Åbent Brev Til Europarådets Generalsekretær, Hr. Terry Davis, Om Islamofobi

Posted By Anders On August 15, 2008 @ 11:17 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Åbent brev til

Generalsekretæren for Europarådet
Terry Davis
infopoint@coe.int
info@osce.org

Her er en forfærdende historie fra  ([1] ANSAmed) - DUBAI, 13. AUGUST) : -
"Den dom kan ikke ankes: skyldig for at konvertere til kristendommen blev en ung saudiarabisk kvinde stukket i brand af hendes far, der først havde skåret hendes tunge af. Ikke en almindelig far, men et medlem af Kommissionen til Fremme af Dyden og imod Lasten, en slags politi, der fører opsyn med den moralske adfærd hos borgerne i Saudi-Arabien og den fulde overholdelse af reglerne i den stive Wahabi doktrin. Ved hjælp piskeslag på benene for alt for høje hæle og ved at arrestere mænd og kvinder, der ikke er forbundet med ægteskab eller familiemæssige bånd for at mødes på restauranter.
Til skaden ved konverteringen,  havde kvinden også føjet også det skrevne ords fornærmelse, ved at skrive artikler med kristent-religiøst indhold på blogs og regionale hjemmesider. De brutale nyheder rapporteres af De Forenede Arabiske Emirater (UAE) 's daglige Gulf News og afspejler virkeligheden i Saudi-Arabien".

Mine spørgsmål følger nedenfor. Men først min baggrund for at henvende mig til Dem.
 
Den Store Forvirring
Jeg har ondt af medlemmerne af Europarådet, for De har et reelt dilemma: På den ene side har De forpligtet dem til at kæmpe for menneskerettighederne. På den anden side ser De selv, at terrorisme næsten udelukkende kommer fra muslimer, hvem De ønsker skal formere sig og spredes over hele Europa.
De forsøger at forene ild og vand.

Den 15 april, 2008 har Europarådet har vedtaget sin [2] Resolution 1605 , der skelner mellem islam og og islamisk fundamentalisme - uden at fortælle, på hvilket grundlag det sker. Tekstuddrag her:

"1. Angrebene i Paris i 1995, New York i 2001, den efterfølgende bølge af attentater, der ramte Madrid og Istanbul i 2003 og London i 2005, og forpurringen af mange andre terrormistænkte tiltag på europæisk jord har vist omfanget og alvoren af terrortruslen fra folk, der påberåber sig den islamiske fundamentalisme som inspirationskilde.

2. Den Parlamentariske Forsamling advarer mod enhver forveksling mellem islam som tro og islamisk fundamentalisme som ideologi…. På den anden side er islamisk fundamentalisme en ekstremistisk ideologi med en politisk dagsorden, der fremmer en samfundsmodel, som ikke er forenelige med menneskerettighedernes værdier og standarder for demokrati.

5. Parallelt med disse bestræbelser, bærer europæiske regeringer et særligt ansvar for at tackle de grundlæggende årsager, der skaber en frugtbar grobund for ekstremisme, såsom fattigdom, diskrimination og social udstødelse; at sikre fuld respekt for de friheder, den tanke-, tale-og religionsfrihed, som er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention (ETS nr. 5).

8. Forsamlingen bifalder initiativet, der er taget af regeringerne i to medlemsstater - Spanien og Tyrkiet - til at oprette FN's Alliance of Civilizations.

9.2. fordømme og bekæmpe islamofobi;

9.3. handle resolut mod hadefuld tale, og alle andre former for adfærd, der strider mod grundlæggende menneskerettigheder og demokratiske værdier.

9.4.
bekæmpe alle former for diskrimination og vold (især tvangsægteskaber, seksuel lemlæstelse af kvinder og de såkaldte "æresdrab"), der som fejlfortolkede religiøse tekster eller skikke overtræder de grundlæggende rettigheder for kvinder og ligestilling mellem kvinder og mænd;

9.5. bekæmpe alle former for kulturel eller religiøs relativisme, som berettiger diskriminerende praksis og overtrædelser af menneskerettighederne, især rettet mod kvinder eller andre grupper i samfundet;

9.7.8. fjerne unødvendige juridiske eller administrative hindringer for opførelse af et tilstrækkeligt antal egnede steder for tilbedelse for udøvelsen af islam;

9.7.9. sikre, at skolebøger ikke afbilder af islam som en fjendtlig eller truende religion;

9.9. overvåge den rolle, som fremmede stater har i finansieringen af moskeer og udnævnelse af imamerne, for at sikre, at disse aktioner er ikke hjælper til med til at fremme ekstremistiske synspunkter;

9.12. tilskynde informative projekter om islam's bidrag til vestlige samfund med henblik på at overvinde stereotyper om islam.

10. Forsamlingen opfordrer ledere og meningsdannere og beslutningstagere til at handle ansvarligt for at undgå tilskyndelse til diskrimination og islamofobi.

11. Desuden opfordrer forsamlingen de europæiske muslimske organisationer, ledere og meningsdannere beslutningstagere til at:

11,1. handle med stor ansvarsfølelse i deres offentlige udtalelser og fordømme terrorisme og ekstremisme utvetydigt, og være bevidste om deres indflydelse på de muslimske samfund;

11,2. opfordre muslimer til at deltage fuldt ud i samfundet uden at sætte spørgsmålstegn ved den sekulære karakter af samfundet og institutionerne i det land, hvor de bor;

11.3. formelt tilslutte sig Den Europæiske Konvention om Menneskerettigheder;

11.4. fremme overførelse af grundlæggende europæiske værdier i de muslimske samfund, og blandt unge, navnlig ved at fremhæve deres forenelighed med den muslimske tro;

11.5. sikre undervisning i grundlæggende europæiske værdier i muslimske tro-skoler;

11.9. udvikle etiske retningslinjer for at bekæmpe islamofobi i medierne og til fordel for kulturel tolerance og forståelse, i samarbejde med relevante medier organisationer. "

Kommentar

Det fremgår af ovenstående, at De ved, islam er problemet - og at De klamrer Dem til Deres ideologi om multikulturalisme
ved at forsøge at definere årsagerne til islamisk radikalisme af fattigdom ved, at vi ekskluderer og isolerer de stakkels muslimer - i stedet for, at de isolerer sig fra os vantro.

De prøver at skjule de faktiske tekster i Koran og Hadith, at skjule, at alle muslimer er forpligtet til at   gøre som  Muhammad gjorde  (Koransura 33:21), deres "fine forbillede", karavanerøveren der havde samleje med en 9-årig pige og krævede, at vantro skal aflives, indtil de underkaster sig Allah (Koransure 9:1-5, f.eks).

De ønsker at glemme, at Koranen gør det klart, at Islam er en ideologi til regere hele verden med- ikke skabt til at regeres.

Problemet er, at dette er islam! For ifølge premierminister Tayyip Erdogan i Tyrkiet [3] er der ingen moderat islam! "Det er grimt og en fornærmelse at tale om moderat eller radikal islam. Islam er islam. Og det er det!"
Og islam er indholdet af Koranen (Koransure 3:19, 21:10).

Mine spørgsmål til Europarådet:

1 De forbyder os til at frygte islam - islamofobi. Hvem er ikke bange for islam, medmindre han er dum - eller en rigtig helt, i hvert fald så længe Europarådet tillader Koranen?

2. Hvorfor går De ikke til roden af dette onde: Koranen og Hadith - og forbyder dem i Europa, hvis De virkelig ønsker at fremme Deres "Menneskerettigheder". For de er 180 grader i opposition til Koran og Hadith. Eller er rettighederne kun lavet for muslimer?

3. Hvordan kan De rose [4] Alliance of Civilizations  - grundlagt af Mr. Erdogan og Spaniens premierminister Zapatero?
 Zapatero var en af hovedtalerne på det muslimske Interfaithmøde i Madrid i juli 2008 under ledelse af kong Abdullah af Sudi-Arabien og billigede derved  Saudi-Arabiens "Menneskerettigheder" og dets [5] Islamiske Kulturcenter i Madrid .
Også kong Juan Carlos af Spanien og Tony Blair deltog i dette møde, der spreder løgne om "fredens  og menneskelighedens religion".

4. De taler om moderat islam - ønsker De at fornærme Mr. Tayyip Erdogan?
I betragtning af, at ovenstående opfordrer til en massiv genopdragelse af muslimer, må De jo være klar over, at der er en forbindelse mellem islam og terror (undskyld, jeg ved, at dette grimme ord nu også er ved at blive bandlyst af den Nye Verdensordens tænketanke så som Rand Corporation) .

5. Så hvorfor lyver De for os om, at islam og terror ikke er forbundne?

6. Det Europæiske Råd truer os med [6] 3 års fængsel for at fortælle sandheden om islam. Ønsker De at straffe journalister, der fortæller os den nøgne sandhed om følgerne af Koranen?
De kan ikke løse dette problem med ord, De har brugt [7] siden 2000  uden nogen virkning - for vi kan se, at islamisk terror på vores gader tiltager mere og mere hver dag.

7. Den 14. august, modtog jeg en [8] avisartikel, der fortæller os, at det danske politis efterretningstjeneste (PET) selv råder vores regering og institutioner, medier etc. fra at bruge ordet islamisme - fordi det kan gøre muslimer vrede! Ingen andre ord bliver foreslået - dette kan blot betyde: Ti stille om muslimsk terrorisme. Dette kaldes dhimmitude af Bat Ye'or - og jeg er bange for, at De i Europarådet har inspireret vores myndigheder til en sådan adfærd.

Tror De, at De kan stoppe væksten i hverdagens muslimske terror ved blot at være tavs og pålægge os tavshed om problemet, os, der er bliver knivstukket, beskudt og voldtaget?

8. Og De ved ikke, hvordan man kan løse dilemmaet - ikke engang, hvad ord, der skal bruges, selv om ordet barbari ligger nærmest mht. det i ANSAmeds artikel beskrevne.
Hvordan kan De i artikel 9.4 distancere Dem fra det, der er mindre slemt end ANSAmeds beskrivelse, og endog forlange straf for at være bange for islam (islamofobi) i art. 9.2 og forlange i art. 9.7.9. "at sikre, at skolebøger  ikke afbilder  islam som en fjendtlig eller truende religion"?

9. Hvilke kriterier har De for at skelne mellem "islam" og "islamisk fundamentalisme", idet Koranen jo er islams fundament?

10. Hvorfor straffer De kun europæisk "hadetale" - aldrig de muslimer, der i overensstemmelse med Koranen kalder os aber og svin (Sure 2:65, 5:60)?

11. Hvorfor insisterer De på denne endeløse muslimske indvandring til Europa?

For mig ser det ud til, at De i Europarådet ikke tænker helt logisk - har bind for øjnene eller tænker ideologisk.
Jeg ser frem til Deres svar på mine spørgsmål.
For jeg kan forsikre Dem om, at jeg stiller dem på vegne af mange milioner europæere
.

Respektfuldt  

Anders Bruun Laursen

tidligere øjenoverlæge 

Aug. 14, 2008


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1407

URLs in this post:
[1] ANSAmed) - DUBAI, 13. AUGUST): http://www.ansamed.info/en/top/ME12.YAM19224.html
[2] Resolution 1605: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1605.htm
[3] er der ingen moderat islam!: http://www.thememriblog.org/turkey/blog_personal/en/2595.htm
[4] Alliance of Civilizations: http://euro-med.dk/?p=1274
[5] Islamiske Kulturcenter i Madrid: http://euro-med.dk/?p=1262
[6] 3 års fængsel: http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=218&lid=7975&less=false
[7] siden 2000: http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/2-european_conference/1-documents_adopted/02-general_conclu
sions.asp#P87_7188%20%E2%80%93

[8] avisartikel: http://avisen.dk/pet-regeringen-boer-nedtone-forbindelse-mellem-terror_96594.aspx