SIDSTE NYT: CLIMATEGATES ÆRKESKURK, PHIL JONES, CRU, TILSTÅR: DER HAR IKKE VÆRET NOGEN GLOBAL OPVARMNING I DE SIDSTE 15 ÅR - OG DEN MIDDLALDERLIGE  VARMEPERIODE VAR VARMERE END DET ER I DAG  (The Daily Mail 14 Febr,. 2010). HAN INDRØMMEDE ENDOG, AT DER VAR LIGNENDE VARMEPERIODER 1910-40 OG 1975-88. DET RYKKER GRUNDLAGET VÆK UNDER POLITIKERNES KLIMASVINDEL.

Resumé: I sine 22 leveår har FNs NGO, IPCC, haft en utrolig karriere: Den udsprang i 1988 af parret Rothschild-Maurice Strong, der var leder af Rio topmødet og FNs Miljøprogram (UNEP), som erklærer at ville lade miljø kappes med religion  om folks hjerter - for at forme dem og lande. Det lykkedes IPCC at gøre klima til uanfægteligt evangelium trods afsløring af manipulation på manipulation, indtil medlemmernes egen kynisme og arrogance blev blotlagt i Climategate skandalen. Herefter gik det stærkt. En tilsyneladende velorganiseret skare af klarsynede journalister og videnskabsmænd afslører den ene fejl efter den anden i IPCCs AR4 Rapport fra 2007 til verdens medier og politikere. Der tales nu om bl.a. Himalayagate, Africagate, Amazonasgate, Hollandsgate, Ruslandgate mv. Disse grove fejl har skullet indjage frygt for at opnå politiske formål i retning af verdensregering og korporativ indkomstforøgelse samt global omfordeling af velstand. Tallene fra IPCC-leverandørerne har været direkte løgn på løgn, brug af studenterspecialer, der ikke engang var offentliggjorte, løse rygter fra populærvidenskabelige tidsskrifter. Medlemmerne har dannet en eksklusiv klub, der påstod, at deres artbejder var ekspertgodkendte - hvor de var hinandens eksperter og kun antog til IPCC, hvad der hævdede global opvarmning. IPCC opstod efter en US senatshøring, hvor NASA GISS´James Hansen sprøjtesvedte på en meget varm dag, idet hans kumpaner havde sat klimaanlægget i stå! Herefter skreg alle: Global opvarmning! I forbindelse med Rio mødet i 1992 blev Agenda 21, som vil dirigere menneskene fra vugge til grav i koncentrerede byzoner for at frelse klimaet, vedtaget af 179 lande! Men så kommer det afgørende. IPCC blev skabt af illuminister og har været tro mod illuminismens væsen: De tryllede den middelalderlige varmeperiode (og 1930-50-perioden) væk - for at kunne kalde det sidste årti det varmeste nogensinde! Bl.a. fordi formanden, Pachauri, også er illuminist og sidder i bestyrelsen for Rockefeller Foundation. Dette udgør tesen i illuministernes hegelske taktik. Antitesen afsløres nu af The independent: I flg. Rockefellers Exxon Oils beretninger, er IPCC-kritikerne massivt financierede af - Rockefellers Exxon! (Ikke jeg!). Åbenbart skal der nu opstå stridigheder, der nok vil tage til, som CO2-skatter og afgifter stiger. Syntese: Indførelse af mere diktatur og politistat - som efter alle kriser nu. Bl.a. er licens og kørekort til brug af internettet undervejs - efter US Senator Jay Rockefellers ønske. 


Worldgate

Express retreatIPCC (FNs Internationale Panel om Klimaforandring) udsprang i 1988 af parret Rothschild-Maurice Strong, der var leder af Rio topmødet og FNs Miljøprogram (UNEP), som erklærer at ville lade miljø kappes med religion  om folks hjerter - for at forme dem og lande. 
Efter FN-Klimakonferencen i København har klimaideologien/religionen lidt hårde tilbageslag på grund af de mange tilfælde af svindel begået af IPCC og dets leverandører - som afslørede hele idéen med menneskeskabt global opvarmning som et uhyre fupnummer. Nu afslører The Telegraph on 6 Febr. 2010 en ny serie af fejl i IPCC's AR4 rapport til verdens regeringer fra 2007 - baseret på ikke-peer-reviewede studenterspecialer - endog ikke-publicerede - samt fra WWF og andre partiske organisationer.
U.K. Professor Phillip Stott: "Kapitalismen har læst i runerne, at kuldioxyd-handelsstillinger stille og roligt forsvinder, 'Gønne jobs' er på sidelinjen. Brechen i "mediemuren” begyndte i den kulørte presse og i de 'røde toppe", som Daily Express, Daily Mail og Mail on Sunday. Og de politiske, økonomiske og videnskabelige konsekvenser vil være dybtgående."

Men nu dukker dens formål frem  frem: den Nye Verdensordens hegelske taktik brugt på IPCC - sidste afsnit. 

Canada Free Press 5 Febr. 2010:  "Dr. Tim Ball, konsulent og tidligere klimatologiprofessor ved universitetet i Winnipeg mm.
Strong-goreIPCC's oprindelse
IPCC blev specifikt designet af Rothschilds ven, UNEP-generalsekretær for konferencen Maurice Strong, bestyrelsesmedlem i Rockefeller Foundation, medlem af Club of Rome.
 
Om CRU fra University of East Anglia og dens "videnskabelige metode"
Tidlige historier fra de lækkede e-mails klargjorde de indlysende ulovlige og uacceptable aktiviteter, der ikke kræver kendskab til klimaforskning. Disse er forbundet med CRU-medlemmers arbejde, hvis mål (også IPCCs) var at bevise deres hypotese, at den menneskelige CO2 forårsager global opvarmning og derefter klimaændringer. Næsten al deres arbejde blev koncentreret i Arbejdsgruppe I (WGI). Denne rapport blev så accepteret, uden spørgsmål, af Gruppe II (virkninger, tilpasning og variation – kostede britiske skatteydere 3 mio pund + andre nationers bidrag) og Arbejdsgruppe III (mindskning af klimaændring) og bliver grundlag for deres forskning. Arbejdsgruppe II er den rapport, der har det største antal værker, der nu bliver afsløret som ikke peer-reviewed og i nogle tilfælde ikke offentliggjort arbejde. De antager, at der vil komme opvarmning, og at den vil tiltage. Gletschere vil smelte hurtigt. Vandstanden vil stige hurtigt. Tørke vil tiltage i intensitet. Det sidste argument er et eksempel på, hvor forkerte disse rapporter er. Øget tørke er ulogisk, fordi med opvarmning tiltager fordampningen, og det sender mere fugt ud i atmosfæren og øger nedbørspotentialet.

IPCC-CRU-litterSkinvidenskab
Først hævdede IPCC, at de kun brugte peer-reviewede artikler, så peer reviewede de hinandens arbejde. De brugte spørgsmålet til at køre skeptikere ind på sidespor ved at give dem besked på at få peer reviewed deres publikationer, vel vidende, at de så kunne kontrollere dem. Nu opdager vi, at de brugte en lang række ikke-reviewede artikler – ofte fra meget partiske kilder såsom Verdensnaturfonden og Greenpeace som henvisninger. Pachauris  virksomhed er så udbredt dårlig, at selv Greenpeace kræver, at han

Skinforsøg på at sætte finger i lækagen
University of Pennsylvania har hvidvasket (Michael Mann) med et internt undersøgelsesudvalg. De har også meddelt, at de bekvemt ikke er omfattet af Aktindsigtsloven. De har ikke interviewet de vigtigste aktører i blamagen, herunder Steve McIntyre, der opdagede Michael Mann's hockeystavssvindel. I Pachauri-blomstEngland siger den midlertidige direktør for CRU, at Jones vil blive fuldstændig renset og genindsat. Pachauri står nu i et så dårligt lys, at selv Greeen Peace forlanger ham afskediget. Hertil kommer nu Pachauris "Himalayagate", “Africagate” og “Amazongate”, Hollandgate, Ruslandgate absurditeter.

IPCC boss, Rajendra Pachauri: "Mange af de spørgsmål, der nu rejses af CC har mere at gøre med energi og penge end naturvidenskab." Bedrageriet skal altså overføres til den politiske og økonomiske arena.

Og hvem betaler for og udøver indflydelse på IPCC? The Telegraph 6 febr. 2010 – Christopher Booker: En central aktør i etableringen af IPCC i 1988 var Dr. John Houghton, daværende leder af UKs Meteorologiske Institut. Han overtalte fru Thatcher til at finansiere ham ved lanceringen af Hadley Center i 1990, som har spillet en central rolle i IPCC lige siden. En del af den pris, vi betaler for at Hadley udøver sådan uforholdsmæssig stor indflydelse i IPCC er, at Storbritannien har et lignende uforholdsmæssig stort bidrag til udgifterne til drift af panelets arbejde.

 Forældrene til IPCC
American Thinker 6 Febr. 2010: FN signalerede sin vilje til at politisere videnskaben så langt tilbage som sin konference om menneskeligt miljø (UNCHE - under ledelse af Maurice Strong) i Stockholm i 1972. Der glædede en usandsynlig blanding af legitime miljøaktivister, renlivede marxister og diverse anti-establishment 60–rester sig meget over at høre, ikke kun de sædvanlige klager over "industrilandes" miljøproblemer men også en lang liste over internationale uretfærdigheder. Og fra dette ægteskab af globale, miljømæssige og sociale retfærdigheds-bekymringer blev IPCC's moderorganisation - FN's Miljøprogram (UNEP) født - med samt dens socialistiske-miljøforkæmpermanifest, Stockholm Erklæringen.

James-hansen NASA GISS' usandfærdige James Hansen - flere gange grebet i manipulation af de globale temperaturer - og bestukket af George Soros og Al Gore. Nu erklærer han   sidste årti for det varmeste, der er målt. Et kig på kurverne nedenfor viser, at mens sidste årti var 0.2 grad C varmere end i 1980, var temperaturen i USA 0.5 grader højere i 1920-1950 end i 1980! Nu har NASA RSS netop gjort januar 0.72 grader varmere end normalt!!! Hvorfor skulle vi tro på det?

Det var syv år senere, at UNEP fik den ideelle skurk til at levere brændstof til sit forløjede korstog. Det var det år (1979), hvor NASAs James Hansens team af klima ændrere overbeviste  et panel fra National Academy of Sciences (NAS) om at rapportere, at en fordobling af atmosfærens CO2 - der var vokset fra 280 ppmv i de førindustrielle 1800–år til over 335 ppmv - ville medføre næsten 3 ° C global opvarmning. Tallet var vildt spekulativt, men mange penge-sindede forskere tog global opvarmning til sig - herunder nogle, der tidligere havde forudsagt, at aerosoler og kredsløbsskift vil føre til en katastrofal global nedkøling. (Og de 350 ppmv fik religiøs betydning). The Wall  Street Journal 8.febr. 2010: Sne og is forsinker US regeringens indvielse af et propagandabureau for global opvarmning.

Det perfekte Teater
Året var 1988, og Colorado senatoren Tim Wirth havde sørget for, at James Hansen skulle vidne om emnet for Senatets Udvalg for Energi og Naturressourcer for at hjælpe til med at sælge det bitre behov for at fastlægge national miljølovgivning. Som Wirth siden har erkendt, havde han bevidst planlagt Hansen's optræden på det, der var forudsagt at blive høringernes varmeste dag. Og i et genialt lumsk markedsføringstrick sneg han og hans tilhængere sig ind i mødelokalet aftenen før og åbnede vinduerne, hvorved de satte klimaanlægget ud af funktion.

Sådan blev klimahysteriet og dens 2 stjerner til
Foran kameraerne prædikede næste dag - en NASA-videnskabsmand ild og svovl samt advarede om "global opvarmning uden fortilfælde", og en potentiel "løbsk drivhuseffekt", alt imens han tørrede den dryppende sved fra sin pande. Sådan blev klimahysteriet og ikke én, men to af dens lysende stjerner født. For Holdren2tilfældigvis var det samme år, 1988, at IPCC blev oprettet (Maurice Strong for UNEP) og World Meteorological Organisation.

UNEP havde nu det perfekte problem til sin løsning: menneskeskabt global opvarmning. Dens bekæmpelse og tilpasning kræver jo enorm udvidelse af regeringens kontrol og beskatning og fremmer løftet om international omfordeling.

Obamas videnskabszar, John Holdren, var bekymret over den globale afkøling i 1970erne. I 1977 blev han opvarmet ved tanken om et globalt regime. Han foreslog også, at sætte kemikalier til vandforsyningen for at sikre tilbagegang i fødselstal og chipning af folk for at kontrollere deres reproduktive evner.

"Omvend jer, I klimasyndere, for enden er nær!".
I 1992 på FN's konference om miljø og udvikling (alias verdensmiljøtopmødet) i Rio de Janeiro,sagde generalsekretæren for mødet, Maurice Strong, ved åbningen, at de industrialiserede lande havde "udviklet Klima-menings-barometerog nydt godt af ubæredygtig produktion og forbrug, som har produceret vores nuværende dilemma." FNs veteran-dukkefører gav "en ny middelklasses livsstil og forbrugsmønstre", som omfattede "højt kødforbrug og store mængder frosne og færdigretter, brug af fossile brændstoffer, air-condition i hjemmet og på arbejdspladsen  og forstadsboliger skylden "for verdens miljø-dårligdomme."

Den lange, stejle vej op ad bakke for at overbevise europæerne om, at den globale opvarmning er forløjet.
Her er en 
BBC meningsmåling fra 3.-4. Febr. 2010. I Danmark tror nu %o% ikke længere på skrønen om menneskeskabt global opvarmning.

Fra dette møde udsprang FN's rammekonventionstraktat om klimaændringer (UNFCCC), der også vedtog  Agenda 21 og her: en global aftale, der bandt regeringer verden over til en FN-plan om at ændre den måde folk "bor, spiser, lærer og kommunikerer," alle under sloganet "redde Jorden" fra menneskehedens fejltagelser, især den globale opvarmning. Igen så vi et FN-fabrikeret sammenfald af UAH_LT_1979_thru_Dec_09klima-"videnskab" og social "retfærdighed". 178 regeringer stemte for at vedtage Agenda 21 på stedet.

Højre: Opdaterede globale satellitemperaturmålinger fra University of Alabama Huntington  viser samme temperatur i 2009 som i 1989. Herunder til venstre: OSS Us-temp.graf over US temperaturer 1880-2000. Temperaturen i 2000 den samme som i 1880. Bemærk, at perioden 1930-1950 er den varmeste, der er målt. Hvor er Prof. King's (nedenfor) globale opvarmningsstigning på 0,8 grader C? Den kun er opstået på grund af CRUs, NASA GISS´, NOAAs og Al Gore's tricks.

Tilbage i 1989 afslørede  IPCC-ledende forfatter Stephen Schneider i den kommende fjerde vurderingsrapport (AR4) fra Arbejdsgruppe 2 (WG2) flere af fagets tricks til Discover Magazine:
For at fange borgernes interesse må vi tilbyde nogle skræmmende scenarier, fremsætte forenklede dramatiske udtalelser og kun lidt omtale enhver tvivl, man kunne have. Hver af os skal afgøre den rette balance mellem at være effektiv og at være ærlig. Allerede truet af bortfald af bevillinger og latterliggørelse som industrien håndlangere - blev fysikere også mødt med personlige angreb fra IPCC-"koordinatorer", hvis de nægtede at nedtone kritikken af defekte klimamodeller eller på anden måde satte spørgsmålstegn ved  dogmet om global opvarmning. Jeg formoder, at det er en måde at opnå den "konsensus," IPCC så højlydt praler af.
AR4 i 2007 hævede i betydelig grad ikke kun trusselsniveauet men også graden af vished om menneskeskabt skade (90%) og IPCC's ord var uanfægteligt evangelium.

 IPCC-1990-7c first reportHvordan IPCC manipulerede sine egne temperaturdata  IPCCs Første Vurderingsrapport 1990 brugte denne figur 7c (højre)  til at fremstille det sidste årtusinds dramatiske temperatursvingninger. Første skridt blev taget i Anden Vurderingsrapport fra 1995.  Men så kom denne graf 2.20 (venstre) ikapitel  2, side 134 fra Arbejdsgruppe 1 (WG1) Rapporten - der nu helt har fjernet den middelalderlige varmeperiode  - som senere Fig2-20også CRUs  Briffa blev grebet i at have fjernet ved svindel med Jamal-årringene.  

Men løgnens kraft er stærk, når penge er med i spillet
Council on Foreign Relations: Joëlle Chassard, lederen af Verdensbankens kuldioxydinansiering af forretningsplaner: Tendensen vil være, at prisen på kuldioxyd vil gå op.

Her er fra The Telegraph 6 Febr. 2010:  UK regeringens tidligere videnskabschef, professor David King starter med at miskreditere IPCC (fordi Pachauri og Co.'s løgne er for grove til at kunne benægtes)."Men det ændrer ikke det faktum, at beviserne for den globale opvarmning er overvældende. Derfor mener jeg, at dette sæt af såkaldte skandaler vil være lidet mere end et midlertidigt tilbageslag mod den aktuelle klimavidenskab. Vi ved fra termometre og satellitter, at temperaturerne er steget med mindst 0.8 grader C. Lad os arbejde for at skabe en ny, smart fremstillingssektor i dette land, egnet til at tackle kuldoxydudfordringen og samtidig stimulere vores økonomi tilbage i vækst!"
Kommentar:
Aha! Her har vi det: Klimaløgnen kan stadig tjene et af sine formål: At få penge ud af den blå luft - at lade forbrugerne og skatteyderne betale regningen: Smart? Det er essensen af kommunismen. 
Nu bliver IPCCs løgne brugt af Rockefeller til NVOs hegelske taktik
Den 7 Febr. havde The Independent sit bidrag til at forsvare klimafuppen: Dens kritikere bliver betalt af Rockefeller's Exxon Oil! Nå, det gælder i hvert fald ikke mig!! Men måske vi her har endnu et eksempel på illuministernes - herunder EUs (explanatory statement) brug af den hegelske taktik: Tese: IPCC formanden, Pachauri sidder i bestyrelsen for Rockefeller Foundation!! Antithese: Rockefellers Exxon Olie støtter nogle klimaskeptikere. Syntese: Rejse folk mod deres korrupte ledere - lige som de styrede den franske revolution - for så at indføre mere politistat, herunder licensering efter indisk mønster eller "kørekort" til internetbrug, i overensstemmelse med Jay Rockefeller. Hvem ville opgive disse fede godbidder for sådanne bagateller som sandhed og demokrati uden at undertrykke sandheden?