Den vordende leder af verdensregeringsførelsen, og her, og her, det illuministiske (explanatory statemen) EU - Imperium , der skal række ud over Europas grænser, og som mener, at dialog kan klare alle problemer (f.eks islam) har fået en belæring om realpolitik i Georgien - og må være den store taber i konflikten - sammen med Georgien.

Hverken Napoleon Barroso 2008 eller Napoleon Bonaparte 1812 kunne klare den russiske bjørn.

Den 13 august, sagde Hans Geert Pöttering, formanden for Europa-Parlamentet: "Kun en politisk beslutning … er mulig. Militære midler er ikke en mulighed."

Pöttering sendte Marie Anne Isler Béguin,
leder af Europa-Parlamentets delegation til det sydlige Kaukasus til Tbilisi, hvor hun deltog i EUs våbenhvileforhandlinger tirsdag mellem Georgien og Rusland. Hun understregede "behovet for dialog for at fremme en politisk løsning".
Hun opfordrede Rusland til at "respektere aftalen og straks trække sine tropper tilbage og stoppe grusomheder. Planen respekterer fuldt ud landets suverænitet og territoriale integritet, Georgien og alle dens regioner, noterede hun.

"EU skal spille en vigtig og aktiv politisk rolle på jorden ved at lette fredsprocessen," sagde Pöttering."

EPs Udenrigsudvalg, Underudvalget for Sikkerhed og Forsvar og Delegationen for Forbindelser med det sydlige Kaukasus vil afholde et ekstraordinært møde onsdag den 20 august for at drøfte udviklingen af situationen i Georgien.

Realpolitik
Debka, 16. Aug., 2008: Efter mødet med den tyske kansler Angela Merkel, sagde Medvedev, at  han sagde kunne ikke se for sig Sydossetien og Abkhasien leve med Georgien i én stat."

The Telegraph 16. Aug. 2008 samt The New York Times rapporterer, at russiske tropper kun er 25 km fra Georgiens hovedstad, Tbilisi. 

Hvad skete der med EU's 6-punkts plan om våbenhvile forhandlet mellem Medwedew og Sarkozy den 12. Aug. 2008
The New York Times, 13. Aug.2008: Det blev snart klart, at  seks-punktsplans-aftalen  ikke bremsede den russiske fremrykning.
Sarkozy havde ifølge en højtstående georgisk embedsmand, der var vidne til forhandlingerne, heller ikke held til at overtale russerne til at acceptere nogen tidsbegrænsning for deres militæraktion.
Midt på formiddagen advarede europæiske embedsmænd om  risikoen ved at fredeliggøre den russiske aggression, mens georgiske embedsmænd beklagede Vestens svage indflydelse.

Frankrig mæglede aftalen som det land, der har roterende formandskab for Den Europæiske Union. Bernard Kouchner, Frankrigs udenrigsminister, besøgte Tbilisi og rejste med en fire-punkts-plan om våbenhvile.
Betingelserne var: Ingen brug af magt; indstille fjendtlighederne; åbne humanitære korridorer i konfliktområderne og georgiske og russiske tropper skal trække sig tilbage til  deres før-krigsstillinger.

Ud fra en styrkeposition  krævede russerne det femte punkt, der tillader deres tropper at handle i, hvad der blev kaldt en fredsbevarende rolle, selv uden for grænserne for de separatistiske enklaver, hvilket
tillader russiske fredsbevarende styrker at "gennemføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger".

Georgierne anmodede om, at en tidslinje blev medtaget i sprogbrugen for disse løst definerede russiske fredsbevarende operationer. De georgiske embedsmænd sagde, Sarkozy's reaktion var, at uden en aftale, kunne et russisk tankangreb på hovedstaden kunne blive følgen: "Han sagde det er en vanskelig situation. Han sagde: »deres tanks er 40 kilometer fra Tbilisi. Det er der, vi står."

Sarkozy  forsøgte derefter at ringe til Dmitri A. Medvedev, den russiske præsident, om at ændre punktet med en tidslinje. De rådgivere, der var til stede, sagde, at russerne ikke tog telefonen i to timer. Da den franske præsident kom igennem, blev forslaget forkastet. I det sjette punkt, er begge parter enige om, at status for de anfægtede separatistiske regioner vil blive videreført i fremtiden.

En højtstående US embedsmand sagde, at punkt 5 i våbenstilstandsaftalen kunne lede til yderligere russiske fremstød, incl. forgivne, mod Tbilisi,for at skabe panik og underminere støtten til Saakashvili.

Den russiske Bjørns sande ansigt: "Han ligner et lam - men taler som en drage" (Åb 13:11)

Russiske tropper har ret til at tage alle nødvendige forholdsregler for at forhindre fjendtligheder, sagde en Kreml-talsmand, Alexei Pavlov, herunder inde i Georgien.

Han sagde, det femte punkt i aftalen medgiver denne ret, men tilføjede, at Rusland ville overveje, om sådanne aktioner er begrundede "uden nogen aftale overhovedet."

Kommentar Og  russerne er virkeligt vrede.  Nu truer de med at armere deres krigsskibe og undervandsbåde i Østersøen (Times Online Aug. 17) og Middelhavet med atomraketter - samt at anbringe sådanne i Kaliningrad (Königsberg) og Syrien - hvorved Rusland truer Israels eksistens (Debka, Aug.17, 2008).  "Rusland truede Polen med en atomangreb i går (The Times Online Aug. 16, 2008).
Dette viser tydeligt svagheden i et EU, der er skræmt ind i et musehul, og det latterliggør EUs stræben efter at blive leder af verdens-regeringsførelsen. Den russiske bjørn simpelthen ignorerer EU, vel vidende at det er fuldstændig afhængigt af russiske gas-leverancer - og en papirtiger uden tænder.

Her er et fotografi fra en manøvre i bekæmpelse af oprør i Sverige, hvor de gode EUFOR-styrker kæmper mod de onde fra den Nordlige Liga af nationalister, der formodes at gøre oprør mod EU's multikulturalisme.
Ak, måske russerne er mere egnede end EUFOR at gøre sådant?

Som Frankfurter Allgemeine skriver (citat fra Der Spiegel Online Aug. 16.2008: "På trods af Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy's diplomatiske øvelser (mht. at udvirke våbenhvilen), ser Moskva ingen grund til at give en tomme til Den Europæiske Union." Die Welt skriver: "Det var ikke til at forudse, at Rusland ville blande sig i Kaukasus for at kompensere sig for det,  det opfatter som nederlag i Kosovo."

D. 17 Aug.  truede Sarkozy Medwedew i telefonen med konsekvenser i forholdet til EU, medmindre Russerne forlader  selve Georgien øjeblikkeligt! Nu må Medwedew sandsynligvis være blevet bange, for han lovede at påbegynde tilbagetrækningen i morgen, d. 18. aug., hvis hans herre og mester, Putin, giver ham lov!. Og det ser ud til, at han ikke vil afslutte tilbagetoget! 

Denne begivenhed kan få EU til at fremskynde opbygningen af sine NATO-uafhængige EUFOR udrykningsstyrker i et større omfang end oprindeligt planlagt - eller endda helt ty til NATO, for EUFOR kan i mange år fremover ikke hamle op med russerne - så meget mindre, som vi har sendt vore armeer ud i alverden. En anden mulighed er, at EU søger til russisk overherredømme - da EU er meget afhængig af russisk energiforsyning - og hele EU projektet blev til efter aftale mellem Gorbachev og Europas socialdemokrater.

I stedet for at tage sig af den meget truende situation i Georgien straks, fortsætter EU-Parlamentet  sine ferie - og vil ikke mødes før den 20 august!

Alt dette har intet at gøre med verdensregeringsførelse. Den er stadig en sag mellem 2 supermagter: USA og Rusland.
Det illuministiske EUSSR vil også blot verdensherredømmet - desværre. EUSSRs våben er svindel (klima ideologi)  løgne (Lissabon Traktaten etc) og multikulturalisme (Middelhavsunionen), også de andres våben - men de har derudover flere atombomber end EUSSR.