Vore soldater er i Afghanistan, de har været i Irak - for at bekæmpe terrorisme. Igen og igen får vi at vide, at de står over for en verdensomspændende kamp mod terrorisme, som ingen nationalstat kan klare alene. Vi behøver store enheder: NATO og FN. I globalismens, den Nye Verdensordens, navn sender vi vore soldater så langt hjemmefra som muligt - og vil nu sågar afvæbne vore hjemmeværn -  alt for vor sikkerheds skyld! I stedet vil SF lade hjemmeværnet bekæmpe dræbersnegle!!!

EUs indvandringspolitik har overbelastet vore politikorps i indsats mod hverdagens - og nattens - terror på vore gader, hvor de ikke må krænke herrefolket: muslimerne, en indsats, der umuliggøres af  Charter om EUs Fundamentale  Rettigheder  og Rammebeslutningen om  racisme og Fremmedfrygt, der lover kritikere 3 års fængsel!  

Men så har vi selvfølgelig EU til at beskytte os og bekæmpe terrorisme, f.eks når Al Quaida truer med forestående terrorhandlinger mod Danmark - og allerede har angrebet den danske ambassade i Pakistan?

Forkert!

EU ønsker ikke at bekæmpe hjemlig terrorisme. Den ønsker at bekæmpe dig og mig! Derfor sendes vore soldater bort.

I Sverige har EU øvet sig:Man har holdt 2 manøvrer , hvor den gode "Sydlige Befrielsesarmé" (EUFOR) invaderede Sverige for at bekæmpe den onde Nordiske Nationalistliga i en forventet borgerkrig for at beskytte de gode Sydlændinge - landets arvinger!

Desuden har EU-Domstolen netop gjort det utænkelige - som anført af Counterterrorism Blog: "I et ødelæggende slag mod de eksisterende internationale financielle sanktioner mod terrorgrupper, har EU's højeste domstol i dag omstødt sanktionsprogrammet, der var indført af Den Europæiske Union mht. Osama bin Laden, Al-Qaeda og Taliban.

Den annullerede EU's indefrysning af midler tilhørende Yassin Al-Kadi, saudiarabisk forretningsmand, der har været på terrorismefinancieringens  sorte liste siden sin stempling som en "særligt udpeget Global terrorist" af det amerikanske finansministerium i 2001.

Ved første gennemlæsning  ser den ud til overvejende at afslutte EU's evne til at indføre økonomiske sanktioner mod terrorister - idet domstolen erklærede, at før EU kan indføre sanktioner, som fratager ens ejendom, må EU yde den person "en rimelig chance for at forelægge sin sag for de kompetente myndigheder."

Beskyldningerne mod Al-Kadi er meget alvorlige. Han er blevet beskyldt for at have finansieret Osama bin Laden, Hamas og andre terrorgrupper ved at kanalisere midler gennem velgørende organisationer. Hans medklager, al Barakat, har også fået sine indefrysninger annulleret. Han har været beskrevet i formelle vidneudsagn fra amerikanske embedsmænd som en central terrorist- financier og -hjælper .
På anmodning fra USA, og med støtte af Saudi-Arabien, har De Forenede Nationers Sikkerhedsråd placeret Al-Kadi på sin globale terrornetværksliste i 2001. Det er denne proces, EU's Højesteret nu har ugyldiggjort.

EU har nu 90 dage til at få stillet Al-Kadi og Barakaat for EU Domstolen - før pengene skal udbetales. I nu 7 år er dette ikke lykkedes!!!

Men så har vi da EU til at drage omsorg for vores sikkerhed i luften?
Forkert!

Dit fly kan styrte ned på grund af obligatorisk nedsættelse af brændstoftilførslen til motorerne! Hovedsagen er EUs religion - dets redskab til at få verdensregeringsførelsen: at nedbringe CO2-emission - din sikkerhed kommer i 2. række!

The Telegraph Sept. 5, 2008: "David Reynolds, leder af sikkerheden i (britiske) piloternes fagforening Balpa, har opfordret de regulerende myndigheder til at "tage" nogle af de krav, der tager sigte på at nedsætte CO2-udslippet, op til revision, efter at det blev afsløret, at en nødlanding (17.januar 2008) i Heathrow, var forårsaget af is, der  frøs forsyningsrørene til flyets motorer.
Det gjorde det nødvendigt for førstepilot John Coward at lade flyet svæve ned i sikkerhed med 152 mennesker om bord. En passager fik et brækket benet og 12 andre blev lettere såret.
Se videoen her.

"Nedsat blus, det betyder, at mindre brændstof er i omløb, hvilket gør det lettere for vandet at adskille og omdanne sig til is. I dette tilfælde blev det kombineret med meget lave temperaturer.

I mellemtiden skal British Airways bytte rundt på sin flåde af Boeing 777ere for at forhindre en gentagelse af isens opbygning.
Det vil betyde, at flyene vil blive roteret rundt i ruter i stedet for til stadighed at gøre den samme rejse, især over Sibirien, hvor luft og brændstoftemperaturer kan falde drastisk. Desuden har BA beordret piloterne at øge motoreffekten sporadisk under flyvninger for at øge brændstofstrømmen og forhindre, at isen akkumuleres.

Kommmentar
Selve den tanke, at brændstof skal leveres permanent til motorerne
i mængder, der er nødvendige for fly-sikkerheden, ville være kætteri mod Den Nye Verdensordens dogme: CO2-bekæmpelse - på trods af, at dette er en uhyre bekostelig og endda farlig gang fup, og her.

Glem ikke, at EUSSR ikke eksisterer for dig - du eksisterer for at yde tribut og hyldest til den Nye Verdensorden!

Jeg ser netop på DR tekst-TV, at når nu EU-Domstolen vil ophæve vor "stramme" indvandringspolitik, siger 49% af os, at det skal vi så naturligvis gøre. Kun 39% vil trodse EU.

Hvorpå DRs Nye Verdensordenslejesvende forelægger Inger Støjberg, Venstre, at regeringen jo slet ikke er i overensstemmelse med befolkningen. Støjbergs svar: "Jo, da. For naturligvis vil vi da rette os efter EU-Domstolen!"
2 dage efter udkom en ny meningsmåling om det samme med mere detaljeret spørgsmål: Nu var resultatet det omvendte.

Men noget tyder vel på, at politikerne nødtvungent en gang imellem må tækkes folkeviljen af hensyn til næste valg

Vil vores børn og børnebørn tilgive os vores underkastelse af EUSSR diktaturet?