Det Verdensføderalistiske Manifest I: Verdensregering Tager Grøn Form

Posted By Anders On February 28, 2010 @ 21:02 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Club of Rome virker i det stille, men har kæmpeindflydelse  - ikke blot på klima-, økologi- og resourceforbrugshysteriet, som denne klub er ophavsmand til. Club of Rome bruger alarmismen som redskab til dannelse af den Nye Verdensordens én-verdensregering ved at skræmme folk til at forlange unyttige, ja ligefrem skadelige tiltag mod nævnte "problemer", som klubben har den frækhed at indrømme, at den selv har fundet på til dette formål (First Global revolution 1991).  Jeg er netop stødt på en datterorganisation til Club of Rome, Tällberg Foundation, hvis vicepræsident også er Club of Rome´s vicepræsident. En anden organisation, der gennem Tällberg Foundation er knyttet til Club of Rome er det hollandske Progressio, der hjernevasker ledere fra hele verden til multikulturalisme og globalisme. Gennem sin indflydelse på opinionen, G8 og G5 og FNs UNEP, skabt af Club of Rome, er Club of Rome ved at få held med at opbygge en grøn verdensregering, der på basis af en nu klart påvist løgn (IPCC og CRU-afsløringerne) vil overtage magten over os alle sammen i en verdenskonføderation. Club of Rome´s USA-direktør har fremlagt et Verdensføderalistisk Manifest, der bringes her, og  som umyndiggør den sidste rest af nationalstaternes suverænitet - selv om manifestet påstår det modsatte. Fra alle sider hævdes det, at verdensregeringen skal være demokratisk i modsætning til det nuværende G20- og FN system. Men grundlæggeren af FNs UNEP, Club of Rome medlem, Rothschild-Rockefeller-marionetten, den kinesiske kommunist, Maurice Strong, er ærlig: Den kan ikke opbygges uden tvang! Med i denne sammensværgelse er navne som Al Gore, Gorbachev, Jimmy Carter, Bill Gates, Prins, Hassan af Jordan, Dronning Beatrix af Holland, Kong Juan Carlos af Spanien osv. - alle medlemmer af Club of Rome

Club of Rome´s Verdensføderalistiske Manifest kan ses i uddrag til slut i denne artikel

[1] TällbergDer er noget tragikomisk i, at  helt selvbestaltede elitister ved hjælp af massive løgne overtager styringen af verden i deres luciferiske retning uden at spørge os og siger, at hvis de ikke får lov, går verden ad Helvede til! 

Jeg har 2 gange set dette sceneri i Tällberg ved Siljan-søen. Lidet anede jeg, at  dette også ville symbolisere solnedgangen for Sveriges og Europas frihed.
Tilhængere af den Nye Verdensordens én-verdensregering er blevet utålmodige. For nylig fortalte Gordon "Ny Verdensorden" Brown (se videoer i højre margen af denne blog)  sine "progressive" venner, at en unik radikal forandring sker nu - med stor risiko, [2] video. Som det meste andet er det ikke noget, han selv har fundet på. Det udtryk stammer fra den manipulatorisk-revolutionære Club of Rome. Globalisterne ønsker deres verdensregering nu - og ved, at de er nødt til at lyve, fortie og forføre folk - efter deres [3] luciferiske ideologi. Jeg har lige fundet en fond, der er opkaldt efter en af de mest idylliske landsbyer i Skandinavien:  [4] Tällberg Foundation. Den er blevet beskrevet som en mini-bilderbergklub - og den er faktisk indflydelsesrig, for den er en fløj af Rockefellers  [5] Club of Rome, og [6] her og [7] her -  [8] vævet sammen med  EU og [9] her. Den er [10] forbundet med Al Gore  grundlæggeren af miljøbevægelsen. Al Gore og Michael Gorbatjov og hans [11] Earth Charter religion ("Vor tids 10 bud") har nære forbindelser til klubben – ligesom andre af verdens mægtige.  Om indholdet af den multikulturelle og bæredygtige, paradisiske Nye Verdensorden og Verdensregering, se ss. 11–12 i denne tale af tidligere [12] Club of Rome præsident, Prins Hassan af Jordan.

[13] Tällberg-meeting+marcello-palazziBo Ekman (lige bag Al Gore) er [14] grundlægger af [4] Tällberg Foundation samt [15] European Round Table of Industrialists, sammen med [16] Rothschild-[16] Rockefeller agenten, Pehr Gyllenhammar, en klub med så mange bilderbergere. På fotoet ses Marcello Palazzi (se nedenfor) til venstre i billedet.

[17] Dagens Nyheter 21 Febr. 2010, og [18] her: Bo Ekman krævede en ny verdensorden allerede i 2008: Verden behøver en ny demokratisk ordning. [19] G20 har ingen nærkontakt med vælgerne  med de kløfter, uretfærdigheder, udbytning af mennesker og natur, som i dag er en realitet. Bo Ekman ser klimakonferencen i København som en fiasko, der beviser ineffektiviteten af den eksisterende internationale orden. Han ønsker en ny verdensorden på et demokratisk grundlag, at fjerne det "hellige princip om national suverænitet, som er en [20] Anders-wijkmanfragmentering af magten", at bevare  nationale lydstater baseret på miljø og klima"balance".  Kommentar: Denne fremtrædende globalist har nu mistet tilliden til [21] IPCC, som han ser som bøjet under den løbende kritik - og dette [22] tab af tiltro er vidt udbredt - men det vil sandsynligvis ikke føre til opløsning af denne svindler-NGO, [23] iflg. Council on Foreign Relations.  Sandheden overvindes let gennem massive løgnekampagner! At klima-, økologi-, og ressourcehysteriet er en til skræmmeformål  mhp. at få magten opfundet løgn, [24] indrømmer klubben selv i "The First Global Revolution"

Tällberg Foundation har tilknytning til Club of Rome-medlem Al Gore - og dertil kommer:

Vicepræsident for Tällberg Foundation er også næstformand for Club of Rome, [25] Anders Wijkman.
[6]
Logo_cor[26] Club of Rome 26-27. okt. 2009:  "De globale spørgsmål, som 1972-rapporten" Grænser for vækst" (1972) skitserede som så overhængende, er endnu mere alvorlige og påtrængende i dag. Vores hjem, planeten, er faretruende nær et vendepunkt. En tredjedel af verdens plante-og dyrearter og millioner af de mest sårbare medlemmer af vores egen art er truet med udryddelse. . Verden er på vej ind i en perfekt storm af indbyrdes forbundne miljømæssige og andre kriser. Næsten 40 år efter "Grænser for vækst", føler  Club of Rome endnu en gang  behov for at gribe ind på den globale scene med  forskning og høring: "En ny vej til Verdens Udvikling".
Kommentar: Hvem har kaldet klubben – og med hvilken udemokratisk ret vil den udvikle os derhen, hvor vi ikke vil?

[27] Jan_EliassonEt andet medlem af Tällberg Foundation er hollænderen, Marcello Palazzi, som grundlagde [28] Progressio: Vi har fremelsket et nyt område befolket med engagerede iværksættere, opfindere og ledere, hvis arbejde har været på forkant af menneskets fremskridt. I dag, i 2009, kan ingen respektabel økonomi undlade at fokusere på disse funktioner og egenskaber, som vi har fremmet siden 1989. Partner: Mikhail Gorbatjov, [29] æresmedlem af Club of Rome,  stiftende formand for [30] State of the World Forum i San Francisco, med hvem vi indgået et samarbejde i 1998-2002. Vi beskæftiger os med bl.a. [31] bæredygtighed, [32] virksomhedernes sociale ansvar, miljømæssig bæredygtighed, multilateralisme, et stærkt FN, [33] verdensregering/global governance, begivenheder, der sætter dgsordener: globale konferencer, fora og andre begivenheder.

Et yderligere fremtrædende Tällberg-medlem er  [34] Jan Eliasson: Wikipedia: Sveriges faste repræsentant ved FN i New York, med mange tillidshverv. I 2005 blev han enstemmigt valgt til formand for FN's Generalforsamlings tresindstyvende samling.

[35] Bill-gates

Bill Gates - [36] medlem af  Club of Rome. Han mener, at ved vaccinationer, sundhedspleje og reproduktiv sundhed (sterilisering) er det muligt at reducere befolkningstilvæksten med 15%  ([37] video på 4:33 min)!

Ekkoer af Club of Romes program
1.
Club of Rome medlem, Maurice Strong grundlagde [38] FNs miljøprogram (UNEP)
og var dets første formand - dets program er Club of Romes. I dette papir til [39] 11. Globale Ministerielle Miljøforum på Bali 24-26 Febr., 2010, afsløres dens vidtrækkende konsekvenser: Enorm omfordeling af verdens velstand i en grøn økonomi, der vil dominere al politik og økonomi - og forarme den vestlige verden. Mere om dette i et kommende indlæg. Bo Ekman fra Club of Rome datteren, Tällberg Foundation, vidste nøjagtigt, hvilken  Ny Verdensorden han krævede.
2.
 [40] Club of Rome generalsekretær Martin Lees: Den 12. juni har Club of Rome det privilegium at præsentere sine konklusioner og forslag om "samordnede strategier til at opfylde de miljømæssige, økonomiske og udviklingsmæssige udfordringer i det 21. århundrede" på den årlige forsamling af G8 + 5 GLOBE Lovgivernes Forum i Rom den 12. juni. Man vil se, at klubben ikke bare bekymrer sig om at forstå spørgsmålene - men er nu fokuseret på at levere sine indsigter i videnskab og analyser direkte til den politiske proces. GLOBE blev oprettet af G8 til at engagere højtstående lovgivere fra G8 og G5 til støtte for forhandlingerne frem mod en post-Kyoto-traktat og er en nær partner til Club of Rome.
3. [41] Rosa Luxembourg Foundation, en tysk regeringsfinansieret tænketank knyttet til det tyske socialistiske parti, Die Linke, har i sin seminarrapport fra 4 Febr. 2010 mange ligheder med Club of Romes tanker. Lige som Club of Rome  ser Rosa Luxemburg Foundation også en “demokratisk” verdensrevolution - en radikal forandring - som den eneste løsning for at redde kloden og miljøet.Rosa Luxemburg var opkaldt efter en i 1919 myrdet tysk-jødisk revolutionær leder af Spartakisterne (efter Spartacus - dæknavn for [42] illuminist–grundlæggeren [43] Adam Weishaupt).  De anfører: "Klima er den bedste måde at overbevise folk. Grøn er det redskab til at få magten."RLF ønsker global regering og globale skatter, verdens valuta - regionalisering som vejen til én verden - lige som Club of Rome.
4.
Også denne [44] pressemeddelelse fra Jordregeringen - der fandtes som link mellem de [45] lækkede CRU E-mails - synes at være mere eller mindre en kopi af Club of Romes "World Federalist" Manifesto. (Joseph) [46] Germain Dufour er præsident for den obskure Earth Community.[47] Jimmy-carter

  Jimmy Carter - [36] medlem af Club of Rome

Kommentar
Af ovenstående kan det konkluderes: 1. Vice-præsidenten for Tällberg Foundation er også vicepræsident for ophavet til fuppet om overhængende ressourceknaphed og økologisk dommedag, Rom-klubben, som er dybt involveret i udviklingen af verdensregeringen. 2. Denne regering skal være milieu-orienteret og socialistisk. 3. Fremtrædende ledere af klubben og dens tilknyttede Tällberg Foundation med en af grundlæggerne af European Round Table of Industrialists, der er så fuld af Bilderbergere, er blevet utålmodige efter at få deres nye verdensorden og en verdensregering nu. Denne regering skal være demokratisk - hvordan de så vil bære sig ad med det uden manipulationer og svindel - men jeg gætter på, ordet bliver misbrugt i sovjetisk betydning. De synes at håbe på, at krisen, der er [48] udløst af deres allierede i Fed og Wall Street skal få alle til at se nødvendigheden af deres verdensregering.  [49]
[49] Club of Rome erklærer: "Vi støtter … at Climate Change Task Force fremmer en aktiv inddragelse af[50] civilsamfundet og den brede offentlighed i at finde hensigtsmæssige løsninger på de udfordringer, som [51] Solanaklimaforandringerne stiller. I sidste ende er målet at opbygge den kritiske masse og politisk vilje til dybe samfundsmæssige forandringer."
                                                                     
Venstre: Prins Hassan af Jordan - tidligere præsident for Club of Rome. Højre: Javier Solana, EU's tidligere Højtstående Repræsentant: [52] Club of Rome medlem, mens han var i embedet!

Men hvad sagde [53] Club of Rome medlem, Maurice Stong: “Folk vil ikke frivilligt affinde sig med denne omdannelse. [54] Tvang vil være nødvendig!” Club of Rome er blevet gjort ansvarlig for [55] affolkningsbevægelsen- nu anbefalet af [56] Rockefellers affolkningsprogram.

Det [57] Verdensføderalistiske Manifest ved. Dr. [58] Francesco Stipo er  [59] Direktør for US Club of Rome. Se og hør ham – [60] video.
"Vor civilisations historie er ved at nå sit endelige bestemmelsessted. Fra en kaotisk blanding af konkurrerende og rivaliserende nationer, udvikler verden sig til en ensartet ramme, hvor forskellige organiserede samfund samarbejder om at forebygge konflikter og fremme menneskehedens fremskridt.
Definition af Verdensføderalisme
En aftale mellem forskellige nationer om at skabe en styreform, der regulerer de internationale politiske og økonomiske relationer, fordeling af kompetence mellem centrale myndigheder og medlemsstater.
Den moderne gobaliserings historie og baggrunden for Verdensføderalismen
Den gamle globalisering adskiller sig fra den moderne globalisering ved, at den første var designet til at erobre landområder og blev udført gennem militær invasion, mens den anden er rettet mod en [61] Francescostipoudvidelse af handeln og dens instrument er den [62] internationale aftale.

  Francesco Stipo - direktør for Club of Rome, USA

Den Internationale lovgivende magt
Oprettelsen af FN karakteriseredes ved en fejl ved kilden: enhver nation fik en stemme i forsamlingen. På denne måde har en nation med tretten tusinde mennesker samme stemmerettigheder som en nation med tre hundrede millioner. En sådan ulighed fik de oprindelige medlemmer fra de Forenede Nationer til at finde en kunstig løsning på denne oprindelige fejl, nemlig at gøre de vigtigste beslutninger afhængige af Sikkerhedsrådet, et organ, der består af fem permanente medlemsstater, hver med vetoret.
Hvis stigning i bidrag opvejes af en stigning i indtægterne, skaber det ikke ubalance i budgettet og medfører ikke en stigning i niveauet for beskatning af medlemsstaterne.
Vedtagelsen af et indkomst-baserede bidrag til systemet ville skabe et valgsystem i forhold til medlemsstaternes evne til at bidrage til  internationale organisationers budgettet. Der er ingen grund til at opretholde 18 forskellige budgetter og 18 forskellige forsamlinger (en for hver af FN's særorganisationer). Det ville være langt bedre at lave et enkelt budget og forelægge det, sammen med alle beslutninger og resolutioner, for FNs generalforsamling.                                    
Den Internationale Udøvende Gren Hver international organisation har et anderledes bidragssystem, en anden afstemning og en anden forvaltning.
Et FN-budget og forvaltningscentralisering ville give en bedre koordinering af aktiviteterne og en reduktion af omkostningerne til de 15 særorganisationer. Centraliseringen af FN-systemet vil skabe en de facto verdensregering.
Det Internationale Retsvæsensgren
I et fælles FN-system bør den Internationale Domstol have kompetence over tvister om fortolkningen af resolutioner og beslutninger i alle internationale organisationer. Afgørelser truffet af Den Internationale Domstol bør være bindende for både medlemsstaterne og de internationale organisationer.
Artikel 4 i Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol, som tilskriver Den Internationale Straffedomstol retten til at udøve sine beføjelser inden for medlemsstaternes område, er en klar overtrædelse af statssuveræniteten fra denne internationale organisation. Den Internationale Straffedomstol bør begrænse sine funktioner til de tilfælde, som staterne henviser og bør kun handle [63] Al-gore-2med samtykke fra nationer.

Al Gore - [36] Club of Rome medlem

Den internationale finansgren
IMFs  og Verdensbankens funktioner, organisation og afstemning er meget ens. Der er ingen grund til, at et identisk arbejde udføres af to forskellige organisationer. Fusionen af Verdensbanken  med Den Internationale Valutafond vil medføre en reduktion af de administrative omkostninger for begge organisationer.
Fordeling af myndighed mellem Verdens-forbundsregeringen og nationer
Det konfødererede system ville være skabt af den lodrette adskillelse af funktioner mellem internationale udøvende organer og medlemsstaternes regeringer, der er karakteriseret ved en begrænsning af den føderale magt til internationale anliggender. Den vandrette adskillelse af beføjelser vil blive skabt af uafhængighed af de lovgivende, den udøvende, dømmende og finansielle grene.
Alternativet til De Forenede Nationer: Forbundet af udviklede nationer
Et alternativ til De Forenede Nationer er oprettelsen af et [64] Trans-Atlantisk Frihandelsområde, som [65] Gorb-Strong2smelter [66] NAFTA sammen med med Den Europæiske Union. Den deraf følgende økonomiske organisation vil gå op i en helhed med den militære struktur i NATO og udvikle sig til et Nordatlantisk Forbund. Ved at tiltrække udviklingslandene, ville det i sidste ende blive en union af demokratiske nationer.

2 Club of Rome medlemmer, Michael Gorbatjov (venstre) samt Rockefellers og Rothschilds marionet, den kinesiske kommunist, Maurice Strong (højre)

Fordele og ulemper ved Verdensføderalisme
Den konfødererede model er den bedste løsning til en verdensregering, fordi den på ene side bringer balance i den føderale myndighed med statslig myndighed, og på den anden side giver den medlemsstaterne mulighed for at trække sig tilbage fra den internationale organisation. Verdenskonføderationsregeringen bør ikke invadere suveræne nationer, bør snarere hjælpe nationer med at løse deres problemer. Verdenskonføderation ville være en mellemvej mellem FN og EU, lidt mere decentraliseret end Den Europæiske Union og meget mere centraliseret end det nuværende FN.Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=13943

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedert-e4llberg.jpg
[2] video: http://www.youtube.com/watch?v=tDiE1RRi7mU&feature=player_embedded
[3] luciferiske ideologi: http://www.conspiracyarchive.com/Commentary/Luciferianism.htm
[4] Tällberg Foundation: http://www.tallbergfoundation.org/T%C3%84LLBERGNETWORK/InformationinSwedish/OmT%C3%A4llbergFoundatio
n/tabid/130/Default.aspx

[5] Club of Rome: http://euro-med.dk/?p=1044
[6] her: http://euro-med.dk/?p=651
[7] her: http://euro-med.dk/?p=9980
[8] vævet sammen med  EU: http://www.clubofrome.at/cor-eu/archive/n1.pdf
[9] her: http://www.beyond-gdp.eu/
[10] forbundet med Al Gore : http://radiowood.com/2007/06/tallberg-forum-2007/
[11] Earth Charter : http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_english.pdf
[12] Club of Rome præsident, Prins Hassan af Jordan: http://www.clubofrome.at/cor-eu/archive/n3.pdf
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedert-e4llberg-2dmeeting-2bmarcello-2dpalazzi.jpg
[14] grundlægger: http://www.bi.no/Info-avdelingFiles/Forskningskommunikasjon/Throne%20Holst%202007%20-%20Programbrosj
yre.pdf

[15] European Round Table of Industrialists, : http://euro-med.dk/?p=712
[16] Rothschild-: http://isgp.eu/organisations/introduction/PEHI_Pehr_G_Gyllenhammar_bio.htm
[17] Dagens Nyheter 21 Febr. 2010: http://www.dn.se/opinion/debatt/ny-varldsordning-ett-maste-efter-debaclet-i-kopenhamn-1.1049214
[18] her: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-behover-ny-varldsordning_1960139.svd
[19] G20: http://euro-med.dk/?p=7794
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederanders-2dwijkman.jpg
[21] IPCC: http://euro-med.dk/?p=13677
[22] tab af tiltro er vidt udbredt: http://eureferendum.blogspot.com/2010/02/were-winning-and-theyre-losing.html
[23] iflg. Council on Foreign Relations.: http://www.cfr.org/publication/21515/how_to_fix_climate_science_reporting.html
[24] indrømmer klubben selv: http://www.infowars.com/professor-big-money-behind-global-warming-propaganda/
[25] Anders Wijkman: http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Wijkman
[26] Club of Rome 26-27. okt. 2009:: http://www.clubofrome.at/2009/amsterdam/index.html
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjan-eliasson.jpg
[28] Progressio: http://www.progressiofoundation.org/
[29] æresmedlem af Club of Rome,: http://www.clubofrome.org/eng/people/honorary_members.asp
[30] State of the World Forum : http://www.worldforum.org/about/partners.htm
[31] bæredygtighed: http://euro-med.dk/?p=9541
[32] virksomhedernes sociale ansvar: http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
[33] verdensregering/global governance: http://euro-med.dk/?p=10021
[34] Jan Eliasson: Wikipedia:: http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Eliasson
[35] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbill-2dgates.jpg
[36] medlem af  Club of Rome: http://www.abc.net.au/news/stories/2007/06/05/1942343.htm
[37] video på 4:33 min: http://windfarms.wordpress.com/2010/02/22/bill-gates/
[38] FNs miljøprogram (UNEP): http://euro-med.dk/?p=12075
[39] 11. Globale Ministerielle Miljøforum på Bali 24-26 Febr: http://www.foxnews.com/projects/pdf/022510_greeneconomy.pdf
[40] Club of Rome generalsekretær Martin Lees: http://www.clubofrome.org/eng/cor_news_bank/12/UNESCO-069_16June09_2_.pdf
[41] Rosa Luxembourg Foundation: http://www.tni.org/sites/tniclone.test.koumbit.net/files/download/worldcrisisandbeyond-summary.pdf
[42] illuminist: http://euro-med.dk/?p=511
[43] Adam Weishaupt: http://euro-med.dk/?p=13842
[44] pressemeddelelse fra Jordregeringen: http://www.eastangliaemails.com/emails.php?page=1&pp=25&kw=1048799107
[45] lækkede CRU E-mails : http://euro-med.dk/?p=11914
[46] Germain Dufour er præsident for den obskure Earth Community: http://globalcommunitywebnet.com/globalcommunity/index.html
[47] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjimmy-2dcarter7.jpg
[48] udløst af deres allierede i Fed og Wall Street : http://euro-med.dk/?p=13876
[49] Image: http://www.clubofrome.org/eng/cor_news_bank/18/
[50] civilsamfundet: http://euro-med.dk/?p=11
[51] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersolana6.jpg
[52] Club of Rome medlem, mens han var i embedet: http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome
[53] Club of Rome medlem, Maurice Stong: http://www.isgp.eu/organisations/introduction/PEHI_Maurice_F_Strong_bio.htm
[54] Tvang vil være nødvendig: http://www.youtube.com/watch?v=smOikuH7_0g
[55] affolkningsbevægelsen: http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=FinalWarn08-5&Entity=FrenchRe
v

[56] Rockefellers affolkningsprogram: http://euro-med.dk/?p=9404
[57] Verdensføderalistiske Manifest: http://www.worldfederalistmanifesto.com/
[58] Francesco Stipo: http://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Stipo
[59] Direktør for US Club of Rome: http://www.mmdnewswire.com/francesco-stipo-6231.html
[60] video: http://www.youtube.com/watch?v=bSDuhMmVZMU
[61] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfrancescostipo.jpg
[62] internationale aftale: http://euro-med.dk/?p=7020
[63] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederal-2dgore-2d2.jpg
[64] Trans-Atlantisk Frihandelsområde: http://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Free_Trade_Area
[65] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergorb-2dstrong24.jpg
[66] NAFTA: http://euro-med.dk/?p=463