Climategates Og Københavns Efterdønninger - Den Store Klimaløgn Ved At Blive Afsløret

Posted By Anders On April 25, 2010 @ 00:25 In Dansk, Euromed | No Comments

Addendum  [1] Spiegel 26 April 2010: Frustreret efter København er kansler Angela Merkel roligt på vej  væk fra sit mål om en bindende aftale om at begrænse klimaændringen til 2 grader celsius. Hun har også sendt signaler på EU-plan om, at hun ikke længere støtter idéen om, at Europa går enegang. Uregelmæssigheder begået af Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) har også irriteret kansleren. Den generelle stemning blandt klimabeskyttere er syrnet endnu mere i månederne siden København. "Processen er gået i stå, alt er meget svært," siger den tyske miljøminister, Norbert Röttgen.
 

Resumé: Efter Climate/IPCC-gate-skandalerne,  Københavns-konferencen om den magt- og pengeindbringende CO2-løgn samt en hård vinter er klimatisterne i defensiven. De har ikke andet end uunderbyggede påstande som "overvældende videnskabelige beviser" for deres "globale opvarmning". Nu har deres inkompetente "videnskabsmænd" i UKs MET Office med "vulkanaskeskyen" igen kvajet sig. Men forestillingen skal fortsætte. Derfor har man i England kontrueret "undersøgelseskomitéer" med sammensætninger, der på forhånd gjorde det klart, at de selverklærede Climategate-manipulationsartister og IPCCs amatørvindlere ville blive renset for al mistanke om svindel med de globale temperaturer. Bill Clinton, Bill Gates´og Rockefellers befolkningsreduktionister bruger årligt 140 mio dollars på opvarmningspropaganda. WWF kontrollerer 8 mio hektar brasiliansk regnskov i utilgængelige egne og påstår, at de ved at redde dem fra fældning ( der er umulig) sparer CO2, som træerne optager. Deres sparede CO2 sælger de til vore industrier, der kan lade være med at begrænse deres udledning af harmløs CO2. Mens vore vare- og elregninger stiger, vandrer vore penge i lommerne på disse hensynsløse "klimaidealister" og deres bankfolk. Deres vedvarende energi producerer 4 x mere CO2 end alm. diesel - hvilket sulter U-landenes befolkninger ihjel pga. inddragelse af kornmarker til biobrændstofproduktion og stigende fødevarepriser.  Men det øger mulighederne for CO2-børsernes omsætning til glæde for den Nye Verdensordens bankstere. Selve forudsætningen for klimasvindelen er, at jorden antages at være flad og at solen altid skinner dag og nat.Gordon Brown kalder klimaskeptikere "folk, der tror, jorden er flad"  - og ved ikke, at det er ham, der skal tro det! Parodien drives ved frygt-taktik og med løfter om inddragelse af demokratiet i denne "krigslignende klimakatastrofesituation." De, der prøver at afsløre svindelen betragtes som potentielle kriminelle. Nu har Council on Foreign Relations oprettet en [2] World Governannce Monitor on Climate.

Hold øje med den Nye Verdensorden! Ikke svindlerne - men de, der udsættes for svindlerne, anses for at være kriminelle! [3] The Daily Express 16 April 2010:  “East Anglia University overgiver nu  adresserne på alle, som i dagene før e-mail hackingen af den bedrageriske CRUs email trafik  ønskede informationer i overensstemmelse med Freedom of Information Act, til politiet. Så alle, der brugte deres juridiske ret til at finde ud af, hvordan skatteydernes penge blev brugt, er nu under mistanke for hackingen og undersøges grundigt af politiet!"
[4] Gaia-new-americanOg mere hemmeligholdelse kommer fra eliten vedr. "klimaændring", mens de og deres leverandører af "videnskab" i UKs Met Office har grounded Europas fly pga. en [5] ikke-eksisterende islandsk askesky.

"Undersøgelserne" i Climategate bedrageriet
[6] Christopher Booker The Telegraph 17 April 2010:  (uddrag) Dette er den største regning i historien. Klimaændringsloven alene, siger regeringen, vil koste os alle £ 18 mia. hvert år indtil 2050. Konfronteret med alle de skandaler omkring "[7] Climategate" emails og [8] FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)[8] har de politiske og akademiske institutioner reageret med en række undersøgelser og erklæringer, der skal vise, at de metoder, der anvendes til at konstruere den officielle videnskabelige sag er helt sunde. Men i virkeligheden efterlader de videnskaben mere tvivlsom end nogensinde.

IPCC's formand, Dr. Rajendra Pachauri påstod, at alt i dens rapport var "peer -reviewed ", men det viste sig, at 1/3 ikke var - men stammede fra foldere og grøn propaganda.

[9] Global-temp-through-agesRapporten fra et hold uden klimaskeptikere, ledet af [10] Lord Oxburgh   (tidligere [11] formand for [12] Rothschilds og  [13] her  Shell UK) - som selv tjener penge på klimaændring - om East Anglia Climatic Research Units (CRUs) videnskabelige hæderlighed viste sig at være overfladisk, baseret på to korte besøg i CRU og på at læse kun 11 videnskabelige afhandlinger, der er produceret af forskningsenheden i de seneste 24 år, valgt i samråd med Royal Society (som selv er fanatisk til at fremme opvarmningsortodoksien).
Intet om [14] Jamal træringene er omtalt. Rapporten ignorerer fuldstændig fældende kritikker om, hvordan CRU har udarbejdet sine globale temperaturoptegnelser, der af IPCC er udråbt som den mest autoritative af alle officielle datakilder for overfladetemperaturerne.
[15] The Telegraph 25 March 2009: En insider har beskrevet Oxburghs udnævnelse "som at give Dracula ansvaret for en blodbank." Nu har endog CRU-lederen, [16] Phil Jones, indrømmet, at der har ikke været nogen global opvarmning siden 1995!

[17] Hockeystick-dismantled[18] The Daily Mail 31 March 2010: Parlamentsmedlemmer rensede forskere ved (East Anglia)-universitetets Klima-Forskningsenhed for forseelser og sagde der ikke var nogen beviser på, at de manipulerede data for at styrke sagen for menneskeskabt global opvarmning. Dr. Benny Peiser fra den skeptiske Global Warming Policy Foundation, sagde: »Rapporten er klart forudindtaget og alt for venlig mod professor Phil Jones."

Venstre: Den berygtede Michael Mann-Hockeystav bygget på falske CRU-Jamal-trærings-forudsætninger. Den sorte linje giver den korrigerede temperatur.
[19] Her erklærer en hyppig insider lederskribent til IPCC´s AR rapporter, at IPCC er en politisk institution, som foregiver at være videnskabelig, at  konklusionerne i [20] AR4 er uden grundlag, endog kopieret fra milieubevægelsen. IPCC bør reformeres drastisk!  

Befolkningsreduktionister fremmer løgnen om global opvarmning
[21] Canadian Free Press 31 march 2010: Bill Clintons missionen er "Global gensidig afhængighed." Den anden måde at sige det er "[22] global governance/verdensregering," FN stil. Bill er over hele verden og skaber programmer og-politik, mange gange arbejder han direkte med udenlandske regeringer for at skabe en en [23] verdensregering - på bekostning af den suveræne nation han engang ledede.

Hertil bruger han den globale opvarmnings frygttaktik, hvilket resulterede i oprettelsen af programmer, der tvinger regeringerne til at indføre massive nedskæringer på energiforbruget. Resultatet, højere energiomkostninger og energimangel.
.
William J. Clinton Foundation har et budget på 140 millioner dollars årligt . Den største bidragyder til Clintons globalistiske krigskasse var Bill og Melinda Gates Foundation. Desuden bl.a. Soros og Rockefeller Foundations, Gates´ 'Microsoft, Google, Cisco, Norges regering, FN-fonden.

[24] Global-warming-cooling3gEnsretning af vor tankegang
[25] The Telegraph 30 March 2010: Sir John Lawton, formand for Den Kongelige Kommission, sagde, at alle virksomheder og offentlige organer skal udføre en test mhp. "tilpasning til klimaændringer". "Planeten er allerede kun lidt over den værste situation, så hvis vi ikke gør noget kunne vi se en temperaturstigning på 4C (7.3F) i år 2100," sagde han. "Folk vil blive dræbt eller såret af klimaændringer.Alle må til stadighed have dette i tankerne! [26] Spiegel 1 April 2010  er klart rystet over Klima– og IPCC-gates i sin tro på den globale opvarmning.

Baner vejen for den Nye Verdensordens diktatur
[27] Canadian Free Press 1 April: Præsident Obama vil have [28] EPA (Milieu-beskyttelses-styrelsen) til allerede i næste uge at erklære (det livgivende) CO2 for en farlig global opvarmningsluftart og vil begynde at regulere  udledninger af den med det samme. Og det betyder tab af mange arbejdspladser.

[29] Gaia[30] The Telegraph 30. marts 2010: Opfinder af Gaia hypotesen, [31] James Lovelock: "Vi har brug for en mere autoritativ verden. Jeg har en fornemmelse af, at klimaændringen kan være et problem, der er lige så alvorligt som krig. Det kan være nødvendigt at afskaffe demokratiet i et stykke tid.” I sin seneste bog "The Vanishing Face af Gaia", konkluderer han, at skader forårsaget af[32] overbefolkning, og [33] her, og [34] artsnedgang samt [35] kulstofemissioner, og [36] her, og [37] her, allerede er så stor, at den moderne civilisation er færdig. Inden udgangen af dette århundrede, hævder han, [38] stiger vandstanden og overophedning vil have gjort dele af vores planet ubeboelige. Dette er på grænsen til vanvid.

De frygter oplyste vælgeres magt
[39] The Telegraph 23 March 2010: Præsident Nicolas Sarkozy skrottede tirsdag landets foreslåede kuldioxyd-skat og omrokerede sit kabinet i populistisk retning efter at have lidt et knusende valgnederlag.

Store penge
[40] Christopher Booker, EU Referendum 21 marts 2010: WWF og andre grønne kampagnegrupper, der råber  op om ødelæggelsen af Amazonas regnskov er blandt dem, der står til at tjene over 60 milliarder af dollars på deres skræmmekampagne. Dette "grønne guld-kapløb" indebærer at tage kontrol over store områder af regnskovene (8 millioner Hektar i Brasilien) , angiveligt for at stoppe at de bliver fældet, og så sælge kulstoftilgodehavender, der kommer i stand ved kuldioxidemissioner, som de hævder vil være "sparet”. Disse skove er beliggende i øde områder, hvor ingen nogensinde kommer for at fælde træer! EU har imidlertid besluttet ikke at tillade disse kreditter. Kommentar:[41] Kuldioxydhandel præsenterer en meget værdifuld indtægtskilde for investerings- og finansieringshuse - og nationer. Når industriforetagender køber disse regnskovsaflad, kan de uhindret fortsætte udledningen af CO2, hvilket ingenting gør , da [42] CO2 er helt harmløst. Blot er vore penge vandret ned i banksternes lommer. Og firmaerne sparer dyr teknologi.

[43] Grøn-bilVedvarende energi er en skrøne - der forarmer skatteyderne
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung. [44] Renewable Energies. The German Experience. "At den en vedvarende energi giver en dobbelt dividende eller "win-win løsning" i form af miljøpleje og økonomisk velstand er uvederhæftigt. Vedvarende energi medfører store omkostninger, uden nogen af de påståede positive virkninger på emissionsreduktioner, beskæftigelse, energisikkerhed, eller teknologisk fornyelse." [45] EurActiv 22 April 2010: Biodiesel fra nordamerikanske sojabønner har et indirekte CO2 fodspor på 339,9 kg CO2 pr gigajoule - fire gange højere end standard diesel - sagde et EU-dokument, et bilag, der kontroversielt var revet ud af en rapport, som  offentliggjordes i december. Men det er nu blevet offentliggjort, efter at Reuters brugte informationsfrihedsloven til at få en kopi. Den Europæiske Union har sat sig det mål at opnå 10% af sine brændstoffer fra vedvarende kilder, hovedsageligt biobrændstoffer, inden udgangen af dette årti.
 
[46] EurActiv 12 March 2010: Kun fem EU-lande har planer om at købe vedvarende energi fra andre lande, mens EU som helhed er på vej til at overskride sine 20% kollektive mål, sagde Europa-Kommissionen i går (11. marts).
[47] Brookings 23 April 2010: Den globale vedvarende energi-kapacitet er katastrofalt langt fra at kunne klare den globale efterspørgsel efter energi. De økonomiske omkostninger ved klimaændring og tilpasning er stadig ukendt - OECD anslår afbødningsomkostninger mellem 350 milliarder dollars og 3 [48] Cfr-obamabilioner dollar om året. Milliarder i fonde til udviklingslande er ofte fejlplacerede og spildte. Fokus på mindre forhandlinger med de faktiske store udledere er nødvendig.

[48] Kommentar
Hele denne falske "klimatologiske" virksomhed har til formål at dræne vores penge og vores frihed over i lommerne på den Nye Verdensordens elitister. Således har US Council on Foreign Relations oprettet [2] World Governannce Monitor on Climate, der anfører følgende: "Global Governance Monitor er en produktion af CFRs internationale institutioner og globale styringsprogram, som sigter på at identificere de institutionelle krav til et effektivt multilateralt samarbejde i 21. århundrede ". Og  [49] videre: "… at fremme konstruktivt USA-lederskab i opbygningen af eksisterende organisationers kapacitet og i sponsoreringen af nye, mere effektive regionale og globale institutioner og partnerskaber."
Endvidere: "Udfordringen for global styring har aldrig været mere påkrævet og mere skræmmende at realisere. Overskrifterne er fyldt med tværnationale udfordringer, lige fra [50] terrorisme til [51] EnergyBudget TFklimaændringer og masseødelæggelsesvåben. For at fremme en bedre forståelse af moderne globale udfordringer og det internationale samfunds indsats mht. at reagere på dem, har de internationale institutioner og det Globale Styringsprogram  (IIGG)  lanceret Global Governance Monitor."

[51] Her er dens oversigt over de initiativer, der skal slavebinde os. [52] Council on Foreign Relations: Verdensorden: "Internationalt mener flere i  offentligheden, at deres regering bør være mere samarbejdsvillig end der mener, at deres regering synes at være parat til at gå på kompromis."
Hvis denne sidstnævnte udtalelse er korrekt, fortjener folk virkelig det kommunistiske [53] FN livegenskab  i [54] Adam Weishaupts/Rothschilds en-verdensstat, der venter dem inden for rammerne af [55] UNEP og [53] Agenda 21. Og vi er allerede er kommet [56] langt i den retning på grund af vores underkastelse under løgnen om menneskeskabt CO2 global opvarmning, selve [57] grundlaget for [58] opførelsen af én-verdensstaten og dens [59] økonomiske udplyndring af os. 
For ideologien spiller fakta bare ikke nogen rolle: Det er altsammen baseret på IPCC-svindel, som bliver mere og mere indlysende: [60] Climate Realists 21 April 2010  Alle klima-computermodeller har vedtaget den flade jord-teori om Jordens energi, som portrætteret i Kiehl JT og KE Trenberth 1997, Jordens årlige globale gennemsnitlige Energi Budget. Bull. Am. Met. Soc. 78 197-208. Det antages, at jorden kan anses for at være flad, den vedhæftede graf er i alle rapporter fra IPCC  og  er af afgørende betydning for alle deres aktiviteter. Jorden er her grundigt fladtrykt, som om den var blevet kørt over af en kosmisk damptromle. Det antages, at solen skinner hele dagen og hele natten med samme intensitet, og at temperaturen på jordens overflade er konstant. Så denne gang er det "ubalanceret" til en opvarmning på 0,9 watt per kvadratmeter om året i perioden 2000 til 2004. Desværre er der ingen tvivl om, at jordens temperatur afkøledes i denne periode. Den nuværende fremherskende drivhuseffekt-teori er død og dens konsekvenser må fjernes straks."[61] Gordon Brown kalder klimaskeptikere for "folk, der tror, Jorden er flad" - uden at vide, at hans egen globale opvarmningstro? netop forudsætter en flad Jord!!

[48]  


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=15089

URLs in this post:
[1] Spiegel 26 April 2010: http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,691194,00.html
[2] World Governannce Monitor on Climate.: http://www.cfr.org/publication/18985/global_governance_monitor.html
[3] The Daily Express 16 April 2010: : http://www.scottishdailyexpress.co.uk/posts/view/169578/College-gives-files-of-climate-change-scepti
cs-to-police

[4] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergaia-2dnew-2damerican10.jpg
[5] ikke-eksisterende islandsk askesky: http://euro-med.dk/?p=15042
[6] Christopher Booker The Telegraph 17 April 2010: : http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/7601929/Climategate-a-scandal-that-w
ont-go-away.html

[7] Climategate: http://euro-med.dk/?p=11914
[8] FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): http://euro-med.dk/?p=13677
[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederglobal-2dtemp-2dthrough-2dages1.jpg
[10] Lord Oxburgh : http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7071751.ece
[11] formand: http://www.123people.com/ext/frm?ti=personensuche%20telefonbuch&search_term=ron%20oxburgh&se
arch_country=US&st=suche%20nach%20personen&target_url=http%3A%2F%2Flrd.yahooapis.com%2F_ylc%
3DX3oDMTVnMWdlM3B2BF9TAzIwMjMxNTI3MDIEYXBwaWQDc1k3Wlo2clYzNEhSZm5ZdGVmcmkzRUx4VG5makpERG5QOWVKV1NGSk
JHcTJ1V1dFa0xVdm5IYnNBeUNyVkd5Y2REVElUX2tlBGNsaWVudANib3NzBHNlcnZpY2UDQk9TUwRzbGsDdGl0bGUEc3JjcHZpZA
NTSlhLQVdLSWNycUhQZ1ZreTYwRnhzUmJXODV4RFV2R0pQQUFBMzhr%2FSIG%3D12o3sgt4d%2F**http%253A%2F%2Fnewsgrou
ps.derkeiler.com%2FArchive%2FTalk%2Ftalk.environment%2F2005-08%2Fmsg00038.html&section=weblink&a
mp;wrt_id=227

[12] Rothschilds: http://www.mega.nu/ampp/rothschild2.html
[13] her: http://www.nytimes.com/1990/03/22/obituaries/lord-rothschild-79-a-scientist-and-member-of-banking-fa
mily.html?pagewanted=1

[14] Jamal træringene : http://euro-med.dk/?p=11029
[15] The Telegraph 25 March 2009:: http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100031404/climategate-the-parliamentary-cover-up/
[16] Phil Jones: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1250872/Climategate-U-turn-Astonishment-scientist-centre-glo
bal-warming-email-row-admits-data-organised.html?ITO=1490

[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhockeystick-2ddismantled10.gif
[18] The Daily Mail 31 March 2010: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1262403/Climategate-university-condemned-unacceptable-cultur
e-secrecy.html

[19] Her erklærer en hyppig insider lederskribent: http://nofrakkingconsensus.blogspot.com/2010/04/seasoned-veterans-view-of-ipcc.html
[20] AR4: http://euro-med.dk/?p=
[21] Canadian Free Press 31 march 2010: http://canadafreepress.com/index.php/article/21548
[22] global governance/verdensregering: http://euro-med.dk/?p=10021
[23] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[24] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederglobal-2dwarming-2dcooling3g1.jpg
[25] The Telegraph 30 March 2010: http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/7535304/Climate-change-is-the-new-health-
and-safety.html

[26] Spiegel 1 April 2010: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,686697,00.html
[27] Canadian Free Press 1 April:: http://canadafreepress.com/index.php/article/21566
[28] EPA : http://online.wsj.com/article/SB126013960013179181.html?mod=WSJ_hpp_LEFTTopStories
[29] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergaia1.jpg
[30] The Telegraph 30. marts 2010: http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100032069/only-global-fascist-tyranny-can-save-us-
now-says-nice-old-man/

[31] James Lovelock: http://www.ecolo.org/lovelock/lovebioen.htm
[32] overbefolkning: http://euro-med.dk/?p=14749
[33] her: http://euro-med.dk/?p=9404
[34] artsnedgang: http://euro-med.dk/?p=8329
[35] kulstofemissioner: http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2158072e-802a-
23ad-45f0-274616db87e6

[36] her: http://euro-med.dk/?p=5013
[37] her: http://euro-med.dk/?p=13312
[38] stiger vandstanden : http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=13679
[39] The Telegraph 23 March 2010: http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/7507015/France-ditches-carbon-tax-as-social-p
rotests-mount.html

[40] Christopher Booker, EU Referendum 21 marts 2010: : http://eureferendum.blogspot.com/2010/03/amazongate-part-ii-seeing-redd.html
[41] Kuldioxydhandel: http://euro-med.dk/?p=62
[42] CO2 er helt harmløst: http://euro-med.dk/?p=12323
[43] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergr-f8n-2dbil1.jpg
[44] Renewable Energies. The German Experience: http://www.instituteforenergyresearch.org/germany/Germany_Study_-_FINAL.pdf
[45] EurActiv 22 April 2010: http://eupolitics.einnews.com/article.php?oid=o5WtnDPlLL4wwDk&v=42602Emw3_BHm/9x1NGN/GANHIC2JydX
U

[46] EurActiv 12 March 2010: http://www.euractiv.com/en/energy/few-eu-countries-plan-trade-renewable-energy-news-330674
[47] Brookings 23 April 2010: http://www.brookings.edu/opinions/2010/0422_environmental_pragmatism_ebinger.aspx
[48] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercfr-2dobama4.jpg
[49] videre: http://www.cfr.org/thinktank/iigg/pop/general_principles.html
[50] terrorisme: http://euro-med.dk/?p=8105
[51] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederenergybudget-20tf1.jpg
[52] Council on Foreign Relations: Verdensorden:: http://www.cfr.org/publication/20017/world_opinion_on_general_principles_of_world_order.html?breadcr
umb=

[53] FN livegenskab : http://euro-med.dk/?p=11477
[54] Adam Weishaupts/Rothschilds en-verdensstat: http://euro-med.dk/?p=13842
[55] UNEP: http://euro-med.dk/?p=12075
[56] langt i den retning : http://euro-med.dk/?p=13756
[57] grundlaget: http://euro-med.dk/?p=13532
[58] opførelsen: http://euro-med.dk/?p=14520
[59] økonomiske udplyndring : http://euro-med.dk/?p=14824
[60] Climate Realists 21 April 2010 : http://climaterealists.com/index.php?id=5583
[61] Gordon Brown kalder klimaskeptikere for "folk, der tror, Jorden er flad": http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/6729833/Gordon-Brown-climate-change-sceptics-are
-flat-earthers.html