmmende: Farlige GMO-produkter sælges umærket - i Israel, f.eks og Codex Alimentarius Kommissionen kan godkende, at farlige GMO-fødevarer fra disse virksomheder kan sælges i hele verden uden mærkning i år!
Bag hele denne virksomhed dukker Rockefeller Foundation op overalt - og dens planer for menneskeheden skræmmer: affolkning. Denne frygt snarere øges nu, idet dr. Craig Venter, hvis hold udviklede den syntetiske bakterie, arbejder for Rockefellers koncern, ExxonMobil.

Lad os kigge på den kunstige bakterie
Syntetisk-celleAP 20 May 2010   Forskere har fremstillet en levende celle af menneskeskabt DNA. Mens dette arbejde kan fremmane billeder af Frankenstein-lignende videnskabelige sammenflikninger, vækker det også håb om, at det i sidste ende kan føre til nye brændstoffer, bedre måder til at rense forurenet vand, hurtigere produktion af vacciner og meget mere. Er det virkelig en kunstig form for liv?
Opfinderne kalder det verdens første syntetiske celle, selv om dette første skridt mere er en genskabelse af eksisterende liv - med skift af en enkel bakterietype ind i en anden - end en fra bunden opbygget ny art.

Men Maryland genom-kortlægningspioneren, J. Craig Venter, sagde, hans teams projekt baner vejen for det ultimative, meget sværere mål: at designe organismer, der arbejder på en anden måde end naturen tilsigtede, beregnet til en bred vifte af anvendelser. Allerede arbejder han med ExxonMobil i håb om at omsætte alger til brændstof. "Dette er den første selvkopierende art vi har haft på planeten, hvis ophav er en computer," fortalte Venter. Forskerne tog to arter af et simpelt kim kaldet Mycoplasma. Først har de kemisk fremstillet M. mycoides´genom. Så transplanterede de det ind i en levende celle fra en anden Mycoplasmaart, omend temmelig nært beslægtet.

Monsanto kræver nu patent på svinegener, der altid har været der
Se denne chokerende  video. Genet er til stede i næsten alle svin - og har altid været der. Dette ville betyde, at hver gang en so får smågrise, måtte landmanden skulle betale betale et gebyr til Monsanto - hvis genet virkelig patenteres. Monsanto ser Guds skabelse som sin åndelige ejendom. Monsanto eri seng med den amerikanske regering. Dette siges at være den største regeringskorruption i historien.

GMO kartoflen Amflora 
Amflora_1_DW_Wirts_1033809g"Die Welt" 2. März 2010: EU-Kommissionen har godkendt den kontroversielle GMO kartoffel, Amflora. Godkendelsesproceduren for Amflora for BASF kemikoncernen (har også GMO ris  undervejs) har kørt siden 1996. Kartoflen er ikke beregnet til konsum, men til at give stivelse til papir- tekstil– og klæbestofindustrier. Ifølge oplysninger fra myndighederne i Bruxelles vil Kommissionen forlænge godkendelse af genetisk modificeret majs MON 810 fra den amerikanske gruppe, Monsanto, skønt den er forbudt i EU-lande som Tyskland og Østrig. Den nøjagtige dato for dette er stadig åben. Den sort-gule regering under kansler Angela Merkel (CDU) støtter dyrkning af GM kartofler. Denne holdning angreb formanden for Forbundet for Miljø og Naturbeskyttelse Tyskland (BUND), Hubert Weiger, for nylig som uansvarlig. GM modstandere antager, at planterne indeholder et resistensgen mod et antibiotikum, der bruges medicinsk. Hvad kan der ellers være i GMO-kartofler? New Scientist 2005: Genetisk manipulerede Kartofler med hepatitis B vaccine har med succes øget immuniteten.

Daily Kos: "Et nyt jordskælv" i Haiti er, hvad lederen, Chavannes Jean-Baptiste, af Bondebevægelsen, Papay (MPP), kaldte nyheden om, at Monsanto vil donere 60.000 sække (475 tons) hybrid majsfrø og grøntsagsfrø, nogle af dem behandlet med stærkt giftige pesticider. MPP har forpligtet sig til at brænde Monsantos frø, og har opfordret til en march for at protestere mod koncernens tilstedeværelse i Haiti den 4. juni, på Verdens-miljødagen.
Sammen med Syngenta, Dupont og Bayer kontrollerer  Monsanto mere end halvdelen af verdens frø. Virksomheden har næsten 650 frøpatenter, de fleste af dem for bomuld, majs og soja, og næsten 30% af al biotek-forskning og udvikling. Monsanto kom i besiddelse af et så stort udbud ved at købe store frøfirmaer for at kvæle konkurrencen, patentering af genetiske modifikationer af plantesorter, og sagsøgning af små landmænd. Monsanto er også en af de førende producenter af GMO'er.

Pr. 2007 havde Monsanto indgivet 112 retssager mod amerikanske landmænd for påstået teknologi-kontrakt-krænkelser eller GMO patenter, der involverer 372 landmænd og 49 små landbrugsvirksomheder i 27 forskellige stater. Fra disse domme har Monsanto vundet mere end $ 21.500.000. De multinationale synes at undersøge 500 landmænd om året, efter overslag baseret på Monsantos egne dokumenter og rapporter i medierne. "Landmændene er blevet sagsøgt efter at deres område var forurenet med pollen eller frø fra en andens gensplejsede afgrøde [eller] når gensplejsede frø fra et tidligere års afgrøde har spiret eller er 'rapporteret' på områder beplantet med ikke-genetisk modificerede sorter de følgende år, "sagde Andrew Kimbrell og Joseph Mendelson fra Center for Food Safety.  

Monster-musFarlig GMO-mad
26 April Scott Salem-News.com: Ca. 75% procent af USAs forarbejdede fødevarer indeholder en form for genetisk modificerede ingredienser. 
I dag rapporterer Salem-News, at et 1) eksperiment af Ruslands Nationale Forening for Gen-Sikkerhed og Institut for Økolog– og Udviklingsproblemer har afsløret, at hamstere fodret med genetisk modificerede (GM) fødevarer producerer “børnebørn”, som ikke er i stand til at producere fjerde generations-afkom.

Venstre: Monstermus

Genetisk modificerede fødevarer vil give mad til sultne. Man kan også kalde det befolkningskontrol: Alvorlige organskader.
Russiske videnskabsmænd er ikke de eneste, der har advaret mod sundhedsskadelige virkninger forårsaget af genetisk modificerede fødevarer. Lad os ikke glemme forskerne blev fyret, efter at de opdagede alvorlige sundhedsmæssige effekter hos dyr efter at have fodret dem med GM fødevarer
Idet de troede på potentialet i genmodificerede fødevarer fik UC Berkeley's Ignacio Chapela og Arpad Pusztai, en plante-gensplejsningsekspert fra Skotlands Rowett Research Institute, til opgave at foretage den første uafhængige undersøgelse af dyr fodret med genmodificerede fødevarer. 2) Undersøgelserne viste hæmmet vækst, nedsat immunforsvar, blødende maver, unormal og potentielt kræftforstadie-cellevækst i tarmene, nedsat blodlegemeudvikling, misdannede cellestrukturer i lever, bugspytkirtel og testikler, ændret genekspression og cellestofskifte, lever- og nyreskader, delvis forkrøblet lever, betændte nyrer, mindre udviklede organer, reducerede fordøjelsesenzymer, højere blodsukker, betændt lungevæv, øget dødelighed og højere dødelighed af afkommet.

På tirsdag vil den amerikanske højesteret høre de første argumenter om genetisk modificeret lucerne. Denne afgørelse vil sætte præcedens for fremtidige love og forordninger med hensyn til dyrkning af alle GMO-levnedsmidler .. Verden holder øje med Monsanto og den amerikanske regering, som fremmer væksten og den fortsatte udvidelse af deres genetiske modifikationsprogram. De har patenteret grisen, laksen og andre arter og genetisk manipuleret deres gener til at producere afkom med mere kød. Er vi villige som nation til atMonsanto-dees risikere vores fremtidige børns og børnebørns liv ved at opdage, at disse virkninger ikke kun ses hos dyr? Hvor sandsynligt er det, at vi vil opleve de samme effekter på det personlige plan, idet vi forbruger flere genetisk modificerede organismer mod vores vilje? Jeg vil sige det igen, forsøger de at brødføde verden, eller er det befolkningskontrol?

Her er “Ruslands Stemmes” rapport fra Moskva:
En anden overraskelse blev opdaget af videnskabsfolk hos hamstere af tredje generation. Der voksede hår i munden på de dyrene, der har deltaget i forsøget. Forskerne kan ikke forstå, hvorfor et program til destruktion går i gang, når dyr tager GMO-fødevarer. Derfor foreslår forskerne et forbud mod anvendelse af genetisk modificerede fødevarer, indtil de er testet for deres bio-sikkerhed. Russiske forskeres resultater er sammenfaldende med kollegers fra Frankrig og Østrig. Straks da videnskabsmændene havde bevist, at GMO-majs var skadeligt for pattedyr, forbød Frankrig dens produktion og salg.

Natural news 15 April 2010: Farma– og kemi-giganten, Bayer AG, har erkendt, at der ikke er nogen måde at stoppe den ukontrollerede spredning af dens genetisk modificerede afgrøder.
To Missouri landmænd sagsøger Bayer for at forurene deres afgrøder med modificerede gener. Da det amerikanske landbrugsministerium meddelte den udbredte risforurening, blev vigtige eksportmarkeder lukket for amerikanske producenter. Juryen fandt Bayer skyldig. Selskabet blev dømt til at betale landmændene Kenneth Bell og Johnny Hunter 2 millioner dollars. Bayer sagsøges stadig af mere end 1.000 andre landmænd.

GMO-Corn-banana--9462The Daily Mail 21 Jan. 2010Frygten vokser, idet en undersøgelse viser, at genetisk modificerede afgrøder "kan forårsage lever-og nyreskader.” 
Ny frygt er tilkommet over GM-afgrøder i går. Ifølge ny forskning led dyr, der fodres med tre stammer af genetisk modificeret majs, der er skabt af den amerikanske biotek-virksomhed Monsanto, tegn på organskade efter bare tre måneder. Resultaterne kom kun for dagens lys, efter at Monsanto af anti-GM kampagneledere blev tvunget til at offentliggøre sine rådata vedrørende sikkerhedstests. De øger bevismængden for, at GM-afgrøder kan skade sundheden samt være skadelige for miljøet.
Dr. Gilles-Eric Seralini, fra University of Caen: I går forlangte han flere undersøgelser for at kontrollere for langsigtet organskade. Analysen konkluderede: »Disse stoffer har aldrig før været en integreret del af menneskers eller dyrs kost og dermed er deres helbredsmæssige konsekvenser for dem, der spiser dem, især over lange perioder er endnu ukendt."
Monsanto hævdede, at analysen af dens data var "baseret på fejlagtige analysemetoder og ræsonnement, og sætter ikke spørgsmålstegn ved sikkerheden resultaterne for disse produkter«.

Dr Mercola interviewer GMO-Journalist Jeffrey Smith
"Hvad vi
faktisk har, er et system af benægtelse, forvrængning, og dødbringende farer, der bliver ignoreret. FDAs videnskabsfolk advarede, efter at 7/40 rotter fodret med Monsanto-tomater døde - og 7/20fik maveblødninger. De politisk udnævnte sagde: "Vi kan ikke se noget problem, vi vil ikke sætte et rødt flag op. Faktisk har vi ikke brug for at se denne type detaljerede rådata fra alle fodringsundersøgelser igen, en virksomhed skal ikke engang være nødt til at fortælle os, at de sætter genetisk modificerede fødevarer på markedet." Og det var en politik skabt af Monsantos tidligere advokat, der senere blev Monsantos vicepræsident, (Michael Taylor), som nu er den amerikanske fødevaresikkerhedszar og dette var om et produkt, de tillod på markedet.

ønskede den pro-GMO britiske regering at bevise over for skeptiske forbrugere, at GMO'er er sikre, så de gav en bevilling til Arpad Pusztai, verdens førende forsker på dette område (se ovenfor). Hans job var at udvikle en prøveprotokol for at se, om GMO'er var sikre. Han fandt ud af, at de ikke var sikre, så han blev fyret fra sit job og bragt til tavshed med trusler om en retssag. Hver gang nogen kommer frem med virkelig alvorlige problemer omkring GMO'er,  får vi alle disse mennesker, der forsøger at angribe dem og prøver at få deres chefer til at fyre dem.

GMfoods_deesDer er en top-videnskabsmand i Frankrig. Han var ledende bedømmer af GMO'er i et udvalg, som rådgav den franske regering. Han gik tilbage til Monsantos rådata fra fodringsforsøg, hvor de sagde, at majsen ikke viste nogen problemer. Han fandt tegn på toksicitet og organskader, der tydeligvis var resultat af det genetisk modificerede foder. Og nu er der en samordnet indsats rundt om i Europa for at forsøge at fjerne hans finansiering og hans position.

En nobelprisvinder sagde for år tilbage, at vi ikke
bør tage fejl af selektiv avl med gensplejsning, fordi denne genteknologi dybest set på kort tids kaber nye organismer, der ikke har gavn af milliarder af års evolution. De gennemsnitlige GMO-afgrøder reducerer udbyttet. Faktisk er deres deres høst slået fejl. I Colombia, svigtede bomulden. I Indonesien svigtede majsen. Tredive procent af majsen slog fejl i Sydafrika. Bomuld mislykkedes oprindeligt i USA. Ifølge den britiske Daily Mail, var skønsmæssigt 125.000 landmænd i Indien, som havde plantet Monsantos BT Cotton,  ude af stand til selv at betale tilbage på højt forrentede lån, som de tog for de dyre frø og de tilhørende kemikalier. 4.000 begik selvmord. Det er folkemord."

Kommentar
Dette vil ingen ende tage: Sammensmeltning af humane celler med kanin-æg og udvikling af mus med mennskehjerner - det er nu ralitet. Når mennesket leger Gud, er der altid en fare for misbrug. Når hele denne bevægelse - som det er tilfældet - er den  illluministiske  og luciferiske og her, Rockefeller 'Foundations projekt - er det  givet, at denne teknik vil blive anvendt til 1. profit - som kan bringe ønskeligt fremskridt i form af olieudslipsrensning og medicinsk udvikling. Men 2. jeg mener, det er uundgåeligt, at den også vil blive brugt til at fremme Rockefellers affolkningsprogram - bl.a. i biologisk krigsførelse. Historien om AIDS, der blev spredt af Rockefellers datter, Bayer´s, bløder-injektionsprodukt, og Rockefeller Foundations stivkrampevaccinationsprogrammer under falske navne  (reelt steriliseringsprogrammer) skræmmer - og det gør også den Rockefeller Foundation-financierede  og -afhængige WHOs  meriter og her.
Monsanto-is-your-futureEn anden ting er slaveri under koncernen. Som det fremgår af denne artikel, bruger Monsanto ligefrem Mafia/Gestapo metoder  til at skræmme de amerikanske og canadiske landmænd til at købe sine GMO-afgrøder, som ikke efterlader nogen såsæd til næste år - den skal købes hos Monsanto hvert år - og skal behandles med f.eks Round-up, hvilket skaber ukrudtmodstandsdygtighed med faldende udbytter. Desuden er Monsanto blevet dømt for falsk reklame og for at forfalske testresultater i forskningslaboratorierne. Nu er denne elskværdige koncern ved at udvikle aluminium-modstandsdygtige GMO-afgrøder - fordi alumininium er en forurening af jorden fra chemtrail geo-engineering på himlen!
ANSAmed 28 May 2010: En dom fra Den Europæiske Domstol fra februar 2009 lyder på, at placeringen af eksperimentelle marker med transgene afgrøder skal offentliggøres - efter 12 års hemmeligholdelse. Begyndende med "kortlægning" af GMO-dyrkningen vil miljøorganisationer i Spanien tage retslige skridt for at undgå forurening. De hævder, at der ikke er nogen videnskabelige garantier for sikkerheden af disse produkter for forbrugernes sundhed og for miljøet på mellemlangt sigt. Økologer fordømmer mangelen på forskning om de mulige miljømæssige konsekvenser af den eksperimentelle dyrkning.
Faktum er, at når mennesket manipulerer Guds skaberværk, stikker Rockefellers hestehov frem.