Til Lykke, David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski: I har nu fået en selverklæret Trilateral Commissionist ved navn Lene Espersen som Dansk Udenrigsminister - ud over jeres Trilateral Commissionist, klimaminister, Lykke Friis. Så nu må der da komme gang i jeres plan med den Kommission: at smelte den Nordamerikanske Union sammen med Euromediterranien og Asean + 3. Men ak for Dem. Ingen af dem har nogen sinde opnået nogen resultater.

Resumé: Korrupte europæiske politikere truer nu ikke alene økonomien i deres egne lande - men selve euroens overlevelse. Djævelsk fristende Wall Street bankstere tilbød forudbetalte kontanter,  især til sydeuropæiske lande, der havde levet over evne - og fortsatte med at gøre det. Projekterne var sådan, at bankerne ville tage fx provenuet af lufthavne og lotteri i de kommende år som sikkerhed. Dermed blev regnskaberne for disse lande  bragt på linje med euroområdets krav - selv om et sådant land mistede indtægter for de kommende år. Men lån skal betales tilbage - og det kan gøre det umuligt at overholde fremtidige euro-krav, hvilket nu er problemet. Grækenland og Italien - og sandsynligvis mange flere euro-lande har tidligere benyttet denne mulighed - og betalt fede gebyrer til banksterne også. Nu er Grækenland i store problemer på grund af et gigantisk budgetunderskud på 300 milliarder dollars. Euro-kollegerne overvejer et lån på 20-25 milliarder euro - hvilket gør fx tyskerne vrede. Men den Clinton / Fed / Wall Street skabte økonomiske krise er ved at sende Europa ud i en dyb recession/depression. Så hvad sker der med euroen, hvis de øvrige PIIGS lande også går fallit? Ikke kun euroen - men EU som helhed kan bryde sammen, for befolkningerne er helt uvillige til at acceptere de meget hårde EU-krav til disse lande. Den 23. febr. er 3 mio grækere i strejke- ud af en arbejdsstyrke på 5 mio. I denne situation antager den tåbelige CO2-handel groteske former. Det Forenede Kongerige, f.eks., bruger 60 mio pounds om året til at købe Co2 tilladelse-certifikater fra kineserne og inderne, som har reduceret deres produktion af skadelige gasser - som de netop fremstillede for at kunne handle sælge dem! Efter at have betalt for dette - og fede gebyrer til banksterne - finder der ingen reduktion af CO2-emissionen  sted overhovedet. Bankstere som JP Morgan, der opfandt subprime Credit Default Swaps, bundtede disse risikoforsikringer i CDO’s, skar dem i skiver, solgte dem med enorm fortjeneste - og ruinerede banker og investorer, da boblen brast. Bankerne blev reddet af skatteyderne og blev rigere end nogensinde før. Nu ved de, at for-store-til-at gå-fallit banker og lande blive reddet på bekostning af skatteyderne, hvem de er også plyndrer gennem skatter og afgifter på fuldstændig uskadelig CO2! Så, nu er de ved at gentage tricket med CO2-handel på Rothschilds og Al Gore’s klimabørser (f.eks. futures). Hvad der foregår, er formentlig ikke kun et spørgsmål om den politiske korruption og Wall Streets grådighed. Det kan meget vel være en del af den hidtil usete radikale forandring af verden  i globaliseringens  navn som for nylig bebudet af Gordon Brown. Resultatet synes at være, at EU gramser den totale kontrol med den økonomiske politik i EU til sig.

Hells-angelWall Street har ikke skabt Europas gældsproblem. “Men bankfolk fristede Grækenland og andre til at låne ud over deres evner i tilbud, der var fuldt ud lovlige. “Hvis en regering ønsker at snyde, kan den snyde.” Et derivat fra 1996  hjalp med at bringe Italiens budget i overensstemmelse med EUs krav ved at bytte valuta med JPMorgan til en favorabel kurs. Til gengæld forpligtede Italien sig til fremtidige betalinger, der ikke var opført som gæld.” Djævelen vifter med lokkemaden for politikere, der er totalt tømt for moral.

Men når så gældslæsset er ved at vælte, slår banksterne om, begynder at vædde på at euroen vil bryde sammen – og indretter deres kreditgivning efter det for at få gevinst på sådanne papirer. Det er så djævelsk, at man kommer uvilkårligt til at tænke på Hells Angels i anden betydning end den sædvanlige. De startede med at svække landenes øknomier under et. Nu går de efter landene et efter et  – og dermed eurozonen. Disse Hells Angels har ikke rygmærker eller motorcykler. De slår ikke blot et par rivaler ihjel. I stedet sulter de millioner af mennesker til døde ved at spekulere i fødevarepriser!

Tyskerne har altid frygtet en gentagelse af hyperinflationen i 1920erne. Her er, hvordan bamksterne, dvs. agenter og partnere i Huset Rothschild sætter scenariet i samarbejde med principløse euroområdepolitikere gennem en totalspekulation mod euroen.
BBC mener, at banksterne nu praktiserer Lenins råd: “Stik bajonetten ind. Hvis du møder råddenskab, stik til - hvis du møder stål, træk dig så øjeblikkeligt tilbage.” Euroen er lige så rådden som EU selv. Dvs banksterne  konspirerer mod det rådne EU, dvs. imod den kolos på lerfødder, de selv byggede. Se den
h
Hegelske taktik
.

Spiegel 22. Febr. 20100: Tyske långivere ligger inde med omkring € 32 milliarder i græske værdipapirer, samt yderligere € 10 milliarder i forsikringsbeholdninger. Situationen ville spinde helt ud af kontrol, hvis ud over Grækenland lande som Portugal, Italien, Irland og Spanien (PIIGS) kom i vanskeligheder. Tyske banker har erhvervet gæld fra disse lande med et samlet volumen på 522.4 milliarder €. “Blandt hedgefonde i særdeleshed er der dem, der spiller på en græsk insolvens og et sammenbrud af euroområdet.” Så, nu forventer det tyske finansministerium støtte til Grækenland på € 20 – € 25 mia fra medlemmerne af Eurogruppen. Tyskland vil være ansvarlig for omkring 20 procent, eller € 4 milliarder euro - € 5 mia. Den officielle version er, at de deltagende lande ikke vil påtage sig noget af Grækenlands gæld, hvilket ville være forbudt i henhold til traktaten. I stedet vil de tilføje ny gæld til den eksisterende. ECB kan blive nødt til at købe insolvente landes gæld ved trykning af en masse penge: hyperinflation.

Er hele den politiske klasse og eurokraterne dagens molboere? De tror, de har råd til de følgende dumheder - selv når den internationale økonomi bliver sænket som 2. fase af den Fed / Wall Street / Rothschild-skabte økonomiske krise, der nu tager sigte på at ruinere stater og euroen. Sagen synes at være, at “vores” politikere er en del af denne sammensværgelse, hvor George Soros ser store muligheder for at smadre euroen. For politikerne har haft kendskab til PIIGS-landenes overdrevne gældsætning - uden at gøre noget.

Penge-flagrer i vindenBundesverfassungsgericht__Bild,property=posterThe Telegraph 20 Febr. 2010: Den britiske regering har afsat £ 60 mio af skatteydernes penge til at bruge på at købe CO-kreditter fra den tredje verden - så vores embedsmænd fortsat kan drage nytte af CO2-emissionerne, som kræves for at holde deres kontorer varme og belyste.
Kontrakterne med Barclays, JP Morgan og Co. - som vil beholde op til 9 mio kr i provision - vil blive brugt til at købe Certified Emission Reduction (CER)-kreditter i henhold til FN’s Clean Development Mechanism (CDM), som blev oprettet under Kyoto-protokollen i 1997.

Afladshandel nu (venstre)  og på Luthers tid (højre)

Langt de største vindere i dette besynderlige system er virksomheder i Kina og Indien, som modtager kreditterne for at vise, at de i det mindste nominelt har skåret ned på deres egen udledning af drivhusgasser. De kan derefter sælge deres CER’er via mellemmænd til organisationer i Vesten, som den britiske regering, så at de kan fortsætte udpumpningen drivhusgasser som CO2. Nettoresultatet af alt denne handel og fidusmageri er, at der efter at milliarder af pounds og dollar har skiftet hænder, med store provisioner for bankfolkene og andre kulstof-erhvervsdrivende, er der ingen reduktion i udledningen af drivhusgasser overhovedet.
Vi beriger et lille antal mennesker i Kina og Indien, herunder Maurice Strong, der nu bor i eksil i Beijing. Han blev taget i 2005 for ulovligt at modtage 1 millioner dollar fra Saddam Hussein i “olie for mad”-skandalen. Han spillede en central rolle i etableringen af Kinas kulstofudveksling, ved at købe og sælge CDM (FN’s Clean Development Mechanism)-kreditter som administreres af  UNFCCC, som Strong selv var chefarkitekt for.

DollardeesThe Independent 8 Nov. 2009: Det er den tryllekunst, som EU, med en forpligtelse under Kyoto-traktaten til at reducere sine udledninger med 8 procent i 2012, har formået at påstå er en succes, mens EU faktisk øgede udledningerne med 13 pct. Vi gjorde det ved at betale kineserne milliarder af dollars på at ødelægge luftforurenende stoffer, såsom CFC-23, som de havde fremstillet udelukkende for at blive destrueret: brilliant.

Et andet eksempel på de forskruede konsekvenser af EUs metode til at “standse klimaændringerne”: Den indiske stålmagnat, Lakshmi Mittal, havde advaret Bruxelles om, at hvis hans “emissionsloft” under ordningen blev sat for lavt efter hans smag, ville han flytte nogle af sine stålværker ud af Europa. Så hans selskab, ArcelorMittal, fik retten til at udlede 90 millioner tons CO2 i EU hvert år fra nu og frem til 2012. Men ArcelorMittals europæiske CO2-emissioner i dette år forventes at være mindre end halvdelen af de 90 millioner tons. Hvis dette produktionsniveau fortsætter, vil Mittal således have £ 1 milliard i “kuldioxydtilladelse-aktiver” at sælge til andre store energiforbrugere i EU. Dermed er den største vinder i, hvad der angiveligt er verdens mest oplyste klimapolitik, den mest velhavende industrimand i Europa.

Dec. 4 2009 (Bloomberg):  JPMorgan fik en aftale i 2007 for Land Rover om at købe kuldioksydkreditter i Uganda. Land Rover bruger kreditterne til at udligne nogle af CO2-emissionerne fra sine køretøjer. Det amerikanske cap-and-trade-marked skønnes at ligge mellem 300 milliarder dollars til $ 2 billioner. Bankerne har til hensigt at blive formidlere i dette spirende marked.

Blythe-mastersEfter at tankskibet, Exxon Valdez, i 1994 spildte store mængder olie ud for Alaskas kyst, blev Exxon truet med en bøde på 5 mia dollars. Blythe Masters fra JP Morgan bad så den London-baserede Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling - partner til Rothschild’s GEF - om at overtage Exxon risikoen til gengæld for et årligt gebyr fra JP Morgan, der beholdt lånet til Exxon. Således blev risikoen overført til skatteyderne i de 61 lande bag EBRD. Blythe udviklede senere dette begreb til “credit default swaps,” bundtede dem som CDO’s, skar dem i skiver og solgte disse risikoforsikringer på subprime lån til banker og investorer - som derefter mistede alt i det følgende sammenbrud af denne kriminelle boble. Dette vanvid blev tilskyndet af præsident Clinton og FED for at berettige enhver ukvalificeret person til at få et lån at købe sin egen bolig for. JP Morgan tjente enormt om krisen - bl.a. gennem skatteyderfinansierede bankredningspakker. Nu laver Blythe det samme trick med bundter af den blå luft: harmløs CO2.
George Soros siger, at pengeforvaltere vil finde måder at manipulere cap-and-trade markederne på. “Derfor kan finansielle typer som jeg lide det - fordi der er økonomiske muligheder.” Wall Street ser overskud på alle stadier af kuldioxyd-handelsprocessen.

The New York Times 13 Febr. 2010: Krisen i Grækenland, udgør den vigtigste udfordring hidtil imod den fælles europæiske valuta, euroen, og kontinentet’s mål om økonomisk enhed. Landet er i bankjargon for stor til at få lov til at gå fallit. Grækenland skylder verden 300 milliarder dollar, og store banker hænger på en stor del af denne gæld. En statsbankerot vil give genlyd over hele verden.Gldman-sachs-boss-cohn

Bankfolkene ledes af Goldman Sachs´præsident og COO, Gary D. Cohn. Wall Streets taktik, beslægtet med den, der udviklede sig omkring subprime-lån i USA, har forværret den økonomiske krise, som ryster Grækenland og har undermineret euroen ved at sætte de europæiske regeringer i stand til at skjule deres stigende gæld. Læg mærke til frimurer-tegnet: pegefingeren på hans læber. Det betyder: “Ti stille, slaver, eller ….”

Mens bekymringerne over Grækenland ryster verdensmarkederne, viser optegnelser og interviews, at nationen med Wall Streets hjælp har været involveret i en årti-lang indsats for at undgå europæiske gældsgrænser. En aftale oprettet af Goldman Sachs hjalp obskure milliarder i gæld væk fra budgetopsynsmændene i Bruxelles.
I 2001, lige efter, at Grækenland var blevet optaget i den Europæiske Monetære Union, hjalp Goldman stille og roligt regeringen til at låne milliarder, siger folk, der kender til transaktionerne. Den Credit-default-swapaftale, som  blev holdt skjult for offentlighedens søgelys, da den blev behandlet som en valutahandel snarere end et lån, hjalp Athen med at opfylde Europas underskudsregler, samtidig med at muliggøre fortsat at leve over evne. Grækenland betalte banken omkring 300 millioner dollars i gebyrer. Desuden solgte Grækenland rettighederne til lufthavnsafgifter og lotteriprovenuer i de kommende år.
I begyndelsen af november 2009 ankom et hold fra Goldman Sachs til den gamle by med et meget moderne forslag til en regering, der kæmper for at betale sine regninger, iflg. to personer, der blev orienteret om mødet. Athen har ikke fulgt det seneste Goldman-forslag, men aftalerne i løbet af det sidste årti rejser spørgsmålet om Wall Streets rolle i verdens seneste finansielle drama.

Som i den amerikanske subprime-krise og sammenfaldet af American International Group (CDO-forsikrer), spillede finansielle derivater en rolle i tiden op til den græske gæld. Instrumenter udviklet af Goldman Sachs, JP Morgan Chase og en lang række andre banker satte politikerne i stand til til at skjule yderligere låntagning i Grækenland, Italien og muligvis andre steder.
I snesevis af aftaler på tværs af kontinentet skaffede bankerne kontanter på forhånd til gengæld for offentlige betalinger i fremtiden, idet disse forpligtelser ikke blev bogført. Kritikere siger, at sådanne aftaler vildleder investorer og tilsynsmyndigheder om dybden af et lands gæld, fordi de ikke registreres som lån.

Nu er ifølge El Pais d. 14. febr. 2010 den Spanske Efterretningstjeneste i gang med efterforskning af premierminister Zapateros påstande om internationale bankspekulationer mod Spanien og euroen. The Economist ser dette som en naturlig konsekvens af de frie markedskræfter - og frygter, at EU vil blokere dem!

Kommentar

Som vi ser her, er Wall Street bankerne meget opfindsomme til at tjene penge, skabe kaos, og tilrage sig illegitim magt ved hjælp af intelligente spekulationer på vores bekostning på ethvert muligt område: Klima, og valuta, global beskatning osv. Nu spekulerer de endog mod euroen. Bloomberg 22 Febr. 2010: Aggressiv finanspolitisk stramning over for Grækenland, Spanien og Portugal forventes at styrte euro-økonomierne ind i en ny recession. Denne valuta ville overleve en statsbankerot i Grækenland, fordi landet kun udgør omkring 2,5 procent af områdets bruttonationalprodukt. Andre lande i Sydeuropa vil sandsynligvis vil blive tvunget til at indgå temmelig alvorlige finanspolitiske kontrakter. Der er tiltagende tale om, at euroen kunne bryde sammen - bl.a. nobelpristageren, hjernen bag euroen, den mand, der indrømmer, at euroen ikke er andet end et springbræt til en verdensvaluta, Robert Mundell, ser Italien som den største fare.
Griæske Parlamentarikere er ved  blive sure over tyske krav om hårde budgetnedskæringer og spørger, hvordan Tyskland tør stille sådanne krav, uden at have betalt erstatning for Anden Verdenskrig til Grækenland. Måske ikke kun euroen - men den kunstige EU-konstruktionen er ved at bryde sammen? I så fald bør vi for en gangs skyld være Wall Street taknemmelige.

Horizontal PyramidHvem er Wall Street banksterne? Se nogle af dem i Washington Post. Gennem JP Morgan, nu Morgan Chase, der er Rothschild agent i  USA- Kuhn & Loeb er den anden - er de forbundet med Rothschild. I 1914 var Morgan House dominerende på Wall Street. Rothschild agent JP Morgan var medstifter af den amerikanske centralbank, the FED, på anmodning af Alfred Rothschild, sammen med David Rockefeller’s bedstefar, Nelson Aldrich, og en anden Rothschild-agent, Paul Warburg. Her er hvordan Rothschild kontrollerer FED. Ovennævnte Goldman Sachs er knyttet til JP Morgan via Drexel familien. Denne pest har spredt sig til hele verden: Quigley 1975 - se år 1930:Kræfter i finanskapitalismen havde en vidtrækkende (plan), intet mindre end at skabe et verdenssystem af finansiel kontrol på private hænder – i stand til at dominere det politiske system i hvert land og økonomeni i verden som helhed. Dette system skulle kontrolleres på feudalistisk vis af centralbankerne i verden og handle i fællesskab (BIS)”.

Rygter vil vide, at euroen snart vil bryde sammen, og at en tilbagevenden til de gamle valutaer allerede er planlagt. Jeg tvivler på, at euroen vil være i stand til at overleve større redningsplaner til Grækenland, Italien, Spanien, Portugal, Irland. Rothschild-marionetten, Soros, tvang Bank of England ud af ØMUen i 1992. Denne gruppe har taget mange flere af verdens penge siden da - ikke mindst under den nuværende krise, takket være bl.a. den tidligere amerikanske finansminister, Henry Paulson ’s enorme gaver af amerikanske skatteyderpenge til bl.a. Goldman Sachs , hvis CEO Paulson havde været. Tilfældighed? På ingen måde. Hvem af vore politikere ville vove at trodse en Rothschild-bank - eller centralbanker, som denne familie kontrollerer? Tidligere US finansminister, Lawrence H. Summers gjorde det helt klart, da han udtalte, at “lande, der gør det rigtige, vil blive belønnet med hurtig kapitaltilførsel. De, der gør tingene forkert, bliver straffet”!

Euroen er en kunstig konstruktion, som mangler den vigtigste kvalitet: folkelig opbakning – lige som EU. F.eks er flertallet af tyskerne imod euroen, og 67% er imod redningspakke til Grækenland. Grækenland og senere andre Middelhavslande vil blive pålagt kraftige nedskæringer af EU. Sandsynligvis vil deres befolkninger ikke affinde sig med denne euro-holdbarhedsprøve - men lamme deres lande gennem strejker.
Den 23. februar var 3 millioner af de 5 millioner  i Grækenlands arbejdsstyrke i strejke (DR) og voldsomme protester (video). Euroen har elimineret devaluering af de nationale valutaer og renter - og kun besparelser i de offentlige / sociale udgifter er tilbage som regulator for underskud. Det bør danskerne lægge mærke til, inden de stemmer for euroen!

On 23 Feb. 3 million of the 5 million workforce in Greece are on strike (DR). The euro has eliminated devaluation of national currencies and interest rate regimes - and only the rationalization diktat of public / social duties  remains as a regulator of a deficit.

I betragtning af de erklærede hensigter om at indføre en global valuta, skal euroen - og dollaren, såvel som nationale valutaer – afskaffes. I stedet for at se det, der sker i Grækenland, som bare Wall Streets grådighed, kan man lige så vel se det som en del af den radikale globale omdannelse, der blev anmeldt af Gordon Brown. EU vil skabe mere deregulering v.hj.a. de samme kræfter, der lukkede øjnene over for subprimesvindelen i stedet for at standse galskaben. Nu skal de samme deregulerende folk have lov til at gentage hele dette cirkus og sælge CO2-tilladelser og købe landenes aktiver ved skumle metoder, risikoforsikre, skære i skiver og sælge risikoen endnu en gang til forvovne investorer - vel vidende, at for-store-til-at gå-fallit banker og lande bliver reddet af skatteyderne - der allerede bliver beskattet og som forbrugere og får afgifter på uskadelig CO2.
Hvem har fordel af det? EU går ind for at overtage total koordinering af økonomien i EU - og vil formentlig få den for et stykke tid, før verdensvalutaen tager over. Og banksterne er lykkelige.

Denne verden er en dårekiste - kaldet den kommunistiske/fascistiske Nye Verdensorden. Se videoer i højre margen på denne blog.