Global Elite Desperat Fordi Deres Planer For Verdensregering Afsløres Og Hæmmes - Så De Ønsker krig Med Iran Nu

Posted By Anders On May 20, 2010 @ 21:54 In Dansk, Euromed | 1 Comment

SE DENNE VIDEO fra [1] 7:50 min. markeringrn: En moderator i det primære irske TV, RTE, bliver spurgt, hvorfor denne TV-station forsømte sin pligt til at informere om den Trilaterale Kommissions konference i Dublin. Mediernes konspiration bliver skreget op til himlen ved moderatorens reaktion: Han bliver desperat!!

Resumé: Pludselig viser det sig, at eliten bag den Nye Verdemsorden og en-verdensstaten føler sig voldsomt generet af bloggerne, som i modsætning til massemedierne,som eliten kontrollerer, har afsløret deres sammensværgelse om en verdensregering  - så de får nu skylden/æren for, at vi  ikke forlængst har fået den korporative verdensregering, ja de kaldes noget så slemt som nationalistiske! Rådgiveren for 5 US-præsidenter og Ny Verdensordensstrateg og medstifter af den Trilaterale Kommission, Zbigniew Brzezinski, ser i en tale til Council on Foreign Relations  2 grunde til. at vi ikke har fået verdensstaten 1. Verdens bfolkning er for første gang i historien blevet politisk vakt og ved god besked om elitens sammensværgelse på deres bekostning - og befolkningerne rører på sig (f.eks. US Tea parties)  2. Der er ikke længere tale om en homogen (Rothschild/Rockefeller-domineret) klike i G20 efter, at Kina og Indien er kommet til. Men der bør være en lille lukket gruppe til at lede verden, mener Brzezinski - og FN med 179 lande egner sig angiveligt ikke til at styre verden - kun som ekspeditionskontor. Brzezinskis barn, den Trilaterale Kommission har netop holdt sit årsmøde i Dublin. Her tog en russisk deltager fejl af sin samtalepartner og fortalte ham, at de var ved at afgøre verdens fremtid, og at de ønskede at blive af med den besværlige iranske regeing gennem en krig nu. USA meddeles netop at have indledt en massiv militæropbygning over for Iran. Andre røbede en svær frustration over, at man ikke kom videre med den verdensregering, som de og deres tvilling, Bilderberg-gruppen. havde lovet hinanden inden år 2000.

SIDSTE NYT: Skræmmekampagne? - Trilateral Commisssions indflydelse? [2]
DEBKAfile  20 May 2010:
  Obama starter massiv US Luft- og sømarine-opbygning ud for Iran - skal toppe omkring 1. august. DEBKAfile's militære kilder afslører, at de 6.000 marinesoldater og søfolk ombord på Truman Strike Gruppen kommer fra fire måneders omfattende og grundig uddannelse for at forberede dem til forventede opgaver i Den Persiske Golf og Middelhavet.[3]   [3] Bloomberg 21 May 2010: USA planlægger at opgradere sin overvågningsbase i det sydvestlige Afghanistan 30 km fra den iranske grænse, hvilket sandsynligvis vil oprøre det islamiske/iranske regime - ligesom opgradering af Saudi Arabiens og Emiraternes styrker vil.

Mange blogs har beskæftiget sig med den korporative, korrupte Nye Verdensordens [4] enverdens-regering, som er under udvikling. Personligt har jeg tænkt hele vejen: Vores protester og information er ingen nytte til, da folk er ligeglade og bare følger deres ledere som fåreflokke - og elitisterne ved det. Men som det fremgår af følgende, er dette ikke tilfældet. Flere og flere er ved at vågne - og blogosfæren har tilsyneladende sendt det budskab, som de [5] elitist-kontrollerede massemedier så omhyggeligt har hemmeligholdt for os: At den igangværende sammensværgelse for en elitær verdensregering ikke er teori - men praksis som anført af Barroso, Sarkozy, Gordon Brown etc (videoer i højre margen på denne blog), af [6] ECB chef Jean-Claude Trichet, og [7] WTO chef Pascal Lamy, Angela Merkel osv., at 2009 ifølge EU-præsident, van Rompuy, var [8] det første år med global styring. Forskellighed - ikke mindst på grund af Kinas og Indiens rolle i [9] G20 og den globale politiske viden og opvågning mht. de elitistiske sammensvornes planer betyder, at den relativt lille klike af bankstere og deres politiske håndlangere i USA og EU bliver hæmmet i at udvikle deres korporative og [10] kommunistiske og [11] her, verdensregering. Men: Menneskehedens gamle fjende er ikke kun desperat - han er trængt op i et hjørne, en position, hvor rovdyr altid er mest farlige.

[12] Zbigniew-brzezinski[13] Prison Planet 19 May 2010: Under en Council on Foreign Relations tale i Montreal for nylig advarede medstifteren sammen med David Rockefeller af Den Trilaterale Kommission og den regelmæssige Bilderberg-deltager, [14] Zbigniew Brzezinski,  om, at en "global politisk opvågnen", i kombination med interne magtkampe blandt eliten, truede med at afspore processen frem mod en verdensregering. Se denne [15] video.

                                                                   Zbigniew Brzezinski, grundlægger af den Trilaterale Kommission

Brzezinski forklarede, at det globale politiske lederskab var blevet "meget mere forskelligartet modsætning til, hvad den var indtil for relativt nylig," og konstaterer Kinas vækst som en geopolitisk magt, og at det globale lederskab i forbindelse med G20 "mangler indre enhed - med mange af medlemmerne i bilaterale modsætninger. "Med andre ord er den globale elite i indbyrdes magtkamp og det hæmmer bestræbelserne på at dagsordenen for global regering, som synes at mislykkes på næsten alle fronter.

Brzezinski forklarede derefter en anden væsentlig faktor deri, at "For første gang i hele menneskehedens historie er menneskeheden politisk vakt - det er en total ny virkelighed - det har den ikke været i det meste af menneskets historie." Brzezinski fortsatte: "Hele verden er blevet politisk vakt, " og tilføjer, at hele verdens mennesker er blevet klar over, hvad der foregår politisk og har "bevidst kendskab til global ulighed, ulighed, mangel på respekt, udnyttelse - og rører på sig. "Han tilføjede, at dette i kombination med en splittet elite "gør det langt vanskeligere for alle større magter, herunder i øjeblikket verdens største magt, USA."

Under en efterfølgende spørgerunde blev Brzezinski spurgt, om han troede, en anden organisation skal erstatte FN som de facto "en verdensregering," hvortil Brzezinski svarede: »Der bør være en sådan organisation," før det påpeges, at FN ikke er det – men bør betros underordnede hverv.

Teksten i slutningen af videoen gør det klart, at Brzezinski's indrømmelse af, at menneskeheden har gennemgået en politisk opvågnen ikke er en positiv udvikling i elitens øjne. I sin 1970 bog Between “To Epoker: Amerika's rolle i den Technetronic Æra” skrev Brzezinski følgende:
"Den technetroniske æra indebærer en gradvis tilsynekomst af et mere kontrolleret samfund. Sådan et samfund ville blive domineret af en elite, frigjort fra de traditionelle værdier. Snart vil det [16] Tea-partyvære muligt at hævde næsten [17] konstant overvågning over enhver borger og vedligeholde opdaterede, komplette filer, der indeholder selv de mest personlige oplysninger om borgerne. Disse filer vil give øjeblikkelig adgang for myndighederne."

Den "elite", som Brzezinski henviser til, omfattede mange af dem, der var til stede under hans tale ved CFR-mødet.
Den globale politiske vækkelse, som Brzezinski drøftede, udgør en del menneskehedens modstand mod bestræbelserne på et "mere kontrolleret samfund" og en en verdensregering.

"[18] US Te-selskaber" mod beskatninger og bankredningspakker er et udtryk for vakt bevidsthed om elitær udnyttelse, og de har gjort indtryk på den globale elite.

Følgende forfatter , James P. Tucker Jr., er American Free Press redaktør og en meget erfaren journalist, der tilbragte mange år som medlem af Washingtons “elite”-medier. Siden 1975 har han vundet udbredt anerkendelse for sine åsteds-rapporter om elitens intriger, f.eks. Bilderberg Gruppen.

[19] David-rockefeller-tlc[20] James P. Tucker American Free Press:[19]  Den Trilaterale Kommissions-(TC)medlemmer er vrede over, at det ikke er lykkedes dem at etablere en verdensregering og at udnytte den økonomiske krise, de skabte, og opfordrede til krig mod Iran, da de samledes bag lukkede døre her i Dublin, Irland 07-10 maj.
Krigsplaner blev afsløret af Mikhail Slobodovsici, en ledende rådgiver for den russiske ledelse, da han slentrede på Four Seasons Resorts område, hvor TC havde slået sig ned bag bevæbnede vagter og låste døre. Han troede, han talte med en TC kollega, da han talte med Alan Keenan, der driver hjemmesiden WeAreChange.org. "Vi er ved at afgøre verdens fremtid," sagde Slobodovsici . "Vi har brug for en verdensregering," sagde han, men under henvisning til Iran, sagde han, at "vi er nødt til at slippe af med dem." Pludselig, bemærkede Slobodovsici, at Keenans navneskilt var anderledes end TC etiketten og sagde: "Jeg kan ikke tale – vi opererer under Chatham House-reglen.

David Rockefeller, grundlægger af [21] Trilateral Commission, og [22] Bilderberg Gruppen, og [23] Club of Rome  samt tidl. præsident for [24] Council on Foreign Relations

Aldrig har de hæderkronede medlemmer af TC været så deprimerede. "Det bliver værre hvert år, ikke bedre," sagde en. "Hvorfor kan vi ikke bare holde op og opgive. Hvorfor gider vi mødes mere?" "Vi kan ikke bare opgive op og holde op," svarede en anden. "Bilderberg forventer, at vi har en skitseret plan." Meget af deres nød skyldes den manglende evne til at etablere en verdensregering. I 1990'erne forudsagde både TC og Bilderberg selvsikkert, at de ville få en verdensregering i år 2000. Ti år senere, er deres mål endnu længere væk. TC drengene er kede af, at de ikke var i stand til at udnytte den økonomiske krise, de hjalp med at skabe ved at lave et verdens"skatteministerium" under FN. De skyder skylden på "stigende nationalisme", som modsætter sig at overgive suverænitet til internationale organer, og spørger: "Hvordan vidste disse mennesker om dette," ifølge vidner inde i TC hotellet. Alligevel fortsætter TC angrebet. Bilderberg mødes 4 juni-7 juni i Sitges, Spanien, en kurby omkring 20 miles fra Barcelona for at træffe de endelige beslutninger om, hvad der skal pålægges verden.

TC er den yngste eliteafdeling, med lidt mere end 300 deltagere. Bilderberg, den øverste gruppe i det, der vil være den hemmelige verdensregering, har lidt mere end 100. De to grupper har et fælles lederskab og fælles mål om en global regering under deres kontrol. Alligevel tiltrækker TC stats- og regeringschefer samt højtstående embedsmænd i Europa og internationale finansfolk, herunder David Rockefeller samt medlemmer af Rothschildfamilien. Højtstående embedsmænd i Obama-administrationen fra Det Hvide Hus samt finansministerium, stat og handel deltager.

Kommentar
Ja, eliten har fået vort budskab: Journalister fra den irske [25] Sovereign Independent  løb angiveligt ind i David Rockefeller d. 9. maj på Hotel Four Seasons og lod ham vide: “Hr Rockefeller. De vil aldrig få Deres Nye Verdensorden… Vi er ikke være Deres slaver, Vi er ikke være Deres slaver!” Og med rette: "Vi er ved at afgøre verdens fremtid," sagde et TC-medlem arrogant. Så elitens budskab er: Jo mere man holder op med at sige "Pth! Konspirationsteori" og i stedet begynder at informere sin omgangskreds om den berygtede elitære sammensværgelse - jo mindre er chancerne for, at vi vil blive gjort til slaver, og jo større er chancen for, at  [26] Albert Pike scenariet bliver til virkelighed - som forudsagt af [27] Joe Biden og Collin Powell. Vi kan ikke flygte - bare tage vores standpunkt: Vil vi tilhøre de [28] luciferiske elitister og [29] her og [30] her - eller [31] Torino Ligklæde-manden og [32] her i liv og død? Må pinsens ånd lade os træffe det rigtige valg.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=15521

URLs in this post:
[1] 7:50 min. markeringrn: http://info-wars.org/2010/05/19/prominent-tv-host-asked-why-trilateral-commission-meeting-received-n
o-national-news-coverage/

[2]
DEBKAfile  20 May 2010:: http://www.debka.com/article/8794/
[3]   : http://www.businessweek.com/news/2010-05-21/pentagon-plan-to-beef-up-afghan-base-near-iran-may-rile-
regime.html

[4] enverdens-regering: http://euro-med.dk/?p=5141
[5] elitist-kontrollerede massemedier : http://www.youtube.com/watch?v=iXerOma_I2U
[6] ECB chef Jean-Claude Trichet: http://euro-med.dk/?p=15274
[7] WTO chef Pascal Lamy, Angela Merkel: http://euro-med.dk/?p=12029
[8] det første år med global styring: http://www.youtube.com/watch?v=hXWeOa-FuyM&feature=player_embedded
[9] G20: http://euro-med.dk/?p=7794
[10] kommunistiske: http://euro-med.dk/?p=9980
[11] her: http://euro-med.dk/?p=10248
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederzbigniew-brzezinski1.jpg
[13] Prison Planet 19 May 2010: http://www.infowars.com/brzezinski-decries-global-political-awakening-during-cfr-speech/
[14] Zbigniew Brzezinski: http://euro-med.dk/?p=13577
[15] video: http://www.youtube.com/watch?v=oDBlABD01U0&feature=player_embedded
[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedertea-party1.jpg
[17] konstant overvågning : http://euro-med.dk/?p=13103
[18] US Te-selskaber: http://www.usteaparty.com/
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdavid-rockefeller-tlc1.jpg
[20] James P. Tucker American Free Press: http://www.americanfreepress.net/html/tucker_trumps_trilats_222.html
[21] Trilateral Commission: http://euro-med.dk/?p=547
[22] Bilderberg Gruppen: http://euro-med.dk/?p=1278
[23] Club of Rome : http://euro-med.dk/?p=651
[24] Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=9774
[25] Sovereign Independent : http://www.sovereignindependent.com/?p=3039
[26] Albert Pike scenariet: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
[27] Joe Biden og Collin Powell: http://euro-med.dk/?p=3316
[28] luciferiske elitister : http://www.conspiracyarchive.com/Commentary/Luciferianism.htm
[29] her: http://euro-med.dk/?p=7425
[30] her: http://euro-med.dk/?p=7546
[31] Torino Ligklæde-manden : http://euro-med.dk/?p=14595
[32] her: http://euro-med.dk/?p=7885