Spiller Djævle På Denne HAARPe? Det Besynderlige Haïti-Jordskælv

Posted By Anders On March 15, 2010 @ 00:10 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Resumé: I 1997’s afslørede US forsvarsminister, William Cohen, at “der er dem, der indlader sig endog på en øko-type terrorisme, hvorved de kan ændre klimaet samt igangsætte jordskælv og vulkanudbrud gennem fjernstyring ved hjælp af elektromagnetiske bølger.” Det, der ligger bag, er militære anlæg i Alaska, Norge, Rusland, Peru og Puerto Rico, de såkaldte HAARP-anlæg. Ved hjælp af  ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske bølger, der skydes ind i ionosfæren, koges denne op, så den løftes op og kan ødelægge raketter. Bølgerne kan også afbøjes af ionosfæren og fokuseres på et bestemt område, så de trænger dybt ned i jorden - og kan udløse jordskælv, Ellers bruges bølgerne til at ødelægge fjendtlig kommunikation, at lave om på vejret, at søge efter olie og mineraler samt underjordiske militæranlæg  - og til at ændre menneskers hjerneaktivitet, så de f.eks. bliver ukampdygtige - hvad Brzezinski vidste, da han skrev om den technetroniske æra, hvor eliten kontrollerer alle. Efter jordskælvet på Haiti og USAs de facto militære besættelse af det fattige land er der røster fremme om, at der kan være tale om et HAARP-udløst skælv - for at give USA anledning til at sikre sig Haïtis enorme oliereserver, der kan være 20 gange større end Venezuelas. For dette kunne tale, at netop dagen før skælvet var USAs Southern Command i gang med en storstilet øvelse, der gik ud på at sikre humanitær hjælp til Haïti i kølvandet på en tænkt orkan - som man jo i New Orleans ikke tog så tungt på! Mere bizarre ting kommer også frem: I USA har regeringen bestilt 140 gigantiske dommedagsbunkers - 14 etager under jorden. De kan modstå 1200 grader C varme og tsunamioversvømmelser i den store stil. En af dem vises på video frem for tidligere guvernør i Minnesota, Jesse Ventura. Arkitekten fortæller ham, at de bliver bygget med henblik på en forventet apokalypse d. 21. dec. 2012, når Maya-kalenderen udløber. Denne overtro er udbredt og forstærkes af en Hollywood-film - “2012″, der havde premiere  i nov. 2009 - men kan faktisk være planlagt v.hj.a. HAARP. Efter nationernes kapløb om at vise, hvor gode de er, er der atter stille om Haiti, hvis befolkning længe har været ved at ved at dø af sult pga. stigende fødevarepriser som flg. af biobrændstofproduktion af korn som led i den kyniske svindelpolitik  omkring CO2-emissionsudledningsreduktion - uden at nogen bekymrede sig om det. Vil en US besættelse tilføre mere mad?

[1] Haarp

Følgende er så absurd, at jeg vil begynde her: [2] Dennis L Cuddy Commentary: Den April 28, 1997’s afslørede forsvarsminister, William Cohen, at der er dem, der “indlader sig endog på en øko-type terrorisme, hvorved de kan ændre klimaet , igangsætte jordskælv og vulkanudbrud gennem fjernstyring ved hjælp af elektromagnetiske bølger.” Nu er Cuddy en meget respekteret kommentator. Så jeg googlede på hans tekst ovenfor - og fandt utallige gentagelser af citatet, som er taget [3] herfra: Forsvarsminister William Cohen på en antiterror-konference i april 1997, sponsoreret af tidligere senator Sam Nunn. Citeret fra Forsvarsministeriets Nyhedsorientering, forsvarsminister William S. Cohen, Spørgsmål  & Svar ved konferencen om terrorisme, masseødelæggelsesvåben, og USA’s strategi, University of Georgia, Athens, 28. april  1997. Citatet synes først at have [4] været vist her - men naturligvis er det siden slettet. [5] cnet news bekræfter Cohens citat

[6] Haarp7

Højre: ionosfæren koges med HAARP

[7] Haarp2Det gør [8] Scribds oversigt over emnet High Frequency Active Auroral (Nordlys) Research Program ([9] Video HAARPa) også. Her er [10] HAARPs hjemmeside.
HAARP blev startet i Alaska i 1993. HAARP kan meget hurtigt opvarme ionosfæren, som er den øverste del af atmosfæren, med en fokuseret og styrbar elektromagnetisk stråle. Ved pludselig at løfte ionosfæren højt op kan man ødelægge indkommende raketter. HAARP er til militære formål og siges at være i stand til at udslette kommunikation over et stort område, trænger mange kilometer gennem jorden for at søge efter tunneler, mineraler, olie, underjordiske militære anlæg, det kan opdage lavt indkommende fly. Prime Argus projektet undersøgte muligheder for at skabe jordskælv ved afbøjning af den fokuserede elektromagnetiske stråle fra ionsophæren ned på et sted, hvor jordpladerne står i spænd over hinanden, dvs de steder, hvor jordskælvszoner findes. [11] Video HAARPb. Pengene kom fra Forsvarsministeriets DARPA. I 1996 satte det amerikanske senat 16 mio dollars til side til HAARP forskning.
For 25 år siden fik [12] Zbigniew Brzezinski at vide af McDonald, en Reagan-rådgiver, at HAARP kan medføre ændringer i sammensætningen af atmosfæren og dermed ændre hjernens funktion i meget store befolkningsgrupper - endog gøre dem ude af stand til at kæmpe. Brzezinski havde også dette i tankerne, da han skrev om den Technetroniske Æra, hvor alle vil blive kontrolleret af en lille elite. Det siges at forårsages af ekstremt lavfrekvente (ELF) bølger, hvilket siges at være bevist i tusindvis af eksperimenter ([13] Video HAARPc). Se den tidligere amerikanske guvernør (Minnesota) Jesse Venturas søgen efter HAARPs potentiale - [14] Video HAARPd.
Mr. Eastlund (se video HAARPa ovenfor) praler af, at han gennem HAARP systemet kan ændre vejret ved [15] Haïtiat sende sådanne ELF bølger til Van Allen Bælterne (solens elektromagnetiske felter afbøjer kosmisk stråling og påvirker dermed dannelsen af skyer). MEP’er siges at være forbløffede over HAARP, som kan ændre og manipulere menneskets hjernefuntion. Der har ofte været set lysfænomener på himlen ([16] video), som tilskrives HAARP eksperimenter i Alaska, Norge/Tromsø, Rusland og Sydamerika (Puerto Rico, Peru).

Jordskælvet i Haïti
[17] The Boston Globe 13 Jan. 2010:
Tirsdag eftermiddag, 12. jan. indtraf det værste jordskælv i 200 år - 7,0 på Richterskalaen - mindre end ti miles fra Caribien byen, Port-au-Prince, Haiti. Det oprindelige jordskælv blev senere fulgt op af [18] 52 afterrystelser over 4.5 på Richterskalaen. Man mærkede det også i flere omkringliggende lande og regioner, herunder Cuba. Bygninger af enhver slags blev beskadiget eller brød sammen, fra Skurbyens hjem til nationale vartegn. Sandsynligvis mere end 200.000 blev dræbt ([19] Miami Herald 3 March 2010), og der er enorme menneskelige lidelser.

Mærkelige begivenheder finder sted i Haiti. En UFO eller HAARP blev set over Haiti aftenen inden jordskælvet -  [20] video. Den siges at være blevet fanget af amerikanske missionærer. [21] HAARP induction magnetometer spectrum – Haiti 11. – 12. – 13. jan.

[22] NextGov - Teknologi og regeringsaktivitet 15.01.
2010.
Dagen før jordskælvet i Haiti, havde DISA under det amerikanske forsvarsministerium en øvelse. Om mandagen var Jean Demay, DISA’s tekniske chef for organets Transnationale Informationsdelings Samarbejdsprojekt i hovedkvarteret for USA’s Sydlige Kommando i Miami i færd med at forberede sig på en test af systemet i et scenario, som omfattede at yde nødhjælp til Haiti i kølvandet af en orkan. Efter at jordskælvet ramte tirsdag, sagde Demay, at  Southcom besluttede at aktivere systemet. Onsdag åbnede DISA sit Netværk med adgang for alle partnere, støttet af den tværnationale Informationsdelings-samarbejds-projekt for enhver organisation, der ville støtte Haiti nødhjælpsarbejdet.

Det [23] Fælles Kommunikations Støtte-Element indsatte to hold, der er udstyret med satellit-systemer og VoIP-telefoner til at støtte Southcom i Port-au-Prince sent onsdag. Disse systemer var i drift “i løbet af

[24] Haïti-kort

nogle timer,” sagde Joint Communications Support Element stabschef, Chris Wilson. Organisationen vil sende et andet hold til Haiti i det næste par dage. Wilson sagde, at JCSE var i stand til at få sit grej til Haïti så hurtigt, fordi de allerede var blevet læsset på paller i Miami som forberedelse til en øvelse, der var blevet aflyst. Så mange regeringer og organisationer fra hele verden har reageret på krisen i Haiti, at de har overvældet Port-au-Prince lufthavnens kapacitet til at håndtere indgående nødhjælpsflyvninger. Federal Aviation Administration har haft en landingsforbud for fly til Haiti i en stor del af de seneste to dage.

[25] The Express 19 Jan. 2010: Amerikanske styrker afviste et fransk støttefly med et felthospital fra den beskadigede, overbelastede lufthavn i Haitis hovedstad, Port-au-Prince i sidste uge, hvilket udløste en klage fra den franske samarbejdsminister, Alain Joyandet. Flyet landede sikkert følgende dag. Den franske udenrigsminister, Bernard Kouchner, formanede regeringer og støttegrupper til ikke skændes, når de forsøger at få deres støtte til Haiti frem. FN er i spidsen for den kritiske opgave at koordinere støtten, og Joyandet sagde, at han forventer en FN-beslutning om, hvordan regeringer bør arbejde sammen i Haiti, og han håber, at ”tingene vil blive afklaret om De Forenede Staters rolle”.

[26] Chuck Baldwin Live 26 Januar 2010
Ifølge Agence France-Presse (AFP) forventes ”Det amerikanske militær at optrappe sin mission i det jorskælvsramte Haiti, med 20.000 amerikanske soldater til at operere på landjorden og ud for kysten senest 24. januar, sagde den amerikanske kommandør, der har tilsyn med regionen.”

Hvorfor føltes et jordskælv i denne størrelsesorden ikke uden for Port-au-Prince? (De eneste rapporter, der siger, at rystelserne kunne mærkes uden for Haiti stammer fra USA-kontrollerede kilder. Alle de vidnesbyrd, som jeg har læst fra folk, der bor i de tilstødende lande, Den Dominikanske Republik (som deler den samme ø med Haiti), der blev citeret af franske, britiske, spanske eller andre kilder, siger universelt, at de ingenting følte. Hvis den udenlandske presse rapporterer historien nøjagtigt,  findes ødelæggelserne næsten udelukkende i og omkring Port-au-[27] hollywood 2o12Prince. Det er meget mærkeligt for mig. Selv de fleste veje efter sigende stadig er åbne efter jordskælvet.
En anden særhed er, at dette jordskælv ikke afstedkom en tsunami. Det bliver kaldt “et mirakel”, at et jordskælv målt til 7,0 på Richter-skalaen ikke producerer en kolossal tsunami, som ville have påvirket alle i regionen.

“Om onsdagen beordrede Obama en “hurtig, koordineret og aggressiv indsats for at redde liv” i Haiti efter det morderiske jordskælv, mens en massiv amerikansk bistandsmission gik i gang ved hjælp af tropper, flådestyrker, fly-og redningsmandskab.” Kendsgerning: Et Gudshandling, “eller naturkatastrofe, er ikke et “morderisk skælv.” Brugen af ordet morderisk her indebærer, at der er nogen, der begår mord.” GAII vurderer desuden, at jordskælvet har været [28] US Black Ops indsats, der »jævnede den franske ambassade, og mange af dens embedsmænd, med jorden, imploderede FN’s egne virksomheder i Haitis hovedstad, og uden tvivl udviskede tegn på USAs regerings og slyngelstaters officielle narkotika-meddelagtighed. . . kanaliseret gennem den haitianske hovedstad i mange år.”

Hollywood-film om 2012-Dommedag vedrørende [29] afslutningen på Maya-kalenderen bygger på bred folkelig tro på, at Maya-kalenderen er virkelighed - og det lader til, at [30] illuministerne tror det med. De er i stand til at gøre den 21. december 2012 til afslutningen på mayaernes kalender - og på verden. Er HAARP det virkelige budskab i 2012-filmen?


Kommentar
Er HAARP en sammensværgelse?
Selvfølgelig er der en masse udokumenterede påstande om, at det haitianske jordskælv skyldes HAARP. Det synes muligt at skabe et sådant skælv ved hjælp af HAARP. Og det er mærkeligt, at den amerikanske Southcom i Miami var så godt forberedt - i færd med at køre en

[31] Dumb-sites

bistandsøvelse rettet mod Haiti bare dagen før jordskælvet ramte Haiti. Og det er mærkeligt, at det amerikanske militær snarere invaderede øen, end at det kom der for at bringe en effektiv humanitær bistand, i det mindste i begyndelsen: [32] Pravda 21 Jan. 2010: USAs militær beordrede alle journalister ud af lufthavnsområdet i Port-au-Prince og forbød et russisk fly  at bringe humanitær bistand fra Venezuela. Fransk støtte blev også udelukket af USA. Den 21. januar var der [33] tiltagende bekymringer for en amerikansk overtagelse af Haiti, idet US-styrker overtog offentlige funktioner. Men selvfølgelig var Haïti allerede en stat i opløsning - og i det eksisterende kaos kunne man vel kun ved militær intervention undgå, at der blev totalt kaos. Vi får se, om USA forbliver i Haiti. Fordi det er muligt at skabe et jordskælv ved hjælp af HAARP, betyder dette ikke, at HAARP var årsagen til det. Mindst ville det kræve et solidt motiv. Er der sådan et motiv? Ja, der er. Det ser ud til, at [34] Haïti har 20 gange mere olie end Venezuela! Og [35] det synes at være en kendsgerning!

Jesse-ventura

Spørgsmålet er så: Er kræfterne bag HAARP også tilstrækkeligt skrupelløse til at skabe kaos og massemord i Haiti? Når man desuden betragter [36] USAs store segl, en gave fra Mayer Amschel Rothschild, har jeg ikke Jesse-venturamegen tvivl derom. Hvilket naturligvis stadig ikke beviser, at det haitianske jordskælv  i virkeligheden var et HAARP angreb.

Se, hvad den [37] tidligere Minnesota-guvernør, Jesse Ventura, så og hørte: US regeringen er i færd med at bygge enorme overlevelsescentre dybt under jorden, fulde af frimurer/illuministsymboler – for selv at overleve, da de synes at ville gøre afslutningen af mayaernes kalender, den 21. december 2012, til verdens ende - som profeteret gennem Hollywood-filmen …  2012. Det er, hvad arkitekten til disse gigantiske bunkers siger. HAARP kunne være et redskab til at skabe undergangen – og Haïti et øvelsesstykke. Der siges at være [38] 140 sådanne DUMB (Deep Underground Military Bases) bunkers i USA.

Først troede jeg, at skælvet kunne være nyttigt at haitianerne, som [39] sultede til døde i ubemærkethed - på grund af stigende fødevarepriser som følge af biobrændstofprogrammet under den kriminelle CO2-svindel. Pludselig ville hele verden hjælpe haitianerne - bringe dem mad. Men et par uger senere synes medierne at have mistet interessen for øen, og man kunne frygte, at støtten flyder i de forkerte lommer.Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=14339

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk../billeder/billederhaarp.jpg
[2] Dennis L Cuddy Commentary: http://www.newswithviews.com/Cuddy/dennis176.htm
[3] herfra: http://www.cheniere.org/correspondence/022501.htm
[4] været vist her : http://www.defenselink.mil/transcripts/1997/t042897_t0428coh.html
[5] cnet news : http://news.cnet.com/2100-1038_3-5846830.html
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhaarp72.jpg
[7] Image: http://euro-med.dk../billeder/billederhaarp2.jpg
[8] Scribds oversigt : http://www.scribd.com/doc/23983978/HAARP-New-World-Order-Mind-Control-and-Weather-Warfare-Weapon
[9] Video HAARPa: http://www.youtube.com/watch?v=K3a78L8QrpY&feature=player_embedded
[10] HAARPs hjemmeside: http://www.haarp.alaska.edu/
[11] Video HAARPb: http://vodpod.com/watch/2855909-haiti-earthquake-haarp
[12] Zbigniew Brzezinski : http://euro-med.dk/?p=13577
[13] Video HAARPc: http://www.youtube.com/watch?v=bcLQURt1SIc&feature=player_embedded
[14] Video HAARPd: http://vodpod.com/watch/3181067-conspiracy-theory-with-jesse-ventura-haarp-56
[15] Image: http://euro-med.dk../billeder/billederha-efti.jpg
[16] video: http://www.youtube.com/watch?v=dUEbUHOnwXM
[17] The Boston Globe 13 Jan. 2010:: http://www.boston.com/bigpicture/2010/01/earthquake_in_haiti.html
[18] 52 afterrystelser over 4.5 på Richterskalaen: http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake
[19] Miami Herald 3 March 2010: http://www.miamiherald.com/2010/03/03/1509280/in-haiti-death-toll-remains-a.html
[20] video: http://www.youtube.com/watch?v=f0RzX3uqAls
[21] HAARP induction magnetometer spectrum – Haiti 11. – 12. – 13. jan.: http://www.youtube.com/watch?v=XTTnMo4abbk&feature=player_embedded
[22] NextGov: http://www.nextgov.com/nextgov/ng_20100115_9940.php
[23] Fælles Kommunikations Støtte-Element: http://www.nextgov.com/nextgov/ng_20091029_7587.php
[24] Image: http://euro-med.dk../billeder/billederha-efti-kort3.gif
[25] The Express 19 Jan. 2010: http://www.express.co.uk/posts/view/152643/Row-over-US-occupation-of-Haiti
[26] Chuck Baldwin Live : http://www.chuckbaldwinlive.com/c2010/cbarchive_20100126.html
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhollywood-202o121.jpg
[28] US Black Ops: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_operation
[29] afslutningen på Maya-kalenderen: http://archive.cyark.org/2012-truth-fiction-and-the-popular-imagination-blog
[30] illuministerne: http://euro-med.dk/?p=511
[31] Image: http://euro-med.dk../billeder/billederdumb-sites2.jpg
[32] Pravda 21 Jan. 2010: http://english.pravda.ru/hotspots/disasters/21-01-2010/111755-haiti-0
[33] tiltagende bekymringer: http://socyberty.com/activism/haiti-calls-for-more-humanitarian-aid-and-less-military-occupation/
[34] Haïti har 20 gange mere olie: http://www.americanfreepress.net/html/haiti_oil__210.html
[35] det synes at være en kendsgerning: http://www.worldoil.com/Haiti_could_have_larger_oil_reserves_than_Venezuela.html
[36] USAs store segl: http://euro-med.dk/?p=204
[37] tidligere Minnesota-guvernør, Jesse Ventura, så og hørte: http://vodpod.com/watch/3181036-jesse-ventura-conspiracy-theory-2012-part-4-of-6
[38] 140 sådanne DUMB : http://2012base.com/Survival_Bunkers/Secret_Government_Bunkers/
[39] sultede til døde i ubemærkethed: http://euro-med.dk/?p=12629