“Gestapo” Lever Op Igen: Sindelagskontrol I USA og EU

Posted By Anders On March 29, 2010 @ 00:01 In Dansk, Euromed | 1 Comment

Resume: Et US kongresmedlem er kommet til at sige om Obamas nye sundhedslovgivning, at det har taget mange år og endnu vil tage nogen tid at få den nødvendige lovgivning igennem for at kontrollere folk. Bagved ligger, at denne lovgivning forudsætter indsætning af en chip med oplysninger om bl.a. den enkelte patients helbreds- og sygedata, chips som skal indplantes hos alle. Gennem disse chips kan folk både kontrolleres og påvirkes. Obama har ansat 16.500 bevæbnede embedsmænd til at sørge for, at hver regel bliver overholdt. Nu er Europol blevet en EU-styrelse og har fået udvidede og slet definerede muligheder for at gå efter alvorlige internetforbrydelser, så som racisme , fremmedangst, kritik af EUs løgnagtige påstande om global opvarmning som følge af menneskeskabt CO2-udledning. Europol vil notere folks adfærdsmæssige data, herunder livsstil og rutiner, bevægelser; steder, som opsøges, skattemæssige stilling,  DNA, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning, medlemskab af fagforening og oplysninger om helbredsforhold eller seksuelle forhold. Dette minder uhyggeligt om Gestapo. I Nottingham, England, har der netop været holdt en kæmpemæssig politirazzia mod unge i alderen 13-24 år - med nøgenscannere osv. for at komme knivstikkerier til livs. Engelske forskere har nu udviklet muligheder for den næsten perfekte løgnedetektor, der kan aflæse hjernestrømme og derved studere folks erindringer - og arrestere, før folk begår forbrydelser. Politikerne har udtrykkeligt villet have masseindvandring for at "ændre vore samfund radikalt". Det har de sandelig gjort - og opnået hvad de ville: et påskud for en europæisk politistat efter Gestapomønster.

[1] Digital Journal 24 March 2010[1] Obama-taler: Kongresmedlem John Dingell "Det tager lang tid at gøre det nødvendige administrative skridt til at sætte lovgivningen sammen for at kontrollere folk," [2] youtube.
Hvad ligger der nu bag denne bemærkning? Jeg har [3] tidligere skrevet om hjernechips til at gøre menneskeheden til pothumane robotter - og i denne sammenhæng: [4] Obamas sygeforsikringsf-lovorslag under Klasse II (§ 1, afsnit B) ''omfatter specifikt (ii) en klasse II-enhed, der er implantabel. "Godkendt af FDA er  en [5] klasse II implantabel anordning et "implantabelt radio[5]  frequens-transponder-system  til at identificere patienter, sundheds-oplysninger og andre data, der skønnes hensigtsmæssige af ministeren." Og hvor skal denne chip skal placeres? [3] Først under huden - senere i hjernen!
En sådan enhed vil blive implanteret i de fleste som vælger at blive dækket af den offentlige sugesikring. Til sidst vil alle få en chip implanteret. [6] IRSDerved kan alle kontrolleres og påvirkes.

Og tvivl ikke på det. Obamas nye lovgivning om sundhedsydelser er så vigtigt for ham, at han i henhold til
[7] US Senator Ron Paul er ved at aktivere 16,500 [8] bevæbnede[8] IRS [8] -embedsmænd til at gennemtvinge overholdelsen og sætte folk i fængsel, hvis de ikke følger alle regler! Husker I, hvordan [9] Obama forlangte sin egen hær til indre sikkerhed? [10] Her er den.  Så - kontrol synes at være formålet.

Men hvad med EU - vil den også bruge tankekontrol over befolkningerne?
Den har forudsætningerne: [11] Den europæiske Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedhad, som straffer med 3 års fængsel. Den har den [12] Europæiske Arrestordre - og den har [13] Europol, der nu er blevet en styrelse under kontrol af EU-Parlamentet.
Og faktisk er Europol ude på at fange de farlige internet-kriminelle. Jeg tænker ikke på børnepornografi - som for første gang i en europæisk traktat i Lissabon-traktaten ikke blev undtaget fra en garanti om respekt for enhver seksuel orientering - for ikke at fornærme muslimer (Aisha). Ikke desto mindre [14] overvejer EU nu at lukke alle hjemmesider, der beskæftiger sig med misbrug af børn. Dvs EU er ved at bryde Lissabon-traktaten, dens egen forfatning!
Nej, jeg skriver om meget værre forbrydelser: Modstanden mod indvandring og adfærd, f.eks. Islams –bl.a. gennem korrekte korancitater (Geert Wilders). Jeg tænker på den afskyelige forbrydelse, der viser objektiv videnskabeligt materiale, som beviser, at der ikke er nogen global opvarmning, og at CO2 er helt uskadelig - alt imens EU og alle dens underdanige medier med mangelfuld dokumentation udtrykkeligt prædiker, at videnskaben er så overvældende fastslået, at den globale opvarmningsfidus er en kendsgerning.

[15] Dog-cancer-around-chipsMåske Obama's Sundhedsforsikring  ikke er så sund endda: [16] World Net Daily 24 March : 2 hunde udviklede kræft i og omkring implanrterede chips. Hvis mobiltelefoner kan forårsage kræft - hvad så med hjernechips? 

[17] The Daily Express 25. marts 2010:  Millioner af briter risikerer at blive udspioneret af en ny EU-efterretningstjeneste, som har fået skræmmende beføjelser til at snage i vores liv. Europol kan få adgang til personlige oplysninger om hvem som helst - inklusive deres politiske holdninger og seksuelle præferencer - hvis der er mistanke om, med rette eller urette, at de kan være involveret i en eller anden "forberedende handling", der kan føre til kriminel aktivitet. Det vage kommissorium for den Haag-baserede styrkes mandat udløste rasende protester i går med kritikeres advarsel om, at EU snushaner truer vores ret til ytringsfrihed. Det er underforstået, at styrelsen vil koncentrere sig om enhver, der menes at være "fremmedangst" eller sandsynligvis vil begå en forbrydelse, der omfatter miljø, computere eller motorkøretøjer.

Dette kunne omfatte skjult overvågning af mennesker, der benægter eksistensen af klimaændringer eller udtaler sig om kontroversielle emner. Paul Nuttall, formand for UK Independence Party, sagde: "Jeg er forfærdet. Disse gutter vi kan ikke fyre, før vi forlader EU."
James Welch, juridisk direktør i kampagne gruppe Liberty, sagde: "Vi har store bekymringer for, at Europol synes at have fået beføjelser til at tilbageholdeholde meget følsomme oplysninger og til at undersøge sager, der ikke engang er forbrydelser i dette land.

Indtil 1. januar blev Europol-politiet finansieret af forskellige stater for at hjælpe med at tackle den internationale organiserede kriminalitet. Men det er blevet genfødt som EUs officielle kriminelle indsamlingsarm af efterretninger, og Bruxelles har enormt øget dets beføjelser. Det kan nu tage sigte på mere end blot organiseret kriminalitet og bevisbyrden, som er nødvendig for at begynde [18] Internet-snoopingat overvåge en person, er blevet nedgraderet. Europol er også blevet optaget i EU overbygningen, så det vil være centralt finansieret og derved fejer en central kontrol af dens uafhængighed væk.
Aktivister udtrykte i går aftes bekymring over den uklare liste over "alvorlige forbrydelser", som styrelsen kan bidrage til at undersøge, og som indeholder racisme og fremmedhad, miljøkriminalitet og korruption. Blandt de personlige oplysninger, der kan indsamles og opbevares, er "adfærdsmæssige data", herunder "livsstil og rutiner, bevægelser; steder, som opsøges", skattemæssig stilling,  DNA -profiler og stemme.

Hvor det er relevant, vil Europol også være i stand til at opbevare data om en persons "politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning, medlemskab af fagforening og oplysninger om helbredsforhold eller seksuelle forhold". Sean Gabb, direktør for Libertarian Alliance, advarede om, at det truede vores  ret til ytringsfrihed. “Det undrer mig ikke, at Europol har fået disse temmelig skræmmende beføjelser over os,” sagde han. 

[19] Cybercrime"Der er en reel fare for, at modstanden mod EU-politikker kan få en person arresteret. "For eksempel, hvis Bruxelles vedtager en hård linje til klimaændringerne, er det tænkeligt, at en person, der udsender sin skepsis mod klimaændringer kan blive beskyldt for at have begået miljøkriminalitet, fordi han har undermineret EU's bestræbelser på at redde menneskeheden." Timothy Kirkhope, Den konservative leder i Europa-Parlamentet, sagde: "Europols nye mandat har fået sine beføjelser væsentligt udvidet. "Der er en reel chance for, at det uklare mandat vil gøre det muligt gradvist at udvide dens indsatsområder endnu mere."
Indenrigsministeriet insisterede på, at ændringerne er  i Storbritanniens interesse. En talsmand sagde: "Europol er nu i en meget stærkere position til bedre at støtte vores kamp mod alvorlig og organiseret kriminalitet og terrorisme".

[20] The Guardians journalist, Charlie Skelton: "Peter Mandelson (Den grå eminence bag Gordon Brown, tidligere EU-Kommissær, Nathaniel Rothschilds personlige ven) talte om "behovet for regulering" af  internettet. "Der er bekymringer om virkningen af internettet på vort samfund," sagde han. Jeg vil vædde på, at han er bekynret; men ikke halvt så bekymret, som jeg over "behovet for regulering".

[21] Infowars 22 March 2010: "I Merry Old England, George Orwells land, kommer politistaten nu op i højt gear. I Nottingham i lørdags gik hundredvis af betjente på gaden i en koordineret indsats for at minde briterne om, at de lever i en avanceret, højteknologisk politistat. "Hundredvis af politibetjente var på gaden i Nottingham hele lørdag nat i et forsøg på at løse knivkriminaliteten i byen, rapporter  [22] BBC. "Den største operation involverede 200 medarbejdere som en del af et indenrigsministerielt projekt rettet mod 13 til 24-årige."
Det var som en scene ud af det nazistiske Tyskland. "Politifolk og en særligt trænet hund mødte unge, der kom ud af en række busruter." De blev tvunget til at gå gennem metaldetektorer og nøgenkrop-scannere. Narkotika-tests blev også udført. Briter og amerikanere fik at vide, at nøgenkrop-scannere er designet til at fange terrorister i lufthavne. Nu er de mobile og på gaderne. Væn jer til det. "Narkotikahunde blev også indsat på gaderne og trafikbetjente anvendte automatiserede nummerplade-genkendelsesteknologi til at identificere køretøjer, der er eftersøgt i forbindelse med en forbrydelse, stjålne køretøjer og køretøjer eller bilister, der kører uden forsikring." Endnu en gang har den britiske stat sendt en besked til almuen: de er alle mistænkte og [23] Mind-readingskyldige, indtil de er bevist uskyldige. Fjenden er ikke al-Qaeda eller islamiske briter i sig selv. Det er befolkningen som helhed. Storbritannien er en politistats-udklækningsanstalt."

[24] The Daily Mail 12 March 2010: Et edb-program, der kan læse dine tanker er blevet udviklet af britiske forskere. I forsøg kunne det få adgang til og fortolke minder ved at scanne hjernens mønstre hos frivillige. En undersøgelse, som blev finansieret af Wellcome Trust fokuserede på hippocampus, et lille område af hjernen, der spiller en central rolle i hukommelse, navigation og det at forestille sig fremtiden. Optrævlingen af hukommelsens arbejdsmåde åbner op for muligheden for at udvikle ufejlbarlige løgnedetektor-tests. Fortolkningen af hensigter kunne endda muliggøre for politiet at anholde forbrydere, inden de bryder loven, som det ses i Tom Cruise filmen fra 2002, Minority Report. [25] Her er en film på tysk om tankekontrol.

 [26] The Daily Mail 10 Febr. 2010: som led i kampagnen, der blev lanceret i går, vil de unge lede efter beboere med sjuskede eller affalds-overstrøede omgivelser og derefter forsøge at overtale dem til at rydde op i deres hjem. Involverede børn bør også skrive til myndighederne for at kræve handling mod dem, hvis huse er anti-socialt mærkede, anbefalede ministre. Men Dr. Green sagde: »Der er en risiko her for, at de samme folk, der bryder din bil op så vil klage over, at du har efterladt et vrag udenfor dit hus." Snushaner kunne få kontant belønning for at identificere bistandsbedragere under omstridte planer, der er under udarbejdelse af ministre. De overvejer, om informanterne skal have en andel af de penge, der spares. Ministrene tror, at det at tilbyde incitamenter til indberetning af snyd vil være et effektivt redskab i kampen for at bekæmpe socialt bedrageri, der koster skatteyderne omkring £ 1 milliard om året. Men privatlivsaktivister kaldes idéen "umoralsk og farlig”.

[27] The Daily Mail 19 Febr. 2010: Et amerikansk skoledistrikt brugte webkameraer i bærbare computere til at spionere mod studerende i hjemmet, for om muligt at fange dem og deres familier i kompromitterende situationer. Tjenestemænd i Philadelphia kan aktivere webkameraer på computerne uden elevernes kendskab eller tilladelse, hævdes det i en retssag. Teknologi eller nej, Højesteret fortilfælde tegner 'en fast linje ved indgangen til huset.

Kommentar
Engelske og danske [28] socialdemokrater har indrømmet, at de ville have masseindvandring for at ændre vore samfund radikalt. Da denne udvikling er imod de mere og mere voldsramte europæiske befolkningers ønske, bliver Gestapometoder  nødvendige for at bringe modstanden mod denne forandring til den Nye Verdensorden til tavshed. En anden grund er klimaløgnen: Den Nye Verdensorden bygger på løgne, som omhyggeligt indpodes i folk over en lang periode, således at det ender med, at alle tror, løgn er sandhed. Så den, der arbejder for sandheden modvirker den nye verdensorden som verdenssyn.

De har nu udviklet en europæisk politistat efter Gestapomønster. Ytringsfriheden er ved at blive kvalt mht. kritik af indvandring (fremmedfjendskhed) og af klima/CO2-løgnen. I Storbritannien bruges  - som i Gestapotiden - børn som spioner. Det er fint, at socialt bedrageri bliver afsløret - men det er ikke fint at lade gadedrenge rykke op som en slags ordenspoliti, der får præmier for at anmelde "forsømmeligheder", som de selv kan skabe. Det er også fint nok at gå efter knivstikkere, men hvis man ikke kan gå i byen uden at blive overfaldet, er det måske forståeligt, at man tager et våben med til selvforsvar - hvad der så allerede er strafbart. Man tog selvforsvarsretten fra os for at overgive den til et politi, der ikke kan, vil eller tør forsvare os imod den stigende vold i samfundet - især som følge af masseindvandringen. I USA vil man bruge den nye sygesikringslov til v.hj. a. tvungne chips at kunne kontrollere og påvirke befolkningen - i værste Orwell /Aldous Huxley stil. Dette er ikke fremtidsvisioner. Det er dagens politisamfund. Og nu kommer der tankelæsningsmaskiner, som kan afsløre kriminelle tanker - medførende [29] arrestation før forbrydelse begås. Med den udvidede kriminalitetsdefinition, betyder det, at man kan spærre hele samfundet inde. Det har man nok ikke kapacitet til. Deri ligger så vores håb!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=14535

URLs in this post:
[1] Digital Journal 24 March 2010: http://www.digitaljournal.com/article/289517
[2] youtube: http://www.youtube.com/watch?v=PvDwFQiSkBU
[3] tidligere: http://euro-med.dk/?p=10662
[4] Obamas sygeforsikringsf-lovorslag: http://www.ronpaulforums.com/showthread.php?p=2293737
[5] klasse II implantabel anordning et "implantabelt radio: http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm072191.
pdf

[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederirs.jpg
[7] US Senator Ron Paul: http://www.youtube.com/watch?v=w0lA6XCt3gM&feature=player_embedded
[8] bevæbnede: http://www.hyscience.com/archives/2010/03/obama_just_got.php
[9] Obama forlangte sin egen hær: http://www.youtube.com/watch?v=gXvLWB_NLKE&feature=player_embedded
[10] Her er den: http://www.youtube.com/watch?v=wOtGr1JFCnE&feature=player_embedded
[11] Den europæiske Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedhad: http://balder.org/articles/hatespeech/Europa-Parlamentets-Beslutning-Bekaempelse-Stigende-Ekstremism
e-Europa-13-December-2007.php

[12] Europæiske Arrestordre: http://www.openeurope.org.uk/media-centre/article.aspx?newsid=2195
[13] Europol: http://euro-med.dk/?p=985
[14] overvejer EU nu at lukke alle hjemmesider,: http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-forciert-Plaene-zu-europaweiten-Web-Sperren-962820.html
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdog-2dcancer-2daround-2dchips.jpg
[16] World Net Daily 24 March: http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=131533
[17] The Daily Express 25. marts 2010: : http://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/165256
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederinternet-2dsnooping.jpg
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercybercrime.jpg
[20] The Guardians journalist, Charlie Skelton: http://euro-med.dkSkelton%20%20http://www.guardian.co.uk/news/blog/2009/may/19/bilderberg-skelton-gr
eece

[21] Infowars 22 March 2010:: http://www.infowars.com/british-police-state-kicks-into-high-gear/
[22] BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/nottinghamshire/8578631.stm
[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermind-2dreading-thumb.jpg
[24] The Daily Mail 12 March 2010: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1257174/Psychic-invented-tell-youre-thinking.html
[25] Her er en film på tysk om tankekontrol: http://therealstories.wordpress.com/2010/03/08/gedankenkontrolle/
[26] The Daily Mail 10 Febr. 2010: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1249769/Children-spy-bad-neighbours.html
[27] The Daily Mail 19 Febr. 2010: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1252234/U-S-school-child-porn-probe-revealed-lapto
ps-used-spy-pupils-home.html

[28] socialdemokrater har indrømmet: http://euro-med.dk/?p=11344
[29] arrestation før forbrydelse: http://euro-med.dk/?p=10899