Open Europe Sept. 3, 2008 : "Justeringer af det kontroversielle europæiske arrestordresystem betyder, at en britisk borger kan blive anholdt her og sendt i fængsel andre steder - selv om han ikke vidste han havde været anklaget.

Reglerne vil gælde for forbrydelser, lige fra mord og voldtægt til andre, såsom 'fremmedhad', som er underkendt i britisk ret."

Kommentar
: Lige hvad EU ønsker ifølge sin "Rammebeslutning om Racisme og Fremmedhad". Derfor har EUMedSSR etableret Europol.

"JustitsministerJack Straw har givet britiske opbakning til lovgivning om udlevering med den begrundelse, at det vil forbedre " gensidig tillid blandt de 27 EU-lande".

De gik igennem en tillidsafstemning i Europa-Parlamentet i går forud for den endelige godkendelse af de nationale regeringer senere på året.

Men konservative sagde, at reglerne ville undergrave retten for den anklagede til at forsvare sig i en retssag, og advokater advarede om risikoen for alvorlige justitsmord.

Dominic Grieve, konservativ indenrigspolitisk talsmand, sagde, at den plan var alarmerende. "At tillade, at britiske statsborgere skal udleveres til at imødese indespærring i europæiske (snart også tyrkiske)  fængsler,  baseret på retssag in absentia, er simpelthen ikke foreneligt med principperne for britisk retslovgivning'.

Det europæiske arrestordresystem trådte i kraft for fire år siden, med britisk opbakning, på trods af frygt fra parlamentsmedlemmer tilhørende oppositionen og advokater for dens konsekvenser. Det giver EU-landene lov til at kræve udlevering af mistænkte fra andre EU-lande uden nogen formel udleveringsprocedure, eller retshøringer.

I øjeblikket har stater, bl.a. Storbritannien, ret til at nægte at udlevere en mistænkt, hvis han er blevet dømt i sit fravær.

Men det nyeste 'retssag in absentia"-initiativ vil insistere på,  han udleveres. Staten, der fremsætter anmodningen, skal blot bevise, at den mistænkte er blevet underrettet om retssagen - en retlig forudsætning, som ikke betyder, han har fået beskeden  personligt.

Reglerne vil sandsynligvis vil blive brugt af lande som Grækenland, som har været involveret i anfægtede retsforfølgninger af briter, samt af  østeuropæiske stater, hvor retssystemet er almindeligt anset for at være korrupt.
Justitsministeriet sagde: »Initiativet vil sikre, at der er klarhed med hensyn til, når domstolene i én medlemsstat anerkender en afgørelse truffet af en anden medlemsstat i en persons fravær.

»Dette vil bidrage til at sikre, at en person ikke kan undslippe retfærdighed ved at flygte til en anden medlemsstat, samtidigt med at den sikrer, at personer kun returneres, hvor det er hensigtsmæssigt - for eksempel hvor der vil være en omprøvning«.

Men Pieter Cleppe, en advokat ved Open Europe tænketank, sagde: "Dette forslag kunne åbne døren for alvorlige justitsmord, og ministre bør ikke støtte det."

Kommentar
Hvem sagde Golag Øhavet? Nå, ja. Vi fik jo ikke sagt fra i tide - og må nu bære følgerne.
Nu kan f.eks. islamiske organisationer teoretisk bestikke østeuropæiske retter til at kræve udlevering af en islamkritisk blogger, som så kan krepere i et afsidesliggende  østeuropæisk eller tyrkisk fangehul (med tiden)!