EUs Vulkanske Askesky-Inkompetence: EUs Tynde Stof til “Globale Løsninger På Globale Problemer” Skal hemmeligholdes

Posted By Anders On April 23, 2010 @ 00:55 In Dansk, Euromed | 1 Comment

Se [1] The Daily Mail 25 April 2010: Askeskyen, der aldrig var der: Hvordan vulkanskyen over Storbritannien kun var 1/20 af den flyvesikre grænseværdi - og brølere førte til flyveforbuddet. 

Resumé: Askeskyen fra den islandske vulkan, Eyafjalljökull, har skabt panik og lukning af lufttrafikken i Europa. Flere tidligere vulkanske askeskyer i Europa og andre steder har ellers aldrig ført til et kontinentalt flyveforbud. Grundlaget for flyveforbuddene er forbløffende: computermodeller uden målinger - foretaget af Storbritanniens inkompetente Met Office, et statsligt organ og medskyldig i CRU-Climategate bdrageriet. Beskeden om ikke at flyve var udstedt af Eurocontrol, en organisation, der står EU nær. Mest sandsynligt er flyveforbuddet blevet afstemt med EU. I Lufthansa's snesevis af testflyvninger gennem de angiveligt tætteste askeskyer fik maskinerne ingen partikler i motorerne og havde ikke fået en skramme. Falcon flyet, der var udsendt af det tyske Center for Luft- og Rumfart, udgav på engelsk en rapport, der kun viste små mængder partikler - som i en Sahara-sandstorm, og maskinen havde ingen ridser eller påviselige partikler. Denne rapport er nu blevet slettet fra Forbundsministeriets hjemmeside. Det ser ud som om medierne heller ikke afslører detaljer om denne analyse. Uforståeligt er, at EU-Kommissionen ikke straks bad Eurocontrol om at foretage prøveflyvninger for at foretage målinger - som de gør i USA. Nu trækker det inkompetente eller snarere beregnende EU  sin kæphest af stald: Forløbet skyldes udelukkende de ineffektive nationalstater. Globale problemer kræver globale løsninger! Alt ville være gået meget bedre havde nationerne opgivet deres luftrumssuverænitet, som Kommissionen har længe har krævet, og givet det til en EU-myndighed. Således udnytter EU - ligesom FN - enhver krise, so den selv skaber, til at gramse mere magt til si på nationalstaternes bekostning 

[2] Met_office_wrong

Jeg har ofte skrevet om, hvordan EU og FN bruger enhver Ny Verdensordens-genereret "krise" til at skræmme os fra vid og sans for at acceptere deres stræben efter [3] global styring/world governance: Den globale [4] opvarmningssvindel og [5] her, [6] svineinfluenzafuppen, den [7] biologiske mangfoldighedskrise, og [8] krigen mod terror, og [9] her, og [10] finanskrisen og [11] her samt [12] indvandring- og nu den [13] islandske vulkanaskesky. Selv om sidstnævnte kan være [14] HAARP-udløst - tror jeg, at dette udbrud er et af de mange naturfænomener, der forekommer på grænselinien mellem de europæiske og amerikanske tektoniske plader på Island - som aldrig før har forårsaget panik. Så hvorfor afslører den seneste af disse begivenheder pludselig EUs og dets værktøj, Eurocontrols, inkompetence? Flyveforbuddene var meget velkoordinerede, de fandt sted overalt på samme tid - var ikke bare overladt til tøvende individuelle nationale staters beslutninger - som det ellers fremgår af Spiegel-artiklen nedenfor. Flyveforbuddene blev beordret af Eurocontrol - som bestemt ikke ville have gjort det uden at rådføre sig med EU. [15] EU indrømmer nu bagefter, at flyveforbuddene var forkerte, at transportmyndighederne har truffet afgørelsen. Hvordan kan EU tale om myndigheder, når ordren blev givet af Eurocontrol? [16] For øjeblikket forvaltes koordineringen af Den Europæiske Organisation for Luftfartens Navigationssikkerhed (Eurocontrol), som blev oprettet i 1960. Organisationen koordinerer luftrum for 38 europæiske lande, herunder de 27 EU-medlemslande, men den har ingen juridisk myndighed over sine medlemmer. Hvorfor sørgede EU ikke gennem Eurocontrol for prøveflyvninger for at måle askekoncentrationerne lige fra starten - men stolede bare den [17] notorisk inkompetente Climategate medskyldige, det britiske Met Office? Dette kan simpelthen ikke blot skyldes inkompetence. Det ville helt sikkert være inden  EU-Kommissionens beføjelse at lade foretage de relevante målinger før flyveforbuddene. At det ikke skete, tyder snarere på en politisk dagsorden, som Spiegel anfører - eller at EU er så ineffektivt, at det ville være uansvarligt at give den mere magt.

[18] Askesky2Interessant er, at den oprindelige meddelelse fra Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt, som kunne ses i går, nu er [19] slettet af det tyske trafikministerium! Den kan stadig ses hos [20] ZDF-videotekst – men kun på engelsk. Jeg har lavet en kopi. Jeg kan ikke finde nogen andre oplysninger om detaljerne i denne undersøgelse i de tyske medier.

[1] The Daily Mail 25 April 2010: Satellitbilleder. Videnskabsfolk siger, at mere end 2.0 - her vist som gult - kunne antyde aske. Kortene gør det klart, at under det meste af flyveforbuddet var aske kun at se over små områder af Storbritannien - og nogle dage slet ikke.

[21] The Telegraph 19 April 2010: Vulkaner har pumpet askefaner af denne størrelse og større endnu ud i atmosfæren mange gange tidligere uden at gøre et helt kontinent til flyveforbudszone

[16] Spiegel 21 April 2010: IATA præsident, Giovanni Bisignani, har skarpt kritiseret EU for dets manglende lederskab under krisen. Faktisk er luftrummet over Europa i høj grad stadig repræsentativt for småstatsmentaliteten, der herskede i Europa for et århundrede siden. I årtier har regeringer forgæves søgt at nå til enighed om fælles kontrol, uafhængigt af grænserne, men de er ikke kommet ud over diskussionsstadiet. I stedet måtte i sidste uge hver stat selvstændigt fortolke de retningslinjer fra International Civil Aviation Organization (ICAO), som blev til efter farlige flyhændelser pga.vulkansk aske i 1980'erne. "De siger: Når der er vulkansk aske i luften, skal flyvemaskiner blive på jorden," sagde Bisignani. Trods disse reglers tilsyneladende absoluthed har der været talrige vulkanudbrud rundt om i verden siden 1980'erne, og lande og flyselskaber har været i stand til at navigere problemløst uden at afbryde flyrejser på tværs af et helt kontinent. I USA, for eksempel sendes særlige fly af sted med måleudstyr til at bestemme den nøjagtige placering af en askesky. Når dens udstrækning er bestemt, lukkes luftrummet kun i direkte berørte områder, hvor tætheden af asken begrunder beslutningen.

Og selv efter en officiel regeringserklæring fra den tyske trafikminister, Peter Ramsauer, i onsdags, forblev Bisignanis forespørgsel om, hvorfor det tog fem dage før EU's transportministrene var i stand til at afholde en konference  - dage, hvor flyselskaber over hele verden tabte 1 milliard dollars - ubesvaret. Det forblev også uklart, hvorfor de 27 EU-medlemslande ikke var i stand til at koordinere og hurtigt opsende forskningsfly til at indsamle nøjagtige data om den vulkanske askesky.

Europa-Kommissionen arbejder for  “en europæisk himmel” (Unified Skies)
Europa-Kommissionen har opfordret medlemsstaterne til at koordinere flyvesikkerheden bedre. En talsmand for den europæiske transportpolitik-kommissær, Sim Kallas, hævdede i Bruxelles, at krisen kunne have været styret bedre, hvis nye regler, der godkendtes af medlemsstaterne i december, var blevet gennemført. "Hvis vi havde en stærkere koordinering på europæisk plan," sagde Kallas´ talskvinde, Helen Kearns, "ville beslutningen have været truffet hurtigere." Den [22] Flyveaske1manglende koordinering mellem de 27 nationale flytrafik-myndigheder afstedkom et alvorligt problem. Det "fælles europæiske luftrum"-initiativ forventes at fjerne opsplitningen af den europæiske luftrumskontrol. Ifølge planen vil en europæisk flytrafik manager blive udpeget, som kunne gribe ind i en krise som den, der opstod i sidste uge. Men de nye regler bliver gennemført i etaper og vil ikke være helt på plads før til januar 2012.

Askeskyen den  [23] 22 April – BBC. Ifølge [24] EU Referendum  er der nu nye sikkerheds-kriterier på 2000 mikrogram partikler per kubikmeter luft. Over Tyskland den 19. april, mens alle fly havde startforbud, var der 60 mikrogram partikler pr kubikmeter luft.

ICAOs generalsekretær, Raymond Benjamin, meddelte i denne uge, at den særlige FN-organisation, vil arbejde på globale standarder for koncentrationen af aske, der kan påvirke flyvemaskiners motorer. Benjamin sagde, at ICAO ville indkalde et ekspertpanel, der ville bestemme, ved hvilke koncentrationer vulkansk aske bliver for farligt for flyrejser. Arbejdet er meget vigtigt, også i betragtning af den tvivl, der er opstået omkring det hensigtsmæssige i denne uges strenge grænser for lufttransport. "Blandingen var så tynd, at man må antage, at der ikke er nogen fare," sagde Lufthansas adm. direktør, Wolfgang Mayrhuber, hvis flyselskab også har foretaget egne testflyvninger i denne uge. Med særlig tilladelse havde Lufthansa fløjet dusinvis af jetfly siden lørdag gennem de berørte luftrum - første tomme og senere med passagerer. "Bagefter fandt vi ikke en eneste askepartikel i (jetmotor) turbinerne," sagde en talsmand for selskabet. Selskabet sendte sit eget mobile laboratoriefly i luften da det så allerværst ud, tirsdag, men resultaterne vil først foreligge om et par dage.

 [25] The New York Times 21 April 2010: Europa-Kommissionen satte onsdag scenen for en potentielt bitter debat om planerne om at skabe en enkelt myndighed med beføjelser til at tilsidesætte medlemsstaternes kontrol over deres luftrum. Kommissionen vedtog en pakke af forslag i 2004 med det formål at integrere regionens 36 nationale flyvekontrolsystemer i et såkaldt fælles europæisk luftrum, der begynder i 2012. Men elementer i planen mødes stadig med modstand fra nogle europæiske regeringer, der er bekymrede for risikoen for den nationale sikkerhed, og fra flyveledernes fagforeninger, som hævder, at det vil gøre det lettere at nedlægge arbejdspladser. Hvad der skete i stedet, var, at de nationale lufttransportmyndigheder tilbragte weekenden med at koordinere indbyrdes for at planlægge ruter og give tilladelse til flyvninger over hinandens luftrum, sagde Ms Kearns. Som følge heraf, tilføjede hun, begyndte trafikken først at komme i gang i større mængder mandag.

Kommentar: Man mærker hensigten og bliver forstemt: EU og FN laver “kriser”, som de så udnytter til at rage mere magt til sig på nationalstaternes bekostning.  Og alt naturlig i dybeste hemmelighed. Som [26] EUs "grundlæggende fader", Jean Monnet, sagde iflg. den britiske konservative, Adrian Hilton:" "Europas nationer bør styres i retning af superstat uden, at deres folk forstår, hvad der sker. Dette kan ske gradvist, hvert trin forklædt som havende et økonomisk formål, men som uigenkaldeligt vil føre til en føderation.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=15042

URLs in this post:
[1] The Daily Mail 25 April 2010: Askeskyen, der aldrig var der:: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1268615/The-ash-cloud-How-volcanic-plume-UK-twentieth-safe-f
lying-limit-blunders-led-lock-down.html

[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermet-office-wrong.jpg
[3] global styring/world governance: http://euro-med.dk/?p=10021
[4] opvarmningssvindel: http://euro-med.dk/?p=13677
[5] her: http://euro-med.dk/?p=13312
[6] svineinfluenzafuppen: http://euro-med.dk/?p=9114
[7] biologiske mangfoldighedskrise: http://euro-med.dk/?p=8329
[8] krigen mod terror: http://euro-med.dk/?p=8105
[9] her: http://euro-med.dk/?p=12756
[10] finanskrisen: http://euro-med.dk/?p=13876
[11] her: http://euro-med.dk/?p=11738
[12] indvandring: http://euro-med.dk/?p=8949
[13] islandske vulkanaskesky: http://euro-med.dk/?p=15036
[14] HAARP-: http://euro-med.dk/?p=14339
[15] EU indrømmer nu bagefter, at flyveforbuddene var forkerte: http://euro-med.dk/?p=14946
[16] For øjeblikket forvaltes koordineringen : http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,690470,00.html
[17] notorisk inkompetente Climategate medskyldige, det britiske Met Office: http://euro-med.dk/?p=14945
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederaskesky2.jpg
[19] slettet af det tyske trafikministerium: http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1134440/Report-of-Falcon-Flight-19-April-2010.pdf
[20] ZDF-videotekst – men kun på engelsk: http://www.zdf.de/ZDFde/download/0,6753,7015550,00.pdf
[21] The Telegraph 19 April 2010: http://www.telegraph.co.uk/travel/7605797/Volcanich-ash-cloud-Is-the-no-fly-zone-necessary.html
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederflyveaske1.gif
[23] 22 April – BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8636308.stm
[24] EU Referendum : http://eureferendum.blogspot.com/2010/04/what-difference-day-makes.html
[25] The New York Times 21 April 2010:: http://www.nytimes.com/2010/04/22/world/europe/22europe.html?ref=europe
[26] EUs "grundlæggende fader", Jean Monnet: http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet