Resumé: Elitisterne ser befolkningstilvæksten fra nu 6,8 mia til 9 mia mennesker i 2050 som et mareridt, de på et møde bag lukkede døre i maj 2009 besluttede at gøre noget radikalt ved - uden regeringsmedvirken. Nogle af dem vil reducere klodens befolkning til 2 mia. - nogle endda til 500 mio,  fordi disse globalister løgnagtigt påstår, at jo flere mennesker der er, jo større CO2-udslip - og jo varmere klima. De påstår usandt efter Club of Romes opskrift, at jordens ressourcer nu er udtømte pga. overbefolkning. Det har FN og Rockefellers (Af)Befolkningsråd forsøgt at gøre noget ved gennem vaccinationskampagner i U-lande, hvor der var indbygget sterilisation af kvinderne - uden deres vidende. Nu kommer Microsofts Bill Gates og siger, at man gennem "Vacciner, Sundhedspleje og reproduktiv sundhed" (dvs. sterilisation og aborter) kan bremse stigningen med 15%!!! Det må være giftige forholdsregler! Obamas sundhedszar, John Holdern, ville i 1977 tvangssterilisere og sætte steriliserende medicin til drikkevand og fødevarer.USAs National Security Studies Memorendum 200 fra Henry Kissingers hånd, vedtaget af præs. Ford, satsede på befolkningsreduktion gennem hungersnød og krig.  Kinas étbarnspolitik - med alle dens velkendte menneskelige tragedier - rostes bl.a. under Københavns-Klimakonferencen af Kinas famileministerium og CNN-grundlæggeren Ted Turner som vejen til global klimaaftale. Racisme er i dag et fy-ord i FNs menneskerettigheder og EUs Fundamentale rettigheder. Ikke desto mindre vil disse Nye Verdensordens-elitister fremme deres egen elitære art - og reducere mængden af undermennesker. Ikke mindst får man indtryk af, at de vil den europæiske race til livs (fri abort, feminisme, prævention, narkotika, mentalhygiejne) - mens disse ting går uden om den 3. verden, der ikke kan producere andet end børn og så sende deres fødselsoverskud til vesten med uintegrerbar kultur, som betyder døden for Vestens kultur. Racismen stammer fra USAs elite (Rockefeller, Carnegie, Harriman, Staten Kalifornien, Albert Pike - KKK), hvorfra Hitler overtog den.

Jeg har tidligere beskrevet Rockefeller familiens affolkningsprogram. Men den elitære affolkningssekt har flere medlemmer.
Georgia_guidestonesThe Times 24 May 2009: "Bill Gates samler sine milliardærvenner i "De Godes Klub", herunder David Rockefeller Jr., Warren Buffett og George Soros, finansmænd, Michael Bloomberg, borgmester i New York, og mediemogulerne Ted Turner og Oprah Winfrey. Disse medlemmer har skænket mere end £ 45 mia. siden 1996 til formål lige fra sundheds-programmer i udviklingslandene til ghetto-skoler tættere på hjemmet. Der var enighed om, at de ville støtte en strategi, hvor befolkningstilvæksten vil blive behandlet som en potentielt katastrofal miljømæssig, social og industriel trussel. "Det er noget så mareridtsagtigt, at alle i denne gruppe vedtog, at det behøver stor-hjerne svar," sagde gæsten. "De skal være uafhængige af regeringsorganer, som ikke er i stand til at afværge katastrofen, vi alle ser som en truende sky."

Georgia Guide Stones budskabFasthold menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen. 2. Led reproduktionen klogt - for at forbedre egnethed og mangfoldighed. 3. Foren menneskeheden med et levende nyt sprog. 4. Styr lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft. 5. Beskyt mennesker og nationer med fair lovgivning og retfærdige domstole. 6. Lad alle nationer styre internt og løs eksterne konflikter ved en verdensdomstol. 7. Undgå smålige love og ubrugelige embedsmænd. 8. Balancer personlige rettigheder med sociale opgaver. 9. Pris sandhed - skønhed - kærligheden - søg harmoni med det uendelige. 10. Vær ikke en kræftsvulst på jorden - Giv naturen plads - Efterlad naturen plads.

Nu har  Bill Gatesspenderet  10 mia. dollars på vacciner til børn i fattige lande. Man kan ikke lade være med at gruble over, hvad der kan være i disse vacciner. For her er en video med Bill Gates: "Reducer CO2 emissionen til 0. Det er et affaldsprodukt. Reducer overbefolkning. Vi kan bremse befolkningstilvæksten fra 6,8 til 9 mia med 15% ved hjælp af nye vacciner, sundhedspleje og reproduktiv sundhed (aborter, sterilisationer - 4,33 min)!!!" Disse illuminister fra "De Godes Klub er ikke tilfredse med reduktion af frugtbarheden. De ønsker at være tro mod det forpligtelsen på Georgia Guidestones: Reducer verdens befolkning aktivt - ligesom OPT (til 2 mia). Og de er dybt racistiske: De ønsker at opfylde Jorden med deres egen  luciferisk/ guddommelige race - og at fjerne ringere racer, som de foragter!

Et-barns-politikken i Kina har haft en negativ kønsindvirkning, idet forholdet mellem mandlige og kvindelige fødsler på det kinesiske fastland var 117:100 i 2000, væsentligt højere end den naturlige grundline, der svinger mellem 103:100 og 107: 100 - siden kvindelige fostre har været uønskede. Mange uønskede børn lever i statsstøttede børnehjem, hvorfra tusindvis er adopteret på internationalt plan og af kinesiske forældre hvert år. I 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne skabte dårlig pleje og høj dødelighed i nogle statslige institutioner stor international pres for en John-holdrenreform. Efter påstande om, at nogle kvinder i Kina blev tvunget til abort, opfordrede UNFPA Kina til at »reducere tvangen«. Ellers er store bøder midlet til straf for mere end ét barn. En sådan et-barns-politik kan kun fuldbyrdes i et diktatur.

John Holdren er præs. Obamas videnskabs-zar. I 1977 var han  medforfatter til bogen Ecoscience  med Anna og Paul Ehrlich (nu OPT protektorer – nedenfor): Kvinder skulle tvinges til at lade deres graviditet afbryde, om de ville eller ej; Den brede befolkning skulle kunne steriliseres gennem sterilisationsmedikamenter, som med forsæt skulle tilsættes landets drikkevand eller levnedsmidler.  Uønskede skulle ved lov kunne forpligtes til abort eller sterilisation.   Et "planetarisk regime" skulle overtage kontrollen over verdensøkonomien  - med et internationalt, bevæbnet politi.

Optimum Population Trust (OPT),  Storbritanniens mest berømte institut mhp. befolkningsprognose
FNs prognose herWorldpop.2009Nødforanstaltninger er nødvendige for at vende befolkningstilvæksten til et niveau, der er bæredygtigt på længere sigt. Befolkningen i de mest udviklede lande forventes at forblive næsten uændret på 1,28 mia, men mindre udviklede regioner vil stige fra 5,6 mia i 2009 til 7.9 milliarder i 2050 med en tredobling af antallet i nogle af de fattigste nationer. Nettoindvandringen fra udviklingslande til udviklede lande forventes at have et gennemsnit på 2,4 millioner mennesker om året.

Fertiliteten ventes at falde fra 2,56 børn per kvinde i 2005-2010 til 2,02 i 2045-2050 (under dækningsgraden på 2,1 børn). Det betyder, at fra 2050 vil verdens befolkning begynde at falde!

Virkningen på Jordens biosfære af mere end ni milliarder mennesker, der lever på en ønsket højere levestandard i 2050, ville være fatal for planeten i form af drivhusgasser alene.
På samme emission pr. hoved som i 1990 på omkring fire tons kuldioxid per person om året, vil størrelsen af det optimale antal mennesker i verden ikke være meget højere end 2 milliarder, der lever i en gennemsnitlig 1990 livsstil - baseret på IPCC data!.

Behovet for at dæmme op for menneskeskabte klimaændringer er en tvingende grund til befolkningsstabilisering og -reduktion. Økologisk footprinting viser, at vi overskrider Jordens biologiske kapacitet med  30%.

OPT. Optimal Population Trust er Storbritanniens førende miljø-beskyttelse og tænketank
protektorer: I.a. Dr. James Lovelock videnskabsmand og miljøforkæmper, kendt for at foreslå Gaiateorien. Dr. Jane Goodall. Medlem af Dalai Lamas Verdenskommission for Global Bevidsthed og  Spiritualitet  - med Gorbatjov og Steven Rockefeller, forfattere af "Earth Charter", og Al Gore.

I Det Forenede Kongerige, bør befolkningen have mulighed for at stabilisere sig og falde med ikke mindre end 0,25% om året til et miljømæssigt bæredygtigt niveau, ved at indvandring bringes i numerisk balance med udvandringen. "Stop ved to" børn. Kommentar: I stedet eksploderer Storbritanniens befolkning nu med 10 mio. flere borgere i de næste 24 år på grund af ubegrænset Kineserbørnindvandring - villet af de britiske Labour-politikere.


Spiked 15 Dec. 2009: Det er et udtryk for den vedvarende stigning i neo-Malthusianismen, at folk nu åbent roser Kinas et-barns-politik. På topmødet i København om klimaforandringer, sagde Zhao Baige, vice-minister for Kinas befolknings- og familieplanlægnings-kommissionat befolkningskontrol er nøglen til at nå en klimaaftale, og ingen af de vestlige ledere eller radikale grønne aktivister så meget som blinkede. Mere om befolkningskontrol og CO2-svindel her.

Baggrunden for eugenikken (racehygiejnen)
Hitler4_3Edwin Black, SFGate 2003: Eugenik ville blot have været bizar stuesnak, havde det ikke været for omfattende finansiering af koncernfilantroper, især Carnegie Institution, Rockefeller Foundation og Harrimans Jernbaneformue. De var alle i ledtog med nogle af USA's mest respekterede videnskabsmænd fra sådanne prestigefyldte universiteter som Stanford, Yale, Harvard og Princeton. Hensigten: At udfylde Jorden med langt flere af deres egen socioøkonomiske og biologiske art - og mindre eller ingen af alle andre. Først efter at eugenik blev forankret i USA blev kampagnen transplanteret til Tyskland. I "Mein Kampf, som blev offentliggjort" i 1924 citerede Hitler amerikansk racehygiejnisk ideologi og viste Francis-galtonåbent et indgående kendskab til amerikansk racehygiejne. "Nu, blev det amerikanske udtryk "det nordiske" frit udvekslet med "germansk" eller" arisk".

Francis Galton (1822-1911) var en fætter til Charles Darwin. Han introducerede det nye ord "eugenik" (gode gener): fx "Vore lederes  generelle intellektuelle kapacitet trænger til at blive hævet, og også differentieret. De fremmeste sjæle i dag synes at vakle og standse under en intellektuel belastning af for tunge byrder for deres kapacitet. Hvis talentfulde mænd blev parret med talentfulde kvinder af samme psykiske og fysiske karakter som de selv, kan vi producere en højt forædlet menneskelige race generation efter generation."

Inden 1926 havde Rockefeller doneret ca. $ 410,000 - næsten 4 millioner dollars i dagens penge - til hundredvis af tyske forskere. I maj 1926 tildelte Rockefeller $ 250,000 til oprettelsen af Kaiser Wilhelm Institut for Psykiatri. Ernst Rudin blev direktør og i sidste ende arkitekt for Hitlers systematiske medicinske undertrykkelsesom dens leder. Yderligere støttede Rockefeller-turnerRockefeller-racehygiejne-institutioner var Institut for Hjerneforskning og Kaiser Wilhelm Institut for Antropologi og Menneskelig Racehygiejne i Berlin, chef: Verschuer. Josef Mengele var Verschuers mand.

To racehygiejnikere, som bekæmper overbefolkning af denne jord med ringere racer, er David Rockefeller (til venstre) og Ted Turner - begge deltagere i maj-mødet 2009 i de "Godes Klub" (læs de “Gode Geners Klub”) som beskrevet af Times ovenfor. Turner - grundlæggeren af CNN - siger, at befolkningsreduktion er livsvigtig – eller vi bliver kogt, fordi folk producerer den globale opvarmning! Han ønsker at se menneskeheden reduceret til 2 mia. mennesker. I 1996 ønskede han kun 300 mio mennesker på planeten. Selv har han 5 børn!! US Højesteretsdommer, Ruth Ginsburg, er på deres hold, erklærer også, at "abort er nødvendig for at reducere befolkninger, vi ikke ønsker for mange af"!

Kommentar
Eliten bruger nu den globale opvarmningssvindel som et åbent argument for drastisk reduktion af menneskeheden. Disse arrogante folk betragter sig som guder med ret til at skabe menneskeheden i sit eget luciferiske billede.
Spørgsmålet er: Støtter disse illuminister, der har fremmet denne indvandring, stadig racehygiejnen? I. Ovenstående bekræfter det: De vil udbrede deres egen art på vor bekostning. Man får indtryk af, at de især vil den europæiske race til livs (fri abort, feminisme, prævention, narkotika, mentalhygiejne) - mens disse ting går uden om den 3. verden, der ikke kan producere andet end børn og så sende deres fødselsoverskud til vesten. II Men lad os også huske på, at Rockefeller (Af)Befolkningsrådet var aktiv sammen med WHO, UNFPA og UNDP i et stivkrampevaccinationsprogram udelukkende rettet mod kvinder i alderen 15-45 år  i Filippinerne, Mexico og Nicaragua - og at disse kvinder blev steriliseret, da tetanustoksoid blandedes med tilsat humant choriongonadotropin! III. I 1974 færdiggjorde det amerikanske National Security Council under Henry Kissinger et klassificeret 200-sider langt dokument, "National Security Study Memorandum 200". Undersøgelsen hævdede, at befolkningstilvæksten i de mindre udviklede lande  var en alvorlig trussel mod USA's nationale sikkerhed. Vedtaget som officiel politik i november 1975 af præsident Gerald Ford. Allerede kong George VI havde beordret foranstaltninger for at reducere befolkningen i de britiske kolonier i 1944.
1.Club of Rome hævder, at antallet af mennesker på denne planet nu (i 2000, blev det forudsagt) har udtømt Jordens ressourcer, hvilket  er stort set forkert. Lige så det postulat, at et tiltagende antal mennesker via deres CO2-emissioner opvarmer kloden. CO2 har intet at gøre med global opvarmning - og der har ikke været nogen global opvarmning siden 1995  2. Illuministerne ønsker at reducere menneskehedens antal. De finansierede Hitler til at ødelægge en hel del - Rockefeller har endog tjent mange penge på  jødiske slavearbejdere i Auschwitz. 3. Efter Anden Verdenskrig udviklede racehygiejnikerne sig til mentalhygiejnebevægelsen, som helt har nedbrudt vores kultur og kristne moral.
De ved, at de ikke kan nå deres reduktionsmål undtagen gennem aktiv udryddelse (Epidemier, sult, krig).