Resumé: Der er ved at opstå desperation i Obama-administrationen omkring den israelsk-palæstinensiske konflikt og Israel-Iran konflikten. Rent galt gik det for nylig under US vicepræsident, Joe Bidens, besøg i Jerusalem. Han skulle sætte gang i aftalte forhandlinger. Men under selve besøget meddelte Israel, at man ville bygge 1.600 nye israelske huse i Østjerusalem, som palæstinenserne af "verdenssamfundet" har fået tildelt som palæstinenserstatens hovedstad. Dette slag i ansigtet på Biden hænger tilsyneladende sammen med en dyb foragt fra den israelske ministerpræsident, Netanjahus, side over for Obama - men også med, at Netanjahu er bundet af indenrigspolitiske hensyn - og ved, at den jødiske lobby i USA behersker både det Hvide Hus, medierne og kongressen! Efterflg. ringede Hillary Clinton og læste et diktat op for Netanjahu om at indstille opførelsen af huse i Østjerusalem - samt om at gøre som USA vil mht. Iran, dvs. lade Iran blive atombombebevæbnet. På trods af, at hendes stedbedstefar var jøde, har hun åbenbart ikke lært, at jøder gør, hvad de vil. Dem kan man ikke diskutere med, når de mener , spørgsmålet er eksistentielt. Så nu bliver der bygget i Østjerusalem. Formentlig er Obama-administrationens forsøg på at banke Netanjahu på plads mht. Iran blot et forsøg på udadtil at stå uskyldsren, hvis Israel starter det angreb på Iran, som US Council on Foreign Relations, USAs egentlige regering,  både forudser og godkender,  på trods af, at dette råd mener, at USA uvægerligt bliver trukket ind i den krig -  med betydelig risiko for konfrontation med Rusland! Hvilket Joe Biden og Colin Powell for 1 1/2 år siden forberedte amerikanerne på - og hvad Albert pike for længst har planlagt.  Den virkelige beslutningsmagt i det Hvide Hus har i virkeligheden: Robert Gates, Hillary Clinton og jøderne, David Axelrod og Rahm Emanuel - iflg. Zbigniew Brzezinski! Symbolsk forsikrede Netanjahu Joe Biden, at han ville angribe enhver, der truer Jerusalem.

Hvad foregår der i Mellemøsten? Bliver der krig - eller kan Israels atombomber sikre, at det fortsætter som hidtil – trods langvarige krigsforberedelser? EU og USA presser de involverede parter til at slutte fred og tolerere hinanden

HillarycfrUSA er ved at blive desperat over krisen i Mellemøsten
Krisen i det amerikansk-israelske forhold har taget en skarp drejning til det værre fredag aften, 12. marts efter et telefonopkald fra US udenrigsminister, Hillary Clinton med en advarsel til den israelske premierminister, Binyamin Netanyahu, om at forholdet til USA er i fare. DEBKAfiles rapporter: Han fik at at vide, at Israel skal foretage gennemgribende indrømmelser for at bevise sin interesse i fornyede forhandlinger med palæstinenserne, herunder i Jerusalem, og acceptere Obama-administrationenss linje over for Iran. (Clinton læste en erklæring op for Netanyahu og nægtede at diskutere den, efter at Israel havde fornærmet vicepræs. Biden ved at meddele opførelsen af 1600 israelske huse i Østjerusalem under Bidens besøg!!!). Obama  ønsker dermed at hindre Israel i at angribe Iran. Amerikansk-jødisk kritik blev ledet lørdag nat fra Anti-Defamation League's Abraham Foxman, der har udstedt denne erklæring: "Vi er chokerede og forbløffede over  administrationens tone og offentlige røffel til Israel.” Nu følger ang. et nådesløst Obama-pres på Israel for ikke at angribe -men acceptere et atombevæbnet Iran! Men dette kan blot være Obamas spil for galleriet - for at have rene hænder, hvis Israel angriber! For alt synes nu nu tilgivet - skønt under Netanyahu´s US-besøg i næste uge rejser Obama udenlands!!!
Kommentar: Vi får nu se, hvem der er stærkest: Skabsmuslimen Obama – eller den jødiske lobby, der også er splittet. Jeg har tidligere beskrevet de farlige sindelags-konfrontationer mellem anti-amalekitterne (Netanyahu) og haqqaniterne (Ahmedinejad), som gør en væbnet konfrontation sandsynlig.

Admiral Mike Mullen, formand for Joint Chiefs of Staff er meget bekymret
Mike-mullen14. febr.  2010: Mullen bemærkede, at ifølge den amerikanske vurdering kunne Iran få en atombombe om et til tre år. Men Mullen understregede, at "konflikten med Iran ville være et stort problem for alle. Vi vil bruge alle vores kræfter for Israel. Israel støtter den politik, som Obama fører.
Consortiumnews.com 6 marts 2010: Ray McGovern, tidligere CIA-analytiker gennem 27 år: Adm. Mike Mullen er nervøs. Han besøgte Israel i midten af februar og har den overbevisning, at premierminister Netanyahu er ligeglad med hans advarsel om ikke at angribe Iran. Admiralen synes at have det indtryk, at Netanyahu foragter Pres. Obama som et skvat - der er helt afhængig af, hvad han bliver beordret til at gøre af sin stabschef, jøden Rahm Emanuel, og den jødisk-købte Kongress. Admiral Mullen frygter, at USA bliver taget som gidsel i en krig med Iran af jøderne i Israel og USA. 
Kommentar:
Faktisk har Obama svinget mellem klare trusler om angreb, så hårde sanktioner til nu - ingen ting at gøre. Herved støder han Saudierne og ægypterne fra sig. De ønsker angreb på Iran. Og ingen har tillid til ham mere.                                                                         
Islam er så fanatisk omkring Palæstina, at ingen reel fred kan forventes fra denne side, før Israel er blevet tilintetgjort - og hele verden erobret. Men …

Hvad med de israelske jøder. Lad os se, hvad en jødinde har at sige om dem og Israel
Avigail Abarbanel 9 Febr. 2010: “Tingene ser ud til at forløbe ad en bane, der er bestemt af noget, som en person i mit erhverv synes ligner mere en sindssygdom end en politisk plan, uden sammenhæng med rationelle, diplomatiske bestræbelser, «køreplaner«, fredsplaner eller våbenhviler. De-facto er den moderne sekulære zionistiske definition af en jøde en, der ville være blevet betragtet som en Jøde af Hitler. Grunden til staten Israels eksistens er et direkte resultat af jødisk selvforståelse som ofre for forfølgelse. Israel blev oprettet for at tilbyde et tilflugtssted for jøder fra forfølgelse.
Hvis Israels handlinger fører til en stigning i fanatisme og i
anti-jødiske følelser, er Herzl2det fordi det er det, Israel ønsker at opnå, men ubevidst. Hvis jøderne har det godt overalt, så er der sat spørgsmålstegn ved den jødiske identitet, og ved selve årsagen til Israels eksistens så også. Selve den stat, der blev oprettet for at redde jøder fra forfølgelse, har nu brug for, at de bliver forfulgt igen, så den kan fortsætte med at eksistere. Men der er jøder, som betvivler, at Iran er en trussel, f.eks. forsvarsminister Ehud Barak. Årsagen til eksistensen af staten Israel er et direkte resultat af Holocaust.
Kommentar: Dette er jo hvad Theodor Herzl indså og arbejdede for i 1897 (se kommentar nedenfor)) og fik hjælp til af Rothschild og Rockefeller i 2. verdenskrig!!!
Nogle kalder dette masochisme. Andre foretrækker udtrykket sado-masochisme. Jeg vil sige, Israel ved, at det er umuligt at leve i fred side om side med muslimer, men på samme tid skælder jøderne europæerne ud for at være intolerante racister over for den muslimske masseindvandring. Jødernes Centralråd i Tyskland, kaldte Hessens premierminister, Roland Koch, nazist  for at kritisere  2 muslimers  brutale overfald på en 76-årig-mand. Ja, de spolerede derved en sikker valgsejr til et katastrofalt nederlag. Så vil jeg hellere tale om jødisk dobbeltmoral - med fuld forståelse for, at "Bogens Folk" og muslimer på ingen måde kan leve side om side.”                    

Rahm

 Rahm Emanuel, Obama's jødiske stabschef.

Hvem træffer beslutningerne i Det Hvide Hus?
Zbigniew Brzezinski Foreign Affairs Jan/Febr. 2010: Fra Håb til Dristighed
Forsvarsminister Robert Gates, Udenrigsminister, Hillary Clinton, Obama's to betroede politiske rådgivere, jøderne David Axelrod og Rahm Emanuel, fører det store ord.

Udenrigspolitiske (læs israelske) lobbyer er blevet mere indflydelsesrige i amerikansk politik. Takket være deres adgang til Kongressen fremmer de en række forskellige lobbyer - nogle økonomisk velforsynede, nogle støttet af udenlandske interesser - i en hidtil uset grad lovindgreb i udenrigs-politikken. Nu mere end nogensinde  modsætter Kongressen sig ikke kun aktivt  udenrigspolitiske beslutninger, men pålægger også præsidenten nogle. Sådanne kongresinterventioner, der støttes af lobbyer gør det vanskeligere at sikre, at USAs  – ikke  udenlandske - interesser er udgangspunktet.
Endnu værre
, personlig bagvaskelse i blogosfæren. Obama har endnu ikke gjort overgangen fra inspirerende taler til tvingende statsmand.

Haass-on-MJ-genericHoldningen hos det amerikanske Council on Foreign Relations, den reelle regering i USA, hvor Clinton siger, hun henter sine ordrer,  en jødisk organisation, hvor Netanyahu er medlem – skønt han ikke er US statsborger, er afgørende for krig og fred.
Newsweek 22 Jan. 2010 Richard Haas (højre), formand for CFR og Obama-rådgiver: Hvorfor vi ikke længere kan forblive på sidelinjen i kampen for at ændre regimet i Iran.  Jeg har ændret min opfattelse. De nukleare samtaler fører ingen vegne. Irans opposition bør støttes af vestlige regeringer. Sanktioner mod Irans benzinimport og -raffinering, der i øjeblikket drøftes i Kongressen, bør forfølges i De Forenede Nationer.
Foreign Affairs/Council on Foreign Relations March/April: Fremkomsten af et atombevæbnet Iran - endda et, der er tilfreds med kun at have materialerne og den nødvendige infrastruktur til at samle en bombe med kort varsel i stedet for et nukleart arsenal - ville blive opfattet som et stort diplomatisk nederlag for USA. Venner vil reagere ved at distancere sig fra Washington; fjender ville udfordre USA's politik mere aggressivt.

David_rockefeller John D. Rockefeller overtog Council on Foreign Relations  sammen med JP Morgan, Rothschild's amerikanske agent, og en anden Rothschild-agent, Paul Warburg samt Edward Mandel House, den samme kvartet, der havde grundlagt Federal Reserve System, som nu har plyndret USA til det yderste. John Rockefellers barnebarn, David (til venstre), var formand for Council on Foreign Relations 1970-1985.

Council on Foreign Relations 8 March 2010 ser ud til at forvente - og samstemmer faktisk i - et israelsk angreb på Iran.
Angreb mod atomanlæggene i Natanz, Isfahan, og Arak alene vil sandsynligvis strække Israels kapacitet, og planlæggerne ville sandsynligvis være tilbageholdende med at udvide angrebene videre.
Israel er i stand til at udføre disse angreb ensidigt. Israel råder over de nødvendige fly med optankningsmuliheder og  specialbomberne, der kan gøre alvorlig skade på de iranske mål.

Iraq-nSkulle diplomatiske initiativer køre fast, kan sandsynligheden for et israelsk angreb  forventes at stige tilsvarende. Netanyahus Generalforsamlingstale i FN understregede den eksistentielle karakter af den trussel, som han og andre i den nuværende regering mener, at Iran udgør. Hans fokus på holocaust som et karakteristisk træk ved den jødiske historie og hans selvforståelse som den, der bærer byrden med at forhindre endnu en sådan katastrofe antyder, at USA's beregninger af risiko og fordele, som hælder mod israelsk tilbageholdenhed, kan vise sig at være fatamorgana.

Overraskelse ville være afgørende for succes i et angreb. Visse indikator er allerede dukket op. Fremkomsten af andre, kunne tyde på en israelsk hensigt om at angribe.
Nogle iagttagere ville se et israelsk angreb, der væsentligt forringede Irans atomvåbenkapacitet til gavn for amerikanske mål. USA vil sandsynligvis blive involveret militært i en iransk gengældelse mod Israel eller andre lande i regionen. Oliepriserne ville gå op med $ 6– $ 11/pr tønde- dog nok  $ 200/pr tønde ved krisens begyndelse. Et angreb ville forsinke frugtbar fornyet forhandling om palæstinensernes fremtid på ubestemt tid. (En klar fordel for Israel)

De historiske optegnelser viser, at Israel vil handle i lyset af en sådan trussel. USA skal gardere sig mod fiasko for en politik, der sigter på at undgå krig, og begynde at forberede sig på et israelsk angreb på Iran og iransk gengældelse. Faktum er, at Israel mener, den iranske trussel er eksistentiel, og at dens bilaterale forbindelser med USA er varige, og vil handle, hvis den opfatter betydningsfuld fare mod det israelske folk og stat.

US regeringens´s tænketank, Brookings 9. marts: (USAs) Angrebsmulighed mangler troværdighed. Teheran, MossadMoskva og Beijing ved dette.

Wikipedia Victor Ostrovsky: Mossads tidligere motto: For med koge råd skal du føre din krig og i mange vejledere er der sikkerhed."- Ordsprogene 24:6, hvor vildledning står for kloge råd." Kee betachbulot ta'ase Lecha milchama." Oversættelse:"Med hemmelig terrorisme vil vi føre krig".             

Kommentar
En konfrontation mellem Israel og  Iran er – som vi skal se i næste afsnit – forbundet med overhængende fare for en konfrontation mellem USA og Rusland. USA er åbenbart fast besluttet på at bremse Israel fra at angribe. Men Israel er formentlig lige så besluttet på at gøre de.
Hele mit voksne liv har jeg set Israel som Dommedagsuret, opfyldelsen af bibelske profetier (Ezekiel 35-37) og tegnet på afslutningen på nationerne (Ezekiel 38-39, Joel 2, Habakuk 3, Lukas 21, Matth. 24 osv.). Mange gange tænkte jeg: nu er det uundgåeligt. Men det var det ikke. Måske er det det heller ikke denne gang. Men konflikten i Mellemøsten har i sig kimen til undergangen af den verden, som vi kender. Profetier har for 2600 år siden forudsagt, at Gud vil bringe resterne af israeliterne tilbage fra alle nationer i de sidste dage for at genopbygge ruinerne i Palæstina (Ezekiel 36:17-24) og lade ørkenen blomstre i én nation (tidligere 2 nationer). Så vil han lade landet - og verden - ødelægge i for sidste gang af fyrsten af  Rosj (på det sidste fjernet fra Bibelen - man ser dog endnu dette navn i  American Standard Bible, Ezekiel 38-39). Gud fører israeliterne hjem – ikke af hensyn til israelitterne, der aldrig har fulgt hans befalinger, men for Guds egen skyld, idet han kalder Israels adfærd uren - siger, at de vanhelligede ham blandt alle de folkeslag i verden, hvortil han spredte dem. Om krig mellem Israel og Iran taler Bibelen ikke - kun om Irans totale ødelæggelse af Irak ved verdens undergang (Esajas 13, Jer. 50-51) - og Damaskus´totale undergang Biden97575393b(Esajas 17).

Benjamin Netanyahu gav Biden en klar advarsel: Netanyahu knuste glasset i rammen om det traditionelle træplantningsdokument - og senere lod han Biden stå i totalt mørke under en dødebøn i Holocaust-Museuet i 60 sek.: Advarsler om, at han kunne blive ramt af Mossad, ifølge Broder Kapner, en frafalden jøde. Det knuste glas er et løfte om at føre krig mod enhver, der truer templet i - Østjerusalem! vicepræs. Joe Biden har netop identificeret sig med Herzl!

Så langt, så godt. Så erfarede jeg, at Israel blev oprettet af Guds værste fjender, de luciferiske Rothschilds og deres værktøj, zionisterne, hvis grundlægger, Theodor Herzl, endog fostrede den idé (1897) at alliere sig med jødernes værste fjender, antisemiterne, for at stjæle jødernes rigdomme og lade dem dræbe for at tvinge de uvillige tyske jøder til at drage til Palæstina! Jeg erfarede, at James de Rothschild byggede Højeste-Rets bygningen i Jerusalem  for at tilbede - ikke retfærdigheden - men Rothschild-dynastiet og det jødiske verdensherredømme! Og jeg erfarede, hvordan disse luciferianere havde antaget de  bibelske profetier som deres værktøj til at udslette Israel og verden, fordi de som luciferianere føler, at de er Guds ligemænd, at de har ret til at styre og mindske antallet af Jordens undermennesker til måske 500 mio. Og jeg lærte, at Rothschilds er Talmud-jøder, dvs de dyrker farisæernes bog, en modbydelig bog, ja faktisk er farisæere, lige som den jødiske elite bag de kommunistiske  og nazistiske revolutioner. Dvs disse mennesker har været og er stadig  …. jødernes og menneskehedens værste fjender.

Nu er Israel og menneskehedens skæbne i deres hænder, for de styrer USA via Council on Foreign Relations, Bilderberg-klubben, og her og den Trilaterale Kommission samt Rothschild / Rockefeller 's penge/Federal Reserve . Obama er blot voks i deres hænder. Dette er så apokalyptisk som profeteret bl.a. illuministen Albert Pike, Vice President Biden samt Colin Powell!