Sikken en Dejlig Krise, Vore Bankster-Våbenbrødre Har Lavet: “Økonomisk Union - Eller Glem Euroen!” (Barroso)

Posted By Anders On May 13, 2010 @ 00:03 In Dansk, Euromed | No Comments

Ny Verdensorden. SENESTE NYT:[1] The Independent 12 May 2010: Präsident Obama synes at have snedkereret Eurozone-redningspakken på 750 Euro. 

Resumé: Iscenesættelsen er perfekt: Ved hjælp af deres illuministiske bankvåbenbrødre har det illuministiske EU fået den krise, som den har brug for som påskud til at tilrane sig den ultimative magt over nationalstaternes økonomi i central regeringsførelse fra Bruxelles - ganske som Rothschilds marionet, George Soros, har forlangt. Barroso siger nu: Ingen fælles euro uden økonomisk union! Samtidig vinder denne grib nok sit væddemål (future) om at få euroen i pari med dollaren - eller endnu længere ned, hvis ikke EU bøjer sig og får en finansminister, dvs. Europas Forenede Stater. Herudover er EU ved at oprette en slags katastrofebank efter krav fra Rothschilds mand i Deutsche Bank, den mangfoldige bilderberger, Josef Ackermann, på 500 mia. euro (foruden IMFs tilsagn om 250 mia. til euro-katastrofefonden fra andre centralbanker). Pengene skal komme fra 1. ECB som opkøber af insolvente eurostaters gældsbeviser,  2. EUs budget og 3. en hjælpepulje til ikke-eurostater. Til 2. og 3. betaler alle EU-lande. Tyskland skal til denne nye euro-katastrofepakke hefte for mindst 123 mia euro foruden de mindst 22 mia til Grækenland og de 480 mia, som Merkel lovede efter Lehman Brothers fald. Oven i købet melder Connie Hedegård nu ud, at EU vil have 81 mia. ekstra af os inden 2020, fordi EU vil sætte CO2-reduktionen/prisen op for at fremme grøn teknologi - skønt alle andre har indset at CO2-opvarmningen er løgn. Katastrofebankens formål er ikke at redde forgældede nationalstater, hvis undergang EU ønsker, men at redde bankerne, der ikke må gå under. EU og banker regerer os nu sammen - dvs. Mussolinis definition af fascisme. Det hele minder endnu engang om den hegelske taktik til fremme af elitens tyveri af al magt og vore penge - for så at forløse os fra dette onde ved at komme med deres CO2-baserede verdensvaluta. Ikke alle køber den: Foruden grækerne bliver irerne nu også voldsomme.

De selverklærede EU [2] illuminister ([3] explanatory statemment) fortsætter med at bruge deres krise for euroen, som jeg [4] lige har beskrevet - og som var iboende fra dens start og nu gjort akut af deres våbenbrødre, de illuministiske Rothschild bankfolk - til et hovedformål med krisen: at fremme den Nye Verdensordens [5] regionaliserede magt på bekostning af de nationale stater. Nu [6] brøler de EU-glade  efter  "økonomisk styring" og at EU skal "afslutte Schumans og[7] Jean Monets værk" – dvs. [8] Europas Forenede Stater- ved hjælp af den [9] banksterskabte finans/økonomikrise som deres påskud. Det ser ud til, at Rothschild marionetten,  [10] George Soros får opfyldt sine afpresnings-krav af et villigt EU!

[11] Deutsche Welle 12 May 2010: "Medlemsstaterne bør have modet til at sige, om de ønsker en økonomisk union eller ej, fordi hvis de ikke gør bør vi hellere glemme alt om en monetær union," sagde Barosso. Europa-Kommissionen har foreslået, at medlemslandene indsender deres nationale budgetter til Bruxelles til "peer review", før de sendes til deres nationale parlamenter. Politikere protesterer.

[12] Papandreou[13] EU Pressemeddelelse 10 maj 2010, José Barroso: José Barroso: Denne morgens aftale skal sikre, at ethvert forsøg på at svække euroens stabilitet vil mislykkes. I ved, at Kommissionen længe har talt for en styrket økonomisk styring. Vi har sagt i mange år nu, at i sidste ende kan vi ikke have en monetær union uden en økonomisk union. Vi har brug for stærkere koordinering, økonomisk-politisk koordinering. Og indtil nu har svaret fra medlemsstaterne været i denne retning. Og status er, at løsningen af dette problem er blevet et mere koordineret Europa, mere sammenhængende, det er grunden til, at Kommissionen på onsdag vil fremlægge en række forslag til styrkelse af den økonomiske styring og også for forstærket overensstemmelse med stabilitets-og vækstpagten. Vi vil foreslå at udvide overvågningen af de makroøkonomiske ubalancer og styrke vores konkurrenceevne. Og vi vil også lægge en permanent krisestyringsmekanisme på bordet. Denne mekanisme, der blev vedtaget i morges, var også for disse meget specielle omstændigheder, vi står over for, og var baseret på artikel 122, en specifik artikel i vores traktater. Desuden vil vi intensivere det igangværende arbejde med en mere robust og en mere gennemsigtig regulering af de finansielle markeder. Vi vil presse på med denne dagsorden i G20. Så for mig er læren af denne krise klar. Vi har brug for et stærkere EU i den økonomiske politik, en stærkere overholdelse af medlemsstaternes politikker og regler, der er vedtaget på EU-niveau. Dette er nu i gang. Vi vil udfolde alle bestræbelser på at gå videre. Jeg tror, læren af denne krise er, at hvis man ønsker en monetær union, bør man fremme også en økonomisk union. Dette betyder ikke, at alle medlemsstater gør nøjagtigt det samme på samme tid, men det betyder helt sikkert styrket økonomisk styring og overholdelse af alle de forpligtelser, medlemsstaterne har i henhold til stabilitets-og vækstpagten.

[14] Euro-star[15] EUbusiness 8 May 2010:  Berlusconi fortalte leder-kolleger fredag, at euroområdet var i "undtagelsestilstand". Det følgende gælder Grækenlands-redningspakken:
En EU-diplomat sagde til nyhedsbureauet AFP, at en slags "bank" vil blive oprettet med 1. ubrugte midler, der ligger i blokkens budget, og som ville blive brugt som "bassikapital til at låne 60mia. € (76,5 milliarder dollars) på obligationsmarkedet". Kilden sagde, at det ville blive understøttet af en "gestus" fra den politisk uafhængige 2. Europæiske Centralbank, hvilket betyder et signal om, at den ville gribe ind for at købe eurostatsgæld, hvilket kan betyde langt højere tal. 3. Diplomater sagde, at beføjelser under "særlige omstændigheder", der tidligere gjorde det muligt for EU at hjælpe ikke-euro medlemmer som Ungarn, Letland og Rumænien, kan påberåbes for at lette ordningen.
Barroso understregede, at disse bestræbelser "vil ske under de eksisterende finansielle muligheder i fællesskabets budget". Men der er stadig tvivl mht. konsekvenserne for skatteydere i ikke-eurolande på længere sigt . "Europa står over for samme udfordring fra den græske krise, som den stod over for i oktober 2008, efter at Lehmann Brothers faldt," sagde økonomiprofessor ved Sorbonne i Paris, Christian de Boissieu, til AFP. De europæiske Grønne ledere Rebecca Harms og Daniel Cohn-Bendit sagde også, at lederne havde ventet til "randen af afgrunden" og opfordrede Europa til at skabe et "ægte europæisk agentur for Gæld og Investeringer, der vil forvalte udstedelse af euroobligationer".

[16] Folk-i-lænkerSådan eliminerer man nationalstaten og opretter den [5] regionaliserede verdensstat
[17] Daniel Neun Radio Utopie 27 März, 2010En sammenligning af staten Grækenland med Lehman Brothers af Ifo-chefen, Sinn, tydeliggør hele tankegangen i den neokonservative dagsorden: nationalisering af forgældede banker, afnationalisering af forgældede lande. Bankovertagelse følger, et systemskifte til statskapitalisme, hvor der ikke er nogen forskel mellem bankerne og staten, med den undtagelse, at kun stater kan gå fallit og forsvinde. Ledsagende foranstaltninger beskytter det nye, evt. af tidligere stater sammensnedkererede  imperium med passende autoritære-totalitære strukturer til brug for militæret til til at [18] kontrollere den magtesløse befolkning uden forfatningsmæssigt grundlag, og naturligvis er der intern og ekstern krigsførelse - for "sikkerheden", dvs. den i George Orwells verden fra 1984 inden starten på plottet stedfundne revolution fra oven - et statskup.

Den 2. februar blev [19] Cheføkonom” i Deutsche Bank, Thomas Mayer, interviewet af Manager Magazin: Tyskland er jo allerede en af de store bidragydere til Den Europæiske Unions subventioner. Tror De, at forbundsstatens borgere uden klage for eksempel ud over de enorme landbrugsstøtte til Europas sydlige stater vil acceptere endog milliard-dollar finansstøtte? Mayer: Når det kommer til stykket, vil de blive nødt til det. Når alt kommer til alt, kan man jo ikke bare smide nogen ud af euro-klubben. Det har de europæiske centralbanker selv her for nylig udtrykkeligt fastslået …

[20] Daniel Neun, Radio Utopie 9. maj 2010Ingen lovhjemmel for Grækenlands-redningspakkenForbundsdomstolen har nægtet at at tage stilling nu til  [21] Frankfurt[4] Prof Schachtschneiders & Co.s klage  - og har udelukket opsættende virkning.
Gennem "Finansmarkeds-stabiliseringsloven” var en finansiel fuldmagtsmyndighed", der den dag i dag unddrager sig enhver parlamentarisk kontrol, blevet oprettet til at fodre bankerne: Soffin, der har beføjelser til at forvalte "Særfonden til Finansmarkeds-stabilisering" med et beløb på omkring en halv billion euro.

Et år senere fik nu bankerne den ide, at installere præcis denne finans-fuldmagtsmyndighed til deres fordel og på europæisk plan. De overordnede retningslinjer til idéen formuleredes en mand, der havde været med til at lave Finansmarkeds-stabiliseringsloven og Soffin: (Rothschild-bankieren – ([22] gennem køb af JP Morgan´s MorganGrenfell) Bank), Josef Ackermann, chef for  Deutsche Bank og bilderbergdeltager 2004, 2005, 2008, 2009). 16.Nov. 2009, på Euro Finance Week i Frankfurt's Bankenviertel og i [23] Handelsblatt:
"Vi kan  i sidste ende blive nødt til at acceptere, at staten i systemiske bankkriser er sidste instans-aktionær. På baggrund af disse overvejelser, lønner det sig efter min mening at overveje en fond, hvorfra banker kan få  kapital i en nødsituation, hhv. støttes for at få en ordentlig afvikling. Ikke mindst kunne en sådan fond, … bringe os tættere på målet om en ægte europæisk tilsynsstruktur." "Handelsblatt":… Måske vil man udvikle Soffin til den nye fond, hed det i finanskredse, "Hvem, spørger jeg, vover stadig at hævde, at udviklingen inden for de sidste seks måneder i denne republik, i Europa, Grækenland og resten af verden"  var tilfældighed "eller "skæbne"?
Skulle der nu på EU-plan blive oprettet sådan noget som en "bankmyndighed", så vil det efter al sandsynlighed ikke betyde, at denne EU-myndighed kontrollerer bankerne. Den vil tværtimod sikre, at "de private", de kommercielle banker, altid betales af medlemsstaterne, således at hele stater "ordnet" går konkurs, men aldrig bankerne, der ruinerer dem.

[14] Græsk-protestSå hvad er det, der sker?
Kunne det være, at den græske gældskrise med vilje bliver [24] overdrevet og manipuleret? Kunne det være, at den græske gældskrise er endnu et [25] eksempel på "problem, reaktion, løsning" ([26] Hegels taktik) paradigme, som den globale elite har anvendt så mange gange før? Grækenlands økonomi, kan forsvinde i morgen - og ingen ville lægge mærke til det, dens økonomi kun er 2% af den amerikanske. Man spørger, 1. om dette bare er  parasitterne, der ønsker at tage så stor en bid af et sygt Grækenland som muligt, lade andre betale dem flere lån for at bringe landet i yderligere nød og så vende tilbage senere for at tage endnu et mægtigt bid. Eller 2. Bruger banksterne denne gang Grækenland i en samordnet masterplan for at styrte verden ud i en ny global depression - for så at tilbyde os deres løsning, en[27] verdensvaluta, [28] her, og [29] verdensregering til at fri os fra dette onde ([30] Henry Kissinger 1992) - som flere og flere tror? Hvorfor er alle bange for "smitte". "Hvad vi har set, er, at smitten er blevet global. Vi ser i dag flokadfærd på markederne, det er virkelig en ulvefloks adfærd," siger Sveriges finansminister, Anders Borg. Grækenland kan ikke være smitsom, medmindre en eller anden kraft vil det og har en mægtig organisation til at hjælpe med gennemførelsen. Hvorfor taler de om kommende stramninger - ikke kun i Sydeuropa - men over hele verden - på et tidspunkt, hvor ekspansion ville være rigtigt – og muligt med de enorme globale redningspakker, der ender i lommerne på banksterne, der i forvejen trykker vores penge – låner os dem mod renter, hvorved vi er kommet i dyb gæld til dem , skønt vore regeringer kunne gøre det omkostningsfrit? Federal Reserves præsident Ben Bernanke, siger, at amerikanske statsborgere snart bliver nødt til at træffe [31] IRISH_March_214321_255924gvanskelige valg mellem højere skatter og lavere sociale udgifter. [32] Se også dette.

Men nogle har set, hvor vores penge går hen
Ikke kun [33] grækerne står sammen som aldrig før mod fattiggørelsen  - men nu også irerne protesterer mod banksternes røveri:[34] The Belfast Telegrah 12 may 2010  Protesterende stormede Irlands parlament i aftes under en march mod regeringens planer om at tilføre landets banker milliarder af euro.

Kommentar
Har EU nu givet [35] Rothschild/Soros  hvad Rothschild-repræsentanten, [10] George Soros kræver: Penge og Europas Forenede Stater med en finansminister og økonomisk styring? Måske - måske ikke. [36] Barroso-sarkozyMen disse ågerkarle er aldrig holdt op med at malke saftige køer. De vil komme tilbage før eller senere, for de smager blod nu. [37] Die Welt 10. Mai 2010 (Europa-redningspakken): “Op til 123 milliarder € skal alene Forbundsrepublikken stille med som  kredit. Og det ud over de bankgarantier på € 480.000.000.000 og kapital, som forbundskansler Angela Merkel har lovet efter Lehman-konkursen i 2008. Man har sikret, at ECB tager del i redningsaktionen. Det vil ikke gøre euroens stabilitet godt i længden og navnlig i Tyskland underminere tilliden til valutaens sikkerhed ([38] opkøb af insolvente landes gæld, seddelpressen løber stærkere). Prisen for dette syndefald er endnu helt overskuelig.” For nu har de set, at deres afpresning bærer frugt. Men tag ikke fejl. [39] Rothschilds siges at være gode for 500 billioner dollars – eller mere end halvdelen af verdens værdier - så den resterende formue vil være dybt afhængig af dem. Når de flytter deres rigdom, kollapser imperier  - herunder [40] Barrosos EU imperium. Så selv EU har blot at gøre, som Rothschild marionetten George Soros beordrer dem. Ved at [41] forsvare euroen –  koste, hvad det vil, signalerer EU økonomi- kommissær, Olli Rehn, at han er villig til at lade Rothschild-syndikatet af bankstere plyndre euro-staterne for alt, hvad de har, lade de rigere lande betale gildet, indtil de også er blevet tømt, og alle er prisgivet den skrupelløse Rothschild familie. Se "vores" politikere og medier som den families viljeløse værktøjer - og dig selv som Rothschild's "fårefolk", der skal [42] slagtes efter forgodtbefindende, og [43] her - fordi vi er for mange undermennesker. Så ikke underligt, at folk tænker på at flytte andetsteds hen: [44] The Daily Mail 10 May 2010: Tre ud af fire briter har overvejet at flytte til udlandet i år. Tre ud af ti sagde, at økonomiens slette tilstand  var deres grund til at ville emigrere. En fjerdedel af de adspurgte gav manglende jobmuligheder skylden. Undersøgelsen af 1.029 briter fandt, at Australien var den mest populære destination, idet en tredjedel af de adspurgte siger, at de havde overvejet at flytte derned. Men Kevin Rudd-regeringen er lige så bundet til den Nye Verdensordens ideologi: Der er ingen steder at flygte fra den! Daniel Neuns bemærkninger om fusion af banker og stat er intet mindre end Mussolinis definition af fascisme. Der er kun et for og–  imod med voksende risici.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=15377

URLs in this post:
[1] The Independent 12 May 2010: http://eupolitics.einnews.com/article.php?oid=hbAoQSMuwaUwgfo&v=44821Emw3_BHm/9x1NGN/GANHIC2JydX
U

[2] illuminister: http://euro-med.dk/?p=511
[3] explanatory statemment: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[4] lige har beskrevet : http://euro-med.dk/?p=15332
[5] regionaliserede: http://www.augustreview.com/issues/regionalization/the_globalization_strategy%3a_america_and_europe_
in_the_crucible_200604072/

[6] brøler de EU-glade : http://www.euractiv.com/en/priorities/europhiles-lead-economic-governance-calls-europe-day-news-4939
91

[7] Jean Monets værk: http://euro-med.dk/?p=8146
[8] Europas Forenede Stater: http://en.wikipedia.org/wiki/schuman_declaration
[9] banksterskabte: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1253791/is-man-broke-bank-england-george-soros-cen
tre-hedge-funds-betting-crisis-hit-euro.html

[10] George Soros får opfyldt sine afpresnings-krav: http://www.businessweek.com/news/2010-02-28/euro-may-not-survive-greece-s-deficit-crisis-soros-says.
html

[11] Deutsche Welle 12 May 2010: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5567620,00.html
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpapandreou1.jpg
[13] EU Pressemeddelelse 10 maj 2010, José Barroso: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/229&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergr-e6sk-2dprotest1.jpg
[15] EUbusiness 8 May 2010:: http://www.eubusiness.com/news-eu/finance-economy.4jv/
[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfolk-2di-2dl-e6nker1.jpg
[17] Daniel Neun Radio Utopie 27 März, 2010: http://www.radio-utopie.de/2010/03/27/die-griechenland-krise-iii-das-nachste-lehman-brothers-die-ent
staatlichung-der-staaten/

[18] kontrollere den magtesløse befolkning : http://euro-med.dk/?p=14697
[19] Cheføkonom” i Deutsche Bank: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,675453-2,00.html
[20] Daniel Neun, Radio Utopie 9. maj 2010: http://www.radio-utopie.de/2010/05/09/die-griechenland-krise-vi-der-plan-der-banken-von-einer-europa
ischen-soffin/#more-18792

[21] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfrankfurt1.jpg
[22] gennem køb af JP Morgan´s MorganGrenfell) Bank: http://www.nytimes.com/1989/11/28/business/germans-to-buy-morgan-grenfell.html
[23] Handelsblatt: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/krisenpraevention-ackermann-skizziert-
banken-notfallfonds;2484906

[24] overdrevet og manipuleret: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/is-the-greek-debt-crisis-being-purposely-hyped-and-manip
ulated

[25] eksempel: http://euro-med.dk/?p=13756
[26] Hegels taktik: http://www.womensgroup.org/998NEWLT.html
[27] verdensvaluta: http://euro-med.dk/?p=14824
[28] her: http://euro-med.dk/?p=13532
[29] verdensregering : http://euro-med.dk/?p=5141
[30] Henry Kissinger : http://nstarzone.com/QUOTES.html
[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederirish-march-214321-255924g.jpg
[32] Se også dette: http://theinternationalforecaster.com/International_Forecaster_Weekly/The_latest_Greek_tragedy_And_S
overeign_Defaults_Pose_A_Great_Threat

[33] grækerne står sammen: http://www.youtube.com/watch?v=VdS0B2o16mE&feature=player_embedded
[34] The Belfast Telegrah 12 may 2010: http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/banks-protesters-storm-irish-parliament-148049
47.html

[35] Rothschild/Soros : http://www.questionsquestions.net/docs04/engdahl-soros.html
[36] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbarroso-2dsarkozy1.jpg
[37] Die Welt 10. Mai 2010: http://www.welt.de/wirtschaft/article7560184/Hilfspaket-verschafft-eine-Atempause-mehr-nicht.html
[38] opkøb af insolvente landes gæld: http://news.yahoo.com/s/ap/20100510/ap_on_bi_ge/us_europe_financial_crisis_fed
[39] Rothschilds siges at være gode for 500 billioner dollars – eller mere end halvdelen af verdens værdier: http://www.youtube.com/watch?v=oWFhfoAvkmc&feature=PlayList&p=F94F119706378362&playnext_
from=PL&playnext=1&index=32

[40] Barrosos EU imperium: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article2056576.ece
[41] forsvare euroen –  koste, hvad det vil: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1275923/Alistair-Darling-agrees-43bn-UK-save-Euro.html
[42] slagtes efter forgodtbefindende: http://euro-med.dk/?p=14749
[43] her : http://euro-med.dk/?p=9404
[44] The Daily Mail 10 May 2010:: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1275878/Three-quarters-Britons-want-emigrate-Australia-popul
ar-destination.html