EUs Middelhavsunion I Krise - Men Ikke Den Deraf Følgende Muslimske Indvandring

Posted By Anders On May 25, 2010 @ 00:05 In Dansk, Euromed | 1 Comment

Sidste Nyt: [1] Gallia Watch 26. Mai 2010: I Frankrig er hver 4. baby sort. Hertil kommer de arabiske babier. 

Resumé: Selv om EUs Nye Verdensordenprojekt, Middelhavsunionen, der omfatter EU og de muslimske lande ang. indtil den Persiske Golf, ikke kan dø en naturlig død, kan EU skyde en hvid pind efter sin ønskedrøm som et demokratisk projekt: Det kan kun realiseres under en jernnæve i sovjet-stil, fordi muslimerne ikke bidrager - kun modtager EUs penge og benytter sig af EUs løfter om borgernes fri bevægelighed i området - uden hensyn til betingelserne. Det nuslimske område sammen med det Centralasien, som NATO har så store vanskeligheder med at betvinge, skal være broen til ASEAN+3 blokken  i verdensstaten (Trilaterale Kommissions kommissorium). Så selv om projektet er gået i dvale pga. af Israel-Palæstinenserkonflikten, pengemangel og arabisk ligegyldighed, er et mareridt sluppet løs på os: de muslimske "partnere" kommer blot væltende som illegale flygtninge, EU beholder så stort set rub og stub - og betaler medlemslandene for at beholde dem som borgere. Oven i købet er EU i færd med inden 2050 at hente yderligere 56 mio nordafrikanere + deres familier til EU. Bagved denne befolkningsudskiftning i Europa ligger EU-grundlæggeren, Rothschild-agenten Coudenhove Kalergis, filosofi om en fremtidig europæisk blandingsbefolkning, der skulle se ud som de gamle ægyptere. Ikke mindst Frankrig er langt fremme med denne befolkningsudskiftning, der er erklæret tilsigtet af fabian-socialisterne for at ændre de europæiske samfund fuldstændigt og radikalt. EU hjælper til med at genoplive uddød gammelislamisk kvindeundertrykkende Hammameds i diktaturerne Marokko og Syrien, uddanner 2. generationsindvandrere som  fremtidige ledere i Italien og baner vejen for islamisk banksystem i Italien. I Spanien antager euromediterraniendillen masochistiske  former - eller måske nostalgisk længsel efter det "Gyldne Andalusiens" helvede: Trods over 20% arbejdsløshed har det fabian-socialistiske Spanien et meget stort kontingent af muslimske indvandrere, hvilket nu hindrer Spanien i at leve op til  de strenge sparekrav i eurokrisen. Artiklen giver et status quo af Middelhavsunionen med institutioner som en Euromediterran Parlamentarisk Forsamling og et sekretariat, et rovdyr, der ligger i dvale, indtil den Nye Verdensorden har sat sig stærkere igennem.

Jeg har tidligere skrevet om [2] Euromediterranien-processen og [3] Middelhavsunionen (UfM), og [4] her, bl.a. som en stor fare for den europæiske kultur, især på grund af løfter til borgerne i “partnerlandene” - og [5] 56 mio fra partnerlandenes naboer - om [6] fri adgang til Europa (EU's 4 friheder) - herunder for deres store familier. Men partnerlandene har blot taget hvad de blev tilbudt, især vore penge, og har ikke opfyldt deres forpligtelser mhp. demokratiske og økonomiske fremskridt, undtagen måske f.eks [7] Marokko og  Jordan. Ej heller har Middelhavsunionen (siden 2008) givet, hvad den Nye Verdensordens politikere i EU havde håbet på - integration, velstand, stabilitet og fred i et område bestående af EU og af Middelhavets kyster - endog helt [8] til den Persiske Golf med tiden. Ikke desto mindre har EU gjort alt, hvad den kunne for at opelske dette monster - og opnået følgende katastrofale forhold i Europa.

"Flygtninge" er lønsomme
[9] Europa Parlamentet: For at tilskynde flere medlemsstater til at hjælpe med genbosættelse (beholde "flygtninge"),  foreslår MEP'erne, at de bør få tilskud på 6.000 € pr person for det første år til medlemsstater, der ansøger første gang, 5.000 € i det andet år og 4.000 € derefter.

Udveksling af Europas indfødte befolkning
[10] Coudenhove Kalergi var Rothschild-agent  og betragtes som [11] en af EUs grundlæggere, idet han startede [12] Naturalisationsden Paneuropæiske Bevægelse. Han havde en etnisk udskiftningsvision for Europa: Blandingsbefolkningen skal ligne oldtidsægypterne -  [13] Wikipedia, sådan her: [14] Gallia Watch 6 May 2010: Befolkningsudskiftningen fortsætter i Paris og tager endog til i omfang. Antallet af fransk naturaliserede udlændinge er fordoblet i hovedstaden i forhold til første kvartal af 2009. Dette fænomen resulterer væsentligt fra den seneste forenkling af proceduren. Med de nye regler er den nødvendige ventetid, før ens sag behandles, blevet reduceret fra tyve til seks måneder. Således blev mere end 4000 indvandrere, der er bosat i Paris, naturaliserede i de 3 første måneder af 2010.

[7] Marokkos særstatus 
[15] ANSAmed 7. maj 2010: Efter to dage med møder bag lukkede døre, blev i dag den EU-Marokko Parlamentariske Kommission officielt annonceret i Bruxelles. ''Det er det første initiativ af denne art med et middelhavsland'', forklarede Mbarka Bouaida, marokkansk med-præsident for den nye organisation. Et punkt er … en harmonisering af Marokkos lovgivning med EU-regler. Et andet varmt emne er indvandring. ''Vi mener, vi har givet et rigeligt bidrag til EU's politikker på dette område'', sagde Bouaida. ''Vi har ikke kun vist vores gode intentioner, men har også nået resultater: migration fra Marokko til Europa, lovlig og ulovlig, er faldet betydeligt''. Marokko har ændret sig fra et oprindelsesland til et transitland og et bestemmelsessted for migranter.

Middelhavsunionen er en kilde til spildte penge på nordafrikanske arabiske lande - ingen demokratiske fremskridt
[16] EU Parliament 29 April 2010: Selv om det andet topmøde mellem Middelhavsunionens lande, der afholdes i Barcelona den 7. juni (nu [17] udsat til nov. 2010 af ukendte grunde) , finder sted under vanskelige omstændigheder, er medlemmer af Europa-Parlamentets udenrigsudvalg besluttet på, at processen skal have et nyt skub fremad efter politisk stagnation siden Gaza-konflikten i december 2008. Ved at understrege de bilaterale forbindelser på bekostning af en global strategi, siger resolutionen, har denne politik har ikke hjulpet til med  integration og betydelige reformer i regionen i form af demokratiske fremskridt.

[18] Almasryalyoum 24 April 2010: Den ægyptiske minister for handel og industri, Rachid Mohamed Rachid, understreger, at der er flere elementer, som vil sikre en vellykket gennemførelse af Euromediterranien-alliancen, og at denne alliance vil undgå hindringerne for Barcelona-processen. Formanden for alliancens Industri-Union, Galal el-Zuria, sagde, at 7.454 bilaterale møder har været afholdt mellem de deltagende virksomheder, hvilket førte til 931 aftaler om investeringer. EU har givet mere end 22 milliarder euro til lande på den sydlige bred af Middelhavet siden begyndelsen af Barcelona-processen,og mere end 19 milliarder euro i lån på lempelige vilkå. Hamad Qasan, formand for det Marokkanske Industrikammer bekræftede, at Barcelona-projektet var slået fejl og understreger, at ønsket fra sydlandene om at indhente deres nordlige kolleger ikke indfandt sig. Gruppen har undladt at etablere et frihandelsområde.

EU's omkostninger og "fordele" 
 [19] ANSAmed 3 marts 2010: Over de næste tre år vil finansieringen nå € 5,7 mia euro.  [20] ANSAmed 25 Febr. 2010: Ægyptens handels– og industriminister Mohamed Rachid: »Samhandelen mellem sydlande og også mellem de nordlige og sydlige er stadig på et lavt niveau. Samarbejdet i Middelhavsområdet er en del af løsningen på krisen.'' 
[21] Earth Times 24 Febr. 2010: Beskyttelsen af EU's grænser ved Frontex fungerer ikke: Alt for mange illegale flygtninge fra især Afrika.

[22] Euromediterraniens Parlamentariske Forsamling vil have vores penge og sin egen "værdighed"
[23] Euro-med-sekretariat[24] ANSAmed 12 marts 2010: "Vi er nødt til at give værdighed'' (= penge) til den Parlamentariske Forsamling. UfMs  institutionelle arkitektur  skal [25] overdrages til Euromediterraniens Parlamentariske Forsamling (EMPA), som bør være parlamentarisk forsamling for UFM.

Sekretariatet for Middelhavsunionen
[26] ANSAmed 6 marts 2010: Som aftalt mellem de 43 UfM medlemsstater den [27] 3 marts 2010, vil de seks vicegeneralsekretærer komme fra Israel, Den Palæstinensiske Myndighed, Grækenland, Italien, Malta og Tyrkiet. Hidtil har kun Italien og Grækenland udpeget deres stedfortrædere. Hver vil blive gjort ansvarlig for en af de seks felter udvalgt af EU på topmødet i Paris i juli 2008. ''Målet med partnerskabet'', sagde generalsekretær Ahmad Masadeh, ''er at finansiere kontraktprojekter i hvert af EU's seks felter''. I sidste ende understregede den jordanske diplomat  i dag, at EU ønsker at bidrage til fred og stabilitet i Middelhavsområdet, begyndende med den økonomiske og handelsmæssige udvikling. Disse mål ''blev udvalgt i 1995 i  [28] Barcelona Erklæringen. EU's prioritet er at ''bygge på tillid mellem staterne og den private sektor og bane vejen for løsningen af konflikterne i området gennem økonomisk udvikling''.

EU støtter diktaturer gennem Middelhavsunionen. Syrien er et eksempel. 
[29] ANSAmed 29 April 2010  - At forhåne de frygtindgydende hemmelige tjenester og korrupte politikere er selvmorderisk i Syrien, selv i et teaterstykke. Men tabuer kan brydes, når komikerne bliver gravalvorlige mens de gør præsident Bashar Assad og det 47-år gamle Baath-parti-styre rasende. Denne enestående tolerance finder sin forklaring i den afsluttende scene. ''Vi har lært kampen her i Syrien, landets værdighed, af Assad søn af Assad, som nægtede at bøje sig (for Israel og USA),'' råber en aktør, som hæver det syriske nationalflag og får stående ovation fra publikum.

Spanien har en meget høj arbejdsløshed - og er på vej ud i konkurs pga.bl.a. euromediterran indvandring
[30] ANSAmed 28 April 2010: Spanien er bekymret over arbejdsløshedsniveauet på nu over 20% -[31] IMF advarer, hvilket skaber yderligere euro-panik. Premierminister  José Luis Rodriguez Zapatero oplyser, at regeringens prioritet er at bevare og øge de sociale betalinger og understreger, at 80% af dem uden arbejde modtager offentlige ydelser. Kommentar: Derfor har Zapatero sine hænder bundet, når han skal til at opfylde de strenge sparekrav, der lægges på Spanien nu. FN: Den  [32] eksplosive stigning i de arabiske landes befolkninger (med 25% over de næste 5 år) er en bombe, som kun kan modstås af en "Festung Europa", som EU udtrykkeligt har afvist. I denne situation EU slår EU sin porte op på vid gab for muslimske "flygtninge", som ufortrødent har islam med i deres bagage. Derfor er Europa dømt til undergang. Her er [33] interessante ord fra  den [34] kriminelle EU-kommissær Jacques Barrot, som fik en betinget fængselsdom på 8 måneder for underslæb: "EU skal også udvide sin solidaritet til eksterne lande – EU kan tage flere af deres flygtninge." Og han foreslog "at forenkle og yderligere harmonisere adgangen til arbejdsmarkedet." Nu havde [35] Spanien 4,145,000 udlændinge i 2007. Vil Zapatero mon være lige så tilfreds med den løbende uuddannede masseindvandring fra Euromediterranien, som han var, da  [36] han legaliserede 800.000 illigale indvandrere i 2005- og da han [37] Fes011indledte [38] Alliance of Civilizations?

EU genopliver traditionel islam
[39] ANSAmed) 30 March 2010 - Damaskus i Syrien og Fez i Marokko er de vigtigste byer for Hammamed, det 1,19 millioner euro tunge treårsprojekt under det EU-finansierede Euromed Heritage IV-program. Projektet ønsker at genoplive et vigtigt element i den traditionelle islamiske by, hammam. Dette sted, som er gået af brug i henhold til [40] ENPIs hjemmeside - spiller historisk en integrerende rolle i det offentlige liv og tjener flere formål - hygiejniske, sociale. Samtidig var der den religiøse faktor: mange imamer rejste deres stemmer mod kvinderne på Hammamed.

Uddannelse af indvandrere som vores ledere i fremtiden
([41] ANSAmed) - ROME 27. marts 2010 – Talea-G2 er en leder-sommerskole, en lederuddannelse, der er rettet mod unge indvandrere og anden generationfor at indsætte dem i Italiens ledende klasse i fremtiden …. ''Når man ser på det italienske panorama, tæller disse mennesker flere og flere hver dag.''Navnene på de højt profilerede initiativtagere vil blive gjort kendt: dem, der har besluttet at yde deres egne tjenester, da de deler ånden og målene i projektet. Bag Talea-G2 står Ethnoland med en EU hjemmeside http://www.cisiamo.eu/

 Jordan og Den Europæiske Union har paraferet en samlet luftfartsaftale.
[42] ANSAmed -17 marts 2010: "Denne aftale vil øge de generelle økonomiske, handelsmæssige og turismerelaterede forbindelser mellem Jordan og EU. Vi forventer, at nye ruter oprettes, og at nye selskaber vil komme ind på markedet, så der bliver bedre og billigere flybilletter for borgerne på begge sider'', sagde EU-vicepræsident Siim Kallas. Aftalen vil give luftfartsselskaber fra begge sider lov til luftfartsydelser fra alle destinationer i Europa, Jordan og endda andre middelhavspartner. Efter en vellykket gennemførelse af en lignende traktat med Marokko, er denne aftale et vigtigt skridt i retning af at skabe [43] Islamic-bankinget [44] integreret luftrum i hele Middelhavsområdet.

Islamisk bankvirksomhed i Italien 
[45] 16 marts 2010 (ANSAmed):  En ''etisk'' måde at finansiere er baseret på to grundlæggende begreber fra sharia-loven: at selskabet får forbud mod Riba, renter, der betragtes som åger, og Gharar, usikkerhed skabt af en mangel på information eller kontrol i kontrakterne. Samlet volumen på 1 billion dollars, med vækstudsigter for dette beløb til 4 billioner dollars i 2015, og det tiltrækker også  ikke-muslimske kunder. Biagio Matranga (Banca UBAE) sagde, at han er tilhænger af sharia-kompatible produkter (som følger islamisk lovgivning),''ikke skabt af italienske institutter, men af udenlandske institutter med tilladelse hertil''. Iflg. Senator Nicola Rossis opfattelse vil Motorway-of-the-seasskridt i retning af denne type produkter være et stærkt signal ''om integration, som ikke bør forveksles med homogenisering''.

"EU støtter "lokale" organisationer, som skal fremme dette Nye Verdensordensprojektprojekt
[25] EUObserver 22 Jan. 2010: - En ny klub for de regionale og lokale embedsmænd fra europæiske, nordafrikanske og mellemøstlige lande - "[3] Arlem" - blev indviet 21. januar i Barcelona som led i en bredere EU-politik om at bygge bro til Maghreb-og Machrek-folkene. Det skal hjælpe medlemmerne med at finde frem til EU-midler til miljø-, energi-og demokrati-byggeprojekter.  Ud af Arlem's 40 europæiske medlemmer, er de 30 fra Regionsudvalget, en Bruxelles-baseret institution, der giver råd om beskæftigelse, miljø og energi til EU's beslutningstagere.

Seks større projekter
UfM, der blev lanceret i juli 2008 i Paris, havde til formål at genoplive Barcelona-processen ved at strukturere samarbejdet med Middelhavslandene omkring seks større projekter (civilbeskyttelse, sø-og land motorveje, af-forurening af Middelhavet, en solenergi plan for Middelhavet, Middelhavsområdet forretningsudviklingsinitiativ og et Euro-universitet. MEP'er ønsker at se en betydelig forøgelse af ressourcerne til UFM.

Indvandringspolitikken er et af de prioriterede mål for Euromediterranien-partnerskabet. Stater og institutioner i UfM bør være særlig opmærksom på den koordinerede forvaltning af migrationsstrømme, siger beslutningsforslaget.

Og så gik da Middelhavsunionen i dvale som en “projekt-orienteret” klub for en tid. Den Nye Verdensordens diktatur vil vække den
[46] EUObserver 12. maj 2010: Middelhavsunionen er ikke en platform til at løse den israelsk-palæstinensiske [47] konflikt, men et "projekt-orienteret klub", sagde EU's naboskabs-kommissær, Stefan Fuele, efter at arabiske ledere har truet med at boykotte et kommende topmøde, hvis Israels udenrigsminister deltager som planlagt. Middelhavsunionens hovedvægt er lagt på at beskæftige sig med energi, sikkerhed, terrorbekæmpelse, indvandring og handelsmæssige spørgsmål. Men alle projekter skal godkendes ved [47] konsensus blandt medlemmerne, hvoraf halvdelen er EU-lande.

Unionen skulle genoplive den løsere regionale samarbejdsramme kaldet "Barcelona-processen," som ikke har opnået nogen som helst væsentlige resultater siden sin oprettelse i 1995. Efter Israels bombning af Gaza-striben i vinteren 2008-2009 er Middelhavsunionen også gået i stå. Processen blev genoptaget i foråret, og det spanske EU-formandskab håber på at være vært for det første topmøde siden Gazakrigen i Barcelona den 7. juni. Den israelsk-palæstinensiske strid truer  imidlertid med at afspore sagen, som det allerede skete i oktober 2009, hvor arabiske stater trak sig fra et udenrigsministermøde, fordi Israels hårde topdiplomat, Avigdor Lieberman, annoncerede sin deltagelse. "I modsætning til hans forgænger, Benita Fererro-Waldner, fører Fuele, en tjekkisk diplomat, en mere forsigtig linje. [48] Babel-tower-europe-many-tongues-one-voice-150

Kommentar
Sådan skete det, som enhver kunne sige sig selv: Euromediterranien-projektet ville ikke kunne lykkes med demokratiske midler. Blanding af Islam og vestlig kultur er som at blande ild og vand. Men projektet kan ikke dø, fordi Middlehavsunionen er den [8] Trilaterale Kommissions bro sammen med det Centralasien, som NATO prøver at betvinge, til ASEAN + 3 i verdensstaten. Men det kan kun overleve inden for rammerne af et diktatur som den Nye Verdensorden (se videoer i højre margen på denne blog). Ikke desto mindre er katten sluppet ud, og vi og vores børn bliver nødt til at leve og dø med en etnisk babylonisk forvirring i EUs Babelstårn. I stedet for fælles fred som forudset i [28] Barcelona Erklæringen, har vi nu stigende vold på vore gader. I stedet for fælles velstand, gør indvandringen os fattigere og fattigere i tider med finansiel krise. I stedet for fælles stabilitet, har vi nu [49] Eurogendfor til at opretholde EU-orden i stigende ustabilitet. Euromediterranien-processen har indledt en [50] tilsigtet irreversibel islamisering af Europa - og en stadig voksende udskiftning af befolkningen i Europa, mens indvandrere vrimler ind og får mange flere børn end indfødte europæere. Det var det,  EUs grundlæggeren, Coudenhove Kalergi, ønskede.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=15482

URLs in this post:
[1] Gallia Watch 26. Mai 2010: http://galliawatch.blogspot.com/2010/05/ethnic-births-exposed.html
[2] Euromediterranien-processen : http://euro-med.dk/?p=8949
[3] Middelhavsunionen : http://euro-med.dk/?p=12869
[4] her: http://euro-med.dk/?p=1213
[5] 56 mio fra partnerlandenes naboer: http://xrl.us/bercd3
[6] fri adgang til Europa : http://euro-med.dk/?p=1212
[7] Marokko: http://euro-med.dk/?p=3600
[8] til den Persiske Golf : http://euro-med.dk/?p=11265
[9] Europa Parlamentet: http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-74291-127-05-19-901-20100507FCS74267-07-05-
2010-2010/default_p001c008_en.htm

[10] Coudenhove Kalergi var Rothschild-agent: http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=WorldCh07-4
[11] en af EUs grundlæggere: http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_fathers_of_the_European_Union
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernaturalisations2.jpg
[13] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Count_Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi
[14] Gallia Watch 6 May 2010: http://galliawatch.blogspot.com/2010/05/naturalizations-rise-dramatically.html
[15] ANSAmed 7. maj 2010: http://www.ansamed.info/en/top/ME12.XAM19315.html
[16] EU Parliament 29 April 2010: http://www.egovmonitor.com/node/36039
[17] udsat til nov. 2010 af ukendte grunde: http://www.zawya.com/story.cfm/sidZW20100520000186
[18] Almasryalyoum 24 April 2010:: http://www.almasryalyoum.com/en/news/euro-mediterranean-alliance-results-931-investment-agreements
[19] ANSAmed 3 marts 2010: http://www.ansamed.info/en/top/ME11.XAM18554.html
[20] ANSAmed 25 Febr. 2010: http://www.ansamed.info/en/top/ME12.XAM14064.html
[21] Earth Times 24 Febr. 2010: http://www.earthtimes.org/articles/show/311052,brussels-urges-eustates-to-beef-up-border-protection-
agency.html:

[22] Euromediterraniens Parlamentariske Forsamling : http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/assembly/default_en.htm
[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereuro-med-sekretariat3.png
[24] ANSAmed 12 marts 2010: http://www.ansamed.info/en/top/ME11.XAM19024.html
[25] overdrages: http://euobserver.com/886/29312
[26] ANSAmed 6 marts 2010: http://www.ansamed.info/en/top/ME11.XAM19342.html
[27] 3 marts 2010: http://www.ansamed.info/en/top/ME11.XAM13030.html
[28] Barcelona Erklæringen: http://euro-med.dk/EU-Documents/Barcelona-Declaration-Adopted-At-The-Euro-Mediterranean-Conference-2
7-28-11-95.pdf

[29] ANSAmed 29 April 2010 : http://www.ansamed.info/en/top/ME13.XAM20330.html
[30] ANSAmed 28 April 2010:: http://www.ansamed.info/en/top/ME12.XAM19270.html
[31] IMF advarer: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article7135565.e
ce

[32] eksplosive stigning i de arabiske landes befolkninger: http://www.ansamed.info/en/top/ME13.WAM30150.html
[33] interessante ord: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/402&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[34] kriminelle EU-kommissær Jacques Barrot: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4032113.stm
[35] Spanien 4,145,000 udlændinge: http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Spain
[36] han legaliserede 800.000 illigale indvandrere i 2005: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4242411.stm
[37] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfes0112.jpg
[38] Alliance of Civilizations? : http://euro-med.dk/?p=1274
[39] ANSAmed) 30 March 2010: http://www.ansamed.info/en/top/ME13.XAM18273.html
[40] ENPIs hjemmeside : http://www.enpi-info.eu/
[41] ANSAmed) - ROME 27. marts 2010: http://www.ansamed.info/en/top/ME12.XAM20064.html
[42] ANSAmed -17 marts 2010: http://www.ansamed.info/en/top/ME12.WAM30105.html
[43] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederislamic-banking2.jpg
[44] integreret luftrum i hele Middelhavsområdet: http://www.enpi-info.eu/main.php?id=182&id_type=6&lang_id=450
[45] 16 marts 2010 (ANSAmed): http://www.ansamed.info/en/top/ME12.XAM10521.html
[46] EUObserver 12. maj 2010:: http://euobserver.com/9/30072
[47] Image: http://euro-med.dk/?p=7020
[48] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbabel-tower-europe-many-tongues-one-voice-1508.jpg
[49] Eurogendfor: http://euro-med.dk/?p=10788
[50] tilsigtet irreversibel islamisering : http://euro-med.dk/?p=11344