Resumé: “Eliten” er ikke tilfreds med os som vi er. De betragter sig som guder og lover også os guddommelighed gennem genmanipulation og teknologi med tiden - f.eks. kunstig intelligens, der er mange gange større end vor naturlige intelligens - samt evigt liv her på Jorden!! Denne transhumanistiske bevægelse har sin oprindelse i de elitære racehygiejnikeres, Julian og Aldous Huxleys, fantasier om den Fagre Nye Verden - samt i George Orwells dystre profeti “1984″ om en global politistat, der regulerer alt og alle. Eliten vil forberede ungdommen på den kommende transhumanistiske æra med hjernevask, konditionering v.hj.a. psykofarmaka og chipning, som Obamas Sundhedsreform baner vejen for,  samt for det endgyldige mål: at skabe hele verdens befolkning om til elementer i en global computer, hvor alle er linkede til hinanden - og hvor derfor alle kan kontrolleres. Derfor er underholdningsindustrien i gang med en massiv påvirkning af ungdommen med trans- og posthumanistiske idealer af satanistisk tilsnit. Her nævnes Batman som supermennesket, Spiderman/Ironman som transhumanisten og Superman som posthumanisten.  Elitens ideal for os er bikuben, hvor næsten alle er ensrettede arbejdere - og nogle ganske få kommanderer den tanketomme flok. Bag det hele ligger en nøje planlagt  psykologisk krigsførelse fra eliten, der overdænger os med kognitiv dissonans - modstridende ideer, der får os til at bøje os efter den mest praktiske ide, dvs. elitens. Når bombardementet af vold og sex har stået på længe nok, bliver vi konditionerede, følelsesløse, og volden og undertrykkelsen kan fortsætte mod dissidenter uden protester. Man tænke blot på den indvandrer/venstreorienterede vold med daglige overfald, voldtægter, skud- og knivstikkerepisoder på vore gader - og i vore hjem, samt narkotikaepidmien.  Dette er satanisk. Fantasi? Se blot på, hvad Hitler og Stalin opnåede med gammeldags hjernevask-propaganda. Filmen “Matrix” viser, at vi allerede er så vidt - og at folk ikke ønsker at forlade det kollektivt linkede hængedynd.

Serpent-eve

JPosthumanismeg har tidligere skrevet om den Fagre Nye Verdensordens (se videoer i højre margin af denne blog) transhumanisme/posthumanisme - samt om pop-industriens satanisme. Siden da har jeg bemærket, at tolerance er menneskehedens højeste dyd - det vil sige at begrebet godt og ondt har mistet enhver mening.  Lad os kaste et blik på trans/posthumanismen – pervers som den er, for den er en klart dæmonisk besættelse i vor tid – Djævelens ønske om at forvrænge Guds skabning i Guds billede. Her på H+ Magazine kan man se “Memeplex” for disse syge hjerner, som  skal arve Jorden. Her kopulerer Rihanna med robotter på Echo 2010.

Kyle Munkittrick på h+ blog 29 marts 2010: Før han nogensinde bliver Batman, som er menneskets  topmål, er Bruce Wayne så tæt på en fuldt selv-virkeliggjort person som et menneske kan være. Han har en fløj af en koncern, der kan bygge eller få, hvad han behøver. Han repræsenterer idealer: lov og orden, selvbeherskelse og retfærdighed. Men han vil dø.
Der er to måder, hvorpå man i det væsentlige kan overvinde grænserne for biologien: via ekstern, men integreret 1. teknologi eller ved 2. direkte at ændre biologien. Således udgør Iron Man og Spider-Man (nu ny film) sammen de to sider af den transhumane mønt. Trods Batmans intensive træning og fysiske overlegenhed, er Spider-Man simpelthen stærkere. Hvis Peter Parker’s Spider-Man er repræsentant for den biologiske transhumanietet, så er Iron Batman-bruce-wayne Man uden tvivl en repræsentant for den teknologiske transhumanitet. Iron Man er størrelsesordener større end Batman og … ja, han kan flyve. Som Iron Man bliver Stark en en-mands-hær. Kommentar: US staterne Arizona og Louisiana har lovgivning mod at kombinere dyre- og menneskegener!
Superman ældes langsommere. Superman har på sine fingerspidser den akkumulerede visdom fra Krypton, en planet, der er århundreder forud for menneskets fremskridt. Han kan skyde lasere fra sine øjne, flyve uden hjælp og løfte bjerge. Ironman-spidermanSuperman er  posthuman.
I fremtiden folk få tvungne chips. Hele menneskeheden vil blive til robotter, der danser den Nye Verdensordenselites pibe. Ikke chipsede personer vil falde håbløst bagude intellektuelt.

Det følgende er en uhyggelig artikel i “Vigilant Citizen” d. 17. april 2010. Transhumanisme er navnet på en bevægelse, der hævder at understøtte brugen af alle former for teknologi til at forbedre mennesket.

Følgende anføres som baggrund for en analyse af en video med en Rock sang kaldet “Imma Bee” (Jeg er en bi)

Superman1Kognitiv dissonans
Mennesker fremstilles som stammende, brudte, hjælpeløse maskiner, som på alle måder er maskinerne underlegne. I modsætning hertil er maskinerne skildret som velvillige og gode, og de vises som menneskers  hjælpere til at blive mere perfekte væsener … med magt, ved at skyde dem med geværer, der helbreder deres brudte tilstand. Dette er et godt eksempel på kognitiv dissonans, som er et andet magtfuldt aspekt af psykologisk krigsførelse i massemedierne. Kognitiv dissonans opstår, når en person opfatter en logisk uoverensstemmelse i sin tro, når en idé indebærer det modsatte af en anden. Dissonans kan opleves som skyld, vrede, frustration, eller forlegenhed. “Teorien om kognitiv dissonans fgår ud fra, at folk har en motiverende drift i retning af at reducere dissonansen ved at ændre deres holdninger, tro og adfærd, eller ved at retfærdiggøre eller rationalisere dem.
I filmen er Fergie bevidstløs og erfarer, hvordan hun og hendes bekendte, som ikke synes at have noget fundament i livet, danser og skyder sammen med borgs, at de tomme mennesker bliver borgs, danser på en borgkirkegård - og til sidst bliver den onde sorte borg, som tilsyneladende er modstander af Select-languagede transhumanes march mod at blive posthumane, dræbt af den gode hvide borg, som ønsker alle et langt og godt borgliv som robotter.

Men først: Hvad er transhumanisme?
Det er en velorganiseret og godt finansieret bevægelse, der er ekstremt fokuseret på at undergrave og erstatte alle aspekter af, hvad vi er som mennesker - herunder vores fysiske biologi, vores sinds individualitet og formålet med vores liv - samt udskiftning af al eksisterende religiøs og åndelig tro med deres egen religion – der faktisk slet ikke er ny. Udtrykket ‘transhumanisme‘ blev lanceret af biologen, Julian Huxley, in 1957. Han definerede det som “mennesket forbliver menneske, men overgår sig selv ved at realisere nye muligheder af og for sin menneskelige natur.” Julian Huxley var bror til Aldous Huxley (begge frimurere), som var forfatter til den meget berømte bog, “Fagre Nye Verden“, som er en vision af fremtiden, som de fleste mennesker betragter som “Den Nye Verdensorden“, og her, (sammen med bogen “1984” af George Orwell) - en deprimerende fremtidig politistats-verden, og her hvor en verdensregering bruger Eugenicsteknologien, såsom overvågningskameraer, psykologisk krigsførelse (propaganda) og brutalt militær/politi til at kontrollere alt og alle. Grundlæggerne af Transhumanismen var højtuddannede og velhavende enkeltpersoner primært af britisk og europæisk afstamning. Disse personer blev, hvad vi ville kalde folk af eliten, den herskende klasse i samfundet, og deres synspunkter var absolut elitære, hvis ikke ligefrem totalitære og fascistiske af natur.

Et af de centrale begreber old school Transhumanisme var den elitære pseudovidenskab eugenik eller “race hygiejne“, som er et begreb, der stadig eksisterer i dag i den moderne, skinnende, high-tech version af, hvad der tilbedende kaldes transhumanisme, Human+, eller H+ af kultens tilhængere. Faktisk har de allerede betydelig rigdom og magt, og arbejder meget hårdt for at pålægge vores verden denne transhumanistiske dagsorden.
Transhumanisterne tror, at de arbejder hen imod en ny og forbedret tilværelse, der overlader alt, hvad vi har kendt hidtil, på historiens losseplads og indbyder til en ny “guldalder” supervæsener. De ønsker at blive en helt ny art ved hjælp af radikalt avanceret teknologi.

Bikubementaliteten
Bee-hive“Bikubementalitet: En slags kollektiv bevidsthed, hvor individualitet bliver kvalt, en tilstand af ensrettethed. Sir Charles Galton Darwin, slægtning til Charles Darwin, som grundlagde teorien om evolution: “Der kan være et lægemiddel, som uden andre skadelige virkninger fjerner seksualdriften, og således  i menneskeheden kunne reproducere arbejdernes status i en bikube.” Dette menneskelige bikubebegreb har igennem historien været en ønskedrøm i den herskende eliteklasse som det ideelle samfund. Den ultimative slaverace, videnskabeligt designet til at opfylde, adlyde og opfylde elitens behov  - bier, der ikke stiller spørgsmål eller stifter oprør.
. Kommentar: Som i Hitlers Tyskland: “Du er ingenting - folket er alt.”

Mind_uploading-e1271519257642Opgradering af forstanden
Bikubementaliteten eller “ejendommeligheden”, som de arbejder hen imod, vil forekomme, tror de, når teknologien findes, som vil gøre det muligt for mennesker at “opgradere deres forstand” til en kunstig hukommelsesenhed, en slags global harddisk, så den samlede intelligens i alle vores sind vil skabe denne nye kollektivt linkede superintelligens som er “ejendommeligheden”, eller bikubemetalteten, .

Transhumanismekulten
“I stedet for ydmygt at tilbede fiktive guder eller blindt forkaste de idealer, de repræsenterer, bør vi stræbe efter selv at blive guddommelige. Kroppen er svag, men forstanden/sindet kan altid bevares (i en computer). Folk kan dø, men de kan bevares og genopstå. Vi kan skabe paradis på jorden og få evigt liv gennem teknologi blive guder -og derfor  forkaster transhumanisterne Gud helt. Dette er den luciferiske doktrin.

Pragmatisk Moral
Den transhumanistiske tanke, som de kalder Pragmatisk Moral, er simpelthen en genanvendt og omdøbt version af det ældste bedrag i verden - at der ikke er godt eller ondt.
Her er, hvordan dette begreb refererer til transhumanismekulten: “Etik og moral skal tjene, eller i det mindste ikke stå i vejen for, grænseløs selvaktualisering. Ligesom kødet, er traditionel moral noget, der skal overvindes. Der er kun rationel egeninteresse og dem, der er  alt for tilbageholdende og uvidende til at forfølge den. Dette enkle verdenssyn er et vigtigt skridt i retning af oplysning og transcendens.”

PsywarfareTranshumanismens skytshelgen

Lucifer(Lysbringeren, Esajas 14:12–14) er ifølge den ekstropiske? filosof Max More, indbegrebet af fornuft, af intelligens, af kritisk tænkning. Han står over for dogmet om Gud og alle andre dogmer. Han står for udforskning af nye ideer og nye perspektiver i forfølgelsen af sandheden. “Han er også den arketypiske billedstormer og modstander (Satan). I original jødisk tradition [se Jobs Bog], er Satan modstanderen, ikke af Gud, men af menneskeheden, dvs. en engel, der  af Gud får pålagt at bevise, at menneskeheden er un uværdig skabning. I transtopisk? sammenhæng repræsenterer Lucifer  ambition, oprør, rationel oplysning, transhumanismens mørke side.

At sælge Transhumanisme til masserne v,hj.a. psykologiske krigsførelse
Psykologisk krigsførelse (PSYWAR) er defineret af det amerikanske forsvarsministerium som: “Den planlagte anvendelse af propaganda og andre psykologiske tiltag, der har det primære formål at påvirke holdninger, følelser, holdninger og adfærd … af grupper på en sådan måde, at de støtter  … formålet.” Forskellige teknikker anvendes af ethvert sæt af grupper, og har til formål at påvirke en målgruppes værdisystemer, trossystemer, følelser, motiver, argumentation, eller adfærd. ”
Dette kaldes ofte at “vinde hjerter og forstand”, eller lignende, “Indfang deres forstand og deres hjerter og sjælene vil følge efter.”
Der er meget sofistikerede underbevidste manipulationsmetoder at påvirke med gennem propaganda og annoncer, hvilket kaldes falsk
Dancing-in-the-graveyard metacommunication,dobbeltspil, kognitiv dissonans.

Udsættelse og manglende reaktion
Med tiden, når vi udsættes for billeder af grafisk vold, seksualitet eller ideer, der udnytter kombinationer af ekstreme volds- og sexbilleder (kognitiv dissonans), bliver vi langsomt ligeglade med disse idéer. Dette kan sammenlignes med, at en person ved langsomt at blive brun vænnersig til sollys og undgår skoldning. Men i tilfældet med massemedierne og desensibilisering af vores sind er der intet Robot-showdowngodt eller gavnligt ved den måde, vi systematisk bliver desensibiliseret til at acceptere en række destruktive og farlige ideer. Transhumanistiske ideer er et eksempel på dette - mennesker bliver mere som robotter, og robotter bliver mere og mere som mennesker.

Imma Bee” filmen bliver analyseret og forklaret. “Dette skal give de mange intetanende seere illusionen om lettelse efter den kognitive dissonans-orkan. Det finurlige her er, at de netop har set deres egen race blive dræbt her og erstattet af en transhumanistisk vision om superintelligente, overmenneskelige væsener.

Denne afslutning  viser virkelig, hvor kraftfulde og effektive disse den psykologiske Matrixkrigsførelses værktøjer er.”

Kommentar
Denne virksomhed med  at ønske at besidde slavernes “hjerter og sind” for at dele og herske er blevet mulig med mere og mere sofistikeret hjernevask. Det nye er troen på teknologi - der nu fremmes af f.eks Obama’s Sundhedslovgivning med chipping. Som nævnt ovenfor betragter illuminister sig selv som guder - med ret og evne til at genskabe menneskeheden efter deres smag - dvs bikubementaliteten, der er så velkendt fra det nazistiske Tyskland, den kollektive masse, der ligesom dyrene ikke har andre behov end at spise, blive underholdt have sex og logre for deres guddommelige mestre - mens deres antal holdes nede i fremtiden - ligesom jægere holder bestanden af vildt nede på et passende lavt niveau. Dette er luciferisk, en tåbelig tro på, hvad Lucifer i skikkelse af slangen lovede Eva i 1. Mos 3:5.  Dette er Lucifers slutspil - og han har meget travlt, for han ved, at hans tid er kort (Åb 12:12). Han personificeres af illuministerne i hans Nye Verdensorden og glæder sig over sine mange håndlangere, der historiens løb lod sig omdanne til tomme skaller, tinsoldater, der kun indeholder ambition, grådighed, eller bare ubetinget lydighed over for mammon eller uretfærdige herskere - og bøjer deres opfattelse af godt og ondt efter hvad der er mest praktisk. Det er gået os som Edward Griffin beskriver: Filmen, Matrix, skildrer en fremtid, hvor verden er blevet overtaget af computere og maskiner, som dyrker menneskelige legemer  for at sætte deres hjerner ind i et globalt netværk, hvor de tjener som computeraktiver. De er uvidende om deres sande tilstand, fordi de er programmeret til at opleve en virtuel virkelighed, hvor de mener, at de lever et behageligt og normalt liv - som kun findes i deres sind. Og folk ønsker ikke at forlade deres matrix og vende tilbage til virkeligheden.  Fantasi? Se blot på, hvad Hitler og Stalin opnåede med gammeldags hjernevask-propaganda.