EUs Hjerne, EUISS:”I Det Europ├Žiske Folks Navn”

Posted By Anders On August 25, 2008 @ 00:33 In Dansk, Euromed | No Comments

"Undersøgelse af EU er en historie uden ende. Når man tror, man har set hele blæksprutten, vil man finde endnu en fangarm. Min nyeste opdagelse kan endog være måske den vigtigste: Uhyrets hjerne.

"Efter Irlands nej til Lissabon-traktaten, som afspejlede de franske og hollandske vælgeres afvisning i 2005 af forfatningstraktaten, er [1] EU [1] nødt til at overveje nøje, hvordan man kan genvinde borgernes støtte og dermed overvinde den frygt, som er ødelæggende for dens evne til at forme verden politikken."

Hvem skal gøre det?  
Hvem er hjernen støbning af kugler for EU-Kommissionen og Det  Europæiske Råd?

"Som [2] Rådets agentur er EU's Institut for Sikkerhedsstudier (EUISS), EU-tænketanken, et uafhængigt organ, der opererer under EU's anden søjle, den fælles udenrigs-og sikkerhedspolitik (FUSP). Under den fælles aktion har instituttet et enkelt mål, nemlig at bidrage til at gennemføre og udbygge EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). "Jeg er personligt overbevist om, at FUSP kan spille en rolle i at svinge den offentlige mening tilbage til at støtte det europæiske projekt. (…) Jeg kalder dette legitimitet gennem handling. «(Fra Javier Solana's tale til konferencen den 26 september 2005)."

[3] Endvidere  er  "instituttets kernemission at levere analyser og anbefalinger, der kan være til nytte og relevans i forhold til formuleringer af EU's politikker. Under udførelsen af denne mission, fungerer det også som forbindelsesled mellem eksperter og beslutningstagere på alle niveauer."

Right: The Chatham House, i.e. the Royal Institute of International Affairs is the New World Order twin of the US Council on Foreign Relations. It is a [2] EUISS partner!

"Multilateralisme og globale spørgsmål henhører under EUISS
FN. OSCE. Regionale organisationer. Sikkerhed og miljø. Energi og sikkerhed. Globalisering og sikkerhed. Global orden. Partnerskab mellem EU og USA. Barcelona-processen. Forbindelserne med Rusland.

"[4] Dette Chaillot Papir mener, at den næste grænse i fremtiden's forbedringsproces er verdenregering.
Dette papir forudser, at et globalt " forfatningsmoment" kan vises i begyndelsen af 2010'erne".

Og dette er [3] EUISS´tilgang til multilateralisme: "Europa's næste Kyst: Sortehavs-regionen", herunder Tyrkiet. Skrevet af tyrkisk Ass. Professor i Ankara, Mustafa Aydin - EU's fremtid bliver dermed blive overdraget til et asiatisk, ikke-medlem af EU!. Han skriver: "Det er vigtigt at forbinde EU med Sortehavet. Hvad der ved første øjekast kan betragtes som svaghed, dvs mangfoldighed, kunne nemt blive en kilde til styrke, hvis forskellene bruges til at supplere hinanden i stedet for at skabe kløfter mellem stater! "

Kommentar
Sådan taler ræven til gæssene. Det er så nemt. Alt hvad man skal gøre er at tage det sidste skridt og underkaste sig islam i sit hjemland. I den muslimske Umma  bliver der fred - kirkegårdsfred - som vi ser det på daglig basis i Mellemøsten, hvor Saudi-Arabien netop er blevet ryddet for kristne! Så slipper vi for den stigende vold, islam afstedkommer i Vesten!
Dette synes virkelig at være EUs program på vegne af den Nye Verdensorden - skønt eurokraterne nu i 40 år har set, at islam vil integrere os!

Den Højtstående Repræsentant er per definition instituttets chef samtalepartner i Rådet.

Europa-Kommissionen bidrager ikke til instituttets budget, men er involveret i de fleste af dens aktiviteter. Kommissionen modtager alle EUISS-publikationer via sit medlem af Den Udenrigs-og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC).
Kommissionens repræsentanter er jævnligt inviteret til at deltage i instituttets seminarer i henhold til det emne der diskuteres.

Der har været regelmæssig, ikke-institutionaliseret forbindelse med Europa-Parlamentet, særlig med Udenrigsudvalget og Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar ".
[5] [5]
[6] Instituttet skal bidrage til udviklingen af FUSP, herunder ESFP (Europæisk Sikkerheds- og Forsvarspolitik), ved at udføre akademisk forskning og analyser på relevante områder. Med henblik herpå, skal det bl.a. udarbejde og på ad hoc-basis,  arrangere seminarer, berige den transatlantiske dialog ved at organisere aktiviteter i lighed med WEUs Transatlantic Forums og opretholde et net for udvekslinger med andre forskningsinstitutioninstitutter og tænketanke både inden for og uden for Den Europæiske Union.
Instituttets arbejde skal inddrage dette netværk så bredt som muligt. Instituttets resultater skal fordeles så vidt som muligt, undtagen for så vidt angår fortrolige oplysninger, hvor Rådets sikkerhedsforskrifter som fastsat i afgørelse 2001/264/EF (1) finder anvendelse.

[5] Javier Solana
"I 2002, da Institute for Security Studies blev oprettet som et typisk europæisk projekt, var EU's mål at fremme en gradvis mere europæiske strategiske debat, der ville stå over forskellige kulturer og nationale interesser på sikkerhedsområdet: et institut, der ville" tænke europæisk " , arbejde med de nationale institutter om fælles projekter, sætte de forskellige nationale sikkerhedskulturer sammen og sætte hver enkelt i det rette perspektiv, med den generelle interesse for EU altid som det overordnede mål.

I dag, selv om europæerne kan være lidt tilbøjelige til at tvivle på sig selv, er deres ønske om et stærkere Europa på den internationale scene fortsat solid.

Og selvfølgelig er den nationale offentlige opinion ofte mere ambitiøs end regeringer på dette område. Borgerne forventer, at Europa skal være en troværdig international aktør, indflydelsesrig og respekteret, i stand til at yde støtte og skabe større sikkerhed, men også med sine synspunkter og værdier at sætte sit præg på fremkomsten af de internationale styringssystemer i globaliseringens tidsalder.

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier, … har fuldt ud haft held til at optage denne dobbelte udfordring: EU's sammenhæng og dens intellektuelle synlighed.

Instituttet er blevet en autoritativ reference i Europa og meget længere væk. Dens publikationer er blevet referenceværker til den særlige måde, hvorpå europæerne analyserer kriser og ser verden.

T.v.: Bilderbergerne Solana og tidligere EU-formand Jacques Delors (æresmedlem af Club of Rome). Selv den svenske udenrigsminister, bilderberger Carl Bildt, ses i dette samfund. I baggrunden EUISS-direktør Nicole Gnesotto.

Tilstedeværelsen af instituttets forskere på mange internationale konferencer har bidraget enormt til at øge kendskabet til den europæiske tilgang til større sikkerhedsspørgsmål.

EU har behov for instituttet til at hjælpe det med at få mening i denne compleksitet. For udenrigspolitik er ikke længere begrænset til forholdet mellem stater."

Kommentarer
På en eller anden måde minder Solana's indlæg mig om den kommunistiske Radio DDR, når de kommunistiske ledere og kommentatorer fortalte os, hvad de heldige mennesker i DDR ønskede og tænkte - som om dette var folkets vilje - 100% af befolkningens vilje. Hvilket var løgn, selvfølgelig. Lige som Solanas tale. Han taler om EUISS som om denne tænketank var kendt af alle. Og han siger ting på mine vegne, som jeg aldrig har givet ham mandat til. Han kommer med eurokraternes og Den Nye verdensordens ønskedrømme - som om de var vores!

DGAP er det Tyske Council on Foreign Relations - et Ny Verdensordens-Institut, som er  tæt [7] forbundet med dens US navnebroder samt med Chatham House
 
Jeg har først hørt om den for et par dage siden. Har nogen af mine læsere nogensinde hørt om den? I hvert fald synes det at være en meget indflydelsesrige tænketank, der fodrer Kommissionen og Det Europæiske Råd med deres sølle og onde planer, som vi EU-borgere må lide under.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=1362

URLs in this post:
[1] EU : http://www.iss.europa.eu/index.php?id=102
[2] Rådets agentur: http://www.iss.europa.eu/fileadmin/fichiers/About_us/euiss_5.pdf
[3] Endvidere: http://aei.pitt.edu/1907/01/occ53.pdf
[4] Dette Chaillot Papir: http://www.iss.europa.eu/index.php?id=18&no_cache=1&L=0&tx_ttnews[pointer]=3&tx_ttne
ws[tt_news]=152&tx_ttnews[backPid]=133&cHash=19353c86ba

[5] Image: http://www.iss.europa.eu/index.php?id=103
[6] Instituttet skal: http://www.iss.europa.eu/fileadmin/fichiers/About_us/statutes/euen.pdf
[7] forbundet med dens US navnebroder samt med Chatham House: http://www.dgap.org/dgap/ueberuns/geschichte/