The Telegraph, Aug. 12, 2008:   "Hvide-bange for diskrimination mht. offentlige tjenesteydelser. Ca. 29 procent af adspurgte briter mener, offentligt ansatte diskriminerer dem til fordel for andre etniske grupper. Og mange tror, de er forbigået ved forfremmelse eller jobbesættelse på grund af deres (hvide) hudfarve. 

Og undersøgelsen afslører, at etniske grupper, der lever i Storbritannien, føler  stærkere bånd til landet end indfødte hvide

Forskerne fandt, at hvide også følte sig mindre i stand end andre etniske grupper til at påvirke beslutninger, der indvirker på det pågældende land eller deres lokalområde. Og mange mener, racefordomme er stigende, i skarp kontrast til andre racer."

På Det Kongelige Våbenskjold, som anvendes i Skotland, er skrevet: "Nemo mig impune lacessit". Det er latin og betyder "Ingen har udfordret mig ustraffet".
Vil englænderne nu huske dette motto?
Men selvfølgelig, skotterne er så nationalistiske - ligesom baskere, irere, sydtyrolere, serbere osv. Uh, de er en vederstyggelighed for de multikulturelle Nye Verdensordensmennesker - som skotske Gordeon Brown!

Den Nye Verdensordens folk som premierminister Gordon Brown (Video) har gjort hvad, de kan for at trampe på Nationalstaten og den nationale identitet. Hvorfor?
For at redde verden!
Gordon Brown bruger udtrykket Ny Verdensorden 6 gange inden for 2 minutter på vidoen - det vil sige 1 gang mere end
præs. Bush sr. gjorde på 6 måneder i 1990-91!
Derudover nævner Mr. Brown "en ny verden" to gange - alt i samme åndedrag som "globalisering" - alt på en meget engageret måde - ligesom en prædikant.
Hans argument for den nye verdensorden er penge og den Nye Verdensordensreligion: Klimatisme.

Nationalismen er i tiltagen
Der er en fysisk lov, som siger tryk avler modtryk. Et ordsprog siger, at krage søger mage. Vi har netop set det i konflikten mellem Rusland og Georgien. Vi bloggere, der skriver om konflikten  oplevede alle nogle meget patriotiske kommentarer på vores blogs. På min blog skrev én: "Rusland er fred - Saakashvili er Hitler"!

Sæt 90% russere under georgisk styre i Sydossetien og Abchasien: Dette er den sikre vej til optøjer. I denne sammenhæng rejste den 12. august lederne af Polen, Ukraine og de baltiske stater  til Georgien og deltog i en demonstration mod "russisk aggression". Disse stater værdsætter deres nationale identitet - og vil ikke opgive den for multikulturalisme.

I Danmark, forblev forræderiet hos alle vore politikere, der har solgt os til multikulturalisme og Middelhavsunionen længe upåagtet - idet man gav os en narresut kaldet de 4 forbehold med henblik på at lokke os ind i Den Europæiske Union.

Det vil sige, indtil en dom ved EF-Domstolen afslørede det også statistisk velkendte faktum, at den såkaldte "restriktive" danske indvandringspolitik er ugyldig, at EU har beføjelse - accepteret af vores politikere - til at sende alle muslimer efter forgodtbefindende til Danmark som led i dens solidariske indvandrings-planer om at distribuere de mange illegale flygtninge, der kommer til Italien og Spanien.

"Et flertal på 57,4 % af danskerne nægter at få dansk indvandringslovgivning besluttet af EF-Domstolen "(Jyllands-Posten den 12 august, 2008).

Men lederne af den Nye Verdensorden gør deres bedste for at lægge låg på den kogende nationalistgryde:
The Times Online Aug. 13., 2008: "Det (Rusland) fortsatte med at beskylde Georgien for "etnisk udrensning" og "folkemord" mod det russiske flertal i Sydossetien. Rusland siger, at ca 2000 civile blev dræbt og 100.000 fordrevne (der bor kun 70.000 i Sydossetien!!). Condoleezza Rice, USA's udenrigsminister, opfordrede hr. Lavrov (russisk udenrigsminister) i et telefonopkald til at afstå fra at bruge de to udtryksformer i forhold til Georgiens aktioner, sagde den russiske minister. Præsident Medvedev brugte også vendingerne tirsdag over for hr. Sarkozy. "Til ingen nytte:" På den russiske side, har Lavrov sagt, at uanset hvilken formulering, er virkeligheden i de russisk-dominerede provinser nu ændret."

EU og nationalisme
Det er en meget vanskelig opgave at bekæmpe den Nye Verdensorden, hvis mest iøjnefaldende europæiske arm er EU, som har endda erklæret sig at være illuministisk, se explanatory statement (dvs. tjenere i Rockefeller-Rothschild Illuminati verdenordenen). Dette EU - bevæbnet med computere og kontrol over vores medier - har dobbelt så mange eurokratiske soldater, som den britiske hær, nemlig 170,000 fanatiske hellige krigere!!! .

Eurokraterne ved, at nationalismen er en hård nød at knække. Peter Mandelson, EU Handelskommissær,  08.02.2008 i Cambridge:
"Staten har overlevet åbenhedsboomet ved temmelig robust helbred. Tanken om, at globaliseringen betyder afslutningen på regeringerne var enten unødig pessimisme eller ønsketænkning - afhængigt af din politik.

Hvis regeringerne gør et comeback, så gør global styring det også."

Men selvfølgelig, hvis fakta taler klart for sig selv opfinder den illuministiske Nye Verdensorden rosenrøde forhold.
Som nu Formanden for EU Parlamentet, Hans Geert-Pöttering, der netop har aflagt besøg i Libanon og Syrien og fundet tiden moden til en samlet fred dér samt en associeringsaftale med Syrien og EU!!

- og mest overraskende: "I begge lande, mødte Hans-Gert Pöttering  vigtige religiøse ledere såsom den maronitiske patriark, Nasrallah Sfeir, stormuftien af  Syrien, Ahmad Badr Al-Din Hassoun, og den græsk-katolske patriark, Gregorius III. På et fælles møde med flere af dem, var han meget imponeret over den gode forståelse, der hersker mellem de forskellige religiøse samfund!!!"

Denne stormufti talte i EU-Parlamentet i januar 2008 og fik begejstret bifald !!! Hans Umma kan ikke lide nationalisme: "Stormuftien understregede, at "der er en enkelt kultur" i verden,  menneskehedens kultur. Ja, han sagde, "vi opbygger alle én kultur, så jeg tror ikke på kultursammenstød - hvorpå han truede Geert Wilders og os alle med krig".

Kommentar
Forbløffende nok i betragtning af alle andre oplysninger om situationen for de kristne der - især i Libanon, hvor kristne flygter fra svær muslimsk forfølgelse. 
Men selvfølgelig, i den multikulturelle EU-bosses øjne er de kristne selv skyld i det, den oprindelige befolkning, der har boet i Mellemøsten og Europa alt for længe! Den kan bare underkaste sig Allah (det betyder islam) - som han selv har gjort det sammen med alle gode eurokrater!

Åh, jeg havde næsten glemt at nævne de igangværende Olympiske Lege i Peking. De har skabt en mægtig kinesisk nationalstolthed -får vi hele tiden fortalt. Ifølge The Independent: "Medaljetabellen vil vise den nye verdensorden - med Kina på toppen".

Og folk sidder bundet til TV-apparaterne, er misundelige på nabolandene for vundne medaljer - og jubler, når en landsmand vinder medalje. For de identificerer sig med  deres lands vindende repræsentanter, og bliver stolte af sig selv. Kan folk virkelig undvære dette - og få samme stolthed over en koreaners bedrifter?

Nationalismen har bevirket meget ondt. Men bortfaldet af den nationale identitet kan afstedkomme endnu værre ting. For i dag er den europæernes eneste sammenhængskraft - og dermed det eneste bolværk mod islam, der er stærk pga. en religiøs, international identitet. EU og den Nye Verdensordens understrømme bestræber sig kraftigt på at ødelægge vore nationaliteter  - og styrker islam for at bane vejen gennem Orienten til enverdensstatens sammenslutning med Kina og Japan - med EU som model. EU ved, at den islamiske identitet ikke lader sig rokke - altså må vi blive identitetsløse, for så at blive opsuget i den internationale Umma.
Den nationale identitet betyder forskellen mellem frihed og slavetilværelse.