EU Om Bloggerne: “De Er Overvældende EU-negative Og Skyld I Irsk Nej Til Lissabon-Traktaten”

Posted By Anders On September 6, 2008 @ 11:23 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Som [1] tidligere rapporteret på denne blog, er EU er mere og mere bange for anti-EU-blogs.
Således meddelte [2] EU Parlamentet den 11 juni, 2008: "Tilfældene med uhæmmet ejerskabskoncentration eller det knappe indhold af pluralisme i medierne truer den kulturelle mangfoldighed og ytringsfriheden."

MEP Marianne Mikko fortalte os, at  "blogosfæren hidtil har været et paradis af gode intentioner og forholdsvis ærlig håndtering. Men som blogs bliver hverdagskost, vil mindre principfaste ønske at bruge dem".

Adspurgt om hun betragtede bloggere som "en trussel", sagde hun "Vi kan ikke se bloggere som en trussel. De er dog i stand til at forurene  cyberspace betydeligt.  Vi har allerede alt for meget spam, misinformation og ondsindede hensigter i cyberspace".
Hun tilføjede: "Jeg tror, offentligheden er stadig meget tillidsfuld over for blogs, de er anses stadig som oprigtige.
Men vi har brug for et kvalitetsmærke, en afsløring af hvem, der virkelig skriver og hvorfor."

Nu har [3] Bruno Waterfield den 3 september, 2008 fået indsigt i en hemmelig rapport fra Europa-kommissionen, som har udtalt sig kraftigt imod bloggenes "aktivitet mod det bestående politiske system" som en del af en analyse af internettet og dets konsekvenser for den offentlige mening om EU - især for resultatet af den irske afstemning om Lissabon-traktaten.

[4]
[4] Internettet- En opdelt slagmark domineret af euroskeptikere: "Blogaktivitet er overvældende negativ".

Irland og nye internet-medie teknologier
Internettet har tilladt øget kommunikation mellem borgergrupper væk fra regeringer og traditionelle mediedominerede kilder.

Denne  horizontale strøm af information er i modsætning til den typiske opefra-nedad tilgang, der tidliger eksisterede.   I betydeligt omfang er nu teknologi, der lavede  professionel, indholdsrig kommunikation, blevet lagt i hænderne på gennemsnitsborgeren, hvilket tillader podcasting, mobiltelefoni og kreative  Virus-kommunikationer.

Alt dette vil gribe om sig i fremtiden. Internettet er blevet voksent som debatforum og et middel til at sprede information i Irland.
 

Blog- opslagstavler
er blevet brugt af mange, nogle af dem opinionsdannere, for at udbrede deres tanker. Begge sider i Lissabon debatten brugte aktivt internettet, men det domineredes af Nej-siden.
Den kendsgerning, at "Politics.ie" redigeres og ejes af David Cochrane, kampgneleder for Libertas (en af de førende  Nej-kampagnegrupper), betød, at debatten blev i høj grad skævvredet.

Bloggervirksomhed ses også  som aktivitet mod det bestående politiske system.
Få Ja-kampagneledere kom ud med stærke modargumenter
eller blev inspireret til at gøre det. På grund af  Nej-sidens  mange forskellige kilder  på internettet, er klassiske modargumenter gjort umulige.

Online tonen i kampagnen
Den fragmenterede Nej-kampagne har haft en meget høj internet-tilstedeværelse, opnået høje placeringer på Google og andre søgemaskiner.
Internettet har gjort det muligt med direkte borger-udgiver interaktion og arbejder bredt uden for standard-nyheder og har således været oprindelse til mange opinionsdannere.

En række Virus-e-mails, videoer, sange osv. blev skabt af Nej-kampagnen, der var kreativ, ofte humoristisk og havde en masse "gennemslagskraft". De satsede på enkle, veldefinerede, underholdende punkter, der gik godt ind hos de unge.
Websites såsom Youtube.com har tilladt overførsel af audiovisuelt indhold til en meget lav pris.

Officielle kilder bruger massemedie-kommunikationsteknikker inden for områder, der kræver en skræddersyet niche-strategi.
Den officielle karakter af meddelelsesstrømmen har gjort det meget vanskeligt at komme i kontakt med det yngre, internet-kyndige publikum.

Fjernsyn
Antallet af irske TV seere, især fra yngre aldersgrupper, er stigende med satellit-og multi-kanal stationer.
Nyheds-indholdet på den vigtigste kommercielle, nationale station, TV3, er af temmelig lav kvalitet.

Konklusioner
Det nye medielandskab støtter en Nej-stemning blandt irerne. Der er et skift væk fra statsdrevne Radio- og tv-stationers nyheder. Det betyder, at kvaliteten af debatten har lidt.

Bortset fra officielle hjemmesider, har internettet i vid udstrækning været plads for en antieuropæisk følelse. Da evnen til at nå et publikum til en meget lavere pris, og i betragtning af enkelheden i Nej-kampagnebudskaberne, har det vist sig at være let at tilpasse under kampagnen og i tiden forud derfor.

Kommentar
Mens EU forbereder sig på at undertrykke ytringsfriheden for kritik af den massive indvandring og dens katastrofale konsekvenser ved hjælp af [5] Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedfrygt  - har det endnu ikke været i stand til at gøre noget ved det klassiske problem for diktaturer: Kritikken af selve karakteren af systemet og de katastrofer, det forårsager. Men som anført af MEP Marianne Mikko,  [6] arbejder EUSSR-Parlamentet på at løse dette problem også!

"V. Niveauet for mediekendskab blandt borgerne i Den Europæiske Union er under ønskeligt niveau.
2. Foreslår i denne forbindelse oprettelsen af uafhængige medieombudsmænd i medlemslande;
3. Glæder sig over bestræbelserne på at skabe et charter for mediefrihed og kæmpe for dets Europa-dækkende accept;
4. Understreger nødvendigheden af at anlægge overvågning og iværksættelse af systemer til mediepluralisme baseret på pålidelige og upartiske indikatorer.

Altså: EU betragter os som dumme analphabeter, hvis ytringsfrihed ubetinget skal begrænses -
gennem oprettelse af en liste (charter) over, hvad vi har lov til at skrive - samt en ombudsmand, dvs en smagsdommer, og endnu et overvågningsinstitut  - ud over [7] FRA (agentur for grundlæggende rettigheder) i Wien.
Hvor er forskellen mellem EU og Sovjetunionen og UdSSR eller 3. Reich, hvis vi affinder sig med dette?

For disse MEPere og eurokrater ved intet om følelserne hos de europæere, som lever uden for deres elfenbenstårn i Bruxelles.
Men de ved, at bloggene genspejler europæernes sande meninger i mangel af frie og objektive medier. Og det skræmmer dem
, at deres propaganda og trusler hidtil ikke har været i stand at kvæle al uafhængig tankevirksomhed hos deres værste fjender - deres egne befolkninger, der ønsker elfenbestårnet i Bruxelles med samt hele dets indhold ud midt i Saharas ørken uden kommunikationsmidler - så hurtigt som muligt!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1490

URLs in this post:
[1] tidligere: http://euro-med.dk/?p=1054
[2] EU Parlamentet: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/058-31021-161-06-24-909-20080605STO30955-2008-0
9-06-2008/default_en.htm

[3] Bruno Waterfield: http://blogs.telegraph.co.uk/bruno_waterfield/blog/cat/general
[4] Image: http://www.irishtimes.com/focus/2008/lisbondocument/index.pdf
[5] Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedfrygt: http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=218&lid=7975&less=false
[6] arbejder EUSSR-Parlamentet på at løse dette problem også!: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/712/712320/712320en.pdf
[7] FRA (agentur for grundlæggende rettigheder): http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=47cbbcb857c73&co
ntentid=4868aa77cfb7d