Adam Weishaupts Arv I: “En Jernnæve Er Slået Ned Over Europa”

Posted By Anders On February 18, 2010 @ 00:54 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Flere og flere rapporter anfører, at EU har et demokratisk underskud og mangler legitimitet - også på grund af den lidet opbyggelige måde, hvorpå Lissabon-traktaten blev vedtaget. Men hemmelighedskræmmeri om medlemmer, der blev tvunget til at tilbagebetale € 3.4 millioner i "fejlagtigt hævede" udgifter, bidrager også. Til dette kommer nu forsøg fra Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og formanden for Rådet, van Rompuy  på at tilrive sig enevældig magt - hvorefter økonomisk regeringsførelse er et europæisk - ikke et nationalt anliggende. Grækenland er deres undskyldning, som enhver krise nu er en undskyldning for dem til at udvide deres udemokratiske Nye Verdensorden. Det bliver klart, at Grækenland vil miste sin økonomiske suverænitet til EU. Dens ulykker er af nogle grækere opfattet som  bl.a. tilsigtet ødelæggelse af økonomien og gigantisk ulovlig masseindvandring, som derefter bliver legaliseret. Goldman Sachs, Rothschilds partner, er involveret i ulovlige græske økonomiske manipulationer. Også Spaniens ministerpræsident antyder spekulation af  internationale bankhajer mod Spanien og euroen. Den Spanske Nationale Efterretningstjeneste undersøger nu sagen. Som anført i Europa-Parlamentet af Nigel Farage, har EU-Kommissionen nu ikke mindre end 11 ud af 27 kommissærer, der er tidligere??? kommunister - under ledelse af maoisten Barroso! En liste over disse kommunister er anført her. Tidligere Thatcher-rådgiver, Christopher Story, beskriver EU som et strategisk bedrag, en ny Sovjetunionen - med Michael Gorbatjovs ord.  Den britiske flådeofficer,  Brian Gerrish, beskriver fabianmarxistiske sovjetiske politistatsforhold i Storbritannien, hvor overvågningskameraer og 20.000 snushane-embedsmønd holder øje med alle. Droner bruges til at udspionere - senere måske til at ramme afvigere. Folk kan tvangsindlægges for tankeforbrydelser. Gerrish erklærer, at denne kommunisme er virkeliggørelse af afskaffelsen af kristendommen, familien og nationalstaten (Adam Weishaupts program), selv Glasnost prædikes af BBC, og formålet har været regionalisering som en del af en-verdensregeringen. Både EU, kommunisme, fascisme osv. er faktisk Rothschilds / Weishaupt's afkom mhp. hans en-verdens regering, der nu bliver virkelighed, takket være hans specialstyrker som Rockefeller, Soros, frimurere, EUs "fædre" og alle vore fabian- socialistiske politikere og medier. Medierne adlyder Rothschild, fordi de ejes af hans agenter, især JP. Morgan og Rockefeller. Jødiske Sharman Kadish har ved hjælp af citater tilskevet  - jødiske kapitalister denne verdensrevolution - og Winston Churchill så alle revolutioner siden 1776 som Adam Weishaupt's værk, i hans tid udført af jødiske revolutionære.
 

Der er noget råddent i staten Europa. De følgende citater er blot fra Open Europes mail service d. 16. febr:
[1] New Europe: "Europa-Parlamentet nægter at udlevere navnene på medlemmer, der blev tvunget til at tilbagebetale € 3.4 millioner i "fejlagtigt hævdede "udgifter."
[2] Financial Times: "Eurozonens krise illustrerer det demokratiske underskud i det europæiske projekt. "Det ser meget ud til, at Grækenlands suverænitet på skatteområdet vil blive…midlertidigt suspenderet. EU lider under en mangel på folkelig legitimitet. Den måde, [3] Lissabon-traktaten blev vedtaget på, var lidet opbyggelig og giver det indtryk, at EU er en lille elites aftalte spil."
[4] ORF meddeler, at ubemandede fly, eller såkaldte "[5] droner", er en vigtig del af Europa-Kommissionens [6] INDECT projekt. Systemet vil potentielt blive brugt til at [7] opdage "unormal adfærd" i tætbefolkede områder.

Dette EU griber efter mere og mere magt, ikke blot [8] Middelhavsunionen: Den nye præsident for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, bruger finanskrisen, der fejer hen over eurozonen, til  [9] iværksatte et frækt greb efter magten  over nationale budgetter.  [10] EU er ude efter magten over medlemsstaternes pengekasser, der skal finansiere den. Det problem består som altid i "overførsel af suverænitet" fra de nationale hovedstæder til Bruxelles, sagde Belgiens finansminister, Didier Reynders, fredag.
[11] Open Europe: “Den nylige krise (Grækenland) har allerede udløst et krav om større EU-beføjelser i forhold til den økonomiske politik. Kommissionens formand, Jose Manuel Barroso sagde: "Den økonomiske politik er [6] Athens_682951aikke et nationalt, men et europæisk anliggende." EU-Rådets formand, Herman Van Rompuy tilføjede: "Den seneste udvikling i euroområdet fremhæver det presserende behov for at styrke vores økonomiske styring". Forudsigelserne om, at euro-projektet… ikke er levedygtigt bliver sandere for hvert minut.”

[12] Og nu dette  fra Grækenland den 16. Febr.: For at give det sidste skub  ønsker Papandreou at legalisere alle de asiatiske og afrikanske muslimske horder, der har invaderet vores land med finansiering fra den tyrkiske mafia og ekstremistiske saudiere. "Progressive" refererer til dem som krigsflygtninge. Jeg tror, Papandreou er ude på en mission for at ødelægge Europa sammen med Grækenland. Han vil opnå det først og fremmest ved økonomiske midler. Denne mand har givet euroen dårlig omtale, har formået at sænke den græske økonomi og skaber tillige problemer for euroområdet. Også med hans Soros-, Rockefeller- finansierede NGO-drevne politik om indvandring er han i færd med at lave problemer for Europa. [13] The Times 17 Febr: Grækenland på randen af revolution. Rothschild-partner Goldman Sachs indblandet.  [14] El Pais 14 Febr.  Det Spanske Nationale Efterretnings-Center (CNI) undersøger spekulation mod Spanien – Ministerpræsident Zapatero antyder spekulation mod euroen

Hvad er der galt? Lyt blot till [15] Nigel Farage  i EU-Parlamentet: En jernnæve har ramt Europa - som afløser for jerntæppet, og kommunisterne er ved at overtage EU-Kommissionen!

[16] Eu-hagekorsflagTil sidst i denne artikel følger en liste med kommunisterne i EU Kommissionen

Men det ville være alt for forenklet at sige, at EU blot er kommunistisk. EU er under svær indflydelse af [17] Rothschilds finans(de)regulering og af den Rothschild-styrede korporative interesse-gruppe, [18] European Round Table of Industrialists. Som Mussolini udtalte: regering og koncerner, der regerer i fællesskab, er definitionen på fascisme.

[19] Canadian Free Press 14 Febr. 2010: “[20] Walter Lippmann  mente i 1932. "I fremskridtets navn er mænd, der kalder sig kommunister, socialister, fascister … progressive, og endog liberale, enige om at fastslå, at regeringen med sine tvangsmidler skal kommandere folk mht. hvordan de skal leve, styre civilisationens  forløb"   … .. Social engineering!
Før 2. Verdenskrig, var det alment accepteret viden om blandt den venstreorienterede intelligentsia, at fascismen var en af "deres" doktriner. Hitler og Mussolini blev feteret af venstrefløjen.

[21] Eu-tyrants[22] EU er et strategisk bedragerisk tiltag. EU er et politisk kollektiv - den nye Sovjetunion ifølge dissident [23] Vladimir Bukovsky og Michael Gorbatjov. Alle beslutninger træffes i [24] konsensus, alle politikere er valgt ved udnævnelse, og alle partier har grundlæggende det samme politiske program: Loyalitet mod den [25] kommunistiske (i henhold til [25] Club of Rome) Nye Verdensorden-regering i Bruxelles.
[26] Peter Mandelson, tidligere EU-kommissær for handel, og nu britisk førsteminister: "Vi har alle brug for, at Kina har heldet med sig og begynder at føre an". Det siger [27] George Soros også.

Her følger et uddrag fra et indlæg fra den 1. Febr. 2010 på den britiske Centurean2 Blog af Brian Gerrish, den britiske søofficer, der afslørede den kommunistiske "[28] Common Purpose" infiltration af Storbritannien og EU.
Af [29] Brian Gerrish 
Marxister er trængt ind i EU og UKs parlament, og de er ved at opbygge et diktatur i Storbritannien og Europa. EU er i sig selv oprettet af [30] fabian-marxismen. En langsom snigende ideologisk kræft, har nu spredt sig inden for den vestlige verden, herunder den britiske. Vi ignorerer denne kræftspredning på eget ansvar.

Eussr flagHemmeligt politi, skjulte Gulag fangelejre, anholdelser, spioner, mistillid blandt naboer, propaganda og et liv i statens tjeneste. Har I bemærket væksten i politistatens anordninger, som nu ødelægger Storbritannien. For ikke at nævne [6] overvågningskameraerne, 20.000 offentligt ansatte snushaner, politisk korrekt tale, truslen om Ond Vilje Bedømmelsescenteret, hvor politi og psykiatere kan tvangsindlægge folk, der [7] tænker på kriminalitet – og domstole uden juryer. Under Fabian Blair, støttet af Labour, de konservative og liberaldemokratiske parlamentsmedlemmer var briterne glade for at lancere [31] illegale krige, bistå ved tortur og køre BBC-propaganda programmer for at dække over sandheden. Er alt diette tilfældigheder?

Kommunismen ændrede ansigt, men bag kulisserne blev den grusomme kommunistiske drøm om "en [32] verdensregering,  [33] afskaffelse (Adam Weishaupt / Rothschild) af nationalstaten og dens [34] erstatning med regioner, ledsaget af ødelæggelse af familien og knusning af kristendommen. Lad os heller ikke glemme, at miljøspørgsmål også skulle være [35] vigtigere end mennesker. "En massiv mediekampagne for Glasnost blev slynget ud af BBC og massemedierne.
For at forstå, hvordan vores egne medier har forrådt os, er vi nødt til at se bag kulisserne på, hvem der kontrollerer og betaler for dem. Dybere forskning vil vise, det er de [36] samme bankfolk, der har finansieret den stigende kommunisme siden bolsjevikkerne.

John Laughland, Mail on Sunday, skrev i februar 2000 "Hvorfor aktivister og kommunister snart vil styre de britiske domstole." Han sagde: “Men det er domstolen i Strasbourg, som vil sidde på toppen af denne [37] ECHR-Strassbourgnye retlige pyramide … det er herfra, at truslen mod de borgerlige frihedsrettigheder er størst. Der sidder nu i Strasbourg en mand der arbejdede for den kommunistiske regering under den rumænske diktator, Nicolae Ceausescu, en kvinde, der håndhævede kommunistisk lovgivning i Bulgarien under Todor Zhivkov og en mand, hvis karriere startede under Albaniens Enver Hoxha, det hæsligste stalinistiske diktatur, Europa har set. "

                                             Den Europæiske Domstol for Menneskerettigheder i Strassbourg. [38] Liste over dens 46 dommere her.

Strassburg og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol understøttes  naturligvis af alle fra Jack Straw (tidligere "kommunist) til toppen af sandheden [39] Cherie Blair (hvis mand er formand for den Fabian socialistiske bevægelse). Peter Mandelson (tidligere EU-kommissær) er naturligvis en stor ven af Rothschild bank-imperium, som roste det kinesiske kommunistiske eksperiment.

Selv Melony Phillips fra Daily Mail skrev den 9. november 2009: "Det yderste venstre er tilbage og angriber os indefra. Republikken Euroland nægtede at forpligte  sig i sin forfatning til at bevare kristendommen, grundlaget for den vestlige moral … I stedet har den forpligtet sig til moralsk og [40] kulturel relativisme, som sætter [41] gruppe op mod gruppe og garanterer den øverste og anti-demokratiske magt til beaurokrater, der fastsætte regler om "mangfoldighed" og forbyder al afvigelse fra tilladte holdninger."

Kommentar
Følg sporet, og man vil ende ved Rothschild og hans følgesvende, hvad enten ens sti er magten, penge, klima, religion eller idologi. Navne som [42] Lionel og Victor de Rothschild  er tæt forbundet med kommunismen. Og ifølge Engels, fik Marx opdraget at skrive det Kommunistiske manifest af De Retfærdiges Liga, der havde sine  [43] rødder i fransk revolutions-illuminisme, dvs fra [33] Adam Weishaupts 6 punktsprogram, som han udvirkede for Mayer Anschel Rothschild  den 1. maj 1776. Derfra antages [44] oprindelsen til den Internationale 1. maj-kampdag at stamme. Den jødiske [45] Sharman Kadish  citerer i "[46] Bolsheviks and British Jews" på side 10: "Rothschilds røde skjold  og kommunismens røde flag  er ikke kun den samme farve, men er samme essens, og farven er blodets farve. Hvordan kan jødiske kapitalister have vinding af revolution? Tilbage står, at det har de. "Og på ss. 33-34 citerer hun: .. "der har i århundreder været en skjult sammensværgelse, primært jødisk, hvis formål er at frembringe revolution, kommunisme og anarki ved hjælp af hvilke de håber at nå frem til verdensherredømmet ved at etablere en slags despotisk styre. "Selvfølgelig [47] Weishaupt2er disse citater af ikke-jøder  - men de synes mig for så vidt korrekte, at de gælder for Rothschild-Rockefeller elitisterne, der finansierede både den [36] Russiske og [48] Hitlers revolutioner - og tjente derved på bekostning af deres jødiske stammefæller: "Fra Spartacus (dæknavn) Weishaupts dage til Karl Marx´ (Moses Mordecai Levy) og ned til Trotsky (Lev Davidovich Bronstein, Rusland), Bela Kuhn (Ungarn), Rosa Luxembourg (Tyskland) og Emma Goldman (USA) har denne verdenssammensværgelse mhp. omstyrtelse af civilisationen og genoprettelse af samfundet gennem misundelig ondskabsfuldhed og umulig lighed på grundlag af udviklingsstandsning  været støt stigende. ([49] Winston Churchill 1920). Alle disse var jøder.

[50] Marquis de Luchet, en ven af illuministen de Mirabeau, skrev i 1789  i sit essay om Illuminati -/illuministsekten: "Vildledte folk. Man må forstå, at der findes en sammensværgelse til fordel for despotisme mod frihed, af uduelighed mod talent, af last mod dyd, eller uvidenhed mod lys! … Alle arter af fejl, der rammer Jorden, hver halvfærdig idé, hver opfindelse, tjener [33] illuminaternes læresætninger … Målet er verdenherredømme."

Mønsteret er velkendt fra både Sovjet og Nazi-Tyskland, altså kommunist-fascisme. I virkeligheden er EU, kommunisme og fascisme mm. Rothschilds hensynsløse magt– og berigelses-bestræbelser, der nu krones med held efter Rothschilds værktøjers, [51] Rockefellers, Joseph Retingers samt [52] Coudenhove Kalergis, [53] Kissinger-order-chaosindsats, der begyndte med den Europæiske Kul– og Stålunion samt Europabevægelsen. Men hjernen bag ideologien med de mange navne er [54] Adam Weishaupt.  

Vi har nu et EU, som blev skabt af disse mørkets kræfter, og som arbejder for den "store opgave" for disse kræfter i samarbejde med deres altid revolutionære yngel - kald dem, kommunister eller fascister, det er de samme menneskehedens afskum - og de åh så velgørende [55] frimurer-elitister, som i deres lederstillinger [56] vejleder lokalsamfundene og [57] her i retning af den multikulturelle Nye Verdensordens kaos.

Betænk [58] illuministernes brug af [59] Hegels strategi 1. tese 2. antitese 3. syntese. Og EU bekender sig netop til Adam Weishaupt/Rothschilds illuminisme ([60] explanatory statement). Derfor kan man have en foruroligende fornemmelse af forestående kaos. Illuministernes valgsprog er nemlig:“Orden ud af kaos” – men først skabe kaos!

Her er de angivne kommunister fra EU Kommissionen, ([29] Brian Gerrish – citerer MEP Gerard Batten der har kontakter til velinformerede russiske systemkritikere med adgang til Kreml og KGB arkiver). [61] Barrosso-rødestjerner1) "José Barroso selv var medlem af et revolutionært [62] maoistisk undergrundsparti (se ham på denne [63] video), på det tidspunkt, hvor partierne blev styret fra Beijing på samme måde som de kommunistiske partier blev kontrolleret fra Moskva. Han forlod det efter sigende først i 1977, efter at Kina opgav sit verdensomspændende undergravende netværk. Den maoistiske kommunismes skamplet var den hæsligste af alle, og det kinesiske kommunistparti anslås at have været ansvarlig for drab på mindst 80 millioner af deres egne folk.
2) Maria Damanaki, er et tidligere MP for det græske kommunistparti.
3) Baroness Ashton, der er udpeget som EU's højtstående repræsentant for udenrigs-og sikkerhedspolitik, … var angiveligt kommunist-sympatisør. Jeg har for nylig forsynet hr. Barroso med oplysninger om, at i løbet af hendes tid som kasserer for [64] Kampagnen for Atomafrustning kan uidentificerede donationer have inkluderet penge, der kanaliseredes fra Sovjetblokken. Baroness Ashton har hidtil undladt at give et fuldstændigt og klart svar på disse beskyldninger. Hvis de er sande viser det, at hun var parat til at modtage penge fra Storbritanniens fjender for at underminere hendes eget lands og NATOs  udenrigs-og sikkerhedspolitik.
4) Joaquín Almunia hører til den marxistiske fløj af Arbejderparti i Spanien. Han var minister i SWP regeringen i 1986-1991, under Felipe Gonzalez. Denne regering blev fanatisk pro-Kreml og støttede entusiastisk det sovjetiske projekt om oprettelse af et "fælles europæiske hjem", men var også imod de baltiske staters uafhængighed. Som SWP leder i 2000 var Almunia personligt ansvarlig for sin berygtede valgkoalition med den kommunistisk-dominerede "Izquierda Unida' blok.
5) László Andors kandidatur  er i stærk modvind fra mange ungarere og andre på grund af hans påståede marxistiske synspunkter og tidligere nærhed til det ungarske kommunistparti.
[65] _Prodi-putinNogle af jer husker måske, at i april 2006 bad jeg om en parlamentarisk undersøgelse af påstandene fra min støtte, Alexander Litvinenko, en tidligere oberst i den russiske FSB, om at en

tidligere præsident for EU Kommissionen,
6) Romano Prodi, havde været
[66] agent af en slags for KGB. Denne høring fandt aldrig sted og Mr Litvinenko blev myrdet, før jeg kunne få ham til Europa-Parlamentet for åbent at drøfte hans påstande. Venstre: Blot en enkelt eller 2 KGB-spioner? 

7) Siim Kallas
. Medlem af kommunistpartiet i Sovjetunionen 1972-1990, apparatchik i Sovjetten Estlands Finansministerium 1975-1979, direktør for ESSR's (statsejede) Sparekasses centrale bestyrelse 1979-1986; Medredaktør-af det estiske kommunistpartis daglige avis, Rahva hääl, 1986-1989, formand for ESSRs centrale fagforbund, 1989-1991.
8) Maroš Šefcovic. Tidligere medlem af det kommunistiske parti i Tjekkoslovakiet, studerede på Moscow State Institute of International Relations - (MGIMO), kendt for at være et "KGB-udklækningssted".
9) Štefan Fule. Medlem af det kommunistiske parti i Tjekkoslovakiet 1982-1989, eksamen fra Moscow State Institute of International Relations (MGIMO). Arbejdede for Udenrigsministeriet i det kommunistiske Tjekkoslovakiet siden 1987.
10) Andris Piebalgs.  Medlem  af det kommunistiske parti i Sovjetunionen i slutningen af 1980'erne, og embedsmand i det sovjetiske Letlands Undervisningsministerium i 1988-1990.
11) Janez Potocnik. Tidligere mellem-placeret apparatchik (assisterende direktør for Institute of Economic Analysis and Development i Ljubljana) i det kommunistiske Jugoslavien.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=13756

URLs in this post:
[1] New Europe: : http://www.neurope.eu/articles/MEPs-spending-spree-forces-paybacks-but-the-names-are-being-kept-secr
et--/99116.php

[2] Financial Times: http://www.ft.com/cms/s/0/8a387b66-180d-11df-91d2-00144feab49a.html?nclick_check=1
[3] Lissabon-traktaten blev vedtaget : http://euro-med.dk/?p=10956
[4] ORF meddeler: http://news.orf.at/?href=http://news.orf.at/ticker/357763.html
[5] droner: http://www.prisonplanet.com/surveillance-drones-to-zap-protesters-into-submission.html
[6] INDECT projekt: http://euro-med.dk/?p=13103
[7] opdage: http://euro-med.dk/?p=10899
[8] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1226
[9] iværksatte et frækt greb efter magten : http://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-presidents-secret-bid-for-economic-power-1894549.h
tml

[10] EU er ude efter magten over medlemsstaternes pengekasser: http://www.eubusiness.com/news-eu/eurozone-greece.2ec/
[11] Open Europe: http://www.openeurope.org.uk/research/greecebailout.pdf
[12] Og nu dette  fra Grækenland: http://www.henrymakow.com/greece_is_ready_to_explode.html
[13] The Times 17 Febr: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article7030036.ece
[14] El Pais 14 Febr: http://www.elpais.com/articulo/economia/CNI/investiga/presiones/especulativas/Espana/elpepieco/20100
214elpepieco_5/Tes

[15] Nigel Farage : http://www.youtube.com/watch?v=JPhilPEqIyo&feature=player_embedded
[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereu-2dhagekorsflag7.png
[17] Rothschilds finans(de)regulering: http://euro-med.dk/?p=9078
[18] European Round Table of Industrialists: http://euro-med.dk/?p=3470
[19] Canadian Free Press 14 Febr. 2010: http://canadafreepress.com/index.php/article/19992
[20] Walter Lippmann : http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann
[21] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereu-2dtyrants.jpg
[22] EU er et strategisk bedragerisk tiltag: http://www.youtube.com/watch?v=FFA4B1rCKvg&feature=player_embedded
[23] Vladimir Bukovsky : http://www.brusselsjournal.com/node/865
[24] konsensus: http://euro-med.dk/?p=7020
[25] kommunistiske: http://euro-med.dk/?p=9980
[26] Peter Mandelson: http://www.nytimes.com/2010/02/12/opinion/12iht-edmandelson.html
[27] George Soros: http://www.prisonplanet.com/soros-china-will-lead-new-world-order.html
[28] Common Purpose: http://euro-med.dk/?p=2791
[29] Brian Gerrish: http://centurean2.wordpress.com/2010/02/01/eu-marxists-penetrate-westminster-british-democracy-on-a-
knife-edge/

[30] fabian-marxismen: http://euro-med.dk/?p=5588
[31] illegale krige: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1551087/Defiant-warmonger-to-the-last.html
[32] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[33] afskaffelse: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_grows.htm
[34] erstatning med regioner,: http://euro-med.dk/?p=13577
[35] vigtigere end mennesker: http://euro-med.dk/?p=12075
[36] samme bankfolk: http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/
[37] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederechr-2dstrassbourg.jpg
[38] Liste over dens 46 dommere her: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/The+Court/Judges+of+the+Court/
[39] Cherie Blair: http://euro-med.dk/?p=8672
[40] kulturel relativisme: http://euro-med.dk/?p=156
[41] gruppe op mod gruppe : http://euro-med.dk/?p=143
[42] Lionel og Victor de Rothschild : http://www.rense.com/general77/powers.htm
[43] rødder i fransk revolutions-illuminisme: http://marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1885hist.htm
[44] oprindelsen til den Internationale 1. maj-kampdag: http://www.economicexpert.com/a/Adam:Weishaupt.html
[45] Sharman Kadish : http://en.wikipedia.org/wiki/sharman_kadish
[46] Bolsheviks and British Jews: http://books.google.com/books?id=rhkA1VpX5KQC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=rothschild+%2B+red+col
our+of+revolution&source=bl&ots=pxEZaV2tod&sig=aO4u0PsxhwR2Y_tvJ8iqIzdsCMc&hl=da&
;ei=T6N5S8m9OoTZ-QbK2PicCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAYQ6AEwA
DgK#

[47] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederweishaupt2.jpg
[48] Hitlers: http://www.reformation.org/wall-st-hitler.html
[49] Winston Churchill 1920): http://hubpages.com/hub/Adam_Weishaupt
[50] Marquis de Luchet, en ven af illuministen de Mirabeau: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/german_union_and_french_revolution.htm
[51] Rockefellers, Joseph Retingers : http://euro-med.dk/?p=1278
[52] Coudenhove Kalergis: http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=WorldCh07-4
[53] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederkissinger-2dorder-2dchaos35.jpg
[54] Adam Weishaupt: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_origin.htm
[55] frimurer-elitister: http://euro-med.dk/?p=10106
[56] vejleder lokalsamfundene : http://euro-med.dk/?p=844
[57] her: http://aftermathnews.wordpress.com/2008/05/18/secretive-freemasons-in-midst-of-popularity-membership
-boom/

[58] illuministernes: http://euro-med.dk/?p=511
[59] Hegels strategi : http://www.womensgroup.org/998NEWLT.html
[60] explanatory statement: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[61] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbarrosso-2dr-f8destjerner4.jpg
[62] maoistisk undergrundsparti : http://en.wikipedia.org/wiki/jos%c3%a9_manuel_barroso
[63] video: http://www.youtube.com/watch?v=wAHv3UnXvmM&feature=player_embedded
[64] Kampagnen for Atomafrustning: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article6932391.ece
[65] Image: http://euro-med.dk/billeder/billeder-prodi-2dputin.jpg
[66] agent af en slags for KGB: http://en.wikipedia.org/wiki/Gerard_Batten