Hvem Er Præs. Obama - Og Og Hvorfor Genstarter Han START?

Posted By Anders On April 19, 2010 @ 00:55 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Resumé: Spørgsmålet om, hvem præs. Obama  egentlig er, trænger sig mere og mere på i takt med, at hans Nye Verdensordenspolitik bliver tydeligere og tydeligere. Sit fødested gør han alt for at skjule. Da USAs forfatning forlanger, at man skal være født i USA for at kunne blive lovlig præsident der, er det punkt af afgørende betydning. Alt tyder på, at Obama er født i Kenya som søn af en muslimsk, britisk statsborger - og at han kan have mistet sit mødrene amerikanske statsborgerskab, da han i Indonesien blev adopteret af en ligeledes muslimsk stedfar. Mens senatet arrangerede høring ang. hans modkandidats, John McCains fødestedskriterium - har ingen officiel instans  undersøgt Obamas. Retterne i USA afviser at undersøge sagen - trods utallige anmodninger derom. Obama påstår så senere at være konverteret til kristendommen - men har aldrig kunnet forelægge en dåbsattest. Hans lydighed mod den Nye Verdensorden, hans satanistiske håndtegn,  muslimske fortid  og krav om tildækning af kristne symboler i hans nærværelse taler imod, at han skulle være kristen. Han har brudt alle sine valgløfter og ingen resultater opnået i sin præsidenttid - bortset fra en tvivlsom sundhedslovgivning, der snarest ligner et bevæbnet skatteopkræver-holdup med indbygget chipning af hele befolkningen mhp. kontrol og påvirkning. Han vil frelse planeten - og mange anså ham i starten for en Messias - men amerikanernes holdning er nu sådan, at kun 44% ville genvælge ham i februar. 73% ser ham som Antikrist! For at beskytte sig mod terrorister - åbenbart hvide med herrefolksmentalitet og kristne - laver han nu en stærk intern sikkerhedsarmé. Han vil opkøbe enorme “vild-landsområder” som led i den kommunistiske Agenda 21. Formålet med den illuministiske marionet, Obamas, genoptagelse af START-forhandlingerne er en genoplivelse af Baruch-planen fra 1946, genfremsat af præs. Kennedy i 1961 og nu igen foreslået af den militære hjerne i EU, EUISS. Den går ud på at fjerne alle nationalstaters atomvåben - for så at stille dem tillige med civil atomkraft under en Rothschild -Rockefeller-kontrolleret International Atommyndighed i FN-regi. Herved vil bankster-eliten beherske verden ikke blot financielt - men også militært, og det [1] folkemorderiske verdensstatsdiktatur er fuldbyrdet.

[2] Obama_jesus

For et år siden havde jeg et indlæg om præs. Obama, der i vidt omfang opfattedes som en Messias. I dag vågner amerikanerne desillusionerede op: Ifølge denne [3] CNN Opinionsundersøgelse poll d. 12.–15. febr. 2010 ville kun 44% af de amerikanske vælgere genvælge Obama som præsident - mens 52% ikke ville! [4] Iflg. CNN  tror 73% af amerikanerne endda, at Obama er den Antikrist, der skal komme! Der er mange, der mener at Obama bruger budskabet “Yes we can” fordi det bliver til [5] “Thank You, Satan”, når det spilles

[6] Obama-devil-hand.2jpg

baglæns på en soundrecorder – i overensstemmelse med [7] Alister Crowley´s påbud til satanisterne. Andre får ved at spille Obama´s indvielsestale baglæns det gentagne udtryk “let me express” “[8] Serve Satan” frem.  Sådan “[9] backmasking” har været meget anvendt i popmusikken, f.eks af The Beatles - blev direkte forbudt i Californien - idet sådanne beskeder er blevet påstået at kunne nå underbevidste niveauer i hjernen. Men én ting er klart: Mange ser noget dæmonisk over Barack Obama. Jeg ser en [10] luciferisk, hjernevasket  [11] illuministisk marionet.

Men hvem er denne “frelser” virkelig?  Mange tror, at Obama er frimurer som [12] de fleste af hans forgængere i embedet.  [13] Freemason Hall: “William R. Singleton Hope-Lebanon Lodge No. 7,  Washington, D.C., vil afholde ballet til ære for præsident Obama og vice-præsident Biden. Det er første gang, at frimurerne er værter for indvielsesfestligheden.” Navn og grad angives andetsteds: Barack Hussein Obama, 32 Grads frimurer ved [14] Prince Hall Logen.

Hans “frelse” er altid tvetydig: Han siger, at han ønsker at redde planeten fra klimaforandringer. [15] Iflg. CFR (nederst): “Beskatning af te (der førte til den Amerikanske Revolution i 1776) blegner i forhold til beskatning af luft som opfattet regeringsfornærmelse. De klare fordele ved en beskatningspolitik, der bekæmper den globale opvarmning, kunne overbevise selv efterkommere af vores skatte-modstandsdygtige grundlæggere.” Han vil købe [16] enorme “vildland-områder” i rammerne af den kommunistiske [17] Agenda 21.  Han vil redde amerikanerne ved hjælp af en socialistisk Sundhedslovgivning.  Men som [18] Kongresmedlem, John Dingell, kom til at sige: “Det tager lang tid at lave lovgivningen til at kontrollere folk”. Dette kan kun gøres ved hjælp af [19] chip-implantation, som [20] tidligere rapporteret på denne blog. Obama har lovet at [21] Strudsfrelse os fra terror - selv om hans egne herrer og mestre i [22] Council on Foreign Relations fortæller os, at sådan terrorbekæmpelse er helt unødvendig. Alligevel ønsker Obama en national [23] intern paramilitær hær - lige så [24] stærk som hans regulare hær – til at sikre  – hvad? Her er en [25] video, der viser Obamas kandidat til posten som chef for transportsikkerheds-administration, Erroll Southers: “De fleste terrorister, vi skal kikke efter, er hvide racistgrupper – og typer, der er orienteret mod kristen identitet! Han trak sig under den følgende kanonild. Men Obama havde nomineret ham.

Præsident Barack [26] Obamas rådgivere planlægger at fjerne begreber som “islamisk radikalisme” fra et dokument, der skitserer den nationale sikkerhedsstrategi. Det Hvide Hus ville ikke diskutere det.  Organizations talskvinde, Sona [27] obama -visiting-kenyan-grandmotherBari(Eller har Obama netop indset, at  [28] 11. sept. var et insider job?)

[29] I Afrika anses Obama generelt for at være født i Kenya. Her besøger han sin [30] bedstemor, der har erklæret, at han er født i Kenya.

Er Barack Hussein Obama USAs lovlige præsident? Medens hans NVO-diktatoriske initiativer bliver flere og flere - gør antallet af folk, der stiller dette spørgsmål det også.
Hvis denne [31] video og utallige artikler har ret, er hans rigtige navn Barry Soetoro (efter hans stedfar [32] Lolo Soetoro), og han er en ukonverteret muslim og naturaliseret indonesisk statsborger (han boede der fra 1967-1971) – med falsk dåbsattest. [33] For medlemskab af Trinity United Church of Christ behøver man ikke at være døbt - hvorfor mange muslimer er medlemmer der!! [34] Obama erklærer at være muslim!!

Denne [35] video viser, hvem han virkelig bukker for: islam og / eller penge. Naturligvis indtrådte han (af politiske grunde) i en “kristen” menighed med en politisk ukorrekt præst. Men Obama blev aldrig kristen - selv om [36] han siger det. Hans lydighed mod den luciferiske Nye Verdensorden, hans håndtegn og hans [37] krav om tildækning af kristne symboler i hans tilstedeværelse modsiger ham. [38] World Net Daily 8 April 2010 har en begrundet begæring om grundig undersøgelse af af Barack Obama’s fødested  og dermed forfatningsmæssige valgbarhed. Han skal være født i USA (fødested sandsynligvis Kenya).

[39] Obama_kenya_hospital_birth_certificate. 2jpg[40] World Net Daily 13 Febr. 2010:  En californisk advokat, der har taget sig af flere af de højt profilerede juridiske anfægtelser af Barack Obama’s berettigelse til at være præsident, har indgivet en begæring til forbundsdomstolem i Washington og sagde, at  hun står over for en bøde på $ 20,000 og en trussel mod sin autorisation og har behov for præsidentens fødselsdokumenter til at forsvare sig selv. Talrige retssager er indgivet om, at Obama ikke opfyldte den amerikanske forfatnings krav om, at en præsident skal være en “indfødt borger. De fleste er blevet afvist på underretsniveau baseret på dommerafgørelser, som at sagsøgerne ikke havde “udestående” - eller udsigten til en personskade i sagerne. Taitz står derimod over for en personskade.”

“Obama har afvist at offentliggøre nogen som helst af sine oprindelige levnedsdokumenter,” sagde hun. En anden væsentlig faktor er de skønnede $ 1.7 millioner, som Obama har brugt på retssager for at forhindre dokumentation af sit liv i at blive afsløret for offentligheden.

“Hvor er Obama’s [41] fødselsattest? Mærkværdigvis afholdt Kongressen høring for at afgøre, om Senator John McCain var forfatningsmæssigt berettiget til at blive præsident som ”naturlig indfødt borger,” imens ingen juridisk myndighed nogensinde har forsøgt at efterprøve Obamas krav om fødsel på Hawaii.

[42] World Net DailyDen afdøde  [43] kommunist, Frank Marshall Davis, blev ofte ledsaget af unge Barack Obama og hans bedstefar, Stanley Armour Dunham, og solgte hash og kokain fra en hotdogvogn i ”Chicago stil”. Davis var kilden til den narkotika, der forbrugtes af Obama. Davis var også forfatter til en selvbiografisk roman, hvor han praler af at “swinge” og have sex med mindreårige. Obama afslører i sin selvbiografiske bog “Drømme fra min far”, at han brugte både marihuana og kokain som high-school-elev, mens [44] Frank-davishan boede hos sine bedsteforældre i deres lejlighed i Honolulu. FBI har erkendt, at dets papirer om Obamas farfar, Stanley Armour Dunham, blev slettet 1. maj 1997 - da[32] Obamas første periode i Illinois´ Senat begyndte!.

Obama har ikke udrettet noget som helst – ud over en tvivlsom Sundhedslov, der mest ligner et væbnet [45] skatteopkræver [45] holdup og et tiltag for at “[46] chippe” alle mhp. kontrol og påvirkning.[45]
Spiegel 15 March 2010
: Præs. Obama har mistet tilliden i Mellemøsten - idet hans manglende politik har forvirret både venner og fjender. Sidste år forlangte han, at Israel skulle stoppe alle nye bosættelser. Israel nægtede - og Obama bad blot Israel om at udvise tilbageholdenhed. [47] Israel fornærmede og ydmygede USA’s vicepræsident, Joe Biden, ved at meddele opførelsen af 1,600 nye boliger i Østjerusalem under Bidens ophold i Jerusalem. Obama har ikke sat Israel, som ikke tager Obama alvorligt, på plads. [48] Obamas Cairo-tale sidste sommer har mistet enhver betydning, da araberne og palæstinenserne ikke har tillid til ham. Arabere og israelere har aldrig været mere forenede end nu i lyset af Irans nukleare trussel. Saudi-Arabien kræver militærangreb nu - er endda villigt til at lade Israel bruge i sit luftrum. Men Obama er ubeslutsom.Han gav Iran et ultimatum, der udløb d. 31. december, 2009 - men gjorde ikke noget, da iranerne så bort fra det. Han støttede ikke den iranske opposition. Han har ikke været i stand til at styre spillerne på Wall Street. Han lovede at lukke Guantanamo - men gjorde det ikke. Han lovede at trække amerikanske tropper ud af Irak inden et år - men gør det ikke, må måske blive der i mange år. Han meddelte 30,000 friske tropper til Afghanistan - men meddelte i samme tale, at han ville trække dem tilbage næste år. Han

[49] Obama-bow

har givet udtryk for kun frygtsom støtte til menneskerettighederne i Kina og Saudi-Arabien.

I Saudi-Arabien bukker Obama for kong Abdullah stedet for at forsvare demokratiet og kvinders rettigheder.

Obama kan næppe regne med at få støtte fra allierede, dels fordi han ikke vier dem megen opmærksomhed. Han har ikke en enkelt stærk allieret blandt de europæiske stater.

[50] Dick Eastman Rense. com 12 April 2010: Obamas plan er at eliminere al atomkraft fra lande, der ikke er under total Rothschildkontrol og derefter fase dem væk fra regeringer i det hele taget, så kun våben der i hemmelighed er i hænderne på pengemagtens egen hemmelige private hær (af lejesoldater – mod nationalstaternes væbnede styrker) vil eksistere til at herske over Jorden og sikre nul indblanding fra nogen modstandsorganisation.
Når atomkraft er fjernet fra hænderne på alle nationalistiske regeringer - Iran er en af de sidste - vil Rothschild interesserne vil have monopol på ægte nuklear super-magtsstatus. Obama’s plan for afskaffelse af nationalstatskontrolleret kernekraft er en genoplivning af “Baruch-planen” for en verdensregerings monopol på atomvåben, der skal sikre, at ingen individuel nation kunne kontrollere [51] Bernhard-baruchatomkraft hverken til forsvar eller til fredelige formål.
[52] Wikipedia: Baruch planen var et forslag fra den amerikanske regering, skrevet i vid udstrækning af Bernard Baruch, men baseret på Acheson-Lilienthal rapporten til FN’s Atomenergi-Kommission (UNAEC) på dens første møde i juni 1946.
[53] Prag april 2009:  Obama vil arbejde for total afskaffelse af atomvåben og straffe dem, der ikke følger hans regler “.

Winston Churchill og [54] Bernhard Baruch, en meget indflydelsesrig financier, rådgiver for Woodrow Wilson og Franklin D. Roosevelt. Den afdøde [55] Eustace C. Mullins, respekteret tidligereKongresbibliotekar: Bernard Baruch: New York agent for Rothschild, der ved århundredeskiftet oprettede Tobaks-Trust, Kobber-Trust og andre truster for Rothschild. Han blev den grå eminence i USAs atombombeprogram, da hans mand, J. Robert Oppenheimner blev direktør for Los Alamos bombeudviklingen, og da hans mand i Washington, James F. Byrnes, tilrådede Truman at droppe atombomber på Hiroshima og Nagasaki.

Planen foreslog bl.a. at fjerne atomvåben fra nationale arsenaler og at etablere effektive sikkerhedsforanstaltninger i form af inspektion. [56] Bertrand Russell: “Baruch-planen foreslår en International Atomudviklings-Myndighed, der skulle have monopol på minedrift uran og thorium og raffinering af malme,  og opbygge og drive anlæg, der er er nødvendige for brugen af atomkraft. Det blev foreslået, at denne myndighed bør udarbejdes af De Forenede Nationer. Det var Stalin’s Rusland, som forpurrede planen.” [57] Russerne er samarbejdsvillige nu. Præs. Kennedy genfremsatte Baruch-Planen i 1961 - og [58] det gør EUISS også nu.

Kommentar
Obama er et svagt tvetunget, muslimsk korporatistisk redskab i den finansielle verdenselites hænder. Han er på ingen måde en Messias - ikke engang Antikristen i Johs. Åb. – idet han slet ikke opfylder signalementet. Men kan han være skøgen i Åb. 17? Ikke bare han og hans administration – men [59] hele USAs politiske system er et stort bordel – frekventeret af Rothschild-Rockefellers håndlangere – såsom Wall Street, [60] jødiske AIPAC. der kontrollerer Kongressen og har betydelig indflydelse på Obama gennem Rahm Emanuel og David Axelrod. Men det er en gåde, hvorfor elitisterne har valgt en mand som Obama, der ikke har villet bevise sin adkomst til præsidentembedet. Obamas administration er én lang række af [61] Bilderbergere, elitære jøder og Trilaterale Commissionister. Dette gør det til en farlig verden at leve i. Er Obama simpelt hen den mest plastiske og samtidig hypnotiserende kandidat, man kunne finde? I så fald holdt hans aktiver ikke længe. Faktisk betyder han, at  verdens eneste supermagt nu er helt i hænderne på den nye Verdensordens mestre.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=14902

URLs in this post:
[1] folkemorderiske: http://euro-med.dk/?p=14749
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederobama-jesus7.jpg
[3] CNN Opinionsundersøgelse poll d. 12.–15. febr. 2010: http://i2.cdn.turner.com/cnn/2010/images/02/16/rel4a.pdf
[4] Iflg. CNN  tror 73% af amerikanerne endda, at Obama er den Antikrist, der skal komme!: http://www.youtube.com/watch?v=wE2l52Q_Bm0&feature=related
[5] “Thank You, Satan”: http://www.youtube.com/watch#%21v=8gjMHJ8Y90s&feature=related
[6] Image: http://euro-med.dk../bil/billederobama-devil-hand2jpg.jpg
[7] Alister Crowley´s: http://altreligion.about.com/od/importanthistoricalpeople/p/crowley.htm
[8]
Serve Satan: http://www.youtube.com/watch#%21v=V-TMKUea87E&feature=related
[9] backmasking: http://www.statemaster.com/encyclopedia/Backmasking
[10] luciferisk: http://euro-med.dk/?p=7546
[11] illuministisk : http://euro-med.dk/?p=511
[12] de fleste af hans forgængere: http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/uspresidentasmasonspt3.htm
[13] Freemason Hall: http://www.freemasonhall.com/community/t693/
[14] Prince Hall Logen: http://www.cephas-library.com/masonry_obama_32nd_degree_prince_hall_mason.html
[15] Iflg. CFR: http://www.cfr.org/publication/3277/technology_strategy_for_global_warmingmeeting_summaryoctober_1_1
999.html?breadcrumb=%2Feducators%2Fmultimedia%3Fgroupby%3D3%26filter%3D1999

[16] enorme “vildland-områder”: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/15/AR2010041505766.html
[17] Agenda 21: http://euro-med.dk/?p=11477
[18] Kongresmedlem, John Dingell, kom til at sige: http://www.youtube.com/watch?v=PvDwFQiSkBU
[19] chip-implantation: http://www.ronpaulforums.com/showthread.php?p=2293737
[20] tidligere : http://euro-med.dk/?p=10662
[21] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederstruds1.jpg
[22] Council on Foreign Relations : http://euro-med.dk/?p=14763
[23] intern paramilitær hær: http://www.youtube.com/watch?v=gXvLWB_NLKE&feature=player_embedded
[24] stærk som hans regulare hær: http://www.youtube.com/watch?v=wOtGr1JFCnE&feature=player_embedded
[25] video: http://www.youtube.com/watch?v=-8MaUSu4isk
[26] Obamas rådgivere: http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hmaKsSfPsbleEB-Hs16JlU2JCnVwD9EU2T1O0
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederobama-20-2dvisiting-2dkenyan-2dgrandmother1.jpg
[28] 11. sept. var et insider job: http://euro-med.dk/?p=8105
[29] I Afrika: http://aftermathnews.wordpress.com/2010/04/13/kenyan-official-obama-born-here-in-kenya-not-even-a-na
tive-american-became-president/

[30] bedstemor, der har erklæret, at han er født i Kenya. : http://www.obamanotqualified.com/grandmother.htm
[31] video: http://www.metacafe.com/watch/1818156/update_barack_obama_birth_certificate_forgery_confirmed/
[32] Lolo Soetoro: http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
[33] For medlemskab af Trinity United Church of Christ behøver man ikke at være døbt: http://www.weeklyblitz.net/502/obamas-strange-church-was-it-his-launching-pad
[34] Obama erklærer at være muslim: http://www.youtube.com/watch_popup?v=tCAffMSWSzY
[35] video: http://www.youtube.com/watch?v=4gJtIss7xso&feature=player_embedded
[36] han siger det: http://mwindulambewe.blogspot.com/2009/05/is-obama-christian_18.html
[37] krav om tildækning af kristne symboler: http://www.catholic.org/politics/story.php?id=33195
[38] World Net Daily 8 April 2010: http://www.wnd.com/validationofbarackobama
[39] Image: http://euro-med.dk../bil/billederobama-kenya-hospital-birth-certificate-202jpg.jpg
[40] World Net Daily 13 Febr. 2010: http://www.wnd.com/index.php?pageId=124973
[41] fødselsattest: http://www.obamanotqualified.com/obama_birth_born_in_kenya_evidence.htm
[42] World Net Daily: http://www.wnd.com/index.php?pageId=79467
[43] kommunist, Frank Marshall Davis: http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=139805
[44] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfrank-2ddavis1.jpg
[45] skatteopkræver : http://www.prisonplanet.com/obamacare-taxing-the-american-people-into-oblivion.html
[46] chippe: http://euro-med.dk/?p=14535
[47] Israel fornærmede og ydmygede USA’s vicepræsident: http://euro-med.dk/?p=14402
[48] Obamas Cairo-tale: http://euro-med.dk/?p=9182
[49] Image: http://euro-med.dk../bil/billederobama-bow.jpg
[50] Dick Eastman Rense. com 12 April 2010: http://rense.com/general90/roth.htm
[51] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbernhard-2dbaruch1.jpg
[52] Wikipedia:: http://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Plan
[53] Prag april 2009: http://www.cfr.org/publication/20960/obamas_speech_in_prague_april_2009.html
[54] Bernhard Baruch: http://diglib.princeton.edu/ead/getEad?eadid=MC006&kw=
[55] Eustace C. Mullins, respekteret tidligereKongresbibliotekar: http://www.rense.com/general90/whyhir.htm
[56] Bertrand Russell: http://en.wikipedia.org/wiki/baruch_plan
[57] Russerne er samarbejdsvillige nu.: http://www.prisonplanet.com/bombing-iran-on-us-israel-agendas-but-nobody-has-right-to-allow-this-chi
ef-of-staff.html

[58] det gør EUISS også nu: http://euro-med.dk/?p=14520
[59] hele USAs politiske system er et stort bordel: http://euro-med.dk/?p=9429
[60] jødiske AIPAC: http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/KE13Df02.html
[61] Bilderbergere, elitære jøder og Trilaterale Commissionister: http://euro-med.dk/?p=7289