EUs Opskrift På Europas Forenede Stater Og Konfiskation Af Vore Penge Gennem Menneskeskabte “Kriser”. Se Hvorfor

Posted By Anders On May 17, 2010 @ 00:04 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Richard Haass, præs. for US Council on Foreign Relations 13. maj 2010: "Allerede før det begyndte, synes Europas moment som verdensmagt i det 21. århundrede at være forbi." 

Resumé: Gennem kriser til tinderne synes at være EUs strategi: Ved hver eneste krise - og de fleste af dem har EUs bagmænd skabt til dem - skraber EU uden protester mere magt over os, og især over vore penge, til sig. Som stabschefen i det Hvide Hus siger, skal man aldrig lade en svær krise (som man har haft så stort besvær med at skabe - reelt eller indbildt) gå til spilde. Det gør EU-Kommissionen sandelig heller ikke. Den glæder sig højlydt i denne tid, fordi alle vil gå med til at EU får mere magt. Måske har syndikatet dog forregnet sig: Præsident Obama dirigerede snøringen af EUs redningspakke til euro-gruppens svage lande - og tilsidesatte derved EUs nye faste præsident, van Rompuy, der netop har erklæret, at 2009 var første år med verdensregering. Kansler Merkel og Barroso råber nu op om at få det, der reelt er Europas Forenede Stater - og det uden de farlige folkeafstemninger. EU-Kommissionen vil censurere landenes budgetter - evt. forkaste dem, inden de får lov til at blive forelagt de nationale parlmenter. Nu myldrer det frem ned unions-forslag: Alle EU-domme skal cirkulere og gælde i alle EU- lande. Flygtningepolitikken skal ensrettes - og Sydeuropas mange muslimske flygtninge solidarisk fordeles overalt. Eurogendarmeriet Eurogendfor vil bruge franske soldater til at nedkæmpe forventede massedemonstrationer i Tyskland - og tyskere til at nedkæmpe protesterende franskmænd osv.  Der afholdes nu sådanne øvelser. Askeskyen fra Island blev brugt af EU til at tilrane sig herredømmet over vore suveræne Luftrum - trods udvist kolossal imkompetence. Enorme ekstra skatter kommer til os: finanstransaktionsskatter, enorme CO2- skatter udover allerede eksisterende. Barroso og Per Stig Møller vil absolut lege stormagt og underlægge sig verden militært for den Nye Verdensorden - og i bagmændenes kredse anses for store drenge. Man kan undre sig over EUs engagement for sådanne vanvittige tiltag. Men det kommer nu frem, at EU-kommissærer, der har været loyale mod Den Nye Verdensordens ideologi og program, får fede stillinger i koncernerne, når de er færdige. Dette samvirke mellem koncerner og magthavere blev af Mussolini defineret som fascisme.

[2] Rahm Emanuel,  Det Hvide Hus 'stabschef: "Man skal aldrig lade en alvorlig krise gå til spilde. Og hvad jeg mener dermed, er en lejlighed til at gøre ting, man før troede, man ikke kunne gøre."

Tag et kig på videoerne i højre margen på denne blog. Se og hør Barroso, Sarkozy, Gordon Brown kappes med Pres. Bush Sr og Henry Kissinger om at kræve [3] Weishaupt / Rothschilds kommunistiske [4] Nye Verdensorden/ [5] verdensregering. Ligesom børn før jul, kan de ikke vente på opfyldelsen af dette mareridt. Så hvad gør de for at få det? De skaber kriser og bruger hver af dem til at fremme deres stupide slogan "globale løsninger på globale problemer". [6] EU Parlamentet arbejder på en FN Parlamentarisk Forsamling til at styre den [7] regionaliserede verden. Og “fårefolket” tror på dem og accepterer gladeligt, at de “frelser planeten”  – skønt de i virkeligheden udplyndrer og slavebinder os med hver krise, de laver. Det er senere, end vi måske tror: I henhold til EU Pres. van Rompuy [8] var 2009 det første år med verdensstyring, hvad han nu har mærket ved, at [9] præs. Obama tog styringen af Euro-redningspakken fra ham.

[10] Eu-flagsSpiegel 14 May 2010: Nu har EU skabt en redningspakke til Grækenland (110 mia euro) og til trængende euro-lande (750 mia euro). Ikke desto mindre har "markederne" (læs [11] Rothschild / Soros) alvorlige betænkeligheder: Disse lande er fanget, bliver nødt til at tage flere lån (hos Rothschilds banker) for at tilbagebetale deres gæld - og ender til sidst  i konkurs. Disse store lån vil bremse forbruget i disse lande - og Tyskland også, idet der overalt iværksættes spareforanstaltninger. Nogle frygter et dobbeltdyk i euroområdet. 

Krise baner vejen for Europas Forenede Stater
[12] Bundeskanzlerin 13 Mai 2010: Tysklands kansler, Angela Merkel, sagde torsdag, at euroens problemer betød en chance for EU til at styrke sin økonomiske og politiske union, ikke bare sin fælles valuta. "Hvis euroen mislykkes, vil ikke kun valutaen mislykkes –  men Europa med, og idéen om europæisk sammenslutning. Vi har en fælles valuta, men ingen fælles politisk og økonomisk union. Og det er præcis, hvad vi skal ændre. At opnå dette - - deri ligger muligheden i denne krise. "
Vi er nødt til at se krisen som et motiv til at rette op på fiaskoer - fejl, som ikke blev afhjulpet af Lissabontraktaten. Efter den fælles valuta, kan vi gå længere, såsom at tage det fælles skridt så som at bevæge sig hen imod en europahær.

Lille dreng ønsker at blive stor for at hjælpe de store drenge med at tyrannisere os.Barroso 2
[13] EUbusiness 24 Jan., 2009: -  "Lad os tale klart: Tidligere har nogle nationale politikere modsat sig stærkere mekanismer for regeringsførelse i Bruxelles”, sagde Jose Manuel Barroso. "Jeg håber, at … alle EUs (nationale) myndigheder nu vil anerkende behovet for fuld ejerskab af Europa 2020 og af en virkelig koordineret og sammenhængende indsats i den økonomiske politik."Grækenland kan nemt komme til at repræsentere "et vendepunkt i historien om den monetære union".Problemet er som altid er "overførsel af suverænitet" fra de nationale hovedstæder til Bruxelles, sagde Belgiens finansminister Didier Reynders fredag.

[14] EurAcriv 12 May 2010EU-landene vil gennemgå hinandens udkast til det årlige budget, før de vedtages på nationalt plan. Tyskland er imod. Sanktioner: Klip i de € 50 mrd. årlige tilskud til regionalstøtte, og medlemsstater, der ikke  gør tilstrækkelige fremskridt hen imod deres budgetmæssige mellemfristede mål, pålægges rentebærende depositum.

[15] The Independent 10 Febr. 2010: Maastricht-reglerne - en begrænsning af medlemsstaternes årlige budgetunderskud til 3 procent og en samlet national gæld i fht. BNP på 60 procent - blev fejet væk under finanskrisen.
[16] Per_Stig_Mller_171399dPer Stig Møller, tidl. dansk udenrigsminister: EU skal være den 3. supermagt
[17] DR 30. okt. 2009 08.35 Udland  EU skal gøres til en mere velfungerende udenrigspolitisk aktør, som kan give USA og Kina kamp til stregen. Vi har jo en enorm mængde militær, hvis vi i øvrigt brugte det.

Udenrigsministeren er ikke i tvivl om, at  EU skal have en langt større global rolle, så unionen bliver en aktør, man har respekt for rundt omkring i verden. - Hvorfor taler man om G2 - USA og Kina? Hvorfor taler man ikke om G3 - USA, Kina og Europa? Selvfølgelig er udenrigspolitikken stadigvæk suveræn, men når Lissabontraktaten kommer igennem, kan vi blive meget bedre til at få Europa placeret i de globale forhandlinger, end vi har været, lyder ønsket fra Per Stig Møller. Kommentar: Hører jeg  Napoleon –  eller en valgt dansk udenrigsminister?

 
 
 Fælles retsvæsen pga.  “Krigen mod terror”: [18] her og [19] her.
[20] Eurojust[21] EU 15. March 2010: Spanien har til hensigt at få domstolsafgørelser til at bevæge sig frit lige som mennesker i EU området
[22] The Telegraph 20 April 2010:  Planen om at gøre Eurojust, et allerede eksisterende organ baseret på ikke-bindende retligt samarbejde, til et efterforskningsorgan, med beføjelse til at påbyde anholdelser og retssager, er det første skridt til at skabe en EU-anklagemyndighed. Kommissionens forslag hilser ikrafttræden af Lissabon-traktaten velkommen, idet den tillader "større ambitionsniveau" mht. at give EU nye retlige og politimæssige beføjelser til feje nationale "hindringer for en effektiv retshåndhævelse" af vejen. "Andre forslag fra Kommissionen vil føre til et europæisk ID-kort register, internet-overvågningssystemer. "Disse politikker er tegn på farlige autoritære tendenser inden for EU," sagde Bunyan.
 
[23] Flygtninge-over-muren[24] EurActiv 20 April 2010  [25] Indvandring, og [26] her. Cecilia Malmström, EU-kommissær, vil give løfte om at fremme en byrdefordelingsmekanisme. "Europæerne skal handle sammen for at beskæftige sig med indvandrings-og asylpolitik og integration," skriver næstformanden i Kommissionen, Viviane Reding. Nu viser det sig, at en [27] række danske venstreorienterede toppolitikere, hvis partier har erklæret at ville [28] “ændre vore samfund radikalt” med massiv muslimsk indvandring – og selv har de udskældt borgere, som usolidarisk sender deres børn i privatskoler uden muslimer, ja truet med at fratage sådanne skoler statstilskud - sender deres børn i…  privatskoler uden muslimer!!! 

I 2011 vil Kommissionen begynde "at revidere medlemsstaternes nationale asylsystemer og identificere problemerne i forbindelse med kapacitet, der vil give medlemsstaterne mulighed for at støtte hinanden i at opbygge kapaciteten". Et nyt forslag om "fælles behandling af asylansøgninger," med henblik på at håndhæve princippet om gensidig anerkendelse af flygtningenes rettigheder, vil ikke blive præsenteret før 2014.

Intern Sikkerhed
[29] Eurogendarm

[30] Radio Utopie 5. Maj: Sikkerhedsstyrker holder øvelse i Toul-Rosières mhp.oprørsbekæmpelse mod befolkningerne i Frankrig og Tyskland. Øvelsens emne er en simulering af voldelige handlinger på begge sider af grænsen som led i en massedemonstration. Det blev åbent meddelt d. 4. maj 2010 på hjemmesiden Cop2cop, at man i politiet forbereder sig på masseoptøjer, demonstrationer og protester fra befolkningen med en bilateral indsats af særlige sikkerhedsstyrker fra begge lande, Frankrig og Tyskland.
Med urobetjente fra forbundslandspolitidirektionen i Saarland vil styrkerne i Compagnies Republicaine de Sécurité (CRS) fra Thionville, Metz og Jarville for første gang deltage i en fælles i[31] Europolnteraktion, hvor man skifter indsarsstyrke på naboområdet. Det betyder, at [32] under uroligheder i Frankrig vil franske demonstranter vil blive bekæmpet med [33] Eurogendfor fra det tyske politi.- og de franske eliteenheder vil blive anvendt af den tyske regering til bekæmpelse af masseprotester i Tyskland - og så videre over hele Europa. [34] Eurogendfor har evt. ret til at dræbe demonstranter

 Skatter
[35] The Telegraph 7 Apr. 2010: I sidste måned lovede Jose Manuel Barroso at bede verdens ledere om at indføre en særlig skat på banker (forslag fra Rothschild's lejesvend, [36] George Soros). [37] AFP rmeddeler, at støtte til en global finanstransaktionsskat vokser i den tyske Demokratiske Union, men Merkel er imod det. [38] AFP offentliggør data, der viser, at finanstransaktionsskatten vil indbringe 321.Mrd € om året i Europa (som vi kommer til at betale).  Afgift på gearing, låntagning og risikovillighed kan give anledning til mindst € 50 milliarder. CO2–skatter: Alene [39] Climate Act koster 18 mia. om året i Storbritannien.
Så er der de dyre [40] klimabørser, hvor CO2 bliver solgt som aktier. Lindrings-afgifter til omfordeling af vores velstand til de mindst udviklede lande - der aldrig vil hæve sig over deres nuværende niveau: [41] 100mia. dollars om året fra 2020. CO2 skat der kræves for at bringe emissionerne ned på det niveau, der kræves af IPCC, vil reducere det globale GDP med — [42] i år 2100 — $40 billioner om året. Alt som vedtaget af vores elite på Bilderherg- mødet i 2005 ([43] Daniel Estulin var der). [44] The Guardian 11 maj 2010: Reduktion i EU af CO2-emission med 30% i stedet for 20%: 81 mia. euro inden 2020.

Kommentar: Forbrugere og skatteydere betaler uden at knurre for planetens frelse!

[45] EUObserver 10 May 2010: "Det valg, vi står overfor, er derfor klart: at bygge videre på de stærke sider ved EU og bruge dens kollektive vægt til at blive en selvsikker og relevant aktør i [46] Eurofor+tanksverden, eller dyrke opsplitning og overveje muligheden for absolut tilbagegang i en verden hvor reglerne defineres af dem, der har noget at sige,” "hedder det i rapporten.
"Projekt Europa 2030": "Frem for alt, kræver situationen et stærkt politisk lederskab. Betænkningen opfordrer til en langsigtet vision om et europæisk forsvar EU-borgere kan gøres mere politisk bevidste og engagerede ved at det tillades, under visse betingelser, at statsborgere fra andre medlemsstater Vulkanfår stemmeret ved nationale valg.

Kontrol med det europæiske luftrum
Den islandske vulkansky blev brugt af EU til at skabe panik for at gøre det klart for offentligheden, at sådanne "globale problemer kræver globale løsninger" - selv om [47] EU viste stor uduelighed til at behandle sky-problemet. .

Klimaløgnen Jeg har skrevet så meget om dette aspekt, at jeg blot anfører nogle få henvisninger: [48] her, og [49] her, og[50] her, og [51] her.

Kommentar
EU vil absolut være en supermagt - og dermed - ligesom alle supermagter - ofre os for deres private ambitioner, som de europæiske befolkninger ikke deler. Deres demagogiske vision om, at de og EU kan spille en rolle i verden ved egen kraft minder om, hvad Hitler sagde - men er en  løgn mere: Ikke engang Obama spiller en uafhængig rolle: Verdens ledere er alle Rothschilds marionetter. Hvorfor skal EU spille en rolle mht. at dominere verden - ikke bare i Europa. Hvorfor er  førsteprioriteten i den illuministiske EU ([52] explanatory statement) endeløs ekspansion? Jeg ser ingen anden grund end den, der tilbydes af David Rockefeller's og [53] Zbigniew Brzezinskis lidet kendte [54] Trilaterale Kommission: "Om den [55] Trilaterale Kommission: Den blev dannet i 1973 af private borgere i Japan, Europa (EU-lande) og Nordamerika (USA og Canada) for at fremme et tættere samarbejde mellem disse centrale demokratiske industrialiserede områder i verden med delt ledelsesansvar i det bredere internationale system. Der var en følelse af, at USA ikke længere var i en sådan unik førerposition, som det havde været lige efter Anden Verdenskrig, og at en mere fælles form for lederskab, herunder Europa og Japan skulle [56] Corruptionfremmes, især vil der være behov for det internationale system til at navigere med succes gennem de store udfordringer i de kommende år …. Den "stigende indbyrdes afhængighed", der sådan imponerede grundlæggerne af den Trilaterale Kommission i begyndelsen af 1970'erne har uddybet sig  i "globalisering." Den indbyrdes afhængighed har  også sikret, at den nuværende finanskrise har kunnet mærkes i hver nation og region. Vores overbevisning er blevet styrket om, at Kommissionen fortsat er vigtigere end nogensinde for at hjælpe vore lande med at opfylde deres fælles ledelsesansvar i et større internationalt system. Vores medlemskab er derfor udvidet til at afspejle bredere ændringer i verden. Således er Japan-Gruppen blevet en [57] Stillehavs-asiatisk gruppe, herunder i 2009 med både kinesiske og indiske medlemmer. Mexikanske medlemmer er blevet føjet til det [58] nordamerikanske Gruppe. Den Europæiske Gruppe udvider sig i takt med udvidelsen af EU (og [59] Middelhavs-Unionen). Vi har også i denne treårsperiode fortsat vores praksis med at invitere en række deltagere fra andre vigtige områder."
Af dette kan vi se, at denne private klub har den frækhed at overtage elitær ikke-folkevalgt verdensregering i al hemmelighed ved at danne et bælte rundt om kloden, regeret af politikere og erhvervsfolk, dvs hvad Mussolini kaldte fascisme. EU ønsker at spille en stor rolle for at fremme denne dagsorden.
Hvorfor? Kommissærerne tænker på deres indkomst efter deres tid i embedet – på at gøre, hvad de kan, for at tækkes koncernerne bag TC: [60] EurActiv 14 maj 2010Transparency International, en international NGO, der bekæmper korruption, udtrykte " stærk bekymring", efter at fire tidligere kommissærer i Barroso I-Kommissionen  havde accepteret stillinger i den private sektor. Benita Ferrero-Waldner fra Østrig (Udenrigsforbindelser), Tysklands Günter Verheugen (erhverv og industri), Irland's Charlie McCreevy (indre marked) og Bulgariens Meglena Kuneva (forbrugerbeskyttelse),overtog koncernjob. De involverede virksomheder kan nyde godt afi deres nye medarbejderes  tidligere roller. EU er så [61] korrupt som det [62] altid har været.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=15463

URLs in this post:
[1] Richard Haass, præs. for US Council on Foreign Relations 13. maj 2010: http://www.cfr.org/publication/22109/goodbye_to_europe_as_a_highranking_power.html
[2] Rahm Emanuel: http://www.youtube.com/watch?v=VjMTNPXYu-Y&NR=1
[3] Weishaupt / Rothschilds : http://euro-med.dk/?p=13842
[4] Nye Verdensorden: http://euro-med.dk/?p=9980
[5] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[6] EU Parlamentet arbejder på en FN Parlamentarisk Forsamling: http://www.unpacampaign.org/documents/en/unpamilestones.pdf
[7] regionaliserede verden: http://www.augustreview.com/issues/regionalization/the_globalization_strategy%3a_america_and_europe_
in_the_crucible_200604072/

[8] var 2009 det første år med verdensstyring: http://www.youtube.com/watch?v=hXWeOa-FuyM&feature=player_embedded
[9] præs. Obama tog styringen af Euro-redningspakken fra ham: http://eupolitics.einnews.com/article.php?oid=hbAoQSMuwaUwgfo&v=44821Emw3_BHm/9x1NGN/GANHIC2JydX
U

[10] Image: http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,694789,00.html
[11] Rothschild / Soros: http://www.questionsquestions.net/docs04/engdahl-soros.html
[12] Bundeskanzlerin 13 Mai 2010: http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Rede/2010/05/2010-05-13-karlspreis.html
[13] EUbusiness 24 Jan., 2009:: http://www.eubusiness.com/news-eu/eurozone-greece.2ec/
[14] EurAcriv 12 May 2010: http://www.euractiv.com/en/priorities/brussels-tables-plans-for-closer-eu-economic-union-news-494130
[15] The Independent 10 Febr. 2010: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-presidents-secret-bid-for-economic-power-1894549.h
tml

[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederper-stig-mller-171399d8.jpg
[17] DR 30. okt. 2009 08.35 Udland : http://www.dr.dk/nyheder/udland/2009/10/30/082954.htm
[18] her: http://euro-med.dk/?p=8105
[19] her: http://euro-med.dk/?p=12756
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereurojust5.jpg
[21] EU 15. March 2010: http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/mar15_exequatur.html
[22] The Telegraph 20 April 2010: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/7611568/EU-to-get-powers-to-launch-criminal-inve
stigations.html

[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederflygtninge-over-muren2.png
[24] EurActiv 20 April 2010: http://www.euractiv.com/en/priorities/commission-outlines-eu-justice-priorities-news-463366
[25] Indvandring: http://euro-med.dk/?p=11186
[26] her. : http://euro-med.dk/?p=11156
[27] række danske venstreorienterede toppolitikere: http://www.bt.dk/politik/holger-og-vestager-fravaelger-indvandrerskoler
[28] “ændre vore samfund radikalt” med massiv muslimsk indvandring : http://euro-med.dk/?p=11344
[29] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereurogendarm2.jpg
[30] Radio Utopie 5. Maj: http://www.radio-utopie.de/2010/05/05/polizei-bestehendes-rechtssystem-muss-aus-dem-weg-geraumt-werd
en/

[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereuropol5.jpg
[32] under uroligheder i Frankrig vil franske demonstranter vil blive bekæmpet: http://euro-med.dk/?p=14697
[33] Eurogendfor : http://euro-med.dk/?p=10788
[34] Eurogendfor har evt. ret til at dræbe demonstranter: http://euro-med.dk/?p=949
[35] The Telegraph 7 Apr. 2010: http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/7561438/European-bank-levy-could-rai
se-50bn.html

[36] George Soros: http://www.businessweek.com/news/2010-02-28/euro-may-not-survive-greece-s-deficit-crisis-soros-says.
html

[37] AFP rmeddeler,: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iTSk2Bld-_RApvZrqfd2XZCUZC0w
[38] AFP offentliggør: http://www.google.com/hostednews/afp/slideshow/ALeqM5glk1Hkzbdxi5P2U7KrUB5srL7Gjw?index=1&ned=de
[39] Climate Act koster 18 mia. om året: http://euro-med.dk/?p=15111
[40] klimabørser: http://euro-med.dk/?p=62
[41] 100mia. dollars om året fra 2020: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6962344.ece
[42] i år 2100 — $40 billioner om året.: http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/dominic_lawson/article6962842.ece
[43] Daniel Estulin var der: http://www.counterpunch.org/estulin05272005.html
[44] The Guardian 11 maj 2010: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/may/11/connie-hedegaard-carbon-cuts-europe
[45] EUObserver 10 May 2010: http://eupolitics.einnews.com/article.php?oid=2V7EwZv04j8wYY8&v=44615Emw3_BHm/9x1NGN/GANHIC2JydX
U

[46] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereurofor-2btanks3.jpg
[47] EU viste stor uduelighed: http://euro-med.dk/?p=15042
[48] her: http://euro-med.dk/?p=12507
[49] her: http://euro-med.dk/?p=15089
[50] her: http://euro-med.dk/?p=13677
[51] her: http://euro-med.dk/?p=12442
[52] explanatory statement: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[53] Zbigniew Brzezinskis : http://euro-med.dk/?p=13577
[54] Trilaterale Kommission: http://euro-med.dk/?p=547
[55] Trilaterale Kommission: http://www.trilateral.org/about.htm
[56] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercorruption4.jpg
[57] Stillehavs-asiatisk gruppe: http://euro-med.dk/?p=11265
[58] nordamerikanske Gruppe: http://euro-med.dk/?p=463
[59] Middelhavs-Unionen: http://euro-med.dk/?p=8949
[60] EurActiv 14 maj 2010: http://www.euractiv.com/en/pa/ex-commissioners-face-conflict-interest-accusations-news-494139
[61] korrupt: http://euro-med.dk/?p=54
[62] altid: http://euro-med.dk/?p=2353