Hvordan Edmund de Rothschild Bar Sig Ad Med At Lade 179 Regeringer Betale Sig For At Overtage Op Til 30% Af Jorden

Posted By Anders On February 11, 2010 @ 00:05 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Ve ham, som rejser en stad med uret… så folkeslag slider for ilden og folkefærds møje er spildt (Habakkuk 2:12-13)

Resumé: Efter Edmund de Rothschild’s erklæring, uden grundlag, på 4. World Wilderness Congress i 1987, om, at CO2 er årsag til en ikke-eksisterende global opvarmning - og at bekæmpelse deraf kræver penge (vores penge),  grundlagde han World Conservation Bank af samme grund. I 1991 ændrede banken navn til Den Globale Miljøfacilitet (GEF). Formålet med denne facilitet er at låne penge til de fattigste lande, trykt af IMF ud af den blå luft med garanti fra vores regeringer. Banken tager naturområder med mineralske rigdomme som sikkerhed. Lånene kanaliseres tilbage til vores regeringer som godtgørelse for udbetalte lån. Dvs. vi forærer vores skattepenge væk. For hvad? Når et land ikke kan tilbagebetale lån til GEF må det afgive et stykke af sit område til Rothschild bankerne (GEF, IMF, Verdensbanken) - der er tale om op til 30% af jorden. Hvis jord ikke kan tilbydes som sikkerhed, må landet sulte (Haiti, Argentina og andre). Rothschilds genistreg var, at han fik sin GEF smuglet ind i FN-systemet på Rio FN-topmødet i 1992 af sin ven, Maurice Strong. Så nu sidder højtstående ministerielle embedsmænd fra 179 lande i bankens råd - og velsigner, at Rothschild grapser til sig af verden! Denne artikel bringer interview med en mand, der var  deltager i 4. World Wilderness Congress, som ved, hvad der skete der, og kendte Rothschild personligt - samt David Rockefeller, der forsøgte at true ham til tavshed om, hvad han havde erfaret på Wilderness Congressen. GEF skal forvalte de penge, der netop blev lovet udviklingslandene i København (100 milliarder dollars om året fra 2020,  30 milliarder over de næste 3 år) med hjælp fra Verdensbanken. Men Rothschild lader det ikke blive ved det. Han og hans håndlangere slutter sig nu til visse regeringers (Kinas, Saudi-Arabiens) kapløb om at opkøbe store arealer i udviklingslandene. Afgrøderne transporteres tilbage til hjemlandet. Dette efterlader de lokale, der allerede sulter, meget mindre afgrøder til deres rådighed - samtidig med, at madpriserne stiger hurtigt - hvilket netop er Rothschilds forventning. Dette gør, at folk flygter fra Afrika til Europa. Fødevarepriserne er fordoblet i det seneste års tid - så at mange mennesker i Haiti inden jordskælvet ikke engang havde råd til at købe muddertærter med minimal næring. Og sådan fortsætter det. Dette er det ultimative mål for Rothschilds Nye Verdensorden.

Siden 4. World Wilderness Congress i 1987, hvor [1] Earth Charter medforfatter og [2] illuministen, Mr.[3] Maurice Strong ipræsenterede sin ven, [4] Edmund de Rothschild, blev verden aldrig mere den samme: Fanden - undskyld CO2 - var sluppet løs. Rothschild erklærede, at CO2 var årsag til ikke-eksisterende menneskeskabt global opvarmning. CO2, måtte derfor opfanges og transporteres til polerne og  Sahara for at sænke temperaturen dér! Denne absurditet blev accepteret uden debat på FN’s Rio-topmøde i 1992!

Edmund_d_rothschild

Mere herom dette på denne [5] video, efter 28:45 min mærket - hvor Rothschild siger: “Dette behøver penge!” (dine penge). Dem får han nu gennem en genistreg.

Til venstre Edmund de Rothschild

Her er Rothschild’s tilgang til at snuppe 30% af Jorden med samtykke fra vores regeringer/centralbanker
[6] Andrew Hitchcock: “The History of the Money Changers”, 2006: I 1987 skabte Edmund de Rothschild World Conservation Bank, der er designet til at overføre gæld fra 3. verdens lande til at denne bank, og til gengæld skal disse lande give jord til banken. Tanken er, at IMF skal skabe flere og flere [7] SDRs uden værdier bagved, for at nationer, der kæmper for at overleve, kan låne dem. Disse nationer vil derefter gradvist komme under kontrol af IMF som de kæmper for at betale renter til, og er nødt til at låne mere og mere. IMF vil så beslutte, hvilke nationer kan låne mere, og hvilke, der skal sulte. De kan også bruge dette som løftestang til at overtage statsejede aktiver såsom forsyningsselskaber som betaling for landenes gæld, indtil de til sidst ejer nationalstaterne.
1988: Verdens-Centralbanken har [7] tre arme, Verdensbanken, BIS og IMF. 2000 : Hvordan Verdensbanken og IMF overtog Argentina, Tanzania og Bolivia. Det er forfærdelig læsning. IMF er tæt [8] sammenflettet og [9] her med [10] Rothschilds BIS Bank, og BIS, IMF og Verdensbanken har en fælles ekstern hjemmeside.

[11] Ministerielle embedsmænd sidder i den af Rothschild grundlagte Global Environment Bank/Globale Milieubanks råd og [12] her.

[13] UN-logo[14] Prison Planet February 4th, 2010: “William Pizer, en højtstående mbedsmand i US finansministeriet, vice-stedfortrædende  miljø- og energiMinister sidder samtidig i bestyrelsen for [15] Den Globale Miljøfacilitet, en af de største finansieringskilder for projekter til at “forbedre det globale miljø” dvs. til at presse [16] svindel-baseret kulstof cap-and-trade-programmer igennem. Mens denne “Facility” ikke hævder at være en bank, kalder den sig samtidig  “[17] en uafhængig finansorganisation.”
Er det ikke ulovligt (eller i det mindste uetisk) for et ledende medlem af finansministeriet åbent at sidde som medlem af en stor udenlandsk bank (oops - “facilitet)?

Vi har brug for at få en lov vedtaget til at udelukke en så høj embedsmand i officiel stilling fra to sådanne stillinger og potentiel brug af indflydelse og position i det amerikanske finansministerium til at flytte umådelige millioner ind i kasser, der reelt er en udenlandsk bank eller. . . hvis der er en sådan lov, så skulle nogen åbne en føderal retssag.

Dette er ikke en bagatel: Jeg fandt denne organisation da jeg forskede i oplysningerne fra [18] George Hunt, og George Hunt hævder, at denne organzation blev grundlagt af Edmund de Rothschild og Maurice Strong (blev oprindeligt kaldt “World Conservation Bank“), og dens formål er at [19] opsluge alle andre banker.
[20] George-huntI interviewet, spillede George mange lydklip, som beviser, at Edmund de Rothschild, Maurice Strong, samt tidligere finansminister, James Baker III og den daværende leder af IMF og Verdensbanken deltog i 4. World Wilderness Congress i 1987 i Colorado.

George Washington Hunt bliver her [21] interviewet af Alex Jones.”Rothschild ønsker at overtage store dele af verden via World Conservation programmet. Dette er et sammensværgelsesfaktum - for at blive den eneste bank i verden.” Hunt havde socialt samkvem med Rothschilds. Han blev truet til at tie om sine opdagelser af David Rockefeller, der også deltog i 4. World Wilderness Congress.

GEF’s ordrige og acronym-ladede [22] 2008 årsreport praler af de millioner af dollars, der tilsyneladende er overført fra 1. verdens nationer til fattige lande for at bidrage til at gøre deres miljø renere, men det giver ingen detaljer om, hvor pengene kom fra ud over blot cirkeldiagrammer, der viser brede kategorier såsom “regering”, “NGO”, osv.:
Alle bør kontakte deres amerikanske senator og kongresmedlem, såvel som USA’s justitsminister og kræve en undersøgelse af dette, der indlysende har udseende af uregelmæssigheder i en del af det amerikanske finansministerium.”

Af gode grunde, ja. Her er et yderligere interview med [23] George Hunt, der deltog  i 4. Wilderness Congress i 1987
Rothschild fik en “World Conservation Bank” oprettet. Denne bank ville låne penge til misligholdende lande som Brasilien og tage vildnis-områder som Amazonas som sikkerhed. Faktisk blev 30% af verdens overflade defineret som sådanne “vildnis”,  der kunne stilles som sikkerhed for lån. Hvis lånerlandet ikke kan betale lånet tilbage (og Brasiliens finansminister udtalte, at Brasilien ikke kunne), vil vildnisset være fortabt pant og tilhøre World Conservation Bank. Og hvor ville denne velgørende bank få sine penge fra? [24] Wikipedia: 4. Wilderness Congress foreslog oprettelsen af en World Conservation Bank, som i sidste ende blev til den $ 1,1 milliard-svære Global Environment Facility.
Det betyder, at FNs lande
veksler vore gode penge til værdiløse SDRs ved u-landenes tilbagebetaling af vore lån og donerer penge til Rothschild, for at han kan overtage op mod 30% af jorden som fortabt pant!

[25] GlobalEnvironmentFacility[17] Hvad er GEF?
Global Environment Facility (GEF) forener 179 landes regeringer - i samarbejde med internationale institutioner, [26] NGOer, og den private sektor - for at løse globale miljøproblemer.

Etableret i 1991 er GEF i dag den største bidragyder til projekter for at forbedre det globale miljø. GEF har tildelt $ 8.8 mia, suppleret med mere end $ 38.7 milliarder i medfinansiering, for mere end 2.400 projekter i mere end 165 udviklingslande og lande med overgangsøkonomier.

GEFs partnerskab omfatter 10 agenturer: 1. FN’s Udviklingsprogram ([27] David Rothschild Service Manager), 2. [28] FN’s Miljøprogram (UNEP), 3.[7] Verdensbanken, 4. FN’s Levnedsmiddel-og LandbrugsorganisationFAO ([29] Rockefeller-partner organisation), 5. FN’s organisation for industriel Udvikling, 6. Den Afrikanske Udviklingsbank, 7. Den Asiatiske Udviklingsbank, 8. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, 9. Den Interamerikanske Udviklingsbank ([27] David Rothschild konsulent) og 10. International Fund for Agricultural Development.

[30] Rio_logoHer er hvordan det virker: [31] The Telegraph 2. Jan 2010: NM Rothschild er klar til at tjene millioner af pounds … (ved) .. yderligere at styrke de tætte bånd mellem Rothschild-familien og den russiske milliardær, Oleg Deripaska, idet banken skal rådgive (Deripaska’s firma) Rusal. Deripaska (en nær ven af Nathan Rothschild) var i stand til at malke Verdensbankens International Finance Corporation og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (GEF) for et lån på $ 150m til sit Basic Element firma i 2006. [32] Wikipedia: Deripaska er en af 16 globale erhvervsledere, der udarbejdede klimapolitiske anbefalinger til G8-lederne, et dokument, der beskriver det internationale erhvervslivs forslag til effektivt at bekæmpe den globale opvarmning.

Historie
Global Environment Facility blev oprettet i oktober 1991 som et 1 milliarder dollars pilot program i Verdensbanken for at bistå i beskyttelsen af det globale miljø og fremme miljømæssig bæredygtig udvikling. FNs Udviklngsprogram ([27] David Rothschild Service Manager), FN’s Miljøprogram (UNEP – Maurice Strong), og Verdensbanken var de tre oprindelige partnere ved gennemførelsen af  GEF-projekter.

På  [33] Rio Jord-Topmødet i 1992, blev GEF omstruktureret og flyttet ud af Verdensbanksystemet for at blive en permanent, selvstændig institution. Beslutningen om at gøre GEF en uafhængig [34] Strongorganisation øgede inddragelse af udviklingslandene i beslutningsprocessen og i gennemførelsen af projekterne. Siden 1994 har Verdensbanken dog tjent som administrator for GEFs Trust Fond og yder forudsat administrative tjenester.

Illuministen Maurice Strong, medstifter af GEF, var generalsekretær for FN’s konference om miljø og udvikling i Rio i 1992. Her smuglede han vennen Edmund de Rothschild´s Conservation Bank/GEF ind i FN-systemet. Nu betaler  179 regeringer til den og har højtstående ministeriale embedsmænd i bestyrelsen for banken, der tager land fra udviklingslandene som sikkerhed for Rothschild-lån. Konferencen var et grotesk religiøst propagandamøde - som det ses af dette indlæg med en fuldstændig [35] hjernevasket ung pige. Kyoto-protokollen, på [36] Bali, [37] Poznan og [38] København konferencerne var udsprungne af Rio-konferencen.

Som led i omstruktureringen fik GEF overdraget at blive den finansielle mekanisme for både FN’s konvention om biologisk mangfoldighed og FN’s rammekonvention om klimaændringer. GEF medfinansierede projekter, der giver Den Russiske Føderation og nationer i Østeuropa og Centralasien lån til at udfase brugen af ozonlagsnedbrydende kemikalier.
Kommentar: Forestil dig, hvad Rusland har for Rothschild at overtage som inddraget sikkerhed i Sibirien!

[39] GEF projekter i klimaforandringshjælp til udviklingslande og overgangsøkonomier, der skal bidrage til det overordnede mål for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og bæredygtighed (UNFCCC).

Som den finansielle mekanisme i UNFCCC tildeler og udbetaler GEF omkring 250 millioner dollar dollars om året i projekter inden for energieffektivitet, vedvarende energi og bæredygtig transport. Desuden administrerer GEF to særlige fonde under UNFCCC - de Mindst Udviklede Landes Fond og den Særlige Fond for Klimaændringer.
GEF støtter projekterne: 1. Klimaændrings-lindring: 2. Klimaændrings-tilpasning.

[40] Arable-land-per-capitaFødevarekrise og det globale “[41] Landrøveri
Rothschilds særinteresser - som ytret af  [42] hans håndlangere.
George Soros, [43] Rothschild-agent, blev for nylig den største aktionær i Adecoagro, en af de førende agroindustrivirksomheder i Sydamerika.
Jim Rogers (Soros/[44] Rothschild´s Quantum partner, der knækkede Bank of England i 1992 og tvang Syd-østasiatiske lande til en skarp devaluering): “Jeg er overbevist om, at landbrugsjord bliver en af de bedste investeringer i vor tid.”
[45] Lord Jacob Rothschild mener, at “lige nu er en fremragende indgang til at tage en langsigtet position i landbruget.” Rothschild har investeret 36 millioner dollars i en 24% ejerandel i Agrifirma Brasilien, nemlig 100,000 acres i Brasilien - og har option på yderligere 60,000 acres.
[46] Rothschild har for nylig dannet en samarbejdsaftale med Rabobank. Aftalen omfatter samarbejde om fusioner og overtagelser og egenkapital markedet i en række sektorer, herunder rå-og hjælpestoffer og udstyr, jord-baserede råvarer, forarbejdning af fødevarer og drikkevarer.
[47] 3 jan. 2010: The International Food Policy Research Institute (IFPRI) anslår, at på globalt plan er 15 til 20 mio ha (et område på størrelse med Uruguay) blevet forhandlet siden 2006. Store købere er Kina, Daewoo, Sydkorea, Saudi-Arabien – især i Afrika, hvilket giver Afrikas voksende befolkning endnu mindre mad til deres [48] Agrifirma-300x160rådighed. Der har været oprør derimod på Madagascar og i Kenya.

10 juni 2010
: I foråret 2008 skyldtes tårnhøje kornpriser mangel på fødevarer og uroligheder i snesevis af lande, før de faldt omkring 50% i december.
Gennem de seneste par år er hedgefond-guruer som George Soros, investeringskraftcentre som Blackrock, og pensionsordningsgiganter som TIAA-cref er begyndt at pløje penge i landbrugsjord - overalt fra Midtvesten til Ukraine til Brasilien.

Kommentar
Kan du se pointen? [49] Rothschild gjorde CO2-svindelen nagelfast på 4. World Wilderness Congress. “Der er behov for penge”, sagde han. I Rio 1992 gjorde Maurice Strong sin ven Rothschilds løgn og GEF til FN politik. Så han ikke blot scorer på CO2 på [50] Bluenext og London –  snart også på Chicagos - [51] Klimabørs, hvis det amerikanske senat godkender [52] Rockefeller/Brzezinski marionetten Obamas [53] Waxman-Markey Klimaforandringslovforslag. [54] Rothschild gør sig nu til klodens førende CO2–handler.
Nej, Rothschild kradser ind fra alle folkeslag på kloden, lader dem slide som hans slaver, for at de kan betale til Rothschilds GEF bank, således at Rothschild kan [55] flå de fattigste lande på planeten - [56] Mud-pies2eller tage deres land med alle de mineralske rigdomme som fortabte sikkerhed!

Rothschild grapser jord til sig. Han bruger den til mad-spekulation samt efterforskning og udvinding af mineraler. Folk i Haiti havde allerede før jordskælvet  ikke længere råd til at købe endog [57] muddertærter med minimal næring i på grund af en fordobling af fødevarepriserne, som følge af biobrændstofproduktion, der igen er følge af Edmund de Rothschild’s rentable CO2-løgn. Hvorpå afrikanerne strømmer til Europa som illegale flygtninge.

Hvor må det ærgre Rothschild med fiaskoen i København. Konferencen kunne have ført til en bindende aftale om hans system med stigende CO2-afgifter på globalt plan, gradvist have ført til “verdens samfundets” ruin og Rothschild kunne være blevet verdens usynlige kejser. Men han har tid. Han ved, at [52] hans tid er nær - efter 234 år med hårdt [49] muldvarpearbejde. Men det må være en stor trøst Rothschild, at [58] rige lande forpligtede sig til at give 30 milliarder dollar i “klimastøtte” over de næste tre år og 100 milliarder dollars om året fra 2020 til aldrig-udviklingslandene. Disse penge skal betales gennem Rothschilds GEF!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=13605

URLs in this post:
[1] Earth Charter: http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_english.pdf
[2] illuministen: http://euro-med.dk/?p=511
[3] Maurice Strong: http://isgp.eu/organisations/introduction/PEHI_Maurice_F_Strong_bio.htm
[4] Edmund de Rothschild: http://euro-med.dk/?p=10569
[5] video: http://video.google.com/videoplay?docid=-6642758020554799808#
[6] Andrew Hitchcock: “The History of the Money Changers”, 2006: http://iamthewitness.com/books/Andrew.Carrington.Hitchcock/The.History.of.the.Money.Changers.htm
[7] SDRs: http://euro-med.dk/?p=6148
[8] sammenflettet: http://www.bis.org/publ/r_debt.htm
[9] her: http://www.jedh.org/
[10] Rothschilds BIS Bank: http://euro-med.dk/?p=8191
[11] Ministerielle embedsmænd : http://www.thegef.org/interior.aspx?id=21670#PIZER
[12] her.: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Environment_Facility
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederun-2dlogo10.jpg
[14] Prison Planet February 4th, 2010: : http://www.prisonplanet.com/us-treasury-official-openly-serves-on-council-of-rothschild-founded-eart
h-bank.html

[15] Den Globale Miljøfacilitet: http://www.thegef.org/
[16] svindel-baseret: http://euro-med.dk/?p=13532
[17] en uafhængig finansorganisation: http://www.thegef.org/interior_right.aspx?id=50
[18] George Hunt: http://www.infowars.com/the-inner-workings-of-a-one-world-new-age-government-alex-interviews-george-
hunt/

[19] opsluge alle andre banker: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Conservation_Bank
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergeorge-2dhunt.png
[21] interviewet: http://mikephilbin.blogspot.com/2010/01/george-hunt-world-wilderness-congress.html
[22] 2008 årsreport : http://www.gefweb.org/interior_right.aspx?id=26610
[23] George Hunt: http://www.jonesreport.com/articles/051007_george_hunt.html
[24] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wilderness_Congress
[25] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederglobalenvironmentfacility.jpg
[26] NGOer: http://euro-med.dk/?p=11
[27] David Rothschild : http://www.linkedin.com/pub/dir/david/rothschild/
[28] FN’s Miljøprogram (UNEP): http://euro-med.dk/?p=12075
[29] Rockefeller-partner organisation: http://www.fao.org/docrep/x5591e/x5591e0b.htm
[30] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrio-logo.jpg
[31] The Telegraph 2. Jan 2010: http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/6924956/Rothschild-multi-million-pay
day-from-Rusal-float.html

[32] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Oleg_Deripaska
[33] Rio Jord-Topmødet: http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Summit_%281992%29
[34] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederstrong.jpg
[35] hjernevasket ung pige: http://www.youtube.com/watch?v=5g8cmWZOX8Q
[36] Bali: http://euro-med.dk//?p=142
[37] Poznan: http://euro-med.dk//?p=5013
[38] København : http://euro-med.dk//?p=12507
[39] GEF projekter i klimaforandringshjælp : http://www.thegef.org/interior_right.aspx?id=232
[40] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederarable-2dland-2dper-2dcapita.gif
[41] Landrøveri: http://farmlandgrab.org/cat/rothschild
[42] hans håndlangere: http://farmlandgrab.org/5867
[43] Rothschild-agent: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century10.htm#CHAPTE
R%2056

[44] Rothschild´s : http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Group_of_Funds
[45] Lord Jacob Rothschild: http://farmlandgrab.org/5255
[46] Rothschild: http://farmlandgrab.org/6229
[47] 3 jan. 2010: http://farmlandgrab.org/10838
[48] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederagrifirma-2d300x160.jpg
[49] Rothschild : http://euro-med.dk/?p=10587
[50] Bluenext: http://www.bluenext.eu/
[51] Klimabørs: http://euro-med.dk/?p=62
[52] Rockefeller/Brzezinski marionetten : http://euro-med.dk/?p=13577
[53] Waxman-Markey : http://www.bizjournals.com/kansascity/stories/2009/06/29/daily3.html
[54] Rothschild gør sig nu til klodens førende CO2–handler: http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=90090
[55] flå: http://euro-med.dk/?p=3973
[56] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermud-2dpies24.jpg
[57] muddertærter: http://euro-med.dk/?p=12629
[58] rige lande forpligtede sig : http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6962344.ece