Resumé: Premierminister Gordon Brown erklærer til sine progressive venner, at han ønsker en Verdensøkonomisk Forfatning - og anfører, at verden er i en uset radikal forandring. Der er pressemeddelelser om, at den svage dollar er ved at skabe en ny verdensorden, og at en global bankskat kan være en realitet inden længe. Soros kræver, at Kina skal gå i spidsen for en ny verdensordens kommunistiske / fascistiske økonomi. En ny økonomisk verdensorden bliver nu anbefalet fra mange sider, som de facto verdensregering - og UNCTAD har tilbage i september 2009 forelagt et program for den globale kommunistiske planøkonomi med omfordeling af verdens rigdomme under tilsyn af en overordnet myndighed, indførelse af en global skat på al international handel, med en global centralbank og en global valuta baseret på IMF’s Special Drawing Rights som anbefalet af Sarkozy og Gordon Brown. Økonomisk aktivitet og inflation vil blive reguleret af IMF ved dets trykning / reduktion af trykning af SDR og fordeling af velstand ved regulering af de faste vekselkurser. Forklaringen er 234 år gammel: Adam Weishaupts Illuminati / illuminist-organization, som han dannede efter anmodning fra Mayer Amschel Rothschild i Frankfurt am Main til at arbejde hemmeligt på alle ledende niveauer af verdens samfund for en en-verdens stat, der er underkastet Rothschild og hans penge. Jeg har modtaget en afhandling om Adam Weishaupts pædagogiske betydning. Det omfattende arbejde giver et glimrende indblik i Weishaupt’s Illuminater: En diktatorisk, despotisk organisation, som ensretter sine medlemmer til Weishaupts manipulative tænkning,stikkeri, spionage og underkastelse, før de blev sendt ud for at styre verdens regenter. Weishaupt ønskede at sætte menneskeheden i bevægelse og flammer. Organisationen blev afsløret og opløst i 1790 - men efter Wilhelmsbad konferencen i 1782 havde dens medlemmer vidtgående infiltreret frimurerlogerne - især den franske Scottish Rite. Grev de Mirabeau var leder af den franske revolution - og det lykkedes at gøre det franske frimureri stort set illuministisk. Ifølge David Allen Rivera, var denne bande kraften bag den franske revolution. I henhold til Winston Churchill, har de været bag enhver revolution siden 1776. Weishaupt erklærede, at han ønskede at afskaffe nationalstat, kristendom og enhver moral forbundet hermed. Gordon Brown, Sarkozy, Barroso osv.taler gentagne gange  om den Nye Verdensorden, som skal erstatte den gamle orden, hemmeligt (nu afsløret) angiver de endog, at bruge ubegrænset multikulturalisme til dette formål - og dermed afslutter de i dag slutter hvad Weishaupt startede. EU har i lovforslag erklæret sig illuministisk.

Se engang denne video, hvor Gordon Brown over for “progressive” på sin arrogante måde roser den Nye Verdensordens radikale forandring af verden og kræver det Paradis, der vil være en følge af hans “Verdensforfatning for Økonomien“! Se Endvidere: AFP 4 Oct. 2009: USA’s økonomiske nedgang smeder Ny Verdensorden. Krisen er ved at tegne et nyt verdenskort over den økonomiske magt som følge af, at det amerikanske forbrug falder og store nye markeder som Kina og Indien overtager føringen, sagde finanschefer. En global skat på banker kan snart blive virkelighed. Dog vil den blive blokeret af Canada???

Hvordan i alverden er vi landet her.
Jeg kender ingen, der har valgt eller er blevet informeret om denne radikale forandring af verden. Forklaringen fremgår af det følgende.

Weishaupt2Adam Weishaupt (1748-1830) var søn af en jødisk rabbiner, konverterede og blev Jesuit - men forlod ordenen og blev ansat af Mayer Amschel Rothschild i Frankfurt am Main i 1770 til at danne en organisation, hvormed Rothschild kunne regere verden. Denne blev leveret den 1 maj 1776. Jeg har lige modtaget en afhandling om Adam Weishaupts pædagogiske betydning. Meget af hans og illuminismens natur er afsløret i dette papir, hvorfra jeg uddraget følgende:

Forfatteren benægter, at Weishaupt skulle være en global anstifter af sammensværgelse. Hendes afhandling, gør det imidlertid meget klart, at Weishaupts verdensforbedrende regeringsform - baseret på hans personlige tilgang - skulle udvides til at omfatte hele verden. Illuministernes  mål, sagde han, var at få en
én-verdensregering, at overlade eliten at regere verden og dermed forhindre fremtidige krige. Dette skulle lykkes i hemmelighed ved manipulerende, autoritær opdragelse af det enkelte menneske - således at Weishaupt kunne sende en sværm af ens tænkende og handlende elever ud i verden som ledere af mænd - især af magthaverne. Han troede, han kunne skabe en verden af lyksalighed for alle gennem fornuften. Men først skal vi skabe folk,” sagde han. Staten burde diktatorisk være formynder - indtil alle faldt i søvn efter at være blevet hjernevasket, så regering var overflødig - (dvs. aldrig!). Enevælde, disciplin, underkastelse, stikkeri og tvang er midlerne. Alle skal mobiliseres for den “store fælles sag” ( “Common Purpose, nazismen) “Men vi Illuminater adlyder ikke regenten - kun os selv!Franz Friedrich Knigge kaldte Weishaupts lære, illuminismen, despoti.
Denne opgave for den enkelte, at perfektionere sig efter den store diktators, Weishaupts, regler for den “store fælles sag” fascinerede -  og fascinerer folk.

Weishaupt kaldte enhver institution til fremme af overtro et angreb på menneskeheden - endog magtmisbrug. Men hans illuminat-klasse III omfatter mindre mysterier, mysterier, store mysterier, troldmand. Revolution? Se disse stillede spørgsmål til kandidater til præstegraden: e. “Men hvad med at indføre denne velsignede tid og et generelt moralsk regime? Med offentlige institutioner, gennem voldelige revolutioner, eller på anden måde? f. giver ikke den rene kristne religion os tips om dette? Prædiker den Illuminated-mindikke sådan en lykkelig tilstand for os, forbereder den os ikke på den? g. Men er i virkeligheden denne enkle, hellige religion den samme, som nu de forskellige kristne sekter underviser i, eller er den bedre? h. Kan man prædike denne hellige religion? Ville i virkeligheden verden, som den nu er, kunne tåle mere lys? Tror De, at det kan det være til nogen nytte at give folk renset religion, højere filosofi og kunst eller prædike for dem om at være i stand til at regere sig selv til deres fordel, før utallige problemer er fjernet? Hænger det, at undgå disse ting, ikke så tæt sammen med vores politiske og moralske forhold, at en masse mennesker ud af syg  interesse, og flere på grund af indgroede fordomme, ville være imod forædling af den menneskelige race, fordi de er vant til gamle former og betragter som forkert, hvad der ikke passer ind i dette, det være sig nok så naturligt, stort, ædelt?

Efter Wilhelmsbad Konferencen i 1782, infiltrerede illuministerne frimureriet, der styrede den Franske Revolution - især aktiv i den franske Scottish Rite (Annex).
Vi indsætter nu
Weishaupts 6–punktsprogram: 1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering. 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Afskaffelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af  samfundsundervisning af børn. 6) Afskaffelse af al religion.
Efter lukningen af de oprindelige Illuminati i 1790, skrev Weishaupt ifølge David Allen Rivera: “Med denne plan vil vi lede hele menneskeheden. På denne måde, og med de enkleste midler, sætter vi menneskeheden i bevægelse og flammer. Stillingerne skal tildeles og arrangeres, så at vi i al hemmelighed kan øve indflydelse på alle politiske transaktioner. “Og
desuden:” Fyrster og nationer vil forsvinde uden vold fra Jorden. Den menneskelige race vil derefter blive en familie, og verden vil være bolig for rationelle mennesker. ” Weishaupt’s disciple (bl.a. de Mirabeau) gjorde de franske frimurere til illuminister Babel-tower-europe-many-tongues-one-voice-150- og de styrede den Franske Revolution, ifølge Rivera.

Alle  disse detaljer i et hemmeligt samfund er faktisk definitionen på sammensværgelse - på verdensplan som angivet ovenfor.
Ovenanførte afhandling giver en meget god forståelse af baggrunden for modellen for kommunismen - og fascismen. EU (
explanatory statement) bekender sig til illuminismen, som ganske enkelt er Weishaupts lære. Højre: EU-plakat med Babelstårnet og robot-mennesker (kubiske hoveder, luciferiske, dvs. omvendte pentagram-stjerner):

Dette forklarer følgende bestræbelser fra den  illuministiske verdenselite på at opbygge en verdensregering af fascistisk (korporativ)-kommunistisk karakter, der tager sigte på den kommunistiske utopi, som så ynkeligt mislykkedes i Sovjetunionen, Kina og andre steder: “at modtage efter behov og yde efter evne “. Denne “velgørende” ideologi har en klar oprindelse: Adam Weishaupt.

Truth and Liberty 26. Sept. 2009: Institutioner til global styring og global centralbankvirksomhed har støt øget deres magt i hele det sidste århundrede. Men i denne måned, har flere vigtige meddelelser - stille og skjult af den politiske retorik - indvarslet en global omdannelse, som vil føre til gennemførelse af den planlagte verdensregering.
Den 7. september 2009 udgav FN deres Trade and Development Report, som opfordrede til: * Etablering af en global centralbank .* Etableringen af en fælles global valuta .* En ny afgift på alle internationale handeler .* Øget magt til internationale tilsynsmyndigheder. * Øget statslig intervention i den finansielle sektor .* Yderligere redningspakker til ruinerede banker og industrier. * Øget anvendelse af regeringens priskontrol * Øget indsats på det globale marked for fødevarer. * Et cap-and-trade kulstofemissionshandelssystem.

Imf-structural-ajustmentDen fælles valuta vil blive baseret på IMF’s Special Drawing Rights (SDR’s), og alle nationale og regionale valutaer vil blive ombyttelige til en fast kurs med SDRs og andre valutaer. Valutakurserne vil blive forvaltet af IMF. Dette gør SDRs de facto til verdensvaluta.
Nu vil inflationen og konjunkturudviklingen blive skabt på globalt plan ved udstedelse af SDRs. Den relative velstand i de forskellige nationer vil blive kontrolleret af IMF, der foretager tilpasninger af valutakurserne.

I 2009 er der stadig fødevarekriser i 31 lande, og det anslås, at mellem 109 millioner og 126 millioner mennesker, de fleste af dem i Afrika syd for Sahara og Sydasien, kan være faldet under fattigdomsgrænsen siden 2006 som følge af højere fødevarepriser. Markederne har  ikke fungerer på en ordentlig måde. Derudover forventer prognoser fra særorganisationer, at fødevarepriserne forbliver høje på længere sigt. “De skyder skylden på det frie marked, men rapporten glemmer den enorme forvridning af det internationale marked for fødevarer som følge af regeringers (og Rothschilds) mellemkomst, for eksempel de enorme subsidier for at fremme produktionen af biobrændstoffer under betegnelsen bekæmpelse af klimaændringer.

I slutningen af denne artikel, kan man se en mere detaljeret liste over UNCTADs forslag til at overtage verdensregeringen ved hjælp af penge. Soros-davos-20080123_jpg_ss_20080123150130The Raw Story bringer et F.T. Interview med George SorosVi har virkelig brug for at få Kina til at oprette en ny verdensorden, en økonomisk verdensorden, med Kina som leder. Jeg tror, at den allerede er på vej, fordi G20 faktisk bevæger sig i den retning. “Soros har  også slået til lyd for oprettelsen af mindst en begrænset global valuta. Soros sagde, IMFs SDRs - kunne være rygraden i en ny global valuta. “SDRs blev oprettet i 1969 som en måde at supplere landenes valutareserver. Deres værdi er bestemt ved en formel baseret på værdierne af den amerikanske dollar, det britiske pund, den japanske yen og euro. Som Soros bemærkede, har Kina selv  fremhævet at skabe en samlet reservevaluta ud fra IMF’s trækningsrettigheder. Europæiske ledere som den  britiske premierminister Gordon Brown og den franske præsident Nicolas Sarkozy har også opfordret til en udvidet rolle for IMF i den nye globale økonomi.

Nogle kritikere af det globale finansielle system har fremført, at SDRs er ligesom den tynde ende af en kile til at skabe en verdensregering. IMF og G20 undergraver nationers suverænitet ved at tage kontrollen over den økonomiske politik ud af hænderne på de nationale ledere. Soros´ bemærkninger vil sandsynligvis ikke dæmpe disse bekymringer.

FaarevalgKommentar
Således er Adam Weishaupts arv i dag verdenskommunismen (som udtrykt ovenfor og af FN’s generalsekretær), der på ingen måde faldt med Sovjetunionen i 1990 - såvel som korporativ fascisme. Ligesom illuministerne spredtes kommunisterne i hemmelighed som surdej i  verdens
eliten. Konsekvensen er, at det politiske spektrum er ophørt med at eksistere - højre og venstre har ingen mening mere. Valg er kun et teater for at forsøge at opretholde det demokratiske skin. Programmet er det samme uanset, hvem der vinder: Afvikling af kristendommen og nationalstaten til fordel for en verdensstat, Adam Weishaupt’s “ædle formål med illuminismen” (som EU skriver - explanatory statement). Og når folkets stemme skulle  være en forfatningsmæssigt sikret stopper for fx Lissabon-traktaten,  nægter illuministerne folk deres ret - eller ignorerer afstemningsresultaterne.

Weishaupt sagde, at navnet illuminati (illuminister) stammede fra luciferisk lære, og betyder, ‘Indehavere af Lyset.” Weishaupt’s idé om den luciferiske én-verdensstat har besejret al kultur, som vores forfædre udviklede gennem de sidste 2,000 år. Den barbariske anti-kultur som skal erstatte den, er Mentalhygiejnen sammensmeltet med Frankfurterskolens perversiteter i den kommunistiske 68er-revolution - og omfatter nu tillige islamismen - med det “ædle” formål at ødelægge den gamle verdensorden helt, at skabe et dumt og voldeligt tomrum kaldet af illuministerne den Nye Verdensorden (se videoer i højre margen af denne blog). Hvad Adam Weishaupt opnåede, var at ødelægge den kristne sjæl, han hadede så meget som frafalden Jesuit - for så at sætte i dens sted - ingenting. Som det næste bliver velstanden i den vestlige Illuminat-pyramide-belyser-klodenverden givet til de aldrig-udviklede landes støt voksende befolkninger,  til hvem vi står i “CO2-gæld”, og som vi står i gæld til pga.kolonialismen, som  bragte dem i det mindste nogen uundværlig vestlig teknik, uden hvilken deres elendighed havde været endnu større. I gæld er vi også, fordi vores forfædre for 900 år siden turde møde islam på de slagmarker, muslimerne så blodigt og umenneskeligt havde taget fra kristendommen - i stedet for at vente på, at islam skulle komme og erobre os, en alvorlig synd, som vores hadefulde, hjernevaskede, korrupte politikere nu bevidst lader os sone for - ved at kaste os for de islamiske løver - på bekostning af vores penge, sikkerhed og værdighed!

Jeg  spørger ofte mig selv, hvorfor “vore” politikere underkaster sig Weishaupt i det omfang, at de er ophørt med at være politikere. Politikere Kæmpede og diskuterede - nu accepterer de bare og  giver straks efter for den Nye Verdensordens-konsensus!

Illuministerne er nu ved at opbygge Weishaupts verdensstat v.hj.a., hvad de kalder global styring/ world governance: De tager magten på område efter område, mest iøjnefaldende nu finanser/økonomi - sjælen i Weishaupts herre, Rothschild, der ejer verdens penge. Illuministerne tager patent på klimaet, og de er ved at bringe verden derhen, hvor de ønsker den: til Helvede i levende live, en ny Sovjetunionen. Vi skal endda være taknemmelige, hvis deres krig mod terror ikke bringer os den 3. Verdenskrig. Deres værktøj er “kriser” baseret på grusomhed og løgne, og her og her, og som de selv laver - for derefter at bruge som undskyldning for at tilrane sig mere og mere magt til fordel for hvem? Deres Herre, Rothschild , deres tegnebøger og karrieren.
Unctad_logoFølgende er regelret gammeldags sovjetisk planøkonomi - uden belønning for flid og opfindsomhed. Som vi ved fra Sovjetunionen fører dette til social fattigdom - på grund af menneskets naturlige dovenskab.

Verdensstyring ved hjælp af inflationær pengeproduktion og regulering: UNCTAD Trade and Development Report 2009
III-E Konklusioner: 1. Et vigtigt mål for lovgivningsmæssige reformer bør være udlugnng i finansielle instrumenter uden socialt udbytte og skabe incitamenter til at kanalisere ressourcer over i investeringer med et højt socialt udbytte.
2. Regulatorisk arbitrage kan kun undgås, hvis myndighederne er i stand til at dække hele det finansielle system og sikre, at alle finansielle transaktioner overvåges.
3. Det er nødvendigt at supplere mikro-tilsynsbestemmelser med makroøkonomisk politik med henblik på at udjævne leverage-cyklus
4. Kreditvurderingsbureauernes incitamenter kunne forbedres ved oprettelse af en tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med driften af agenturerne.
5. Deltagelse af udviklingslande i de forskellige agenturer, forskellige regulatoriske krav.
6. Kapitel IV D underafsnit 3: : Rapporten fra  Stiglitz-Kommissionen: Reformen indebærer Special Drawing Rights (SDR) som den vigtigste form for international likviditet.
7. Et system af styrede fleksible valutakurser. Bretton Woods-systemet og Det Europæiske Monetære System skaber præcedens.
8. Bedre, hvis de lande, hvis valutaer var under pres for at devaluere gik sammen i deres kamp mod spekulation med de monetære myndigheder i de lande, hvis valutaer var under pres for at skulle revaluere
9. Eksempel: Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Lande (ASEAN), plus Kina, Japan og Republikken Korea (ASEAN +3): kollektivt forvaltet fond, der skal samle disse landes valutareserver.
10. Den globale økonomiske styring vil vinde større sammenhæng, hvis de multilaterale handelsregler blev suppleret af et effektivt system til overvågning af den makroøkonomiske politik.
Hidtil har IMFs overvågningspolitik kun været effektiv for lande med lån fra fonden. (Og hvilken elendighed for sådanne lande - se år 2000!).
Free-trade11. Kapitel V.F: Landene skal føre en global indsats for at imødegå klimaændringerne. De har brug for at påtage sig ansvaret for ophobning af emissioner, der påvirker det globale klima, som er resultat af deres tidligere handlinger. Hvis styrket kunne mange af dens elementer bidrage …  til større deltagelse af udviklingslandene i disse bestræbelser.
12. At sætte en pris på emissioner, i form af afgifter eller omsættelige forureningstilladelser …, kunne hjælpe med at sætte gang i en proces hen imod oprettelse af økonomier med lav kulstofproduktion.
13. Direkte statslig intervention i form af emissionsstandarder og strenge regler.
14. Det internationale samfund kan støtte den industrielle udvikling i denne retning ved at give udviklingslande tilstrækkelig politisk råderum i forbindelse med relevante internationale aftaler om klimaændringer, handel, direkte udenlandske investeringer og intellektuelle ejendomsrettigheder. Give bankerne mulighed for at deponere dollarreserver på en særlig “substitutionskonto” i IMF, ført i SDRs. SDRs kunne også bruges til afvikling af internationale betalinger. Risikoen vil skulle dækkes enten gennem skabelse af højere indtægter for IMF eller ved en garanti fra medlemsstaterne.
15. Aktiver en ny “Global Reserve Bank” eller en reform af IMF til at udstede en “kunstig” reserve valuta, såsom “bancor” som foreslået af Keynes i hans Bretton Woods forslag til en international Clearing Union. Det nye globale reservesystem kunne bygges på det eksisterende  SDR-system.
16. En mulighed er, at landene er enige om at veksle deres egne valutaer om til den nye valuta, således at den globale valuta vil blive bakket op af en valutakurv af alle medlemmernes valutaer. Men andre varianter er også drøftet i Kommissionens rapport. Det nye system kan indeholde sanktioner mod lande, der opretholder underskud, og ligeså mod lande, der opretholder overskud.
17. G-20 meddelte på sit London-topmøde i april 2009 sin støtte til en ny generel SDR fordeling, der ville tilføre verdensøkonomien 250 milliarder dollar   og øge den globale likviditet. Imidlertid er der et stort problem med G-20s forslag, nemlig at de nye SDRs fordeles mellem IMFs forskellige medlemmer, således at G-7-lande vil få over 45 procent af de nyligt tildelte SDRs, mens mindre end 37 procent ville gå til udviklings- og overgangsøkonomier, og mindre end 8 procent til lavindkomstlande.
18. SDR bør tildeles medlemsstaterne på grundlag af en vurdering af deres efterspørgsel efter reserver, eller, mere generelt, på grundlag af bedømmelse af “behov“.
19. G-20–finansministrenes møde i april 2009 godkendte forslaget til en kontracyklisk udstedelse af SDR. Hvis formålet med SDR-tildeling er at stabilisere den globale vækst i produktionen, ville det faktisk være hensigtsmæssigt at udstede flere SDR, når den globale vækst er lav - og et mindre beløb eller inddragelse af SDR i perioder med hurtig global vækst i produktionen.
20. Lønnedskæringer har en umiddelbar afdæmpende effekt på den indenlandske efterspørgsel og destabiliserer endvidere økonomien. Desuden er nedskæringer i lønnen i den størrelsesorden, som er nødvendig for at genoprette konkurrenceevnen, deflationsfremmende og øger den almindelige depression i produktionen og investeringerne. Formålet med at give lande ubetinget adgang til international likviditet bør være at sikre, at niveauet for importen kan opretholdes, og ikke går til redningspakker til udenlandske investorer.