I anledning af EU-regeringsledernes underskrift i Lissabon af Forfatnings-Reformtraktaten skriver  Daniel Hannan, MEP,  i The Telegraph d. 12 decbr., 2007: "Hvadenten pga. sløvhed, fatalisme eller slet og ret ligegyldighed lader vi vore ledere trampe hen over os allesammen.  Der er masser af folk, vi kan prøve at give skylden: løgnagtige politikere,  trivialbesatte journalister, eurokrater… Vi skulle have rusket os selv vågne. Fejlen, kære Brutus, ligger ikke i stjernerne - men i os selv, for at vi betragtes som noget nær slaver."

Smilende forrædere, der foragter europæernes udtrykte vilje, viser her EU Forfatnings- Reformtraktaten i et portugisisk kloster. Må de og traktaten forblive der i al evighed. Amen 

Som jeg ser det, er der 4 stærke  kræfter i spil for at ødelægge vor nationalstat med fælles værdier, historie og opfattelse af godt og ondt. Vor europæiske selvforståelse beror på a. den græsk-romerske kulturarv b. på vor nationalstat og c. på kristendommen.
De 4 ødelæggende kræfter er:
1. Mentalhygiejnen 2. 68er revolutionen 3. Infiltrationen i kirkerne
4. EU, som udbreder multikulturalisme.
Jeg vil blogge om hver af de 3 første kræfter, idet jeg ved,at man ikke kan afgøre, hvem den største skyld tilkommer. Men tilsammen har deres virkning i løbet af de sidste 40 år været enorm: Vi er fuldstændig bedøvede og accepterer enhver slags anarki og voldsform uden at protestere.

Værre end det Vilde Vesten
11.12.2007: 75 Maskingeværkugler mod etageejendom i Tåstrup. Den 10.12. kun 10 kugler!! d.12.12. kun 11 kugler på Nørrebro - med 1 dræbt og 1 såret! Fra 13.12.: Vagter på visse buslinier. Unge muslimer er på krigsstien! Dagligt berettes om mord, voldtægter, overfald, knivstikkerier, skyderier og røverier i Danmark. Gadekampe i storbyerne, 263 arresterede på Nørrebro (2006), mere eller mindre fri hash/narkotikahandel i og uden for Christiania. Muslimske ghettoer uden for dansk lov, nationalfølelsen foragtes - især i England. Hvornår har vores TV vist f.eks. Jeppe på Bjerget ell. lign.?                                                                                   

Offer før lovlig SIAD demonstration mod saudiske gesandter, der ville lære danskerne menneskerettigheder, som islam ser dem!

Vi ved besked med islams væsen og erobringshensigter. Men vore medier beretter intet om vore politikeres historisk største forræderi, Eurabien/Euromediterranien. Og vi vil heller ikke vide noget derom, selv om bloggene og Dansk Kultur redegør derfor.
Så megen vold og terrortrusler sløver simpelthen folk, så de er villige til at lade sig føre til den kulturelle slagtebænk.
Og det er nok også meningen!

Hvorfor?
I foråret 2007 rejste Naser Khader til USA og vendte tilbage som omvendt ultraneoliberalist. Han startede ”Ny Alliance” og fik partiet i Folketinget. Naturligvis prædiker han globalisering og indvandring uden hindringer. Hans tale på Hudson Instituttet blev overværet af CIA, FBI og USA's forsvarsministerium. Endvidere deltog han i et debatmøde i det Rockefeller-støttede German Marshall Fund
Naser Khader modtog i foråret 2007  en million dkr fra den danske Saxo Bank  , der bygger på Ayn Rands  modstand mod velfærdsstaten. Rand Corporation er ophav til Hudson Institute. Begge er  knyttede til kredsen om huset Rothschild.

Hudson Institute, Rockefeller, CIA, FBI, ultraliberalisme. Er der her en ledetråd til dem, som stjæler vor identitet?

Global sindelagskontrol
I 1948 blev World Federation for Mental Hygiene (WFMH) til – gennem et samarbejde mellem bl.a. den kanadiske psykiater, Brock Chisholm, der senere blev WHOs første direktør, englænderen, brigadegeneral John Rawlings Rees – den første præsident for WFMH – den tidligere direktør for Bank of England, Montagu Norman, som havde medfinancieret Hitlers oprustning og overfaldet på Tjekkoslovakiet, samt Carl Jung, der er blevet omtalt som den personificerede psykiatri i Nazityskland. Bernhard Schreiber (The men behind Hitler), en tysk forsker, skriver:”Tilhængerne af den Eugeniske Bevægelse fra hele verden, de, som havde støttet Hitlers massemord (på dårligt begavede og arveligt mentalt forstyrrede), strømmede nu til WFMH og dennes medlemsforeninger i foruroligende tempo, og de, der i går begik ”medlidenhedsdrab” blev dagens mentalhygiejnikere."                                                                                      

                                                                                        Brock Chisholm Den store "fredsstifter"       
I sin artikel “The Psychiatry of Enduring Peace  and Social Progress” fra 1946 fastslår Brock Chisholm : “Den eneste psykologiske kraft, som kan  fremkalde denne perversion (krig) , er moralitet, opfattelsen af godt og ondt. Vi har været meget langsomme til at genopdage denne sandhed såvel som den kunstigt pålagte underlegenhed, skyld og frygt, som man sædvanligvis kender som synd, og hvorunder vi alle har lidt, og som har avlet så megen dårlig social tilpasning og lidelse i verden. I mange generationer har vi bøjet nakken for syndsbevidsthedens åg. Vi har slugt alskens giftige visheder, hvormed vore forældre, søndags- og dagskolelærere, vore politikere og præster har fodret os! 
Kan et sådant genopdragelsesprogram fastlægges?  Om nødvendigt må de ske med hårde midler, sågar med vold. Det er sket tidligere!” 
Kommentar: Forestillingen om, at amoralske personer, racemæssigt blandede personer, socialt ligestillede personer vil holde fred, er naiv. Krige skyldes i mindre grad  forskelle på disse områder - snarere én bestemt faktor: Egoismens trang til at herske over flest mulig af medmenneskene og med alle midler. Når moralen er væk, har denne drift frit spil. Det kaldtes tidligere ondskab.

Bertrand Russell, The Impact of Science on Society, 1953: "…det emne, der er af største politiske betydning er massepsykologi. Det tillades ikke det gemene folk at få at vide, hvordan dets meninger opstår. Når teknikken er fuldkommengjort… vil enhver regering være i stand til at kontrollere sine undersåtter uden behov for hære eller politi. Hidtil har kun et land bragte det så herligt vidt.” 

Mentalhygiejnen begyndte i 1909 i USA og er løbende blevet støttet af Rockefeller Foundation , som også forstrakte Hitlers racerenhedsekspert, Ernst Rüdin, med fondsmidler.

David Rockefeller har en finger med i næsten al globalisme. Også i Mentalhygiejnen. 

John Rawlings Rees  konstaterede i 1940: “Særligt siden sidste Verdenskrig har vi gjort meget for infiltrere de forskellige sociale institutioner i hele landet, og i deres arbejde og synspunkter kan man klart se, hvordan principper, som dette selskab har stået for, er accepteret som arbejdsplan for disse organisationer. Det er som skal være… men der er stadig meget at gøre efter denne rettesnor. Ligeledes har vi gjort et nyttigt angreb på et antal professioner. …. De to letteste er naturligvis lærerprofessionen og kirken, de 2 vanskeligste jura og medicin. Hvis vi skal infiltrere andres professionelle og sociale aktiviteter, tror jeg, at vi skal efterligne de totalitære og organisere en slags 5. kolonneaktivitet!”   

Denne Rawlings Rees grundlagde Tavistock Institute i London.

Tavistock Institute, London efter bomberne d. 7.7.2005.

Det har nu udvidet sine aktiviteter til USA, hvor det gennem sine institutioner dér behersker hver en side af samfundet. For at få fremtrædende stillinger er en Tavistock hjernevask en forudsætning.  I flg Byron T. Weeks (USAF, MC, Ret. Res.) er formålet med Tavistock at knække den åndelige modstandskraft og gøre folk hjælpeløse i hænderne på den Nye Verdensordens diktatorer. Tavistock udførte sine iagttagelser på krigsofre, med narkotika og især LSD, samt gennem deres profets, Sigmund Freuds, studier over massemanipulation. Tavistock testede så sin massehjernevask-metode på koreanske krigsfanger.
CIA og dens forgænger, OSS, arbejder efter Tavistocks retningslinier. Nye input angives at komme fra The Trilateral Comission og Club of Rome.

Hudson Institute har gjort mere end de fleste andre for at forme den måde, amerikanerne reagerer, tænker og stemmer  på politiske og sociale begivenheder. “Vore egne undersøgelser afslører, at Hudson Institute er et kæmpemæssigt netværk af neo-konservative organisationer, der tjener som den Nye Verdensordens front”.

      Herbert I. London. Leder af Hudson Institute, medl. af Council on          Foreign Relations

Hudson Institute er grundlagt af 3 Ayn Rand folk.
Lederen af instituttet, Herbert I London, er medlem af det illuministiske Council on Foreign Relations og er i bestyrelsen for Rothschild partneren Merryl Lynch.  

Uden tvivl er det RAND tænketanken, som er mest forbundet med Tavistock Institute. Og med RIIA (British Royal Institute of International Affairs), det berømteste instrument til kontrol med USA's politik på alle niveauer 
Hjernevask er den vigtigste af RANDs funktioner.

En dansk Mentalhygiejnisk Landsforening blev stiftet ca samtidig med WFMH. Dens præsident Eggert Petersen, stiftede så også et  Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut”. Disse institutionr smeltede sammen med 68er revolutionen og har gennem afskaffelsen af al moral –som anbefalet af Chisholm – vendt Danmark helt på hovedet. Denne holdning og dens massive hjernevask  er beskrevet af Gertrud Galster Johnsen . Hun var frontfigur i kampen mod Mentalhygiejnen i 70´erne. En mentalhygiejnisk dansk frontfigur sagde med Rawlings Rees: ”Vi må danne en 5. kolonne.” En  anden pioner sagde: ”Alt er politik: børneopdragelse,skole, kunst osv.”
I dag kan man føje medierne til. For de forbliver evigt tavse om den Nye Verdensordens initiativer – Euromediterranien/Eurabia, f.eks. – og arbejder derved for den Nye Verdensorden.

Har Mentalhygiejnen indflydelse på dagens samfund?
Mentalhygiejne er et af den Nye Verdensordens redskaber til afskaffelse af: 1. Regering 2. Religion 3.  Familien og enhver moralitet 4. Fædrelandskærlighed  5. privat ejendomsret 6. Arveretten.
1. Regering:

"Tak til det samfund, som giver mig mad og husly." 

 Balladen på Nørrebro samt i de franske storbyer og den tiltagende lovløshed i hele Europa pga. af vor venstreorienterede ungdom og deres venner: importerede muslimske unge, er udtryk for ”succes” mht. foragt for de valgte regeringer på alle niveauer. Og alt fremmet gennem dannelsen af uforenelige parallelsamfund. Hertil kommer så trumfkortet: Den illuministiske EU  og dens intime hjerteven, Europarådet, afvikler på vegne af den Nye Verdensorden nationalstaten og sikrer den ”kulturelle mangfoldighed”.   
2. Religion: Det aftagende tilhørsforhold til Folkekirken viser succesen med afskaffelsen af kristendomsundervisning som skolefag , af afskaffelsen af morgensangen og skolernes samt hjemmenes kristne grundholdning  og  af betragtningen i det offentlige rum af kristne som primitive, overtroiske tosser. For at tilfredsstille de unges religiøse behov og give dem ”bevidsthedesudvidende” erstatning accepterede man narkotika (12.500 narkomaner i DK i 1999) ,– i stedet for at sende de tilvænnede på afvænningskure på øde steder. Og nu kan man i Danmark snart få sit heroinbehov dækket på recept!!. Man prøvede med LSD – som blev indført af Tavistock – rockmusik med massefestivaler osv. ”Synden” blev latterliggjort, begreber om godt og ondt kasseret. Alt er relativt. Og meningen med det hele blev nået: Tolerancetærskelen er blevet umådeligt høj. 
3. Familie og Moralitet: Næsten 40% af ægteskaberne opløses! Børn vokser op uden kontakt med deres biologiske far i hverdagen – derimod med vekslende fremmede mænd og deres børn. Hvorved den mandlige rolle i deres liv mistes af syne. F.eks. æresbegrebet, (”En Mand en mand, et ord et ord”).
F.ø. står indvandrerkvinder nu for halvdelen af fødslerne i DK                                                                             
Børn, som opdrages alene ved kvindelige dyder i ”Det faderløse samfund”, er ved at ændre vort samfund til ukendelighed. Ligestilling af kønnene, racer osv. antager neurotiske træk: En meddelelse fra den kvindelige danske familieminister om ”kønsmainstreaming” forlanger ligestilling sågar ved vejarbejde!, en meddelelse fra den kvindelige danske socialminister tilskyndede til at tage bilerne fra de små drenge i vuggestuern og give dem til pigerne. Så skal drengene til gengæld lege med dukker! Sådan byttes kønsrollerne om i samfundet allerede fra vuggen af! Kvinderne i Den Nye Verdensorden skal have mandens rolle og omvendt! Vi gav vores 6 mdr. gamle sønnesøn frit valg mellem dukker og biler. Han ignorerede dukkerne fuldstændigt! Fri sex er almindeligt accepteret.  
4. Nationalstoltheden er nu foragtelig – især i England. Den er erstattet af skam og evig pligtfølelse over for de stakkels forurettede muslimer, fordi korsridderne for 800 år siden fandt det påkrævet at standse islams uophørlige erobringer af kristne lande! Og så var der jo kolonitiden. Fy! Vi skylder muslimerne vor sjæl til gengæld! Men hvor havde de tidligere kolonilande befundet sig i dag uden kontakt med kolonisterne – investeringer, teknologien, penicillinet og vaccinationsprogrammerne?
5. Privat Ejendomsret: Hvem disponerer mest over ”vor” ejendom: Skattevæsenet eller vi selv? Danmark og Sverige er vel i dag verdens mest ”kommunistiske” lande.
6. Arveretten. OK. Staten er ikke så grådig her – men tager dog sin store bid af kagen.  

Således ser det ud til, at globalisterne har stor succes med at gøre ikke blot vore samfund, men også os selv til lydige slaver for EU og dens Herrer: De stenrige bankfolk bag den Nye Verdensorden.