Dhimmier i Vesten: De Korruptes Dekadente Hykleri

Posted By Anders On March 8, 2010 @ 12:54 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Denne blog har tidligere rapporteret om, hvordan danske og engelske socialdemokrater har sagt, at de ønsker at nedrive den gamle verdensorden radikalt ved hjælp af den muslimske masseindvandring, som de derfor fremmer meget aktivt. Nu fortæller den britiske Labour-miljøminister, at det er lykkedes så godt, at muslimerne har overtaget magten i Øst-London-bydelen Tower Hamlets, hvor de bevilger penge til organisationer, som står den fundmentalistiske Islamiske Forum Europa nær - men fjerner bevillinger til ikke-muslimer. De strittede den hvide kommunaldirektør ud. Der bor nu 73.000 muslimer i Tower Hamlets. Ved de hollandske kommunalvalg overtager indvandrere arbejderpartiets pladser i stort omfang. Til lykke, socialdemokrater! Endvidere kommer det nu frem, at Londons politidirektør har indgået aftale med den terrorist-elskende formand for Muslim Safety Forum. Dette Forum  er nært knyttet til det radikale Islamiske Forum Europa, som kræver sharia og en muslimsk europæisk stat. Der holdes regelmæssige møder, hvor politiet oplyser om forestående razziaer mod muslimske miljøer - og pænt spørger , om muslimerne synes, at foreliggende belastende oplysninger om muslimske terrorister er for tynde,  samt om hvordan razziaer vil påvirke muslimernes holdning til det øvrige samfund. Politiet er enig med Muslim Safety Forum i, at de i fællesskab skal lægge grundlag for praksis og lovgivning om politiets omgang med muslimerne. For nylig har vi set Politikens chefredaktør, Tøger Seidenfaden, undskylde at have fornærmet muslimer med genoptryk af Muhammedtegningerne! Det har afstedkommet stor politisk furore blandt hans brave dhimmi-kolleger, politikerne, der stadig henter muslimer hertil i stigende omfang. Dette forekommer direkte hyklerisk: Mens Seidenfaden gennem sit medlemskab af bilderbergklubben og den Trilaterale Kommission giver Rockefeller sine "gode" multikulturelle råd, udfører  politikerne disse råd og prøver at skyde skylden fra sig, alt imens de indfører strenge straffe for at kritisere islam. Dette beregnende spytslikkeri, parret med betaling af enorme summer som beskyttelsespenge til de indkommende muslimer er et årtusindgammelt fænomen, hvor islam udbreder sit skræk-herredømme: Dhimmi-væsen under betegnelsen politisk korrekthed. 

Som nogle af jer vil huske, [1] rapporterede denne blog d. 3 november 2009, hvordan et færøsk folketingsmedlem tilbage i 1975 og Tony Blairs taleskriver i 2009 fortalte, at  socialdemokraterne ønsker at ødelægge det gamle samfund ved hjælp af den muslimske masseindvandring. [2] Saracen-army-outside-paris-730-32 Næsten enhver er blevet manipuleret og hjernevasket af venstreorienterede med [3] mentalhygiejne/[4] 68-revolutionen, som fjernede vores bolværk mod ideologier: Kristi befalinger v.hj.a. den nye verdensordens værktøj, politisk korrekthed. Derved har vore politikere og medier tvunget flertallet af os til at blive dhimmier: ubetinget underkastelse under islam og vold, idet de betaler beskyttelsespenge til de muslimer, vi slet ikke behøvede at importere. Politiets hjælp regner vel ingen med mere! Jeg har tidligere skrevet udførligt om dhimmier [5] her og [6] her.

[7] Muslimsk armé uden for Paris (næppe tids-korrekte uniformer) A.D.730-32 - før  Karl Martell stoppede dem i 732 ved Poitiers. Muslimerne trængte igen og igen ind i Frankrig og foretog røvertogter i et svagt Europa, hvor de dræbte, plyndrede og tog mange slaver til deres hær og haremer (Bat Ye´or, Eurabia- 2005). De måtte også holdes stangen af Karl d. Store og hans søn, Ludvig d. Fromme.

Når man skriver om politiker-dhimmier, kommer man ikke uden om [8] Tony Blairs spytslikker-udsagn fra 2006: "Det, som falder mest i øjnene, når man læser Koranen - for så vidt som den kan oversættes fra det oprindelige arabiske - er at forstå, hvor fremskridtsvenlig den er.

Jeg taler som medlem af en anden tro med stor spagfærdighed og ydmyghed. Jeg er ikke kvalificeret til at dømme. Men for en udenforstående slår Koranen mig som en reformerende bog, der forsøger at føre jødedom og kristendom tilbage til deres oprindelser, snarest lige som reformatorerne forsøgte med den kristne kirke. Den er inklusiv (dvs. udelukker ikke). Den hæver videnskab og viden til skyerne og afskyr overtro. Den er praktisk og mht. regeringsførelse, kvinder og ægteskab langt forud for sin tid," sagde Blair.

Han tilføjede, at under Koranens vejledning var udbredningen af islam og dens herredømme over tidligere [9] Jim-fitzpatrickkristne lande "be

tagende".

"Igennem århundreder grundlagde den et imperium, som førte verden an i udvikling, kunst og kultur. Når vi ser tilbage på middelalderen, var tolerancens bannerbærere i hin tid meget mere sandsynlige at finde i muslimske end i kristne lande."

I: [10] The Telegraph 27 Febr. 2010: Den britiske Labour-miljøminister, Jim Fitzpatrick (venstre), fortæller, at radikale muslimer er ved at infiltrere de britiske partier og får deres folk valgt til magten. "De er helt i strid med Labour's program, med vores støtte til sekularisme."
Kommentar
: Men han og hans parti har hentet muslimerne.

[11] Lutfur-rahmanF.eks har det magtfulde Islamiske Forum for Europa (IFE), som prædiker sharia, og at Europa og UK  skal blive en muslimsk stat,overtaget Tower Hamlets og fået mere end 10 mio £ af skatteborgernes penge. Lutfur Rahman (højre) er den nuværende leder af Tower Hamlets byråd. Han mobbede den hvide administrerende direktør for Rådet ud. IFE afholdt møder med ekstremister, herunder Taliban-allierede, en mand, der af den amerikanske regering omtales som en "ikke-anklaget medsammensvoren" i World Trade Center bomberne i 1993, og en mand, der efterforskes af FBI for sine forbindelser til angrebene den 11. september.
Moderate muslimer i London fortalte, hvordan IFE og dets allierede håndhævede deres ekstremistiske synspunkter på resten af lokalsamfundet, bremsede adfærd de anses som "uislamisk". Ejeren af et partner-bureau modtog en truende e-mail fra en IFE aktivist, med besked på at lukke.
[12] Men-tekelSiden Rahman blev leder er flere rådstilskud udbetalt til en række organisationer, som vores undersøgelse har vist er tæt knyttet til IFE. Bevillinger til andre, verdslige grupper var ophørt eller skåret væk. [13] 73.000 Muslims live at Tower Hamlets/Øst-London.

I Holland venter nu den samme oplevelse i bl.a. [14] Enschede og  [15] Helmond:  Arbejderpartiet er efter kommunalvalget blevet til Indvandrerpartiet -  idet erfarne socialdemokratiske politikere mistede deres pladser til indvandrere i stort omfang!  Men den store vinder var Geert Wilders, som måske en dag bliver Hollands premierminister. Ifølge "[16] Spiegel",  bekymrer dette tyske aviser som Süddeutsche Zeitung og Die Welt, der frygter, at denne "populist" (det værste skældsord, tyske dhimmi-medier kender, fordi folkets følelser skal undertrykkes) også snart kunne inficere Tyskland. For Wilders står for kravet fra de indfødte europæiske befolkninger, der må se deres samfund udvikle sig i den forkerte retning. Disse aviser forventer derfor hårde tider for Tyskland og Europa forude.

[17] Azad AliII: [18] The Telegraph 1 March 2010: Aktivisten, Azad Ali (højre), blev accepteret af Londons Politi som en pålidelig samarbejdspartner. Politiet gik med til at give ham oplysninger om kommende anti-terror-angreb. Ali har underskrevet aftalen, hvoraf et eksemplar er blevet set af the Daily Telegraph, i sin egenskab af daværende formand for Muslim Safety Forum - et organ, der er tæt knyttet til den fundamentalistiske Islamiske Forum i Europa (IFE).

Det blev accepteret af politiet som en legitimt organ. I aftalen, der er dateret i december 2006 og personligt underskrevet af Ali og Sir Ian Blair (nedenfor t.v.), som var kommissær for Londons Politi på det tidspunkt, hedder det: "Kommissæren vil anerkende MSF som det vigtigste organ i forhold til muslimske samfund, sikkerhed og tryghed." Sir Ian eller dennes stedfortræder forpligtigede sig til at mødes med Ali og MSF mindst to gange [19] Ian-Blairom året og til at afholde månedlige møder med MSF på "New Scotland Yard eller i andre egnede lokaler." Ledere af Londons Politi, herunder for bekæmpelsen af terrorisme, forpligtede sig også til at deltage i MSF's egne møder "når det er muligt." Både den nuværende leder af antiterrorist-kommandoen, kommandør Shaun Sawyer, og hans forgænger, kommandør Bob Quick, som MSF beskrev som en "nær partner", har haft regelmæssige møder. Aftalen siger, at Londons Politi og MSF "vil bruge MSF som rådgivende organ til at bidrage til formulering af politik eller praksis."

Arbejdsindsatsen inkluderede terrorbekæmpelse og "islamofobi". Ali var MSF-leder mhp. bekæmpelse af terrorisme. I kølvandet på polemikken omkring de mislykkede terroranholdelser i Forest Gate i sommeren 2006 gik Londons politi også med til at oprette et panel med MSF for at tilbyde det muslimske samfund en chance for at udtale sig om, hvorvidt de oplysninger, politiet havde på en mistænkt var for tynde og om konsekvenserne af en razzia for forholdet til lokalsamfundet. Mr. Ali var medlem af Kratos undersøgelsesgruppe, der skulle undersøge Londons Politis svar på selvmordsbomber.

[20] Burkhas-photoMen Ali der også er en højtstående embedsmand i IFE, har en stærk fortid i ekstremismen. Sidste år, da han var blevet MSF's kasserer, blev han suspenderet fra sit job som tjenestemand efter at have rost Abdullah Azzam, Osama bin Laden's vigtigste mentor. Han beskrev på sin blog på IFEs hjemmeside Azzam som en af de "få muslimer, der fremmer forståelsen af begrebet jihad i sin omfattende herlighed", som  en doktrin om både "selv-renselse" og "krig". Han citerede anerkendende Azzam's søn, som siger: "Hvis jeg så en amerikansk eller britisk mand iført en soldateruniform i Irak, ville jeg slå ham ihjel, fordi det er min pligt … jeg respekterer dette som den vigtigste instruktion i min religion for jihad. " 

III: [21] Politiken 26. Febr. 2010: Dagbladet Politiken har som det første dagblad indgået et forlig om den krænkelse, som avisens genoptrykning af Muhammed-tegningerne forårsagede muslimer i 2008. Forliget er indgået mellem Politiken og otte organisationer, der repræsenterer 94.923 af profeten Muhammeds efterkommere og er ifølge Politikens chefredaktør, Tøger Seidenfaden, et eksempel på, at dialog nytter: »Forliget ser fremad og udtrykker meget fornuftige synspunkter. Det kan måske være med til at mindske nogle af de spændinger, som har vist sig at være meget sejlivede. Det giver udtryk for et håb om, at Danmarks – og ikke mindst danske mediers – forhold til den muslimske verden kan forbedres«.
Politiken fraskriver sig med forliget ikke retten til at bringe tegningerne igen, og undskylder ikke for at have bragt tegningerne, men derimod for den krænkelse, som en række muslimer har følt.

[22] »Det er vanvittigt. Der er krænkelser i medierne hver eneste dag. Sådan er det med ytringsfriheden«, siger S- formand Helle Thorning-Schmidt, der bakkes op af SF’s formand Villy Søvndal, der er Undskyldenig i, at man »ikke kan forhandle om ytringsfriheden«. Dansk Folkepartis formand Pia Kjærsgaard »mangler ord« for, hvor absurd hun mener, at situationen er.

Men det er nok, mener den saudiske advokat, som repræsenterer de otte organisationer. Dhimmi Tøger Seidenfaden ses t.v. på fotoet. Hans [23] egne journalister angriber ham nu for hans knæfald for islam.

Kommentar
Den politiske forargelse over Seidenfadens knæfald kan man kun ryste på hovedet ad: Spil for galleriet. Politikerne har uansvarligt tilladt, ønsket og fremmet den masseindvandring og [3] mentalhygiejne, som muliggør, at muslimer kan true danskere til underkastelse. De har medvirket til racismelovgivning i afskyeligt omfang – f.eks. [24] EUs Rammelovgivning mod Racisme og Fremmedhad, som har bragt Gert Wilders for retten med udsigt til 3 års fængsel – for at have vist på film (Fitna), hvad Muhammed har sagt i Koranen, dvs. ikke for at have vist Koranindholdet, men for at have vist den ubekvemme sandhed!!! De har givet os [25] EUMC, nu erstattet med FRA til at at spionere mod vore antipatier - og den [26] Europæiske Arrestordre, så Tyrkiet kan gøre vores islamofobiske regnskab op, når det får lov til at blive medlem af EU. De, der har gennemskuet den store stygge ulv i ministeriel forklædning er for få og uden ærlig politisk støtte til at stoppe vanviddet. Nu [27] optrapper EU sine bestræbelser på at komme islamofobi på internettet til livs – med “vore politikeres viden!

Så hvem er mest at foragte: Den snu Töger Seidenfaden, der hemmeligt via medlemskab  af [28] Trilateral Commission og [29] Bilderberg-klubben giver Rockefeller “gode” råd, eller de forræderiske politikere der så udfører de samme råd så hemmeligt som muligt – uden at fortælle os om deres højforræderi:[30] Euromediterranien og [31] udenrigsministeriets islamiseringsprogram for Danmark og Europa?  Lige så lidt, som de – selv ved gentagne forespørgsler – fortæller os om, at EU med deres tilladelse er ved at hente [32] 56 mio. muslimer fra Afrika + deres familier til EU inden 2050.  
Det er alt sammen en stor teater af hykleri, hvor de giver sorteper videre for at skjule deres egen usselhed. Mit forslag: Spild ikke energien på islam. Kun de, der ikke ønsker at se sandheden om islam, kender den ikke efter farcen med Muhammed-tegningerne - og islam kan ikke ændres den mindste smule. Brug energien på de forrædere, der fortsat pumper islam ind i vore lande og skjuler sig bag en maske af menneskelighed - rettet mod os dyr!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=14212

URLs in this post:
[1] rapporterede denne blog : http://euro-med.dk/?p=11344
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersaracen-2darmy-2doutside-2dparis-2d730-2d32.png
[3] mentalhygiejne: http://euro-med.dk/?p=143
[4] 68-revolutionen: http://euro-med.dk/?p=156
[5] her: http://euro-med.dk/?p=394
[6] her: http://euro-med.dk/?p=402
[7] Muslimsk armé uden for Paris (næppe tids-korrekte uniformer) A.D.730-32 - før : http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Martel
[8] Tony Blairs spytslikker-udsagn : http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/010726.php
[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjim-2dfitzpatrick2.jpg
[10] The Telegraph 27 Febr. 2010: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/labour/7333420/Islamic-radicals-infiltrate-the-L
abour-Party.html

[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlutfur-2drahman1.jpg
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermen-2dtekel.jpg
[13] 73.000 Muslims live at Tower Hamlets: http://www.faithintowerhamlets.com/default/1100.guide/guides/islam.htm
[14] Enschede: http://www.telegraaf.nl/binnenland/6212950/___We_zijn_Partij_van_de_Allochtonen___.html
[15] Helmond: http://blog.balder.org/?p=913
[16] Spiegel: http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,681945,00.html
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederazad-20ali1.jpg
[18] The Telegraph 1 March 2010: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/lawandorder/7339604/Sir-Ian-Blairs-deal-with-Isl
amic-radical.html

[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederian-2dblair1.jpg
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederburkhas-2dphoto3.jpg
[21] Politiken 26. Febr. 2010: : http://politiken.dk/indland/article910878.ece
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederundskyld1.jpg
[23] egne journalister: http://politiken.dk/debat/article917217.ece
[24] EUs Rammelovgivning mod Racisme og Fremmedhad: http://balder.org/articles/hatespeech/Europa-Parlamentets-Beslutning-Bekaempelse-Stigende-Ekstremism
e-Europa-13-December-2007.php

[25] EUMC, nu erstattet med FRA : http://euro-med.dk/?p=985
[26] Europæiske Arrestordre,: http://www.openeurope.org.uk/media-centre/article.aspx?newsid=2195
[27] optrapper EU sine bestræbelser : http://www.brusselsjournal.com/node/4336
[28] Trilateral Commission : http://euro-med.dk/?p=547
[29] Bilderberg-klubben: http://euro-med.dk/?p=11825
[30] Euromediterranien : http://euro-med.dk/?p=8949
[31] udenrigsministeriets islamiseringsprogram : http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[32] 56 mio. muslimer fra Afrika + deres familier til EU inden 2050. : http://www.express.co.uk/posts/view/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EUDavid%
20hamiltonMORE