EU-lovgivning Om Illegal Indvandring: Permanent Fri Adgang For muslimer Til “Hotel Europa”

Posted By Anders On September 3, 2008 @ 00:46 In Dansk, Euromed | 6 Comments

[1] [1] EurActiv Aug. 26, 2008: EU-institutionerne har vedtaget et direktiv om procedurer for tilbagesendelse af ulovligt bosiddende tredjelandsstatsborgere, godkendt af Europa-Parlamentet den 18. juni 2008.
 
Returdirektivet er en del af Kommissionens fælles indvandrings-og asylpolitik og skitseret i Haag-programmet. EU-Kommissionen ser direktivet som et redskab til at tilrettelægge tilbagesendelse af ulovlige indvandrere ved at indføre fælles standarder, som sikrer, at de sendes tilbage med værdighed og fuld respekt for deres menneskerettigheder.

Men det endelige kompromis blev anset for "fejlagtig" af mange medlemmer af den socialdemokratiske gruppe (PSE), De Grønne og Venstre (GUE / NGL), som alle har nægtet at støtte det og siger, det overtræder [2] EU's menneskerettigheds-standarder[2] .
Returdirektivet søger at standardisere de procedurer, der regulerer udvisning af illegale indvandrere og lukke hullerne i national lovgivning. Teksten dækker perioder med frihedsberøvelse og genindrejseforbud og omfatter også en række juridiske garantier.

Under et centralt princip i direktivet kan EU-medlemsstaterne ikke indføre strengere regler end dem, der er fastsat i direktivet. De vil imidlertid være i stand til at fastholde mere liberale regler eller vedtage nye af en mere liberal karakter.

Når en beslutning er truffet om at udvise en person, der ikke kan søge asyl eller flygtningestatus, følger en frivillig udrejseperiode (7-30 dage).

Hvis den udviste ikke rejser, vil de nationale myndigheder udstede en ordre om fjernelse, der kan indeholde et indrejseforbud på op til 5 år.

Hvis den retslige myndighed, der udsteder udvisningen har alvorlige grunde til at tro, at den udviste kunne finde på at gemme sig, kan den person tages i forvaring.
I ni EU-medlemslande, kan den udviste tilbageholdes på ubestemt tid; i andre er der mindre strenge regler. Returdirektivet (artikel 15) fastsætter den maksimale periode med frihedsberøvelse til seks måneder, med mulighed for en tolv-måneders forlængelse (højst tilbageholdelse i op til 18 måneder).

Familier, børn og asylansøgere
Returdirektivet præciserer, at familier og børn  kun kan holdes i forvaring som en sidste udvej og for det kortest mulige passende tidsrum.

Uledsagede mindreårige vil kun  blive hjemsendt, hvis de kan returneres til deres familier eller til "passende modtagelsesfaciliteter".

Under forhandlingerne har EU-landene presset på for, at deres nationale myndigheder skal have større fleksibilitet i fastlæggelsen af "nødsituationer": hvis et usædvanligt stort antal illegale indvandrere udgør en byrde for landets retssystem, kan det give mere tid til domstolsprøvelse.

Retshjælp vil også blive givet til indvandrere, der ikke har nogen indtægter.

Returfonden oprettet af Kommissionen, € 676 millioner for perioden 2008-13, kan også bruges til at dække udgifter til retslig hjælp til illegale indvandrere.

Medlemsstaterne skal også overveje den politiske situation i hjemlandet.

En liste over lande, der betragtes som "usikre", er udarbejdet sammen med EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet.

EUs Retfærdigheds-, Frihed-s og Sikkerheds kommissær, den[3] bedrageridømte - men ikke straffede! Jacques Barrot støtter kompromiset i Parlamentet om tilbagelsendelsesdirektivet og siger, det giver forrang til frivillig tilbagevenden samt til at beskytte rettighederne for børn og familier.
Han tilføjede, at Kommissionen vil overvåge gennemførelsen af lovgivningen for at sikre, at standarderne i den europæiske konvention og FN-erklæringen om menneskerettigheder overholdes
.

Amnesty International var meget skuffet over resultatet af afstemningen om tilbagesendelsesdirektivet. Efter deres opfattelse kan teksten, der godkendes af Europa-Parlamentet, ikke garantere for tilbagesendelse af illegale indvandrere i sikkerhed og værdighed.

Sverker Rudeberg, formanden for indvandrings-arbejdsgruppen under den europæiske arbejdsgiverorganisation BusinessEurope, sagde, at EU bør sende et klart signal til tredjelande om, at det ikke er fremmedfjendsk. I en tale i 2008-udgaven af Employment Week, opfordrede han blokken til ikke at fremlægge et "fremmedfjendsk" ansigt over for resten af verden.

Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) 's sekretær, Catalene Passchier, fremhævede regeringernes ansvar der, ifølge hende, ofte udnytter skjult frygt for vandrende arbejdstagere til populistisk politik. Hun sagde, det er derfor vigtigt for fagforeningerne at tage en klar holdning: "Vi tror ikke på lukkede grænser. Vi mener ikke, at lukkede grænserne beskytter arbejdstagere."

Serbere på flugt fra Kosovo ([4] video) i NATOs og EUs etniske udrensning til fordel for muslimer.
[5] EU afsendte 2000 politifolk til Kosovo i Febr. 2008, idet den ældgamle serbiske provins havde proklameret sin uafhængighed af Serbien, efter at have fået et muslimsk befolkningsflertal på grund af fordrivelse af serbere og en højere fødselsrate end serberne.

Kommentar
Dette arrogante forsøg fra EU på at spille stormagt førte til Rusland's fordømmelse, gengældelse i Georgien af de samme grunde, ydmygelse af EU, dets tab af lederskab i "verdenregeringsførelse" baseret på "blød" fabiansk-socialistisk magt, og en ny kold krig.

Da den Europæiske Erklæring om Grundlæggende Rettigheder bliver overtrådt i praktisk taget alle muslimske lande betyder dette, at vi er forpligtede til at bekoste livslang forsørgelse for ufaglærte og arbejdsuvillige muslimske illegale indvandrere, der dermed opfylder deres mission i livet: at udvandre og kæmpe for Muhammed-ideologien (Koransure 3:195, 4:100, 9:20) på vor bekostning. I [6] Danmark og [7] Sverige er   udgifterne til [8] indvandring mere end 30% af statens årlige budget.
[9] Beskæftigelsesgrad
[9] en  for ikke-vestlige indvandrere i Holstebro var i 2006 30% for kvinder - og 54% for mænd  (57.000 indbyggere).  [10] For danskerne som helhed var beskæftigelsesgraden 76% [10] i 2005 [10] .

Ud over stigende kriminalitet, føler vi konsekvenserne som mangel på penge til hospitaler: Til næste år vil Danmark's sygehuse være nødt til at spare ud over grænserne for det ansvarlige, der allerede overtrædes.
Dette vil øge ventetiden for ortopædiske operationer, kræftundersøgelser og behandlinger, fratage kræftpatienter nye lægemidler mv.

Hertil kommer, at den stigende indvandring medfører en udvandring af personel som sygeplejersker, politibetjente, lærere mv.fra de stressede og dårligt betalte jobs. Skolebygninger forfalder, der spares på hjælp til de ældre osv.
Denne katastrofe opstår, selv om staten aldrig har haft højere indtægter fra skatter som følge af fuld beskæftigelse end nu.   


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1467

URLs in this post:
[1] Image: http://www.euractiv.com/en/socialeurope/fighting-illegal-immigration-return-directive/article-174876
[2] EU's menneskerettigheds-standarder: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
[3] bedrageridømte: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4032113.stm
[4] video: http://www.youtube.com/watch?v=LU00bcZ-G5k
[5] EU afsendte 2000 politifolk: http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSL15749020080216?feedType=RSS&feedName=worldNews
[6] Danmark: http://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/
[7] Sverige: http://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p
ublic-budget-2001/

[8] indvandring: http://euro-med.dk/?p=725
[9] Beskæftigelsesgrad: http://ullanoertoftthomsen.blogspot.com/2007/12/dyrere-og-dyrere-integration.html
[10] For danskerne som helhed var beskæftigelsesgraden 76% : http://www.europa-kommissionen.dk/eu-politik/noegleomraader/beskaeft_arb/arbejdsstyrkeundersoegelse_
2005/