SENESTE NYT:  EU ønsker at trække mange flere penge ud af os: The Guardian 11 May 2010: Europa-Kommissionen vil formelt foreslå strengere CO2-nedskæringer (fra 20 -> 30%) i hele Europa i løbet af det næste årti i et forsøg på at kickstarte investeringer i rene teknologier såsom vedvarende energi. Pris 81 mia euro inden 2020 - siger EU-kommissær Hedegaard.

Ny Verdensorden:  EUObserver 12 May 2010:Obama opfordrer til resolutte nedskæringer i Spanien. Premierminister Zapatero skal d. 12. maj fremlægge nedskæringer på € 5 milliarder dollar i år og yderligere € 10 milliarder i 2011. EU's ledere pressede i sidste weekend Madrid for endnu større nedskæringer. Den spanske finansminister Elena Salgado formåede at modstå presset. Nedskæring af sociale ydelser vil blive hårdt for Spaniens centrum-venstre regering, idet landets ledighedsprocent for nylig har overskredet 20%. Obamas omfattende samtaler med den tyske kansler Angela Merkel og den franske præsident Nicolas Sarkozy menes at være en af katalysatorerne bag den 750 mia. store bailout, der aftaltes i løbet af weekenden.

EcbThe China Daily 12 May 2010: Lederne af landene i euroområdet har kastet € 750mia. bort på at vække tillid til den fælles valuta. Men det betyder ikke noget, hvor mange nuller man sætter på enden af en dårlig idé. Det er stadig en dårlig idé.I virkeligheden kan man ikke stabilisere et synkende skib. Der er ingen mekanisme til at afholde regeringer fra at bryde reglerne. Der er ingen folkelig opbakning til massive finansoverførsler mellem landene. Handelen efterlader regeringerne uden ammunition næste gang. Reglerne for euroområdet har vist sig at være upålidelige. Og der er ingen måde at starte med at stimulere den økonomiske vækst igen i de stærkt forgældede nationer. Hvis Grækenland blev reddet for at opføre sig dårligt, hvorfor skal nogen som helst anden regering så gøre det? Bliver tanks sendt ind i Dublin, hvis Irland ikke holde sig til sit stramme program? Den eneste troværdige disciplinære afskrækkelse var at lade Grækenland gå fallit. Valgte politikere vil betale en frygtelig pris ved valgurnerne for at tilbyde at betale blot en del af regningen. Bliv ikke overrasket, hvis de begynder at løbe fra deres forpligtelser, når de ser på deres meningsmålinger. Vi fik at vide, at der ikke ville komme nogen redningspakker mellem medlemsstaterne. Vi fik at vide, at Den Europæiske Centralbank ikke ville købe statsobligationer på markedet. Vi fik at vide, at stabilitetspagten skal håndhæves. Intet af disse løfter viste sig at være sandt. Hvis reglerne for euroen kan omskrives på en søndag aften i Bruxelles en gang, kan de omskrives næste gang, der er en krise. Investorerne vil huske det. Og de vil ikke tro, hvad de får at vide om, hvordan euroen fungerer fra nu af. Problemet er, at svækkede stater ikke kan devaluere deres valutaer på samme tid for at give en vis lettelse til deres økonomier og et håb for den fremtidige vækst. Vi vil snart være tilbage hvor vi startede.

Deutsche Welle 12 May 2010: EU-redningsplanen for lidende euro-økonomier forudsætter, at ECB køber offentlig gæld fra insolvente lande, hvilket giver regeringerne friere hænder til at rejse penge, hvor banken faktisk skulle udøve politiarbejde over for deres bestræbelser på at gøre det. Analytikere hævder, at dette træk kompromitterer centralbankens uafhængighed; Borgerne i euro-landenene har al mulig grund til at være bekymrede: Tirsdag oplevede euroens tilbagetog i forhold til dollaren, idet eufori over den massive euroområde-redningsplan veg for  tvivl om euro-landenes evne  til at reducere deres underskud. Den tyske Forbundsbanks præsident, Alex Weber, sagde, at køb af statsobligationer "indebærer betydelige stabilitetsrisici."

Bloomberg 11 May 2010: Aktierne faldt, ledet af råvare-producenter og banker på skepsis, hvorvidt en næsten 1.000 milliarder dollars Europæisk lånepakke vil standse regionens gældskrise. Euroen faldt 0,9%. EUs hidtil usete redningspakke vil sandsynligvis ikke være nogen langtidsløsning for regionen, sagde Marek Belka, direktør for Den Internationale Valutafonds europæiske afdeling,  i går i Bruxelles. Federal Reserves formand, Ben S. Bernanke, fortalte amerikanske senatorer på et lukket møde, at planen ikke er et universalmiddel. De handlende vædder på, at redningsplanen for gælds-belastede regeringer fra Grækenland til Portugal ikke vil kunne vende euroens værste start på et år siden 2000.

Bloomberg 10 May 2010: EU garanterer lånepakke på 750 mia. euro til sine truede økonomoer. Deutsche Welle 10. maj 2010: De 60 mia. skal komme fra EU-Kommissionen. De 16 lande i euro-området vil garantere for 440 mia. - og IMF for 250 mia., sagde Spaniens finansminister, Elena Salgado. The London Evening Standard 10 May 2010: Mats Persson, Direktør for "Open Europe": "Denne aftale kan let løbe løbsk, og vi kan kommme til at se, at de britiske og europæiske skatteydere udsættes for en stadig voksende regeringsgældsbyrde (via EU's budget), som de overhovedet ikke har demokratisk kontrol over. Dette er ikkebæredygtigt". "Vi ønsker at forsvare euroen, koste hvad det vil", sagde EU-kommissær Olli Rehn i går efter 11-timers session (dvs. til skatteydernes sidste krone). Kommentar: Lad os gætte på "kvantitativ lempelse": ubegrænset trykning af penge og derefter hyperinflation. AP 10 March 2010: IWF-pengene skal komme fra US Federal Reserve og andre centralbanker, derunder Bank of Canada, Bank of England, ECB, centralbankerne i Schweiz og Japan. Feds balance svulmede op til 2.3 billioner dollar, mere end det dobbelte af balancen før krisen. Hidtil har det redningen af euroen  kostet US-amerikanerne 57 mia. i tabt købekraft.

Resumé: Finansmarkederne får efter uforklarligt trick på New Yorks børs som på signal et hysterisk anfald, der straks forplanter sig til verdens politikere. Rothschild-marionetten George Soros og kompagni  erklærer frækt at hvis ikke EU får en finansminister og bliver Europas Forenede Stater, vil de spekulere euroen ned, ved ikke at købe svage landes gældsbeviser. Disse kynikere aftalte for 4 mdr. siden  at indgå væddemål om at euroen ville nå pari med dollaren - har lånt enorme summer for at gennemtvinge dette med enorm gevinst. Spekulanternes krav om al magt først til EU med nationalstaternes endeligt er vand på EU-illuministernes mølle. Så nu rutter de med vore skattepenge til de grådige finanshajer, der kan gentage den lukrative forretning med redningspakke-afpresning - denne gang på unionsniveau. Selv taler disse folk om euroens undergang som følge af koordineret angreb på Europa - ikke blot euroen - en ting der jo ikke kan forekomme, for det er jo… pth!! Konspirationsteori!!! Men euroen falder først for dens planlagte afløser, verdensvalutaen, når den sidste cent er trukket ud af os og havnet i finansfolk/politiker-broderskabets rummelige lommer. Meningen synes at være, at man vil tage fat på de svage PIIGS-euro lande, svinebinde dem v.hj.a. IMF og lade Tyskland-Frankrig  og andre velstående EU-lande betale gildet, til de også går fallit - og Rothschild & Co råder over alle værdier - og dermed al magt. Hegels strategi er så aktuel som nogen sinde. Denne artikel beskriver eurozonens øjeblikkelige situation, der trods alle løfter ikke er bedre  end den er for nationalstater uden for euroen - tværtimod, for euroen var dømt til at mislykkes fra starten af, iflg. eksperter.

Angela-Merkel--006

Babel-tower-europe-many-tongues-one-voice-150

EUbusiness 8 May 2010: EU-Kommissionen vil hælde 70 mia. € i beskyttende pool. Australiens premierminister Kevin Rudd: “markederne” har allerede dømt den græske redningspakke "utilstrækkelig". Verdens førende økonomer: Euro-unionen kan bryde sammen. Slovenien og Slovakiet: lande, som overtræder reglerne, bør udvises.  EUObserver 8 May: Sarkozy: "angreb på hele Europa, ikke kun Grækenland." “Der er en stor spekulation mod euroen og en systemisk krise krise "(ECB chef Jean-Claude Trichet)
Prison Planet 7 May 2010: Monument Securities´ cheføkonom Stephen Lewis: kaos i Grækenland kan føre til kollaps af Babelstårnet, Den Europæiske Union, hvilket bringer den farlige antagelse til fald, at strukturerne i verdensregeringen skaber stabilitet i tider med finansiel fare, men Verdensbankens og IMFs gribbe venter som altid på at æde resterne af et døende land. The Guardian 8 May: Global krise. Jeg har tidligere skrevet om det usikre projekt, euroen, og her, som blev lanceret af ideologiske og prestigegrunde længe før de fleste af de deltagende økonomier var modne til det. Det står klart nu. Men jeg forventer ikke, at det ideologiske EU-Babelstårn falder, før alle europæiske økonomier ligger i ruiner - og vi er blevet udplyndret til ekstrem fattigdom. Rothschild-marionetten, EU– og verdensstatsvennen, George Soros, erklærer, at stå bag spekulationen af 2 grunde: Penge og EU's totale finansstyring (se nedenfor). Så dette kunne være fase 2 i NVOs plan om at skyde os stormmodne for deres planer om en global valuta og her, f.eks - ja, endda at få os til at råbe på en global valuta -som forudsætter afvikling af dollaren og euroen med. For dette er nu 2. år med global styring - ifølge EU Pres. van Rompuy. "… Da er det, at alle folkeslag i verden vil bønfalde verdens ledere om at fri dem fra det onde. … Individuelle rettigheder vil de gerne opgive for garanti for, at deres velvære tilstås dem af deres verdensregering." — Henry Kissinger  21. maj, 1992.  Da både Soros/Rothschild og EU vil verdensstaten, må jeg opfatte det teater, der spilles som Hegel-strategi med Soros som tese, EUs tiltag  med euroens forsvar på vor bekostning som antitese og syntesen som verdensvalutaens indførelse.

PIIGS financieringsbehovDen græske redningspakke
Spiegel 3 May 2010:Chefen for IMF, der skal være verdens-centralbank, Dominique Strauss-Kahn, og Den Europæiske Centralbanks præsident, Jean-Claude Trichet, iovertalte de modvillige medlemmer af Tysklands parlament, Forbundsdagen, til at bidrage til IMFs redningspakk, som vil i alt andrage € 150.mia. over en tre-årig periode. I denne periode vil IMF bidrage med € 27 mia,  herunder € 15 mia det første år alene. I weekenden indgik medlemmer af euroområdet og IMF en aftale om en 110 mia. € redningspakke over tre år. EU vil yde 80mia € i lån, hvor Tysklands andel  over tre år beløber sig til € 22mia., herunder € 8.4mia. i det første år alene. Forbundsdagen vedtog dette d. 7. maj.  IMF forbereder sig på at blive i landet i landet i 10 år, hvor den fratager landet en betydelig del af dets magt.

Freie Welt.net 6. Mai 2010: Euro = Ideologi og korruption
Prof. Karl Albrecht Schachtschneider og  her: Ingen havde ved starten opfyldt konvergenskriterierne undtagen Luxembourg, heller ikke Tyskland. At den monetære union ville mislykkes, stod allerede dengang (1998) klart, men visionen om ved hjælp af den monetære union at kunne fremtvinge den store unionsstat var så magtfuld, at Forbundsdomstolen skubbede  retten til side for denne politik." Har De opbakning fra politikerne? Prof. Schachtschneider: "Nej. Repræsentanter for regeringen belønnes rundhåndet med statslige midler, vi arbejder derimod gratis, men af hensyn til vores land.
Otmar Issing:"det at lave en monetær union uden forinden at have fuldbyrdet en politisk union, var, som ville man spænde vognen foran hesten". EU er mestendels fastfrosset i sin nuværende form.
Men ikke alle affinder sig med dette misfoster

MMNews 4. MajProfessorerne Schachtschneider, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling og Joachim Starbatti vil fredag indgive en klage mod Grækenlands-redningspakken, der angives i strid med  artikel 125 i Lissabon-traktaten - det meget omtalte redningspakke-forbud." Forfatningsdomstolen havde godtgjort, at den monetære stabilitet går frem for alle andre mål (Maastricht-afgørelsen i det 1993). Med støtten til Grækenland "er der en trussel om, at Den Monetære Union og euroen bliver en inflationær union"! Den vedtagne Grækenlandsbistand krænker den nyligt vedtagne samlede gældsgrænse i forfatningen (artikel 115). Klagerne forventer at få ret.

I Tyskland tiltager vreden mod Grækenlands-redningspakken: Hovedparten vil ikke give deres surt tjente penge til de "dovne grækere"! Tyskerne “røvrendes”: Euro-stabler-til-grækenlandBild 6. May 2010: De stærke euro-lande vil muligvis blive nødt til at betale en del af eller (midlertidigt?) alle lån, herunder nye, hvis kapitalmarkederne bliver stædige, samt at overtage betalingen af renter for svage stater. Konsekvens: Yderligere omkostninger for Tyskland, Frankrig osv.! Tyskland måtte så give ekstra € 11 mia. Så i stedet for 22,4, ville vi være nødt til at skyde mere end 33 milliarder euro i Grækenland. Penge, som vi aldrig får at se igen?

Grækerne føler sig også “røvrendt” - af tyskerne!
På hidtil uhørt vis har Grækenland overskredet de i Maastricht-traktaten fastlagte grænser. George Papandreou  skal nu levere en nedskæring på 16pc i de effektive offentlige lønninger, og en yderligere stigning i momsen til 23%. Den politik at skære det primære underskud ned med 10% til 12% af BNP på tre år vil vippe landet ind i en dødsspiral. Athen sagde, at den offentlige gæld vil nå 140% i 2014, selv efter nedskæringerneGreek-rageThe Times 2 May 2010: Økonomer betragter den offentlige sektor med pensionering så tidligt som ved 45 år, og bonusser for at bruge en computer, tale et fremmedsprog og komme på arbejde til tiden, 2–4 fekstra månedslønninger om året som problemet. Den ældre generation gjorde den offentlige sektor til en gigantisk pengeautomat, der kan plyndres efter behag. Endnu større social uro ventes, når fattige familier får besked om at spænde livremmen ind, mens velhavende grækere kan beskytte deres formuer ved at flytte deres penge til udlandet. Yannis Stournaras, en af arkitekterne bag Grækenlands indtræden i eurozonen i 2001 afviser som det "rene vrøvl" påstande om, at Grækenland opdigtede sine tal for at blive optaget.

"Ilias Iliopoulos, leder af den magtfulde Embedsmændenes Fagforening:"Folk stjæler, så de kan leve, så de kan spise, "sagde han. "Og det vil kun blive værre. Disse [IMF] foranstaltninger vil trække hundreder af tusinder af græske statsborgere ned i et liv i fattigdom."
Vrede blandt grækerne over at blive fremhævet som dovne og korrupte er hærdet i vrede over Tyskland, der fornærmes, kaldes neokolonialistisk og sammenlignes med nazister
.

Greek-fireOptøjer i Grækenland med tre døde  EUObserver 5 May 2010 
Markederne frygter social eksplosion, idet de græske optøjer dræbte tre. Ifølge arrangørerne gik ca. 350.000 mennesker på gaderne over hele landet. Politiet sætter tallet til 100.000. 48 timers generalstrejke. Raseri. "Markederne vil se dette som et tegn på, at regeringen ikke vil være i stand til at presse sit program igennem." Planen står og falder med to ting: Regeringens udholdenhed og offentlig støtte. Det er meget, meget dårlige nyheder."
Kommentar:
Faktisk bruger markedsgribbene allerede euroens instabilitet som påskud for at starte et nyt angreb på verdensøkonomien i sidste uge. Men Grækernes voldelige utilfredshed går længere tilbage (Bloomberg 9, dec. 2008).

Så central europæisk økonomisk styring kræves nu
Spiegel 3 March 2010: Faktisk har de tyske og franske finansministerier udviklet et udkast til en plan, der medfører en væsentlig styrkelse af det finanspolitiske samarbejde i EU. Joschka Fischer opfordrer til, at den franske og den tyske regering opretter et finans-tilsynsorgan med tænder til at kontrollere finanserne i medlemsstaterne.
Planen er blevet set af SPIEGEL. Juncker forklarer: "Vi har brug for en europæisk økonomisk regering, at forstå som en forstærket koordinering af den økonomiske politik i euroområdet til at overvåge konkurrenceevnen og håndtere forskelle."  Barroso (EU økonomistyring), Christine Lagarde, fransk minister for økonomiske anliggender, en Citigroup note og den belgiske premierminister, Yves Leterme tilslutter sig og kræver en europæisk finansminister. Barroso: "Hvis vi ikke laver mere Europa, vil vi blive bagefter."
Kommentar: Men kan de gøre folk mere effektive? Kan de gøre tyskerne mindre effektive? Ja sikkert, hvis de ikke belønnes - og ser frugten af deres hårde arbejde gå til fallerede lande! EU kunne dræbe gåsen, der lægger guldæg. Merkel har undladt at håndhæve en skærpelse af stabilitetspagten. For at gøre dette vil Lissabon-traktaten skulle ændres.  Barroso er enig deri - og en sådan ændring er afskyelig for disse diktatorer: De frygter den demokratiske proces, vel vidende, at traktaten ville blive afvist i enhver folkeafstemning. Men Merkel forlanger nu traktatændring, hvad den østrigske kansler, Faymann, afviser. De skal dog nok engang til  snyde os – som med traktaten overhovedet.

George-soros-2Rothschild's særlige værktøj, George Soros, afslører nu Den Nye Verdensordens politiske grund til finanskrisen: En EU-finansminister.
Business Week 28 febr. 2010  (Bloomberg): Euroen "kan måske ikke overleve" den græske underskudskrise, sagde milliardær investor George Soros. Den europæiske valutakonstruktion er "mangelfuld", fordi man ikke har et fælles finansministerium," sagde Soros. Vekselkursen er fast. Hvis et land kommer i vanskeligheder, kan det ikke  devaluere sin valuta, hvilket ville være den normale måde." Også han kræver en EU finansminister - eller (han vil sørge for, at) Euroen vil mislykkes.

Spekulation
Investorerne siger, at den græske redningspakke slet ikke er nok – og forlanger nu også garantier for støtte til Spanien og Portugal. De vil spekulere mod svage landes obligationer. 
The Daily Mail 26 Febr. 2010: Rothschild-marionetten, George Soros, den mand, der knækkede Bank of England i 1992, siges at være i centrum for et komplot for at score på euroens undergang. Soros Fund Management, er blandt en gruppe af tunge Wall Street hedgefonde, der har iværksat en række massive væddemål mod euroen. Væddemålene kom efter en middag for de “tunge drenge” i New York, hvor nogle af verdens mest magtfulde valutaspekulanter hævdede, at euroen skal styrte ned til paritet med den amerikanske dollar – hvilket også vil ske (Rothschild bank BNP Paribas). Disse handelsfolk låner 20 gange størrelsen af deres væddemål for at styrke deres potentielle gevinster og tab
Soros gik også ind for en skat på finanstransaktioner, kaldet en Tobin-skat for at afskrække spekulation (Soros 'specialitet!).

Græsk smitte? - (PIIGS)
"Ingen yderligere redningspakker behøves, siger EU Økonomikommissær, Olli Rehn. Men: The Telegraph 5 May 2010: Euroen styrtede til det laveste niveau i mere end et år i forhold til dollaren og aktiemarkederne faldt af frygt for, at Europas gældskrise vil uddybes. Tysklands kansler, Angela Merkel, fortalte Tysklands parlament, Forbundsdagen, at "Tysklands fremtid i Europa står på spil." Axel Weber, chef for Bundesbank/den tyske centralbank, udtrykte frygt for, at "der er en alvorlig trussel om afsmittende virkninger for andre medlemsstater i den monetære union."
Spiegel 3 May 2010: Grækenland er kun begyndelsen. Verdens førende økonomier har længe levet over evne, og den finansielle krise fik den offentlige gæld til at svulme voldsomt. Nu  kommer regningen, men ikke alle lande vil være i stand til at betale den. Det nationale underskud i de 30 medlemmer af OECD er næsten syvdoblet siden 2007 til ca 3.400 milliarder dollars i dag. Deres samlede gæld er også steget dramatisktil 43 bilioner dollars. I euro-zonen er de nationale underskud endog 12-doblet i samme periode, med eurolandenes akkumulerede gældsbyrde på 7.700 milliarder dollars. De tilstande, der findes i Grækenland, findes i mange lande. US økonomer har beregnet et lands kritiske gældsgrænse til 90 procent af BNP.

Greek-confrontationNu skal danskeren Paul Thomsen gøre, hvad EU kan ikke gøre: disciplinere Grækenlands økonomi uden nåde på vegne af IMF! Hvis han fejler, kan EU udhules og en ny Lehman Brothers sag kunne udfolde sig – på et meget større, statsligt niveau. De såkaldte PIIGS lande (Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien kan alle behøve redningspakker - måske så meget som € 1 billion i alt. Dette ville bringe donor-landene i fare. Ifølge et strengt fortroligt IMF dokument er Tyskland kommet relativt godt gennem krisen, og dets gæld er ikke steget med nær så meget som andre udviklede landes. Kommentar: Så dette fedesvin kan man endnu slagte!

The Council on Foreign Relations 5 May 2010: Tendensen hos landene i euroområdet til at øge lønningerne for hurtigt kunne sprænge den monetære union. Nogle ødsle medlemslande vil vise sig for store til at gå fallit, og eurokonstruktionen vil vælte.
Portugal: budgetunderskud sidste år, 9,4 % af BNP – lavere end Grækenlands. Forventet offentlige gæld i 2010 86% af BNP. mere kreditværdigt end Grækenland. Refinansierer sine rentebetalinger hvert år ved at udstede nye gældsbeviserr, frem for at betale direkte. Tvivl om de politiske ledere vil kunne gennemføre nødvendige drastiske nedskæringer.
Irland planlægger at nedbringe sit underskud til 10 procent i 2011 og til 2,9 procent i 2014 for at opfylde EU's mål på 3%. Forventede 2010 gæld: 76,8% af BNP.
Italien:  bedre stillet pga. relativt lav udenlandsgæld, høj opsparing, og stabilt banksystem. På bæredygtig reformkurs. Offentlig gæld i forhold til BNP 117%.
Euro-flyderSpanien: Gæld: 53 % af BNP. Finanspolitisk stram pakkefor at reducere underskud med 1,5 procent årligt til EU's 3%-grænse i 2013. Ledighed: 19,4% mod 10 procent i eurozonen). Den spanske premierminister affejede markedsrygter om, forhandling vedr. en € 280 mia. redningspakke som "fuldstændigt vanvid," og en talsmand for Den Internationale Valutafond gav ham ret.
Grækenland (The Times 2. maj 2010): budgetunderskud: 13,6% af BNP, samlet gæld: 300 milliarder. Arbejdsløshed blandt 16 - til 24-årige: 30%. Kriminaliteten er stigende i Athen.
Slovenien må tegne et specielt lån for at hjælpe Grækenland. EUObserver 5. Maj 2010.

 N-TV 4 Mai 2010: Voksende tvivl, om Zapatero kan få styr på det voksende underskud på statsbudgettet. Her er rating-karaktererne for PIIGS-landene: 
                                             
                                                  Portugal  Italien  Irland  Greece   Spain
Fitch
                                               AA-        AA-      AA–     BBB-      AAA
Moody´s                                        Aa2        Aa2      Aa1      A3         Aaa 
  (S&P)                                          A–          A+       AA       BB+       AA
Kommentar

Storbritannien - uden for euro-zonen: The Times 6 May 2010: Vi bevæger os ind i en æra uden penge til at formilde interessegrupper. I går krævede EU-Kommissionen  omgående handling for at bekæmpe Storbritanniens underskud (12% af BNP for 2010), og forudsagde,  at det ville blive det højeste i EU, større end Grækenlands. Selv om vi betaler gælden ud i sin helhed, som Kommissionen har påpeget, er der et isbjerg af gæld tilbage: renter af gæld, pensioner.  Hvorfor ikke henvende sig til de store drenge i IMF og få den til at lægge en autoriseret plan?

Kommentar
Mange tror, at denne og den kommende økonomiske krise vil føre til euroens død. Og det vil den, hvis europæerne i stor skala og og vedholdende gør, som de gør i Grækenland. For så vil samfundene  ophøre med at fungere. Men jeg tror, at folk der betaler gildet, bare fortsætter med at godkende, hvad EU-systemet pålægger os. Vi bliver nødt til at forlade vores arbejdspladser og hjem for at redde den hellige euro, det syge symbol på en fejlbehæftet idé om at blande vand og ild, kulturer som først og fremmest vil nyde livet og kulturer, der ser produktion og pligt som deres mening i tilværelsen, for at få en union, der er bare er en region i verdensstaten.
Man kan endda håbe, at denne krise vil brede sig og uddybes - så den dræber både euroen og så unionen - og gengiver nationalstaterne deres selvbestemmelse til at devaluere svage valutaer og regulere deres renter i henhold til deres behov. Men - selvfølgelig: EU-Kommissionen vil filtrere borgernes andragender under Det Europæiske Borgerinitiativ (ECI), der blev indført ved Lissabontraktaten, sikre, at "fjollede" initiativer som afskaffelse af EU blokeres iflg Maroš Šefcovic,  vice-præsident i EU forretningsudvalget.